Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Papszentelés Egerben - 06.20
  2020-06-20 22:34:52, szombat
 
   
  ,,Hogy méltó hajlék és Isten dicsőségének temploma legyetek"
...... ..........


Június 20-án Ternyák Csaba egri érsek áldozópappá szentelte Barta Márton István, Marosi Balázs, Nagy Ferenc és Thiago Costa diakónusokat. A járványhelyzet miatt a papok és a hívek idén csak szűk körben ünnepelhettek a bazilikában - a szertartást az interneten és kivetítőn a Dobó téri Szent Antal-templomban követhették az érdeklődők.
A papszentelés az egyik legnagyobb ünnep az egyházmegyében - mondta a szentmise elején Ternyák Csaba egri érsek. Köszöntötte a szentelendő diakónusokat, szüleiket, családtagjaikat. Sajnálatát fejezte ki, hogy Thiago Costa diakónus szülei nem tudtak eljönni Brazíliából erre az ünnepre. A főpásztor köszöntötte az egyházmegye másik bazilikájából, Sárospatakról érkezett gyalogos zarándokokat; a jubiláló papokat, köztük Kuklay Antal atyát, aki éppen ebben az időben mutatja be vasmiséjét; továbbá a Szent István Rádió és Televízió közvetítésén keresztül bekapcsolódó híveket.
Buda Péter és Michał Bartosz Muszyński szemináriumi rektor szólították az áldozópapi szolgálatra jelentkezőket, kérték szentelésüket, s kifejezték, hogy a szentlendők - Barta Márton István, Marosi Balázs, Nagy Ferenc és Thiago Costa - méltóak a hivatás gyakorlására.
Ternyák Csaba érsek homíliájában kifejtette: régebben a misszió azt jelentette, hogy Európa országaiból fiatal misszionáriusok távoli kontinensekre indultak, hogy Krisztus örömhírét hirdessék. Mára azonban Európa vált missziós területté. ,,Így egyre gyakrabban fordul elő nálunk is, hogy fiatal emberek idegen országokban vagy nem születési egyházmegyéjük területén szolgálnak. Aki missziós hivatást vállal, az meghallotta Jézus halk, de kitartó hívását."
A főpásztor XVI. Benedeket emeritus pápát idézte, aki a papság évének lezárásakor arról elmélkedett, hogy a keresztre feszítettre tekintve megérthetjük, hogy Krisztus szíve értünk van nyitva, mely által Isten szíve nyílt meg számunkra.
A liturgia azt a nyelvet is feltárja számunkra, ahogy Jézus szíve szól hozzánk, és Istenről beszél nekünk, az emberek pásztoráról, ily módon nyilatkoztatva ki a szíve legmélyén gyökerező krisztusi papságot.
Ez a papság pedig minden papi hivatás örök alapja és hiteles ismérve. ,,A hivatásnak Jézus szívében kell horgonyt vetnie és belőle kiindulva kell léteznie" - mondta XVI. Benedek emeritus pápát idézve Ternyák Csaba érsek.
A szentelendőket megszólítva a főpásztor így fogalmazott: ,,Úgy tekintünk rátok, mint hozzánk küldött misszionáriusokra, akik készen álltok arra, hogy miután magatokat Krisztusnak adtátok. Most arra kaptok küldetést, hogy az élet vizét ajándékozzátok a szomjazó világnak. Ti négyen, akik itt álltok előttem, és az Egri Főegyházmegye szolgálatára jelentkeztek, öt különböző országhoz kötődtök. Márton, bár a mi egyházmegyénk szülötte, édesanyja révén lengyel gyökerekkel is rendelkezik. Ferenc Felvidékről, Balázs Erdély országból, Thiago pedig Braziliából érkezett hozzánk."
Ternyák Csaba érsek Szűz Mária Szeplőtelen Szívének ünnepére hivatkozva arról is szólt, hogy Mária a szívében a legkorábbi, senki más által nem ismert történéseket őrzött. Lukács evangélista is utalt arra, hogy Jézus gyermekkoráról magától Máriától értesült. Így van a szívében őrzött emlékkel minden édesanya, így a papi édesanyák is - emelte ki a főpásztor. Majd a szentelendőkhöz fordult: ,,A ti papi szívetek is legyen olyan tiszta, mint Máriáé, hogy méltó hajlék és Isten dicsőségének temploma legyetek a Szentlélek számára. Ilyen a jó papi szív! Tegyetek ti is így, mint ő! Őrizzetek fontos szavakat, gondolkodjatok el az Úr életének és a ti életeteknek eseményein. Jézushoz hasonlóan pedig fáradozzatok ti is a mennyei Atya dolgaiban! Akkor biztosan nem tévesztitek el szívetek ritmusát."
Hangsúlyozta: ne féljenek, hiszen a papságban Jézus és Mária szíve is segíti őket, másrészt egy nagy közösség, az Egri Főegyházmegye presbitériumának lesznek tagjai a szentelés által. Az egri érsek a szentelendők szüleinek és családjaiknak külön is megköszönte mindenki áldozatát, amivel hozzájárult ahhoz, hogy Krisztus oltárához segítse őket. Isten áldását kérte szentelendőkre.
Szentbeszéde végén a főpásztor minden jelenlévő imáját kérte új hivatásokért a Boldogságos Szűz Máriának, a papok Édesanyjának, valamint Szent János apostolnak, az Egri Főegyházmegye védőszentjének közbenjárására.
Ezt követően a szentelendők a közösség előtt is kinyilvánították hivatásuk iránti elkötelezettségüket, és az érsek kérdéseire válaszolva, s engedelmességet fogadtak a főpásztornak
A papszentelés során, a szentséget kiszolgáló érsek a felszentelő ima és kézrátétel által adta át a Krisztustól kapott áldozópapi hatalmat és küldetést.
...... ............


Az egyházmegye papjai kézrátétellel fogadták be az új áldozópapokat az egyházmegye papi közösségébe, majd az újonnan felszentelteket beöltöztették a papi ruhába.
...... ...........


A főpásztor megkente a kezüket krizmával, illatos olajjal, ahogy a kiválasztottak: a királyok, a próféták és a papok esetében évszázadok óta szokás. Az újmisések a főpásztorral és a jelenlévő papsággal együtt mutatták be a szentmisét. Ternyák csaba érsek köszönetet mondott a szemináriumi vezetőknek, a tanároknak, a papoknak a szülőknek, családtagoknak, hogy az oltárhoz segítették a felszentelteket. A négy újmisés pappal együtt összesen 194 lelkipásztor teljesít szolgálatot az Egri Fő egyházmegyében.
...... ..........


Az újmisések így vallanak magukról:

Barta Márton István
,,Mádról származom, 28 éves vagyok. Hivatásom története általános iskolás koromra vezethető vissza. 12-13 éves lehettem, amikor egy szentmisén, az átváltoztatás alatt éreztem, hogy milyen jó és örömteli lenne, ha az Urat szolgálnám az ő oltáránál. Az érettségit követően beadtam a jelentkezésemet az Egri Hittudományi Főiskolára és az Érseki Szemináriumba, ahol 2010 és 2012 között folytattam tanulmányaimat. Meginogtam a hivatástudatomban, és ezért felhagytam tanulmányaimmal, dolgozni kezdtem, de a boldogságkeresés mindvégig megvolt bennem. 2015 májusában ismét erős hívást éreztem a papi hivatásra, ezután egy személyes lelkigyakorlat keretében megkaptam Krisztustól a megerősítést, s folytattam tanulmányaimat a szeminárium falai között. Lelkiéletem és pappá formálódásom középpontjában az Oltáriszentség imádása és a rózsafüzér imádkozása áll. Jelmondatom is kapcsolódik ehhez a két imamódhoz: »Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mintha valaki életét adja barátaiért« (Jn 15,13). Bízom Jézus Krisztusban, az ő erejében, s így merem odaadni egész életemet, amit tőle kaptam."

Marosi Balázs
,,Erdély egyik legszebb városában, Kézdivásárhelyen születtem. Gyermek- és fiatalkoromat egyaránt meghatározta a hit, a templom és a közösség. Már kisgyermekként kíváncsisággal töltött el az Isten szolgálata, és az, hogy mi történik az oltárnál, ezért az akkori plébános biztatására elkezdtem ministrálni. Attól a naptól kezdve, hogy először léptem az Úr oltárához, nem igazán volt más ilyen fontos szolgálat, ami felülírhatta volna az ott megtapasztalt kegyelmeket. A szentmise és a ministrálás ettől kezdve mindennapos lett. Rögtön az első időszakban plébános- és káplánváltások történtek városunkban, és olyan pásztorokkal, olyan példaképekkel ajándékozott meg az Úr, akik méltó módon folytatták elődeik munkáját. A liturgia szeretete, az odaadó istenszolgálat, a lelkesedés mindennap arról tanúskodtak, hogy jó az Isten és jó őt szolgálni. Mindig is a kedvenc zsoltáraim közé tartozott a 39. zsoltárból vett rész: »Íme eljövök Uram, hogy teljesítsem azt, amit kívánsz«, így papi jelmondatomul is ezt választottam, már akkor. Ahogy növekedtem, folytattam ezt a sort azzal a lelkülettel, amit Jézustól tanulhatunk meg: ,,Legyen meg a Te akaratod". Csak így érthető a kereszténység, csak így értelmezhető a papság. Mindenben Isten akaratát keresni, és azt teljesíteni, keresve az igazságot. Nincs más evangélium, csak ez: Imádni Istent és szeretni az embert őszintén, tisztán, haszonlesés nélkül, bölcsen. A cél pedig a mennyország, amelynek eléréséhez méltó és Istennek tetsző életet kell élnünk. Ehhez kérem a kedves testvérek imáját!"

Nagy Ferenc
1994-ben születtem Királyhelmecen, Szlovákiában. Szüleimmel és két bátyámmal, valamint nagyszüleimmel Nagykövesden éltem. Vallásos nevelésben részesültem, és viszonylag fiatal korom óta ministráltam. Az általános iskolát magyar nyelven végeztem, majd a szakközépiskolában szlovák nyelven tanultam idegenforgalom szakon, és az érettségit is itt szereztem meg. Hivatásomat tekintve gyerekkoromban is gondolkoztam a papi hivatáson. Középiskolás koromban kezdtem komolyabban gondolkodni, és érdeklődni a papi hivatás iránt. Egyik alkalommal, amikor triduumot tartottak a templomban, egy pálos szerzetes, Borsos József atya vezetésével, neki beszéltem először a hivatásomról. Ő tanácsolta, hogy a plébánosomhoz forduljak, és tőle kérjek lelki támogatást. Pár hónap elteltével jeleztem is neki. Böőr Roland akkori kormányzó mindenben segítségemre volt, és készítette utamat a szemináriumba. Érettségi után közvetlenül jelentkeztem az egri Érseki Papnevelő Intézetbe. Papi jelmondatomnak János első leveléből választottam, »A szeretetben nincs félelem« (1Jn 4,18). Kérem a kedves testvérek imáit papi életemre és lelkipásztori szolgálatomra!"

Thiago Costa
,,Brazília Betlehem nevű városából származom. Amikor négyéves voltam, a szüleim elkezdtek járni a Neokatekumenális út egyik közösségébe, ahová a három testvéremmel együtt én is rendszeresen elmentem. Ez egy nagy ajándék volt, mert akkor kaptam a hitet. Katolikus iskolába, majd egyetemre jártam, majd egy kórházban kezdtem dolgozni. Nagyon szerettem a munkámat. A családom, a munkám és a barátaim ellenére nem voltam boldog. 2011-ben egy lelkigyakorlatra mentem, és az Isten Szava nagyon megérintett, mert észrevettem, hogy én mindig azt csináltam, amit akartam, és mégsem voltam boldog. Azon a lelkigyakorlaton egy katekéta kérte, hogy azok, akik az Isten akaratát akarják tenni, álljanak föl. Abban a pillanatban mindenre gondoltam, ami fontos volt nekem: a családomra, a munkámra és a barátaimra, de végül elfogadtam az Isten meghívását, és a szemináriumba jelentkeztem. 2011. október elején hallottam, hogy az egri Redemptoris Mater Missziós Szemináriumba kell mennem. Addig az egyetlen dolog, amit tudtam Magyarországról, az volt, hogy itt van a Forma-1 egyik fordulója. Amikor ide kerültem, nagyon furcsa volt a más kultúra, a más nyelv, de most már mondhatom, hogy szeretek itt lenni. 2012-ben kezdtem el az Egri Hittudományi Főiskolára járni, és a nehézségek ellenére Isten segített a tanulásban. 2019. június 22-én volt a diakónusszentelésem az egri bazilikában. Érsek úr gyakorlatra Jászberénybe küldött szeptembertől januárig. Ott megtapasztaltam az Isten jelenlétét az embereken keresztül."Szöveg és fotó: Balogh Ferenc
Forrás: Egri Főegyházmegye
A bemutatkozások forrása: Egyházmegyei Hírek/Homa János
Fotó: Balogh Ferenc, Bérczessy András
Magyar Kurír 2020.06.20
 
 
0 komment , kategória:  Kegyhelyek   
Címkék: kinyilvánították, neokatekumenális, presbitériumának, kézdivásárhelyen, boldogságkeresés, lelkigyakorlatra, lelkigyakorlaton, misszionáriusok, szentelendőkhöz, családtagjaikat, tanulmányaimmal, jelentkezésemet, felszentelteket, magyarországról, engedelmességet, megtapasztaltam, kíváncsisággal, szentelendőkre, családtagoknak, egyházmegyében, kisgyermekként, tanulmányaimat, szentelendőket, kiválasztottak, ajándékozzátok, jelmondatomnak, közbenjárására, istenszolgálat, nyilatkoztatva, védőszentjének, idegenforgalom, gyerekkoromban, nagyszüleimmel, egyházmegyéjük, középpontjában, gondolkodjatok, járványhelyzet miatt, hívek idén, bazilikában –, egyik legnagyobb, egyházmegyében –, szentmise elején, szentelendő diakónusokat, főpásztor köszöntötte, egyházmegye másik, jubiláló papokat, időben mutatja, áldozópapi szolgálatra, szentlendők –, hivatás gyakorlására, meghallotta Jézus, papság évének, Papszentelés Egerben, Ternyák Csaba, Barta Márton István, Marosi Balázs, Nagy Ferenc, Thiago Costa, Szent Antal-templomban, Kuklay Antal, Szent István Rádió, Buda Péter, Michał Bartosz Muszyński, Egri Főegyházmegye, Ferenc Felvidékről, Balázs Erdély, Szűz Mária Szeplőtelen Szívének, Boldogságos Szűz Máriának, Szent János, Egri Fő, Egri Hittudományi Főiskolára, Érseki Szemináriumba, Bízom Jézus Krisztusban, Mindenben Isten, Imádni Istent, Borsos József, Böőr Roland, Érseki Papnevelő Intézetbe, Brazília Betlehem, Isten Szava, Redemptoris Mater Missziós Szemináriumba, Balogh Ferenc, Egyházmegyei Hírek, Homa János, Bérczessy András, Magyar Kurír,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Kávéillatos jó reggelt Mindenk...  Pedig  Facebookon kaptam  ENGEDD EL, AMI MÁR NEM SZOLGÁL...  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Kobalt  Facebookon kaptam Cs ildikótó...  Szülinapra  Távol vagy tőlem . . .  Az ember emberként Isten előtt  Facebookon kaptam  Még akkor is a legszebb tud le...  Károlyi Amy: Zsoltárparafrázi...  Facebookon kaptam  Higgyük, hogy jó lesz  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Gyémántgyűrű  Facebookon kaptam  Paul Verlaine: Szerenád  Facebookon kaptam  Fésűs Éva tollából  Paul Verlaine: Oh, lelkem, men...  Szép napot kívánok  Kellemes napot  Nyári este  Pedig  Facebookon kaptam  Cica szemek  Embernek lenni nehéz  Png nő  Facebookon kaptam  Aranyosi Ervin: Értelmet keres...  26 az új fertőzött, elhunyt eg...  Jó reggelt kedves látogatóimn...  Juhász Gyula: Coronatio Annána...  Aggasztó hír: A delta mutáns e...  Juhász Gyula: Coronatio Annána...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Kerék Imre: Fa  Vigyázat, akár árnyékban, vízb...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Szeretettel  Facebookon kaptam  Jó reggelt kedves látogatóimn...  Facebookon kaptam  Mai harmónia kártyám  Mai harmónia kártyám  Facebookon kaptam  Vigyázat, akár árnyékban, vízb...  Korhatár nélkül  Ha valakit szeretsz,  Mindenkinek van egy hétköznapi...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Krisztinától  Távol vagy tőlem . . .  Facebookon kaptam  Sylvester Anita - Te vagy  Szép napot  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Kávéillatos jó reggelt Mindenk...  Kislány kutyusokkal  Ősz hajjal  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Szép estét  Embernek lenni nehéz  Néha  Szülinapra  Korhatár nélkül  Amikor a sas eléri a megközelí...  Jégkrémek  Szép napot kívánok  Kislány kutyusokkal  Idézet  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Kellemes délutánt  Facebookon kaptam  Tojás  Károlyi Amy: Kék virág  Erdő  Nyári este  Facebookon kaptam  Png virág  Kétszer nagyobb az esélye, hog...  Idézet  Facebookon kaptam  Távol vagy tőlem . . .  Paul Verlaine: Szerenád  26 az új fertőzött, elhunyt eg...  Facebookon kaptam  Amikor a sas eléri a megközelí...  Néha 
Bejegyzés Címkék
járványhelyzet miatt, hívek idén, bazilikában &#8211, egyik legnagyobb, egyházmegyében &#8211, szentmise elején, szentelendő diakónusokat, főpásztor köszöntötte, egyházmegye másik, jubiláló papokat, időben mutatja, áldozópapi szolgálatra, szentlendők &#8211, hivatás gyakorlására, meghallotta Jézus, papság évének, keresztre feszítettre, emberek pásztoráról, szíve legmélyén, papság pedig, hivatásnak Jézus, szentelendőket megszólítva, élet vizét, szomjazó világnak, szívében őrzött, papi édesanyák, szentelendőkhöz fordult, mennyei Atya, papságban Jézus, nagy közösség, szentelés által, egri érsek, szentelendők szüleinek, főpásztor minden, papok Édesanyjának, közösség előtt, érsek kérdéseire, papszentelés során, szentséget kiszolgáló, egyházmegye papjai, egyházmegye papi, újonnan felszentelteket, papi ruhába, főpásztor megkente, kezüket krizmával, papok esetében, jelenlévő papsággal, szemináriumi vezetőknek, oltárhoz segítették, négy újmisés, átváltoztatás alatt, érettségit követően, boldogságkeresés mindvégig, papi hivatásra, személyes lelkigyakorlat, szeminárium falai, rózsafüzér imádkozása, akkori plébános, naptól kezdve, ministrálás ettől, első időszakban, liturgia szeretete, odaadó istenszolgálat, lelkesedés mindennap, kedvenc zsoltáraim, sort azzal, embert őszintén, kedves testvérek, általános iskolát, papi hivatáson, papi hivatás, pálos szerzetes, plébánosomhoz forduljak, egri Érseki, szeretetben nincs, szüleim elkezdtek, három testvéremmel, nagy ajándék, kórházban kezdtem, barátaim ellenére, lelkigyakorlatra mentem, katekéta kérte, pillanatban mindenre, szemináriumba jelentkeztem, egri Redemptoris, egyetlen dolog, nehézségek ellenére, egri bazilikában, embereken keresztül, bemutatkozások forrása, kinyilvánították, neokatekumenális, presbitériumának, kézdivásárhelyen, boldogságkeresés, lelkigyakorlatra, lelkigyakorlaton, misszionáriusok, szentelendőkhöz, családtagjaikat, tanulmányaimmal, , ,
2021.06 2021. Július 2021.08
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 745 db bejegyzés
Összes: 47466 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 516
  • e Hét: 13223
  • e Hónap: 55024
  • e Év: 517733
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.