Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Xavéri Szent Ferenc, áldozópap 12.03
  2020-12-03 08:25:01, csütörtök
 
   
  SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből
Jaj nekem, ha nem hirdetem az evangéliumot!
Testvéreim!
Hogy az evangéliumot hirdetem, azzal nem dicsekedhetem, hiszen ez kényszerű kötelességem. Jaj nekem ugyanis, ha nem hirdetem az evangéliumot!
Ha önszántamból teszem, jutalmam lesz, ha nem önszántamból, csak megbízott hivatalnok vagyok. Mi tehát a jutalmam? Az, hogy mint az evangélium hirdetője, ingyen nyújtsam az evangéliumot, és ne éljek az evangéliumban gyökerező jogommal.
Bár mindenkitől független voltam, mégis mindenkinek szolgája lettem, hogy minél több embert megnyerjek. A gyöngék közt gyönge lettem, hogy megnyerjem a gyöngéket. Mindenkinek mindene lettem, hogy mindenkit üdvösségre vezessek. Mindezt az evangéliumért teszem, hogy nekem is részem legyen benne.
Ez az Isten igéje. 1Kor 9,16-19.22-23

EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből
Menjetek el az egész világra és hirdessétek az evangéliumot!
Abban az időben: Jézus megjelent a Tizenegynek, és így szólt hozzájuk:
,,Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek! Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik. A híveket ezek a jelek fogják kísérni: A nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken beszélnek, kígyókat vehetnek a kezükbe, és ha valami mérget isznak, nem árt nekik. Ráteszik a kezüket a betegekre, és azok meggyógyulnak."
Az Úr Jézus, miután ezeket elmondta nekik, felvétetett a mennybe, és helyet foglalt az Isten jobbján. Ők pedig elmentek, és mindenütt hirdették az evangéliumot. Az Úr együtt munkálkodott velük, és az igehirdetést megerősítette a jelek által, amelyek kísérték őket.
Ezek az evangélium igéi. Mk 16,15-20

- Magyar kurír:
A missziók védőszentje, Ázsia apostola - Xavéri Szent Ferenc áldozópap.
Az egyik legnagyobb misszionáriusra, Ázsia apostola
...... ........... .....


Francisco de Jassu y Javier 1506. április 7-én született a baszkföldi Javier várában. Kora egyik legbefolyásosabb embere volt. Párizsi tanulmányai alatt ismerkedett meg Fáber Szent Péterrel és Loyolai Szent Ignáccal. E találkozások döntően meghatározták élete alakulását. Nem sokkal azt követően, hogy Németországban színre lépett Luther Márton, a három barát megalapította a Jézus Társaságát, ismertebb nevén a jezsuita rendet.
Ferenc 1534. augusztus 15-én Ignáccal és öt társával szegénységi és tisztasági fogadalmat tett. Azt is megfogadták, hogy elzarándokolnak a Szentföldre. 1536 telén indultak útnak. Ferenc Velencében a Szentföldre induló hajóra várva betegeket ápolt egy kórházban. Majd társaival arról értesültek, hogy a törökök a Szentföldre vezető összes utat lezárták, így nem folytathatták útjukat. 1537. június 27-én szentelték őket pappá Velencében.
III. Pál pápa 1540-ben megadott jóváhagyásával és a mindenkori pápának tett külön engedelmességi fogadalmukkal a jezsuita rend rövid időn belül elkápráztatta a világot missziós lendületével
Ferenc mint a rend egyik alapítója és Szent Ignác egyik legközelebbi munkatársa kezdetben Bolognában és Rómában tevékenykedett, majd 1541-ben elérkezettnek látta az időt, hogy a világ távolabbi tájaira is elvigye az evangéliumot. Lisszabonból indult útnak apostoli nunciusként és a portugál patronátus papjaként. Majd egy évig tartó utazás után 1542. május 6-án érkezett Indiába, ahol első jezsuita misszionáriusként a Jóreménység fokától egészen a Kínáig terjedő területek pápai legátusaként hirdette Isten Igéjét.

Részlet Xavéri Szent Ferenc Szent Ignáchoz írt egyik leveléből: ,,Amióta Ázsiában vagyok, egyáltalán nem pihentem; szorgalmasan körüljártam a falvakat, és megkereszteltem minden gyermeket, aki még nem volt megkeresztelve. Köztük rengeteg olyan csecsemőt is, akik - mint ahogy mondani szokás - még azt sem tudják, miben különbözik jobb kezük a baltól. A nagyobbacska gyermekek pedig a zsolozsmát elmondani vagy enni és pihenni sem hagytak, csakhogy valamilyen imádságra tanítsam meg őket. [...] Ezen a vidéken sokan csak azért nem lesznek kereszténnyé, mert nincs, aki keresztényekké tegye őket. Nagyon sokszor eszembe jutnak az európai egyetemek, különösen a párizsi; szeretnék végigrohanni rajtuk, és válogatás nélkül szerte kiabálni, hogy azokat, akikben több a tudomány, mint a szeretet, így döbbentsem meg: »Jaj, a lelkek milyen nagy száma van kizárva a mennyországból a ti bűnötök miatt, és jut kárhozatra!« [...] Bárcsak ennek a feladatnak is annyira nekifeküdnének, mint a tanulmányaiknak. [...] Bár ez a gondolat arra indítaná őket, hogy feledve egyéni kedvteléseiket meg a pusztán emberi dolgokat, mindenestül Isten útmutatására és döntésére bízzák magukat, és szívből így kiáltanának: Itt vagyok, Uram! Mit akarsz, hogy cselekedjem? Küldj, ahová csak kívánod, akár még Indiába is!
Képen: Andrea Pozzo: Xavéri Szent Ferenc megkereszteli Neachile királynőt (1701 körül)
...... ........... .........


Alig tíz év missziós munka után Xavéri Ferenc elnyerte az ,,Ázsia apostola" nevet. Méltán hívták így, ugyanis nemcsak Indiába jutott el, hanem Ceylonba, a Moluki-szigetekre, Japánba és számtalan helyre, ahol korábban egyáltalán nem járt misszionárius. Mindenütt Krisztust hirdette, mindenütt ezrek tértek meg hatására. Japánban ismerte föl, hogy a nyelv és a helyi szokások megtanulása után érhet el igazi eredményeket. A kereszténység ma őt tartja az inkulturáció úttörőjének. (Az inkulturáció a hithirdetés olyan módja, amely az evangéliumot beépíti a helyi szokásokba és kultúrába.)

Ferenc álma az volt, hogy bejusson Kínába. Hiába keresett azonban vezetőt, nem volt, aki bevitte volna őt, Kína határának átlépése ugyanis halálbüntetéssel járt. Az állandó utazás és munka, valamint a helyi klíma meggyengítették egészségét. 1552. december 3-án, negyvenhat éves korában halt meg a Szancsán-szigeten, Kína partjainál.
Teste csodálatos módon - a szigeten uralkodó hőség és magas páratartalom ellenére is - épségben maradt. Néhány hónappal később átvitték őt az indiai Goába, ahol a mai napig nyugszik. Rómában, a jezsuiták Il Gesù-templomában, az egyik mellékoltár alatt található Xavéri Szent Ferenc karereklyéje. Azé a karé, amely egyes elbeszélések szerint több mint tízezer embert keresztelt meg.
Xavéri Szent Ferencet V. Pál pápa avatta boldoggá 1619. október 25-én, majd 1622. március 12-én, Loyolai Ignáccal, Avilai Terézzel és Néri Fülöppel együtt, XV. Gergely pápa avatta szentté. 1748 óta India és a Távol-Kelet, 1927 óta Lisieux-i Szent Terézzel együtt a missziók védősztje. Liturgikus ünnepét már a szentté avatást követő évben felvették a római naptárba december 3-ára.

Többnyire vándorbottal, kezében kis feszülettel vagy nyomorúságos kunyhóban, magára hagyott haldoklóként szokták ábrázolni. Közbenjárását tengeri utazások során, pestisjárvány idején, a halál óráján kérik. 1709-ben, a pestisjárvány alatt Buda is védőszentjének választotta. Magyarországi tiszteletének egyik első nyoma Szepes fogadalomból épült Xavér-kápolnája, Bársony György prépost felajánlása (1669). A 17-18. században épült magyarországi jezsuita templomok közül őt választotta pártfogóul Trencsén, Szakolca (Skalica), Rozsnyó (1660 táján) és Besztercebánya. Ez utóbbiból később püspöki székesegyház lett, és Xavéri Szent Ferencet választották az új egyházmegye patrónusának. Kőszeg középkori Jakab-temploma a barokk időkben a jezsuitáké volt, egyik kápolnáját szintén Xavéri Szent Ferencnek szentelték.
Istenünk, te Xavéri Szent Ferenc áldozópap igehirdetésével számos népet térítettél a hitre. Add, hogy az ő buzgó hite lángoljon híveid lelkében, és az Anyaszentegyház örömmel lássa maga körül sok hűséges gyermekét. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te Fiad által, aki Veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

Forrás
Arkadiusz Nocoń atya sorozata - Vatikáni Rádió
Magyar katolikus lexikon
Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium II.

Képen: Peter Paul Rubens: Xavéri Szent Ferenc csodái (1616-1617)
........* * *
- Wikipedia oldalon Link

- Böjte Csaba írása Link

Szentangyalok templom videó Link
 
 
0 komment , kategória:  Férfi szentek  
Címkék: legbefolyásosabb, halálbüntetéssel, tanulmányaiknak, igehirdetésével, meggyengítették, megkereszteltem, elzarándokolnak, anyaszentegyház, misszionáriusra, nekifeküdnének, kedvteléseiket, engedelmességi, tevékenykedett, jóváhagyásával, mennyországból, védőszentjének, besztercebánya, keresztényekké, megkeresztelve, korintusiakhoz, németországban, elkápráztatta, evangéliumban, pestisjárvány, megerősítette, fogadalmukkal, magyarországi, tiszteletének, elérkezettnek, misszionárius, meggyógyulnak, teremtménynek, megkereszteli, megalapította, szentangyalok, szentlélekkel, evangéliumot hirdetem, evangélium hirdetője, evangéliumban gyökerező, gyöngék közt, evangéliumért teszem, egész világra, evangéliumot minden, híveket ezek, jelek fogják, nevemben ördögöket, igehirdetést megerősítette, jelek által, evangélium igéi, missziók védőszentje, egyik legnagyobb, baszkföldi Javier, Xavéri Szent Ferenc, SZENTLECKE Szent Pál, EVANGÉLIUM Szent Márk, Fáber Szent Péterrel, Loyolai Szent Ignáccal, Luther Márton, Jézus Társaságát, Ferenc Velencében, Szent Ignác, Isten Igéjét, Részlet Xavéri Szent Ferenc Szent Ignáchoz, Amióta Ázsiában, Andrea Pozzo, Xavéri Ferenc, Mindenütt Krisztust, Xavéri Szent Ferencet, Loyolai Ignáccal, Avilai Terézzel, Néri Fülöppel, Lisieux-i Szent Terézzel, Bársony György, Xavéri Szent Ferencnek, Urunk Jézus Krisztus, Arkadiusz Nocoń, Vatikáni Rádió, Bálint Sándor, Peter Paul Rubens, Böjte Csaba,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Aranyosi Ervin: Üdvözöljük a t...  Hosszú hajú  Boldog szülinapot a ma ünneplő...  A kicsi képolna......  6201 az új fertőzött és elhuny...  Eljött újra a tavasz . . .  Sárga tulipánok  Járványügyi rendelkezések az E...  Sebesség határ  Van egy álmom, énekelni egy da...  Aranyosi Ervin: Úgy szeretnék....  Hölgyeim nagy tisztelettel elő...  Ha hozzám jössz  Facebookon kaptam  Szép ásvány  Istennel vagyunk mi győztesek  Gyors korcsolya - Liu Shaoang ...  Vanadinita ásvány  Boldog Nőnapot  Balassí Bálint idézet  Kellemes szombatot!  Kellemes napot kívánok!  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Weöres Sándor : Akkord  Facebookon kaptam  A nőkről sokféleképpen véleked...  Illatosan  Szép ásvány  Zsírkréta  Sárga tulipánok  Mai harmónia kártyám  Facebookon kaptam  Vanadinita ásvány  Egy nő Naplója  Jó reggelt kedves látogatóimna...  Hölgyeim nagy tisztelettel elő...  Vanadinita ásvány  Facebookon kaptam Cs Ildikótól  Vízóra  Facebookon kaptam  Kellemes szombatot!  Jézus hív és vár, hogy nyugalm...  Illatosan  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  A nő ragyogása  Keresztút Csíksomlyó 03.05  Facebookon kaptam  Ismeretlen szerző: Életadó vir...  Kellemes napot kívánok!  Szabó M. Gita: Nőnapi elmélked...  Facebookon kaptam  Strengit kristályok  Páncsics Hedvig Mi nők.. A NŐ ...  Facebookon kaptam  Zárt körben helyezik örök nyug...  Egy nő Naplója  Sok szeretettel köszöntjük a N...  Nőnapra  Ne feledkezzünk meg...  Ismeretlen szerző: Életadó vir...  nehogy ők is ide jussanak a gy...  Strengit kristályok  A csodát  Tisztítsuk meg szívünk templom...  Őrizlek  Szavak : Juhász Gyula  Krókuszok  6201 az új fertőzött és elhuny...  Facebookon kaptam  Tisztítsuk meg szívünk templom...  Facebookon kaptam  Kellemes szombatot!  Sárga tulipánok  Hosszú hajú  Facebookon kaptam  Őrizlek  Facebookon kaptam  Lepd meg!  Borostyán.jpg  Egyik kedvenc idézetem  Gyors korcsolya - Liu Shaoang ...  Facebookon kaptam  Fáradtság  Hosszú hajú  Facebookon kaptam  A kicsi képolna......  Nagyböjt 3. vasárnap. Csíksom...  Hóvirágok kosárban  Facebookon kaptam  Sexy nő  Nem elérhető  Mindkét lábbal a földön  Facebookon kaptam  Örök ajándék  Facebookon kaptam  Vérnyomás csökkentésére-termé...  Weöres Sándor : Akkord  Hazudva kell 
Bejegyzés Címkék
evangéliumot hirdetem, evangélium hirdetője, evangéliumban gyökerező, gyöngék közt, evangéliumért teszem, egész világra, evangéliumot minden, híveket ezek, jelek fogják, nevemben ördögöket, igehirdetést megerősítette, jelek által, evangélium igéi, missziók védőszentje, egyik legnagyobb, baszkföldi Javier, három barát, jezsuita rendet, mindenkori pápának, jezsuita rend, világot missziós, rend egyik, világ távolabbi, portugál patronátus, évig tartó, nagyobbacska gyermekek, zsolozsmát elmondani, vidéken sokan, európai egyetemek, lelkek milyen, gondolat arra, pusztán emberi, helyi szokások, inkulturáció úttörőjének, hithirdetés olyan, evangéliumot beépíti, helyi szokásokba, állandó utazás, helyi klíma, szigeten uralkodó, indiai Goába, egyik mellékoltár, missziók védősztje, szentté avatást, római naptárba, halál óráján, pestisjárvány alatt, barokk időkben, jezsuitáké volt, legbefolyásosabb, halálbüntetéssel, tanulmányaiknak, igehirdetésével, meggyengítették, megkereszteltem, elzarándokolnak, anyaszentegyház, misszionáriusra, nekifeküdnének, kedvteléseiket, engedelmességi, tevékenykedett, jóváhagyásával, mennyországból, védőszentjének, besztercebánya, keresztényekké, megkeresztelve, korintusiakhoz, németországban, elkápráztatta, evangéliumban, pestisjárvány, megerősítette, fogadalmukkal, magyarországi, tiszteletének, elérkezettnek, misszionárius, meggyógyulnak, teremtménynek, megkereszteli, megalapította, szentangyalok, szentlélekkel, meghatározták, folytathatták, evangéliumért, dicsekedhetem, közbenjárását, kereszténység, lendületével, választották, találkozások, fogadalomból, legközelebbi, szorgalmasan, patrónusának, evangéliumot, , ,
2021.02 2021. Március 2021.04
HétKedSzeCsüPénSzoVas
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 3 db bejegyzés
e hónap: 48 db bejegyzés
e év: 697 db bejegyzés
Összes: 47418 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 4863
  • e Hét: 6229
  • e Hónap: 15029
  • e Év: 249322
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.