Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Diakonusok felszentelése Esztergom 06.13
  2020-06-20 22:09:22, szombat
 
   
  Katolikus papokat és diakónusokat szentelnek hétvégén és a következő hetekben országszerte, 25 pappal és 35 diakónussal gazdagodik a Magyar Katolikus Egyház. Erdő Péter bíboros az esztergomi bazilikában ma délelőtt fél 11-kor kezdődő szentmise keretében három papot és hat diakónust szentel.
A papság, vagyis egyházi rend a hét szentség egyike. Három fokozata van: a diakonátus (vagy más néven szerpapság), az áldozópapság és a püspökség. A diakónusok temethetnek, eskethetnek, keresztelhetnek és igét hirdethetnek, a papok pedig ezeken túl misézhetnek, gyóntathatnak és feladhatják a betegek kenetét is.
A leendő papokat a szeminárium utolsó évében diakónussá szentelik, majd általában egy év szolgálat után részesülnek az áldozópapság szentségében.
Rajtuk kívül - a II. vatikáni zsinat óta ismét - léteznek úgynevezett állandó diakónusok, akikből nem lesz áldozópap. Többnyire az ő feladatuk a peremen lévők segítése: ők szolgálnak a börtönökben, kórházakban, a szegények és az úton lévők - zarándokok, menekültek - között. Az állandó diakónusok lehetnek családos férfiak, ebben az estben csak 35. életévük betöltése után szentelhetők fel.
A szentelés szertartása során a jelöltek ígéretet tesznek, hogy szolgálatukat Istennek tetsző módon fogják végezni, ünnepélyesen engedelmességet fogadnak a püspöküknek, majd a földre borulnak a teljes önátadás jeleként. A püspök ezután a fejükre teszi a kezét, átadva ezzel a papi hatalmat. Ezt követi a főpásztor szentelési imádsága.
A szentelési liturgiához hozzátartozik, hogy a püspök átadja az újonnan felszentelt diakónusoknak az evangéliumos könyvet, a papoknak pedig a szentmise ünneplésére előkészített kenyeret és bort.
Az újonnan felszentelt papok a szentmise további részében a püspökkel együtt miséznek. Az első újmisés áldást az új papok püspöküknek adják a szentmise végén, első miséjüket pedig általában azon a településen mutatják be, ahonnan származnak.
Magyarországon a római katolikus egyház 2016-ös statisztikai évkönyve, az Annuarium Statisticum Ecclesiae szerint 2112 pap szolgál, 1730 egyházmegyés és 382 szerzetes pap.

*
- A gondosság és a buzgóság szent Lelkével - Erdő Péter diakónusokat szentelt Esztergomban
...... ............


Erdő Péter bíboros, prímás június 20-án, szombaton, Szűz Mária Szeplőtelen Szívének emléknapján tíz férfit diakónussá szentelt az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye szolgálatára.
A járvány miatt idén rendhagyó módon, két külön időpontban ünnepelték a pap- és a diakónusszentelést az Esztergom-Budapesti Fő egyházmegyében. Június 13-án volt a papszentelés.
Erdő Péter bíboros június 20-án diakónussá szentelte Forgács Balázs, Eredics Gergő, Kiss Géza Imre, Riesz Domonkos ötödéves papnövendékeket. Az ünnepi szentmise keretében került sor hat családos férfi állandó diakónussá szentelésére is. Lénár Andor, Matlári Gergely, Nyulasi Zoltán István, Őri Imre Ferenc, Spala Tamás és Zarka Dénes két év készület után részesült az egyházi rend első fokozatában, hogy szolgálatukkal segítsék plébánosuk munkáját. A hívő közösség közvetítésen keresztül kapcsolódhatott be a szentelési szertartásba.
Erdő Péter bíboros homíliáját, melyet Szűz Mária Szeplőtelen Szívének emléknapján mondott el, az alábbiakban közreadjuk.
...... ............


1. Diakónusszentelésre gyűltünk ma egybe egyházmegyénk főtemplomában. Ma, a Jézus Szíve ünnepe utáni szombaton Szűz Mária Szeplőtelen Szívéről emlékezünk meg. Mária Szíve, Mária szeretete a Jézushoz fűződő kapcsolat kifejezője, de kiterjed a Jézushoz legközelebb álló szeretett tanítványra, Jánosra is, akit maga Jézus bízott édesanyjára a kereszten: ,,Íme, a te fiad". Szent János személyében méltán érezzük úgy, hogy minket, minden idők keresztényeit Jézus különösen is édesanyjára bízott. A most felolvasott evangélium a gyermek Jézusról szól, akit elveszítettek, majd megtaláltak a templomban. Tanuljuk meg Szűz Máriától azt a csodálatos belső tiszteletet és figyelmet, ahogyan Jézus felé fordul.

2. Nagy örömmel szenteljük fel az egyházi rend szentségének első fokozatára négy, papságra készülő testvérünket, akik számára ez a fokozat átmenetet jelent. A diakonátus mint átmeneti állapot nem újdonság, nem is későbbi fejlődés eredménye az Egyházban, hanem kezdettől jelenlévő gondolat. A III. században, a Szent apostolok Egyházi Kánonjaiban (22. kánon) azt olvassuk a diakónusokról, hogy legyenek serények a szegények gondozásában. ,,Akik pedig jól és feddhetetlenül szolgálnak, pásztori helyet érdemelnek ki maguknak." Már a Timóteusnak írt első levélben megtaláljuk ennek megfelelőjét. A diakónusokról ezt olvassuk: ,,akik szolgálatukat jól végzik, szép rangot (fokozatot) és a Krisztus Jézusban való hitben nagy bizalmat szereznek maguknak" (1Tim 3,13). Ezt az értelmezést erősíti meg Egyházunk egyik legősibb liturgikus és fegyelmi okmánya, a Traditio Apostolica is. Ebben a diakónusszentelési imádság során a püspök ezt mondja: ,,add meg a kegyelem, a gondosság és a buzgóság szent Lelkét ennek a szolgádnak, akit arra választottál ki, hogy Egyházadnak szolgáljon és bemutassa szentélyedben, amit az ajánl fel neved dicsőségre, akit a főpapságra rendeltek; add, hogy feladatának feddhetetlen teljesítésével és életének tisztaságával méltó legyen magasabb fokozat elérésére" (Trad. Ap. 8,11). Ezekből a szövegekből kirajzolódik a diakónusi szolgálat két jelentős területe, a szegények gondozása és a liturgikus tevékenység. Ugyanakkor már az Apostolok cselekedeteiben azt olvassuk a hét kiválasztott férfiről, akiket az Egyház első diakónusaiként tisztelünk, hogy kivették a részüket az igehirdetésből is. Fülöp magyarázta a Szentírást az etióp tisztviselőnek, István pedig nyilvánosan hirdette Krisztus örömhírét.

3. Hat testvérünket ugyancsak a diakónusi szolgálatra szenteljük, de ők úgynevezett állandó diakónusok lesznek, vagyis azzal a szándékkal kérik felszentelésüket, hogy további életükben ezt a szolgálatot folytassák. A II. vatikáni zsinat után különös hangsúlyt kapott a diakónusi szolgálat. A megújuló társadalmi környezetben egyre inkább tudatossá vált, hogy a papság és a sajátosan egyházi tevékenységet végző Krisztus-hívők nem élnek a világtól elszigetelten, hanem a sokszor bonyolult, súlyos terhekkel járó, vagy éppen szétszórtságra csábító világi élet mindennapjaival szerves kapcsolatot kell tartaniuk. Ennek a kapcsolatnak és hivatásnak a jellege az egyes egyházi szolgálatok esetében más és más. Lehetnek azonban az egyházi rend szentségének első fokozatával felszentelt személyek, akik egyben családot nevelnek, világi munkahelyen dolgoznak, és közben nem csupán általános keresztényi tanúságtételükkel, hanem szent szolgálatukkal is hirdetik az evangéliumot a világban. Különös öröm számomra, hogy állandó diakónus testvéreink egy-egy meghatározott plébánián kezdik meg működésüket, segítenek a papok munkájában, de hivatásuk az is, hogy a világi híveknek mintegy példaképei legyenek, akik egyszerre megállják helyüket a mindennapi életben és az egyházi szolgálatban.

4. Szűz Mária Szívéről azt olvassuk, hogy tőr járja át. Már Jézus bemutatásakor a templomban elhangzik ez a jövendölés, ami majd a Kálvárián teljesedik be. Igen, Szűz Mária Szívének tisztelete számunkra ezt az üzenetet is hordozza. Nekünk is ott a helyünk azok között, akik Jézust a legnagyobb szeretettel veszik körül, ezért ránk is kiterjed, szükségképpen minket is különösen fájdalmasan érint Jézus minden szenvedése, az is, ami személyét minden bűn, megaláztatás formájában közvetlenül éri, de az is, ami a történelem során titokzatos testét, az Egyházat sújtja. Már Szent Pál azt mondhatta, hogy az Egyházért szenvedve testében egészíti ki azt, ami Krisztus szenvedéséből hiányzik.
Szűz Mária anyai szeretete az Egyház iránt különleges pártfogás és erőforrás mindannyiunk számára.

5. A diakónus név Jézus személyére emlékeztet minket. Ő ugyanis azt mondta: ,,Aki első akar lenni közületek, az legyen mindenkinek a szolgája" (Mk 9,35). Az utolsó vacsorán pedig ő maga szolgált tanítványainak. Köszönöm a most szentelendő diakónusoknak, hogy vállalták ezt a szolgálatot, és kérem közös Urunkat és Mesterünket, hogy kísérje életüket és hivatásukat kegyelmével és erejével.
Szűz Mária Szeplőtelen Szíve, légy a mi menedékünk! Szűz Mária, az Egyház anyja, könyörögj értünk! Ámen.
*
A szentelési szertartás az evangélium után kezdődött, amikor név szerint szólították azokat, akik a diakonátus szentségében szeretnének részesülni.
Képen látható jelenet a Szentek litániája felolvasása közben /Láttam a misét a Bonum TV csatornáján/
...... .................. ........... ............. ........... .......


Ezt követően a szentelendők ígérete következett, majd a Mindenszentek litániájával folytatódott a szertartás. Ezalatt a jelöltek leborultak a földre, amely a teljes önátadást fejezi ki, azt, hogy életüket Isten akaratának rendelik alá. Ezután a szentséget kiszolgáltató főpásztor mint az apostolok utóda imádság és kézrátétel által átadta a Krisztustól kapott hatalmat és küldetést.
A beöltözés után a felszenteltek megkapták szolgálatuk liturgikus eszközét, az evangéliumos könyvet.
- Állandó diakónátus az Egyházban
A legfrissebb egyházi évkönyv adatai alapján (2019) az Egyházban összesen 46 894 diakónus szolgál, ebből Európában 14 819 fő (142-vel több, mint 2018-ban), Ázsiában 346 (28-cal több, mint 2018-ban), Óceániában 451 (11-gyel több, mint 2018-ban), Afrikában 465 (7-tel kevesebb, mint 2018-ban), Amerikában 30 813 (408-cal több, mint 2018-ban). Magyarországon 161 fő szolgál állandó diakónusként, melyből 5 fő görög katolikus. Az Esztergom-Budapesti Fő egyházmegyében - a frissen szenteltekkel együtt, összesen 39 fő szolgál.
Füzes Ádám, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye állandó diakónusokért felelős referense kérdésünkre elmondta: a diakónus ,,hídember", a szolgáló szeretet és a figyelmesség hídja. Őt küldi az Egyház a peremre, a közösségek, a társadalom, a hit peremére. Megtaláljuk őket a kórházakban, a börtönszolgálatban, az idősek mellett, a karitászban, az ifjúság mellett. Az egyházi szolgálat színességét jelenítik meg. Ők az Egyház figyelme és emlékezete, akik a közösségeikben megjelenítik e szolgálat fontosságát. Munkahelyeiken felszenteltségük révén érzékelhetővé teszik Isten jelenlétét, figyelmes szeretetét. A diakónus az egység és Isten el nem felejtő szeretetének hídja, mert házastársként, családapaként, nagyapaként, miközben Istennek szolgál, nem felejti el a felebarát szeretetét, különleges módon felesége, gyerekeik, unokáik szeretetét, amelyek nem ellentétesek egymással, hanem egységet képeznek.


Fotó: Erdős Dénes/Esztergom-Budapesti Főegyházmegye
Magyar Kurír 2020.06.20

*
2020.06.13 videó Link
 
 
0 komment , kategória:  Szent István bazilika misék   
Címkék: felszenteltségük, felszentelésüket, mindennapjaival, keresztelhetnek, cselekedeteiben, engedelmességet, papnövendékeket, kapcsolódhatott, tisztviselőnek, feddhetetlenül, magyarországon, szolgálatukkal, munkahelyeiken, diakónusaiként, igehirdetésből, szétszórtságra, teljesítésével, egyházmegyében, tanítványainak, közösségeikben, gyóntathatnak, elszigetelten, főegyházmegye, házastársként, szenteltekkel, tevékenységet, elveszítettek, mindenszentek, érzékelhetővé, diakónusoknak, szentélyedben, szolgálatukat, tisztaságával, szenvedéséből, hozzátartozik, diakónusokról, következő hetekben, esztergomi bazilikában, diakónusok temethetnek, papok pedig, betegek kenetét, leendő papokat, szeminárium utolsó, áldozópapság szentségében, peremen lévők, úton lévők, állandó diakónusok, estben csak, szentelés szertartása, jelöltek ígéretet, földre borulnak, teljes önátadás, Magyar Katolikus Egyház, Erdő Péter, Annuarium Statisticum Ecclesiae, Szűz Mária Szeplőtelen Szívének, Esztergom-Budapesti Főegyházmegye, Esztergom-Budapesti Fő, Forgács Balázs, Eredics Gergő, Kiss Géza Imre, Riesz Domonkos, Lénár Andor, Matlári Gergely, Nyulasi Zoltán István, Imre Ferenc, Spala Tamás, Zarka Dénes, Jézus Szíve, Szűz Mária Szeplőtelen Szívéről, Mária Szíve, Szent János, Szűz Máriától, Egyházi Kánonjaiban, Krisztus Jézusban, Traditio Apostolica, Szűz Mária Szívéről, Szűz Mária Szívének, Szent Pál, Szűz Mária, Szűz Mária Szeplőtelen Szíve, Bonum TV, Füzes Ádám, Erdős Dénes, Magyar Kurír,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Facebookon kaptam  Minden szép  Facebookon kaptam  Harmonia.......  Ha boldog az ember, sugárzik a...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Mindenkit arra tanítok, hogy l...  Ferenc pápa Magyarországon  Szakály Sanyiékkal a Balatonon  "Néha csak egy kis szünetre va...  Homokvár......  Facebookon kaptam  Fotó  Kohut Katalin: Ima  Boldog születésnapot a ma ünne...  Mindig is kívülállónak éreztem...  Te vagy a kapu  Harmonia.......  Kezdjük a napot mosollyal  Hiánytünet nélkül, nincs telje...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Mai harmónia kártyám  Megint HÉTFŐ  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Kökény Éva: Nyárutó  Facebookon kaptam  Szép napot kívánok!  Őszül már  Autóbuszon  Magyar mutáns  Te sem vetted észre . . .  Kis dolgok  Harmonia.......  Kellemes délutánt kívánok!  Pilinszky János tollábó  Szép napot kívánok!  Kellemes délutánt kívánok  Te vagy a kapu  Mátra, piros tinorú gomba  Facebookon kaptam  Gyönyörű a világ  Jó éjt !  Nyugodalmas jó éjszakát kíváno...  Png nő  Facebookon kaptam  Ha boldog az ember, sugárzik a...  Te sem vetted észre . . .  Jó reggelt kedves látogatóimn...  Ha boldog az ember, sugárzik a...  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Kellemes délutáni pihenést  Őszirózsák  Kék víz  Tiszteletem jeléül !  A méz kiemelkedő antibakteriál...  Pillangók  Facebookon kaptam  Szép mai napot !........  Facebookon kaptam  Őszül már  Jó éjszakát!  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Minőségi időt csak annak adj ...  Kellemes délutánt kívánok!  Facebookon kaptam Cs ildikótó...  Sárga piromorfit  Kökény Éva: Nyárutó  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Alvó cicák  Ferenc pápa  Őszi kép  Mikor kicsi  Kellemes délutánt kívánok!  Kányádi Sándor: Valami készül  A BELSŐ BÉKE SOKKAL FONTOSABB,...  Jó éjszakát!  Tiszteletem jeléül !  Mi a különbség  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Kányádi Sándor: Valami készül  Mai napi gondolat  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Naplemente  Facebookon kaptam  Boldog születésnapot a ma ünne...  Képes idézet !  Szakály Sanyiékkal a Balatonon  Jó reggelt kedves látogatóimn...  Őszi fény  Őszirózsák  Kányádi Sándor: Valami készül  Ferenc pápa  Hajnal  Kék virág 
Bejegyzés Címkék
következő hetekben, esztergomi bazilikában, diakónusok temethetnek, papok pedig, betegek kenetét, leendő papokat, szeminárium utolsó, áldozópapság szentségében, peremen lévők, úton lévők, állandó diakónusok, estben csak, szentelés szertartása, jelöltek ígéretet, földre borulnak, teljes önátadás, püspök ezután, fejükre teszi, papi hatalmat, főpásztor szentelési, szentelési liturgiához, püspök átadja, újonnan felszentelt, evangéliumos könyvet, papoknak pedig, szentmise ünneplésére, szentmise további, püspökkel együtt, első újmisés, szentmise végén, településen mutatják, római katolikus, buzgóság szent, járvány miatt, ünnepi szentmise, egyházi rend, hívő közösség, szentelési szertartásba, alábbiakban közreadjuk, most felolvasott, gyermek Jézusról, csodálatos belső, fokozat átmenetet, diakonátus mint, szegények gondozásában, értelmezést erősíti, főpapságra rendeltek, szövegekből kirajzolódik, diakónusi szolgálat, szegények gondozása, liturgikus tevékenység, etióp tisztviselőnek, diakónusi szolgálatra, szándékkal kérik, szolgálatot folytassák, megújuló társadalmi, sajátosan egyházi, világtól elszigetelten, sokszor bonyolult, egyes egyházi, papok munkájában, világi híveknek, mindennapi életben, egyházi szolgálatban, templomban elhangzik, helyünk azok, legnagyobb szeretettel, történelem során, legyen mindenkinek, utolsó vacsorán, most szentelendő, szentelési szertartás, evangélium után, diakonátus szentségében, szentelendők ígérete, jelöltek leborultak, teljes önátadást, szentséget kiszolgáltató, apostolok utóda, beöltözés után, felszenteltek megkapták, legfrissebb egyházi, frissen szenteltekkel, diakónus &#8222, szolgáló szeretet, figyelmesség hídja, idősek mellett, ifjúság mellett, egyházi szolgálat, közösségeikben megjelenítik, felebarát szeretetét, felszenteltségük, felszentelésüket, mindennapjaival, keresztelhetnek, cselekedeteiben, engedelmességet, papnövendékeket, kapcsolódhatott, tisztviselőnek, feddhetetlenül, , ,
2021.08 2021. Szeptember 2021.10
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 745 db bejegyzés
Összes: 47466 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 886
  • e Hét: 13670
  • e Hónap: 34510
  • e Év: 590739
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.