Belépés
menusgabor.blog.xfree.hu
"A világ pocsolya, igyekezzünk megmaradni a magaslatokon." / DoktorStrix / Menus Gábor
1940.08.11
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
November
  2014-11-04 23:00:10, kedd
 
   
 
NOVEMBER
ADY ENDRE : HALOTTAK NAPJÁN


Halottja van mindannyiunknak,
Hisz percről-percre temetünk,
Vesztett remény mindenik percünk
És gyászmenet az életünk.
Sírhantolunk, gyászolunk mindig,
Temetkező szolgák vagyunk! --
Dobjuk el a tettető álcát:
Ma gyásznap van, ma sírhatunk!

Annyi nyomor, annyi szenny, vétek
Undorít meg e sárgolyón...
Hulló levélt hányszor feledtet
A megváltó, a gyilkos ón!...
Óh, hányszor kell a sírra néznünk,
Hogy vigasztaljuk önmagunk -- --
Dobjuk el a tettető álcát:
Ma ünnep van, ma sírhatunk!...

1899 november 1Ady Endre - HERVADÁSKOR

Hervadáskor, pusztuláskor,
Novemberi dérhulláskor
Tinálatok, lent a kertben
Ránk hullott a falevél.
Az öreg fa hervadt lombja
Mintha nékünk szólott volna,
Mintha minket intett volna:
Vigyázzatok, jön a tél!

Hervadáskor, pusztuláskor,
Novemberi dérhulláskor,
Visszasír a lelkem hozzád,
Szép szerelmem, kedvesem.
Mintha ott a kertben lennék.


Száll a levél, száll az emlék,
Szálló levél, szálló emlék
Körülrepdes csendesen...

Hervadáskor, pusztuláskor,
Novemberi dérhulláskor,
Tinálatok, lent a kertben
Most is hull a falevél.
Most is hervadt a fa lombja,
De most mintha sírva szólna:
Úgy-e, úgy-e nem hittétek,
Rövid a nyár, itt a tél...Balássy László: NOVEMBERI GONDOLATOK


Mint játékban kifáradt kisgyerek
megül, ha az éjszaka közeleg,
megül szülője karján csöndesen,
úgy nálad én is egykor, Istenem,
mint munkás, napját bevégezetten,
ha itt az este, megnyugszom kezedben.
Mint gyertyaláng, mely lassan csonkig ég,
mint elfogyó, kihúnyó, kicsi mécs,
erecske, mely folyammá szélesül,
s a parttalan tengerrel egyesül...
Hab habra csap, hullám hullámra hull,
de túl mécsen, hunyt lángon messze túl,
hol minden ér végső mederre lel,
hol hab s hullám szelíden megpihen,
időtlen évek tájai felett
virrasztva őriz tekinteted.Gárdonyi Géza: NOVEMBER


A kertemben járok, és szomoru vagyok,
szomoru, mint a fák, s a hervadt virágok,
Az egész föld olyan árva, oly elhagyott,
mintha megunta vón Isten e világot.
Megunta, itt hagyta. Elköltözött innen.
Feljebb egy más égben lakik már az Isten.

Megérzi az ember, mikor nem is látja,
hogy valaki jött, és immár mögötte van,
pedig nincsen nesze, sem árnyékmozgása,
s megfordulunk rája.
Így éreztem Istent mindig, hogy velünk van.

Éreztem, mikor a holt föld kebeléből
a zöldelő élet miriádja kélt föl:

almafám rózsaszín virágba öltözött,
s fehér üde szegfűm illatot lélegzett;
fiatal ákácfám két ablakom között nőtt,
nőtt, lombosodott, széjjelterjesz-
kedett;
kék pohárkáit a hajnalka kitárta
s mézét a zümmögő méheknek kínálta;
szőlőm sátort emelt a zöldelő dombon; -
virág volt a földön, gyümölcs volt a lombon.

S éreztem, hogy Isten itt van, itt e tájon,
mikor a nap fölkelt az aranyos ágyon,
és felhőfátyolát arcáról levetve,
meleget sugárzott minden elevenre.
A rigóm énekelt, galambom kacagott,
az egész mindenség életre támadott:
pillangók röpködtek, bogarak szállongtak,
bársonyos poszméhek éneket brummogtak;
érett a gabona, piroslott az alma.
A föld volt az Isten kedves birodalma.

Elment.
És nyomába rabló, dúló szelek
jöttek,
s kifosztották a szép természetet.
Elvitték a fáknak zöldelő lombjait,
eltiporták kertem kedves virágait:
szagos szépfűimet a porba metélték,
kerítésemről a hajnalkát letépték,
összerongyolták a lugasom palástját,
koldussá csufiták a jó kis ákácfát,
s elrabolták kertem szép drágaságait,
el napraforgóim arany-tányérait.
Fecskémet elűzték. Rigómat se látom.
Vajjon hol jár ez a sárga kis barátom?
Nyári reggeleken ablakomhoz állva,
de sokszor hallgattam vidám trillájára,
s láttam is a lomb közt, ahogy el-elbujva,
rám kandikált, s akkor versét nekem fujta.

S hol van virágaim sok apró vendége:
a bogarak tarka-barka nemzetsége,
kik zümmögve, dongva kerengtek,
játszottak:
le-letelepedtek, mézport lakmároztak;
izenetet hordtak virágtól virágnak,
kertből a mezőnek, hegyről a rónának.
Milyen úri nép volt, mindegyiken látszott:
némelyik zöldarany-páncélban pompázott,
másik kiráfyveres bársonyban, posztóban,
s kinek öv, kinek gomb díszképp a derekán
ki meg gyönge, finom fátyoltakaróban,
mint az oltár elé öltözködött leány.
Hol vannak? Meghaltak. Elvesztek szegények.
Megölték az egész bogárnemzetséget.
Itt-ott, hogy az ember az avarban járdal,
látni őket fekve, széjjelesett szárn5onyat.

Pusztulás és halál. Ez most a föld képe.
A nap is búsan jön reggel föl az égre,
s hogy kibontakozik szürke köpenyéből,
ablakomra csordul a könny a szeméből.
S mégis ő az, kinek maradt még reménye,
hogy csak meleg kell és az ő áldott fénye,
és minden föltámad,
mit Isten lezúzott a "Ne legyen!" szókkal, -
mint az anya, aki nem hisz a halálnak,
s holtra vált gyermekét melengeti csókkal.

Még legkedvesebb tán az a csöndes óra,
mikor a nap korán elszáll nyugovóra,
s aláereszkedik fátyola az éjnek,
s elhalkul az élet.
Ilyenkor magam is kályhám mellé ülök,
és gondolattalan gondokba merülök;
egybeolvadok az árnyékkal, meleggel,
a kályhámból ömlő langyos lehelettel,
s úgy érzem, más élő nincs is a szobába,
csak ez a sarokban guggoló vaskályha,
meg az égő lámpa.

El-elnézem olykor időtlen hosszasan
a vágtató csikóst a kályhám oldalán,
ahogy a mély árkon szilajon átrohan,
és sohasem ér túl a rámakarikán.
Valami boszorkány, - hátul vagy előtte, -
beleűvölte itt őt a levegőbe.

És én egyre várom, álmodozva várom,
hogy egyszercsak mozdul és elvágtat tovább
hajtja a vascsikós vasból való lovát,
és csak üres helye marad a kályhámon.

De im nemcsak magam húzódtam e zugba:
két légy is ül itten előttem a falon.
Csendesen megülnek egymás mellé bujva
nem tartanak attól, hogy őket zavarom.
Két kis légy. Honnan jött? Itt rejtőztek
nálam,
s fázlódtak a szoba valamely zugában;
aztán megérezték a föléledt kályhát,
s tartja most mindegyik melegnek a hátát.
Máskor tán kedvetlen szemmel nézném őket,
de most, hogy elűzzem, nem volna rá lelkem
Nézem, hogy nyujtóznak és melengetőznek,
s ők is néznek talán nagyálmosan engem.
Néznek, és magukban áldják a jó kályhát.
Összedörzsöli egy a hátulsó lábát.
Majd csendesen ülnek, s nem mozdulnak
többet:
átadják magukat a langyos melegnek.
Künn a falevél húll, hulldogál az ágról.
Gondolkoznak ők is a mulandóságról...Juhász Gyula: CONSOLATIO

"Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.
Ők itt maradnak bennünk csöndesen még,
Hiszen hazánk nekünk a végtelenség.

Emlékük, mint a lámpafény az estben,
Kitündököl és ragyog egyre szebben
És melegít, mint kandalló a télben,
Derűs szelíden és örök fehéren.

Szemünkben tükrözik tekintetük még
S a boldog órák drága, tiszta üdvét
Fölissza lelkünk, mint virág a napfényt
És élnek ők tovább, szűz gondolatként".Juhász Gyula - NOVEMBER


Nem is búcsúzott, elment szótalan,
Az ifjúságom, íme, odavan.

Nem is tudtam, hogy ő valaha volt,
Hisz mindig búról és gondról dalolt.

Nem is szerettem fanyar új borát,
Asszonytalan és pénztelen sorát.

Nem is sirattam el, csak csöndesen
Elbámulok az eltűnt éveken:

És ma sír, zúg, búg, zendül az avar:
Holt ifjúságom most élni akar!Juhász Magda - ITT A NOVEMBER

Hideg a reggel,
ázik a táj,
emberre, állatra
rossz idő jár.

Itt a november,
fütyül a szél,
vadludak sírnak,
szitál a dér.

Károg a holló:
- Búsulni kár,
jövőre eljő majd
újra a nyár.Kányádi Sándor - NOVEMBERI SZÉL

Lefonnyadt rég az áfonya,
deres a medve lábnyoma.
Lecsupaszult a málnavész.
Minden toboz a földre néz.
Hályogod szemmel pillogat
olykor néhányat még a nap.
Se cirpelés, se csipogás,
hallgat minden kis muzsikás.
Csak a szél, csak a szél,
egyedül ő zenél.

Ág se moccanhat nélküle,
minden kis hang az ő műve.
A medve helyett ő morog.
Övé minden csőr és torok,
ő játszik minden furulyán,
harsonán, dobon, pikulán.
Táncoltat erdőt, bokrokat,
lebbent az égre fodrokat,
s annak, ki ellene szegül,
annak a hátán hegedül.Magyar Petra: NOVEMBERI ESTE


Novemberi este volt,
Még az eső is megeredt.
A szürkeség búsan dalolt,
Megittam mérgedet, mérgedet.

Lázas egy este volt,
Megjelenik előttem képed,
Inged félig hanyagul kigombolt,
S én égtem érted, érted.

Szemed enyém volt,
Fényét soha el nem feledem,
Minden vád tépett, okolt,
Amiért arcodat keresem, keresem.

A levegő is édes volt,
De nem érezte más, csak én,
Lágy dallamon táncolt a Hold,
Ködben kerestelek még, még.

Nem feledem a képet,
Ahogy a ködben áztál, áztál,
Azon az andalító helyen,
Ahol vártál, ahol vártál - rám.Sárközi György: NOVEMBER


Több már a fák alján a lomb,
mint fönt a görbe ágakon.
Mintha bíbor-arany ruhájuk
ledobnák haldokló királyok
s állnának csontra-bőrre vált
tagokkal, várván a halált.

A nap felhők között úszik,
tengerentúlra utazik,
kivándorol, menekül innen,
hol lassan veszni indul minden,
keres magának jobb hazát,
odacsempészi aranyát.

Ősz vicsorog rám, messzeküld.
"Meghalsz, ha el nem menekülsz!"
Csikorgó szelek noszogatnak,
bekopognak, remeg az ablak.
De én csak állok, mint a fák,
kopaszon várom a halált.Weöres Sándor: DUNA MELLETT

Duna mellett kopár fa,
rászállott a madárka,
rászállott a madárka,
vízre hajló ágára.

Kettőnket te madárka,
csak elbír a kopár fa,
ráülünk az ágára,
fütyülünk a világra.Guns N' Roses - November Rain // Egyveleg

Link


 
 
0 komment , kategória:  Évszakok  
Címkék: bogárnemzetséget, fátyoltakaróban, összerongyolták, mindannyiunknak, széjjelterjesz, összedörzsöli, melengetőznek, árnyékmozgása, aláereszkedik, tengerentúlra, gondolattalan, mulandóságról, felhőfátyolát, dérhulláskor, pusztuláskor, egybeolvadok, napraforgóim, odacsempészi, megfordulunk, legkedvesebb, letelepedtek, bevégezetten, gondolkoznak, asszonytalan, kifosztották, kibontakozik, széjjelesett, túlcsárogják, kerítésemről, sírhantolunk, lecsupaszult, gondolatként, vigasztaljuk, lakmároztak, rámakarikán, elköltözött, tettető álcát, sírra néznünk, lelkem hozzád, kertben lennék, éjszaka közeleg, parttalan tengerrel, kertemben járok, hervadt virágok, egész föld, holt föld, zöldelő élet, hajnalka kitárta, zümmögő méheknek, zöldelő dombon, aranyos ágyon, rigóm énekelt, HALOTTAK NAPJÁN, Balássy László, NOVEMBERI GONDOLATOK, Gárdonyi Géza, Juhász Gyula, Juhász Magda, Kányádi Sándor, NOVEMBERI SZÉL, Magyar Petra, NOVEMBERI ESTE, Sárközi György, Weöres Sándor, DUNA MELLETT, Guns, November Rain,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
02.17. 11:22 Három magyar birkózó három érmet nyert a kubai kötöttfogású versenyen
02.17. 11:21 A munkaerőpiaci reformprogramról tanácskoztak Veszprémben
02.17. 11:11 Férfi kosárlabda Eb-selejtező - Ivkovics: mindkét februári meccsen nyerni a...
02.17. 11:11 Több mint száz nemzetközi esemény az idei hazai sportnaptárban
02.17. 11:01 Két kilónyi amfetamint szállított autójában egy férfi Vas megyében
02.17. 11:01 Évértékelő - Dömötör Csaba: éles a választóvonal a klímavédelemről való gon...
02.17. 10:31 Koronavírus - Peking a március elejére tervezett parlamenti ülésszak elhala...
02.17. 10:21 Szíria - Tömegsírra bukkantak Kelet-Gútánál
02.17. 10:01 Újra használható a viharban megrongálódott sportcsarnok Törökszentmiklóson
02.17. 10:01 Idén is élőben követhető a gemenci fekete gólyák élete
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Minyon tánc  Facebookon kaptam  Esti kép  Facebookon kaptam  Havas fák  Szeretni jöttem  Facebookon kaptam  Egy halk futam egy ócska zongo...  Egy halk futam egy ócska zongo...  Facebookon kaptam  Barka  Levendulák kosárban  Szèp napot  Nasi délutánra  Rózsa csokor  Naplemente  Szeresd a holnapot  Sajnálom azokat a lányokat, ak...  Beszéljük meg  Havas fák  Facebookon kaptam  Minden bajra két orvosság van  Február 19.- én  Február 19.- én  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Esti kép  Facebookon kaptam  Jó játék  Kellemes volt - Kétszázhetvenh...  Rim Dzse,a hívatlan vendég kor...  Útravaló – 2020. február...  Útravaló – 2020. február...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Van amit nézni kell  Facebookon kaptam  Harmónia......  Gondmentes szép napot!  Kellemes délutánt  Február  Menyasszonyi csokrok  Facebookon kaptam  Kellemes kávézást!  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Harmónia......  Hallgasd a pacsirtát!  Facebookon kaptam  Isteni szeretet  Az én gyönyörű, virágos Balato...  Facebookon kaptam  Cicák rózsákkal  Facebookon kaptam  Rim Dzse,a hívatlan vendég kor...  Február 19: Zsuzsanna napja  Kellemes kávézást!  Sárközi György versei  Az örök nap, még bágyadtan rag...  Három meccs, ötmillió forint: ...  Rózsaszín rózsák  Facebookon kaptam  Ferenc pápa katekézise: A szel...  Hóvirágok  Hóvirágok  Jó reggelt kedves látogatóimna...  Facebookon kaptam  Február  Facebookon kaptam  Gyerekek az iskolában  Egyik legnehezebb harc  Gerbera csokor  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Vidám téli napokat!  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Mai harmónia kártyám  Nasi délutánra  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Gulácsi Péter remek védésével ...  Facebookon kaptam  Szèp napot  Jókai Mór: Az országos összeve...  Barka  Szent Marto Jácinta és Ferenc,...  Szép kislány  Jó reggelt  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Cs Ildikótól  Február 19: Zsuzsanna napja  Csokiból  Csendélet  Jó reggelt  Facebookon kaptam  Azt mondják, egyszer minden út...  Facebookon kaptam  Szèp napot 
Bejegyzés Címkék
tettető álcát, sírra néznünk, lelkem hozzád, kertben lennék, éjszaka közeleg, parttalan tengerrel, kertemben járok, hervadt virágok, egész föld, holt föld, zöldelő élet, hajnalka kitárta, zümmögő méheknek, zöldelő dombon, aranyos ágyon, rigóm énekelt, egész mindenség, föld volt, szép természetet, fáknak zöldelő, porba metélték, hajnalkát letépték, lugasom palástját, lomb közt, bogarak tarka-barka, egész bogárnemzetséget, avarban járdal, föld képe, kályhámból ömlő, sarokban guggoló, vágtató csikóst, kályhám oldalán, mély árkon, vascsikós vasból, szoba valamely, föléledt kályhát, langyos melegnek, falevél húll, boldog órák, eltűnt éveken, nagy csárogásnak, medve lábnyoma, medve helyett, égre fodrokat, hátán hegedül, szürkeség búsan, este volt, ködben áztál, andalító helyen, görbe ágakon, bogárnemzetséget, fátyoltakaróban, összerongyolták, mindannyiunknak, széjjelterjesz, összedörzsöli, melengetőznek, árnyékmozgása, aláereszkedik, tengerentúlra, gondolattalan, mulandóságról, felhőfátyolát, dérhulláskor, pusztuláskor, egybeolvadok, napraforgóim, odacsempészi, megfordulunk, legkedvesebb, letelepedtek, bevégezetten, gondolkoznak, asszonytalan, kifosztották, kibontakozik, széjjelesett, túlcsárogják, kerítésemről, sírhantolunk, lecsupaszult, gondolatként, vigasztaljuk, lakmároztak, rámakarikán, elköltözött, hervadáskor, kiráfyveres, öltözködött, mindegyiken, gyertyaláng, lombosodott, szállongtak, csárogásnak, nagyálmosan, , ,
2020.01 2020. Február 2020.03
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 16 db bejegyzés
e év: 40 db bejegyzés
Összes: 3881 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 226
  • e Hét: 8668
  • e Hónap: 29803
  • e Év: 109022
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.