Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Boldogságos Szűz Mária, az Egyház Anyja 06.01
  2020-06-01 08:01:49, hétfő
 
   
  - Igenaptár oldalon
OLVASMÁNY a Teremtés könyvéből
,,Ellenségeskedést vetek közéd és az asszony közé, a te ivadékod és az ő ivadéka közé."
Az (első) ember és felesége a bűn elkövetése után elrejtőztek az Édenkert fái között. De az Úristen hívta az embert, és így szólt hozzá: ,,Hol vagy?"
Ő így válaszolt: ,,Hallottam lépteidet a kertben, s féltem, mert mezítelen vagyok, tehát elrejtőztem."
De Isten így szólt: ,,Ki adta tudtodra, hogy mezítelen vagy? Talán ettél a fáról, amelyről megtiltottam, hogy egyél?"
Az ember így válaszolt: ,,Az asszony, akit mellém rendeltél, ő adott nekem a fáról, ezért ettem."
Az Úristen megkérdezte az asszonyt: ,,Mit tettél?" Az asszony így felelt: ,,A kígyó vezetett félre, azért ettem."
Az Úristen így szólt a kígyóhoz: ,,Mivel ezt tetted, átkozott leszel minden állat és a mező minden vadja között. Hasadon csúszol, és a föld porát eszed életed minden napján. Ellenkezést vetek közéd és az asszony közé, a te ivadékod és az ő ivadéka közé. Az (ő ivadéka) széttiporja fejedet, te pedig a sarkát mardosod."
Az ember Évának nevezte feleségét, mert ő lett minden élő anyja.
Ez az Isten igéje. Ter 3,9-15.20

SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteiből
Mindannyian egy szívvel, egy lélekkel, állhatatosan imádkoztak Máriával, Jézus anyjával együtt.
Miután Jézus fölvétetett a mennybe, az apostolok az Olajfák hegyéről, amely Jeruzsálemtől egy szombat napi járásra van, visszatértek Jeruzsálembe. Amint megérkeztek, fölmentek az emeleti terembe, ahol együtt szoktak lenni: Péter és János, Jakab és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Alfeus fia Jakab, a buzgó Simon és Jakab testvére, Júdás. Mindannyian egy szívvel, egy lélekkel, állhatatosan imádkoztak az asszonyokkal, Máriával, Jézus anyjával és testvéreivel együtt.
Ez az Isten igéje. ApCsel 1,12-14

EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
,,Íme, a te fiad!"
,,Íme, a te anyád!"
Nagypénteken: Jézus keresztje mellett ott állt anyja, anyjának nővére, Mária: Kleofás felesége, és Mária Magdolna.
Amikor Jézus látta, hogy ott áll anyja és a tanítvány, akit szeretett, így szólt anyjához: ,,Asszony, íme, a te fiad!" Azután a tanítványhoz szólt: ,,Íme, a te anyád!" Attól az órától fogva házába fogadta őt a tanítvány.
Ezek az evangélium igéi. Jn 19,25-27
...... ..........Könyörögjünk:
Pap: Imádkozzunk, testvéreim, a Boldogságos Szűzanyával együtt, mert ha ő velünk imádkozik, szent Fia bizonnyal meghallgatja kéréseinket!
Lektor: 1. Urunk, te Szűz Anyádat rendelted Egyházad anyjává. Az ő közbenjárására tartsd meg a szent hitben N. pápánkat, N. főpásztorunkat, a püspökök testületét, papjainkat és az egész hívő népet!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Urunk, Szűz Anyád a világ királynője. Az ő közbenjárására add meg, hogy az emberek békében és boldogságban éljenek!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
3. Urunk, Szűz Anyád a mi nagyasszonyunk és patrónánk. Az ő közbenjárására add meg, hogy nemzetünk békében és egyetértésben gyarapodjék és boldoguljon!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
4. Urunk, Szűz Anyád a mi édes reménységünk. Az ő közbenjárására nyerjen védelmet az erőtlen és az elhagyott, találjon rá az igazságra a tévelygő, és térjen hozzád a bűnös!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
5. Urunk, Szűz Anyád a mennyország ajtaja. Az ő közbenjárására engedd el (N. testvérünk és összes) elhunyt testvéreink hátralevő büntetését, és vezesd be őket az örök életre!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
Pap: Urunk, szálljon fel imádságunk dicsőséges trónusodhoz, és ne engedd, hogy csalódottan, üres kézzel távozzunk! Szűz Anyádnak, mennyei édesanyánknak közbenjárására hallgasd meg kéréseinket! Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
Hívek: Ámen.

Imádság
Ó Jézus, te mindenkinek egyforma nagylelkűséggel felajánlod szavadat és tanításodat. Ahogy a magvető nem tesz különbséget a földre vonatkozóan, hanem egyszerűen mindenütt vet, éppúgy te is egyformán intézed tanításod a gazdaghoz, a szegényhez, a bölcshöz, a tudatlanhoz, a buzgóhoz, a lustához, a bátorhoz és a gonoszhoz. Megkülönböztetés nélkül beszélsz mindenkihez. Add, Uram, hogy tanításodat figyelemmel hallgassam és állandóan eszemben tartsam, s erővel és bátran megvalósítsam.

Elmélkedés
Jézus példabeszédei általában örömteliek, pozitív példát adnak, a hallgatóság könnyen felismeri, hogy mit kell tennie. A gonosz szőlőmunkásokról szóló példázat, amit a mai evangéliumban olvasunk, egészen más kicsengésű. Ebben a történetben Jézus nem egy bizonyos cselekvésmódra szeretne ösztönözni, hanem egy leírást ad benne Isten és a választott nép kapcsolatáról. A hasonlat mélyebb értelmét keresve pedig azt is észrevesszük, hogy Jézus saját származásáról, küldetéséről és sorsáról is beszél.
A tanítás most nem a néphez vagy a tanítványokhoz szól, hanem a vallási vezetőkhöz és a főpapokhoz. Az ő számukra egészen világos, hogy mit akar Jézus mondani, hiszen jól ismerik azokat a prófétai jövendöléseket és más szent iratokat, amelyek Isten és az ő választott népének kapcsolatát a szőlősgazda és a szőlőskertje képével mutatják be. Elsősorban Izajás próféta könyvének 5. fejezetével és a 80. zsoltár szövegével mutat nagy hasonlóságot a történet.
Jézus tanításában a szőlőskert bérlői egyre erőszakosabban lépnek fel a gazda küldötteivel szemben, amely kép a próféták elutasítását szemlélteti. A cselekmény akkor éri el csúcspontját, amikor a gazda egyetlen fiát küldi el hozzájuk, de a gonosz munkások őt is megölik. Jézus itt burkoltan arról beszél, hogy ő a mennyei Atya egyetlen Fia, akit a gonoszok megölnek. Tudjuk, hogy jövendölése az ő kereszthalálával teljesedik be.
Elutasítom vagy üdvözítőmnek tartom-e Jézust?
C. Horváth István Sándor

Hanganyag Link

*
- Útravaló - 2020. június 1., Szűz Mária, az Egyház Anyja
,,Mikor Jézus látta, hogy ott áll anyja és szeretett tanítványa, így szólt anyjához: ,,Asszony, nézd, ő a te fiad!" Kereszthalála előtt Jánosra bízta édesanyját. Ez az ő végakarata. Mária pedig anyaságát a Fiának misztikus teste, az Egyház irányában is megéli, ennek köszönhetően mi, Krisztusban megkeresztelt emberek mint égi édesanyánkra tekinthetünk rá. János pedig, akire a keresztről Jézus rábízta édesanyját, és aki most már saját anyjaként tekint az Istenszülőre, az egész Egyház jelképe. Add, Urunk, hogy a Szűzanya szerető közbenjárására Egyházad a népek minden családjának édesanyja legyen. Segíts minket, Szűzanyánk, járj közben értünk szent Fiadnál, hogy megszabadulva minden betegségtől és bajtól dicsérjünk és magasztaljunk.
Magyar Kurír

*
- Szűz Mária, az Egyház Anyja - Magyar kurír
...... ........... .........


Az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció 2018 tavaszán elrendelte a Boldogságos Szűz Máriának, az Egyház Anyjának kötelező emléknapját, melyet pünkösdhétfőn ünnepelünk a liturgiában.
Szent Ambrusnál találkozunk először az Egyház ősmintája (Ecclesiae typus) kifejezéssel, mely Máriának a megkereszteltek iránt megmutatkozó anyaságában is kifejeződik. A gondolat megjelenik Szent Ágostonnál is, aki az Egyházat Christus totusként szemléli, tehát ha Mária anyja a Főnek, akkor a teljes Krisztusnak, vagyis az Egyháznak is.
A II. vatikáni zsinat végén, 1964 novemberében VI. Pál pápa bejelentette, hogy Máriát mint az Egyház Anyját (Mater Ecclesiae) is tiszteljük. Ez azt jelenti, hogy anyja az egész keresztény népnek, mind a híveknek, mind a pásztoroknak. A pápa e titulussal Máriának a Krisztusban megkereszteltekkel és ezáltal az Egyház tagjaival fennálló lelki anyaságát kívánta hangsúlyozni.
1980 óta a loretói litániában megszólítjuk a Szűzanyát az Egyház Anyjaként is.
...... ........... ......


II. János Pál kezdeményezésére 1981. december 7-én elhelyezték a vatikáni Apostoli Palota Szent Péter térre néző falán a Mater Ecclesiae-mozaikot. A szentatya kérése az volt, hogy a kép Máriát mint az Egyház Anyját ábrázolja, mert ,,Isten Anyja mindig is egységben volt az Egyházzal, és különösen közel volt az Egyházhoz a történelem legnehezebb pillanataiban".

1987-ben Redemptoris Mater kezdetű enciklikájában - mely A Boldogságos Szűz Máriáról a zarándok Egyház életében alcímet viseli - mélyítette el II. János Pál a Szűzanyáról szóló tanítást.
* * *
Mária anyaságát Fiának misztikus Teste, az Egyház irányában is megéli, ennek köszönhetően mi, Krisztusban megkeresztelt emberek mint égi édesanyánkra tekinthetünk rá. A szeretett tanítvány, János, akire Jézus a keresztről rábízta édesanyját, és aki most már saját anyjaként tekint az Istenszülőre, az egész Egyház jelképe.
Mária lelki anyasága egyetemes, mert az üdvösség műve is egyetemes; mély lelki anyaság fűzi mindazokhoz, akik a keresztség által a kegyelem rendjében Fiának testvéreivé lettek.
A liturgikus emléknap megválasztása átgondolt döntés eredménye, hiszen az Istenszülő közbenjáró imájának nagyon is köze van a pünkösdi Lélek-áradáshoz. ,,Az Egyház, amelyet Krisztus az apostolokra épített, pünkösdkor ébredt tudatára Isten nagy tetteinek, amikor az utolsó vacsora termében összegyűlve mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogy a Lélek szólásra indította őket. Ebben a pillanatban indult el az Egyház a hitnek azon az útján, mely emberek és népek történetén átvezető zarándokút. Tudjuk, hogy ennek az útnak a kezdeténél jelen van Mária, ott látjuk őt az apostolok között, az utolsó vacsora termében, amint imádkozik és esdekel az ajándékért: a Szentlélekért." (Redemptoris Mater, 26)
Mária az Egyház liturgikus cselekményeiben, amikor egyszerű, de a Lélektől áthatott szavaink egyesülnek a mennyei liturgia istendicséretével, maga is velünk imádkozik, mert tagja a szentek közösségének, és mert az üdvösség művében elválaszthatatlan Fiától.
Istenünk, irgalmasság Atyja, egyszülött Fiad a keresztfán függve Anyját, a Boldogságos Szűz Máriát a mi Anyánkká is tette. Add, kérünk, hogy a Szűzanya szerető közbenjárására Egyházad napról napra termékenyebb legyen, szent utódoknak örvendjen, és a népek minden családját anyai keblére ölelje. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

A Boldogságos Szűz Mária, az Egyház Anyja liturgikus emléknapjáról Kovács Zoltán mariológus írása ITT olvasható. Link

*
- Váci egyházmegye oldalon Link

- Wikipédia oldalon Link

- Küzdelmeinkben nem vagyunk egyedül - Boldogságos Szűz Mária, az Egyház Anyja
2018 tavaszán Ferenc pápa elrendelte a Boldogságos Szűz Máriának, az Egyház Anyjának kötelező emléknapját, melyet a liturgiában pünkösdvasárnap utáni hétfőn ünneplünk. A liturgikus emléknapról Kovács Zoltán mariológus, az esztergomi Érseki Papnevelő Intézet rektora írását olvashatják.
...... ...........


Bővebben Link
 
 
0 komment , kategória:  Női szentek bemutatás  
Címkék: kereszthalálával, megkülönböztetés, ellenségeskedést, kezdeményezésére, szőlőmunkásokról, megkereszteltek, nagylelkűséggel, istentiszteleti, cselekményeiben, cselekedeteiből, pünkösdvasárnap, közbenjárására, jövendöléseket, nagyasszonyunk, erőszakosabban, enciklikájában, főpásztorunkat, cselekvésmódra, tanítványokhoz, küzdelmeinkben, egyetértésben, kapcsolatáról, kereszthalála, származásáról, magasztaljunk, emléknapjáról, megszabadulva, szentlélekért, megkeresztelt, megválasztása, megvalósítsam, példabeszédei, pillanataiban, evangéliumban, édesanyánknak, jeruzsálemtől, asszony közé, kígyó vezetett, mező minden, föld porát, sarkát mardosod, ember Évának, szombat napi, emeleti terembe, buzgó Simon, tanítványhoz szólt, órától fogva, evangélium igéi, szent hitben, püspökök testületét, egész hívő, világ királynője, Boldogságos Szűz Mária, Egyház Anyja, Apostolok Cselekedeteiből, Miután Jézus, EVANGÉLIUM Szent János, Mária Magdolna, Amikor Jézus, Boldogságos Szűzanyával, Szűz Anyádat, Szűz Anyád, Szűz Anyádnak, Elsősorban Izajás, Horváth István Sándor, Szűz Mária, Mikor Jézus, Magyar Kurír, Szentségi Kongregáció, Boldogságos Szűz Máriának, Egyház Anyjának, Szent Ambrusnál, Szent Ágostonnál, Egyházat Christus, Egyház Anyját, Mater Ecclesiae, Egyház Anyjaként, János Pál, Apostoli Palota Szent Péter, Mater Ecclesiae-mozaikot, Isten Anyja, Redemptoris Mater, Boldogságos Szűz Máriáról, Boldogságos Szűz Máriát, Jézus Krisztus, Kovács Zoltán, Érseki Papnevelő Intézet,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Kereszt  Igaz ügyért való szenvedés  1944-ben ezen a napon kezdődöt...  Kislány kutyusokkal  Az ember eszköz  Ami belül ragyog...  Kislány kutyusokkal  Facebookon kaptam  Alvó baby  Krisztus követése  Az aktív szén szerepe a szépsé...  Azt mondod, bántott az élet  Kereszt  Mai harmónia kártyám  Kereszt  Kereszt  Facebookon kaptam  Gyertya  Az élet rövid, élj!  Szép estét kedves látogatóimna...  Aratás  Chlorella alga: 7 lenyűgöző eg...  Himalája ( Nepál )  Facebookon kaptam  Minden ember egy csoda  Nősülés után.......  Ha minden ember adna magából  Tulipànok  Szárnyalhatunk.  Helyettesítés  Hívő ember  Facebookon kaptam  Spirálgalaxis  Harmóniát teremteni  Kellemes délutánt kívánok  Délutáni mosoly.......  Szép estét  Kereszthalál  Naplemente  Schrenk Éva - Imádság békéért  Petőfiné szobra Koppenhágában  Kellemes teázást  Vágyakozás  Aratás  Helyettesítés  Maurice Maeterlinck  A szerencse  Astra Zeneca és a vérrögösödés  Kereszt  Igaz ügyért való szenvedés  Tegyünk egyszer egy próbát. Zá...  Sexy nő  Kereszt  Facebookon kaptam Krisztinától  Önzetlen ember  Kereszt  Helyettesítés  Helyettesítés  Tavaszi kép  Szép mai napot !........  A vashiányos vérszegénység ot...  Facebookon kaptam  Juhász Gyula: Béke  Kereszt  Szép estét kedves látogatóimna...  Tegyünk egyszer egy próbát. Zá...  A vese egészségés működéséhez ...  Mai harmónia kártyám  Schrenk Éva - Imádság békéért  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Edinburgh hercege és II. Erzs...  Facebookon kaptam Krisztinától  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Női lélek Fontos vagy. Mert v...  A víz még a fogyásban is segít  Himalája ( Nepál )  Aratás  Szabó Lőrinc: Dsuang Dszi álma  Pihenő  Felelősségteljes élet  A siratófal  Facebookon kaptam  Tasnádi Györgyi - Coronita Cla...  Jó éjt !  Keresztyén lét  Keresztyén lét  Minden ember egy csoda  Mire és miért jó a cink?  Szép mai napot !........  Facebookon kaptam  Olvass álhíreket!  Az áprilisi rügyekhez  Kereszthalál  Pihenő  Nősülés után.......  Padlizsánkrémrecept Hozzávaló...  Délutáni mosoly.......  Lámpa  Szép estét kedves látogatóimna... 
Bejegyzés Címkék
asszony közé, kígyó vezetett, mező minden, föld porát, sarkát mardosod, ember Évának, szombat napi, emeleti terembe, buzgó Simon, tanítványhoz szólt, órától fogva, evangélium igéi, szent hitben, püspökök testületét, egész hívő, világ királynője, emberek békében, mennyország ajtaja, örök életre, földre vonatkozóan, hallgatóság könnyen, gonosz szőlőmunkásokról, történetben Jézus, bizonyos cselekvésmódra, hasonlat mélyebb, tanítás most, néphez vagy, tanítványokhoz szól, vallási vezetőkhöz, prófétai jövendöléseket, szőlőskertje képével, szőlőskert bérlői, gazda küldötteivel, próféták elutasítását, cselekmény akkor, gazda egyetlen, gonosz munkások, mennyei Atya, gonoszok megölnek, keresztről Jézus, egész Egyház, népek minden, megkereszteltek iránt, gondolat megjelenik, teljes Krisztusnak, egész keresztény, loretói litániában, vatikáni Apostoli, szentatya kérése, történelem legnehezebb, zarándok Egyház, szeretett tanítvány, keresztről rábízta, üdvösség műve, keresztség által, kegyelem rendjében, liturgikus emléknap, pünkösdi Lélek-áradáshoz, apostolokra épített, utolsó vacsora, pillanatban indult, hitnek azon, kezdeténél jelen, apostolok között, mennyei liturgia, szentek közösségének, üdvösség művében, keresztfán függve, liturgiában pünkösdvasárnap, liturgikus emléknapról, esztergomi Érseki, kereszthalálával, megkülönböztetés, ellenségeskedést, kezdeményezésére, szőlőmunkásokról, megkereszteltek, nagylelkűséggel, istentiszteleti, cselekményeiben, cselekedeteiből, pünkösdvasárnap, közbenjárására, jövendöléseket, nagyasszonyunk, erőszakosabban, enciklikájában, főpásztorunkat, cselekvésmódra, tanítványokhoz, küzdelmeinkben, egyetértésben, kapcsolatáról, kereszthalála, , ,
2021.03 2021. április 2021.05
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 745 db bejegyzés
Összes: 47466 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 3731
  • e Hét: 17230
  • e Hónap: 27123
  • e Év: 321685
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.