Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Római katolikus szentmise - Debrecen 12.17
  2020-12-27 20:33:00, vasárnap
 
   
  Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Szent Anna- székesegyház
A főpásztor ezen a szentmisén adott hálát püspöki szolgálatáért, hiszen éppen tíz évvel ezelőtt, 2010. december 27-én nevezte ki XIV. Benedek pápa az Egri Főegyházmegye segédpüspökévé. Ebben az évben 2020. szeptember 21-én pedig öt éve volt, hogy Ferenc pápa kinevezte őt a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye megyéspüspökévé.
Kérjük a Jóisten áldását a főpásztor életére és további megyéspüspöki szolgálatára!
Palánki Ferenc Debrecen-nyíregyházi megyéspüspök szentmisét mutat be Szent Család vasárnapján, december 27-én, 11.30-tól a debreceni Szent Anna-székesegyházban. A püspök atya a szentmise végén megáldja a jelen lévő családokat és a házaspárokat.
Palánki Ferenc püspök atya ezen a napon ünnepli egri segédpüspöki kinevezésének 10. évfordulóját. A szentmisén hálát ad eddigi püspöki szolgálatáért. A főpásztor ebben az évben ünnepli megyéspüspöki kinevezésének ötödik évfordulóját is. Kérjük a Jóisten áldását életére és további megyéspüspöki szolgálatára!
...... ..........Videó Link

*
- Palánki Ferenc megyéspüspök körlevélben fordult az egyházmegyénk családjaihoz
Krisztusban Szeretett Testvéreim!
Ma, Szent Család ünnepén körlevélben fordulok hozzátok, hogy benső azonosulással közösen tanúsíthassuk: ,,Maga Isten a szerzője a házasságnak, amely különböző javakkal és célokkal rendelkezik, és ezek igen nagy jelentőségűek az emberi nem fönnmaradása, az egyes családtagok személyes fejlődése és örök sorsa, valamint magának a családnak és az egész társadalomnak méltósága, biztonsága, békéje és jóléte szempontjából" (Gaudium et Spes, 48.)
Szent Család ünnepét XV. Benedek pápa 1920-ban iktatta anyaszent egyházunk liturgikus kalendáriumába, és kijelölte napját a karácsonyi ünnepkörben. Karácsony mindenekelőtt azért jelent családi ünnepet, mert Isten megtestesült Igéje egy családban született közénk, növekedett emberré, sajátította el az emberi élethez szükséges tudni- és tennivalókat, és készült fel üdvözítő küldetése teljesítésére.
Szent Család ünnepén nem csupán ünnepélyességgel köszöntjük Jézust, Máriát és Szent Józsefet, és családi közösségüknek hódolunk, hanem újra kibetűzzük a család nélkülözhetetlen fontosságának mibenlétét az egyház és a társadalom javára.
A mai ünnep bevezetése óta eltelt 100 esztendő során alaposan és mélyrehatóan megváltozott az a társadalmi légkör hazánkban, Európában és az egész világon, amelyben a család betölti Istentől rendelt küldetését.
Jelenkorunkban az Isten által akart házasság és családi élet társadalmunk egyik legveszélyeztetettebb valósága, mert bomlasztó-romboló ideológiai támadások célpontjául választották azok, akik ,,úgy élnek, mint Krisztus keresztjének ellenségei. Végük a pusztulás, istenük a has, azzal dicsekszenek, ami gyalázatukra válik, eszüket a földieken járatják" (Fil 3,18b-19).
Sokat hallhatunk a házasság és a család válságáról. Persze válságban van az egész emberiség Istentől elszakadt része. A családi élet válságával függ össze az egész társadalmi élet ziláltsága, az ifjúság nevelésének nehézkessége vagy teljes hiánya, a fiatalkorúak bűnözésének növekedése, nem beszélve a papi és szerzetesi hivatások drámai csökkenéséről.
A közélet felelősei részéről családbarát állami intézkedésekre volt és van szükség, hogy a családok égető gazdasági-társadalmi problémáin enyhíthessenek. A gazdasági-társadalmi kérdések megoldásához — miként az emberi élet minden egyéb viszonylatában — sürgősen szükség van erkölcsi megújulásra. Ebben a megújulásban a katolikus keresztény hívőknek, egyedülállóknak, házasoknak és családoknak élenjáró szolgálatot kell ellátniuk: tanúságot kell tenniük az evangéliumi életről és a belőle forrásozó örömről.
Közülünk boldognak vallhatja magát az, aki összetartó, több generációs családi közösségben nőhetett fel, és családosként ilyen családi élet megvalósítását célul tűzte ki magának, és e cél elérése érdekében szövetségeseként küzd az oldalán hitvestársa és minden más családtagja.
Szent Család ünnepe cselekvési programot kínál fel mindenkinek: családosoknak és nem családosoknak, de elkötelezetten családpártiaknak. Vegyük számba ennek a cselekvési programnak kiemelt fontosságú elemeit:
- Isten megtestesült Igéje világra jövetelének helyéül a családot választotta, és ezzel a családi életformára feltétlen igent mondott, és alkalmassá nyilvánította arra, hogy benne az élet valamennyi viszontagsága és a korszellem negatív befolyásai ellenére a gyermekek oltalmazó szeretetben, egészséges jelleművé felnövekedjenek, emberi értékeikben kiteljesedjenek, és megkapják későbbi felnőtt életükhöz a kellő érzelmi, értelmi és akarati megalapozást. A házastársak elmélyülése — önmaguk kölcsönös ajándékozása és elfogadása alapján létrejövő bensőséges egységükben és gyermekeik java megkívánja a feltétel és visszavonás nélküli teljes hűségüket és házastársi közösségük fölbonthatatlanságát.
- A család az ,,élet és a szeretet bensőséges közössége" (Gaudium et Spes, 48.), ezért feladata, hogy egyre inkább váljon életadó, -oltalmazó és -gyarapító szeretetközösséggé. A család lényegét és feladatát minden korszakban a szentháromságos agapé-szeretet határozza meg. Ennél fogva a családnak az a küldetése, hogy őrizze, kinyilvánítsa és közölje mindenkivel azt a szeretetet, amely eleven visszhangja és tükröződése annak a szeretetnek, mellyel Isten szereti az emberi nemet és az Úr Krisztus az ő menyasszonyát, az Egyházat (vö. Ef 5,28-33).
- A család Istentől kapott négyszeres küldetést teljesít. 1. Megvalósítja a szabad személyek közösségét. 2. Az élet szolgálatában (továbbadásában és nevelés általi kiteljesedésében) áll. Az élet Isten kifejezett akarata szerinti szolgálata magában foglalja a természetes életnek mint ajándéknak az elfogadását, és vonatkozik a természetfölötti, a kegyelmi életre is. 3. Részt vesz a közjó gyarapítására irányuló társadalmi erőfeszítésekben. 4. Érték őrzően és -elmélyítően részesedik anyaszent egyházunk életében és küldetésében (vö. II. János Pál pápa, Familiaris consortio, 17.).
- Szűz Mária és Szent József ,,fölvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak,..." (Lk 2,22), tehát hogy Istennek szenteljék. Ennek az ószövetségi törvényi rendelkezésnek követése Szűz Mária és Szent József engedelmes hitének megvallása, amely elutasítja a megalkuvást és nem kér könnyítéseket. Szűz Mária és Szent József nem a saját, természetes kívánságaiknak engedelmeskedtek, hanem a szövetség üdvösségszerző Istenének. Ebből kikövetkeztethetjük, hogy egy család sem hozhat létre önmagából és önmagától üdvös viszonyokat.

A család a társadalom alapsejtje, az evangélium hirdetésének első helye és a krisztusi hit átadásának semmi mással nem pótolható közege. A család az az elsődleges közösség, amelyben az eredményesség reményével adható tovább és jól elsajátítható a krisztusi hit, még mielőtt a gyermekek részt vennének hitoktatáson. A katolikus keresztény hit továbbadását megnehezíti a szülők töredékes hitismerete, alkalomszerű hitgyakorlata és a hittudat elerőtlenedése. Ezek azonban olyan hiányosságok, amelyek pótlásáért sokat tehetnek a szülők.
- Jézus, Szűz Mária és Szent József együtt álltak Istene elé a családi és a közösségi (zsinagógai) imádkozásban. Jézus feltámadása után a benne hívők folytatják ezt az imádkozást (vö. ApCsel 1,14).
Minden család beláthatja, hogy szüksége van a közös imádkozásra. Az együtt imádkozó család megnyílik Isten világára, mert nem elégedhet meg a véges földi élet kínálataival. Az imádkozó család ,,erőfeszítéseivel, odaadásával Isten után vágyódik, az istendicséretben kilép önmagából, és az Urat szemlélve túllép a maga korlátain" (Ferenc pápa, Gaudete et exultate, 147).
- Szűz Mária és Szent József annak tudatában őrizték, nevelték és avatták be népük vallási hagyományába a gyermek Jézust, hogy ez a gyermek nem az övék, hanem a szövetség Istenéé.
Minden gyermek szülei gyermeke, de mindenekelőtt Isten teremtménye, az Ő képmása. Ezzel pedig minden gyermek Istentől kapott üzenet szülei és a társadalom számára. ,,A gyermekek mint a család eleven tagjai a maguk módján hozzájárulnak a szülők megszentelődéséhez" (Gaudium et Spes, 48.).

Krisztusban Kedves Testvéreim!
Bizakodó vagyok, mert tapasztalom, sok katolikus családban él a hit, az egymást megbecsülő és áldozatos szeretet. Meggyőződésem, a szentségi házasságban és az evangéliumnak érvényt szerző családi életben a családtagok igazi boldogságot ajándékozhatnak egymásnak, és hitből fakadó tanúságtételüket képesek mások számára meghívóan megélni egyházunkban és társadalmunkban.
Ebben a reményben imádkozom egyházmegyénk minden családjáért és a házasságkötés előtt álló minden fiatalért.
A Szent Család közbenjárását kérve adom főpásztori áldásomat Mindnyájatokra.


Debrecen, 2020. december 27., Szent Család ünnepén
Ferenc püspök
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye
 
 
0 komment , kategória:  Kegyhelyek   
Címkék: erőfeszítéseivel, tanúságtételüket, családpártiaknak, ünnepélyességgel, istendicséretben, természetfölötti, nélkülözhetetlen, kiteljesedésében, erőfeszítésekben, engedelmeskedtek, szövetségeseként, egyedülállóknak, felnövekedjenek, kiteljesedjenek, ajándékozhatnak, székesegyházban, társadalmunkban, szentháromságos, megyéspüspökévé, segédpüspökévé, kívánságaiknak, mindnyájatokra, üdvösségszerző, rendelkezésnek, továbbadásában, kalendáriumába, megvalósítását, jelenkorunkban, elerőtlenedése, elkötelezetten, viszonylatában, intézkedésekre, enyhíthessenek, meggyőződésem, családosoknak, megyéspüspöki, főpásztor ezen, szentmisén adott, évben 2020, főpásztor életére, debreceni Szent, püspök atya, szentmise végén, jelen lévő, napon ünnepli, szentmisén hálát, főpásztor ebben, évben ünnepli, egyházmegyénk családjaihoz, egyes családtagok, egész társadalomnak, karácsonyi ünnepkörben, Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Szent Anna-, Egri Főegyházmegye, Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye, Palánki Ferenc Debrecen-nyíregyházi, Szent Család, Szent Anna-székesegyházban, Palánki Ferenc, Krisztusban Szeretett Testvéreim, Maga Isten, Szent Józsefet, János Pál, Szűz Mária, Szent József, Jézust Jeruzsálembe, Krisztusban Kedves Testvéreim,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Ma Győr - beoltják a mamát  5307 az új fertőzött, elhunyt ...  Mindazt...  Szép kép  Öröm és élet  Vízeslés  Női lélek Fontos vagy. Mert v...  Esernyő  Idézet Petőfi Sándortól  Jó éjszakát!  Boldog születésnapot a ma ünne...  Jó éjszakát!  Zöld drágakőkristály  Png nő  Lila fluoritkristály  Szép estét - jó éjt kívánok !  Megkérdeztem az egyik  5307 az új fertőzött, elhunyt ...  Mi lesz az emberiséggel . . ...  Lila fluoritkristály  Spirálgalaxis  Png virág  A kereszt nagysága  Facebookon kaptam  A nagyok kegye  Szép estét kedves látogatóimna...  Hosszú időn át volt jégmentes ...  Egy csésze kávét?  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Vízeslés  Facebookon kaptam  Helyettesítés  Facebookon kaptam  Mai harmónia kártyám  Lehetetlen  Amíg az ember táncol  Zöld turmalinkristály  Edinburgh hercege és II. Erzs...  Facebookon kaptam  Elkiabáltam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Ma Győr - beoltják a mamát  Szép kép  Kereszt  Lehetetlen  Facebookon kaptam  Elizabeth Barrett Browning ver...  Elvetettség és szenvedés  A víz még a fogyásban is segít  Kereszt  Ha igazán belelátnánk a másik ...  Lámpa  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Szép estét, jó éjszakát ! .......  Hinni valamiben  Lelkünk és otthonunk védelme  Kék fluoritkristály  Tavaszi kép  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Hívő ember  Gramofon  Koronavírus és az immunrendsze...  Szép kristály  Pihenő  Szép estét kedves látogatóimna...  Szép estét  Árvácska csokor  Kereszt  Biztonságban Istenben  Pécs tavasszal  Mindenkinek más módja van  Jézus  Szép kristály  Png virág  Krisztus követése  Az élet rövid......  Facebookon kaptam  Kereszt  A szerencse  Panda maci  Facebookon kaptam  Kereszt  Elvetettség és szenvedés  Facebookon kaptam  Aratás  Facebookon kaptam  Lámpa  Tüneményes baby  Facebookon kaptam  Szép jó éjszakát kívánok !  Pécs tavasszal  Png nő  Cukorbetegség és a vese  Kereszt  A világ minden csodája ott rag...  Jézus  5307 az új fertőzött, elhunyt ...  Spirulina alga tabletta 
Bejegyzés Címkék
főpásztor ezen, szentmisén adott, évben 2020, főpásztor életére, debreceni Szent, püspök atya, szentmise végén, jelen lévő, napon ünnepli, szentmisén hálát, főpásztor ebben, évben ünnepli, egyházmegyénk családjaihoz, egyes családtagok, egész társadalomnak, karácsonyi ünnepkörben, családban született, emberi élethez, család nélkülözhetetlen, társadalom javára, egész világon, család betölti, földieken járatják&#8221, család válságáról, egész emberiség, családi élet, egész társadalmi, ifjúság nevelésének, fiatalkorúak bűnözésének, közélet felelősei, családok égető, emberi élet, katolikus keresztény, evangéliumi életről, belőle forrásozó, oldalán hitvestársa, cselekvési programnak, családot választotta, családi életformára, élet valamennyi, korszellem negatív, gyermekek oltalmazó, kellő érzelmi, házastársak elmélyülése, szeretet bensőséges, család lényegét, szentháromságos agapé-szeretet, emberi nemet, család Istentől, szabad személyek, élet szolgálatában, élet Isten, természetes életnek, kegyelmi életre, közjó gyarapítására, ószövetségi törvényi, szövetség üdvösségszerző, társadalom alapsejtje, evangélium hirdetésének, eredményesség reményével, gyermekek részt, szülők töredékes, hittudat elerőtlenedése, benne hívők, közös imádkozásra, együtt imádkozó, véges földi, imádkozó család, istendicséretben kilép, maga korlátain&#8221, gyermek Jézust, szövetség Istenéé, társadalom számára, gyermekek mint, család eleven, maguk módján, egymást megbecsülő, szentségi házasságban, evangéliumnak érvényt, családtagok igazi, reményben imádkozom, házasságkötés előtt, erőfeszítéseivel, tanúságtételüket, családpártiaknak, ünnepélyességgel, istendicséretben, természetfölötti, nélkülözhetetlen, kiteljesedésében, erőfeszítésekben, engedelmeskedtek, szövetségeseként, egyedülállóknak, felnövekedjenek, kiteljesedjenek, ajándékozhatnak, székesegyházban, társadalmunkban, szentháromságos, megyéspüspökévé, , ,
2021.03 2021. április 2021.05
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 745 db bejegyzés
Összes: 47466 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 179
  • e Hét: 13678
  • e Hónap: 23571
  • e Év: 318133
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.