Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Karácsony – Pásztorok mi
  2010-12-25 09:29:35, szombat
 
   
  2010. december 25. - Urunk születése - Karácsony - Pásztorok miséje

Miután az angyalok visszatértek a mennybe, a pásztorok így biztatták egymást: ,,Menjünk hát Betlehembe, nézzük meg a történteket, amelyeket az Úr hírül adott nekünk!" El is mentek sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő Kisdedet. Miután látták, elbeszélték mindazt, amit már korábban megtudtak a Gyermekről. Aki csak hallotta, csodálkozott a pásztorok elbeszélésén. Mária pedig szívébe véste szavaikat, és gyakran elgondolkodott rajtuk. A pásztorok ezután hazatértek. Dicsérték és magasztalták Istent mindazért, amit láttak és hallottak, pontosan úgy, amint előre megmondták nekik.
Lk 2,15-20

A Karácsony Istené
December első napjaiban egy család látogatott meg és elmesélték, hogy idén ősszel a sok eső miatt viszonylag keveset tudtak kirándulni. A vasárnapi szentmiséről nem szoktak hiányozni és még az esőre vagy a rossz időre sem szoktak hivatkozni, hogy emiatt nem tudnak elmenni a misére. A lelki épülés mellett hétvégeken kirándulni szoktak. Egy ilyen őszi természetjárás közben a Bakonyban találkoztak egy festővel, aki ügyes mozdulatokkal varázsolta a tájat a vászonra. A festmények természetesen nem olyanok, mint a fényképek, s ez így volt ebben az esetben is. A kiránduló család elcsodálkozott a művészeti alkotás és a szemükkel látható táj különbségén, de úgy ítélték meg, hogy ennek ellenére a festmény hűen tükrözi a valóságot, sőt, szinte az évszakok változását is magába sűríti. A család nyolc esztendős kislánya, Eszter, aki ugyan nem érthet még a művészethez, bátran megkérdezte a festőt, hogy miért más van a képen, mint, ami látható. A festő egyszerű választ adott az érdeklődő Eszternek: Azt is lefestem, ami a látható dolgok mögött van. A kislány ekkor megjegyezte, hogy a látható dolgok mögött egy másik valóság is rejlik, s ezzel mindannyian egyetérthetünk. A kérdés számunkra csak az, hogy ki látja meg ezt a másik valóságot? Ki veszi észre ezt a másik világot? Hogyan látható meg egyáltalán ez a szemmel láthatatlan valóság? Úgy gondolom, hogy sok esetben a művészek láttatják meg velünk ezt a titokzatos világot, más esetekben pedig a művészethez talán nem értő, de a lényege példásan felismerő gyermekek lehetnek a segítségünkre.
Karácsony ünnepén szeretnénk a látható események mögé nézni, szeretnénk az ünnep lényegét megérteni. Ebben talán ugyanaz a kíváncsisággal tel érdeklődés vezet minket, mint ami a betlehemi pásztorokban is élhetett. Először is nézzük azt, ami látható! Az éjféli szentmise és a karácsony napi reggeli szentmise, a pásztorok miséjének evangéliuma röviden és egyszerűen írja le Jézus születésének történetét. Az angyalok éjnek idején hírt hoznak a pásztoroknak, hogy megszületett Betlehem városában egy gyermek, az Üdvözítő. Ők egymást bíztatva elindulnak, hogy lássák mindazt, amit megtudtak az angyali jelenés során és lássák a gyermeket.
A látható események mögé nézve, és ez már a hit cselekedete részünkről, felfedezhetjük az isteni szeretet titkát, az isteni szeretet titokzatos világát. A mennyei Atya elküldi Fiát emberi világunkba, hogy mi soha ne érezzük magunkat egyedül, hanem megtapasztaljuk, hogy velünk az Isten.
A betlehemi Gyermekben a hit szemével nézve felismerhetjük Megváltónkat és Üdvözítőnket. Ez a Gyermek hozza el számunkra a békességet és a boldogságot, és reményt gyújt mindannyiunk szívében. E Gyermek nélkül és az általa hozott békesség és szeretet nélkül nincs Karácsony. A kis Jézust nem tudja helyettesíteni a gazdagon feldíszített fenyőfa, a hóesés gyönyörű látványa, de még a legszebbnek tűnő ajándék sem. Korunk legnagyobb tragédiája éppe az, hogy Isten helyébe bálványok egész sorát tették és sajnos a Karácsony sem kivétel. Mindenféle látványos dolgokkal és értékes ajándékokkal próbálják egyesek helyettesíteni a szeretetet. Pedig Isten, aki maga a szeretet nem helyettesíthető senkivel és semmivel. És a Karácsony Istené.
© Horváth István Sándor

2010. december 25. - Urunk születése - Karácsony - Ünnepi mise
Evangélium
Kezdetben volt az Ige. Az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő volt kezdetben Istennél. Minden őáltala lett, és nélküle semmi sem lett, ami lett. Őbenne élet volt, és ez az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben világít, de a sötétség nem fogadta be. Föllépett egy ember, akit Isten küldött: János volt a neve. Azért jött, hogy tanúságot tegyen: tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, ő csak azért jött, hogy tanúságot tegyen a világosságról. Az Ige az igazi világosság volt, amely a világba jött, hogy megvilágítson minden embert. A világban volt, és a világ őáltala lett, de a világ nem ismerte fel őt. A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. Mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek; azoknak, akik hisznek benne, akik nem vér szerint, nem a test kívánságából, és nem is a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. És az Ige testté lett, és közöttünk lakott. Mi pedig láttuk az ő dicsőségét, mely az Atya Egyszülöttjének dicsősége, telve kegyelemmel és igazsággal. János tanúságot tett róla, amikor ezt hirdette: ,,Ő az, akiről mondtam, hogy utánam jön, de megelőz engem, mert előbb volt, mint én." Hiszen mi mindannyian az ő teljességéből nyertünk kegyelemből kegyelmet. A törvényt ugyanis Mózes által kaptuk, a kegyelem és az igazság azonban Jézus Krisztus által valósult meg.Istent soha senki nem látta; Isten Egyszülöttje, aki az Atya kebelén van, ő nyilatkoztatta ki.
Jn 1,1-18

Elmélkedés
Észrevehető szeretet
Öt esztendővel ezelőtt, néhány nappal a Karácsony ünnepét megelőzően Rómából utaztam haza Magyarországra. A repülőtérre kiérve kellemetlen hír fogadott, a járat öt óra késéssel indul. Ennyi időt nem szoktam semmittevéssel elfecsérelni, de egy repülőtéren nem sok lehetősége van az embernek, ezért imádkozni kezdtem, illetve arról gondolkozni, miről beszéljek majd a karácsonyi szentmisén. Kis idő után felfigyeltem egy várakozó anyukára és hat-hét év körüli kislányára. Beszédjükből ítélve lengyelek lehettek, a kislány neve idegenül hangzott, de ha magyarok lettek volna, biztosan Eszternek hívták volna. A fiatal édesanya gyermekével játszott. A kislány többször körbefutotta a padokat, majd visszatért anyukájához, ilyenkor megölelték egymást, egymásra mosolyogtak és az anya megsimogatta gyermeke arcát. Érzékelhető volt kettejük egymás iránti szeretete. Legalábbis számomra, aki türelmesen várakoztam, csendesen imádkoztam, észrevehető volt ez a szeretet. Akik türelmetlenül szaladgáltak vagy idegeskedtek a járatuk késése miatt, aligha vették észre ezt a szeretetet, az anya szeretetét gyermeke iránt és a kislány szeretetét édesanyja iránt.
Minden ünnep, jelen esetben a Karácsony ünnepe megállít minket. Nem azért, hogy semmittevéssel töltsünk órákat és napokat, hanem azért, hogy legyen időnk az elcsendesedésre, és legyen lehetőségünk észrevenni a szeretetet. A karácsonyi napokban szemünk a betlehemi istállóra, a városszéli barlangra szegeződik. Elcsodálkozunk a szegényes környezeten, az Isten Fiához szinte már méltatlan helyen és az újszülött közelében lévő állatokon. Mindezeknek persze jelentősége van. A szegényes körülmények, a jászol szalmája jelként szolgált a pásztoroknak és nekünk is. S bár a hely, az állatok istállója méltatlannak tűnhet, Isten számára nincs méltatlan hely a földön. Mindenhol megszületik, mindenütt jelen van, mindenhol él, ahol emberek élnek a földön és szeretetre vágynak. Pillanatnyi csodálkozásaink után pedig észrevehetjük az édesanyát, Máriát és gyermekét, a kis Jézust. S rögtön észrevehetjük kettejük szeretetét. Mária szeretetét újszülött gyermeke iránt, s a gyermek szeretetét édesanyja iránt. Kettejük kölcsönös szeretetét inkább az imént felidézett repülőtéri tapasztalatom miatt említem elsőként, de valószínűleg nagyon félresiklanánk és nem értenénk meg a karácsonyi titok lényegét, ha azt gondolnánk, hogy a mostani ünnep csupán Máriának és a kis Jézusnak a szeretetéről tanúsodik. Kétségtelen, hogy ez is jelen van, ez is fontos, ez is észrevehető számunkra. Rögtön észre fogjuk venni, hogy kettejük szeretetében is sokkal több van, mint amit első pillanatban gondolunk. Emellett ugyanis érdemes észrevennünk Isten szeretetét, hiszen Jézus világra jötte ennek ragyogó jele és szembetűnő bizonyítéka. Sokszor emlegetjük, hogy a karácsony a szeretet ünnepe. De ha ezalatt csupán azt értjük, hogy az emberek egymás iránti szeretetét, a családtagok szeretetét ünnepeljük, akkor nagyon múlékony lesz a szeretet megtapasztalásakor érzett boldogságunk.
A karácsony mindenekelőtt Isten szeretetéről szól, az ő örökké tartó szeretetéről. Isten szeretetből lesz emberré, szeretetből vállalja az emberi életet és sorsot, szeretetből jön el közénk. Karácsonykor Isten szeretetét ünnepeljük, amely Jézus Krisztus születésében nyilvánvalóvá, észrevehetővé, láthatóvá válik az emberek számára. Karácsonykor Isten szeretetét ünnepeljük, amely minden embernek szól, s amelyből minden emberek közti szeretetkapcsolat ered. A betlehemi gyermek édesanyja felé irányuló szeretetében benne rejlik Isten minden ember felé, minden édesanya, minden édesapa és minden gyermek felé irányuló szeretete is. A másik oldalról nézve pedig azt mondhatjuk, hogy Máriának, az édesanyának gyermeke iránti szeretetében benne foglaltatik az egész emberiség szeretete, mindannyiunk szeretete Isten felé, ezért mondtam az imént, hogy kettejük szeretete sokkal mélyebb, mint azt első pillanatban gondoljuk. Vegyük észre és ünnepeljük Isten szeretetét!
(Horváth István Sándor)

Imádság:
Urunk, Jézus Krisztus! Te eljöttél emberi világunkba, hogy megmutasd számunkra Isten szeretetét, az örökké tartó és a minket boldoggá tevő szeretetet. Az angyalokkal és a pásztorokkal együtt mi is hirdetni akarjuk és szereteted jelenlétét a világban. Hozz békét a földre!
Hozz békességet szívünkbe!
 
 
0 komment , kategória:  Karácsonyi üdvözlet  
Címkék: egyszülöttjének, helyettesíthető, csodálkozásaink, megtapasztaljuk, elcsendesedésre, semmittevéssel, magyarországra, természetjárás, helyettesíteni, kíváncsisággal, elcsodálkozunk, félresiklanánk, elgondolkodott, nyilatkoztatta, felismerhetjük, egyetérthetünk, felfedezhetjük, elcsodálkozott, észrevehetővé, türelmetlenül, segítségünkre, észrevehetjük, világosságról, mozdulatokkal, megvilágítson, mindenekelőtt, természetesen, teljességéből, tapasztalatom, nyilvánvalóvá, elbeszélésén, születésében, boldogságunk, csodálkozott, szentmiséről, szeretetében, angyalok visszatértek, jászolban fekvő, pásztorok elbeszélésén, pásztorok ezután, család látogatott, vasárnapi szentmiséről, esőre vagy, rossz időre, lelki épülés, ilyen őszi, festmények természetesen, kiránduló család, művészeti alkotás, szemükkel látható, festmény hűen, évszakok változását, Karácsony Istené, Pedig Isten, Horváth István Sándor, Atya Egyszülöttjének, Jézus Krisztus, Isten Egyszülöttje, Isten Fiához, Karácsonykor Isten,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Jó reggelt mindenkinek  Szárnyalhatunk.  Facebookon kaptam  Ima a Családom védelméért  Kórusban  Kereszt  A víz még a fogyásban is segít  5216 az új fertőzött, elhunyt ...  Az élet rövid, élj!  Kereszthordozás  A hazugság nem titkolható jele...  Naplemente  Ma Győr - beoltják a mamát  Naplemente  Szép estét kedves látogatóimna...  Mai napi mosoly Nektek :) ...  Kérek egy kulcsot a szívedhez....  Elizabeth Barrett Browning ver...  Lámpa  A nagyok kegye  Petőfiné szobra Koppenhágában  Elvetettség és szenvedés  5216 az új fertőzött, elhunyt ...  Megelőző cselekedet  Az ember eszköz  Kereszt  A szerencse  Sóhegyek Iránban  Az élet rövid......  Tisztázták a szakemberek: itt ...  Facebookon kaptam  Jó tesz a bélrendszernek  Jézus hív, bár zúg, morajlik ...  Facebookon kaptam  Jézus tanácsa  Szép tavaszi napot.....  Mai harmónia kártyám  Mesés pillanat.....  Chlorella alga: 7 lenyűgöző eg...  Az életek védelme  Szép estét  Délutáni mosoly.......  Facebookon kaptam  Tisztázták a szakemberek: itt ...  Kereszthalál  Naplemente  Jézus hív, bár zúg, morajlik ...  Facebookon kaptam  Ma találkoztam valakivel,  Jó tesz a bélrendszernek  Astra Zeneca és a vérrögösödés  Astra Zeneca és a vérrögösödés  Lehet, hogy a szelídeké lesz a...  Facebookon kaptam  Jó tesz a bélrendszernek  Csitáry - Hock Tamás idézet  Aratás  Lila fluoritkristály  Sexy nő  Azt mondod, bántott az élet  Kérek egy kulcsot a szívedhez....  Png nő  Krisztus követése  Kereszt  Helyettesítés  Az ember eszköz  Facebookon kaptam  A vidámságnak megvan az ereje ...  Elvetettség és szenvedés  Mai harmónia kártyám  Minden ember egy csoda  Naplemente  Egy csésze kávét?  Gyertya  Április 16 Magyarországon 2001...  Tisztázták a szakemberek: itt ...  Facebookon kaptam  Fogadj örökbe egy igaz barátot...  Maurice Maeterlinck  Szárnyalhatunk.  A hazugság nem titkolható jele...  Naplemente  Isten  Ha minden ember adna magából  Az áprilisi rügyekhez  Elizabeth Barrett Browning ver...  Hívő ember  Helyettesítés  Elvetettség és szenvedés  Szép estét kedves látogatóimna...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Szép kép  Png nő  Gyertya  Verses képem  A vese egészségés működéséhez ...  Szép hétvégét ! .......  Ma Győr - beoltják a mamát  Mindent, amit adtál..... 
Bejegyzés Címkék
angyalok visszatértek, jászolban fekvő, pásztorok elbeszélésén, pásztorok ezután, család látogatott, vasárnapi szentmiséről, esőre vagy, rossz időre, lelki épülés, ilyen őszi, festmények természetesen, kiránduló család, művészeti alkotás, szemükkel látható, festmény hűen, évszakok változását, család nyolc, festő egyszerű, érdeklődő Eszternek, látható dolgok, kislány ekkor, másik valóság, kérdés számunkra, másik valóságot, másik világot, szemmel láthatatlan, művészek láttatják, titokzatos világot, művészethez talán, lényege példásan, látható események, ünnep lényegét, betlehemi pásztorokban, éjféli szentmise, karácsony napi, pásztorok miséjének, angyalok éjnek, angyali jelenés, isteni szeretet, mennyei Atya, betlehemi Gyermekben, általa hozott, gazdagon feldíszített, hóesés gyönyörű, legszebbnek tűnő, élet volt, emberek világossága, sötétségben világít, igazi világosság, világba jött, világban volt, világ őáltala, tulajdonába jött, test kívánságából, férfi akaratából, törvényt ugyanis, igazság azonban, repülőtérre kiérve, karácsonyi szentmisén, várakozó anyukára, kislány neve, fiatal édesanya, kislány többször, anya megsimogatta, járatuk késése, anya szeretetét, kislány szeretetét, karácsonyi napokban, betlehemi istállóra, városszéli barlangra, szegényes környezeten, újszülött közelében, szegényes körülmények, jászol szalmája, állatok istállója, gyermek szeretetét, imént felidézett, karácsonyi titok, mostani ünnep, szeretetéről tanúsodik, szeretet ünnepe, emberek egymás, családtagok szeretetét, karácsony mindenekelőtt, emberi életet, emberek számára, betlehemi gyermek, másik oldalról, édesanyának gyermeke, egész emberiség, örökké tartó, minket boldoggá, pásztorokkal együtt, egyszülöttjének, helyettesíthető, csodálkozásaink, megtapasztaljuk, elcsendesedésre, semmittevéssel, magyarországra, természetjárás, , ,
2021.03 2021. április 2021.05
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 745 db bejegyzés
Összes: 47466 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 3333
  • e Hét: 3333
  • e Hónap: 30730
  • e Év: 325292
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.