Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Szentmisék Úrnapja - gondolatok - Te Deum ünnepe 06.14
  2020-06-14 07:24:40, vasárnap
 
   
  Saját blogomba Te Deum dal szövege és videók Link

...... ..............


- Életünk forrása NÉZŐPONT - 2020. június 13.,
Úrnapja - Gondolatok az evangéliumhoz (Jn 6,51-58)
Az idei esztendőben furcsa hallani Jézus szavait: ,,Ha nem eszitek az Emberfia testét és nem isszátok a vérét, nem lesz élet bennetek. De aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, s feltámasztom az utolsó napon" (Jn 6,53-54). Éppen kezdünk magunkhoz térni egy két hónapos időszak után, amikor rajtunk kívül álló okok miatt nem vehettük magunkhoz Krisztus testét, és ez mindannyiunkban nyomot hagyott. A járvány árnyékában nagyon is vágytunk volna az Élet Kenyerére, de a valóság elzárkózásra, távolságra kényszerített bennünket.
A második kenyérszaporítás előtt ezt mondta Jézus az apostoloknak: ,,Sajnálom a népet. Már harmadnapja kitartanak mellettem, és nincs mit enniük. Nem akarom étlen elküldeni őket, nehogy kidőljenek az úton" (Mt 15,23). Biztosak lehetünk abban, hogy a Megváltó most sem érez irántunk másként, mint egykor. Átérzi a kenyértelenségünkből fakadó fáradtságot, tudja, hogy az Eucharisztia nélkül könnyen ,,kidőlhetünk" a hit zarándokútján.
Ez a helyzet sokféle reakciót szülhet: megadás, közöny vagy éppen lázongás, mérgelődés... Ezt a sort folytathatjuk megannyi belső mozgással, amit önmagunkban vagy másokban tapasztaltunk. Ám akármilyen ösztönös emberi válasz horgadt is fel bennünk, egynek nem szabad kimaradnia a listáról: bármiként is, de előbb-utóbb rá kell találnunk a bizalom és a remény útjára. Ha Isten engedi, hogy megtörténjen egy próbatétel, akkor abban nem fog magunkra hagyni minket. Hogyha Jézus velük érző, irgalmas szívű Urunk, akkor nem fog elengedni, a kezéből kiejteni minket éppen akkor, amikor a legnagyobb szükségünk van rá. De mit tehet az Élő Kenyér, amikor a fizikai zárak miatt nem tud a megszokott módon belépni az életünkbe?
Sokak számára vigaszt jelentettek a szentmise-közvetítések, támaszt találtak a liturgia szövegeinek, a szentírási szakaszoknak az olvasásában, átelmélkedésében. Mindez azonban eltörpül az úrnapi evangélium alapigazsága mellett: az Atya ma is küldi hozzánk a Fiút (vö. Jn 6,57). Ha nem tud elérni minket a szokott módokon, akkor kegyelmével átlépheti a testi korlátokat. Bármilyen furcsán hangzik is, otthonainkban is tisztelhetjük az Oltáriszentségben jelen lévő Istent. Az Egyház sokszor megélte már: a szeretet képes valós közösséget létrehozni a hívő ember és az Eucharisztia között akkor is, amikor testileg, szentségileg nem találkozhatunk Jézussal. Ez a meggyőződés pedig újra megerősíti a hitünket: nemcsak a szentáldozás értékében, hanem abban is, hogy életünk minden forrása a Kenyér Istenéből fakad.
/Török Csaba/
*
- Úrnapja elő esti szentségimádás és szentmise - Angyalföldi Szent Mihály Plébánia
Videó Link
*
- Úrnapja - Téged Isten dicsérünk, ../Te Deum/
Videó Link
*
- Csíksomlyó Te Deum 2018. január Videó Link
Úrnapja. 06.14 Csíksomlyó Videó Link

*
- Úrnapja - szentmise közvetítés a Veszprémi Főszékes egyházból
Videó Link
*
- Úrnapja - Székely János megyéspüspök szentbeszéde videó Link
Szombathely Úrnapi körmenet, szentmise Videó Link
*
- Gazdagrét, Szentangyalok templom Úrnapi szentmise és körmenet
Videó Link

*
- Szentírás üzenete - 2020.06.14. - Úrnapja
Heiter Róbert Gottfried atya gondolatai videó Link
*
- Igenaptár oldalon Link
*
- Ferenc pápa úrnapi homíliája: 06.14 Link

*
Imádság
Urunk, Jézus Krisztus! Hisszük, hogy jelen vagy az Oltáriszentségben. Hisszük, hogy valóságosan és maradandóan jelen vagy az átváltoztatott kenyérben és borban. Hisszük, hogy testedet és véredet adod nekünk, amikor szentáldozáshoz járulunk. Hisszük, hogy bennünk való jelenléted átalakít minket, hogy hozzád hasonlóvá váljunk. Hisszük, hogy a szentáldozás egyesülés veled. Hisszük, hogy a szentáldozás összeköt minket egymással is, mert egységet teremtő szentség ez. Azáltal, hogy te bemutatod áldozatodat és önmagadat az örök élet kenyereként adod nekünk, egy új közösséget, az Egyház élő közösségét hozod létre belőlünk. Köszönjük, Urunk, hogy jelen vagy az Oltáriszentségben. Hiszünk benned, imádunk téged és szeretünk téged.

Elmélkedés
Tisztelet és szeretet
A szeptemberben Budapesten megrendezésre kerülő Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus miatt idén nagyobb figyelem irányul az Úr Jézus legcsodálatosabb ajándékára, az Oltáriszentségre. A mai ünnep, úrnapja, azaz Krisztus szent testének és vérének az ünnepe jó alkalom arra, hogy elmélyítsük az Oltáriszentségről tudásunkat, és megerősítsük iránta való tiszteletünket és szeretetünket. E három témához, azaz a tudás, a tisztelet és a szeretet témáihoz három pápát, illetve az ő tanításukat, gondolataikat hívom segítségül.
Első témánk, hogy mit tudunk az Oltáriszentségről? A válasszal nagyon óvatosnak kell lennünk, mert ,,hitünk szent titkáról" van szó, miként ez el is hangzik a szentmisében rögtön az átváltoztatást követően. Szükséges tehát, hogy ehhez a titokhoz, az Oltáriszentség titkához kellő alázattal közeledjünk, mellőzve bármiféle emberi okoskodást. A legbiztosabb forrásból, Jézus szavaiból érdemes kiindulnunk. A halála előtti estén, az utolsó vacsorán Jézus kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte és ezekkel a szavakkal adta az apostoloknak: ,,Ez az én testem, amely értetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre." Majd pedig a borral telt kelyhet vette a kezébe és ezt mondta: ,,Ez a kehely az új szövetség az én véremben, mely értetek kiontatik." Jézus tehát a kenyeret az ő testének, a bort pedig az ő vérének nevezte az utolsó vacsorán. Az Oltáriszentség alapítása az ő cselekedete, az Oltáriszentség az ő ajándéka az Egyház közössége számára. Az Oltáriszentség a szentmisében jön létre, amely Krisztus egyetlen és örök áldozatának a felidézése és jelenvalóvá tétele. VI. Pál pápa a következőket írja az Oltáriszentségről szóló enciklikájában: Krisztus ,,jelenlétét az Oltáriszentségben valós jelenlétnek mondjuk, nem kizárólagosan, mintha a többi jelenlét nem volna valós, hanem kiemelkedő módon. Benne az egész és teljes Krisztus, az Isten és ember van jelen" (Mysterium fidei 40.).
Második témánkhoz, az Oltáriszentség iránti tisztelethez Szent II. János Pál pápa tanítását érdemes felidéznünk az Eucharisztia évére írt Mane nobiscum, Domine (Maradj velünk, Urunk) kezdetű apostoli levelében: ,,Mind a szentmise ünneplése közben, mind a szentmisén kívüli szentségimádásban ébren kell tartani Krisztus valóságos jelenlétének tudatát. Ez mutatkozik meg a beszéd hangnemében és hangerejében, a mozdulatokban és mozgásokban, az egész magatartásban, beleértve a csendet is. Mind a felszentelt szolgáknak, mind a hívőknek a legnagyobb tisztelettel kell bánniuk az Eukarisztiával" (Mane nobiscum, Domine 18.).
A pápa szavaihoz tegyük még hozzá, hogy a tiszteletünk jele az is, hogy csakis tiszta lélekkel járulunk a szentáldozáshoz. Ha tehát bűn terheli lelkünket, akkor igyekezzünk a szentgyónásban mielőbb megszabadulni tőle, hogy tiszta szívvel vehessük magunkhoz Krisztus szent testét.
S végül a harmadik témához, az Oltáriszentség iránti szeretethez XVI. Benedek pápa gondolatait idézzük fel, aki a Szeretet szentsége (Sacramentum caritatis) címmel jelentette meg apostoli buzdítását. Ezt írja: ,,Jézus feltárja nekünk Isten minden egyes ember iránti végtelen szeretetét. Ebben a csodálatos Szentségben, a legnagyobb szeretet nyilvánul meg" (Sacramentum caritatis 1.). Benedek pápa szavaihoz egyetlen gondolatot fűzzünk: Amikor szentáldozáshoz járulunk, akkor ez legyen az Úr iránti szeretetünknek a kifejezése. A tiszta hit és a mély hódolat mellett érezzünk mindig őszinte szeretetet az Oltáriszentségben jelenlévő Jézus iránt!
C. Horváth István Sándor

Hanganyag Link

- Útravaló - 2020. június 14.,
Az emberi tudás mindent kitalál, fejleszt, hogy a személyességet növelje a modern technika távolságokat pillanatok alatt áthidaló eszközeivel. Ha az ember ennyire képes
a teremtett értelmével, akkor az őt teremtő mindenható Isten sokkal inkább képes az egyszerű kenyérben és borban létrehozni velünk a teret és időt átlépő kapcsolatot.
Ahogy rácsodálkozunk Betlehem barlangjának szegénységére, a názáreti évek csodátlan csendjére, a kereszten megalázott, önmagát kiüresítő Istenre, úgy kell rácsodálkoznunk a kenyér és bor színe alá rejtőző személyességére. Jézus merte vállalni a dologi lét személytelenségét, remélte azt, hogy egyszer megtanulunk a dolgok mögé látni.
Világunk ezért nem érti az Eucharisztiában köztünk élő Krisztust, mert elszokott tőle, hogy a dolgok mögé lásson, és fölfedezze igazi értelmüket. Kommunikációs zavar van. Az embernek újra kell gondolnia kapcsolatát Istennel. Mennyi időt töltesz imádságban, az Oltáriszentségben köztünk élő Krisztus előtt? Erre is gondolt Jézus az utolsó vacsorán, ezért mondta apostolainak: ,,Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!" Úgy intézi, hogy tevékeny munkásai legyenek az apostolok ennek a csodának, folytonos valósággá téve az ő jelenlétét és felénk irányuló, kezdeményező szeretetét. A kenyér mint anyag így válik élővé, Krisztussá. Odáig megy, hogy kezünkbe adja magát, ahogy Mária kezébe tette emberi létét, úgy most és minden szentmisében a te kezedbe és szívedbe lép az Isten. Kell ennél személyesebb kommunikáció?
Mit érzel, amikor látod a kovásztalan kenyeret és hallod Jézus szavait? ,,Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára." Túllátsz-e az érzékelhető valóságon? Jézus valóban itt van közöttünk az Oltáriszentségben. Hiszed ezt a jelenlétet?
Jézus így akar ránevelni minket arra, hogy amint a hit által fölfedezzük az ő jelenlétét, úgy fedezzük föl a gondviselő Isten kezét a legkisebb dolgokban is, a hajunk szálának leesésétől a mezők liliomának pompájáig. ,,Krisztus szava, ami a semmiből létre tudta hozni azt, ami előzőleg nem létezett, ne tudná átváltoztatni a létező dolgokat azzá, amik még nem voltak? Egyáltalán nem kisebb cselekedet megadni a dolgoknak az első természetüket, mint az utóbbit megváltoztatni." (Szent Ambrus)
,,Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az bennem marad, én meg őbenne... Aki engem eszik, élni fog általam." Az Eucharisztia vétele tehát nemcsak Krisztussal egyesít, hanem az Atyával és a Szentlélekkel is összekapcsol minket. Fölfedezted, hogy életed Istenben van elrejtve? A szentáldozás a Szentháromsággal megélt közösség forrása, ezért ,,általa" élünk, mert tőle kapjuk az életet, az ő életét, mert annak testét esszük, aki maga az élet: ,,aki ezt a kenyeret eszi, az örökké él." ,,A hit titka" - hirdeti az Egyház minden szentmisében.
Az Oltáriszentség testvéri közösségünk forrása is. Ahogy Szent Pál írja: ,,Mi ugyanis sokan egy kenyér, egy test vagyunk, mivel mindnyájan egy kenyérből részesülünk." Az
Egyház az Egy Kenyérből részesül, ezért egy testet alkot, Krisztus titokzatos testét.
Magyar Kurír
 
 
0 komment , kategória:  Száz kérdés Jézus Krisztusról   
Címkék: átelmélkedésében, legcsodálatosabb, oltáriszentségre, kenyérszaporítás, szentháromsággal, eucharisztiában, szentáldozáshoz, mindannyiunkban, személyességére, rácsodálkoznunk, oltáriszentség, személyességet, szentségimádás, szentgyónásban, tiszteletünket, rácsodálkozunk, átváltoztatott, szeretetünknek, enciklikájában, eucharisztikus, eukarisztiával, megváltoztatni, átváltoztatást, találkozhatunk, emlékezetemre, kényszerített, átváltoztatni, gondolataikat, kommunikációs, természetüket, kizárólagosan, evangéliumhoz, szentlélekkel, szeptemberben, szegénységére, tisztelhetjük, idei esztendőben, utolsó napon”, járvány árnyékában, valóság elzárkózásra, második kenyérszaporítás, helyzet sokféle, sort folytathatjuk, remény útjára, kezéből kiejteni, legnagyobb szükségünk, fizikai zárak, megszokott módon, liturgia szövegeinek, szentírási szakaszoknak, úrnapi evangélium, szokott módokon, Szentmisék Úrnapja, Élet Kenyerére, Hogyha Jézus, Kenyér Istenéből, Török Csaba, Angyalföldi Szent Mihály Plébánia, Téged Isten, Csíksomlyó Te Deum, Veszprémi Főszékes, Székely János, Szombathely Úrnapi, Heiter Róbert Gottfried, Jézus Krisztus, Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus, Szent II, János Pál, Horváth István Sándor, Szent Ambrus, Ahogy Szent Pál, Magyar Kurír,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Idegességcsökkentő vitaminok é...  Szent  Köszöntjük a kilencvenéves Gyu...  Facebookon kaptam Krisztina b...  Isten gondviselése  Esti szentmise Csaba testvérre...  Törvény és kegyelem  Kapcsoló  Facebookon kaptam  Gyurkovics Tibor - Hajnal  A lombok közöt  A dené indiánok (kanadai őslak...  Lélek  Röviddel  Léleksimogató Fekete Istvánttó...  Padre Pio megmentette a házass...  Ferenc pápa köszöntését küldte...  Lélek  Szép estét kívánok !  Lamartine : MAGÁNY E nyájas he...  A harmadik napon ...  Facebookon kaptam  Gyönyörködjél az Úrban ....  Facebookon kaptam Cs Ildikótó...  Lamartine : MAGÁNY E nyájas he...  Hajnali blog  14 évvel később  Az élet..  Mai napi mosoly Nektek ! ........  Istennel vagyunk mi győztesek  Az Úr angyala őrt áll...  Sziklák  Facebookon kaptam  Lélek  Macska az ablakban  Amikor mennek  A pék  Manó séta  Ima az elesettért  Kántor Péter : Mintha nyomtala...  Édesanyád emlékére  24. évközi hét szombat 09.19  Esti szentmise Csaba testvérre...  Szabó M. Gita: Csak a szél  Hajnali blog  Lélek  Istennel vagyunk mi győztesek  semmi sem hal meg  Szolgálatcsere  809 fővel emelkedett a beazono...  Facebookon kaptam  A dené indiánok (kanadai őslak...  Az ember azzá válik, amit tesz  Háttájéki zsír ellen - gyógyto...  Facebookon kaptam  Lélek  Facebookon kaptam  Évközi 25. vasárnap 09.20  Milyen borzasztóan könnyű  Búzavirágok  Jó éjszakát  Facebookon kaptam  Boldogabb a nap, ha szeretette...  Facebookon kaptam  Isten kibontatlan ajándéka vag...  Egyszerű hatékony arcmaszk  Boldog szülinapot a ma ünneplő...  Arany nyíl  Más szemszögből......  Idegességcsökkentő vitaminok é...  Algériában Pietro fiát hazavin...  Ha akarod, ha nem, el kezd rád...  Facebookon kaptam  Nemrég átjött hozzám egy barát...  Szèp estét kedves látogat...  Hullámvölgy  Idézet......  Építek  Hajnali blog  Édesanyád emlékére  809 fővel emelkedett a beazono...  Jézus vére  Ne ítéljetek ....  Ének a tengernél  Vasárnapi szentmise 09.20  Piéta  Lélek  A harmadik napon ...  Engedj le  Facebookon kaptam  Az ember azzá válik, amit tesz  A búcsú  Facebookon kaptam  A szabadságról...  Világító torony  Lélek  Gyönyörködjél az Úrban ....  Lélek  A harmadik napon ...  809 fővel emelkedett a beazono... 
Bejegyzés Címkék
idei esztendőben, utolsó napon&#8221, járvány árnyékában, valóság elzárkózásra, második kenyérszaporítás, helyzet sokféle, sort folytathatjuk, remény útjára, kezéből kiejteni, legnagyobb szükségünk, fizikai zárak, megszokott módon, liturgia szövegeinek, szentírási szakaszoknak, úrnapi evangélium, szokott módokon, testi korlátokat, szeretet képes, hívő ember, meggyőződés pedig, szentáldozás értékében, átváltoztatott kenyérben, szentáldozás egyesülés, szentáldozás összeköt, örök élet, szeptemberben Budapesten, szeretet témáihoz, válasszal nagyon, szentmisében rögtön, átváltoztatást követően, legbiztosabb forrásból, halála előtti, utolsó vacsorán, szavakkal adta, borral telt, bort pedig, következőket írja, többi jelenlét, szentmise ünneplése, szentmisén kívüli, beszéd hangnemében, egész magatartásban, felszentelt szolgáknak, legnagyobb tisztelettel, pápa szavaihoz, tiszteletünk jele, szentgyónásban mielőbb, harmadik témához, csodálatos Szentségben, legnagyobb szeretet, mély hódolat, emberi tudás, személyességet növelje, modern technika, ember ennyire, teremtett értelmével, egyszerű kenyérben, názáreti évek, kereszten megalázott, dolgok mögé, embernek újra, apostolok ennek, kenyér mint, kovásztalan kenyeret, bűnök bocsánatára, érzékelhető valóságon, gondviselő Isten, legkisebb dolgokban, hajunk szálának, mezők liliomának, semmiből létre, létező dolgokat, első természetüket, utóbbit megváltoztatni, bennem marad, kenyeret eszi, test vagyunk, kenyérből részesülünk, testet alkot, átelmélkedésében, legcsodálatosabb, oltáriszentségre, kenyérszaporítás, szentháromsággal, eucharisztiában, szentáldozáshoz, mindannyiunkban, személyességére, rácsodálkoznunk, oltáriszentség, személyességet, szentségimádás, szentgyónásban, tiszteletünket, rácsodálkozunk, átváltoztatott, szeretetünknek, , ,
2020.08 2020. Szeptember 2020.10
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 275 db bejegyzés
e év: 4579 db bejegyzés
Összes: 45072 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 446
  • e Hét: 3478
  • e Hónap: 93317
  • e Év: 1508836
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.