Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Szent Család vasárnapja 12.27
  2020-12-27 13:20:46, vasárnap
 
   
  ...... ........


Amikor Mózes törvénye szerint elteltek Mária tisztulásának napjai, fölvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, amint az Úr törvénye előírja: ,,Minden elsőszülött fiú az Úr szent tulajdona." Ekkor kellett Máriának, ugyancsak az Úr törvénye szerint, ,,egy pár gerlét vagy két galambfiókát" tisztulási áldozatul bemutatni. És íme, volt Jeruzsálemben egy Simeon nevű férfiú, egy igaz és istenfélő ember, aki Izrael vigaszára várt, és a Szentlélek lakott benne. A Szentlélek kinyilatkoztatta neki, hogy nem lát halált addig, míg nem látja az Úr Fölkentjét. A Lélek arra indította, hogy menjen a templomba, amikor a gyermek Jézust odavitték szülei, hogy a törvény előírásai szerint cselekedjenek vele. Simeon a karjára vette őt, és így magasztalta Istent:
Most már elbocsáthatod szolgádat, Uram, szavaid szerint békességben, mert szemeim meglátták Szabadításodat, melyet minden nemzet számára készítettél, hogy világosság legyen: kinyilatkoztatás a pogányoknak, és dicsőség népednek, Izraelnek.
Jézus atyja és anyja ámulva hallgatták mindazt, amit Simeon mondott. Simeon pedig megáldotta őket, és így szólt Máriához, Jézus anyjához: ,,Lám, e gyermek által sokan elbuknak és sokan feltámadnak Izraelben! Az ellentmondás jele lesz ő - még a te lelkedet is tőr járja át -, hogy napfényre kerüljenek sok szívnek titkos gondolatai!"
Ott volt Anna prófétanő is, Fánuel leánya Áser törzséből. Idős volt már, napjai előrehaladtak. Leánykora után hét évig élt férjével, majd özvegyen érte meg a nyolcvannegyedik évét. Nem hagyta el a templomot soha, böjtölve és imádkozva szolgálta Istent éjjel és nappal. Abban az órában is odament, dicsőítette Istent, és beszélt a gyermekről mindazoknak, akik Jeruzsálem megváltására vártak.
Miután az Úr tővénye szerint elvégeztek mindent, visszatértek városukba, a galileai Názáretbe. A gyermek pedig növekedett és erősödött; eltelt bölcsességgel, és Isten kedvét lelte benne.

Útravaló:
A Szent Család ünnepe kifejezi, hogy a világba lépő Isten Fia, mint minden más ember, egy kis családi közösségbe akart beilleszkedni. Amikor emberré lett, a mindenki által járt utat akarta követni: hazát és földi családot akart magának. Az Egyház ezen a napon a Szent Családot példaképül állítja a keresztény családok elé. A család Isten ajándéka, az ő áldása kíséri a teremtés hajnala óta. Saját képére teremtette a férfit és a nőt, és sajátos feladatot adott nekik. Isten tervéhez kapcsolódik, hogy teremt az embernek segítőtársat, aki hasonló hozzá. Így olvassuk a Teremtés könyvében azt az elemi igényt, melyen a férfi és a nő házastársi egysége nyugszik, és a család élete. Az ember közösségi lény, ahogy az Isten is közösség a Szentháromságban. Az embert nem magányra teremtette, szüksége van a másik emberre. Ennek igénye mélyen a lelkében gyökerezik.
Csak az ember tud kapcsolatba lépni másokkal, megtalálva önmagát az önátadásban. Ezért nem elégszik meg pusztán funkcionális kapcsolatokkal. Olyanra van szüksége, mely gazdag bensőségességben, érdek nélküli és adakozó. Ezek alapjában véve a családban valósulnak meg. Az emberi élet abból a kapcsolatból bontakozik ki és születik újjá, amivel a férfi és a nő felismeri, hogy egymás számára teremtettek, és elhatározzák, hogy egzisztenciájukat egy közös élettervbe olvasztják össze: ,,Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, és feleségéhez ragaszkodik, és a kettő egy test lesz." Egy test! Hogyne ragadhatna meg ennek a kifejezésnek az ereje? A biblikus kifejezés: ,,test" nem csupán az ember fizikai létét idézi föl, hanem teljes önazonosságát, lélekben és testben. Amit a házastársak megvalósítanak, az nem csupán testi egység, hanem személyeik valóságos egysége. Olyan mély egység, mely valamilyen módon a Szentháromság egységének visszatükröződésévé teszi őket.

- A Szent Családot a Boldogságos Szűz Mária, Szent József és Jézus Krisztus alkotja. A 17. században kezdték külön ünnepelni. XI. Pius pápa a 20. század első felében a vízkereszt nyolcadába eső vasárnapra tette az ünnepet. A zsinat után áthelyezték: 1969 óta a karácsony nyolcadába eső vasárnapon ünnepeljük a Szent Családot.
E napon az Egyház szeretettel szemléli a betlehemi barlangban a Szent Család tagjait, s oltalmukba ajánljuk családjainkat.
A Szent Családot a 14. század óta ábrázolják. Szintén században jelent meg a ,,menekülés Egyiptomba" képtípus, melynek számos példája ismert. A Szent Családot útjukon, pihenés közben, vagy egy ház belsejében ábrázolták. 1500 körül alakult ki az egyiptomi életét ábrázoló képtípus, melyen József mint ács dolgozik, Mária ruhát készít Jézusnak, a Gyermek játszik vagy Szent Józsefnek segít. Az itáliai reneszánsz a gyermek Keresztelő Jánost mint a gyermek Jézus játszótársát ábrázolta e képeken. Később a Szent Család názáreti életének jeleneteit ábrázolták.

Istenünk, te ragyogó példaképnek állítod elénk a Szent Családot. Segíts, hogy nyomukban járjunk: gyakoroljuk a családi élet erényeit, mindig egyek maradjunk a szeretetben, és így atyai házadban örvendezzünk örök jutalmadnak. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

- Ez a Család - amely a földkerekségen egyetlen - miután megtapasztalta az üldözöttséget és a száműzetést, szegény, névtelen és hallgatag életét Palesztina egy kicsiny városában élte: Istent azonban utolérhetetlen módon tisztelte. Lehetetlen tehát, hogy az összes keresztény családokat, sőt a földkerekség összes családjait ne segítse abban, hogy mindennapos kötelességeiket teljesítsék, elviseljék az élet nehézségeit, nagylelkűen segítsenek mások nyomorúságán, s hogy Isten rájuk vonatkozó tervét örömmel valósítsák meg.
Szent József, az »igaz férfi«, a fáradhatatlan munkás és a rábízott kincsek feddhetetlen őre segítse, oltalmazza és világosítsa meg mindig a családokat.
Szűz Mária, az Egyház Anyja legyen a családi egyház Anyja is, és az ő anyai oltalma alatt minden keresztény család legyen valóban kicsi Egyház, amelyben fölragyog és megelevenedik Krisztus Egyházának misztériuma. Ő, az Úr szolgálóleánya, legyen az Isten akaratát alázatosan és készségesen teljesítő lélek példaképe. Ő, a kereszt alatt álló fájdalmas Anya legyen velünk, hogy csillapítsa a fájdalmakat és törölje le mindazok könnyeit, akiket családjuk nehézségei gyötörnek.
Az Úr Krisztus, a mindenség Királya és a családok Királya, mint Kánában, legyen jelen minden keresztény otthonban és adjon örömet, nyugalmat és erőt. Tőle kérjük Királyságának ünnepén, hogy minden család ismerje föl: mit kell tennie azért, hogy eljöjjön az emberek közé az ő Országa, az igazság és élet, a kegyelem és szentség, az igazságosság és szeretet Országa amely felé az egész emberiség tart.
Végezetül az Úr Krisztusnak, Máriának és Józsefnek ajánlunk minden egyes családot.
(II. János Pál pápa)

*
- C. Horváth István Sándor atya elmélkedése
Ünnepeljük Isten szeretetét!
Minden ünnep, a karácsony, a húsvét, és ma, a Szent Család ünnepe megállít minket. Nem azért, hogy semmittevéssel töltsünk órákat és napokat, hanem azért, hogy legyen időnk az elcsendesedésre, és legyen lehetőségünk észrevenni a szeretetet. A karácsonyi napokban szemünk a betlehemi istállóra, a városszéli barlangra szegeződik. Elcsodálkozunk a szegényes környezeten, az Isten Fiához szinte már méltatlan helyen és az újszülött közelében lévő állatokon. Mindezeknek persze jelentősége van. A szegényes körülmények, a jászol szalmája jelként szolgált a pásztoroknak és nekünk is. S bár a hely, az állatok istállója méltatlannak tűnhet, Isten számára nincs méltatlan hely a földön. Mindenhol megszületik, mindenütt jelen van, mindenhol él, ahol emberek élnek a földön és szeretetre vágynak. Pillanatnyi csodálkozásaink után pedig észrevehetjük az édesanyát, Máriát és gyermekét, a kis Jézust. S rögtön észrevehetjük kettejük szeretetét. Mária szeretetét újszülött gyermeke iránt, s a gyermek szeretetét édesanyja iránt. A háttérben pedig meghúzódik József, aki gondoskodik családjáról, Máriáról és Jézusról. Ezt a feladatot kapta Istentől és ő engedelmesen megteszi mindazt, amire Isten kéri. Elsősorban Isten iránti szeretete motiválja őt, aztán pedig természetesen Mária és az ő gyermeke, Jézus iránti szeretete. József megismerte a titkot, tudja, hogy a gyermek az Isten Fia.
Valószínűleg nagyon félresiklanánk és nem értenénk meg a karácsonyi titok lényegét, ha azt gondolnánk, hogy a mostani ünnep csupán Máriának és a kis Jézusnak, valamint Szent Józsefnek a szeretetéről tanúskodik. Kétségtelen, hogy ez is jelen van, ez is fontos. Azonban észre fogjuk venni, hogy többről van szó, mint amit első pillanatban gondolunk.
Érdemes ugyanis észrevennünk Isten szeretetét, hiszen Jézus világra jötte ennek ragyogó jele és szembetűnő bizonyítéka. Sokszor emlegetjük, hogy a karácsony a szeretet ünnepe. De ha ezalatt csupán azt értjük, hogy az emberek egymás iránti szeretetét, a családtagok szeretetét ünnepeljük, akkor nagyon múlékony lesz a szeretet megtapasztalásakor érzett boldogságunk. A karácsony mindenekelőtt Isten szeretetéről szól, az ő örökké tartó szeretetéről. Isten szeretetből lesz emberré, szeretetből vállalja az emberi életet és sorsot, szeretetből jön el közénk. Karácsonykor Isten szeretetét ünnepeljük, amely Jézus Krisztus születésében nyilvánvalóvá, észrevehetővé, láthatóvá válik az emberek számára. Karácsonykor Isten szeretetét ünnepeljük, amely minden embernek szól, s amelyből minden emberek közti szeretetkapcsolat ered. A betlehemi Gyermek édesanyja felé irányuló szeretetében benne rejlik Isten minden ember felé, minden édesanya, minden édesapa és minden gyermek felé irányuló szeretete is. A másik oldalról nézve pedig azt mondhatjuk, hogy Máriának, az édesanyának gyermeke iránti szeretetében benne foglaltatik az egész emberiség szeretete, mindannyiunk szeretete Isten felé, ezért említettem, hogy kettejük szeretete sokkal mélyebb, mint azt első pillanatban gondoljuk. Vegyük észre és ünnepeljük Isten szeretetét!

Imádság
Urunk, Jézus Krisztus! Családban születtél és családban ismerted meg a szeretetet. A szeretetnek családra van szüksége, hogy otthonra találjon. Segítsd a szülőket, hogy felelősségtudattal készüljenek a gyermekvállalásra és gyermekük nevelésére. Segítsd őket, hogy helyet adjanak otthonukban Istennek és az ő szeretetének. Add, hogy a családok megerősödjenek az életszentségben hivatásuk teljesítéséhez, s ehhez az Egyház minden segítséget megadjon, felmutatva a családi életközösség igazi értékét.

Hanganyag Link
 
 
0 komment , kategória:  Biblia - szentírások  
Címkék: szentháromságban, kinyilatkoztatás, nyolcvannegyedik, bensőségességben, kinyilatkoztatta, kötelességeiket, elcsendesedésre, életszentségben, csodálkozásaink, megvalósítanak, kapcsolatokkal, elcsodálkozunk, félresiklanánk, szabadításodat, megerősödjenek, teljesítéséhez, szolgálóleánya, utolérhetetlen, semmittevéssel, földkerekségen, megtapasztalta, mindenekelőtt, fáradhatatlan, királyságának, önazonosságát, elbocsáthatod, jeruzsálemben, észrevehetővé, nyilvánvalóvá, előrehaladtak, szentháromság, cselekedjenek, családjainkat, észrevehetjük, megelevenedik, szentlélekkel, gyermek Jézust, törvény előírásai, karjára vette, ellentmondás jele, nyolcvannegyedik évét, templomot soha, gyermekről mindazoknak, galileai Názáretbe, gyermek pedig, világba lépő, mindenki által, keresztény családok, család Isten, teremtés hajnala, embernek segítőtársat, elemi igényt, Szent Család, Amikor Mózes, Jézust Jeruzsálembe, Isten Fia, Szent Családot, Boldogságos Szűz Mária, Szent József, Jézus Krisztus, Szent Józsefnek, Keresztelő Jánost, Szűz Mária, Egyház Anyja, Krisztus Egyházának, János Pál, Horváth István Sándor, Ünnepeljük Isten, Isten Fiához, Elsősorban Isten, Karácsonykor Isten,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  A legnagyobb örökség  Facebookon kaptam  Hinni kellene  Van egy általános igazság, ami...  Ami örömöt szerez  Örökkévaló érték  Facebookon kaptam  Kavicskaktusz  Fehér rózsák  Almák kosárban  Isten terápiája  Fölösleg  49 perces felvétel -Havas egy ...  Szép hétvégét ! ......  Facebookon kaptam  Szép estét  Őszi csokor  Harmonia.......  Őszi csokor  A szép ember  Twitterről hoztam  Mai napi mosoly.....  Facebookon kaptam  Boldog születésnapot a ma ünne...  Lila rózsák  Isten kezéből elfogadni  Sosem hagyják ABBA  Szép estét  Facebookon kaptam Krisztinától  Reggeli kép  Imádság  Facebookon kaptam  Albert Camus szavaival kívánok...  Hinni kellene  Kellemes délutáni kikapcsolódá...  A hiányzó rész......  A világ mosolya  E világ "istenei"  Gondolat.....  Őszi kép  Facebookon kaptam  Kellemes délutáni kikapcsolódá...  A kurkuma és fekete bors ereje  Kutyus rózsával !  Jaroslav Hasek tollából  Ké végig nézte eltűnt ifjúságo...  Facebookon kaptam  Imádság  Megérett a szőlő  Facebookon kaptam  Szabolcsi Zsóka verséből idéze...  GSM-R oktatás  Csillagjegyek - Mérleg  Gazdagásg és világi társaságok  Mérőszalag  Kutyus rózsával !  Őszi szépségek  Facebookon kaptam Mírjam bará...  További napsütéses boldog vasá...  Facebookon kaptam  Gondolkodó  Facebookon kaptam  Mérőszalag  Bortermelő vidéken  Megint beesteledett. Sötét van...  Teafaolajról  Szép volt, és felemelő  Facebookon kaptam  Bortermelő vidéken  Facebookon kaptam  Röjtökmuzsaj  Gondolkodó  Jaroslav Hasek tollából  Facebookon kaptam  A világ mosolya  Imádság  Van egy általános igazság, ami...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Gondolkodó  Napraforgó  Röjtökmuzsaj  Facebookon kaptam  Harmonia.......  Kavicskaktusz  Ülünk egymás mellett  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Ház  Facebookon kaptam  Jó éjszakát!  Facebookon kaptam  Romy Schneider  Mai napi mosoly.....  Harmonia.......  Facebookon kaptam  Harmonia.......  Búcsúzik a nyár..... 
Bejegyzés Címkék
gyermek Jézust, törvény előírásai, karjára vette, ellentmondás jele, nyolcvannegyedik évét, templomot soha, gyermekről mindazoknak, galileai Názáretbe, gyermek pedig, világba lépő, mindenki által, keresztény családok, család Isten, teremtés hajnala, embernek segítőtársat, elemi igényt, család élete, ember közösségi, másik emberre, lelkében gyökerezik, családban valósulnak, emberi élet, kapcsolatból bontakozik, közös élettervbe, férfi elhagyja, test lesz, biblikus kifejezés, ember fizikai, házastársak megvalósítanak, vízkereszt nyolcadába, zsinat után, karácsony nyolcadába, betlehemi barlangban, egyiptomi életét, itáliai reneszánsz, gyermek Keresztelő, gyermek Jézus, családi élet, földkerekségen egyetlen, kicsiny városában, összes keresztény, földkerekség összes, élet nehézségeit, fáradhatatlan munkás, rábízott kincsek, családi egyház, kereszt alatt, mindenség Királya, családok Királya, emberek közé, egész emberiség, karácsonyi napokban, betlehemi istállóra, városszéli barlangra, szegényes környezeten, újszülött közelében, szegényes körülmények, jászol szalmája, állatok istállója, gyermek szeretetét, háttérben pedig, feladatot kapta, karácsonyi titok, mostani ünnep, szeretetéről tanúskodik, szeretet ünnepe, emberek egymás, családtagok szeretetét, karácsony mindenekelőtt, emberi életet, emberek számára, betlehemi Gyermek, másik oldalról, édesanyának gyermeke, szeretetnek családra, családok megerősödjenek, életszentségben hivatásuk, családi életközösség, szentháromságban, kinyilatkoztatás, nyolcvannegyedik, bensőségességben, kinyilatkoztatta, kötelességeiket, elcsendesedésre, életszentségben, csodálkozásaink, megvalósítanak, kapcsolatokkal, elcsodálkozunk, félresiklanánk, szabadításodat, megerősödjenek, teljesítéséhez, szolgálóleánya, utolérhetetlen, semmittevéssel, földkerekségen, megtapasztalta, mindenekelőtt, fáradhatatlan, , ,
2021.08 2021. Szeptember 2021.10
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 745 db bejegyzés
Összes: 47466 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 47
  • e Hét: 4371
  • e Hónap: 50482
  • e Év: 606711
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.