Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Passio
  2007-04-04 17:56:28, szerda
 
   
  14 STACIO

Jertek hívek a szent Keresztútra,
Gondoljunk a szenvedő Urunkra,
Öleljük át a véres keresztfáját,
Sirassuk meg keserves halálát!


I. STÁCIÓ
Krisztus Pilátus előtt: ítélet, Pilátus mossa kezeit

Jézust megostorozzák, töviskoszorúval megkoronázzák, kezébe nádszálat adnak jogarul, bíbor köpenyt terítenek rá Barabást elengedik, ujjongva szalad a tömegbe.
A TÖMEG: Feszítsd meg! Feszítsd meg!
PONCIUS PILÁTUS: Legyen akaratotok szerint. Ám ezt a táblát szegezzétek a keresztfára. Ráírtam három nyelven: Názáreti Jézus a zsidók királya.
Elhangzik a kegyetlen ítélet,
Kínhalálra dobnak oda téged,Vétkeinkért átok alatt nyögtünk,
Szeretetből Te halsz meg helyettünk.


II. STÁCIÓ
Krisztus felveszi a keresztet

Jézus Maga vitte keresztjét, míg oda nem ért az úgynevezett Koponyák helyére, amelyet héberül Golgotának hívnak. Ott keresztre feszítették, s két másikat is vele, jobb és bal felől, Jézust meg középen. Pilátus feliratot is készíttetett, és a keresztfára erősítette. Ez volt a felirat: ,,A názáreti Jézus, a zsidók királya!" A feliratot sokan olvasták a zsidók közül, mert az a hely, ahol fölfeszítették Jézust, közel volt a városhoz, héberül, latinul és görögül volt írva. A zsidó főpapok azért kérték Pilátust: ,,Ne azt írd, hogy a zsidók királya, hanem azt, hogy azt mondta magáról: a zsidók királya vagyok." De Pilátus azt felelte: ,,Amit írtam, azt megírtam!"
Vállaidra veszed a keresztet,
Árva szíved, ó, hogy sajog, reszket,
Ezer bűnünk iszonyatos terhe
Nehezedik súlyos keresztedre.

III. STÁCIÓ:
Krisztus először esik össze a kereszt súlya alatt

Jézus itt még nem elcsigázott, elesése inkább botlás, maga is igyekszik felkelni, folytatni az utat
Meginog a kereszt vérző vállán,
Összeroskad az ártatlan Bárány.
Ó boruljunk mi is véle porba,
Hiszen a mi bűnünk terhét hordja.

IV. STÁCIÓ
Krisztus találkozik anyjával, Máriával

A kísérők közül kiválik Mária, Jézus anyja, Mária Magdolna és Mária, Kleopás felesége. A keresztet hordozó Jézus útjába állnak, akaratlanul megállásra kényszerítik.
Üss engem, de hagyd az anyját beszélni! Így sem képes búcsúzó szókra, miért növelnéd kínjait?
MÁRIA, JÉZUS ANYJA:
Valék siralom-tudatlan, Siralomtól süppedek,
Bútól aszok, epedek. választ világomtól -Zsidó, fiacskámtól,
Édes örömömtől. Ó én édes uracskám, Egyetlenegy fiacskám!
Síró Anyád tekintsed, Bújából kihúzzad! Szemem könnytől árad,
JÉZUS:
Anyám, látod a Te fiadat, Ne tedd nehezebbé az én halálomat.
KÓRUS:
Fájdalmas, jaj, szívet tépő látvány,
A Szűzanya Jézus keresztútján.
Vérző szívét elönti a bánat
Zokogva megy Jézus, Te utánad.

V. STÁCIÓ
Cirénei Simon segít vinni a keresztet

Simon a kórus éneke alatt a következő stációig kelletlenül, de - jó erőben van - viszonylag könnyedén cipeli a keresztet. Amikor teheti, megkönnyebbülve adja vissza, Jézus megbocsátó mozdulattal megérinti a homlokát.
Drága Jézus, erőd egyre lankad,
Kényszeredve Simon segít rajtad,
Ó, ha tudná szenvedésed titkát,
De más szívvel vinné a Keresztfád.

VI. STÁCIÓ
Veronika odanyújtja kendőjét Krisztusnak, hogy megtörölhesse arcát

VERONIKA:
Uram, Te meggyógyítottál nehéz bajomból, s a lelkemet is felemelted! Én csak ennyivel hálálhatom meg, fogadd e kendőt, töröld meg véres, izzadt orcád, lelj percnyi enyhülést. Emlékezz rám, Uram, emlékezz Veronikára, hívedre és követődre!
Veronika közeledik hozzád,
Kendőjével törli véres orcád,
Csodaképed a jutalom érte,
Szent Arcodat lelkünkbe is vésd be!

VII. STÁCIÓ
Krisztus másodszor esik össze a kereszt súlya alatt

Jézus sokáig néz Veronika és a gyülekező asszonyok felé, majd féloldalasan, rogyadozva megindul. Néhány lépés után földre roskad, a keresztfa messze gurul. Nem akar felkelni, pihenne, de a katonák fegyverrel kényszerítik az azonnali menetre. A jelenet Radnóti erőltetett menetét idézi meg, a római katonák alakisága segít a párhuzam meglelésében.
Agyonkínzott, gyötört tested gyönge,
Másodszor is leroskad a földre,
Új estednek oka, jaj, én voltam,
Bűnből bűnbe annyit bukdácsoltam.

VIII. STÁCIÓ
Krisztus találkozik a síró jeruzsálemi asszonyokkal

MÁRIA, JÉZUS ANYJA:
Ó, én szerelmetes fiam, így kell látnom téged!
JÉZUS:
Jeruzsálem leányai, ne sírjatok én rajtam, hanem ti magatokon sírjatok, és a ti magzataitokon.
Mert ímé jönnek napok, melyeken azt mondják: Boldogok a meddők, és amely méhek nem szültek, és az emlők, melyek nem szoptattak!
Akkor kezdik mondani a hegyeknek: Essetek mind reánk, és a halmoknak: Borítsatok el minket!Mert ha a zöldellő fán ezt mívelik, mi esik a száraz fán?
Az út mentén könnyvirágok nyílnak,
Jeruzsálem leányai sírnak.
Ó nem elég itt a sírás-rívás,
Megtört szívet keres a Messiás.
Jézus keresztje alatt ott állt anyja, anyjának nővére, Mária, aki Kleofás felesége volt és Mária Magdolna. Amikor Jézus látta, hogy ott áll az anyja és szeretett tanítványa, így szólt anyjához: ,,Asszony, nézd, a fiad!" Aztán a tanítványhoz fordult: ,,Nézd, az anyád!" Attól az órától fogva házába fogadta a tanítvány.

IX. STÁCIÓ
Krisztus harmadszor esik össze a kereszt súlya alatt

Jézus harmadszori földre kerülése a végsőkig elgyötört test drámája, csaknem öntudatlan, amikor felcibálják, újra lerogy, már állandó ösztökélés, s némi - korántsem jóindulatú - segítség kell ahhoz, hogy eljuthasson végső stációkhoz.
Ó, ég ura, újra, harmadszorra
Erőtlenül leroskad a porba.
Hóhéraid könyörtelen vernek
Vonszold tovább iszonyatos terhed.

X. STÁCIÓ
Krisztust megfosztják ruháitól

Amikor a katonák fölfeszítették Jézust, fogták ruhadarabjait és négy részre osztották, minden katonának egy-egy részt, majd a köntösét is. A köntöse varratlan volt, egy darabból szőve. Ezért megegyeztek egymás közt: ,,Ne hasítsuk szét, hanem vessünk rá sorsot, hogy kié legyen." Így teljesedett be az Írás: Ruhámon megosztoztak egymás közt, és köntösömre sorsot vetettek. A katonák valóban így tettek.
Megérkezett a menet a kivégzés színterére.
Leszaggatják testedről a köntöst,
Minden sebből új vérpatak öntöz,
Láztól égő sebeid szent vére
Legyen gyarló lelkünk üdvössége.

XI. STÁCIÓ
Krisztust a keresztre szögezik

A keresztre szegezik szent Tested,
Fájdalmadon szívünk roskad, reszket.
Roskadj össze kereszt kemény fája,
Ne légy Jézus kínhalálos ágya!

XII. STÁCIÓ
A kereszt felállítása - Krisztus a kereszten

A kereszteket felállítják. A tövüket kiékelik.
JÉZUS:
Atyám, bocsásd meg nékik, mert nem tudják, mit cselekszenek.
Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. - Elvégeztetett.
Jézus meghal.
Ó keserves, rettenetes óra,
Tikkadt ajkad nyílik végső szóra.
Visszaadva Atyádnak szent lelked,
Vérző fejed halálban csüggeszted.

XIII. STÁCIÓ
Krisztus testét leveszik a keresztről

A keresztről Jézus drága testét
Édesanyja karjaiba tették.
Nincs a földön annyi tenger bánat,
Mint amennyi szent szívében támadt.

XIV. STÁCIÓ
Krisztus sírba tétele

A katonák, asszonyok, tanítványok méltóságteljes lassú menetben viszik a testet a sírkamrába. A menetet tompa dobszó kíséri. A sírba csak József és a Százados lép be a holttesttel. Az asszonyok félrehúzódnak, két katona elfoglalja őrhelyét.
Szent Asszonyok, tanítványok sírva
Jézus testét leteszik a sírba,
Mint a kenet édes illat-árja,
Úgy kísérje szívünk hő imája.

A passio képeit az alábbi linken lehet megnézni::/utoksó két oldalon/
Link

Jó hír a feltámadásról
Az asszonyok odaérnek a sírhoz, az Angyal kilép, fehér ruhában nagy fényjelenség kíséretében.
Mit keresitek a holtak között az élőt?
Nincs itt, hanem feltámadott: emlékezzetek rá, mint beszélt néktek, még mikor Galileában volt.
És menjetek gyorsan és mondjátok meg az ő tanítványainak, hogy feltámadott a halálból: és íme előttetek ment Galileába, ott meglátjátok őt, íme, megmondottam néktek.
Szentírásból ajkunk hittel vallja,
Nem győzhetett bűn és halál rajta,
Feltámadott, amint meg mondotta,
Hogy ég és föld zengje, Alleluja!

Jézus Krisztus mindenség királya
Üdvünk lett már szent kereszted fája,
Add, hogy mindig csak nyomodban járjunk,
S egykor mennyben mindörökre áldjunk!

"Békesség nektek!"
Jézus a Krisztus, az Isten Fia.
És ezáltal nektek mint hívőknek életetek legyen az ő nevében

 
 
0 komment , kategória:  Húsvét  
Címkék: megkönnyebbülve, töviskoszorúval, meggyógyítottál, méltóságteljes, fölfeszítették, tanítványainak, feltámadásról, megostorozzák, elvégeztetett, megkoronázzák, magzataitokon, félrehúzódnak, ruhadarabjait, megtörölhesse, kényszeredve, készíttetett, emlékezzetek, megosztoztak, megmondottam, könnyvirágok, leszaggatják, tanítványhoz, meglelésében, féloldalasan, cselekszenek, kényszerítik, fényjelenség, keresztútján, keresztfáját, szentírásból, harmadszorra, bukdácsoltam, asszonyokkal, agyonkínzott, jeruzsálemi, harmadszori, szent Keresztútra, szenvedő Urunkra, véres keresztfáját, táblát szegezzétek, zsidók királya, kegyetlen ítélet, úgynevezett Koponyák, keresztfára erősítette, názáreti Jézus, feliratot sokan, zsidók közül, zsidó főpapok, kereszt súlya, kereszt vérző, ártatlan Bárány, kísérők közül, Krisztus Pilátus, PONCIUS PILÁTUS, Názáreti Jézus, Szeretetből Te, Mária Magdolna, JÉZUS ANYJA, Síró Anyád, Szűzanya Jézus, Cirénei Simon, Drága Jézus, Kényszeredve Simon, Szent Arcodat, Amikor Jézus, Visszaadva Atyádnak, Szent Asszonyok, Jézus Krisztus, Isten Fia,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
02.17. 11:22 Három magyar birkózó három érmet nyert a kubai kötöttfogású versenyen
02.17. 11:21 A munkaerőpiaci reformprogramról tanácskoztak Veszprémben
02.17. 11:11 Férfi kosárlabda Eb-selejtező - Ivkovics: mindkét februári meccsen nyerni a...
02.17. 11:11 Több mint száz nemzetközi esemény az idei hazai sportnaptárban
02.17. 11:01 Két kilónyi amfetamint szállított autójában egy férfi Vas megyében
02.17. 11:01 Évértékelő - Dömötör Csaba: éles a választóvonal a klímavédelemről való gon...
02.17. 10:31 Koronavírus - Peking a március elejére tervezett parlamenti ülésszak elhala...
02.17. 10:21 Szíria - Tömegsírra bukkantak Kelet-Gútánál
02.17. 10:01 Újra használható a viharban megrongálódott sportcsarnok Törökszentmiklóson
02.17. 10:01 Idén is élőben követhető a gemenci fekete gólyák élete
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Kellemes délutáni kikapcsolódá...  Szent Benedek lángja - a fákly...  Szent Benedek lángja - a fákly...  Három meccs, ötmillió forint: ...  Tanmese  Mai harmónia kártyám  Este a mellkasán megpihenni, s...  Február 19: Zsuzsanna napja  Szèp napot kívánok!  Szuhanics Albert Farsangoló  Jó reggelt  Február 19: Zsuzsanna napja  Facebookon kaptam  Nasi délutánra  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Harmónia......  Mai harmónia kártyám  Az örök nap, még bágyadtan rag...  Facebookon kaptam  Amikor valami elindul a megval...  Facebookon kaptam  Barka  A mostani NAT-tal kapcsolatban...  Kellemes délutánt  Gondmentes szép napot!  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Hallgasd a pacsirtát!  Facebookon kaptam  Puha párna  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Káprázik a szeme  Facebookon kaptam  Sajnálom azokat a lányokat, ak...  Virágos  Isten éltessen bennetekek kedv...  Kellemes volt - Kétszázhetvenh...  Egyik legnehezebb harc  Csendélet  Mai harmónia kártyám  Szèp napot kívánok  Ne félj!  Mai harmónia kártyám  Álmos  Sokan a cigány szót negatív ki...  Az apró örömöt keresni kell &#...  Rózsaszín rózsa  Facebookon kaptam  Fodor Ákostól idézek  Jó reggelt  Facebookon kaptam  Kislány virággal  Nő rózsával  Facebookon kaptam  Virágos  Szeretni jöttem  Facebookon kaptam  Jókai Mór: Az országos összeve...  Sárközi György versei  Nasi délutánra  Gyerekek az iskolában  Lila rózsa  Facebookon kaptam  Olló  Kellemes teázást  Sokan a cigány szót negatív ki...  Rózsa csokor  Egy halk futam egy ócska zongo...  A tél nem tart örökké  Wass Albert: Záróvers  Ne félj!  Jó reggelt  Megpróbáltatás  Kellemes délutáni kikapcsolódá...  Kutyus virággal  Este a mellkasán megpihenni, s...  Kellemes volt - Kétszázhetvenh...  Kovács Sándor - A borozóban K...  Aranyosi Ervin: Időbeosztás  Puha párna  Szép kislány  Szent Benedek lángja - a fákly...  Jó reggelt kedves látogatóimna...  Szèp napot kívánok  Facebookon kaptam Cs Ildikótól  Posertube  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Nő kalapban  Facebookon kaptam  levendulák és rózsák  Az örök nap, még bágyadtan rag...  Facebookon kaptam  Rózsa csokor  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Szèp napot kívánok!  Öröm 
Bejegyzés Címkék
szent Keresztútra, szenvedő Urunkra, véres keresztfáját, táblát szegezzétek, zsidók királya, kegyetlen ítélet, úgynevezett Koponyák, keresztfára erősítette, názáreti Jézus, feliratot sokan, zsidók közül, zsidó főpapok, kereszt súlya, kereszt vérző, ártatlan Bárány, kísérők közül, keresztet hordozó, anyját beszélni, kórus éneke, következő stációig, jutalom érte, gyülekező asszonyok, keresztfa messze, katonák fegyverrel, azonnali menetre, jelenet Radnóti, római katonák, párhuzam meglelésében, síró jeruzsálemi, tanítványhoz fordult, órától fogva, végsőkig elgyötört, katonák fölfeszítették, köntöse varratlan, darabból szőve, katonák valóban, kivégzés színterére, keresztre szögezik, keresztre szegezik, kereszt felállítása, kereszteket felállítják, tövüket kiékelik, keresztről Jézus, földön annyi, menetet tompa, sírba csak, asszonyok félrehúzódnak, kenet édes, passio képeit, alábbi linken, asszonyok odaérnek, holtak között, megkönnyebbülve, töviskoszorúval, meggyógyítottál, méltóságteljes, fölfeszítették, tanítványainak, feltámadásról, megostorozzák, elvégeztetett, megkoronázzák, magzataitokon, félrehúzódnak, ruhadarabjait, megtörölhesse, kényszeredve, készíttetett, emlékezzetek, megosztoztak, megmondottam, könnyvirágok, leszaggatják, tanítványhoz, meglelésében, féloldalasan, cselekszenek, kényszerítik, fényjelenség, keresztútján, keresztfáját, szentírásból, harmadszorra, bukdácsoltam, asszonyokkal, agyonkínzott, jeruzsálemi, harmadszori, akaratlanul, könyörtelen, holttesttel, vétkeinkért, szegezzétek, keresztútra, mozdulattal, megérkezett, tanítványok, megegyeztek, feltámadott, , ,
2020.01 2020. Február 2020.03
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 309 db bejegyzés
e év: 884 db bejegyzés
Összes: 41382 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 560
  • e Hét: 21704
  • e Hónap: 75824
  • e Év: 392586
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.