Belépés
menusgabor.blog.xfree.hu
"A világ pocsolya, igyekezzünk megmaradni a magaslatokon." / DoktorStrix / Menus Gábor
1940.08.11
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
A Trianoni békeszerződésről
  2013-06-04 20:09:23, kedd
 
   
 
A TRIANONI BÉKESZERZŐDÉSRŐL


Magyarország 1920. június 4-én, 93 évvel ezelőtt írta alá Trianon kastélyában az I. világháborút lezáró békét. A Trianoni békeszerződés gazdasági-társadalmi hatásait tekintve a magyar történelem legsúlyosabb tehertétele volt, mely egyaránt súlytott és súlyt napjainkban is minden magyar állampolgárt nemzeti, vallási és politikai hovatartozás nélkül.


A békeszerződésről
A trianoni békeszerződés az I. világháborút Magyarország (mint az Osztrák-Magyar Monarchia egyik utódállama) és az Antant (Nagy-Britannia, Franciaország, Olaszország) között lezáró békeszerződés, amely többek között meghatározza Magyarország és Ausztria, Románia, valamint az újonnan létrejött Csehszlovákia és a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság új határait. (Ausztria határairól emellett a St.Germain-i békeszerződés is rendelkezik.) A trianoni békeszerződés az I. világháborút lezáró Párizs környéki békeszerződések rendszerének része.Az elcsatolt részek és ami megmaradt

A szerződés Magyarország (Magyar Királyság) új határainak megállapítása mellett korlátozta a magyar hadsereg létszámát (35 000 főben), megtiltotta légierő és nehézfegyverek tartását. Tartalmazta az akkor létrejött Népszövetség alapokmányát is. 1920. június 4-én írták alá a Nagy Trianon-kastélyban (egyes - téves - források szerint a Kis Trinanon-kastélyban), a franciaországi Versailles-ban. A szerződést nem írta alá a szintén az Antanthoz tartozó USA, amely akkor nem lett tagja a Népszövetségnek. Az USA és Magyarország később Washingtonban kötött békét: ez a Népszövetségre vonatkozó cikkelyek kivételével szó szerint megegyezett a trianonival.

A magyar delegációt a tárgyalásokon gróf Apponyi Albert vezette. Szigorú értelemben vett tárgyalás nem folyt, az Antant képviselői fogadták a magyar küldöttséget, és egyszerűen közölték vele a feltételeket. Ezután átvették a magyar álláspontot tartalmazó dokumentumokat, majd pár nap múlva - lényegében anélkül, hogy figyelembe vették volna a magyar érveket - közölték a döntést. Az új határokat elvileg a Woodrow Wilson amerikai elnök által megfogalmazott nemzeti elv alapján jelölték ki. Ettől azonban több esetben, stratégiai, gazdasági, közlekedési stb. szempontokra hivatkozva eltértek. Például az összes az új határral párhuzamos út és vasút a határ túloldalára került (főleg katonai okokból). Például az Arad-Nagyvárad-Szatmárnémeti út és vasút, a Csallóköz (a megmaradt, összekötő utak nélküli sugaras szerkezet máig a magyar közlekedés egyik gondja). Így kerültek egybefüggő magyar lakosságú tömbök is a határ túloldalára (Csallóköz a teljes Dél-Felvidékkel, a Partium, Székelyföld, a Délvidék északi része), noha legtöbbször ki lehetett volna jelölni megfelelő határt. A magyar tárgyalási stratégia sem volt kompromisszumkész: a teljes integritást célozta ahelyett, hogy a magyar lakosságú határmenti területek megtartására törekedett volna. Részben ezért is hagyták figyelmen kívül.

A szerződést végül a lényegében erre kinevezett Simonyi-Semadam Sándor kormányának küldöttei, Drasche-Lázár Alfréd rendkívüli követ és Benárd Ágoston népjóléti miniszter írták alá. A szerződést az 1921. évi XXXIII. törvénycikkel iktatták be a magyar jogrendszerbe - ez volt az egyetlen magyar törvény, amely fekete keretben jelent meg.Gróf Apponyi Albert magyar főtárgyaló

Magyarország új határai
Magyarország az alábbi területeket veszítette el:
- Erdély és jelentős területek Magyarország keleti részéből (az ún. Partium, valamint a Bánság keleti része, az Alföld egy része Romániához került;
- A szlovákok, rutének által is lakott északi területek többsége, így a Felvidék, a Csallóköz és Kárpátalja Csehszlovákiához került;
- Délen a Szerémség, Bácska és a Bánság nyugati része, valamint a Muraköz az újonnan alakult Szerb-Horvát-Szlovén Királyság (későbbi neve Jugoszlávia) része lett;
- Nyugaton egy sáv, a Felsőőrvidék Ausztriához került, ahol később Burgenland néven önálló tartományt hoztak létre az új területekből a már aláírt Saint Germain-i békeszerződés alapján;
- Északon Szepes és Árva megyéből kb. 500 km2 területet Lengyelország kapott meg.

A szerződéssel a Szerb-Horvát-Szlovén Királysághoz került az 1102 óta a magyar korona fennhatósága alá tartozó Horvátország is. Fiume (mai neve Rijeka) városa is a magyar korona része volt, de rövid önállóság után Isztriával és Zárával együtt Olaszországhoz került, majd 1947-ben Jugoszláviához csatolták.

A békeszerződés eredményeképpen a Magyar Királyság elveszítette területének több mint kétharmadát (az ország területe 282 000 km2-ről 93 000 km2-re csökkent).

Demográfiai következmények
A Magyar Királyság lakóinak száma 18,2 millióról 7,6 millióra esett vissza. 1910-ben a Magyar Királyságban élő magyar népesség az össznépesség kb. 48,1%-át tette ki. Noha az elcsatolt területeken élők többsége nem volt magyar nemzetiségű, a békeszerződés során az országhatárok megvonása még nagyjából sem követte a nyelvi vagy nemzetiségi határokat. Sok esetben egységes tömbben élő magyar lakosságú területeket is elcsatoltak. Mintegy 3,3 millió magyar rekedt kívül az új magyar állam határain, azaz magyarok kerültek szülőföldjükön kisebbségbe. A magyar nemzetiségűek lélekszáma az elcsatolt területeken az 1910-es népszámlálás alapján:

- Felvidéken (ma Szlovákia): 884 000 fő, a helyi lakosság 30%-a
- Erdélyben (ma Románia): 1 662 000 - 32%
- A Vajdaságban (ma Szerbia): 420 000 - 28%
- Kárpátalján (ma Ukrajna): 183 000 - 30%
- Horvátországban: 121 000 - 3,5%
- Muravidéken (ma Szlovénia): 20 800 - 1,6%
- Felsőőrvidéken (Burgenland) (ma Ausztria): 26 200 - 9%

A békeszerződés után a magyar népesség aránya a népmozgás miatt általában csökkent, de az elcsatolt területeken ma is nagy számban élnek magyarok.Az Osztrák-Magyar monarchia nemzetiségi térképe 1910-ből

Egyéb hatások
Ami a gazdaságot illeti, a korábbi Magyar Királyságból a termőföld 61,4%-a, a faállomány 88%-a, a vasúthálózat 62,2%-a, a kiépített utak 64,5%-a, a nyersvas 83,1%-a, az ipartelepek 55,7%-a, a hitel- és bankintézetek 67%-a került a szomszédos országok birtokába. Romániának és Jugoszláviának részt kellett vállalnia Magyarország anyagi tartozásainak rendezésében a fennhatóságuk alá került területek miatt. A további intézkedések közé tartozott, hogy nem épülhet Magyarországon vasút egynél több sínpárral. Magyarország azokról az Európán kívüli területi előjogokról is lemondott, amelyek a korábbi Osztrák-Magyar Monarchia területéhez tartoztak. Az elcsatolt területeken az új rezsimek megbízhatatlannak tartották a korábbi, többnyire magyar nemzetiségű értelmiségi, hivatalnoki réteget, és sokukat elbocsátották. Nagy részük az 1920-as években Magyarországra települt át, ahol komoly nélkülözések után is csak részben találtak munkát. Mindez belpolitikai feszültségeket keltett, felerősítette a magyarországi antiszemitizmust.

A trianoni békeszerződés utóélete
A magyar külpolitikát a II. világháború végéig egyértelműen a határrevíziós törekvéseknek rendelték alá, ezekben a "mindent vissza" hívei többségben voltak a kompromisszumra is hajlandókhoz (pl. a székely-magyar korridort követelőkhöz) képest. A fegyverkezési és egyéb korlátozásokat 1937-ben felmondta a magyar kormány, lényegében visszhang nélkül.

Az elveszített területek egy részét a II. világháború előtt és alatt a Bécsi döntésekkel (1938 és 1940), illetve német szövetségben fegyveres akciókkal az ország visszaszerezte. Az I. Bécsi döntéssel a Felvidék és Kárpátalja déli - többségében magyarlakta - részét, Csehszlovákia német elfoglalásakor Kárpátalját, a II. Bécsi döntéssel Észak-Erdélyt, Jugoszlávia német lerohanását követően pedig Muraközt, Dél-Baranyát és Bácskát kapta vissza az ország.

Az 1947-es Párizsi békeszerződés visszaállította az 1937-es határokat, de katonai okokból három Pozsonnyal szemben lévő falu, Oroszvár, Horvátjárfalu és Dunacsún, az ún. Pozsonyi hídfő átkerült Csehszlovákiához (hivatalosan azért, hogy Pozsony további fejlődéséhez, növekedéséhez elég terület legyen a Duna déli oldalán). (Ez tette később lehetővé a Bős-nagymarosi vízlépcsőnél a Duna egyoldalú szlovák elterelését.)

Azóta Magyarország területe - apróbb kölcsönös területi kiigazításoktól eltekintve - nem változott, nagysága hivatalosan 93.030 km2.

A II. világháború után Magyarországot leigázott országnak tekintették, elsősorban a Szovjetunió részéről volt ez a hivatalos álláspont. Ennek értelmében Magyarország számára egészen 1989-ig előírták, hogy nem építhet széles utakat, mert azon a hadsereg fel tud vonulni. A szomszédos országokból kitoloncolták a II. világháború alatt újonnan letelepült magyarokat. Ezzel azonban nem elégedtek meg a környező országok vezetői, és keményen bosszút álltak a magyarajkú őslakosokon. Az egyik ilyen cselekmény Csehszlovákiában a Beneš-dekrétumokból ismert kollektív bűnösség elve volt, mely a magyar mellett a német kisebbséget érintette a legrosszabbul.

http://www.doksi.hu


LinkTrianoni békeszerződés

LinkTRIANON GYÁSZOS NAPJÁRA EMLÉKEZZÜNK! 2013 MIHI
1. Levél - Költő: Karinthy Frigyes - Előadó: Takács Bence
2. Így történt (részlet) Dr. Padányi Mihály írása - Előadó: Mészáros Sándor (sunyó)
3. Tóth Árpád: Szent nyomorék, riadj! - Előadó: Csurka László
4. Trianon - Szkítia zenekar
5. Szolnoki Szigligeti Színház előadásából - Dsida Jenő: Psalmus Hungaricus (részlet) - Előadó: Balázs Péter Székely Himnusz - Előadó: Bor Panka Szép vagy, gyönyörű vagy, Magyarország - Előadó: Kertész Marcella és Gál Laura

Link


FELTÁMADÁSRA VÁRVA ! TRIANON /Hagyaték /

LinkDupla nemzeti tragédia történt ezen a junius 4-i napon: 1920-ban és 1961-ben


1920:

Elment orosz, török, Trianon sem örök!


1961

Született június 4-én


 
 
0 komment , kategória:  Történelem  
Címkék: békeszerződésről, csehszlovákiához, csehszlovákiában, antiszemitizmust, kiigazításoktól, horvátországban, népszövetségnek, békeszerződések, visszaállította, kompromisszumra, eredményeképpen, visszaszerezte, nehézfegyverek, következmények, franciaországi, jugoszláviának, feszültségeket, korlátozásokat, népszövetségre, szülőföldjükön, olaszországhoz, jugoszláviához, dokumentumokat, magyarországon, magyarországot, elfoglalásakor, magyarországra, megfogalmazott, felsőőrvidéken, magyarországi, békeszerződés, felerősítette, washingtonban, fegyverkezési, csehszlovákia, horvátjárfalu, magyar történelem, trianoni békeszerződés, újonnan létrejött, elcsatolt részek, szerződés Magyarország, magyar hadsereg, akkor létrejött, franciaországi Versailles-ban, magyar delegációt, tárgyalásokon gróf, magyar küldöttséget, magyar álláspontot, magyar érveket, határ túloldalára, magyar közlekedés, teljes Dél-Felvidékkel, TRIANONI BÉKESZERZŐDÉSRŐL, Magyar Monarchia, Szerb-Horvát-Szlovén Királyság, Magyar Királyság, Nagy Trianon-kastélyban, Apponyi Albert, Woodrow Wilson, Simonyi-Semadam Sándor, Drasche-Lázár Alfréd, Benárd Ágoston, Gróf Apponyi Albert, Kárpátalja Csehszlovákiához, Szlovén Királyság, Felsőőrvidék Ausztriához, Saint Germain-i, Északon Szepes, Szlovén Királysághoz, Magyar Királyságban, Magyar Királyságból, Azóta Magyarország, TRIANON GYÁSZOS NAPJÁRA EMLÉKEZZÜNK, Karinthy Frigyes, Takács Bence, Padányi Mihály, Mészáros Sándor, Tóth Árpád, Csurka László, Szolnoki Szigligeti Színház, Dsida Jenő, Psalmus Hungaricus, Balázs Péter Székely Himnusz, Panka Szép, Kertész Marcella, FELTÁMADÁSRA VÁRVA,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
10.19. 19:22 Önkormányzat 2019 - Ismét tüntettek Borkai Zsolt ellen Győrben
10.19. 19:22 Férfi kézilabda BL - A Veszprém kilenc góllal legyőzte a címvédő Vardart
10.19. 19:12 Labdarúgó NB I - Lanzafame fejesével nyert Zalaegerszegen a Honvéd
10.19. 19:12 Labdarúgó NB I - Nem esett gól az éllovas és a második helyezett mérkőzésén
10.19. 19:07 Női kosárlabda NB I - DVTK-siker Zalaegerszegen
10.19. 19:03 Salvini: a Liga vezette olasz jobboldal készen áll a kormányzásra
10.19. 19:02 Labdarúgó NB I - A Puskás Akadémia hatgólos meccsen verte a Paksot
10.19. 19:02 Labdarúgó NB I - Megszakította nyeretlenségi sorozatát a Debrecen
10.19. 19:02 Labdarúgó NB I - Kaposváron nyert a Kisvárda
10.19. 18:52 Traktornak ütközött és meghalt egy motoros Tapolcánál
Tudjátok ?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
Kívánhatok kellemes ünnepeket?
még több kérdés
Blog Címkék
  A buddhizmus tanításai az embe...    Jó reggelt kedves látogatóimna...      Facebookon kaptam  Őszi kép    Png őszi fa      Szèp napot kívánok    Facebookon kaptam  Földes Gábor özvegye    Facebookon kaptam                            Buda Ferenc - Pesten esik a hó  Aranyosi Ervin: Megélés  Őszi kép      Zelk Zoltán: Feltámadás      Október 16 - A kenyér világnap...  Zelk Zoltán: Feltámadás  Barsi Balázs atya: A csend  Az emberi lélek szokása      Virágos szép napot , hetet      Szép őszi napot  Aranyosi Ervin: Megélés        28. évközi hét csütörtök 10.17    Facebookon kaptam    Piros rózsa      Komárom    Facebookon kaptam        Londíner      Ne féljünk a szívünktől  Ne féljünk a szívünktől        Őszi kép  Jó reggelt kedves látogatóimna...    Londíner    Szèp napot kívánok  Boldog szülinapot a ma ünneplő...    Szép estét  Érdekes előadás - az egészségr...      Png nő      Lila rózsa  Facebookon kaptam  Virágos szép napot , hetet  Antiochiai Szent Ignác püspök ...  Zelk Zoltán: Feltámadás    Útravaló – 2019. október...    Facebookon kaptam    Elfogadom az örökös mosolyt 
Bejegyzés Címkék
magyar történelem, trianoni békeszerződés, újonnan létrejött, elcsatolt részek, szerződés Magyarország, magyar hadsereg, akkor létrejött, franciaországi Versailles-ban, magyar delegációt, tárgyalásokon gróf, magyar küldöttséget, magyar álláspontot, magyar érveket, határ túloldalára, magyar közlekedés, teljes Dél-Felvidékkel, magyar tárgyalási, teljes integritást, magyar lakosságú, szerződést végül, lényegében erre, magyar jogrendszerbe, egyetlen magyar, alábbi területeket, része Romániához, újonnan alakult, magyar korona, békeszerződés eredményeképpen, ország területe, elcsatolt területeken, békeszerződés során, országhatárok megvonása, nyelvi vagy, magyar nemzetiségűek, 1910-es népszámlálás, helyi lakosság, békeszerződés után, magyar népesség, népmozgás miatt, gazdaságot illeti, korábbi Magyar, faállomány 88%-a, kiépített utak, szomszédos országok, további intézkedések, korábbi Osztrák&#8211, 1920-as években, magyarországi antiszemitizmust, magyar külpolitikát, határrevíziós törekvéseknek, székely-magyar korridort, magyar kormány, elveszített területek, ország visszaszerezte, 1947-es Párizsi, 1937-es határokat, hivatalos álláspont, szomszédos országokból, környező országok, magyarajkú őslakosokon, egyik ilyen, magyar mellett, német kisebbséget, békeszerződésről, csehszlovákiához, csehszlovákiában, antiszemitizmust, kiigazításoktól, horvátországban, népszövetségnek, békeszerződések, visszaállította, kompromisszumra, eredményeképpen, visszaszerezte, nehézfegyverek, következmények, franciaországi, jugoszláviának, feszültségeket, korlátozásokat, népszövetségre, szülőföldjükön, olaszországhoz, jugoszláviához, dokumentumokat, magyarországon, magyarországot, elfoglalásakor, magyarországra, megfogalmazott, felsőőrvidéken, magyarországi, békeszerződés, felerősítette, washingtonban, fegyverkezési, , ,
2019.09 2019. Október 2019.11
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 12 db bejegyzés
e év: 217 db bejegyzés
Összes: 3853 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 597
  • e Hét: 7031
  • e Hónap: 21328
  • e Év: 340503
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.