Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Augusztus 15-én Mária mennybevételét ünnepeljük
  2020-08-15 08:46:24, szombat
 
   
  Nagyboldogasszony olyan kötelező ünnep Magyarországon (ezeken a katolikusoknak az Egyház szentmisén való részvételt ír elő), amely nem szükségszerűen vasárnapra esik.. Idén szombati napra esik. A mennyekbe fölvett Szűzanyát Angyalok Királynéjának hívja az Egyház, ami Mária mennyei dicsőségére utalva egyben magába foglalja bűntelenségének állítását, mert csak a bűn nélküli Mária lehet a bűntelen angyalok királynéja, vagyis ebben a képben összekapcsolódik a szeplőtelen fogantatás és a mennybevitel titka, miként Krisztusnál a fogantatás és a feltámadás csodája.
Augusztus 15-én Mária mennybevételét - égi születését ünnepeljük
...... ........... ........... ................ ........


Nagyboldogasszony vagy Mária mennybevétele (latinul: Assumptio Beatae Mariae Virginis) a katolikus egyház legnagyobb Mária-ünnepe, melyet augusztus 15-én tartanak; egyúttal Magyarország védőszentjének napja. 431-ben az epheszoszi zsinat elfogadta Alexandriai Szent Cirill érvelését, és kihirdették, hogy Szűz Máriát megilleti az Istenszülő cím. Mária mennybevételének dogmája szerint Jézus anyja a földi létből testben és lélekben egyenesen a mennyei boldogságba jutott
A Katolikus Egyház augusztus 15-én Szűz Mária halálát és mennybevételét, vagyis Nagyboldogasszony napját ünnepli. Ferenc pápa így fogalmaz: Mária hite életút. A II. Vatikáni Zsinat leszögezi, hogy Mária a ,,hit zarándokútját járta" (LG, 58). Ezért ő előttünk jár ezen a zarándokúton, elkísér és támogat bennünket.
Jeruzsálemben az V. században már biztosan megemlékeztek a Boldogságos Szűz égi születésnapjáról. Az ünnepet Dormitio sanctae Mariae, azaz ,,a szentséges Szűz elszenderülése" névvel illették. A VI. század során egész Keleten elterjedt az ünnep. Róma a VII. században vette át, s a VIII. századtól kezdve Assumptio beatae Mariae-nak, azaz ,,a Boldogságos Szűz mennybevételé"-nek nevezték. XII. Piusz pápa 1950. november 1-jén hirdette ki hittételként, hogy a ,,Boldogságos Szűz Mária földi életpályája befejezése után testével és lelkével együtt felvétetett a mennyei dicsőségbe".
Szent István király olyan fontosnak tartotta Mária égi születésnapját, hogy ezen a napon ajánlotta Magyarországot Szűz Mária oltalmába. Ezért nevezzük őt Magyarország égi pártfogójának, vagyis Patrona Hungariae-nak. Szent István 1038-ban Nagyboldogasszony napján hunyt el.
Ahogy az Evangéliumban olvashatjuk ,,azok az én anyám és testvéreim, akik Isten igéjét hallgatják és megcselekszik" (Lk 8,21). A mai kor embere számára is fontos ez az üzenet, mert ha figyelmesen hallgatjuk Krisztus tanítását az evangéliumon keresztül és azt a mindennapokban megvalósítjuk, akkor Szűz Mária nyomában járhatunk életünk útján és érezhetjük Égi Édesanyánk ránk sugárzó szeretetét. Imáinkban forduljunk hozzá bizalommal, mert Ő segít nekünk és fia, Jézus elé viszi kéréseinket.
Magyarországon Nagyboldogasszony olyan kötelező ünnep (ezeken a katolikusoknak az Egyház szentmisén való részvételt ír elő), amely nem szükségszerűen esik vasárnapra.
Hazánkban több székesegyház, köztük az esztergomi bazilika és számos templom tartja ezen a napon a búcsúnapját, vagyis ekkor ünnepli a templom védőszentjét.
...... .......


*

- Szűz Mária mennybevétele szentmise Csíksomlyó 08.15
Videó 1 Link

Videó 2. Link

- szombati szentmise a Gazdagréti Szent Angyalok Plébánián Link

- Ünnepi szentmise Déváról [linkghttps://youtu.be/PHo6Wx2zGCs" target="_blank" >rel="nofollow"Link

- Nagyboldogasszony főbúcsú Máriagyűdön Videó Link

- Ünnepi szentmise Veszprém Videó Link

- Budapest Szikla templom Link

- Nagyboldogasszony ünnepe Székesfehérváron videó Link

- Wikipedia oldalon Link

- Magyar kurír oldalon 2015 évben. Link

- Magyar kurír oldalon 2020 évben Link

- Útravaló Linkhttps://youtu.be/sn9tlZTsruE" target="_blank" >rel="nofollow"Link

- Himnusz Szűz Mária mennybevételének ünnepére. Link

- Szent István király óta ünneplik a magyarok Szűz Mária mennybemenetelét Link

- Ferenc pápa Szűz Mária mennybevétele ünnepén: ,,Kérjünk a Szűzanyától, a Mennyország Ajtajától a kegyelmet, hogy minden napunkat az ég s Isten felé emelt tekintettel kezdjük, s azt mondhassuk neki, »köszönöm!«, miként a kicsinyek mondják a nagyoknak. Link

- C. Horváth István Sándor elmélkedése
A hit és a remény példája
Az ókeresztény idők egyik legnagyobb szónoka, Szent Ambrus püspök egyik Szűz Máriáról szóló prédikációjában így bíztatta a híveket: Mária nem kételkedett, hanem hitt Isten ígéretében, ezért elnyerte a hit gyümölcseit. Legyen bennetek Mária lelkülete, hogy megdicsőítsétek az Urat! Legyen bennetek Mária lelkülete, hogy örüljetek Istenben!
Szűz Mária mennybevételének ünnepén, amely napot a magyar hagyomány Nagyboldogasszony ünnepének nevez, arra kapunk meghívást, hogy örüljünk az ő test szerinti megdicsőülésének és az ő életének példáját követve a hit és a remény útján törekedjünk a mennyország felé. A megváltás hatása, gyümölcse az ő életében mutatkozik meg elsőként. Az őskeresztény időkre visszanyúló hagyomány szerint Jézus édesanyjának földi élete nem úgy fejeződött be, mint a többi ember élete, hanem Isten megdicsőítette azzal, hogy felvette őt a mennyországba. Ez a megdicsőülés egyaránt érinti mind a Szűzanya lelkét, mind pedig a testét, ahogyan ezt a hitigazságot XII. Piusz pápa megfogalmazta a Munificentissimus Deus (A legbőkezűbb Isten) kezdetű rendelkezésében: ,,A szeplőtelen, mindenkor szűz Istenanya, Mária, miután befejezte földi életpályáját, testével és lelkével felvétetett a mennyei dicsőségbe." A mai ünnep tehát Szűz Mária mennyei születésnapja. Jézus esetében mennybemenetelről beszélünk, hiszen ő a maga erejéből emelkedett az égbe, a maga erejéből tért vissza a mennybe az Atyához, amikor befejezte földi küldetését. Ezt ünnepeljük a húsvét utáni negyvenedik napon. Szűz Mária esetében viszont nem mennybemenetelt mondunk, hanem mennybevételt, hiszen ő nem a saját erejéből jutott oda, hanem Istennek köszönhetően. Isten jutalmazta meg az ő hitét, bizalmát, engedelmességét és szeretetét azzal, hogy felvette a mennybe.
Jézus az utolsó vacsorán ígéretet tett övéinek, hogy helyet készít számukra a mennyben. Ezt mondta: ,,Atyám házában sok lakóhely van. Ha nem így volna, mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek és helyet készítek számotokra?" (Jn 14,2). Szűz Mária számára tehát a mi hitünk szerint már megvalósult az Úrnak ez az ígérete, s annak érdekében, hogy a mi életünkben is megvalósuljon, érdemes tanulnunk Isten Anyja hitéből és töretlen reményéből. Az evangéliumok szépen feltárják előttünk, hogy mi tette a názáreti leányt alkalmassá arra, hogy a nehézségek ellenére is szüntelenül növekedjen a hitben és kitartson a reményben. A Szentlélek jelenlétére és erejére kell elsősorban gondolnunk. Az angyali üdvözletkor Isten tervének megismerése és elfogadása után a Szentlélek töltötte be Mária méhét, s ennek köszönhetően fogant meg Jézus. Isten Lelke azonban ezt követően is a názáreti leánnyal maradt, azaz nem távozott el tőle. Amikor meglátogatja Erzsébetet és egymást örömmel köszöntik, akkor Mária szívének nagy örömével dicsőíti Istent és ad neki hálát azért, hogy a Megváltó anyja lehet, és az egész emberiség nevében mond köszönetet a megváltásért. Ezt a hálaadó imát olvassuk a mai ünnep evangéliumában. A Szentlélek az, aki megerősíti Máriában a hitet és a reményt, hogy Isten ígérete mindenkor megvalósul.
A Szentlélek minket is örömmel és reménnyel tölt el: érdemes Istenre bízni életünket, mert miként a mennybe felvett Szűzanyának, ugyanúgy nekünk is helyünk van a mennyországban.

Imádság
Urunk, mindenható Istenünk! Tőled kaptuk életünket, de tudjuk, hogy emberi életünk évei, évtizedei akkor is elmúlnak, ha nem teszünk semmit. Ha nincsenek komolyabb céljaink, lelkileg igénytelenek vagyunk, csupán a mindennapi megélhetésünkkel törődünk, önző módon bezárkózunk önmagunkba, akkor is eltelik az életünk. Hisszük, hogy nem véletlenül adtad nekünk az életet. Hisszük, hogy szüntelenül keresnünk kell, hogy mit kívánsz tőlünk, hogyan szolgáljunk téged. Mi ugyan nem rendeltettünk olyan kimagasló hivatásra, mint Szűz Mária, a megváltó Jézus édesanyja, de hisszük, hogy terved van velünk. Segíts minket, hogy az üdvösség reményében megtegyünk mindent, amit kérsz tőlünk! Segíts, hogy mi is eljussunk a mennyországba, ahová Szűz Máriát felvetted!

Evangélium
Azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé, Júda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: ,,Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse? De hogyan lehet az, hogy Uramnak anyja látogat el hozzám? Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve felujjongott méhemben a magzat! Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki!"
Mária megszólalt:
,,Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong megváltó Istenemben!
Mert tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát,
lám, ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék.
Nagy dolgokat művelt velem a Hatalmas, szentséges az ő neve! Irgalma nemzedékről nemzedékre száll, mindazokra, akik félik őt.
Nagyszerű dolgot tett karja ereje, széjjelszórta mind a gőgös szívűeket.
Lesöpörte trónjukról a hatalmasokat, és felmagasztalta az alázatosakat.
Az éhezőket elhalmozta minden jóval, de a gazdagokat elküldte üres kézzel.
Felkarolta gyermekét, Izraelt, megemlékezve irgalmasságáról, amint atyáinknak megígérte:
Ábrahámnak és utódainak mindörökre!"
Mária ott maradt még körülbelül három hónapig, azután visszatért az otthonába. Lk 1,39-56

Hanganyag Link
 
 
0 komment , kategória:  Biblia - szentírások  
Címkék: születésnapjáról, összekapcsolódik, megdicsőülésének, megélhetésünkkel, mennybevételének, beteljesedésében, székesfehérváron, mennybemenetelét, szolgálóleányát, prédikációjában, megdicsőítsétek, engedelmességét, rendelkezésében, bűntelenségének, mennybemenetelt, irgalmasságáról, elszenderülése, magyarországot, szükségszerűen, mennyországban, védőszentjének, megdicsőítette, mennybevételét, katolikusoknak, születésnapját, felmagasztalta, magyarországon, mindennapokban, evangéliumában, széjjelszórta, rendeltettünk, mennyországba, jeruzsálemben, mennybevétele, megvalósítjuk, mennybevételé, mennyekbe fölvett, bűntelen angyalok, képben összekapcsolódik, szeplőtelen fogantatás, mennybevitel titka, feltámadás csodája, katolikus egyház, epheszoszi zsinat, földi létből, mennyei boldogságba, ünnepet Dormitio, szentséges Szűz, mennyei dicsőségbe”, napon ajánlotta, evangéliumon keresztül, mindennapokban megvalósítjuk, Szűzanyát Angyalok Királynéjának, Assumptio Beatae Mariae Virginis, Alexandriai Szent Cirill, Szűz Máriát, Katolikus Egyház, Szűz Mária, Vatikáni Zsinat, Boldogságos Szűz, Boldogságos Szűz Mária, Szent István, Magyarországot Szűz Mária, Patrona Hungariae-nak, Magyarországon Nagyboldogasszony, Gazdagréti Szent Angyalok Plébánián, Máriagyűdön Videó, Budapest Szikla, Himnusz Szűz Mária, Mennyország Ajtajától, Horváth István Sándor, Szent Ambrus, Szűz Máriáról, Munificentissimus Deus, Isten Anyja, Isten Lelke, Belépett Zakariás, Amikor Erzsébet,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Kisróka  Facebookon kaptam  Federico Faber - Mosolyod  Ott leszek.......  Elalvást segítő ételek és ital...  Szép estét  Az IBS tüneteinek megszüntetés...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Baranyi Ferenc: Gyönyörű dráma  Nem átjáróház  Reményik Sándor - Őszi rózsa  Istenem add, hogy tudjak megpi...  Baranyi Ferenc: Gyönyörű dráma  Drága Jézusom !  Életem morzsái  Csak még egy napot!  Facebookon kaptam  Juhász Gyula - Őszirózsa  Szép estét kedves látogatóimna...  Szép estét  Nyunyóka  A gyógynövények, a természet c...  Alvó cicák  Facebookon kaptam  A fájdalom súlya alatt más emb...  Facebookon kaptam  Örökké  Füles bagoly  Sárga rigó  Fütyülő réce  Szép estét kedves látogatóimna...  Baranyi Ferenc: Gyönyörű dráma  Boldogság teli szép napot kívá...  Harmonia.......  Hallgatnak a fák  Facebookon kaptam  Gyárfás Endre - Gesztenyéző  Facebookon kaptam  Paul Verlaine versével kívánok...  Facebookon kaptam  Szép estét kedves látogatóimna...  Madármama szeretet  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Szép estét kedves látogatóimna...  Jó éjszakát!  Facebookon kaptam  Egy nap majd rájössz,hogy amit...  Egy angyalnak nincs neve  Müller Péter idézet  Vándor vagyok - e Földön . . ...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Az emlékek kapujából . . .  Facebookon kaptam  A képzelet szárnyán  Kíváncsi természet  Szép estét  Facebookon kaptam Annuska bar...  Szomorúan szállnak alá . . .  Facebookon kaptam  Juhász Gyula - Őszirózsa  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Erdő mélyén  Kék turmalinkristály  Jó éjszakát!  A Dudás-per  Szép estét kedves látogatóimna...  Ha egy ember eltávolodik a ter...  Érintés  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Szomorúan szállnak alá . . .  Sárga rigó  Magány  Sajnálom  Facebookon kaptam  A Nyár szépségeiből jó lenne v...  Csak pár szóval...  Facebookon kaptam Annuska bar...  Vörös kisróka  Szép estét kedves látogatóimna...  Facebookon kaptam  Kétszínű emberek - Idézetek  Gyors ebéd  Életem morzsái  Női hőhullámok ellen - termész...  Jó reggelt  Gondolkoztál már azon, hogy mi...  Lehullanak lassan a rózsák szi...  Facebookon kaptam  A gyógynövények, a természet c...  Facebookon kaptam  Szép estét  Világosságom és segítségem az ...  Drága Jézusom !  Maradj velem .  Facebookon kaptam 
Bejegyzés Címkék
mennyekbe fölvett, bűntelen angyalok, képben összekapcsolódik, szeplőtelen fogantatás, mennybevitel titka, feltámadás csodája, katolikus egyház, epheszoszi zsinat, földi létből, mennyei boldogságba, ünnepet Dormitio, szentséges Szűz, mennyei dicsőségbe&#8221, napon ajánlotta, evangéliumon keresztül, mindennapokban megvalósítjuk, esztergomi bazilika, templom védőszentjét, magyarok Szűz, kicsinyek mondják, remény példája, ókeresztény idők, magyar hagyomány, remény útján, mennyország felé, megváltás hatása, őskeresztény időkre, többi ember, megdicsőülés egyaránt, legbőkezűbb Isten, mennyei dicsőségbe, maga erejéből, húsvét utáni, saját erejéből, utolsó vacsorán, evangéliumok szépen, názáreti leányt, nehézségek ellenére, angyali üdvözletkor, názáreti leánnyal, egész emberiség, hálaadó imát, mennybe felvett, mindennapi megélhetésünkkel, megváltó Jézus, üdvösség reményében, napokban Mária, hegyek közé, asszonyok között, gőgös szívűeket, éhezőket elhalmozta, gazdagokat elküldte, születésnapjáról, összekapcsolódik, megdicsőülésének, megélhetésünkkel, mennybevételének, beteljesedésében, székesfehérváron, mennybemenetelét, szolgálóleányát, prédikációjában, megdicsőítsétek, engedelmességét, rendelkezésében, bűntelenségének, mennybemenetelt, irgalmasságáról, elszenderülése, magyarországot, szükségszerűen, mennyországban, védőszentjének, megdicsőítette, mennybevételét, katolikusoknak, születésnapját, felmagasztalta, magyarországon, mindennapokban, evangéliumában, széjjelszórta, rendeltettünk, mennyországba, jeruzsálemben, mennybevétele, megvalósítjuk, mennybevételé, születésnapja, megemlékeztek, zarándokútját, mennybevételt, , ,
2021.08 2021. Szeptember 2021.10
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 745 db bejegyzés
Összes: 47466 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1554
  • e Hét: 3176
  • e Hónap: 41165
  • e Év: 597394
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.