Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Alexandriai Szent Katalin szűz és vértanú 11.25
  2020-11-25 10:15:44, szerda
 
   
  ...... ...........


- Igenaptár oldalon Link

- Magyar kurír oldalon
Katalin név jelentése: korona, mindig tiszta.. A tizennégy segítő szent egyikére emlékezünk.
A 4. század elején, Maxentius császár alexandriai látogatása idején megtagadta a bálványáldozatban való részvételt: a császár elé lépett, és a kereszt jelét rajzolva magára, értésére adta, hogy keresztény.
Maxentius ötven pogány filozófust rendelt Katalin meggyőzésére, azonban mind az ötvenen megtértek a lány hatására, ezért megégették őket.. A császár ezután felkínálta Katalinnak a császárnői trónust, s ezzel burkoltan a házasságot, azzal az ígérettel, hogy minden városban szobrot állíttat neki. Katalin egyértelműen visszautasította a kísértést.
Képen: Caravaggio: Alexandriai Szent Katalin (1598 körül)
...... ...........


A bálványimádásra ezután kínzásokkal próbálták rábírni: a császár erőszakhoz folyamodott, letépette Katalinról ékes ruháját, és ólmos ostorokkal megostoroztatta. Börtönbe vetették, de az ott töltött tizenkét napot Katalin térítésre használta fel: amikor a kíváncsi császárné eljött, hogy esetleges ellenfelét megnézze, Katalin olyan hatással volt a kíséretében lévő testőrtisztre, hogy az kétszáz katonájával együtt keresztény lett.
,,Csodálatos volt az állhatatosságban, ahogy kitartott a fenyegetések közepette, s megvetette azokat. A fenyegetőző császárnak így felelt: »Teljesen mindegy, hogy milyen kínzást eszelsz ki, mert testemet és véremet Krisztusért akarom áldozni.« Ugyanígy: »Tedd meg, amit kiterveltél, s látni fogod, kész vagyok minden szenvedésre.« [...] állhatatos maradt a kínzások során, s diadalmaskodott rajtuk, amikor börtönbe vetették vagy a kerékre rakták." (Részlet Jacobus de Voragine Legenda Aureájából)
- Amikor egy éles és hegyes késekkel kirakott kerékre kötötték Katalint, hogy így összevagdossák, a kerék Katalin imájának hatására darabokra tört. A császárné kérlelte urát, hogy hagyjon fel a harccal, amelyet Isten ellen folytat. Maga is megvallotta, hogy hisz Krisztusban. Erre a császár megkínoztatta, majd a testőrtiszttel és a kétszáz katonával együtt lefejeztette, s kiadta a parancsot, hogy Katalint is fejezzék le.
Képen: Guido Reni: Alexandriai Szent Katalin vértanúsága (1606-07)
...... ........... ......


Katalin halála előtt imádkozott azokért, akik majd közbenjárását kérik és Isten válaszolt neki a felhőből, hogy kérése teljesül. A legenda szerint, amikor feje lehullott, testéből nem vér, hanem tej folyt, majd angyalok fogták a testét, és a Sínai-hegyre vitték, ott temették el. Sírja fölött áll ma a Szent Katalin-kolostor.
...... ...........


Tisztelete igen elterjedt a nyugati és keleti egyházban egyaránt, a középkor egyik legtiszteltebb, legnépszerűbb női szentje volt. A tizennégy segítő szent egyike. Bölcseleti fakultások, teológusok, filozófusok, ügyvédek, tudósok és diákok, valamint a molnárok, a fuvarosok, a bognárok és a kerékgyártók védőszentje. Kerékkel és karddal ábrázolják
Mindenható, örök Isten, te Alexandriai Szent Katalin szüzet, a győzhetetlen vértanút példaképül állítottad néped elé. Engedd, hogy az ő közbenjárására a hitben és állhatatosságban megerősödjünk, és az egyház egységéért fáradhatatlanul munkálkodjunk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen.

Legendája:
Az Érdy-kódexben és a Debreczeni-kódexben található legendák szerint Katalin apja halála előtt lelkére kötötte leányának, hogy a kereszten függő ismeretlen Istent mindig tisztelje, továbbá csak hozzá méltó szép, gazdag, bölcs ifjúhoz menjen feleségül. E végső kívánság értelmét egy remete fejtette meg. Egy kis képet adott Katalinnak, amelyre a Szűzanya és fia volt festve, és azt tanácsolta a leánynak, imádkozzon.
Álmában Katalin egy mezőre ért, ahol egy szép szűz asszony jött elé, fiát ölében tartva. Mária így szólt fiához: ,,Látod-e én édes szerelmes fiam, mely nagy kívánatossággal gerjedez ez szűz leány Katerina tégödet látni..." A kis Jézus azonban még anyja unszolására sem akart Katalinra nézni, mert rútnak és szeplősnek találta.
Katalin elmondta álmát a remetének, aki megvigasztalta őt: majd ránéz a királyfi, mihelyt hinni fog benne. Katalin megkeresztelkedett. Ezután újabb álmot látott: ismét megjelent neki Mária a kis Jézussal a karján, angyalok és szüzek társaságában, nagy fényességben. A Szűzanya kérésére Jézus most jegyeséül fogadta Katalint: ,,én tiszteletes és édességes anyám, ha ez teneked kedves és kellemetes, megteszem, és ez Katerinát jegyesül viszem magamnak".

- Katolikus oldalon Link

*
- Szent Katalin a kórházak, a betegek, az elesettek védőszentje. Alexandriai Szent Katalin ünnepét a keresztény egyház november 25-én, vértanúságának napján tartja.
Katalin, a szép királylány az egyiptomi Alexandriában élt, és műveltségével kitűnt kortársai közül. Amikor Maxentius császár (305-- 312) Alexandriába látogatott, halálos ítélettel fenyegették meg mindazokat, akik nem áldoznak a bálványoknak. Katalin a császár elé lépett, és a keresztet vetve értésére adta, hogy keresztény. Bátran vallomást tett arról, hogy egyedül az Úr Jézus Krisztust követi, mert a filozófusok és a költők műveinek tanulmányozása során fölismerte e világ bölcsességének hiábavalóságát.
A császárnak tetszett Katalin okos beszéde, de kényszeríteni akarta, hogy mutassa be az áldozatot a bálvány-isteneknek. Katalin ezt megtagadta és lehetőséget kért a császártól, hogy tudományos vitában védje meg hitét. Maxentius ezért sürgősen Alexandriába hívatta birodalma leghíresebb ötven bölcselőjét. A tudományukra hiú bölcselők azonban egymás után hajoltak meg Katalin érvelése előtt. A császár dühében máglyára ítélte valamennyit. Amikor ezeket jajgatások közepette a vesztőhelyre vitték, Katalin azzal biztatta őket, hogy a tűzhalál pótolhatja a keresztséget, és ha hisznek, elnyerik az örök életet.
A császár ezután fölkínálta Katalinnak a császárnői trónust, s ezzel burkoltan a házasságot, azzal az ígérettel, hogy minden városban szobrot állíttat neki. Katalin egyértelműen visszautasította ezt. Ezután Maxentius erőszakhoz folyamodott: letépette Katalinról ékes ruháját és ólmos ostorokkal megostoroztatta. Börtönbe vetették, de az ott töltött tizenkét napot Katalin térítésre használta föl: amikor a kíváncsi császárné eljött, hogy esetleges ellenfelét megnézze, a kíséretében lévő testőrtisztre Katalin olyan hatással volt, hogy az kétszáz katonájával együtt keresztény lett.
Ekkor a császár halállal kezdte fenyegetni Katalint. Készíttetett egy késekkel fölszerelt kerekekből álló kínzószerkezetet, ami félelmetes zajt keltett. Katalin azonban nem rémült meg. Amikor meg akarták ölni, angyalok mentették meg, és a széttört kerekek darabjai sok katona halálát okozták. A látványtól megrémült tömeg tiszteletet adott ,,a keresztények hatalmas Istenének'', s a császárné kérlelte urát, hogy hagyjon föl a harccal, amelyet Isten ellen folytat. Maga is megvallotta, hogy hisz Krisztusban. Erre a császár őt is megkínoztatta, majd a testőrtiszttel és a kétszáz katonával együtt lefejeztette, s kiadta a parancsot, hogy Katalint is fejezzék le.
A vesztőhelyen Katalin arra kérte az Urat, hogy mindazok, akik Krisztus szeretetéért megemlékeznek róla (Katalinról), bőséget lássanak kenyérben és borban, testük egészséget nyerjen és minden földi jóban részesüljenek. Akik tisztelik őt, azokat óvja meg Isten a természeti katasztrófáktól, betegségtől, s főleg a hirtelen haláltól. Aki segítségül hívja az ő nevét, testének tagját el ne veszítse, egészséges gyermeket szülhessen és meg ne haljon gyermekágyban. Utoljára bűnbocsánatot kért az őt segítségül hívók számára. Miután a mennyből hang hallatszott, amely jelezte, hogy kérései teljesülni fognak, fejét a hóhér kardja alá hajtotta.
Ami ezután történt, az a legenda szerint nyilvánvalóvá tette, hogy Katalin kiragadtatott e földi világból: amikor feje lehullott, testéből nem vér, hanem tej folyt. Majd angyalok jöttek, fölemelték a testét és elvitték, hogy a Sinai-hegyen temessék el.
A 6--7. században görögül írt Katalin-passiót valószínűleg a képtisztelet vitái és a képrombolás elől nyugatra menekülő szerzetesek vitték magukkal Rómába, ahol a 14. században kiegészítették gyermekkorának történetével. Eszerint Katalin a ciprusi király leánya, akit szülei csodás ajándékként kaptak Istentől. Miután fölserdült és megkeresztelkedett, másnap megjelent neki látomásban a Szűzanya ölében a kicsi Jézussal, aki eljegyezte Katalint magának.
A középkorban széles körben és nagyon bensőségesen tisztelték szüzességéért és bölcsességéért. Mivel a hit igazságát oly hatásosan védte, a teológusok, filozófusok és ügyvédek védőszentje lett. A párizsi Sorbonne egyetem pecsétjébe is őt vésették. Ebből következően a középkori főiskolák, könyvtárak, tanárok és tanulók, szónokok és később a nyomdászok védőszentjükként tisztelték. Mivel utolsó imádságában Katalin a betegeknek és haldoklóknak is segítséget ígért, a késő középkorban gyakran a kórházak patrónájaként is megjelenik; s mert a börtönben oly sokáig kínozták, és volt ereje elviselni, a foglyok is hozzá folyamodtak szabadulásért. Mivel pedig a kínzására szerkesztett késes kerekek összetörtek, mindazok az iparosok, akik kerékkel foglalkoztak, szintén segítségül hívták. A házasságra készülő fiatal lányok is segítségét kérték, hogy jó vőlegényre találjanak. A tizennégy segítő szent közé sorolták.
Isten éltesse a KATIKAT, KATALINOKAT, KATICÁKAT!
Sok szeretettel, Csaba t.

Videók:
Csíksomlyó Videó Link
 
 
0 komment , kategória:  Női szentek bemutatás  
Címkék: visszautasította, állhatatosságban, kínzószerkezetet, védőszentjükként, megostoroztatta, kívánatossággal, diadalmaskodott, fáradhatatlanul, katasztrófáktól, bálványimádásra, testőrtiszttel, tanulmányozása, kiegészítették, legtiszteltebb, bölcsességéért, közbenjárására, hiábavalóságát, bölcsességének, gyermekkorának, vértanúságának, megvigasztalta, összevagdossák, kényszeríteni, munkálkodjunk, testőrtisztre, megerősödjünk, megemlékeznek, szüzességéért, legnépszerűbb, bűnbocsánatot, gyermekágyban, nyilvánvalóvá, kiragadtatott, részesüljenek, patrónájaként, alexandriában, tizennégy segítő, bálványáldozatban való, kereszt jelét, ötvenen megtértek, lány hatására, császár ezután, császárnői trónust, bálványimádásra ezután, császár erőszakhoz, kíváncsi császárné, kíséretében lévő, kétszáz katonájával, fenyegetések közepette, fenyegetőző császárnak, kínzások során, kerékre rakták, Alexandriai Szent Katalin, Részlet Jacobus, Voragine Legenda Aureájából, Guido Reni, Szent Katalin-kolostor, Jézus Krisztus, Álmában Katalin, Szent Katalin, Amikor Maxentius, Jézus Krisztust, Ezután Maxentius, Eszerint Katalin, Csíksomlyó Videó,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Jó reggelt kedves látogatóimn...  Fel tudják venni a harcot  Facebookon kaptam  Angyal gif  Facebookon kaptam  Jó reggelt, kellemes szép vasá...  Facebookon kaptam  Milyen Nagy A Te Jóságod !  Bécs- szavalóverseny  Gyömbértea készítése  Esti kép  Szeretet üzenet mindenkinek!  Akit nem szeretnek  Facebookon kaptam  Mókus és a kismókus  Nagyon igaz  Ne irigyelj...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Cs Ildikótó...  Facebookon kaptam  Fekete macska  Nem történt meg  Facebookon kaptam  Az Ápolók Világnapja május 12.  Jó éjszakát kedves Mindenkinek...  Szép estét kedves látogatóimna...  Hülyeséget csinálsz ha kihagyo...  Naplemente !  Lepkés kisangyal gif  Facebookon kaptam  Hatalmas bátorság  Lepkés kisangyal gif  Akkor van vége  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Gyömbértea készítése  A Föld angyala gif  Baljós dolgokat , soha ne tápl...  Facebookon kaptam  Mókus és a madárka  Alszom kicsit még  Mókus a virágzó ágon  Mókus a virágzó ágon  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  KÁRÁSZ IZABELLA: Hitért könyör...  A fagyosszentek: Pongrác, Szer...  Gyönyörű és aktuális Sík Sándo...  Facebookon kaptam  Ne félj tőlem !  Harmonia.......  Ne irigyelj...  Szép hely  Szeretet üzenet mindenkinek!  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Kellemes napot kívánok!  Facebookon kaptam  Refluxra - természetesen  A 7-es szám  Kakkklegendák  Péntek 13...........  Facebookon kaptam  Szép estét  Szép estét  Facebookon kaptam  Különleges mókus  Facebookon kaptam  A nap gondolata  Facebookon kaptam  Szerencsés napot  péntek 13 babonák  Facebookon kaptam Cs Ildikótó...  Áldottak legyetek magyarok, At...  Facebookon kaptam  Alszom kicsit még  Egy pszichológia professzor az...  Sok szerencsét Péntek 13  Ha erőd fogytán van Ha összetö...  Mókus és a kismókus  képre írva  Nem kell szeretni.  Jó éjszakát  Szerencsés napot  Tengeri barlang Michiganben  Az ígéret  Áldottak legyetek magyarok, At...  Ma álmomban fiatal voltam  Legyél te a saját lelked tükre  Mókuskák az etetőnél  Mókus és a kismókus  Szeretet üzenet mindenkinek!  Facebookon kaptam  Angyal a fényben gif  Bécs- szavalóverseny  A hála és a lehetőség  péntek 13 babonák 
Bejegyzés Címkék
tizennégy segítő, bálványáldozatban való, kereszt jelét, ötvenen megtértek, lány hatására, császár ezután, császárnői trónust, bálványimádásra ezután, császár erőszakhoz, kíváncsi császárné, kíséretében lévő, kétszáz katonájával, fenyegetések közepette, fenyegetőző császárnak, kínzások során, kerékre rakták, kerék Katalin, császárné kérlelte, császár megkínoztatta, kétszáz katonával, legenda szerint, középkor egyik, kerékgyártók védőszentje, győzhetetlen vértanút, egyház egységéért, kereszten függő, remete fejtette, szép szűz, elesettek védőszentje, keresztény egyház, szép királylány, egyiptomi Alexandriában, keresztet vetve, költők műveinek, császárnak tetszett, császár dühében, vesztőhelyre vitték, tűzhalál pótolhatja, örök életet, császár halállal, késekkel fölszerelt, széttört kerekek, látványtól megrémült, keresztények hatalmas, vesztőhelyen Katalin, természeti katasztrófáktól, hirtelen haláltól, mennyből hang, hóhér kardja, képtisztelet vitái, képrombolás elől, ciprusi király, kicsi Jézussal, középkorban széles, párizsi Sorbonne, középkori főiskolák, nyomdászok védőszentjükként, késő középkorban, kórházak patrónájaként, kínzására szerkesztett, házasságra készülő, visszautasította, állhatatosságban, kínzószerkezetet, védőszentjükként, megostoroztatta, kívánatossággal, diadalmaskodott, fáradhatatlanul, katasztrófáktól, bálványimádásra, testőrtiszttel, tanulmányozása, kiegészítették, legtiszteltebb, bölcsességéért, közbenjárására, hiábavalóságát, bölcsességének, gyermekkorának, vértanúságának, megvigasztalta, összevagdossák, kényszeríteni, munkálkodjunk, testőrtisztre, megerősödjünk, megemlékeznek, szüzességéért, legnépszerűbb, bűnbocsánatot, gyermekágyban, nyilvánvalóvá, kiragadtatott, részesüljenek, patrónájaként, alexandriában, , ,
2022.04 2022. Május 2022.06
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 47466 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 4143
  • e Hét: 10716
  • e Hónap: 60076
  • e Év: 454032
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2022 TVN.HU Kft.