Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Advent 4. vasárnapja 12.20
  2020-12-20 20:56:44, vasárnap
 
   
  ...... ..........


Abban az időben: Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt.
Az angyal belépett hozzá, és így szólt: ,,Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden asszonynál!"
Ennek hallatára Mária zavarba jött és gondolkodóba esett, hogy miféle köszöntés ez. Az angyal azonban folytatta: ,,Ne félj, Mária! Hisz kegyelmet találtál Istennél! Mert íme, gyermeket fogansz méhedben és fiút szülsz, s Jézusnak fogod őt nevezni! Nagy lesz ő: a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját. Uralkodni fog Jákob házán mindörökké, és uralmának soha nem lesz vége!"
Mária ekkor megkérdezte az angyalt: ,,Hogyan történhet meg ez, amikor én férfit nem ismerek?" Az angyal ezt válaszolta neki: ,,A Szentlélek száll le rád, és a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, ki tőled születik: Isten Fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod, Erzsébet is gyermeket fogant öregségében, sőt, már a hatodik hónapban van, bár magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen."
Erre Mária így szólt: ,,Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid szerint!"
Ezután az angyal eltávozott. Lk 1,26-38

Útravaló:
Íme, a szűz fogan, fiút szül, és Emmánuelnek nevezi, ami annyit jelent: Velünk az Isten." Az ószövetségi hit alapja volt, hogy Isten kiválasztotta, meghívta a zsidó népet, szeretettel fordult felé. Máriában mindez elérte csúcspontját, akit Isten a legnagyobb misztérium hordozójává tett. Egyszerű, mégis teremtői mélységeket hordozó szavak. Pedig itt kimondhatatlan, szavakba nem foglalható titok valósul meg. Az ember teremtett értelmével föl nem fogható valóság lép be az emberi világba. Az angyal szavaiban ott van: Jézus azért jön, hogy a bűn uralmát megtörje, Isten országát építse. Mária életébe berobban az Isten angyala. Megijed. Ezért bátorítja: ,,Ne félj, Mária!" Itt a pillanat kezdetté dermed. Akkor Isten azt mondta: ,,Legyen..." - és minden létrejött. Itt az ember válaszol Istennek: ,,... legyen nekem a te igéd szerint." Milyen egyszerű szavakkal válaszol Mária. A Teremtő teremtménnyé lett! Ma dicsérjük Istent a csodáért, amit Máriában véghez vitt. Ez a csoda megszakította az Ádám valamennyi gyermekét megkötöző eredeti bűn láncát, és Máriában már Jézus születése és az üdvösségmű történelmi beteljesedése előtt létrehozta az üdvösséget. Mária így megnyitja a megváltottak sorát. Vele kezdődik el az üdvösségtörténet, és ebben ő maga is közreműködik, amikor világra szüli Jézust, aki minden embert üdvözíteni fog. Ez az isteni terv egyedülálló és kivételes módon Máriában valósult meg, de az Isten által meghatározott mértékben minden egyes hívőben is valóra kell válnia.
Jézus születésének egyik emberi és kényes körülménye: József fájdalmas kétségéről van szó, akinek el kellett fogadnia az Istentől rábízott küldetést. Nem feltételezhetjük Józsefről, hogy Máriát hűtlenséggel gyanúsította volna. Hiszen ismerte és szerette őt. Ezért akarta titokban elbocsájtani, mert ha a törvény elé viszi jegyesét, akkor mindennek vége. Itt Isten beavatkozik, és angyala által József elé tárja küldetését. Mi játszódhatott le József lelkében? Talán azt kell gondolnunk, hogy nem értette az Isten titokzatos beavatkozását, és el akarta hárítani magától az ebben való részvételt, hiszen nem volt anyagiak bőségében, és alázatában kevésnek gondolta magát a feladathoz; menekülni akart a kiválasztástól, mint Illés és Jónás, Izajás vagy Jeremiás, akik az isteni küldetés pillanatában kicsinyeknek mondták magukat, vagy dadogóknak... József engedelmeskedik, alázatosan elfogadja Isten akaratát. A názáreti mesterember hitének, odaadottságának védelmében így bontakozik ki az Üdvözítő élete, és így válik az advent emberévé József.
A ma embere is menekül az Isten által eltervezett megváltás titka elől. Az alázatban és szolgáló szeretetben végrehajtott megváltás nem imponál az emberek többségének. Éppen ezért szeretnék kivonni magukat alóla, vagyis menekülnek a kereszténységtől, vagy kialakítják a sajátos útjukat: Vallásos vagyok a magam módján - mondják.
Hozzájuk küldi Isten a kegyelmének angyalát, amint Józsefhez is elküldte, és biztatja ma is az embereket: Ne félj! A Józsefet megszólító angyal így lesz karácsonyi angyallá számodra, és arra kér, hogy vállald a számodra sokszor oly érthetetlen, erőidet és képességeidet felülmúlni látszó istenszolgálatot. Hiszen Isten az alkotója ennek a világnak, ő tudja, miben hibásodott meg a világ mechanizmusa, és mi szolgál megjavulására. A karácsonyi titok már a húsvétot is megvilágítja, rámutat annak eredetére és születésére, aki a világ üdvösségéért majd meghal a kereszten. Ő az Isten Fia, a megtestesült Ige.
Ezért nincs más feladatod, mint hogy életedet Máriához igazítsad, utánozd őt a kegyelem iránti hűségben, az Isten iránti állandó nyitottságban. S amint Máriában a kegyelem teljessége az Isten és az emberek iránti szeretetben bontakozott ki, ugyanúgy kell növekednie benned az Isten és az emberek iránti szeretetnek. Mária igenje a mi igenünk.
Magyar Kurír

C. Horváth István Sándor elmélkedése
Advent 4. vasárnapján Jézus születésének hírüladását olvassuk az evangéliumban, amely esemény Keresztelő János születésének hírüladása után hat hónappal történt. Mária, a kiválasztott leány, názáreti otthonában tudja meg Isten tervét. Zakariáshoz hasonlóan neki is angyal jelenik meg, aki Isten üzenetét, akaratát közli vele. Bár a két eseményt hasonlóan írja le Lukács evangélista, mégis a részletekre odafigyelve kitűnik számunkra, hogy Jézus személye felülmúlja Jánosét. Zakariás hitetlenségével mintegy szemben áll az, hogy Mária hittel fogadja el Isten vele kapcsolatos tervét. A názáreti leány először furcsának tartja az angyal tiszteletteljes köszöntését, majd érdeklődve kérdez rá az elmondottak beteljesedésének módjára. Nem érti, nem tudja elképzelni, miként születhet neki gyermeke, hiszen József még nem a férje és nem volt kapcsolata férfival. Az angyal beavatja őt anyaságának titkába: a Szentlélek erejéből fog gyermeke születni. Mária hittel fogadja az angyal szavát. Hittel fogadja el Isten akaratát. Hittel egyezik bele Isten szándékába. Hite teszi őt üdvösségünk szolgálójává.
A születendő gyermekről Gábor angyal többek között ezt mondja Máriának: ,,Isten Fiának fogják őt hívni" (Lk 1,32). Gondolhatnánk arra, hogy ez egy messiási cím, egy Messiásnak kijáró tiszteletteljes megszólítás, de itt sokkal többről, valódi hiúságról van szó. A mindenható Isten és a gyermek között valódi Atya-Fiú kapcsolat van. Jézus születése leereszkedés, a menny földre szállása. Születésével a láthatatlan Isten látható alakban jelenik meg köztünk. Egy szűz méhe magába fogadja és később egy jászol körülöleli a végtelen Istent, aki hatalmasabb mindennél.
Néha felfigyelünk a híradásokban arra, hogy a világ valamely pontján megépítették a legmagasabb épületet, túlszárnyalva természetesen a korábbi magassági rekordot. Egyes országok építészei valósággal versenyeznek egymással, illetve saját gazdagságukat akarják így megmutatni másoknak. Miközben az ember égbe törő tornyokat épít, hogy egyre magasabbra jusson és meghódítsa az eget, Isten lejön közénk a földre. A szent Isten belép ebbe a világba, az Isten emberré lesz, hogy utat mutasson az emberségre és az életszentségre. Isten elérhető közelségbe kerül hozzánk. És mi letekintünk erre a jászolban fekvő Gyermekre, aki magához vonzza pillantásainkat. Úgy nézzük őt, mint akit az ég küldött a földre, hogy magával vigyen bennünket a földről az égbe.
Jézus Krisztus megtestesülésével az üdvösségtörténet új korszaka kezdődik el. Isten, aki egykor megteremtette a világot, most újjáteremt mindent. Isten, aki az idők kezdetekor megalkotta az embert, az idők teljességében Fia által emberré lesz, újjá alkotva ezzel az emberi természetet. A mi életünkben is valami új kezdődhet el, ha Máriához hasonlóan mi is befogadjuk életünkbe Jézust. Ez a lelki újjászületés bennünk is Isten Lelke által történhet meg. A Szentlélek le akar szállni ránk, hogy ne csak a gyertyák égjenek az adventi koszorún, hanem lángra lobbanjon szívünkben a szeretet és az Isten utáni vágy. Isten Lelke szeretné számunkra újra felragyogtatni a hit fényét és felszítani bennünk a remény néha már csak pislákoló lángját.
A karácsonykor született Jézus végigjárja az emberi élet útját, hogy megmutassa nekünk az Istenhez vezető utat, az üdvösség útját. Induljunk vele! Engedjük, hogy a földre jött Fiúisten elvezessen minket az égbe!

Imádság
Mindenható Istenünk! Te teljesítetted ígéretedet és elküldted közénk egyszülött Fiadat, a mi Megváltónkat. Fiad születésével újjáteremtettél minket, embereket, mert Jézus a mi lelki újjászületésünk egyetlen forrása. Hisszük, hogy isteni gondviseléseddel azóta is formálod és alkotod a világot. Minden születéssel, minden emberi élet kezdetével valami újat alkotsz és minden emberrel terveid vannak. Azt az utat kell végig járnunk életünkben, amelyet te jelöltél ki számunkra. Adj nekünk Fiad végtelen alázatosságából és engedelmességéből, hogy mi is egyedül a te akaratodat kövessük, egyedül téged tekintsünk életünk Urának, neked engedelmeskedjünk és a te országodat építsük

Hanganyag Link
 
 
0 komment , kategória:  Advent  
Címkék: üdvösségtörténet, istenszolgálatot, beteljesedésének, feltételezhetjük, kereszténységtől, gondviseléseddel, hitetlenségével, alázatosságából, tiszteletteljes, pillantásainkat, engedelmeskedik, újjáteremtettél, újjászületésünk, odaadottságának, életszentségre, szolgálóleánya, kimondhatatlan, kiválasztástól, felragyogtatni, kiválasztotta, beavatkozását, játszódhatott, meghatározott, beteljesedése, megszakította, gondolhatnánk, megteremtette, teljességében, teljesítetted, gazdagságukat, természetesen, nyitottságban, evangéliumban, túlszárnyalva, képességeidet, megjavulására, szűz neve, angyal belépett, angyal azonban, hatodik hónapban, angyal eltávozott, szűz fogan, zsidó népet, legnagyobb misztérium, ember teremtett, emberi világba, angyal szavaiban, pillanat kezdetté, ember válaszol, csoda megszakította, üdvösségmű történelmi, megváltottak sorát, Galilea Názáret, Magasságbeli Fiának, Isten Fiának, Erre Mária, Akkor Isten, Hiszen Isten, Isten Fia, Magyar Kurír, Horváth István Sándor, Keresztelő János, Jézus Krisztus, Isten Lelke, Mindenható Istenünk,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Kéknefelejcs  Png nő  A mi döntésünk  Palacsinta baba  Tulipànok borítékban  A mi döntésünk  Ha nem érzed jól magad . . .  Nyuszi és a kiskacsa  Sárga rózsa csokor  Adjátok át Jézus szeretetének ...  Palacsinta baba  Az örömöt választom  Mi már várjuk  Lélegezzen nagyokat...  Fríz ló  Mi lenne  "Aki látott már boldog nőt az ...  Kellemes esti időtöltést  Tetszik? Nem tetszik? Te dolgo...  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Tulipán csokor  Sárga rózsa csokor  Oroszországban  Jó éjt !  Png virág  Bivalyok  Shire lovak  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Visszajelzés nélküli széles kö...  Wass Albert : Új székely balla...  Száz juhocskám  Éljek pedig többé nem én, hane...  Nyugodalmas jó éjszakát kíváno...  Facebookon kaptam  Hattyúk  Mi marad belőlem  Gipsy vanner ló  Facebookon kaptam  Nem sajnálni azt, hogy olyanok...  Facebookon kaptam Krisztinától  Benitoit  Shire lovak  Wass Albert : Új székely balla...  II. szent János Pál imája  Őszibarack  Tulipán csokor  Mi kerüljön az asztalra nagybö...  Facebookon kaptam  Png nő  Krizokolla ásvány  Esti szentmise Csaba testvérre...  Facebookon kaptam  Dolomit ásvány  A bor felvidít......  Felföldi László püspök első na...  Pablényiné Piroska: Színek  Mai evangélium 02.22  Damil  Pablényiné Piroska: Színek  Facebookon kaptam  Ingyen hatása mindenkinek átha...  Fa fényben  Facebookon kaptam  Oroszlán  Facebookon kaptam  Mai harmónia kártyám  Facebookon kaptam  Kellemes teázást  Szép estét  Facebookon kaptam  Nagyböjti szentmise 02.24  Fotelforradalmárok  Esti kép  Facebookon kaptam  Hunnia börtön elmeosztályának ...  Eljön az idő  Sokan imádnak délutánonkét  Merd Isten kezét megfogni 02...  Facebookon kaptam  Havas rózsa  Fa fényben  Havas rózsa  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Krisztinától  Őszibarack  Kellemes teázást  Facebookon kaptam  Szép napot kívánok  Sárga rózsa csokor  Szeretet, barátság........  Facebookon kaptam  1628 fővel emelkedett a beazon...  Vízcseppes rózsa  Gerbera eper kosárral  Köszöntelek, hóvirág, telet űz...  Regisztráció  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  1628 fővel emelkedett a beazon... 
Bejegyzés Címkék
szűz neve, angyal belépett, angyal azonban, hatodik hónapban, angyal eltávozott, szűz fogan, zsidó népet, legnagyobb misztérium, ember teremtett, emberi világba, angyal szavaiban, pillanat kezdetté, ember válaszol, csoda megszakította, üdvösségmű történelmi, megváltottak sorát, isteni terv, ebben való, isteni küldetés, názáreti mesterember, advent emberévé, emberek többségének, sajátos útjukat, magam módján, kegyelmének angyalát, számodra sokszor, alkotója ennek, világ mechanizmusa, karácsonyi titok, világ üdvösségéért, kegyelem iránti, kegyelem teljessége, emberek iránti, kiválasztott leány, részletekre odafigyelve, názáreti leány, angyal tiszteletteljes, elmondottak beteljesedésének, angyal beavatja, angyal szavát, születendő gyermekről, mindenható Isten, gyermek között, menny földre, láthatatlan Isten, szűz méhe, jászol körülöleli, végtelen Istent, híradásokban arra, világ valamely, legmagasabb épületet, korábbi magassági, ember égbe, szent Isten, jászolban fekvő, idők kezdetekor, idők teljességében, emberi természetet, lelki újjászületés, gyertyák égjenek, adventi koszorún, remény néha, karácsonykor született, emberi élet, üdvösség útját, földre jött, utat kell, üdvösségtörténet, istenszolgálatot, beteljesedésének, feltételezhetjük, kereszténységtől, gondviseléseddel, hitetlenségével, alázatosságából, tiszteletteljes, pillantásainkat, engedelmeskedik, újjáteremtettél, újjászületésünk, odaadottságának, életszentségre, szolgálóleánya, kimondhatatlan, kiválasztástól, felragyogtatni, kiválasztotta, beavatkozását, játszódhatott, meghatározott, beteljesedése, megszakította, gondolhatnánk, megteremtette, teljességében, teljesítetted, gazdagságukat, természetesen, nyitottságban, , ,
2021.01 2021. Február 2021.03
HétKedSzeCsüPénSzoVas
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 230 db bejegyzés
e év: 622 db bejegyzés
Összes: 47343 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 474
  • e Hét: 7947
  • e Hónap: 80467
  • e Év: 228271
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.