Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Szent Kereszt felmagasztalása - Főünnep 09.14
  2020-09-13 23:32:16, vasárnap
 
   
  ...... ........... .............


- Igenaptár oldalon
OLVASMÁNY a Számok könyvéből
Akik a Felfüggesztettre néznek, meggyógyulnak.
Az Egyiptomból való kivonulás idején a választott nép elhagyta a Hór hegyét, és Edom földjét megkerülve a Vörös-tenger felé haladt.
A nép azonban belefáradt a vándorlásba, és zúgolódni kezdett Isten és Mózes ellen:
,,Miért hoztál ki minket Egyiptomból, azért, hogy meghaljunk itt a pusztában? Nincsen kenyér, nincsen ivóvíz, és unjuk már e semmit érő manna-étket is!"
Az Úr ekkor mérges kígyókat küldött a népre, s ezek megmarták őket, úgyhogy Izrael fiai közül sokan meghaltak.
Erre Mózes elé járultak, és így kérlelték őt: ,,Vétkeztünk, lázadoztunk Isten ellen és teellened. Imádkozzál, hogy a kígyókat vegye el tőlünk az Úr!"
Mózes tehát közbenjárt a népért, és az Úr így válaszolt: ,,Csináltass egy rézkígyót, és tűzd ki jelül egy fára. Akit marás ért és rátekint, az életben marad."
Csináltatott is Mózes egy rézkígyót, és kitűzte jelül egy fára. Akit megmartak a kígyók, de föltekintett a rézkígyóra, az életben maradt.
Ez az Isten igéje. Szám 21,4b-9

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a filippiekhez írt leveléből
Megalázta magát, ezért az Isten felmagasztalta őt.
Testvéreim!
Krisztus Jézus, mint Isten, az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez feltétlenül ragaszkodnia kell, hanem szolgai alakot öltött, kiüresítette önmagát, és hasonló lett az emberekhez. Megalázta önmagát, és engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszthalálig.
Ezért Isten felmagasztalta őt, és olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden névnek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön, és az alvilágban, és minden nyelv hirdesse az Atyaisten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr.
Ez az Isten igéje. Fil 2,6-11

EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
Az Emberfiát felmagasztalják a kereszten.
Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak: Senki sem ment föl a mennybe, csak az, aki a mennyből alászállott: az Emberfia, aki a mennyben van.
Ahogy Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják fölemelni az Emberfiát is, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen.
Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ.
Ezek az evangélium igéi. Jn 3,13-17

- magyar kurír oldalon
Szeptember 14-én, a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén két történelmi eseményre, Krisztus keresztjének megtalálására, valamint visszaszerzésére emlékezik az Egyház.
A Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe 335. szeptember 13-ára nyúlik vissza, amikor Jeruzsálemben felszentelték a bazilikát, amelyet Nagy Konstantin császár emeltetett Krisztus sírja fölé. A Szent Keresztet Nagy Konstantin császár édesanyja, Szent Ilona találta meg Jeruzsálemben. A Keresztet szeptember 14-én ünnepélyesen felmutatták az összegyűlt népnek. Innen az elnevezés: Szent Kereszt felmagasztalása.
Az ereklyét, amelyet később elraboltak a perzsák, Hérakleiosz császár 630 körül szerezte vissza és vitte őrzési helyére - a legenda szerint mezítláb, szegényes ruhában, a saját vállán.
Az egyház minden évben megüli a Kereszt felemelésének és felmagasztalásának ünnepét. Felemeli a Keresztet, hogy rátekintsünk, és tudatossá legyen, mit vállalt értünk Jézus, és milyen úton kell haladnia minden kereszténynek.
A kereszt ószövetségi előképe a Mózes által póznára tűzött rézkígyó: aki hittel és bűnbánattal tekintett a kígyóra, megmenekült a marásától. E rézkígyót Jézus is említi Nikodémusnak mint kereszthalála előképét.
A kereszt hitünk központi jelképe és tartalma. Általa nyertük el megváltásunkat, a kereszt útján mutatta meg Isten irántunk való végtelen szeretetét. Titkát Krisztus feltámadása tárja fel. Jézus Krisztus megfeszítése előtt a kereszt a legnagyobb tehetetlenség és szégyen jele volt; ám feltámadásával a remény, a győzelem és a szeretet jelévé vált. A kereszt az ókori és kora középkori keresztény hitvilágban és művészetben győzelmi jel, az üdvösség fája, amelyen Krisztus királlyá dicsőül.

- Vers a szent keresztről
...... ........... ........... ..............


"Királyi zászló jár elöl,
Keresztfa titka tündököl.
Melyen az élet halni szállt,
S megtörte holta a halált.

Kegyetlen lándzsa verte át
Gonosz vasával oldalát.
S mely szennyet, vétket eltörölt,
Belőle víz és vér ömölt.

Az ősi jóslat itt betelt,
Mit a hű Dávid énekelt.
,,Az Úr, halljátok, nemzetek:
Kereszten trónol köztetek."

Rajtad tündöklik, drága fa,
Királyi vérnek bíbora.
Ó választott jeles faág,
Ki szent testét karoltad át!

Világ bűnének zálogát,
Ó boldog ág, te hordozád.
Az ellenség gonosz fejét
Megváltónk rajra zúzta szét.

Ó kereszt, áldunk, szent remény,
A szenvedés ez ünnepén.
Kérünk, kegyelmet adj nekünk,
Add vétkünkért vezeklenünk"

*
- Pesti Ferencesek weboldala
Mit jelent számunkra a kereszt? Tudjuk-e: hogyan /miért kell vállalnunk keresztjeinket?
Nagy Konstantin császár Krisztus sírja fölé bazilikát építtetett, amelyet 335. szept. 13-án (?14-én?) szenteltek fel. Másnap felmutatták a népnek a Szent Kereszt ereklyét. Ez volt az első ,,felmagasztalása" a Szent Keresztnek, amely korábban a gyalázat és a megbélyegzés, a megkínzás és a halálos ítélet kegyetlen eszköze volt. Számunkra viszont Krisztus keresztje Isten szeretetének, a bűn és a halál fölötti győzelemnek a jele.
A kereszt arra is emlékeztet, hogy mi sem élhetjük le életünket kereszt, vagyis áldozatok nélkül. Mi is a kereszt vállalásával bizonyítjuk szeretetünket Isten és egymás iránt, és ez a feltétele annak, hogy Krisztushoz tartozzunk. De (NB!) csak akkor leszünk képesek saját keresztünket minden nap fölvenni, és különösen nehéz helyzeteinkben, küzdelmeinkben szeretettel hordozni, ha sokszor és hittel nézünk fel Krisztus keresztjére, és belőle merítünk erőt

- Budaörs weboldalon
A Szent Keresztet Szent Ilona találta meg a 4. században: a legendás történet szerint Nagy Konstantin császár édesanyja kiásatta a kereszteket a Kálvária földjéből.
335. szeptember 13-án ünnepélyesen felszentelték Jeruzsálemben a Szent Sír-bazilikát. Másnap mutatták fel először a népnek a megtalált keresztereklyét - felmagasztalták a világ előtt gyalázatot, de a keresztények számára a megváltást jelentő keresztet. Az ünnepet előbb Konstantinápolyban, majd a 7. századtól már a nyugati egyházban is megünnepelték.
,,Az emberi ész képtelen kimeríteni a szeretet kereszten megjelenő misztériumát; a kereszt ellenben meg tudja adni az észnek a végső választ, amit keres" - írta Szent II. János Pál pápa Fides et ratio kezdetű enciklikájában
....Magyar kurír oldalon
A Szent Keresztet Szent Ilona találta meg a 4. században: a legendás történet szerint Nagy Konstantin császár édesanyja kiásatta a kereszteket a Kálvária földjéből. Mindhárom kereszt és az INRI-tábla is előkerült, amelyet Pilátus az Úr keresztjére tűzetett. Nem lehetett azonban megállapítani, hogy a három kereszt közül melyik volt Krisztusé, ezért Makárius jeruzsálemi püspök mindhármat hozzáérintette egy halálos beteg asszonyhoz, aki az egyiktől meggyógyult. Így azonosították, melyik Krisztus keresztfája.
335. szeptember 13-án ünnepélyesen felszentelték Jeruzsálemben a Szent Sír-bazilikát. Másnap mutatták fel először a népnek a megtalált keresztereklyét - felmagasztalták a világ előtt gyalázatot, de a keresztények számára a megváltást jelentő keresztet. Az ünnepet előbb Konstantinápolyban, majd a 7. századtól már a nyugati egyházban is megünnepelték.
614-ben a perzsák elrabolták az ereklyét. 628-ban Hérakleiosz császár szerezte vissza, és ünnepélyesen, mezítláb, viseltes ruhában vitte vissza Konstantinápolyba az Aranykapun át.
A keresztfa eredetének egyik legendaváltozata szerint a tudás fájáról hozott és a haldokló Ádám nyelve alá tett három almamagból háromágú fa nőtt: egyik ága cédrus, a másik ciprus, a harmadik olajág volt. Ebből ácsolták a keresztfát, a halál fájából az élet fáját.
,,Az emberi ész képtelen kimeríteni a szeretet kereszten megjelenő misztériumát; a kereszt ellenben meg tudja adni az észnek a végső választ, amit keres" - írta Szent II. János Pál pápa Fides et ratio kezdetű enciklikájában.
Istenünk, te azt akartad, hogy egyszülött Fiad a kereszten váltsa meg az emberiséget. Add, hogy mi, akik megismertük szeretetének titkát itt a földön, elnyerjük az üdvösséget a mennyben. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

*
- C. Horváth István Sándor elmélkedése
Ma, a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén lélekben elzarándoklounk Jeruzsálembe, a Golgota hegyére és feltekintünk Krisztus keresztjére. A keresztből fakad számunkra a megváltás. A kereszt a kegyelem forrása. A keresztből gyógyító és lelket formáló erő árad. A kereszt utat mutat számunkra a földi életből a menny felé. A kereszt titokzatos módon magában foglalja a jövőt, a reményt, a feltámadást. A kereszt Isten szeretetének jele és bizonyítéka. A kereszt nem elutasítandó, hanem felveendő és hordozandó eszköz, amely egyesít minket a szenvedő Krisztussal.
Mi volt az értelme Krisztus kereszthalálának? Ha Jézus csupán ember lett volna, halála hasonlított volna azoknak a bűnözőknek a halálához, akiket keresztre feszítéssel végeztek ki abban az időben. De hitünk szerint Jézus nem csak valóságos ember, hanem valóságos Isten is, ezért halála a megváltást jelenti nekünk. A kereszten Isten Fia halt meg, ő áldozta fel az életét. Isten üdvözítő tervét és annak megvalósulását így foglalja össze az evangélium: ,,Isten azért küldte el Fiát a világba, hogy általa üdvözüljön a világ." Krisztus keresztjében ismerhetjük fel az üdvösség egyedüli eszközét. A keresztet szemlélve megérthetjük, hogy számunkra is csak a szenvedésen és a halálon át vezet út az örökkévalóságba.

Imádság
Urunk, Jézus Krisztus! Kereszthalálod mutatja, hogy mit jelent az élet teljes odaadása, az élet szeretetből való feláldozása. A szeretet mértéke csak a teljesség lehet. Ami ennél kevesebb, az önzés. Ha kevesebbet akarunk adni Istennek, akkor önzőek vagyunk és nem ismerjük a mindent odaadó szeretetet. Amikor a szeretetet gyakoroljuk az sosem önmagunk vagy emberségünk feladása, hanem éppen emberségünk legmélyebb megélése, kifejezése. Segíts, hogy értelmünkkel Isten megismerésére törekedjünk, szívünk minden érzését felé irányítsuk és lelkünk minden idegszálával rá figyeljünk. Add, hogy a szeretet valóban belülről, szívünk és lelkünk mélyéről fakadjon!

Hanganyag Link

*
- Dr. Szederkényi Károly atya videó flink]https://youtu.be/Sss0souH9Do" target="_blank" >rel="nofollow"Link
...... ........... .....- Útravaló
Miért a kereszten történik a megváltás? Annyiféle módját választhatta volna Isten, hogy az emberiséget kiszabadítsa ebből a fogságból, amit az áteredő bűn következményének ismerünk. Miért éppen a szenvedést választotta? A dogmatikusok csóválnák a fejüket a kérdésen, hiszen ezt már annyiszor megtárgyalták a két évezred teológiája mentén, minek újra előhozni? Nincs kielégítőbb válasz rá ma sem, itt sem, mint az, hogy szeretetből. El akart menni a végső bizonyítékig. Szeretetének nyilvánvalóan a legvégső bizonyítéka a szenvedés és a fájdalom. ,,Az olyan szenvedés, amelynek magja nem csillapíthatatlan fizikai vagy azzal rokon fájdalom, közönséges romantika" (Simone Weil).
Magyar Kurír

*
- Csíksomlyó Videó Link
 
 
0 komment , kategória:  Száz kérdés Jézus Krisztusról   
Címkék: visszaszerzésére, legendaváltozata, kereszthalálának, következményének, felfüggesztettre, keresztereklyét, örökkévalóságba, felmagasztalták, elzarándoklounk, felmagasztalása, felmagasztalják, megváltásunkat, megvalósulását, hozzáérintette, feltámadásával, enciklikájában, felmagasztalta, kereszthalálod, keresztjeinket, helyzeteinkben, küzdelmeinkben, kereszthalálig, azonosították, megállapítani, felemelésének, kereszténynek, megismerésére, tehetetlenség, szentlélekkel, szeretetünket, felszentelték, jeruzsálemben, kereszthalála, nyilvánvalóan, megtalálására, megtárgyalták, kígyókat vegye, életben marad, életben maradt, időben Jézus, mennyből alászállott, evangélium igéi, összegyűlt népnek, legenda szerint, saját vállán, egyház minden, kereszt ószövetségi, kereszt hitünk, kereszt útján, legnagyobb tehetetlenség, szeretet jelévé, üdvösség fája, Szent Kereszt, Erre Mózes, SZENTLECKE Szent Pál, Krisztus Jézus, Ezért Isten, Jézus Krisztus, EVANGÉLIUM Szent János, Ahogy Mózes, Nagy Konstantin, Szent Keresztet Nagy Konstantin, Szent Ilona, Titkát Krisztus, Pesti Ferencesek, Szent Keresztnek, Szent Keresztet Szent Ilona, Szent Sír-bazilikát, Szent II, János Pál, Horváth István Sándor, Isten Fia, Szederkényi Károly, Simone Weil, Magyar Kurír, Csíksomlyó Videó,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Facebookon kaptam  Kellemes pihenést  Virágszirmok  Zelk Zoltán tollából  Facebookon kaptam Cs ildikótó...  Szeretettel Kedves Látogatóimn...  Csak azt adhatjuk, amink van.  Aranyosi Ervin: Őszi hangulat  Gondolat.....  Aludjál hát, szép természet......  Sárgállik a homoktövis ültetvé...  Virágszirmok  Gondolat.....  Mai napi mosoly.....  Őszi kép  Nő őszi levelekkel  Facebookon kaptam  Moretti Gemma: Őszül az erdő  Mai napi mosoly.....  Mezei virágok  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Nő őszi levelekkel  Facebookon kaptam  További napsütéses boldog vasá...  Gombák kosárban  Facebookon kaptam  Hoztam virágot  Mindennap igér valami szépet ...  Facebookon kaptam  Jön a tél  Facebookon kaptam  Csepeli Szabó Béla – Egy...  Facebookon kaptam  Gombák kosárban  - A nagyapád egy cukorkával ké...  Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke  Szőlőhegyen  Aranyosi Ervin: Őszi hangulat  Facebookon kaptam  Cica az avarban  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Png nő  Komáromi János idézet  Reggeli kép  Gyere olvasni  Hazánk 9 legkülönlegesebb vára...  Facebookon kaptam Cs ildikótó...  Kellemes napot kívánok  Mezei virágok  Vérnyomást kordában tartó gyóg...  Szeretettel Kedves Látogatóimn...  Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke  Egy baja van  Mennyi  Facebookon kaptam Krisztinátó...  Csepeli Szabó Béla – Cer...  Őrizd meg . . .  Hiba  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Bünti van.......  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Jó napok  Jó éjszakát!  Vas István: Minden jelben... M...  Gondolat.....  Őszi kép  Facebookon kaptam  Reggeli kép  Facebookon kaptam Krisztinátó...  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Őszi levelek  Gondolat.....  Facebookon kaptam  A büszkeség bűne  Jó napok  Zelk Zoltán tollából  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Szép mai napot !........  Kutyus rózsával !  Csillagjegyek - Mérleg  Pipacs  Mikor  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Csepeli Szabó Béla – Egy...  Véleményem szerint a házasságb...  Facebookon kaptam  Őszi csokor  Facebookon kaptam  Holdraszállás........  Tudja, hol található a legtöbb...  Facebookon kaptam 
Bejegyzés Címkék
kígyókat vegye, életben marad, életben maradt, időben Jézus, mennyből alászállott, evangélium igéi, összegyűlt népnek, legenda szerint, saját vállán, egyház minden, kereszt ószövetségi, kereszt hitünk, kereszt útján, legnagyobb tehetetlenség, szeretet jelévé, üdvösség fája, szent keresztről, élet halni, ellenség gonosz, első &#8222, halálos ítélet, halál fölötti, kereszt arra, kereszt vállalásával, feltétele annak, legendás történet, megtalált keresztereklyét, világ előtt, keresztények számára, megváltást jelentő, ünnepet előbb, nyugati egyházban, szeretet kereszten, kereszt ellenben, végső választ, három kereszt, halálos beteg, egyiktől meggyógyult, perzsák elrabolták, keresztfa eredetének, tudás fájáról, haldokló Ádám, másik ciprus, harmadik olajág, halál fájából, élet fáját, kereszten váltsa, keresztből fakad, kegyelem forrása, keresztből gyógyító, kereszt utat, földi életből, menny felé, kereszt titokzatos, kereszt Isten, szenvedő Krisztussal, értelme Krisztus, megváltást jelenti, kereszten Isten, üdvösség egyedüli, keresztet szemlélve, élet teljes, élet szeretetből, szeretet mértéke, teljesség lehet, mindent odaadó, szeretetet gyakoroljuk, sosem önmagunk, szeretet valóban, kereszten történik, emberiséget kiszabadítsa, szenvedést választotta, dogmatikusok csóválnák, végső bizonyítékig, legvégső bizonyítéka, olyan szenvedés, visszaszerzésére, legendaváltozata, kereszthalálának, következményének, felfüggesztettre, keresztereklyét, örökkévalóságba, felmagasztalták, elzarándoklounk, felmagasztalása, felmagasztalják, megváltásunkat, megvalósulását, hozzáérintette, feltámadásával, enciklikájában, felmagasztalta, kereszthalálod, keresztjeinket, helyzeteinkben, küzdelmeinkben, , ,
2021.08 2021. Szeptember 2021.10
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 745 db bejegyzés
Összes: 47466 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 0
  • e Hét: 2249
  • e Hónap: 48360
  • e Év: 604589
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.