Belépés
menusgabor.blog.xfree.hu
"A világ pocsolya, igyekezzünk megmaradni a magaslatokon." / DoktorStrix / Menus Gábor
1940.08.11
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Szent István király ünnepe_Imák a Hazánkért
  2013-08-20 15:15:33, kedd
 
   
 
SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÜNNEPE - IMÁK A HAZÁNKÉRT


Augusztus 20. Nemzeti Ünnepünk! - 2013.

LinkÁllamalapító Szent István ünnepén

LinkÖsszefogás dala - Együtt az ország - Augusztus 20.

LinkSZENT ISTVÁN KIRÁLY EMLÉKÉRE

LinkChrome RT: A világnak szívében

LinkKodály Zoltán: Ének Szent István királyhoz

LinkIsmerős Arcok: Az andocsi Máriához

LinkBoldogasszony Anyánk / Régi Magyar Himnusz

LinkRomantikus Erőszak - Boldogasszony Anyánk

LinkAbasári K. - Abagyöngy Z. - Hazánk Nagyasszonya( Szűz Mária, Ba

LinkAbasári Kórus: Bús magyarok imádkoznak

LinkKöböl Z. - Varga B Tamás : Magyarok imája / HD /

Link
IMÁK A HAZÁNKÉRT

Téged kérünk, Magyarok Nagyasszonya, mint Anyánkat,
ne hagyd elveszni meggyötört hazánkat!
Fordítsd felénk könnyes tekinteted,
mutasd meg számunkra Szeplőtelen Szíved,
hevítse át szívünket Szeretetlángod,
hogy megtérjen nemzeted, kövessen országod. AmenII. RÁKÓCZI FERENC IMÁJA


A Te kezedben van szívünk, Uram.
Gyújtsd fel a lomhákat!
Vezesd vissza az eltévelyedetteket!
Világítsd meg a vakokat!
Lágyítsd meg a hajthatatlanokat!
Bátorítsd meg a habozókat!
Tanítsd meg a tudatlanokat!
Gyarapítsd bennünk a hitet!
Gyújtsd föl a kölcsönös szeretet lángját,
s újra és újra kérlek,
add, hogy szereteted gyarapodjék,
hogy ez az isteni láng
eméssze föl viszálykodásainkat! Amen

II. Rákóczi FerencFELAJÁNLÓ IMA


Megfeszített Jézusunk, szent Sebeid oltalmába ajánljuk ma hazánkban
a hitünket! A hit nélkül élők azon vannak, hogy szent
Nevedet káromolják, törvényeidet lerontsák, egyházadat üldözzék,
a népek békéjét megzavarják.
Üdvözítő Krisztusunk, ne engedd, hogy országunk elpusztuljon a
pogányság, ámítás, irigység, és osztálygyűlölet hullámaiban!
Add meg nekünk az igaz hitben való egységet, a keresztény szeretetben
való testvériséget, s add meg, ó, add meg nekünk a Te békédet!

Ámen.

Páli Szent VinceBOLDOGSÁGOS KRISZTUS ANYJA


Esedezik színed előtt Magyarország,
Fáradt kezét segítségért nyújtja Hozzád,
Te kezedbe teszi sorsát,
Rabságából, édes mentő, hogy kihoznád.
Előtted sír egész ország könyörögve,
Hiszen Tied századoktól minden rögje.
István király szent örökje Isten után
Benned bízik mindörökre.
Szent Fiadat, Boldogasszony, kérd e népért,
Győzelemmel verje vissza ellenségét,
Rabságának vesse végét,
Adja neki égen-földön üdvösségét.

AmenFOGOLYKIVÁLTÓ BOLDOGASSZONYHOZ


1. Ha égből földre néz szemed,
Anyánk, ha bút és bajt keres.
Ha nézed itt a föld porán,
Kijár itt véres Golgotán.
Magyarokra nézz!
Sorsuk mily nehéz.
Ó, áldd meg őket és védd meg őket.
Viharban annyit szenvedőket.

2. Ó, Szűzanyánk, te jól tudod,
Nekünk csak szenvedés jutott.
Vesd áldott két szemed reánk,
És fölragyog még a Golgotánk!
Magyarokra nézz!
Sorsuk mily nehéz.
Ó, áldd meg őket és védd meg őket.
Viharban annyit szenvedőket.

3. Idegen földről, ó Anyánk,
Hol nincs otthonunk és hazánk.
A foglyok szíve hazasír,
Szép magyar földre visszasír.
A foglyokra nézzl
Sorsuk mily nehéz.
Ó, szánd meg őket,
Hozd vissza őket,
Viharban annyit szenvedőket!IMÁDSÁG NAGYASSZONYUNKHOZ A HAZÁÉRTMária, Mária, Szeplőtlen Anya
Mária, Mária, Szeplőtlen Anya!
Védő palástodat terítsd országodra!
Megszünt a szeretet, sírnak a gyerekek,
Gyullaszd lángra Anyánk, a kihült szíveket!
Mária, Mária, siess oltalmunkra,
Alvó gyermekeket nincs ki betakarja.
Mária, jó Anyánk, köszönt édes hazánk,
Tedd fel szent fejedre a magyar koronát!

Sükösdi énekHAZÁNK REMÉNYSÉGE


Hazánk reménysége
Boldogasszony Anyánk,
Magyarok Királynéja,
Mennyei Édesanyánk,
Népünk reménysége,
Boldogasszonyunk!
Hozzád száll sóhajunk:
Tekints le hazánkra,
Légy mennyei követünk,
Áldd meg magyar népedet,
Hogy járja az Isten-i utat,
S példát mutatva a világnak
Áraszthassa az égi fényt.

O. L.IMÁDSÁG


Ki ülsz az égben a vihar felett,
Én Istenem halgass meg engemet.
Hozzád megy szívem, itt szavam dadog,
Hazámért reszketek, magyar vagyok.
A népekkel ha haragod vagyon,
A magyarra ne haragudj nagyon.
Ne haragudj rá, bûnét ne keresd,
Bocsáss meg néki, sajnáljad, szeresd.
Szeresd, vigyázz rá Istenem atyám,
El ne vesszen veszejtő éjszakán.
Mert itt a népek nem tudják, mit ér,
Hogy olyan jó, mint a falat kenyér.
Hogy nem szokott senkit se bántani,
Lassú dallal szeretne szántani.
Édes Istenem, te tudod magad,
A bárány nála nem ártatlanabb.
Te tudod ezt a fajtát, mily becses,
Milyen takaros, mily kellemetes.
Te látod életét minden tanyán,
Te tudod, hogy beszél: édes anyám.
Te tudod a barna kenyér ízét,
Te tudod a Tisza sárga vizét.
Te tudod, hogy itt milyen szívesen


Hempereg a csikó a füvesen.
Tudod a nyáj kolompját ha megyen,
Édes szöllőnket tudod a hegyen.
S keserű könnyeink tudod Uram,
Hogy mennyit is szenvedtünk csakugyan.
S hogy víg esztendőt várunk mindenér
S hisszük, lesz még szőllő, lágy kenyér.
Oh, keljetek a magyart védeni,
Ti, Istennek fényes cselédei:
Uradnak mondd el aranyarcú Nap,
Mondd el szerelmes délibábodat.
Dicsérjed a Balatont, tiszta Hold,
Hisz szebb tükröd a földön sohse volt.
Csillagok értünk könyörögjetek:
Kis házak ablakában reszketeg
Szerteszét este mennyi mécs ragyog-
Könyörögjetek értünk csillagok.

Szép Ernő, (1884-1953)Világ Győzedelmes Királynéja,
Édesanyánk kegyes Szűz!
Kész már az ékes koszorú,
Mit néped fejedre tűz.
Árva nemzet fonta néked,
Kívüled nincs támasza.
Zárd be védő karjaidba
Nagyhatalmú Szűzanya.

Öröm kevés jutott nékünk,
Keserű a kenyerünk.
Fájó panasz, kínzó sóhaj,
Bús gyötrelmes életünk.
Örvendező Szűz Mária,
Mosolyt küldjél mireánk,
Oszlik az éj, hajnal hasad,
Fényben úszik szép hazánk.

Fiad keresztje tövében
Vért hullattál könnyezve.
Bús fájdalom a lelkedet,
Szíved hét tőr vérezte.
Ó fájdalmas Szűz Mária,
Vérző szíved harmata
Hulljon a kereszt tövére
A veled síró magyarra.

Mint hazánknak Nagyasszonya,
Égi trónon a helyed.
Az angyalok, magyar szentek
Zengnek hozsannát neked.
Dicsőséges Szűz Mária,
Kinek Jézus a Fia
Add, hogy ismét felviruljon
Szép kerted, Pannónia.

Kárpátok az, ahol könnyből
Fakad minden kis virág.
Erdély bérceiben ahol
Gyászt öltött fel a világ.
Magyaroknak csonka földjén
Forrjon össze szív s lélek,
Világ Győzedelmes Királynéja
Esdve kér magyar néped.Hazánk Nagyasszonya
Hazánk Nagyasszonya, aki tisztel Téged.
Nehéz időket él a Te Magyar néped
Hiszünk egy jobb sorban és szeretünk Téged
Könnyező imánkból csokrot nyújtunk Néked
Semmi más nem maradt, csak szent segítséged
Ezért könyörög most a hű Magyar néped.

Mária , Mária maradj a Magyarnak segítő Asszonya.

Hazánk Nagyasszonya, hontalan reménye,
Árva nép gyámola, éjszakának fénye!
Hiszünk egy jobb sorsban és szeretünk Téged
Könnyező imánkból csokrot nyújtunk Néked
Semmi más nem maradt csak, szent segítséged
Ezért könyörög most a Te Magyar néped

Mária, Mária maradj a Magyarnak segítő Asszonya

Hazánk nagyasszonya, nem féltjük országunk,
Hiszen Neked adta első szent királyunk.
Ameddig velünk vagy, jöhet vészek vésze,
Erős lesz e nép, ha Te leszel vezére
Semmi más nem maradt, csak szent segítséged
Ezért könyörög most a Magyar néped
Mária, Mária maradj a Magyarnak segítő Asszonya.Prókai Tamás: A SORS PECSÉTJE


Magyarok Nagyasszonya! Drága Édesanyánk!
Sugárzó tekénteted vesd most mireánk!
Segéld meg árva magyari véredet
S óvón emeld fölénk most segítő két kezed!

Mérhetetlen a szenvedés, az ország veszőben!
Árva tyúk sem kotlik már a likas teknyőben!
Szent Szűvednek szerelmetes Fénye
Legyen rongyos testünknek enyhülése!

Könyörülj meg rajtunk egyetlen Anyánk,
Hisz' Tied utolsó szögig meggyalázott Hazánk!
Szólj érettünk - esdve kérlek - pár jó szót Fiadnál,
Segítse meg szeretett népét e végső csatánál,

Mert az Idők mostan bevégeztettek,
S a magyar sorsa pecsétet tesznek!
Segítsen meg minket, e pecsét ne a halálé legyen,
Hanem az életé, és ne kelljen féljen

Az, ki tiszta szívéből Fényben él!
Hisz' tudod jól, a magyari ilyen nép!
Szabadíts fel minket ezerév jármából,
S ébreszd fel végre a magyart rémlő álmából!

Magyarok Nagyasszonya! Drága Édesanyánk!
Sugárzó tekénteted vesd most mireánk!
Segítsd meg árva magyari véredet
S ne hagyd pusztulni e végső időkben!FOHÁSZ
2009. március 25.


Boldogasszony Anyánk,
Fényes tekinteteddel nézzél le reánk.
Hozzád könyörgünk, Téged kérünk,
Magyar nemzetünk megmentésében,
Adj segítséget nékünk.

Boldogasszony Anyánk nézzél le reánk
Magyarokra,
Kik, Hozzád könyörögnek,
Benned remélnek.
Adj jobb sorsot e Nemzetnek!
Add, hogy feltámadjon ez az Ország
és újra visszataláljon Hozzád!

Adj nekünk Reményt, Békességet
és soha el nem fogyó bizalmat Benned.
Boldogasszony Anyánk, tekintsél le reánk.

Áldott kezeidet nyújtsd segítségül nékünk,
Hogy sorsunkat ne szenvedjük,
Hanem örömödben leljük.

Boldogasszony Anyánk,
add nékünk vissza Koronánk Szentségét!
Engedd, hogy újra felragyogjon,
s minket Fényével beborítson!

Kárpátok bércein felcsendül az ének,
Vigad a bús magyar...
Lesz-e áldás, áldomás,
vagy részünként már csak a nyomor marad?

Sírva vigad a magyar...
Könnyei végig peregnek arcán,
Lelke sajog, fájdalom járja át...
Így tudni, ki az Igaz Magyar,
Ki menté és nem veszejté Hazáját.

Boldogasszony Anyánk, nézzél le reánk.
Hallgasd meg bús könyörgésünket...
Minket Magyarokat, soha ne hagyjál el!
Áld meg ezt a Hazát,
Segíts, hogy Újjászülethessen!
Népednek add vissza e Szentséget.

Add, hogy újra EGY legyen az Ország,
és a MAGYAROK ISTENE kormányozza Országát!
Ámen.

(írta: Feketéné Lendvai Katalin)BOLDOGASSZONY ANYÁNK


Boldogasszony Anyánk, régi nagy Patrónánk!
Nagy ínségben lévén, így szólít meg hazánk:
Magyarországról, édes hazánkról,
Ne felejtkezzél el szegény magyarokról!

Ó Atya Istennek kedves szép leánya,
Krisztus Jézus Anyja, Szentlélek mátkája!
Magyarországról, édes hazánkról,
Ne felejtkezzél el szegény magyarokról!

Nyisd fel az egeket sok kiáltásunkra,
Anyai palástod fordítsd oltalmunkra.
Magyarországról, édes hazánkról,
Ne felejtkezzél el szegény magyarokról!

Kegyes szemeiddel tekintsd meg népedet,
Segéld meg áldásra magyar nemzetedet.
Magyarországról, édes hazánkról,
Ne felejtkezzél el szegény magyarokról!

Mert sírnak, zokognak árváknak szívei,
Hazánk pusztulásán özvegyek lelkei.
Magyarországról, édes hazánkról,
Ne felejtkezzél el szegény magyarokról!

Vedd el országodról ezt a sok ínséget,
Melyben torkig úszunk, Ó nyerj békességet.
Magyarországról, édes hazánkról,
Ne felejtkezzél el szegény magyarokról!

Irtsd ki, édes Anyánk, az eretnekséget,
Magyar nemzetedből a hitetlenséget!
Magyarországról, édes hazánkról,
Ne felejtkezzél el szegény magyarokról!

Hogy mint Isten Anyját régen tiszteltenek,
Úgy minden magyarok most is dicsérjenek.
Magyarországról, édes hazánkról,
Ne felejtkezzél el szegény magyarokról!

Tudod, hogy Szent István örökségben hagyott,
Szent László király is minket reád bízott.
Magyarországról, édes hazánkról,
Ne felejtkezzél el szegény magyarokról!

Fiad ellen sokat, megvalljuk, vétettünk.
De könyörögj értünk, s hozzája megtérünk.
Magyarországról, édes hazánkról,
Ne felejtkezzél el szegény magyarokról!

Jézus fiad előtt hajts térdet érettünk,
Mert ha nem cselekedsz egy lábig elveszünk.
Magyarországról, édes hazánkról,
Ne felejtkezzél el szegény magyarokról!
Dicséret, dicsőség legyen az Atyának,
A te szent Fiadnak, s Szentlélek mátkádnak.
Magyarországról, édes hazánkról,
Ne felejtkezzél el szegény magyarokról!


Gyula diák: MAGYAR MIATYÁNK 1919-BEN


Van-e imádság, forróbb, könyörgőbb,
mint a miénk most? - Kínok imája! -
Nyisd meg Nagyúr a fellegek kárpitját
s irgalmas szívvel, figyelmezz rája.
Nincs annyi fűszál, libanoni lejtőn,
mint ahány könnycsepp bús magyar
szemekbe,
hallgass meg kérünk, jaj, most az egyszer
Miatyánk, ki vagy a mennyekbe'!
Könyörgünk! Nézz ránk, hisz az nem lehet,
hogy síró szóval pusztába kiáltsunk!
Sok volt a vétkünk - nagy büszkeségünk.
felhőkig járt az álmodásunk -
de most bánattól gyötrötten mondjuk:
Szenteltessék meg a Te neved!

Végigvertél a borzalommal
és mégis, most is széthúzunk, látod.
Küldjed szívünkbe a szerelmes békét,
jöjjön el végre a Te országod!
Ugye nem szórod szét ezt a népet,
bujdosónak a nagy világba,
hiszen Te hoztad Ázsiából
s verted, de védted a pusztulástól
ezer évig! Mondd csak: hiába ?!

Voltunk a véres védőbástyád
s voltunk villámló ostorod,
tégy velünk, ahogy megérdemeljük,
legyen meg a Te akaratod!

Küldjed szívünkbe a szerelmes békét,
s küldd az erőt a rossz karunkba!
Küldj halk esőt a földjeinkre
S legyen gondod a barmainkra!
Önts enyhülést a lelkek tüzére,


s tudsz: szeress! Ha kell: fenyíts!
csak legyen béke, boldog megértés,
miképpen menyben, úgy a földön is.

Nézd: éhezünk, rongyokba járunk,
nincsen koldusabb néped minálunk.
Nézzed a gyermek éhező száját,
asszonyainknak bús Kálváriáját,
ha Te nem segítesz: elveszünk!
Ó, add meg hát a napi kenyerünk!

Nagyúr! Vétekkel, igaz, megrakódtunk,
gőgösek közt, bizony elsők voltunk,
de most a házunk hamva van fejünkön
s a bűnbánat megtépte köntösünket,
Isten! Istenes szerelemmel
bocsásd meg a mi vétkeinket!

Minket megvertél magyar-Isten
és megverted az őseinket.
De fiainknak minden más nép,
felejtse el apái vétkét
- sok számolatlan számadásunk -
miképpen mi is megbocsátunk
a mi ellenünk vétkezőknek

Torkunk rekedt a rimánkodástól
az ős magyar föld: merülő gálya.
Jaj! Tedd a szent kezed föléje,
oltalmazd meg, vigyázz rája
és ne vigy minket a kísértésbe!

A tenyereden, Isten-apánk
hordod az ember-milliókat.
Mi is elférünk békében ottan,
csak vesd ki köztünk az árulókat!

Nem kell minékünk más hódolása
és nem vágyik a magyar sehová sem,
csak engedj élni, tüzekbe nézni
tilinkószónál mesét mesézni
és szabadíts meg a gonosztól! - Ámen.

(vitéz Somogyváry Gyula)


Link
Sík Sándor: AZ ANDOCSI MÁRIÁHOZ
(Magyar búcsújárók éneke 1920-ban.)


Koldusboton, törött mankón
Jövünk búcsút járni,
Szűzmáriás magyaroknak
Kopott unokái.
Éjfél van a Duna táján.
Magyaroknak éjszakáján
Nincs más, ki virrasszon.
Baráttalan, testvértelen,
Hozzád ver a veszedelem,
Boldogságos Asszony!

Megcsúfolták, megpöködték,
Ami bennük szép volt,
Kilencfelé hasogatták,
Ami rajtunk ép volt;
Tépett testünk megtapossák,
Ragadozók ragadozzák
Édes-kevesünket,
Koporsónkat faragdálják.
- Eléd sírjuk, magyar árvák,
A mi keserünket.

Idegenek megnevetik
Drága magyar szónkat,
Idegentől kéregetjük
Kenyerünket, sónkat.
Magyar kezek szántogatnak,
Régi rögön új uraknak,
Néped hegye-völgyén.
Más arat, hol mi vetettünk:
Jövevények, szolgák lettünk
Úr-apáink földjén.

Boldogasszony, ezer évig
Édesanyánk voltál,
Eleink, ha hozzád sírtak,
Hozzájuk hajoltál:
Száz ostorral ostorozzon,
Csak ez egyért, Boldogasszony,
A jó Krisztust kérd meg:
Négy-víz-parton, három-hegyen
Mindörökké magyar legyen
A máriás ének. 
 
0 komment , kategória:  Vallás  
Címkék: boldogasszonyhoz, újjászülethessen, boldogasszonyunk, hajthatatlanokat, magyarországról, osztálygyűlölet, asszonyainknak, könyörgésünket, szeretetlángod, visszataláljon, boldogasszony, megérdemeljük, könyörögjetek, rimánkodástól, testvériséget, szenteltessék, hitetlenséget, bevégeztettek, tilinkószónál, tekinteteddel, fogolykiváltó, megmentésében, nagyasszonya, felejtkezzél, felragyogjon, eretnekséget, elpusztuljon, büszkeségünk, szántogatnak, megfeszített, pusztulástól, törvényeidet, kiáltásunkra, meggyalázott, megbocsátunk, magyarország, világnak szívében, andocsi Máriához, kölcsönös szeretet, isteni láng, népek békéjét, igaz hitben, keresztény szeretetben, föld porán, foglyok szíve, foglyokra nézzl, kihült szíveket, magyar koronát, vihar felett, falat kenyér, bárány nála, barna kenyér, Szent István, SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÜNNEPE, IMÁK HAZÁNKÉRT, Nemzeti Ünnepünk, Államalapító Szent István, SZENT ISTVÁN KIRÁLY EMLÉKÉRE, Chrome RT, Kodály Zoltán, Ének Szent István, Ismerős Arcok, Boldogasszony Anyánk, Régi Magyar Himnusz, Romantikus Erőszak, Abasári, Abagyöngy, Hazánk Nagyasszonya, Szűz Mária, Abasári Kórus, Köböl, Varga Tamás, Magyarok Nagyasszonya, Szeplőtelen Szíved, RÁKÓCZI FERENC IMÁJA, Rákóczi Ferenc, FELAJÁNLÓ IMA, Megfeszített Jézusunk, Üdvözítő Krisztusunk, Páli Szent Vince, BOLDOGSÁGOS KRISZTUS ANYJA, Hiszen Tied, Szent Fiadat, FOGOLYKIVÁLTÓ BOLDOGASSZONYHOZ, IMÁDSÁG NAGYASSZONYUNKHOZ HAZÁÉRT, HAZÁNK REMÉNYSÉGE, Magyarok Királynéja, Mennyei Édesanyánk, Édes Istenem, Szép Ernõ, Világ Győzedelmes Királynéja, Nagyhatalmú Szűzanya, Örvendező Szűz Mária, Dicsőséges Szűz Mária, Kinek Jézus, Hiszen Neked, Prókai Tamás, SORS PECSÉTJE, Drága Édesanyánk, Szent Szűvednek, Koronánk Szentségét, Igaz Magyar, Minket Magyarokat, MAGYAROK ISTENE, Feketéné Lendvai Katalin, BOLDOGASSZONY ANYÁNK, Atya Istennek, Krisztus Jézus Anyja, Isten Anyját, Szent László, MAGYAR MIATYÁNK, Somogyváry Gyula, ANDOCSI MÁRIÁHOZ, Boldogságos Asszony,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
01.28. 11:01 Korlátozzák a kamionforgalmat Parassapusztánál
01.28. 10:51 Idényzáró futam lesz az Alpok-Adria Kupában a Szilveszter-rali
01.28. 10:51 Győzött 60 gáton Szűcs Valdó Pozsonyban
01.28. 10:51 Farkas Örs: megerősített támogatást kapott a Fidesz-KDNP Győrben
01.28. 10:41 A NAV mindenkinek készít adóbevallás-tervezetet
01.28. 10:41 Szőke Abigélt is beválogatta a Variety a figyelemre méltó tehetségek tízes ...
01.28. 10:41 Noul arhiepiscop catolic de Alba Iulia a fost botezat iniţial reformat
01.28. 10:31 Észak-Macedónia rendkívüli intézkedéseket vezetett be a magas légszennyezet...
01.28. 10:31 Koronavírus - A gyógyászati eszközök hiánya nehézséget jelent a járvány ell...
01.28. 10:31 Új járásbíróság épülhet Tatán
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Facebookon kaptam  Szókratész bölcsessége - A hár...  Facebookon kaptam  Angyal hóesésben  Hatalom  Gyerekkoromban – öt-hat ...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Betty Boop  A vidám özvegyember  Megkeresztelkedés  Hasznosság  Velence - Olaszországban  Ideje továbblépni! Ami a múlt...  Az élet 7 szabálya.......  Facebookon kaptam  Várnunk kell őt  Az Úr áldása legyen rajtad éle...  Betty Boop  Merici Szent Angéla szűz 01.27  Velence - Olaszországban  Az ördög elvitte a fináncot  Retro csillár  Szőke Tisza egykoron......  Eszter babák  Szép estét  Téli este  Hóvirág  Ima, minden nap, Ferenc Pápa i...  Az egyensúly a kulcs mindenben...  Robert Burns - Shelah ONeil  Alvó babyk  Facebookon kaptam  Kétségbeesés  Biztonsági tippek zöldségekhez...  Kutyus farönkön  Velence - Olaszországban  Az ördög elvitte a fináncot  Jó reggelt kedves látogatóimna...  Facebookon kaptam  Cicák virágokkal  Férfi vízilabda E.B. 2020 - B...  Elnémult harangok  Mózes  Kölyök huski  Betty Boop  Alvó babyk  Facebookon kaptam  Áldott szép jó reggelt kívánok...  Szèp estét  Robert Burns: Falusi randevú  Piros gerbera vázában  Hatalom  Bekső Univerzum - Kétszázhatva...  Kávézó nők  Szókratész bölcsessége - A hár...  S mert a jellem maga az ember,...  Szépség.......  Facebookon kaptam  No comment .......  Facebookon kaptam  Kellemes kávézást!  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Az élet 7 szabálya.......  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Hasznosság  Rózsaszín rózsa  Időseknek........  Facebookon kaptam  Új csaj  Facebookon kaptam  Betty Boop  Betty Boop  Téli naplemente  Facebookon kaptam  Piros gerbera vázában  Grál kehely  Facebookon kaptam  Téli naplemente  Facebookon kaptam  Jézus gif  Sarah bíboros: " Esteledik, a...  Facebookon kaptam  Pusztai Éva: Parázs  Rózsaszín rózsa  Hóvirág  Betty Boop  Téli kép  A skót Petőfi születésének nap...  Erőtlenül erős  Facebookon kaptam Krisztina...  Facebookon kaptam  Alvó kutya  Grál kehely  Betty Boop  Tojás szemek  Ami még van 
Bejegyzés Címkék
világnak szívében, andocsi Máriához, kölcsönös szeretet, isteni láng, népek békéjét, igaz hitben, keresztény szeretetben, föld porán, foglyok szíve, foglyokra nézzl, kihült szíveket, magyar koronát, vihar felett, falat kenyér, bárány nála, barna kenyér, nyáj kolompját, magyart védeni, földön sohse, ékes koszorú, kereszt tövére, veled síró, jobb sorban, jobb sorsban, ország veszőben, likas teknyőben, magyar sorsa, halálé legyen, magyari ilyen, magyart rémlő, nyomor marad, lábig elveszünk, miénk most, fellegek kárpitját, szerelmes békét, nagy világba, véres védőbástyád, rossz karunkba, lelkek tüzére, gyermek éhező, napi kenyerünk, házunk hamva, bűnbánat megtépte, szent kezed, magyar sehová, máriás ének, boldogasszonyhoz, újjászülethessen, boldogasszonyunk, hajthatatlanokat, magyarországról, osztálygyűlölet, asszonyainknak, könyörgésünket, szeretetlángod, visszataláljon, boldogasszony, megérdemeljük, könyörögjetek, rimánkodástól, testvériséget, szenteltessék, hitetlenséget, bevégeztettek, tilinkószónál, tekinteteddel, fogolykiváltó, megmentésében, nagyasszonya, felejtkezzél, felragyogjon, eretnekséget, elpusztuljon, büszkeségünk, , ,
2019.12 2020. Január 2020.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 28 db bejegyzés
e év: 28 db bejegyzés
Összes: 3870 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 424
  • e Hét: 5175
  • e Hónap: 74487
  • e Év: 74487
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.