Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Évközi 27. vasárnap 10.04
  2020-10-03 23:23:15, szombat
 
   
  OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből
A Seregek Urának szőlője Izrael háza.
Hadd zengjem el barátomnak az ő szőlője iránt érzett szerelmes énekét. A barátomnak volt egy szőlőskertje, termékeny domboldalon. Felásta földjét, a köveket kiszedte belőle és nemes szőlőfajtákkal ültette be. A középre tornyot épített, sajtót is vágott benne. Aztán várta, hogy szőlőt teremjen, de csak vadszőlőt hozott. Most hát, Jeruzsálem lakói és ti, Juda férfiai: Tegyetek igazságot köztem és szőlőm között!
Mit kellett volna még tennem szőlőmmel, mit nem tettem meg vele? Azt vártam, hogy szőlőt teremjen, hát miért hozott csak vadszőlőt? Most ezért tudtotokra adom, mit fogok tenni szőlőmmel: Lebontom sövényét, hadd legeljék le, lerombolom falát, hadd tapossák össze. Parlaggá teszem: Nem metszik és nem kapálják meg, hadd verje föl a bozót és a gaz. És megparancsolom a felhőknek: ne hullassanak rá esőt. Igen, a Seregek Urának szőlője Izrael háza, és Juda népe az ő dédelgetett ültetvénye. Azt várta, hogy igaz tetteket vigyenek végbe, és lám, gaztetteket követnek el. Azt várta, hogy igazság terem náluk, de csak jajkiáltás hallik és siralom.
Ez az Isten igéje.Iz 5,1-7

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a filippiekhez írt leveléből
Amit tanultatok, váltsátok tettekre, és veletek lesz a béke Istene!
Testvéreim!
Ne aggódjatok semmiért, hanem minden imádságotokban és könyörgésetekben terjesszétek kéréseteket hálaadással együtt az Úr elé. Akkor Isten békéje, amely minden értelmet meghalad, megőrzi szíveteket és értelmeteket Krisztus Jézusban.
Egyébként, testvéreim, arra irányuljanak gondolataitok, ami igaz, tisztességes és igazságos, arra, ami ártatlan, kedves, dicséretre méltó, ami erényes és magasztos. Amit tanultatok és elfogadtatok, amit hallottatok és példámon láttatok, azt váltsátok is tettekre, és veletek lesz a béke Istene!
Ez az Isten igéje. Fil 4,6-9

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Más munkásoknak adja bérbe szőlőskertjét.
Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a nép véneinek: Hallgassatok meg egy másik példabeszédet! Volt egy gazdaember, aki szőlőt telepített, bekerítette sövénnyel, belül pedig (a sziklába) taposógödröt vágott, és őrtornyot épített. Aztán rábízta a szőlőt a munkásokra, és elutazott. Amikor eljött a szüret ideje, elküldte szolgáit a szőlőmunkásokhoz, hogy a termést átvegyék. Ám a szőlőmunkások megragadták a szolgáit, s az egyiket összeverték, a másikat megölték, a harmadikat pedig megkövezték. Erre más szolgákat küldött, többet, mint először, de ezekkel is ugyanúgy bántak. Végül a fiát küldte le hozzájuk, mondván: ,,A fiamat csak megbecsülik!" Mikor azonban a szőlőmunkások meglátták a fiút, így szóltak egymáshoz: ,,Ez itt az örökös! Gyertek, öljük meg, és miénk lesz az öröksége!" Meg is ragadták őt, kidobták a szőlőből, és megölték.
Amikor megjön a szőlőskert ura, ugyan mit tesz majd ezekkel a szőlőmunkásokkal?
Ezt válaszolták: ,,Gonoszul elbánik a gonoszokkal, a szőlőt pedig más munkásokra bízza, akik idejében átadják neki a termést."
Jézus így folytatta: ,,Nem olvastátok soha az Írásokban: A kő, melyet az építők elvetettek, mégis szegletkővé lett, az Úr tette azzá, és szemünkben csodálatos ez! Ezért mondom nektek: Az Isten országát elveszik tőletek, és olyan népnek adják, amely majd megtermi annak gyümölcsét."
Ezek az evangélium igéi. Mt 21,33-43
...... .......Imádság
Jézus Krisztus! Hiszem, hogy te vagy az Isten Fia. Téríts le a bűn, a gonoszság és az önzés útjáról, hogy példádat követve elindulhassak az önfeláldozó szeretet útján. Benned van üdvösségem, és veled juthatok el az örök életre. Hozzád megyek, aki a kereszten életedet áldoztad minden emberért. Feltekintek szenvedő arcodra és a te áldozatodhoz szeretném kapcsolni életáldozatomat, hogy megértsem az istenfiúság titkát, és élő hittel tudjam megvallani, hogy te vagy az Isten Fia. Tégy engem tanúságtevővé, hogy hirdessem a világban: te vagy az Isten Fia, te vagy a Megváltó, egyedül te vagy az Üdvözítő!

Elmélkedés
Te vagy az élő Isten Fia
A mai evangéliumban Jézus egy példabeszédet mond a szőlőmunkásokról, amely az üdvtörténetet mutatja be. Könnyen beazonosítható, hogy a példázat elemei mit jelentenek.
A gazda, a szőlőskert tulajdonosa Istent jelképezi, aki ,,szőlőt telepít", azaz kiválasztja Izrael népét. A szüret idején a tulajdonos elküldi szolgáit, akik Isten küldötteit, a prófétákat jelentik, s akiket megölnek a gonosz munkások. Az ószövetségi időkben több prófétának is ez volt a sorsa. Végül, az idők teljességében Isten saját Fiát, Jézus Krisztust küldi el a világba, akit szintén elutasítanak. Az, hogy a szőlőskerten kívül ölik meg, utalás arra, hogy Jézust is kiviszik Jeruzsálemből és a városon kívül, a Golgota hegyén feszítik keresztre. Isten azonban az elvetett és megvetett Jézusra, mint szegletkőre új népet épít, az Egyház közösségét, amely Istennek engedelmeskedve megtermi gyümölcsét.
A történet teológiai jelentősége abban áll, hogy Jézus önmagáról mondja el ezt a hasonlatot, tehát az ,,Isten Fia" kifejezést saját magára érti. Az elbeszélés azt bizonyítja, hogy nem csupán a feltámadás után alkalmazták a tanítványok az Isten Fia kifejezést Jézusra, hanem Jézus is annak nevezte magát. A szentírástudósok szerint a szőlőmunkásokról szóló beszéd eredetileg is Jézustól származhat, mert ha a feltámadás ismeretében az evangélista alakította volna ki így, akkor minden bizonnyal utalást tett volna a feltámadásra. A másik fontos érv, hogy valóban Jézus mondta el a történetet és abban Isten Fiának nevezte magát, hogy már a jeruzsálemi bevonulás után történik mindez, s ez Jézus utolsó összeütközése a vallási vezetőkkel, akik hamarosan elhatározzák, hogy megölik. Nem sokkal korábban Jézus háromszor jövendölte meg közelgő szenvedését és halálát, tehát jól tudta, milyen sors vár rá. Ebben a kiélezett helyzetben már egészen nyíltan beszél és világosan kimondja, hogy ő az Isten Fia.
A szőlőmunkásokról szóló beszéd az egyik legfontosabb bizonyítéka annak, hogy Jézus az Isten Fiának tartotta magát és erről életében is beszélt. A gonosz munkások vesztét éppen az okozta, hogy bár felismerték a küldöttben a tulajdonos fiát, mégsem fogadták el. A zsidó vallási vezetők is akkor követték el a hibát, amikor nem fogadták el, hogy Jézus az Isten Fia. A főtanács előtt a kihallgatás alkalmával a főpap azt kérdezte Jézustól, hogy ,,Te vagy-e a Krisztus, az Isten Fia?", s miután ezt Jézus nyíltan megvallotta, mondták ki, hogy halált érdemel. Mindebből láthatjuk, hogy Jézus kortársai számára döntő jelentőségű volt, hogy felismerik-e és elfogadják-e, hogy ő az Isten Fia, s ugyanez a mi számunkra is sorsdöntő. Sorsdöntő, mert Jézus minden nap hozzánk intézi kérdését: ,,És ti kinek tartotok engem?" (Mt 16,15; Mk 8,29; Lk 9,20), s erre a kérdésre válaszolnunk kell. A Jézusról szóló hitvallásunk egyik legfontosabb eleme, hogy ő az Isten Fia. A Hiszekegyben a Jézusról szóló rész ezekkel a szavakkal kezdődik: ,,Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában." Péter apostol egyértelmű választ adott: ,,Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia" (Mt 16,16). Az istenfiúság hittitkát nem lehet elfogadni a kereszt nélkül, amelyen Jézus utolsó leheletével Atyjának ajánlotta lelkét, s amelynek tövében elhangzott a százados hitvallása: ,,Ez valóban Isten Fia volt" (Mt 27,54).
A kereszten értünk életét feláldozó Jézushoz kell közelednünk, az ő szenvedő arcára kell feltekintenünk, az ő áldozatához kell kapcsolódnunk ahhoz, hogy megértsük az istenfiúság titkát, és élő hittel ki tudjuk mondani, hogy Jézus az Isten Fia. Szent Pál így ír a galatákhoz: ,,Élek, de már nem én, hanem Krisztus él bennem. Az Isten Fiában való hitben élek, aki szeretett engem" (Gal 2,20).
Hirdessük a világban minden embernek, hogy Jézus az Isten Fia és egyedül benne van üdvösségünk!
C. Horváth István Sándor

Hanganyag Link
 
 
0 komment , kategória:  vallás  
Címkék: szentírástudósok, szőlőmunkásokkal, szőlőmunkásokról, szőlőmunkásokhoz, könyörgésetekben, életáldozatomat, engedelmeskedve, feltekintenünk, beazonosítható, szőlőfajtákkal, imádságotokban, megparancsolom, összeütközése, teljességében, üdvtörténetet, tanúságtevővé, szőlőmunkások, szőlőskertjét, példabeszédet, gondolataitok, evangéliumban, elindulhassak, jeruzsálemből, kapcsolódnunk, elhatározzák, elfogadtatok, feltámadásra, legfontosabb, hitvallásunk, tisztességes, irányuljanak, terjesszétek, szőlőskertje, értelmeteket, filippiekhez, áldozatodhoz, barátomnak volt, köveket kiszedte, középre tornyot, béke Istene, időben Jézus, másik példabeszédet, szüret ideje, termést átvegyék, szőlőmunkások megragadták, egyiket összeverték, másikat megölték, harmadikat pedig, fiát küldte, fiamat csak, szőlőmunkások meglátták, szőlőt pedig, OLVASMÁNY Izajás, Seregek Urának, SZENTLECKE Szent Pál, Akkor Isten, Krisztus Jézusban, EVANGÉLIUM Szent Máté, Jézus Krisztus, Isten Fia, Jézus Krisztust, Isten Fia”, Isten Fiának, Jézus Krisztusban, Szent Pál, Isten Fiában, Horváth István Sándor,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Fekete István - Tél (részlet)  József Attila elhunyt Balatons...  Facebookon kaptam  Jó reggelt kedves látogatóimna...  Megszólalt a lengyel-miniszter...  Búbos pacsírta  Sohonyai Attila Néha Néha csa...  Az élethelyzet, amibe kerülünk...  Ima a Családom védelméért  Facebookon kaptam  Köszönöm hegedúd  Az igazi mikulás ilyen -  Mosolyogj kicsit  Rorate a Sziklatemplomból R...  Facebookon kaptam  Kemény munka, dolgos élet---  Szeretetteljes,békés készülődé...  Facebookon kaptam  .Nemsokára ott vagyok, kicsik,...  Pablényi Istvánné, Piroska: De...  Jégrózsák Oroszországból  Az életünk olyan  Christmas in Vienna 2008(  Szeretetteljes,békés készülődé...  Köszönöm hegedúd  Hattyú  Szép napot kívánok  Anya! - Te vagy a Jézuska?  Christmas in Vienna 2020 - cs...  Facebookon kaptam Krisztinától  Hattyú  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Amikor egy  André Rieu - Panis Angelicus  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Krisztinától  Kellemes napot és hétvégét  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Ikrás fogasír virág  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Negatív  .Nemsokára ott vagyok, kicsik,...  Facebookon kaptam  Lehet-e jónak lenni egy rossz ...  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Alex Wyler  Svájci lakodalmas szelet a kar...  JÓL, CSAK A SZÍVÉVEL... (Makra...  Kemény munka, dolgos élet---  Facebookon kaptam  Svájci lakodalmas szelet a kar...  Ősi gyógymódok ITT ÁLL ŐS F...  Png virág  Szentmise - 2020. december 3.  József Attila elhunyt Balatons...  Jégvirágok Oroszországból  Damaszkuszi Szent János, áldoz...  Csokor kosárban  Facebookon kaptam  Png virág  Cantalamessa bíboros adventi e...  Mai harmónia kártyám  Csemegéző mókus  Életképek  Facebookon kaptam  Mókus a fán  Vörös mókus  Facebookon kaptam  Rorate a Sziklatemplomból 12.0...  Egyvirágű körtike  Megszólalt a lengyel-miniszter...  Facebookon kaptam  Összetörték Szűz Mária és Teré...  Facebookon kaptam  Szívem párnája  A sárgarépalé gyógyhatásai  Morcos felhő, hinti pelyhét  Jó éjszakát!  Amikor egy  József Attila elhunyt Balatons...  Kapcsos korpafű  Facebookon kaptam  Jégvirágok Oroszországból  Facebookon kaptam  Felnőttek Mikulásai  Öltöztesd díszbe süteményeidet...  Negatív  Facebookon kaptam  Christmas in Vienna 2019  Járd a saját utad!  Jégvirágok Oroszországból  Szép estét kedves látogatóimna... 
Bejegyzés Címkék
barátomnak volt, köveket kiszedte, középre tornyot, béke Istene, időben Jézus, másik példabeszédet, szüret ideje, termést átvegyék, szőlőmunkások megragadták, egyiket összeverték, másikat megölték, harmadikat pedig, fiát küldte, fiamat csak, szőlőmunkások meglátták, szőlőt pedig, építők elvetettek, evangélium igéi, önzés útjáról, önfeláldozó szeretet, örök életre, kereszten életedet, istenfiúság titkát, példabeszédet mond, üdvtörténetet mutatja, példázat elemei, szőlőskert tulajdonosa, szüret idején, tulajdonos elküldi, prófétákat jelentik, gonosz munkások, ószövetségi időkben, idők teljességében, szőlőskerten kívül, városon kívül, történet teológiai, feltámadás után, szentírástudósok szerint, szőlőmunkásokról szóló, feltámadás ismeretében, evangélista alakította, másik fontos, jeruzsálemi bevonulás, vallási vezetőkkel, kiélezett helyzetben, egyik legfontosabb, tulajdonos fiát, zsidó vallási, főtanács előtt, kihallgatás alkalmával, kérdésre válaszolnunk, szavakkal kezdődik, istenfiúság hittitkát, kereszt nélkül, százados hitvallása, kereszten értünk, világban minden, szentírástudósok, szőlőmunkásokkal, szőlőmunkásokról, szőlőmunkásokhoz, könyörgésetekben, életáldozatomat, engedelmeskedve, feltekintenünk, beazonosítható, szőlőfajtákkal, imádságotokban, megparancsolom, összeütközése, teljességében, üdvtörténetet, tanúságtevővé, szőlőmunkások, szőlőskertjét, példabeszédet, gondolataitok, evangéliumban, elindulhassak, jeruzsálemből, kapcsolódnunk, elhatározzák, elfogadtatok, feltámadásra, legfontosabb, hitvallásunk, tisztességes, irányuljanak, terjesszétek, szőlőskertje, értelmeteket, filippiekhez, áldozatodhoz, hiszekegyben, válaszolnunk, szőlőskerten, , ,
2020.11 2020. December 2021.01
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 98 db bejegyzés
e év: 5737 db bejegyzés
Összes: 46228 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 423
  • e Hét: 423
  • e Hónap: 25521
  • e Év: 1998085
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.