Regisztráció  Belépés
memi59.blog.xfree.hu
A szeretet gazdagabbá teszi azt, aki kapja, és nem juttatja koldusbotra azt, aki adja. Molnar Emma
1959.03.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Becht Rezső: Soproni évszakok – Tél
  2012-01-14 11:36:11, szombat
 
   
 Becht Rezső: Soproni évszakok - Tél

Senki sem mondhatja, hogy ismeri azt a tájat, amelyet csak napfényben, vagy csak ólmos esőben látott. Más a táj nyáron és más télen, más a tavaszi reménységben és más az ősz hervadásában.
Az évszakok váltakozása évről-évre megújuló kört von ember, táj és város közé. A kör kerületének minden pontjáról más a körön belüli kép, és csak ezeknek a részletképeknek összessége ád megközelítően teljes képet.
Aki a soproni Városház teret csupán egy nyári délután lomha fényében ismeri, alig tud többet róla, mint valakiről, akit csak profilban látott erős megvilágításban. Mit tud a Nyíresről az, aki százszor látta meleg napsugárban, de egyetlen egyszer sem akkor, amikor vihartépte fenyőinek koronáját vastag zúzmara borítja?
Vannak asszonyok, akik a nyári strand sugárzó fényében a legszebbek és vannak lányok, akiknek szépsége a havas hegyek keretében érvényesül. Vannak városok, melyeknek lénye tavasszal teljesül ki: Firenze és mások, melyek ősszel legszebbek: Páris.
A mi szűkebb világunkban, ahol ,,otthon" vagyunk, ahol a körnek minden pontját ismerni véljük és ahol a szeretet elfogulttá tesz, nem merünk ilyen határozott véleményt mondani. Mikor legszebb Sopron, Mikor, melyik évszakban a legigazibb? pártokra szakadnánk, ha el akarnánk dönteni ezt a kérdést. Ha pedig a részletekből kiindulva próbáljuk összerakni az ítéletet, akkor minden lépésnél belebotlunk a ,,talán"-ba. Az öreg belvárosi utcák ,,talán" hóbundában a legszebbek; a Tacsi-árok ,,talán" október végén; a Tómalom feletti Pintytető ,,talán" május elején... Talán!...
De nem is erről van szó. Nem osztályozni akarunk, csak Sopront akarjuk körülsétálni az évszakok útján, saját gyönyörűségünkre, de egyben azzal a titkos reménységgel is, amivel a gazda vezeti vendégét földje körül, hogy talán olyat is mutathat neki, amit a másik is lát, de mégsem vesz észre.
Nem mindegy, hogy hol kezdjük a sétát. Nem a tavasz a kezdet, mert a tavasz a felfelé ívelő körnek már első negyede. A startvonal mélyebben van - a télben. A télből indul és a télbe tér vissza az élet.
*
A tél az év éjszakája.
Benne pihen el az elöregedett év és benne gyűjt erőt az új körre az eljövendő esztendő.
Az elmúlt tavasz ígéreteit már régen beváltotta a kalászok aranyára a delelő nyár, és amit a nyár érlelt, azt is már hordókba fejtette, kosarakba rakta és elvermelte az év délutánja, az ősz. Elfáradt az év. Erejét elszívták gyermekei, akiket fogant, kihordott, a világra hozott, akiket a nap melegén nevelt, a föld kenyerével és a felhők tejével táplált s akiket az örök anyai sors törvénye szerint oda kellett adnia az erősebbnek: a füveket a marhának, a rovarokat a madarainknak, a kicsinyeket a nagyoknak s mindezeket együttvéve a legfalánkabb gyermekének - az embernek. örömei kiapadnak, nagy, melengető szeme, a nap, kihűl és csak egy marad benne: a vágy az ágy után.
Alvásra vetkőzik. De előbb még melegebb vidékre küldi a soproni nyár szárnyas vendégeit, a vándormadarakat, a Békató iszapjába ágyazza a békákat, téli bölcsőjükbe rakja a hernyókat, vastagabb bundát ád a Kecskepatak őzeire s a Váris mókusaira, elaltatja a ciklámenek és gyöngyvirág csíráit, aztán rájuk teríti a soproni erdők lombját, lerázza a Lövérek sövényeinek leveleit, és a hegyeket a fenyők komor őrizetére bízva, sűrű könnyhullatás közt magára húzza a ködtakarót.
Lehalkul az élet. Csak az ember marad ébren néhány állattársával. Csak azok virrasztanak, akik már sok évezred előtt elvesztették a téli álom áldását.
Nyirkos falak nőnek a város körül, melyeket napról-napra összébb tol a fekete tél. Megszűkül a testi lét mozgási köre, de a szellemi lét, amelynek útja a függőleges, kettőzött erővel tör a magasba és a mélybe. A virrasztók az árnyak elől közelebb húzódnak egymáshoz s a természet melegére vágyva, mohóbban keresik a társat, az emberek társaságát. Kigyúlnak a Városháza tanácstermének és a Kaszinónak hatalmas ablakai, zenészek gyűlnek a pódiumokra, színészek a színpadra, és míg odakünn hóval kevert eső veri az utcát, addig a dolgozószobákban diákok hajolnak a könyv fölé és tudósok s írók befelé fordított tekintettel kutatják a titkot.
*
Fent, a város felett, a Lövér körút korai borulásában magányosan baktat a rendőr. Unalmában megszámlálja, hogy hány ablak világosodik ki a Lövér-szálló ázott frontján, melynek nyárra hangolt színei most fakón dideregnek. Aztán szolgálati hangon, de alig titkolt szeretettel magához parancsolja Luxot, a rendőrkutyát és folytatja útját arrafelé, ahol a Váris nyikorgó tölgyei alatt homályba vesznek a zenepavilon szivárványszínei. A ködfal már a ,,Sóhajok útja" fekete fenyősoráig nyomult és elfedi a Károly-magaslatot.
Nep. Szent János kápolnája - finom művű ereklyetartó kormos fenyőtestőrök körében - borúsan tekint le a mélyben elterülő városra és talán vágyakozva gondol vissza arra a 135 esztendőre, amit odalent töltött a régi Városháza mellett, míg 38 évvel ezelőtt fel nem hozták ide az új Sopronba, az erdő szélére...
Lent a városban kigyulladnak a fények és kipontozzák a híg szürkeségben úszó utcákat és tereket. A szem szeretettel kíséri a fényfűzéreket kapaszkodó útjukon fel a Bécsi-domb tetejéig, ahol Szent Mihály templomának gótikus tömege sötétlik, vagy jobbra a Kurucdombig, ahonnan valaha Vak Bottyán pattantyúsai lőtték Sopront s ahol most a soproni szegénység fellegvára, az egykori Szélmalom-kaszárnya - a ,,Himmelskaserne" - kerek tornya belevész a részvétlen égbe. Ott fáj legkínzóbban a tél, mert ott nem tudják, miért imádkozzanak: a fagy és hó távolmaradásáért vagy pedig sűrű hóviharokért, melyek lapátot adnak a kezekbe és kenyeret a szájakba.
A város mintha imbolyogna a sűrűsödő estben. Talán már nem is Sopron az odalenn, hanem a Sötétség tengerének kikötője, ahová száz és száz ingófényű hajó menekült a tél elől. Mintha árbocok nyúlnának az égbe, a Kurucdomb pedig mintha komor csatahajó volna, melynek páncéltornya a vitorla nélküli szélmalom.
*
Márai Sándor szerint Eger igazibb város mint Pest, Nürnberg igazabb mint Berlin. Ebben az értelemben Sopron is az ,,igazibb" városok közé tartozik, nem régiségénél fogva, hanem lényének minőségénél fogva. A városi civilizáció itt már sok évszázad előtt városi kultúrává nemesedett, azzá a nehezen definiálható valamivé, amit Budán a Verbőczy utcában vagy a Fortuna utcában vagy a Bécsi-kapu téren érez az ember, de amit alig talál meg Pesten.
A városi kultúrának legközvetlenebb kifejezői az épületek. Vannak kulturált házak, civilizált házak és - házak. A csatakos késő ősz és a fekete tél kíméletlenül, a megvesztegethetetlen bíró szigorával rostálja szét az épületeket ebbe a három osztályba.
Ilyenkor, amikor a fák és virágok megvonják díszítő segítségüket és a fény s árnyék játéka kialszik, magára marad az architektúra, mint a ruhátlan emberi test. Ilyenkor tűnik ki, hogy mi a valódi, mi a talmi, hogy művész volt-e az építő vagy kontár.
Ahogy minden osztályban vannak jeles és gyönge tanulók, úgy Sopronnak is vannak részei, melyek kitüntetéssel állják meg a vizsgát és olyanok, amelyek lemaradnak.
A város eminense természetesen a Belváros. Olyan századokban épült, amikor az ember még tisztelte az anyagot és építés közben nemcsak az eszére hallgatott, hanem a szívére is. És mivel a szeretetnek egybeolvasztó ereje van, ezek az utcák és terek, minden változatosságuk mellett is harmóniába forrtak össze. Mindezek a barokk-kapuk, gótikus portálék, boltívek és erkélyek a nap megszépítő fénye nélkül is szépek, mert építőik nemcsak a formák nemességét, hanem a fényt is beléjük építették.
Nincs az a koratéli eső, amely el tudná mosni a Templom utca és Kolostor utca halk nobilitását; nincs az a lucskos idő, melyben az Orsolya tér ne maradna áhítatos kápolna.
A Belvárosban csak két-három oda nem való épület akad. Ezek annak a tétova kornak elnevelt gyermekei, amely kor telerakta az újabb Sopront is - mint minden várost - a neobarokk, neoreneszánsz és neogótika szomorú korcsaival. Csak a legújabb időben kezd visszatérni Sopron építészetébe a szabadabb és egészségesebb szellem, amely szakítva a régi stílusok silány utánzásával, harmonikus tagozású, derűt árasztó és a decemberi esőben is ,,otthont" ígérő házakat alkot.
*
A fekete tél előbb-utóbb fehér téllé szépül. Megérkezik a Schneeberg felől az igazi tél szálláscsinálója, a fagy és sietve beüvegezi a tócsákat. Nyomában megjön a díszítő bűvész, a zúzmara is és éjszakán át beszegi a vasrácsokat, ősz parókát rak a parkok fáira és csalfa virágzást borít a Lövérek gyümölcsöseire. Aztán eljön végre a nap, amikor az idő megérett a nagy kozmetikusnak, a hónak fogadására.
Hangtalanul, vagy zord vihar sivításában ráborul a mindent megszépítő hótakaró Sopronra és kétszáznegyvenedszer bizsergeti végig a Szentháromság-szobor barokk angyalkáit az első hó puhasága. Fészket rak a Kecsketemplom kőcsipkéibe, csillogó palástot von a Hűségkapu Hungáriájának vállára, bekeretezi a Szentgyörgy utca és a Kolostor utca címerpajzsait, minden barokk cirádát és párkányt fehéren kihangsúlyoz, minden toronysüveg köré patyolatturbánt csavar. Az ódon házak a hó fehérségétől még sötétebbek lesznek, fekete ünneplőbe öltözött aggastyánok tisztes gyülekezetévé válnak az utcasorok, melyeknek alján a mai emberek tusfekete sziluettjei osonnak a libegő pehelyfüggöny alatt.
A csöndes város még néhány fokkal lehalkul, mert a vastag hószőnyeg felissza a léptek és kerekek zaját. Hótapétás szobává változik a régi Sopron, telezsúfolva az ősöktől örökölt szépmívű bútorokkal, és ebben a puha otthonban egyetlen család csillogó szemű gyermekeivé fiatalodnak a polgárok.
Szertefoszlottak a város körül a ködfüggönyök. Helyettük jégvirágos, óriási üvegbura kupolája kéklik a Várhelytől a Fertőig, egyetlen fehér egységgé fogva össze a téli nap fényében fürdő hegyeket és a havas háztetők tömkelegét. Néha egy-egy régimódi szán csilingel Bremberg felé, benne romantikus hajlamú idősebb dámák és az autókorszak gőgjétől még meg nem fertőzött unokák.
A Kurucdomb lejtős utcáin megindul a Szélmalom-kaszárnya ínségeseinek processziója a Városháza felé, hogy kenyeret lapátoljon a fehér mannából annak a gyerekhadnak, amely a szikrázó hó boldogító mámorában ócska szánkókon és hordódongából faragott hótalpakon Brueghel ecsetjére kívánkozó téli vigasságot csap a szélmalmok körül.
Odaát, a Szent Mihály-negyed oldalán, ahol a Wieden, Ruckherzu és más ódon nevű utcák szentektől őrzött házaiból kék füst száll a gyémántporos téli égbe, a módosabb gazdapolgárok ünneplik a pihentető telet. Földjeiktől és szőlőiktől elvágta őket a hó, de megmaradt a zsíros babsterc, a Fertő-menti vörösbor és az ólban a hízó. Késköszörülés, forró víz bugyborékolása és az áldozati állat halálvisítása hallatszik mindenfelől a hosszú udvarokból, ahol a véres havon az asszonynép és a gyerekek sürgölődnek a teknő körül a böllér vezérlete alatt. Estig már hurkákká, sonkákká és szalonnává változott a tehetséges állat, és mikor a zegzugos utcákon felragyog a hó a lámpák fénykörében, akkor a gazda a komákkal már valamelyik ,,Buschenschank" vastag levegőjében issza az áldomást és énekli a régi katona nótákat, hogy csak úgy rengenek bele a párától verejtékező ablakok. Így gyűjt erőt a soproni gazdapolgár a tél legnagyobb teljesítményéhez, a gazdapolgár-bálhoz, amikor az öregebbje csizmásan és pitykés lajbiban, a fiatalja sajnos már városi ruhában este nyolctól reggelig csüggedetlenül forgatja párját a Kaszinó fényes termeiben.
Kár, hogy ennek a zsíros, bővérű világnak nem akadt még Pólya Tiborja.
*
Egy éjjeli séta a behavazott Sopronban az élvezetek ama fajtájához tartozik, mint Händel valamelyik Concerto grosso-ja. Középen a szólóhangszerek kisebb, de annál értékesebb zenekara, a concertino, köröskörül a nagyzenekar, a tutti. Lábujjhegyen járó halk zene barokk triolákkal, szelíd dinamikával és sok szordinóval.
A lámpák ernyői lefelé nagy fényudvarokat hasítanak ki a hó kékes sápadtságából, felfelé imbolygó árnyékokba burkolnak egy gótikus rozettát vagy oszlopsoros toronyerkélyt. Legfelül pedig az Orion csillagképe villog és egy leheletnyi holdsarló ezüstlik.
A Szentlélek-templom vállai közé húzott tornyocskájával öregasszonyosan belesüpped a puha, fehér karosszékbe, amit már hétszázadszor tol alája a tél. Az Előkapu egymás elé tolakodó házainak egyik sarkában egy megroskadt kis rokokókapu tehetetlen második gyermekkorát éli. Duzzog, mert a Moziból jövők nem akarják észrevenni hattyútollas mantilláját.
Felhő érkezik a Rax felől a Várostorony fölé. A kétfejű sasmadár mindkét csőrével belehasít a lomha dunyhába és sűrű pelyhekben újra megindul a hó hullása a soproni terek terére, a Városház-térre. Egymás után megkondulnak a magasban a toronyórák. Ütéseik mint fagott buborékok szállnak alá és szétpattannak. Kivilágított ablakok mögött boltíves mennyezetek és freskók derengenek.
Ki tud ilyenkor hazamenni? Mindig tovább csalogat a ringó hóhullás az újabb és legújabb Sopronon keresztül, végig az Alsólövér utcán fel a Winkler út kanyarain, villák és hólombos gyümölcsfavázak közt a Váris tölgyerdejéig, ahol az ívlámpák már erdőt - igazi erdőt! - és keresztül-kasul szaladó sínyomokat világítanak meg. Itt már nem Händel-zene hallatszik, hanem a Lövér-szálló jazz-ritmusa és a háttérből a fenyvesek halk korálja.
*
A ,,Bakter"-jégpálya felől harsogó zenehullámokat hoz a szél. M ár nem a ,,Kaszinó-csárdás" és a ,,Kék-Duna-keringő" szívünkbe kottázott taktusait, hanem egy megafonhang harsány vallomásait.
Valamikor ez a korcsolyapálya volt a soproni téli sport netovábbja. Az erdő ugyan éppen olyan közel volt mint ma, de csak a legedzettebbek merészkedteküükbe (?) se jutott, hogy télen mást is lehet tenni, mint bálozni, színházba járni, a száz soproni egyesület valamelyikében elnökölni vagy titkárkodni és - esetleg - korcsolyázni. Csak a Neuhofig terjedt a téli séta, néha a Városligetig, de maga az erdő, a nyári barát, legfeljebb vadászt látott vagy Hatvan Ferencet néhány elszánt turistával.
Míg azután, két-három évvel a világháború előtt, a két Kraul-fiú és Strauch tanár hosszú léceket kötött a lábára és a fejcsóválókkal mit sem törődve, utat tört a soproni hegység havas világába.
És ma? Ma az első hóra megindul az erdő felé a hótalpasok tarka hada, a Lővér-szállóban nincs üres szoba, a Dalos-hegyen síiskola nyílik, a Lövér-körúton lovak mögött száguldanak a síjöringőzök, a Hatvan-turistaházban és a Károly-kilátóban pedig forralt bor körül ülnek az alvó erdő felköltői.
Kétfajta sí-barát van: olyanok, akik csak a sít szeretik és az erdőt csak terepnek nézik, és olyanok, akik az erdőt szeretik és a léceket becsülik. Az utóbbiakat az életben is az új, töretlen utak, a távoli célok vonzzák. Ők azok, akik az ugrósánc körüli nyüzsgést messze elkerülik s órákon szótlan gyönyörűséggel tologatják a talpakat a fárasztó friss hóban az Istenszékétől a Tolvaj-árokig, hegyen-völgyön át, a csodálkozni tudás boldog izgalmában és a megtisztult világ iránti hálával.
Az élet szennyes levegője elhomályosítja a lelket. Azelőtt a hármas egység: vallás, költészet és zene volt a lelkek megtisztítója, ma, amikor a költészet a technika zajába fullad, a zenét pedig mindinkább elgépesíti az ember, ma a fehér hegyek és havas erdők világa vállalja a feladat egy részét, hogy újra tükörré fényesítse, amit a hétköznap hályoggal vont be.
Abban a percben, amikor a Printz-pihenőnél a láb rálép a hóba fektetett sítalpra és a botok maguk mögé taszítják a mindennapot, kezdetét veszi valami boldogító folyamat, amit talán átlényegülésnek lehetne nevezni.
A deákkúti kőfejtőnél már egy részben átalakult ember vág neki a jobboldalt felkanyarodó kocsiútnak, hogy az első elágazásnál sietve belemerüljön a hótól roskadozó fák és bokrok csöndjébe. Fent a Fáberrét előtt végigömlik a napfény, a fehér prémes fenyők folyosóján és aranyporrá gyújtja az ágakról lepergő hókristályokat. A Hétbükkfa után az átlényegülés már teljes. Súlytalanná vált test szárnyaló lélekkel siklik a Tacsi-árok kanyargó galériáján lefelé kék árnyak és szikrázó fehérség felett az Ördög-árok torkáig. Egy félóra múlva már kelta sírhalmok körében, a Várhely-kilátó tetejéről issza a szem a fehér körképet, melyet nyugaton a Rax és Schneeberg, északon a Fertő határol. Odaát a Fertő jegén most van az aratás ideje. Vágják a nádat.
A táj nem oly heroikus, mint az Alpesek drámai mozgalmassága. Szépsége szendébb, hívása anyaibb. Felemel anélkül, hogy megfélemlítene, sötét völgyekbe vezet, anélkül, hogy elcsüggesztene. Nincsenek zord sziklaormai, de vannak erdői és rétjei, melyek barátaink. És mindezek felett van egy gyönyörű tulajdonsága: - a miénk! A miénk, mint a kezünk, melynek minden ráncát, vonalát ismerni véljük és amely mégis csupa titok és meglepetés. A nagyobbik otthonunk ez a táj - ahogy a kisebbik az a város, ott lent a havas mélyben -, telítve egy emberélet milliónyi emlékével, fényekkel és árnyakkal, színekkel és illatokkal.
Sokszor járt, de mindig új úton, hó alatt alvó erika-mezők közt futnak a sílécek a Muck-kilátóhoz. Az új István-menedékház csodálkozva áll az első hóban. Előtte párosával sorakoznak a sík, várnak gazdáikra, akik benn a vendégszobában, a délutáni napfény utolsó nyalábjaival a tarka abroszokon, az újjászületés fáradalmait pihenik ki.
Már ibolyaszínre fagyott ködfátylak kúsznak a völgyekben. De fent a Nyíresen a viharfenyők törzse még rőten izzik a búcsúzó napfényben. A hóvánkosok egyik oldala narancssárga, a másik ibolyakék, a száraz fűcsomók lenszőkék, a tölgyek elhalt levelei rozsdásan zörögnek az ágakon, fent pedig egy sor aranybárány legel az almazöld téli égen. Hova bújnak ilyenkor az erdő állatai, melyeknek lábnyomai keresztül-kasul futnak a havon?
Völgynek fordulnak a lécek. Mindjobban gyorsuló siklással szántják a havat. Már a Nyíres alján szaladnak... már a Vadász-forrás homálya is mögöttük maradt... most a Tölgyes-mocsár tölgypatriarkáját kerülik meg... rohannak tovább a kanyargó erdei út ringató hullámain kék és rózsás fényekben... Fáberrét... Deákkút... Fél óra volt? Öt percnek látszott.
A Lövér-körúton már égnek a lámpák. Fenyvesek és tölgyesek közt autók és autóbuszok suhannak a havas úttesten, oldalt pedig zilált hajú sízők siklanak lefelé, a városba, amely fényekkel ékesítve békésen fekszik a téli est platinaszürke foglalatában.
*
Megbékélt lélekkel tér vissza az ember az erdők teléből a dolgozószoba mesterséges nyarába. Hajában magával hozza a felhőket hajtó szelet, fülében a nagy ígéretnek: az új Ébredésnek suttogását. Megfagyott madártetemet látott, de érezte a sílécek alatt a gyökereket is az új élet nedvével. Néha megrázkódott előtte egy madár szárnyától a bokor és a lesikló hótakaró alatt megmutatta a rügyeket. Hallgatott órákon át, nem azért, mintha temetőben érezte volna magát, hanem azért, mert nem akarta felkelteni az Anyát, akinek méhében már ott vár a gyermek, az új soproni Tavasz.
(Forrás: Soproni Szemle 1938. II. évf. 1-2.sz.)
 
 
0 komment , kategória:  Téli versek  
Címkék: távolmaradásáért, dolgozószobákban, szivárványszínei, szertefoszlottak, szálláscsinálója, gyönyörűségünkre, teljesítményéhez, gyümölcsfavázak, legközvetlenebb, megvilágításban, változatosságuk, részletképeknek, tornyocskájával, öregasszonyosan, patyolatturbánt, szólóhangszerek, átlényegülésnek, vándormadarakat, bugyborékolása, fejcsóválókkal, gyümölcsöseire, elhomályosítja, megfélemlítene, tanácstermének, hókristályokat, legedzettebbek, vendégszobában, korcsolyapálya, elcsüggesztene, valamelyikében, himmelskaserne, gyönyörűséggel, zenehullámokat, csüggedetlenül, kecsketemplom, állattársával, tavaszi reménységben, évszakok váltakozása, körön belüli, részletképeknek összessége, soproni Városház, nyári délután, nyári strand, havas hegyek, körnek minden, szeretet elfogulttá, részletekből kiindulva, öreg belvárosi, évszakok útján, titkos reménységgel, gazda vezeti, felfelé ívelő, Becht Rezső, Szent János, Szent Mihály, Márai Sándor, Hűségkapu Hungáriájának, Szent Mihály-negyed, Pólya Tiborja, Hatvan Ferencet, Soproni Szemle,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
JövőPláza
Piatnik Komische Tiere
2.530 Ft
 
ConCorde univerzális tablet tok 7" tabletekhez - ZÖLD
3.139 Ft
 
AIDA 1.4 HDMI 1,5 méter - aranyozott
3.299 Ft
 
Deluxe építőjáték készlet - járművek - Playgo
8.550 Ft
 
Transformers pénztárca
1.570 Ft
 
Rubber Loops UV effektes áttetsző, fűzhető gyöngyök, 100 db
1.430 Ft
 
Boston Acoustics VOYAGER 70 Univerzális hangsugárzó
98.989 Ft
 
A kezdő fotósok utikalauza
3.289 Ft
 
John Deere traktor - Bruder
14.510 Ft
 
Locsoló csúszda 488 cm-es - Bestway
4.961 Ft
 
Cowboy kalap, tolldísszel, fehér
1.440 Ft
 
Canton CD 390 Álló hangsugárzó
263.995 Ft
 
Ülő és hát párna terrakotta színű Nizza 87x38x4 cm-es
5.220 Ft
 
C92710 Trento Daypack vörös fotós hátizsák
12.650 Ft
 
The Hobbit levélbontó, Zsákos Bilbo kardja, 23 cm
13.170 Ft
 
Dörr Shot2Go fotótartó (4,7x7) golyóstoll
1.309 Ft
 
ZEMA GREEN MENTHA Fülbevaló
7.600 Ft
 
Csavar behajtó bit készlet 6 lapú 8 db-os
550 Ft
 
Házikó formarakosgatós játék - Playgo
5.591 Ft
 
Nyomda (egér)
271 Ft
 
még több termék
Címkék: Piatnik Komische Tiere, Rubber Loops UV, Boston Acoustics VOYAGER, John Deere, Canton CD, C92710 Trento Daypack, Zsákos Bilbo, Dörr Shot2Go, ZEMA GREEN MENTHA Fülbevaló, formarakosgatós, transformers, tabletekhez, tolldísszel, univerzális, hangsugárzó, hangsugárzó, univerzális, utikalauza, építőjáték, aranyozott, levélbontó, golyóstoll, terrakotta, fotótartó, acoustics, pénztárca, fülbevaló, áttetsző, hátizsák, gyöngyök, komische, effektes, járművek, concorde, daypack, piatnik, traktor, voyager, fotósok, csúszda, készlet, bestway, készlet, fűzhető, locsoló, behajtó, trento, kardja, playgo, nyomda, házikó, csavar, zsákos, mentha, hobbit, canton, rubber, playgo, deluxe, tablet, bruder, boston, cowboy, kezdő, fehér, vörös, kalap, bilbo, green, méter, loops, deere, fotós, párna, színű, tiere, nizza, játék,
Véleményezd!
03.28. 22:05 Magyar-görög - Taktikus csapatot ígér Markarián
03.28. 22:04 Az ötös lottó nyerőszámai és nyereményei
03.28. 22:04 Férfi kézilabda NB I - Csurgói győzelem
03.28. 22:03 Női röplabda NB I - Három játszmában nyert a Miskolc
03.28. 22:03 Férfi vízilabda ob I - Könnyed szolnoki siker
03.28. 22:03 Női kézilabda MK - Győr is a döntőben
03.28. 22:03 Az ötös lottó nyerőszámai
03.28. 22:03 Rákóczi Anna maradt a Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetségének elnöke
03.28. 22:02 Tapolcai választás - MSZP: Pad Ferenc érdek-képviseleti vezetőként harcol a...
03.28. 22:02 Felavatták az újraépített békéssámsoni templomot
Tudjátok ?
Hogyan készül a makaróni?
Mi a véleményetek a legújabb Petőfi mizériáról?
Honnan ered a börze és a tőzsde szavunk?
Képrejtvény. Ki tudod találni?
Képrejtvény. Ki tudod találni?
még több kérdés
ReceptBázis
Csirkezúza pörkölt
Répatorta
Mézes zserbó
Márvány-kalács
Finom sajttekercs
Kalácsban sült sonka
Csodás kifli
Pudingos citromszelet
sült burgonya
Mákos-szilvalekváros ostoros kalács
még több recept
Blog Címkék
Sajátszerkesztésűképem  NAGYON SZÉP HÚSVÉti KÉP..........  Szép rózsa  Megtanultam, hogy várni a legn...  Szép rózsa  Körözött nagyon másként  81 éve született Csurka István...  Olyan szomorú mindig egyedül l...  Csak a gubó öregszik. A benne ...  Telefonommal fotóztam  KÜLÖNLEGESEN SZÉP KÉPek.........  Ügyészség: Heroikus munkával t...  Ugye jól csinálom gazdi ? :-) ...  68 éve született Jobba Gabi Já...  68 éve született Jobba Gabi Já...  CSODÁLATOS HÚSVÉTI KÉPek ........  Így kapják meg a visszajáró pé...  És azt tudtad?  Mi az?  Igaz történet: Az eltitkolt gy...  Ügyészség: Heroikus munkával t...  Telefonommal fotóztam - vidám ...  Ön melyik politikust küldené e...  Phoenix  Daniel Steel Biztos kikötő (20...  SZÉP HÚSVÉTI VERSek..............  Előadásvázlat - I. évf.  kellemes tavaszi hétvégét kív...  Szeresd  HUSVÉTI KÉPEK és VERSEK..........  Daniel Steel Biztos kikötő (20...  NAGYON SZÉP HÚSVÉti KÉP..........  Ukrán tornászok cáfolják meg a...  A könyvek barátaim  SZÉP HÚSVÉTI VERSek..............  Gyermekek, Fotók, rajzok, fest...  Ludi Delfino  A Jóistennek egyetlen bélyegző...  Szép gondolatok...  SZÉP HÚSVÉTI VERSek..............  A kínai Sanya Sihai cég 3D nyo...  NAGYON SZÉP HÚSVÉti KÉP..........  Gyermekek, Fotók, rajzok, fest...  Túrógombóc diókabátban  CSODÁLATOS HÚSVÉTI KÉPek ........  B. B. Nala: Elvarázsolt aranyk...  Igaz történet: Az eltitkolt gy...  Súlytöbblet  Akkurvajéletbe! Kevesebb lett ...  Hokkaidó sziget hihetetlenül a...  Gyermekek, Fotók, rajzok, fest...  Deli Enikő Kezek  Deli Enikő Kezek  Mosoly az arcodon...  Szőke Zsuzsanna: Baromfi udvar  Ludi Delfino  Barka  Így kapják meg a visszajáró pé...  Puliszka  2015. március 28. Szombat  Várnai Zseni: SZEGÉNY ÖREGASSZ...  Gyermekek, Fotók, rajzok, fest...  Veszteséges az állami brókercé...  Semmi sem véletlen.....  52 éves Quentin Tarantino Osca...  Ludi Delfino  Színes történetek  NAGYON SZÉP HÚSVÉti KÉP..........  Müller Péter A nő  Fölösleges volt Tarsoly letart...  Kívánságom a képen...  HUSVÉTI KÉPek .............}}}  Cristiano Ronaldo civil képe  Ludi Delfino  Legyen szép hétvégéd!  NAGYON SZÉP HÚSVÉti KÉP..........  HUSVÉTI KÉPek .............}}}  Igaz történet: Az eltitkolt gy...  Igaz történet: Az eltitkolt gy...  NAGYON SZÉP HÚSVÉti KÉP..........  KÖSZÖNÖM ,HOGY ma IS BENÉZTÉL....  NAGYON SZÉP HÚSVÉti KÉP..........  Kevés a szó...  Ludi Delfino  SZÉP HÚSVÉTI VERSek..............  CSODÁLATOS HÚSVÉTI KÉPek ........  Szép gondolatok...  Színes történetek  Müller Péter A nő  Daniel Steel Biztos kikötő (20...  ÜRES A TARSOLy  Várnai Zseni: SZEGÉNY ÖREGASSZ...  Szőke Zsuzsanna: Baromfi udvar  Ludi Delfino  NAGYON SZÉP HÚSVÉti KÉP..........  Olyan szomorú mindig egyedül l...  Zseniális gondolat!  NAGYON SZÉP HÚSVÉti KÉP..........  Villamosítják a vasútvonalat a...  Szép gondolatok... 
Bejegyzés Címkék
tavaszi reménységben, évszakok váltakozása, körön belüli, részletképeknek összessége, soproni Városház, nyári délután, nyári strand, havas hegyek, körnek minden, szeretet elfogulttá, részletekből kiindulva, öreg belvárosi, évszakok útján, titkos reménységgel, gazda vezeti, felfelé ívelő, startvonal mélyebben, télből indul, eljövendő esztendő, elmúlt tavasz, kalászok aranyára, delelő nyár, nyár érlelt, világra hozott, föld kenyerével, felhők tejével, örök anyai, legfalánkabb gyermekének, marad benne, soproni nyár, soproni erdők, fenyők komor, ember marad, téli álom, város körül, árnyak elől, természet melegére, emberek társaságát, dolgozószobákban diákok, könyv fölé, város felett, zenepavilon szivárványszínei, mélyben elterülő, régi Városháza, erdő szélére, városban kigyulladnak, szem szeretettel, fényfűzéreket kapaszkodó, soproni szegénység, részvétlen égbe, város mintha, sűrűsödő estben, vitorla nélküli, értelemben Sopron, városi civilizáció, nehezen definiálható, városi kultúrának, csatakos késő, épületeket ebbe, három osztályba, ruhátlan emberi, építő vagy, város eminense, eszére hallgatott, szeretetnek egybeolvasztó, formák nemességét, tétova kornak, újabb Sopront, legújabb időben, régi stílusok, decemberi esőben, díszítő bűvész, parkok fáira, nagy kozmetikusnak, hónak fogadására, mindent megszépítő, ódon házak, libegő pehelyfüggöny, csöndes város, vastag hószőnyeg, régi Sopron, ősöktől örökölt, puha otthonban, havas háztetők, autókorszak gőgjétől, fehér mannából, szélmalmok körül, gyémántporos téli, módosabb gazdapolgárok, pihentető telet, zsíros babsterc, áldozati állat, hosszú udvarokból, véres havon, gyerekek sürgölődnek, teknő körül, böllér vezérlete, tehetséges állat, zegzugos utcákon, lámpák fénykörében, régi katona, , ,
2015.03 2015. Március 2015.04
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 70 db bejegyzés
e év: 265 db bejegyzés
Összes: 8350 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 261
  • e Hét: 261
  • e Hónap: 121994
  • e Év: 339142
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Online Póker, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2010 TVN.HU Kft.