Belépés
menusgabor.blog.xfree.hu
"A világ pocsolya, igyekezzünk megmaradni a magaslatokon." / DoktorStrix / Menus Gábor
1940.08.11
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Végzetes merénylet az aversai kolostorban
  2013-09-28 19:31:49, szombat
 
   
 VÉGZETES MERÉNYLET AZ AVERSAI KOLOSTORBAN
Csurka Dóra - 2013. szeptember 27., péntek


Nagy Lajos király nem csupán meggyilkolt testvére halálát akarta megbosszulni, hanem a nápolyi trónt is meg kívánta szerezni

A nápolyi trón várományosa András herceg, Károly Róbert magyar király fia volt, ám gyilkos cselszövés végzett vele. Bátyja, Lajos bosszút állni indult Nápolyba, és a trónt is meg akarta szerezni.

1345. szeptember 19-én hajnalban holtan találták Nápoly címzetes királyát, a trón jogosultját, András herceget az aversai kolostor kertjében. A 18 éves ifjút néhány napon belül Nápoly, Szicília és Jeruzsálem királyává koronázták volna, ha nem történik meg a gyilkosság. Ezután Nagy Lajos magyar király több évtizedes politikai és katonai konfliktusba került a nápolyi trón megszerzéséért.


A Képes Krónika

A Károly Róbert magyar király fia, András herceg elleni merényletet hónapok óta tervezgették az erkölcstelen, féktelen tivornyáiról elhíresült nápolyi udvarban. A kicsapongó Johanna királynő, András várandós felesége boszorkányos ügyességgel mozgatta a nemzetközi összeesküvést. Ennek szálai a francia királyi udvarba vezettek VI. Fülöp testvéréhez, Valois Katalinhoz, így bizalmasa által hűbérurára, a francia király kegyeltjére, az avignoni pápára is nyomást tudott gyakorolni. VI. Kelemen titkos bűnpártolóként és a hivatalos nyomozás eltussolójaként nagymértékben hozzájárult, hogy máig tisztázatlan, milyen szerepet játszott Johanna a merényletben. Magyar részről férjgyilkosnak tekintették, s hamarosan Nagy Lajos két hadjáratot vezetett Nápolyba, hogy elégtételt vegyen a hazáját és családját ért megalázásért, megbosszulja testvére meggyilkolását.

Összeesküvés és gyilkosság

A firenzei Giuseppe Villani elbeszéléséből rekonstruálható, mi történt azon a végzetes estén: 1345. szeptember közepén vadászatot rendezett az udvar, hogy Andrást kicsalják Nápolyból. 18-án este Aversába, a városfalakon belül fekvő kastélyba tért meg a társaság pihenni, a királyi pár azonban a falakon kívül eső San Pietro a Maiella kolostorban éjszakázott. András magyar kíséretét is a kastélyban helyezték el, messze Johannáék szállásától, ahová csak az idős magyar dajka, Erzsébet ment velük, valamint a sötét tervbe beavatott komornák és inasok. Tommaso Pace ajtónálló kopogására ébredtek, aki kicsalta a folyosóra a királyt, azzal, hogy Nápolyból rendkívül fontos hírek érkeztek. Amikor kilépett a sötét loggiára, a hatalmas termetű Bertrand Artus András a nyakába dobott egy selyemkötelet és fojtogatni kezdte. További hat másik gazfickó is rávetődött Károly Róbert fiára, aki erősen küzdött éle­téért, segítségért kiáltozva. A hálószoba ajtajáig visszajutott, fegyvereit akarta bent magához venni, de Johanna komornája az ajtót belülről bezárta. Kiáltásaira csak az öreg Erzsébet futott elő, az ablakhoz rohanva kért segítséget. Támadói leteperték a földre, összerugdosták, közben fojtogatták. Mikor kilehelte lelkét, kidobták az erkélyről a kertbe. A tervek szerint itt kellett volna eltemetniük, de a dajka lármázásától tartva gyorsan eliszkoltak. Erzsébet asszony a kolostor szerzeteseit riasztotta, akikkel a holttestet a templomba vitték és reggelig virrasztottak mellette. Johanna nem volt hajlandó gondoskodni férjének temetéséről, arról Ursillo Minutulo nápolyi kanonok rendelkezett, és a dóm Szent Lajos-kápolnájában helyezték örök nyugalomra.

VI. Kelemen pápa a merénylet hírére bullát bocsátott ki, amelyben kiközösítéssel fenyegette azokat, akiknek részük volt a gyilkosságban, és általános vizsgálatot rendelt el. Először Bertrand de Beaux-nak adott utasításokat. ,,ha Johanna királynő és a királyi család tagjai bűnösöknek találtatnak a fentebb mondott gyilkosságban, ellenük ne járj el, hanem, ha ellenük valamit vallanának, azokat írd meg nekünk híven és anélkül, hogy köztudomásra jutnának, pecséted alatt ne késlekedjél elküldeni..." Bertrand de Beaux a helyszínen sok mindent megtudott, megnevezett néhányat a lehetséges merénylők közül. Elolvasva jelentését a pápa rájött, hogy a szálak Johannához és a francia király húgához vezetnek, s mint ,,nem pártatlan" embert kikapcsolta, és a vizsgálat folytatásával Bertrand bíborost bízta meg.

Ezalatt keserű levélváltás zajlott a pápa és a magyar király között.
VI. Kelemen részvétnyilvánító levelére 1346. január 15-én kelt válaszában tudatta Nagy Lajos, hogy belelát az aljas cselszövésbe, név szerint felsorolva azokat, akik a merényletben részt vettek, magát a pápát is vádolva, hogy a koronázás halogatásával előidézte a gyilkosságot, tehát bűnrészes.

,,...Ti, szentséges Atya, többszöri kérésemre megígértétek, hogy testvéremet, András urat Szicília királyává koronázzátok, de ennek az időpontja egyre-másra halasztódott éveken át. Mikor végre Kegyességetek a koronázás foganatosításához a beleegyezést megadta, s az arról szóló bulla már ki is adatott és ki voltak jelölve a koronázásra hivatottak, akkor azok, akik azt a koronát tőle elragadni igyekeztek, azok gyilkolták meg testvérünket, a királyt eddig a világon nem hallott alattomos módon... Testvérem elemésztői ezek: özvegye, a férjgyilkos Johanna, meg Mária asszony, Johanna testvére, Róbert tarantói herceg és fivérei, Károly durazzói herceg és fivérei és mindazok, akik a szicíliai királyság koronáját álnokul megszerezni igyekeztek és igyekeznek..." Ugyanezen a napon a nápolyi királynőhöz is levelet intézett.

,,Az a szemérmetlen élet, amelyet már előbb is folytattál, a királyi méltóság elfoglalása, a büntetés elhanyagolása és az ezt követő mentegetődzés bizonyítják, hogy férjed meggyilkolásában bűnös voltál. Ezért emlékezzél meg róla, hogy élnek a bűnök megbosszulói, a halhatatlan istenek. Légy egészséggel."

Andrást a nápolyiak szerették, halálának hírére a város felbolydult és fellázadt Johanna királynő ellen. A papok férjgyilkosnak nevezték, a nép 1346. március elején több napon át ostromolta várkastélyát, a Castel Nuovót, és követelte a gyilkosok kiadatását. Johanna eleinte ellenállt, majd mikor hajítógépekkel köveket kezdtek a várba szórni és az erőd hídjának külső kapuját felégették, kénytelen volt bűntársait kiadni. Rajmondo di Catania udvarmester a kínvallatásra beismerte, hogy tudott a merényletről, segédkezett abban és megnevezte a bűnösöket. Az összeesküvésben részt vevő Roberto da Canabis a királyné komornájának férje, Terlizzi gróf, a Lagonessa testvérek, Niccolo Milazzo ajtónálló, Filippa és Sancia komornák a törvényszéki ítélet után vagy börtönben haltak meg, vagy a máglyán végezték.

Terlizzinek és az udvarmesternek nyelvébe horgot vertek, hogy ne tudjanak beszélni és a főrangú elkövetőkre rávallani...

Nagy Lajos első diadalmenete

Miután a pápai vizsgálatot halogatták, és az igazi gyilkosok felelősségre vonására sok reményt nem látott, Nagy Lajos király körültekintő diplomáciai előkészületek után elindult seregeivel Nápoly felé.
Elegendő hajóval nem rendelkezett, így a szárazföldi utat, az Észak-Itálián való áthaladást választotta. Vonulása az előrelátás és a tapintat magasiskolája volt, ezt a kortárs itáliai krónikások is egybehangzóan elismerték. Követeket küldött előre az itáliai városokba, biztosította a fejedelmeket, hogy csapatai nem ellenséges szándékkal érkeznek, csupán keresztülhalad a területen és semmilyen zsákmányolást, erőszakot nem enged meg seregeinek, ha szabad utat biztosítanak számára. Kijelentette, hogy nem a pápaság tekintélye ellen akar fordulni, senkinek a jogait nem áll szándékában sérteni, pusztán a sérelem és a jogos megtorlás vágya hajtja.
Akadálytalanul jutott el mintaszerűen fegyelmezett seregével a nápolyi királyság határáig. Barátságos, nagylelkű és lovagias lénye mindenütt tiszteletet és rokonszenvet keltett.

1347 tavaszától őszig vonultak fel csapatai. Augusztus elején a nyitrai püspök, Vásári Miklós érkezett több főemberrel, majd olasz és német zsoldosvezérei, utána jöttek Gilétfi Miklós nádor seregei, amelynek zömét kun lovasok alkották.

Lajos Itálián diadalmenetben vonult végig a fősereggel. Vele tartottak hű emberei, Garai Bánfi János veszprémi püspök, a Lackfi testvérek: István erdélyi vajda, Dénes lovászmester és András székely ispán, és még számos magyar főpap és főúr. Riminin, Urbinón, Folinón keresztül a keleti partvidéken haladtak, Veronát és Bolognát meglátogatva. 1347 karácsonyára érkeztek Aquilához. 1348. január 15-én Nápoly előtt, Capuánál a magyar előhad rövid harc után megfutamította Johanna előre küldött seregét, amelyet Tarantói Lajos vezetett.
A magyar király előtt szabad volt az út Nápolyba, hogy öccse gyilkosait kézre kerítse, és átvegye apai örökét az elsőszülöttség jogán. Johannát mindenki elhagyta, a hatalomtól megrészegült királynő éjszaka, sírva, haját tépve szállt hajóra, hogy Avignonban, a pápai udvarban találjon menedéket.

Lajos király 1348. január 17-én vonult be az itáliaiak lelkes fogadtatásától övezve Aversába. Unokatestvérei, Taranto és Durazzo hercegei meghódoltak előtte, 18-án csak Tarantói Lajos választotta a gyáva menekülést. Lajos a főbűnösök egyikének hitte Durazzói Károlyt, akit január 23-án kivégeztetett, a többi herceget pedig erős őrizet alatt, túszként Visegrádra kísértette. Ezt követően bevonult Nápolyba, ahol a nép úgy várta, mint a szabadítót, aki végre rendet teremt. 1348 februárjától májusig uralkodott a városban, felvette a Jeruzsálem és Szicília (ekkor a nápolyi részt így nevezték) királya címet, kormányzókat nevezett ki, az ország szokásaihoz igazodva. A főméltóságokat itáliaiaknak adományozta, csak a jelentősebb erődökben helyezett el magyar őrséget. Politikai és kormányzó tevékenységét azonban meggátolta a hirtelen nagy erővel kirobbant pestisjárvány, s a bizonytalan helyzetben úgy határozott, kíséretével a tengeren áthajózva Magyarországra tér.

Jelenlétének hiánya felbátorította ellenségeit. 1348. augusztus 7-én VI. Kelemen pápa Lajos tarantói hercegnek, Johanna férjének a nápolyi királyi címet adományozta, akik Avignonból szeptember 17-én visszatértek Nápolyba. Johanna a királyi hatalmat férjére ruházta át, és Avignont elzálogosította a pápának, hiszen pénz kellett a fegyverkezéshez. Johannának a magyar király elleni harcait így maga VI. Kelemen finanszírozta, aki felszólította az itáliai tartományokat, hogy fegyverrel szálljanak szembe Lajossal.

A majdnem végzetes hadjárat

1349 szeptemberében Lackfi István helyzete meggyengült Nápolyban a tőle elpártoló Werner német zsoldosvezér magatartása miatt. 1350. április 18-án Nagy Lajos Zengg kikötőjéből egy gályával és néhány bárkával hajózott át az Adrián, és Ortonában szerencsésen partot ért. Májusban, Manfredonia, Teano, Barletta és Bari hódoltatása után a barlettai táborban várta be a hadsereget és a zsoldot hozó Lesták udvarmestert.

Június 14-én tizenötezer magyar, nyolcezer német és négyezer olasz gyalogossal indult meg Nápoly ellen. Aversa ostroma június 30.-augusztus 3. között zajlott, itt július 26-án a magyar király majdnem végzetes sebet kapott. Egy mérgezett kampós nyílvessző fúródott lábába, amelyet Lackfi István vajda tucatnyi rántással tudott eltávolítani. Lajos iszonyú fájdalmakat élt át, halálát várta, és temetéséről rendelkezett. Lackfi másnap lóra ültette a királyt és körülvezette a falaknál, miközben katonái hangosan kiáltották: ,,Éljen Magyarország, Jeruzsálem és Szicília királya!" Aversa végül megadta magát, Nagy Lajos másodszor is bevonult Nápolyba. Johanna és férje érkezésének hírére pápai gályákon Gaetába menekült.

,,Úgy tűnik, hogy Lajos király azért született, hogy soha ne tudjon megpihenni" - írta Mátyás király krónikása, Antonio Bonfini. Negyvenéves uralkodása alatt a szélrózsa minden irányába hadakozott, egész életét seregek élén, hadjáratokban töltötte. Nápoly elfoglalásának már nem tudott örülni, érezte, az ő igazi országa a Kárpátok ölelésében fekszik. Tanácsot tartott, s közölte kísérőivel, elhatározta a visszatérést Magyarországra. Egy vágya volt, hogy útközben érinthesse Rómát. 1350. szeptember második felében érkezett az Örök Városba és Szent Péter sírjánál bűnbocsánatot tartott.

Nápolyi hadjáratai során olyan erkölcsi magasságot mutatott, amelyre a hanyatló korszakban csak a szakrális többlettel rendelkező magyar király volt képes. Erkölcsi példát adott az emberiségnek, a bosszú művét pedig igaz keresztényként Istenre bízta.

- See more at: http://www.magyarhirlap.hu/vegzetes-merenylet-az-aversai-kolostorban#sthash.7InqE QKH.dpuf


Link
Link


Nagy Lajos királyságai


A Lajos által kétszer is elfoglalt híres nápolyi várak egyike, a Castel Nouvo.Lajos győzelme a törökök felett Bulgáriában. A Magyar Anjou Legendáriumból való kép


 
 
0 komment , kategória:  Történelem  
Címkék: meggyilkolásában, elzálogosította, összeesküvésben, fegyverkezéshez, eltussolójaként, rekonstruálható, összerugdosták, unokatestvérei, főméltóságokat, felbátorította, fogadtatásától, szeptemberében, magyarországra, akadálytalanul, kiközösítéssel, hajítógépekkel, férjgyilkosnak, megszerzéséért, udvarmesternek, keresztülhalad, megfutamította, zsoldosvezérei, elbeszéléséből, elsőszülöttség, diadalmenetben, elfoglalásának, keresztényként, meggyilkolását, bűnpártolóként, legendáriumból, folytatásával, elhanyagolása, kivégeztetett, összeesküvést, hadjáratokban, bűnbocsánatot, nápolyi trónt, nápolyi trón, trón jogosultját, aversai kolostor, kicsapongó Johanna, nemzetközi összeesküvést, francia királyi, francia király, avignoni pápára, hivatalos nyomozás, firenzei Giuseppe, végzetes estén, városfalakon belül, társaság pihenni, falakon kívül, kastélyban helyezték, VÉGZETES MERÉNYLET AZ AVERSAI KOLOSTORBAN, Csurka Dóra, Nagy Lajos, Károly Róbert, Ezután Nagy Lajos, Képes Krónika, Valois Katalinhoz, Giuseppe Villani, Tommaso Pace, Bertrand Artus András, Ursillo Minutulo, Szent Lajos-kápolnájában, Először Bertrand, Castel Nuovót, Niccolo Milazzo, Vásári Miklós, Gilétfi Miklós, Lajos Itálián, Garai Bánfi János, Tarantói Lajos, Durazzói Károlyt, Lackfi István, Nagy Lajos Zengg, Éljen Magyarország, Antonio Bonfini, Örök Városba, Szent Péter, Castel Nouvo, Magyar Anjou Legendáriumból,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Png tulipànok  Rózsa csokor  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Bűnössé lenni  Szép napot kívánok  Hitel  Jézus szeretete  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Egy jó történet  Jézus szeretete  Jézus Krisztus  Facebookon kaptam  Szép estét kívánok ! .....  Szép napot kívánok !.......  Facebookon kaptam  1645 az új fertőzött, elhunyt ...  Jézus Krisztus  Már nem az vagyok, aki voltam....  Egészségünkért-érdemes megfont...  A kereszt alatt  Jézus Krisztus  Facebookon kaptam  Csokor vázában  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Imunex Alga komplex gyógyhatás...  Már nem az vagyok, aki voltam....  Kereszt  Facebookon kaptam  Jézus szeretete  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Saját életünk keresztje  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  2680 az új fertőzött, elhunyt ...  3 millió 250 ezer embert oltot...  Jézus szeretete  A kereszt fája  A kereszt alatt  Facebookon kaptam  Az egyensúly a kulcsa  A kereszt fája  Vöröslő napkorong . . .  Szemünk egészségéért - termész...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Kellemes délutánt ! ..........  Jézus szeretete  Png virág  2680 az új fertőzött, elhunyt ...  Facebookon kaptam  Kitűnő alvást támogatók  Facebookon kaptam  Szép napot kívánok !.......  Facebookon kaptam  Sok baj éri az igazat, de vala...  Egy jó történet  A Bryce Canyon - Utah - USA sz...  Középkori tündérhíd- Skócia......  Tulipánok  Szép estét kedves látogatóimna...  Jó éjszakát !......  Nyugodalmas jó éjszakát kíván...  Szép estét kívánok ! .....  Facebookon kaptam  Jézus Krisztus  1645 az új fertőzött, elhunyt ...  Facebookon kaptam  Szép estét kívánok ! .....  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Kereszt  Jáger László - Április  Piromorfit kristály  Csokor vázában  Facebookon kaptam  Png csokor  Ha valakinek  Facebookon kaptam  Kereszt  Kitűnő alvást támogatók  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Szép napot kívánok !.......  Saját életünk keresztje  Áldjon meg az Úr . . .  Jó éjszakát !......  A bűnök átvállalása  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Egy jó történet  Vöröslő napkorong . . .  Jézus Krisztus  Facebookon kaptam 
Bejegyzés Címkék
nápolyi trónt, nápolyi trón, trón jogosultját, aversai kolostor, kicsapongó Johanna, nemzetközi összeesküvést, francia királyi, francia király, avignoni pápára, hivatalos nyomozás, firenzei Giuseppe, végzetes estén, városfalakon belül, társaság pihenni, falakon kívül, kastélyban helyezték, idős magyar, sötét tervbe, sötét loggiára, hatalmas termetű, nyakába dobott, hálószoba ajtajáig, ajtót belülről, öreg Erzsébet, ablakhoz rohanva, tervek szerint, dajka lármázásától, kolostor szerzeteseit, templomba vitték, merénylet hírére, királyi család, fentebb mondott, lehetséges merénylők, pápa rájött, szálak Johannához, vizsgálat folytatásával, magyar király, aljas cselszövésbe, merényletben részt, koronázás halogatásával, időpontja egyre-másra, koronázás foganatosításához, beleegyezést megadta, arról szóló, koronázásra hivatottak, koronát tőle, királyt eddig, férjgyilkos Johanna, szicíliai királyság, nápolyi királynőhöz, királyi méltóság, büntetés elhanyagolása, bűnök megbosszulói, halhatatlan istenek, nápolyiak szerették, város felbolydult, papok férjgyilkosnak, gyilkosok kiadatását, várba szórni, erőd hídjának, kínvallatásra beismerte, összeesküvésben részt, királyné komornájának, törvényszéki ítélet, máglyán végezték, udvarmesternek nyelvébe, főrangú elkövetőkre, pápai vizsgálatot, igazi gyilkosok, szárazföldi utat, tapintat magasiskolája, kortárs itáliai, itáliai városokba, pápaság tekintélye, jogos megtorlás, nápolyi királyság, nyitrai püspök, keleti partvidéken, magyar előhad, elsőszülöttség jogán, hatalomtól megrészegült, pápai udvarban, itáliaiak lelkes, gyáva menekülést, főbűnösök egyikének, többi herceget, nápolyi részt, ország szokásaihoz, főméltóságokat itáliaiaknak, jelentősebb erődökben, hirtelen nagy, bizonytalan helyzetben, tengeren áthajózva, nápolyi királyi, királyi hatalmat, itáliai tartományokat, majdnem végzetes, tőle elpártoló, barlettai táborban, zsoldot hozó, mérgezett kampós, , ,
2021.03 2021. április 2021.05
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 25 db bejegyzés
e év: 113 db bejegyzés
Összes: 4102 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 5892
  • e Hét: 18300
  • e Hónap: 47949
  • e Év: 195285
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.