Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Online
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Lellisi Szent Kamill áldozópap 07.14 - betegápolói hivatás
  2020-07-14 08:52:03, kedd
 
   
  - Igenaptár oldalon Link

- Romai katolikus oldal Link

- Lellisi Szent Kamill (Bucchianico, 1550. május 25. - Róma, 1614. július 14.) itáliai pap, katolikus szent, a kamilliánusok rendjének megalapítója.
Lellisi Kamillót 1746-ban avatták szentté. 1886-ban lett a kórházak, a betegek és a haldoklók védőszentje. A neve ott szerepel azokban az imákban, melyeket a haldoklókért mondanak.
1929-ben XI. Piusz pápa az ő oltalma alá helyezte a betegápolói hivatást.
Ünnepét 1762-ben vették fel a római naptárba, július 18-i dátummal. 1969-ben áthelyezték július 14-re.
Szent Kamill és társai a betegek szolgálatára, segítésére adták életüket. A beteg ember ellátása áldozatos feladat. Vegyük észre életünkben a mindennapok hűsége mellett az áldozatvállalás szükségességét is.
...... ........... ................ ......


- Július 14-én, szombaton lesz Lellisi Szent Kamill emléknapja. Ez alkalomból 2018. július 15-én, vasárnap a fél 11 órai szentmisét KOVÁCS LEVENTE kamilliánus házfőnök atya celebrálja templomunkban a kamilliánus nővérek és kamilliánus családok tagjainak részvételével. A szerzetesrend a “Betegek Szolgái" (Kamilliánusok) egyik női ága. Tezza Lajos Kamilliánus atya és Vannini Jozefina igent Isten hívására, hogy egy női szerzetesrendet alapítson, mely Szent Kamill lelkiségét éli meg. A rend neve magában rejti identitásukat: Istennek szentelt nővérek, akik szent Kamill nyomain követik az irgalmas Jézust, aki, mint Irgalmas szamaritánus, anyai, gyöngéd szeretettel viseli gondját a szenvedő embernek.

- A betegekben Krisztust látta - Lellisi Szent Kamill liturgikus ünnepe Link

- Magyar résztvevői is voltak a nemzetközi kamilliánus találkozónak
A Wikipédia ismertetője szerint kamilliánusok vagy kamillánusok (Betegeket Szolgáló Szabályozott Papok Rendje; latinul Ordo Clericorum Regularium Ministrantium Infirmis; rövidítésük: M.I., O.S.C., O.S.Cam.) rendjét 1582-ben alapította Rómában Lellisi Szent Kamill a betegek, szenvedők, mozgássérültek és haldoklók iránti irgalmasság gyakorlására. A tagok az ágostonos szabályzatot követik, de a szokásos szerzetesi fogadalmak mellett letesznek egy negyediket is: életük kockáztatásával is szolgálnak minden beteget (irgalmasság fogadalma).
A papok a lélek, a testvérek a test ápolására szentelik magukat megfelelő képzés alapján. Különösen a haldoklókkal törődtek, a nép ezért nevezte el a kamilliánusokat a Jó Halál Atyáinak. Fekete reverendájukon vörös posztóból keresztet viselnek. 1859-ben Jean Henri Dunant, a Nemzetközi Vöröskereszt megalapítója látta a kamilliánusokat a solferinói csatánál a sérült katonák ellátásában. Intézményét ezért nevezte el Vöröskeresztnek. Az eredeti kamilliánus tevékenységek mellett ma mindenekelőtt szenvedélybetegekkel foglalkoznak.
Magyarországon 1758-1759-ben Vácott próbáltak letelepedni, de pártfogójuk, Forgách Pál püspök meghalt, mielőtt megérkeztek a városba. 1775-ben Győrött a Kálvária közelében templomot és kolostort építettek. A betegeket otthonaikban és kórházakban ápolták. 1785-ben házukat II. József föloszlatta. A rend pap tagjai egyházmegyés papként dolgoztak tovább.
A rendszerváltozás után, 1995-ben Nyíregyházán telepedtek le. Betegeket, szenvedőket gondoznak, segítik a rászorulókat és azok segítőit. Házfőnöküktől, Anton Gotstól 2010 szeptemberében vette át a Magyarországi Kamilliánus Rend vezetését a székelyföldi születésű György Alfréd.

Vatikáni Rádió/Magyar Kurír 2011.06.02.

****
Böjte Csaba jegyzete 07.14
LELLISI SZENT KAMILL
*Bucchianico, 1550. május 25. +Róma, 1614. július 14.
Kamilló egy abruzzói katonatisztnek és a nála öt esztendővel idősebb feleségének volt a -- későn született -- fia. ,,Nehéz'' gyermeknek számított. Édesapja ritkán volt otthon, édesanyját pedig korán, tizenkét éves korában elvesztette.
Édesapja iskolába küldte, de Kamillónak nem fűlött a foga a tanuláshoz. Inkább csavargott, kockázott és kártyázott. Ezért az édesapja arra gondolt, hogy katonának adja. Ebben az időben szinte csak zsoldos csapatok voltak, amelyek különféle kalandos vállalkozások céljára verbuválódtak; ha nem kellett harcolniok, valahol elszállásolták őket, s játékkal, verekedéssel üthették el az idejüket.
Az apa is, a fiú is ahhoz a sereghez állt be, amelyiknek a törökkel való hadakozás volt a feladata. Ancona felé tartva, ahol hajóra kellett volna szállniuk, Lellisi hadnagy meghalt. Kamilló is megbetegedett, lázas volt. A jobb bokáját is felhorzsolta, és a seb, mivel nem vetett rá ügyet, begyulladt és kezdett gennyedni. Egy szál magában a világon, pénz nélkül, betegen -- Kamilló megfogadta, hogy ferences lesz. De amikor állapota jobbra fordult, elfelejtette az egészet.
Mielőbb vissza akart kerülni a sereghez, amely Lepantónál ragyogó győzelmet aratott. De a seb a lábán ezt nem tette lehetővé. Így Rómába ment, hogy a Szent Jakab-kórházban kezeltesse magát. Ez nem a mai értelemben vett kórház volt. A betegápolók az öregek otthonaiban, az árvaházakban és a hajléktalanok menhelyein is dolgoztak, és teljesen képzetlenek voltak; a legtöbbjük maga is beteg volt, csak éppen nem fekvő, és így akartak némi hasznot hajtani; vagy olyan emberek voltak, akik semmi más munkára nem voltak alkalmasak, sőt nemegyszer betörők, akik itt húzták meg magukat. A kezelés idejére Kamilló is beállt betegápolónak, de mert összeférhetetlennek, fegyelmezetlennek bizonyult, és szenvedélye volt a szerencsejáték, hamarosan elbocsátották.
A velencei sereghez szegődött, és Cattaro előtt harcolt a törökök ellen. Utána a spanyolokhoz állt be, akik Afrika ellen indítottak hadat. Az átkeléskor nagy vihar támadt. Kamillónak eszébe jutott a fogadalma, és megismételte, de megint nem tartotta meg, ehelyett egész zsoldját, sőt még a kabátját és az ingét is elkockázta.
Azt remélte, hogy Manfredoniában újra a velenceiek szolgálatába állhat, de csalódott, így koldulásra kényszerült. Végül egy ember, látva, hogy erős, jól megtermett fiatalember, szerzett neki munkát: a kapucinus kolostor építésében kellett segítenie. Eleinte nem ízlett neki a munka, de lassan kezdte magát jól érezni ebben a környezetben. Majd egy szomszédos kolostor meglátogatásakor igazi megtérést élt át. Annyira feltűnő volt a megváltozása, hogy a kapucinusok fölvették posztulánsnak. A bűnbánat jegyében és az alázat szellemében folytatta az építést. De mégis el kellett küldeni, mert a lábán kiújult a seb.
Ismét Rómába ment, a Szent Jakab-kórházba. Több mint három esztendőbe telt, míg lábán a seb végre összeforrt. Kamilló úgy élte végig ezt a három évet, mintha novícius lett volna a kapucinusoknál. Ám amikor végre visszatérhetett a kolostorba, a seb ismét felnyílt, így nem engedték meg neki, hogy belépjen. Visszatért a Szent Jakab- kórházba, de most már végérvényesen. Örömmel fogadták, majdnem megválasztották a ház vezetőjévé. Nagy szeretettel ápolta a betegeket és fájt neki, hogy a többi ápoló szeretetlenül bánt velük.
Embereket kellene találni -- jutott újra meg újra eszébe --, akik készek volnának embertársaikban Krisztust látni és szolgálni. S valóban, nem sokkal később talált öt embert, négy világit és egy papot, akik hasonlóképpen gondolkodtak és szívesen lettek volna tagjai egy közösségnek. Csakhogy a kórházban nem nézték a dolgot jó szemmel. Ellenkezőleg, Kamillónak szemére vetették, hogy széthúzást szít, és hatalomra törekszik. Gyóntatója, Néri Szent Fülöp gőgnek minősítette, hogy világi létére közösséget akar vezetni. Kamilló tehát harminckét évesen beült az iskolapadba, és elkezdett latint tanulni. Két év múlva pappá szentelték. A gyóntatója azonban továbbra is kitartott amellett, hogy Kamillónak nincs küldetése arra, hogy közösséget alapítson. Ugyanakkor egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy az Egyházban igenis szükség van ilyen társaságra (a női betegápoló közösségek ebben az időben még nem léteztek).
A Szent Jakab-kolostorban is mindent elkövettek, hogy akadályokat gördítsenek elé. Kamilló végül társaival elment onnan, így ,,a betegeket szolgálók társasága'', ahogy magukat nevezték, legalább szabaddá vált, és módja nyílt rá, hogy más kórházakban vagy magánházaknál a betegek és a haldoklók szolgálatára szentelje magát.
Eleinte a társaságnak csak két helyisége volt a Tiberis mellett, az is nedves; utána került egy több szobás lakás, végül a Mária Magdolna- templomnál otthonra találtak. Emellett ugyanis volt egy elhanyagolt épület, amely valamikor kórház volt. Ezt helyreállíthatták maguknak.
Hogy fel lehessen ismerni a betegeket szolgálók társaságát, Kamilló egy vörös keresztet tett a ruhájukra. (Amikor Henri Dunant 300 évvel később megalapította a Nemzetközi Vöröskeresztet, ezt a jelet vette át.) Rómában hamarosan felfigyeltek a közösség tagjaira és önzetlenségükre. Kivált Kamillóra, aki elöl járt a jó példával: semmilyen munka nem volt számára lealacsonyító vagy taszító, ha arról volt szó, hogy könnyíthet a betegek szenvedésein.
1591-ben XIV. Gergely pápa jóváhagyását adta a betegeket szolgáló kongregációhoz; Kamillót egyhangúlag megválasztották generálisnak. Csakhamar másutt is szívesen látott vendégek lettek a betegeket szolgáló közösségének tagjai -- Nápolyban, Genovában, Milánóban, aztán lassanként Itália minden nagyobb városában. Sok fiatal, aki látta munka közben Kamillót és társait, vonzódott hozzájuk, és a betegápolást választotta hivatásul. Különös adományuk volt a betegeket szolgálóknak a haldoklók előkészítéséhez. Innen érthető, hogy a nép a ,,jó halál testvérei''-nek nevezte őket.
Sokan szolgálatuk ellátásába haltak bele: Nolában öten elkapták az általuk ápolt betegektől a pestist, amikor pedig Nápolyban tífuszjárvány tört ki, negyvenheten lettek tífuszosok, s közülük tizenöten bele is haltak.
Még súlyosabb próbatételt jelentett, hogy Campagnában éhínség támadt, és a teljesen lesoványodott, összeaszott emberek, akikben már alig-alig volt élet, ezrével tódultak Rómába. A túlnépesedett városban kiütéses tífusz (flekk-tífusz) tört ki, s a megbetegedettek ápolása közben a betegápoló testvéreknek mintegy a fele életét vesztette.
1598 telén Rómában nagy árvíz volt, s Kamilló hat társával kétszáz betegnek mentette az életét: ahogy a víz egyre magasabbra emelkedett, ők hordták őket a meredek csigalépcsőn egy emelettel mindig följebb.
A sok új alapítvány miatt Kamillónak egyre többet kellett utaznia. Az utakat többnyire gyalog vagy lóháton tette meg -- ez emberfelettien nagy megerőltetést jelentett a beteg embernek: a lábán a seb még mindig gennyedt, és nagy fájdalmakat okozott neki, ehhez járult egy súlyos csonttörés, továbbá vese és gyomorbántalmai.
A sok külső és belső gond élete vége felé még tetéződött. Kamillónak az volt az álláspontja, hogy közössége tagjainak mindenféle munkára készen kell állniuk a betegek körül. Ezzel a kórházak eléggé visszaéltek, így előfordult, hogy papok súrolták a padlót és mosták a szennyest. Ez ellenkezést váltott ki a közösségen belül. De elégedetlenkedés támadt amiatt is, hogy Kamilló egyre újabb kórházak átvételével tetemes adósságot csinált.
1607-ben lemondott a generálisi tisztségről, az utazásokkal és a betegápolással azonban nem hagyott fel. Még ha teljesen kimerült volt is, odavonszolta magát az általa annyira szeretett betegekhez. S ha a társai arra kérték, mondjon nekik valamit, akkor újra meg újra ezt mondta: ,,Szeretet, szeretet! A legszívesebben meghalnék, amikor mindig csak azt mondom nektek:»Szeretet, szeretet! De nem tehetek róla, nem tudok mást mondani.''
1614. július 14-én Kamilló meghalt. A virágzó közösségeket, amelyeket hátrahagyott, a következő századokban újra meg újra megtizedelték a járványok. Tizenhárom tartományban még ma is mintegy kétezer tagja van ennek a kongregációnak.
Lellisi Kamillót 1746-ban avatták szentté, s 1886-ban lett a kórházak, a betegek és a haldoklók védőszentje; neve ott szerepel azokban az imákban, melyeket az Egyház a haldoklókért mond; 1929-ben XI. Pius az ő oltalma alá helyezte a betegápolói hivatást.
Ünnepét 1762-ben vették fel a római naptárba, július 18-i dátummal. 1969-ben áthelyezték július 14-re.
Állítólag mielőtt Kamilló megszületett volna, az édesanyjának álma volt. Látott egy nagy csapat fiú élén valakit, aki messze kiemelkedett a többi közül, s az összes fiúnak piros kereszt volt a mellén. Így azt remélte, hogy fia fog születni, akiből egyszer majd híres keresztes vitéz vagy szerzetes, sőt szent lesz. Jóllehet eleinte nem sok remény volt rá, az álom mégis valóra vált: 1595-ben lehetett először vörös keresztet látni a törökök elleni hadjárat alkalmával az egyik csatatéren, mégpedig nem a harcra buzdítás, hanem az életmentés szolgálatában. Kamilló nyolc társa is hadba vonult, és mindkét tábor sebesültjeit ápolták.
Egy alkalommal a pápa meglátogatta a Szentlélek-kórházat, ahol Kamilló a legszívesebben dolgozott. Amikor megérkezett, szemrehányást tettek Kamillónak, amiért abban a köpenyben fogadta, amelyben a betegeket is ápolta. Erre ő így válaszolt: ,,Hogyan? Amikor magával Krisztussal vagyok elfoglalva (a betegeire gondolt!), akkor miért öltöznék át a helytartója tiszteletére?''
Kamilló szeretete és áldozatkészsége nem ismert határokat: egyaránt gondja volt a bűnözőkre, a csavargókra, a szegényekre és a társadalom legkülönfélébb kitagadottjaira. Buzgalmában tette ezt a számunkra furcsán hangzó kijelentést: ,,Ha nem volnának szegények, ki kellene ásni a közepéig a földet, hogy találjunk néhányat!'' Egy nap úgy déltájban megjelent a szakács, és közölte, hogy nem tud főzni, mert a házban nincs semmi ehető. ,,Azért csak csengess ebédre -- mondta Kamilló --, majd segít az Isten.'' Alighogy kiejtette ezeket a szavakat, megállt a kapu előtt egy szekér, tele finom liszttel -- egy jótevőjük küldte. Gyorsan nekiálltak sütni, és -- ha kicsit késve is - - asztalhoz ülhettek.
Istenünk, ki Szent Kamill áldozópapodat a betegek rendkívüli szeretetének kegyelmével ékesítetted, kérünk, érdemeiért áraszd szívünkbe szereteted lelkét, hogy testvéreinkben neked szolgáljunk, és halálunk óráján biztonsággal költözhessünk Hozzád!
 
 
0 komment , kategória:  Férfi szentek  
Címkék: elégedetlenkedés, meglátogatásakor, rendszerváltozás, gyomorbántalmai, kockáztatásával, szerzetesrendet, áldozatkészsége, megválasztották, vöröskeresztnek, kamilliánusokat, visszatérhetett, megbetegedettek, embertársaikban, előkészítéséhez, önzetlenségükre, áldozatvállalás, kitagadottjaira, katonatisztnek, szerencsejáték, kongregációhoz, kongregációnak, nyilvánvalóbbá, legkülönfélébb, elszállásolták, legszívesebben, manfredoniában, szükségességét, betegápolással, vöröskeresztet, mozgássérültek, reverendájukon, magyarországon, emberfelettien, testvéreinkben, kapucinusoknál, szeptemberében, kamilliánusok rendjének, haldoklók védőszentje, haldoklókért mondanak, betegápolói hivatást, római naptárba, betegek szolgálatára, beteg ember, mindennapok hűsége, áldozatvállalás szükségességét, kamilliánus nővérek, rend neve, irgalmas Jézust, szenvedő embernek, betegekben Krisztust, nemzetközi kamilliánus, ágostonos szabályzatot, Lellisi Szent Kamill, Lellisi Kamillót, Szent Kamill, KOVÁCS LEVENTE, Betegek Szolgái”, Tezza Lajos Kamilliánus, Vannini Jozefina, Betegeket Szolgáló Szabályozott Papok Rendje, Ordo Clericorum Regularium Ministrantium Infirmis, Rómában Lellisi Szent Kamill, Halál Atyáinak, Jean Henri Dunant, Nemzetközi Vöröskereszt, Forgách Pál, Anton Gotstól, Magyarországi Kamilliánus Rend, György Alfréd, Vatikáni Rádió, Magyar Kurír, Böjte Csaba, LELLISI SZENT KAMILL, Szent Jakab-kórházban, Ismét Rómába, Szent Jakab-kórházba, Szent Jakab-, Néri Szent Fülöp, Szent Jakab-kolostorban, Mária Magdolna-, Amikor Henri Dunant, Nemzetközi Vöröskeresztet, Kivált Kamillóra,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Vérnyomás-szabályozás egyszerű...  Helló!  Kellemes délutáni pihenést  Kitakarítottam  Mondjam, hogy én mit akarok?  Az érzelmi nevelés feltételei:...  Kitakarítottam  Jézus él - Isten szeret  A kurkuma csodálatos hatásai  Facebookon kaptam  Jó reggelt kedves látogatóimna...  Jól eltetted? - Háromszázhatva...  Feltudod emelni a világot  Png virág  Pierre Rabhi: idézet  Lúgosító zöldségek és gyümölcs...  Tavi rózsa  A 75 éve elhunyt Csortos Gyulá...  Amikor valaki képtelen az elen...  Bizonyos tekintetben  Nyári kép  Nő a tengerparton  Okos nő mindig tudja, mikor ke...  Jó reggelt kedves látogatóimna...  Kellemes délutáni kikapcsolódá...  Kellemes hetet  Magyarok kenyere 2020 évben 15...  Burgonya és sajt  Nő a tengerparton  Facebookon kaptam  Néha az élet csokorba köti nek...  Sexy nő  Facebookon kaptam Krisztina b...  Akik az életet, napról napra t...  Nők a medencében  Mondjam, hogy én mit akarok?  Facebookon kaptam  Megkérdezték a mestert:  Nyári kép  Kellemes délutánt  Sárga virág  Esti szentmise Déva 2020.08.03  Mindenki a Balatonra menekült ...  Nyári kép  Amíg fiatal vagy  Mezei virágok  Facebookon kaptam  Kellemes délutánt  Facebookon kaptam  Arra születtél, hogy valódi le...  Van úgy  Manapság  Facebookon kaptam  Akik az életet, napról napra t...  Nyári kép  Jó reggelt kívánok  A szeretet nyelve  Nő a hajón  Sexy nő  Nők a medencében  Ahogy idősödöm  18. évközi hét hétfő 08.03 - ...  Nő a hajón  Nő kalapban  Vianney Szent János Mária áldo...  Útravaló – 2020. auguszt...  Facebookon kaptam  Fodor Ákos: Sose bánd  Cirmos rózsa  Minden pillanatban veled van e...  A 75 éve elhunyt Csortos Gyulá...  Feltudod emelni a világot  Nő a tengerparton  Cirmos rózsa  Amíg fiatal vagy  A szeretet nyelve  Kis virágaim . . .  Nyári kép  A 75 éve elhunyt Csortos Gyulá...  Nyári kép  Fagyizó nők  Fehér rózsa  Szombattól a Magyarországra ér...  Nyári kép  Füredi napfelkelte  Indul a nap jókor reggel Felk...  Az öröm további örömöket vonz.  Facebookon kaptam  Az üres semmiség ellen . . .  Ezer út vagy egyetlen ösvény  Ahogy idősödöm  9 fővel emelkedett a beazonosí...  Aranyosi Ervin: Vidd hírül mes...  Miért olyan egészséges az ubor...  Követlek téged Uram  Facebookon kaptam  Moretti Gemma versének részlet...  A természetes szeretet  Idézet Szent II. János Pál páp...  Gerberák 
Bejegyzés Címkék
kamilliánusok rendjének, haldoklók védőszentje, haldoklókért mondanak, betegápolói hivatást, római naptárba, betegek szolgálatára, beteg ember, mindennapok hűsége, áldozatvállalás szükségességét, kamilliánus nővérek, rend neve, irgalmas Jézust, szenvedő embernek, betegekben Krisztust, nemzetközi kamilliánus, ágostonos szabályzatot, szokásos szerzetesi, test ápolására, haldoklókkal törődtek, solferinói csatánál, sérült katonák, eredeti kamilliánus, betegeket otthonaikban, rendszerváltozás után, székelyföldi születésű, abruzzói katonatisztnek, édesapja arra, időben szinte, sereghez állt, törökkel való, jobb bokáját, szál magában, öregek otthonaiban, hajléktalanok menhelyein, legtöbbjük maga, kezelés idejére, velencei sereghez, törökök ellen, spanyolokhoz állt, átkeléskor nagy, velenceiek szolgálatába, kapucinus kolostor, szomszédos kolostor, kapucinusok fölvették, bűnbánat jegyében, alázat szellemében, lábán kiújult, három évet, többi ápoló, gyóntatója azonban, betegeket szolgálók, haldoklók szolgálatára, társaságnak csak, több szobás, elhanyagolt épület, vörös keresztet, jelet vette, közösség tagjaira, betegek szenvedésein, betegeket szolgáló, betegápolást választotta, betegeket szolgálóknak, haldoklók előkészítéséhez, általuk ápolt, teljesen lesoványodott, túlnépesedett városban, megbetegedettek ápolása, betegápoló testvéreknek, fele életét, meredek csigalépcsőn, emelettel mindig, utakat többnyire, beteg embernek, súlyos csonttörés, betegek körül, kórházak eléggé, közösségen belül, generálisi tisztségről, betegápolással azonban, általa annyira, társai arra, legszívesebben meghalnék, virágzó közösségeket, következő századokban, haldoklókért mond, édesanyjának álma, nagy csapat, többi közül, összes fiúnak, álom mégis, törökök elleni, egyik csatatéren, harcra buzdítás, életmentés szolgálatában, pápa meglátogatta, legszívesebben dolgozott, köpenyben fogadta, betegeire gondolt, helytartója tiszteletére, társadalom legkülönfélébb, számunkra furcsán, , ,
2020.07 2020. Augusztus 2020.09
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 6 db bejegyzés
e hónap: 50 db bejegyzés
e év: 3972 db bejegyzés
Összes: 44464 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 5750
  • e Hét: 33757
  • e Hónap: 43228
  • e Év: 1291033
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.