Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
A Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szíve 06.20
  2020-06-20 13:00:20, szombat
 
   
  - Igenaptár oldalon
OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből
Ujjongó örömmel örülök az Úrban.
A próféta így beszél: Népem sarjadéka híres lesz a nemzetek között, és minden ivadékuk a népek körében. Akik látják őket, elismerik majd, hogy ez az a nemzedék, amelyet megáldott az Úr.
Nagy örömmel örvendezem az Úrban, lelkem ujjong az én Istenemben, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett, s az igazság köntösét terítette rám. Felékesített, mint a vőlegényt, aki koszorút visel, és mint a menyasszonyt, aki ékszerekkel díszíti magát.
Mert amint a föld megtermi növényeit, és a kert veteményeket sarjaszt, úgy sarjasztja ki az Úristen az igazságot, és a magasztalást minden nép színe előtt.
Ez az Isten igéje. Iz 61,9-11

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
Mária, Jézus minden szavát megőrizte szívében.
Jézus szülei minden évben fölmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor Jézus tizenkét éves lett, szintén fölmentek, az ünnepi szokás szerint. Az ünnepnapok elteltével hazafelé indultak. A gyermek Jézus azonban Jeruzsálemben maradt anélkül, hogy szülei észrevették volna. Abban a hitben, hogy az úti társaságban van, már egy napig mentek, amikor keresni kezdték a rokonok és ismerősök között. Mivel nem találták, visszafordultak Jeruzsálembe, hogy ott keressék.
Három nap múlva találtak rá a templomban, amint a tanítók közt ült, hallgatta és kérdezgette őket. Akik csak hallgatták, mind csodálkoztak okosságán és feleletein. Amikor a szülei meglátták őt, nagyon meglepődtek.
Anyja így szólt hozzá: ,,Gyermekem, miért tetted ezt velünk? Lásd, atyád és én bánkódva kerestünk téged."
Ő azt felelte: ,,Miért kerestetek? Nem tudtátok, hogy nekem Atyám dolgaiban kell lennem?"
Ám ők nem értették mit akar ezzel mondani.
Akkor hazatért velük Názáretbe, és engedelmes volt nekik. Szavait anyja mind megőrizte szívében.
Ezek az evangélium igéi. Lk 2,41-51a
...... .........


Egyetemes könyörgés
Pap: Imádkozzunk, testvéreim, a Boldogságos Szűzanyával együtt, mert ha ő velünk imádkozik, szent Fia bizonnyal meghallgatja kéréseinket!
Lektor: 1. Urunk, te Szűz Anyádat rendelted Egyházad anyjává. Az ő közbenjárására tartsd meg a szent hitben N. pápánkat, N. főpásztorunkat, a püspökök testületét, papjainkat és az egész hívő népet!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Urunk, Szűz Anyád a világ királynője. Az ő közbenjárására add meg, hogy az emberek békében és boldogságban éljenek!
Hívek: Kérünk téged...
3. Urunk, Szűz Anyád a mi nagyasszonyunk és pátronánk. Az ő közbenjárására add meg, hogy nemzetünk békében és egyetértésben gyarapodjék és boldoguljon!
Hívek: Kérünk téged...
4. Urunk, Szűz Anyád a mi édes reménységünk. Az ő közbenjárására nyerjen védelmet az erőtlen és az elhagyott, találjon rá az igazságra a tévelygő, és térjen hozzád a bűnös!
Hívek: Kérünk téged...
5. Urunk, Szűz Anyád a mennyország ajtaja. Az ő közbenjárására engedd el (N. testvérünk és összes) elhunyt testvéreink hátralevő büntetését, és vezesd be őket az örök életre!
Hívek: Kérünk téged...
Pap: Urunk, szálljon fel imádságunk dicsőséges trónusodhoz, és ne engedd, hogy csalódottan, üres kézzel távozzunk! Szűz Anyádnak, mennyei édesanyánknak közbenjárására hallgasd meg kéréseinket! Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
Hívek: Ámen.

*
- Pázmány Péter elektronikus könyvtár Link

*
- Jézus szíve plébánia 2020-06-19 Zalaegerszeg
A Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szíve, a teljes ártatlanság, valamint a megtestesült Ige és a megváltott ember iránti anyai szeretet jelképe. Tiszteletének alapja a Szeplőtelen Fogantatás és az istenanyaság. Ezt az emléknapot Jézus Szentséges Szívének főünnepe után tartja az Egyház. XII.
A Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szíve, a teljes ártatlanság, valamint a megtestesült Ige és a megváltott ember iránti anyai szeretet jelképe. Tiszteletének alapja a Szeplőtelen Fogantatás és az istenanyaság.
Ezt az emléknapot Jézus Szentséges Szívének főünnepe után tartja az Egyház. XII. Pius pápa 1942-ben az egész emberiséget Mária oltalmába ajánlotta, és liturgikus ünneplését augusztus 22-re helyezte. Az új kalendárium visszatért az eredeti gyakorlatra, és ezért mozgó emléknapként - Jézus Szíve ünnepe után tette.
A fatimai jelenésekben a Szűzanya kifejezetten kérte Szeplőtelen Szíve tiszteletét, és a világ fölajánlását a Szeplőtelen Szívnek. Szent II. János Pál pápa 1981. június 7-én a konstantinápolyi zsinat 1600-adik és az efezusi zsinat 1550-dik évfordulója alkalmából akarta megtenni e fölajánlást. Az ellene 1981. május 13-án elkövetett merénylet után a Santa Maria Maggiore bazilikában hangfelvételről hangzott el a fölajánlás, melyet 1982. május 13-án Fatimában, 1984. március 25-én Rómában, és 2000. október 8-án a világegyház összes püspökeivel együtt Rómában megismételt.
A Szent Szűz Szíve iránti tiszteletünket kifejezhetjük például az elsőszombatok rendszeres megtartásával.
Érdemes tudnunk arról is, hogy az úgynevezett kettős nagykilenced azt jelenti, hogy egymással párhuzamosan, egyszerre végezzük a kilenc elsőpéntek és az elsőszombatok megtartását. Ilyenkor természetesen elég az egyik napon meggyónnunk, ha közben nem követünk el súlyos bűnt. A kettős nagy kilenced további bőséges kegyelmekkel jár. Végezzük minél többen rendszeresen az elsőpénteki és elsőszombati engesztelést, mert így sok kegyelmet kaphatunk önmagunk és mások számára.
...... ........... ........... ............


Az elsőszombatok megtartásához Jézus összesen 33 ígéretet kapcsolt. Ezek közül most csak néhányat emelünk ki itt:
1. Mindent, amit a lelkek Szívemtől Anyám Szíve által kérnek, amennyiben megfelel az isteni rendnek, és ha bizalommal kérik tőlem, megadom nekik, már a kilenced ideje alatt is.
2. A családjukban egyetértés fog uralkodni, és állhatatosak lesznek az igaz hitben.
3. Az édesanyák Anyám különleges oltalmát élvezhetik, és mindent elnyernek, amit önmaguk vagy gyermekeik számára kérnek.
4. A szegények otthont és élelmet kapnak.
5. A bűnösök megtérnek, akkor is, ha a kilencedet egy másik személy végzi el értük.
6. Aki ezt a kilencedet a kegyelem állapotában végzi el, nem sérti meg többé Szívemet semmilyen súlyos bűnnel egészen haláláig, ez különösen vonatkozik a gyermekekre.
7. Az a lélek, aki őszintén megtér, elkerüli nemcsak az örök kárhozatot, de a tisztítóhely szenvedéseit is.
8. Ha a szülök, vagy bármely más családtag végzi el a nagy kilencedet, egyetlen gyermekük és semmilyen más családtagjuk sem fog elkárhozni.
9. Akik elveszítették a hitüket, ismét megtalálják, és az eltévelyedettek visszatalálnak az igaz Egyházba.
10. Az egyházi rend tagjai és a szerzetesrendek tagjai hűségesek maradnak hivatásukhoz. A hűtlenek elnyerik a bűnbánat kegyelmét, és visszatérnek hivatásukhoz.
11. A szülők és az elöljárók különleges segítséget kapnak nemcsak a lelki, de az anyagi feladataikhoz is.
12. Az ítéletkor Édesanyám különleges oltalmában részesülnek.

*
Imádság
Ó, végtelen Szeretet, aki az Atyától és a Fiútól származol, add meg nekem az istengyermekség szellemét, taníts meg arra, hogyan kell mindig Isten gyermekéhez méltóan cselekednem! Maradj bennem! Add, hogy én is mindig benned maradjak, és úgy szerethesselek, ahogyan te szeretsz engem! Nálad nélkül semmi vagyok. Magamtól semmire sem megyek. De egyesíts önmagaddal, tölts el szereteteddel, hogy általad az Atyával és a Fiúval mindig egyesüljek!

Elmélkedés
Ma, a Jézus szent szívének ünnepét követő napon, édesanyjának, Szűz Máriának szeplőtelen, tiszta, bűn nélküli szívét ünnepeljük. Az evangélium Jeruzsálembe vezet minket, ahol a tizenkét éves Jézussal találkozunk. Ettől az életkortól kellett a zsidó embereknek minden évben legalább egyszer elmenniük, elzarándokolniuk Jeruzsálembe. A gyermekkor és az ifjúkor határán lévő Jézus nem egyedül, hanem édesanyjával és nevelőapjával, Józseffel vesz részt a zarándoklaton. Elképzelhető, hogy korábban is magukkal vitték a gyermek Jézust, de erről nem emlékeznek meg az evangélisták. Az ünnep után Mária és József a rokonokkal együtt hazafelé indulnak, Jézus azonban a tudtuk nélkül a városban marad. Amikor észreveszik, hogy nincs a rokonok között, azonnal visszatérnek Jeruzsálembe, hogy megkeressék. A templomban találják meg, ekkor mondja Jézus: ,,Miért kerestetek? Hát nem tudtátok, hogy Atyám dolgaiban kell lennem?"
Ezzel a kérdésével Jézus először beszél arról, hogy Isten az ő Atyja, de rögtön meg kell jegyeznünk, hogy szavainak értelmét sem Mária és József, sem pedig a jelenlévő írástudók nem értették meg.
Működésének idején aztán Jézus arról is tanít, hogy Isten úgy tekint minden emberre, mint gyermekére, tehát mi is Atyánknak nevezhetjük őt. Ez arra bátorít minket, hogy életünket Istenre és az ő gondoskodó szeretetére bízzuk.
C. Horváth István Sándor

Hanganyag Link

*
- Útravaló - 2020. június 20.
,,Fiam, miért tetted ezt velünk?" Így szólt Mária Jézushoz, amikor ott maradt a jeruzsálemi templomban. Az édesanyai szív! Ma, a Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szívének emléknapján hajoljunk közelebb hozzá, hogy meglássuk szívének teljes ártatlanságát, valamint a megtestesült Ige és a megváltott ember iránti anyai szeretetét. Csöndes jelenlét ez, Jézus közelében. A hite pedig növekedett, és egyre jobban eltöltötte a szeretet. Az események elgondolkodtatták, és lelkében erősödött a Szentlélek fénye és ereje. A Szentlélek vezette szívét és gondolatait. Boldogságos Szűz Mária, járj közben értünk szent Fiadnál, hogy a mi szívünk is tiszta legyen, és igent mondjunk mindig az Atya akaratára.
Magyar Kurír
 
 
0 komment , kategória:  Biblia - szentírások  
Címkék: konstantinápolyi, elzarándokolniuk, szerzetesrendek, eltévelyedettek, hangfelvételről, istengyermekség, visszafordultak, nagyasszonyunk, közbenjárására, főpásztorunkat, szerethesselek, visszatalálnak, tiszteletünket, elsőszombatok, megtartásával, elveszítették, ártatlanságát, tiszteletének, zarándoklaton, jeruzsálemben, nevelőapjával, szereteteddel, feladataikhoz, egyetértésben, kifejezhetjük, természetesen, édesanyánknak, megtartásához, kifejezetten, édesanyjával, jeruzsálembe, fölajánlását, kegyelmekkel, édesanyjának, elektronikus, csodálkoztak, nemzetek között, népek körében, üdvösség ruhájába, igazság köntösét, föld megtermi, kert veteményeket, magasztalást minden, húsvét ünnepére, ünnepi szokás, ünnepnapok elteltével, gyermek Jézus, napig mentek, tanítók közt, szülei meglátták, evangélium igéi, szent hitben, Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szíve, OLVASMÁNY Izajás, EVANGÉLIUM Szent Lukács, Amikor Jézus, Boldogságos Szűzanyával, Szűz Anyádat, Szűz Anyád, Szűz Anyádnak, Pázmány Péter, Szeplőtelen Fogantatás, Jézus Szentséges Szívének, Jézus Szíve, Szeplőtelen Szíve, Szeplőtelen Szívnek, Szent II, János Pál, Santa Maria Maggiore, Szent Szűz Szíve, Szívemtől Anyám Szíve, Szűz Máriának, Horváth István Sándor, Mária Jézushoz, Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szívének, Boldogságos Szűz Mária, Magyar Kurír,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Szeretlek még mindig  Facebookon kaptam  Napfényes, boldog hetet!  Nádasdy Ádám : Siker  Szeptember aranya  függesszék fel az elektív ellá...  Jézus és a fény gif  Őszi kép  702 fővel emelkedett a beazono...  Gondolat  Jó reggelt kedves látogatóimna...  Jézus és a fény gif  Aranyosi Ervin: Szüret Nevetne...  Shetlandi pónik  Png rózsa  26. évközi hét hétfő esti szen...  Kedvesség  Dr. Székely János püspök a Géb...  A boldogságról  Üzen az Ősz  Ígéretes - csodaszép őszi napo...  Szép mai napot.........  Facebookon kaptam  Látod ezeket az embereket a há...  Választás  II. János Pál pápa mondása  26. évközi hét hétfő esti szen...  Jó éjszakát  Png cica  Jézus és a fény gif  Kellemes délutánt ! ..........  Facebookon kaptam  A segítő szeretet mestere R...  Nagyszerű gondolatokat kaptam  702 fővel emelkedett a beazono...  A köszvény legyőzése és megelő...  Szeptember 28 . Vencel napja  Jézusi áldás gif  Harmónia......  Aranyosi Ervin: Üzen az Ősz  Elragadóan gyönyörű őszi kép  Évközi 26. vasárnap Csíksomlyó...  1968. szeptember 26. Padre Pio...  Indulhat a szüret!  Facebookon kaptam  Lábam előtt...  Ígéretes - csodaszép őszi napo...  A napsugár aranyló sugaraiból ...  Esti szentmise Csaba testvérre...  Dr. Székely János, megyés püsp...  A napsugár aranyló sugaraiból ...  Facebookon kaptam  Őszi képek  Őszi képek  Jézusi áldás gif  Boldog szülinapot a ma ünneplő...  Heltai Jenő : Elég volt  Kezdődhet a szüret  Elragadóan gyönyörű őszi kép  Bátai Tibor - Nem szűnik a var...  Jó bor,jó egészség!  Szent Mihály, Szent Gábor és S...  Evangélium  Barátság  Ígéretes - csodaszép őszi napo...  Valami beérik  Évközi 26. vasárnap Csíksomlyó...  Barátság  Szeptember 28 . Vencel napja  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Egy kis mosolyt csaljak az arc...  Lábam előtt...  Csokonai Vitéz Mihály: Mihály-...  Elragadóan gyönyörű őszi kép  Nádasdy Ádám : Siker  Facebookon kaptam  Mindenkinek szeretettel  Dóka Klára-díj átadó ünnepség  Illyés Gyula: Szerelem.  Választás  Mindenkinek szeretettel  Facebookon kaptam  Helytelen istenkép  Png rózsa  Illyés Gyula: Szerelem.  Jöjj Szentlélek, szállj le rám...  Facebookon kaptam  A magnéziumhiány jeleiről  Nádasdy Ádám : Siker  A napsugár aranyló sugaraiból ...  Aranyosi Ervin: Üzen az Ősz  Szüret idején  Kellemes délutánt ! ..........  Dr. Székely János, megyés püsp...  Gondolat  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Már maradj, aki vagy  Bűn és Isten 
Bejegyzés Címkék
nemzetek között, népek körében, üdvösség ruhájába, igazság köntösét, föld megtermi, kert veteményeket, magasztalást minden, húsvét ünnepére, ünnepi szokás, ünnepnapok elteltével, gyermek Jézus, napig mentek, tanítók közt, szülei meglátták, evangélium igéi, szent hitben, püspökök testületét, egész hívő, világ királynője, emberek békében, mennyország ajtaja, örök életre, teljes ártatlanság, megváltott ember, emléknapot Jézus, egész emberiséget, eredeti gyakorlatra, fatimai jelenésekben, világ fölajánlását, konstantinápolyi zsinat, efezusi zsinat, ellene 1981, világegyház összes, elsőszombatok rendszeres, úgynevezett kettős, kilenc elsőpéntek, elsőszombatok megtartását, egyik napon, kettős nagy, elsőszombatok megtartásához, lelkek Szívemtől, isteni rendnek, kilenced ideje, családjukban egyetértés, igaz hitben, édesanyák Anyám, szegények otthont, bűnösök megtérnek, másik személy, kegyelem állapotában, örök kárhozatot, tisztítóhely szenvedéseit, nagy kilencedet, eltévelyedettek visszatalálnak, igaz Egyházba, egyházi rend, szerzetesrendek tagjai, hűtlenek elnyerik, bűnbánat kegyelmét, elöljárók különleges, anyagi feladataikhoz, ítéletkor Édesanyám, istengyermekség szellemét, evangélium Jeruzsálembe, tizenkét éves, életkortól kellett, zsidó embereknek, ifjúkor határán, gyermek Jézust, ünnep után, rokonokkal együtt, tudtuk nélkül, városban marad, rokonok között, templomban találják, kérdésével Jézus, jelenlévő írástudók, jeruzsálemi templomban, édesanyai szív, hite pedig, események elgondolkodtatták, konstantinápolyi, elzarándokolniuk, szerzetesrendek, eltévelyedettek, hangfelvételről, istengyermekség, visszafordultak, nagyasszonyunk, közbenjárására, főpásztorunkat, szerethesselek, visszatalálnak, tiszteletünket, elsőszombatok, , ,
2020.08 2020. Szeptember 2020.10
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 417 db bejegyzés
e év: 4721 db bejegyzés
Összes: 45214 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 922
  • e Hét: 13049
  • e Hónap: 140763
  • e Év: 1556282
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.