Belépés
menusgabor.blog.xfree.hu
"A világ pocsolya, igyekezzünk megmaradni a magaslatokon." / DoktorStrix / Menus Gábor
1940.08.11
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
110 éve született József Attila
  2015-04-11 16:00:30, szombat
 
   
 
110 ÉVE SZÜLETETT JÓZSEF ATTILA


József Attila (1905-1937) - Szépség koldusa


Akár meg is fordíthatnánk a két dátumot: József Attila akkor született meg országosan elismert költőként, amikor Balatonszárszón kiállították róla a hivatalos halotti bizonyítványt. A kor- és pályatársak többsége csak a bulvárszenzációként tálalt halálhír után döbbent rá, milyen kivételes életművet alkotott ez a mindaddig csak "jó költő"-ként számon tartott, zavarba ejtően sokféle hangon megszólaló - ezért gyakran félreértett -, posztumusz fölfedezett zseni, akinek életútját kisgyermekkora óta váratlan veszteségek, lelki traumák, különös fordulatok szegélyezték -, s aki egyéni szenvedéseiből egyetemes érvényű költészetet teremtett.

József Attila 1905. április 11-én, 110 éve született Ferencvárosban. Első önálló verseskötete, a Szépség koldusa tizenhét éves korában jelent meg, amelyhez maga Juhász Gyula írt előszót, aki az ifjú szerzőt ,,Isten kegyelméből való költő"-ként ajánlotta az olvasók figyelmébe. Születésnapján 1964 óta Magyarországon A magyar költészet napját is ünnepeljük: a posztumusz Kossuth- és Baumgarten-díjas költő a magyar költészet egyik legkiemelkedőbb alakja. Munkája, versei mindennapi kenyerünk, neve a hatvanas évek óta éppúgy ,,a" költő szinonimája, mint valamikor Petőfié volt.

József Attila Budapesten, a Ferencvárosban született, a Gát utca 3-as számú házban. Apja, József Áron, szappanfőző munkás, édesanyja, leánykori nevén Pőcze Borbála, szabadszállási parasztlány. A családfő 1908. július 1-én eltűnt. Családja úgy tudta, hogy kivándorolt Amerikába, valójában azonban Romániába ment. A három gyermekével magára hagyott asszony több munkát vállalt: napszámosként dolgozott, úri házakhoz járt mosni, vasalni, takarítani, mégsem tudta gyermekeit eltartani. Az albérleti díjakat sem tudták kifizetni, így állandó költözködésre kényszerültek. 1910 tavaszán Attila és egyik testvére, Etus az Országos Gyermekvédő Liga jóvoltából Öcsödre Gombai Ferenc parasztgazda házához került. Az ellátás fejében a házi munkában segédkeztek.


József Attila és Etelka arcképe

Attila itt, Öcsödön kezdte meg tanulmányait. 1912 júniusában a két testvér hazatért. Anyjukat munka közben súlyos baleset érte, a család ezt követően a külváros nyomorgó szegényeinek életét élte. A kisiskolás Attilának kellett megpróbálkoznia a kenyérkeresés szabályos és szabálytalan eszközeivel. 1914-ben jelentkeztek a Mama betegségének első tünetei: kiderült, hogy méhrákja van. 1919-es halála után a két testvér nővérükhöz, Jolánhoz és annak férjéhez, Makai Ödönhöz költözött. Nagykorúságáig Makai lett József Attila gyámja, ő íratta be a fiút a makói magyar királyi állami főgimnáziumba, ahol költői pályája is indult.

1922 decemberében megjelenik első önálló verseskötete, a Szépség koldusa is egy szegedi nyomdász-kiadó vállalkozásában, összesen háromszáz példányban. A tizenhét éves diák nem akármilyen indulást tudhat magáénak: a kötethez Juhász Gyula írt előszót, az ifjú szerzőt ,,Isten kegyelméből való költő"-ként ajánlva az olvasók figyelmébe. Verseit megjelentették a helyi lapok, illetve a Nyugat is. ,,Csodagyereknek tartottak, pedig csak árva voltam" - írta később önéletrajzában. 1923. január 10-én kilépett a gimnáziumból, kizárólag a költészetnek akart élni. Költői pályájának legtermékenyebb évei ezek: versei számát tekintve 1922 és 1925 között írta műveinek mintegy felét.

1923 májusát követően Szegedre ment, hogy Juhász Gyula költői működésének negyedszázados jubileumát megünnepeljék. Itt ismerkedett meg Babits Mihállyal, Kosztolányi Dezsővel és Szabó Lőrinccel. Időközben a hetedik és nyolcadik osztályos tananyagból összevont vizsgát tesz, majd decemberben leérettségizik. 1924. szeptember 13-án a Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem magyar-francia-filozófia szakos hallgatója lett Szegeden. Újabb verseskötetet jelentet meg Nem én kiáltok címmel, az 1925. március 25-én a Szeged című lapban megjelenő, Tiszta szívvel című költeménye pedig újabb fordulathoz vezetett a költő életében. A versre reagálva Horger Antal nyelvész professzor, az egyetem dékánja szükségét érezte a költőt magához rendelni és két tanú jelenlétében ,,eltanácsolni" az egyetemről. Horger fenyegetését József Attila nemcsak életre szóló sérelemként élte meg (amiért 1937-ben írt Születésnapomra című, játékos-hetyke versében vett elégtételt), hanem olyan, a hivatal súlyát maga mögött tudó tiltásként is, ami örökre elzárja előle a pedagógusi pályát Magyarországon.


Homonnai Nándor: József Attila portréja 1924 körül (Petőfi Irodalmi Múzeum)

Később Bécsbe utazott, a bécsi egyetemre iratkozott be. 1926 szeptemberének elején Párizsba ment, rendszeresen látogatta a párizsi magyar emigránsok kedvenc kávéházait, lelkesen tanult franciául, novembertől már a Sorbonne hallgatói közé tartozott. 1927. augusztus közepén tért haza Budapestre, költeményeit ekkor már ismerik, és megjelentették a különböző napilapok, irodalmi folyóiratok is. 1928 első néhány hónapjában ismerte meg Vágó Mártát, akivel egymásba szerettek. Az ő révén került kapcsolatba polgári radikális és liberális körökkel is. Az 1928 nyarán keletkezett Klárisok c. vers ábrázolja szerelmi kapcsolatukat, s jól dokumentálja az abban lappangó szociális feszültségeket. Kapcsolatuk 1929-ben ér véget. Februárban megjelenik verseskötete, a Nincsen apám, se anyám. Hamarosan bekapcsolódik a névleg szociáldemokrata, valójában kommunistákkal szimpatizáló Jaurčs-munkaközösségbe. Tagja lesz az illegális kommunista pártnak. 1931 márciusában jelenik meg a Döntsd a tőkét, ne siránkozz című verseskötete, melyet a hatóság elkoboz, a Nyugat pedig kritikával illet. Ennek a vitának eredménye a konfliktus József Attila és Babits Mihály közt, amely miatt a költő egy ideig elvágja magát a Nyugattól.

Az illegális kommunista párthoz csatlakozásával csaknem egy időben került kapcsolatba József Attila a pszichoanalízissel is. Ekkor vált a Szegedről ismert Rapaport Sámuel doktor betegévé. Rapaporthoz, aki ,,a gyomor Freudjának" tartotta magát, mintegy két évig járt analízisbe. Az ezt követő időszak a kommunizmussal való szakítás időszaka. Az 1933 végén, 1934 elején írt Eszmélet című nagy gondolati költeménye mintegy összegezése a zsákutcák sorozataként megélt életútnak. 1935 elejétől Gyömrői Edithez járt analízisre, aki éppúgy, mint a betegségének utolsó korszakában József Attilát kezelő Bak Róbert hasadásos elmezavart állapított meg. A pszichoanalitikus kezelés ugyan új dimenziókat nyitott meg József Attila kései költészete számára, de nem tudott segíteni rajta. Sőt az, hogy viszonzatlan szerelemre gyulladt analitikusa, Gyömrői Edit iránt, meggyorsította lelki szétesését.

Ekkoriban került szorosabb barátságba Ignotus Pállal, akivel együtt megalapították a baloldali, de ,,felekezeten kívüli" Szép Szót. 1936 februárjában jelent meg a Szép Szó első, márciusi száma. Nevét József Attilának köszönhette. 1936 karácsonya előtt jelent meg utolsó kötete, a Nagyon fáj: a kötetből mindössze néhány példány kelt el a könyvesboltokban. 1937. február 20-án ismerkedett meg utolsó szerelmével, Kozmutza Flórával, aki ifjú gyógypedagógusként a pszichológus Szondi Lipót mellett dolgozott. A költő ekkor már nem volt olyan egészségi állapotban, hogy képes lett volna kitartó udvarlásra. A februárban-márciusban írt Flóra-versekről joggal állapítja meg Beney Zsuzsa, hogy ,,legfőbb témájuk a halál elfogadása".


A József Attila-emlékmű Balatonszárszón (Ortutay Tamás műve)

Július második felében következett be az utolsó, tragikus idegösszeomlása. Három és fél hónapon át ápolják a Siesta Szanatóriumban. Novemberben nővérei kíséretében Szárszóra utazik. Amikor meglátogatja Flóra, két búcsúversét ajándékozza neki (Karóval jöttél...; Ime, hát megleltem hazámat...). December 2-án barátai keresik fel, Ignotus, Fejtő, Hatvany is; köztük van az elmeorvos Bak Róbert is, aki a szanatóriumban kezelte. Mindent elkövetnek, hogy felvidítsák. Másnap, 3-án este azonban a balatonszárszói állomáson a mozgó vonat alá veti magát. Egyes vélemények szerint öngyilkos lett, mások ezt vitatják, a kérdés a mai napig eldöntetlen. A költőt először Balatonszárszón temették el 1937. december 5-én, majd 1942-ben a budapesti Kerepesi úti temető 35. parcellájában helyezték örök nyugalomra.


(forrás: magyar-irodalom.elte.hu, Wikipédia)József Attila versek Latinovits Zoltán előadásában

1. (00:02:08) Latinovits Zoltán - Április 11
2. (00:05:26) Latinovits Zoltán - Eszmélet
3. (00:00:40) Latinovits Zoltán - Favágó
4. (00:05:51) Latinovits Zoltán - Flóra 1 - 5
5. (00:02:11) Latinovits Zoltán - Gyermekké tettél
6. (00:02:30) Latinovits Zoltán - Íme hát megleltem hazámat
7. (00:01:32) Latinovits Zoltán - Istenem
8. (00:01:32) Latinovits Zoltán - Karóval jöttél
9. (00:03:06) Latinovits Zoltán - Kései sirató
10. (00:00:22) Latinovits Zoltán - Két hexameter
11. (00:01:18) Latinovits Zoltán - Kiáltozások
12. (00:01:10) Latinovits Zoltán - Kopogtatás nélkül
13. (00:04:36) Latinovits Zoltán - Külvárosi éj
14. (00:01:17) Latinovits Zoltán - Mama
15. (00:04:07) Latinovits Zoltán - Nagyon fáj
16. (00:01:06) Latinovits Zoltán - Nem én kiáltok
17. (00:05:38) Latinovits Zoltán - Óda
18. (00:01:04) Latinovits Zoltán - Reménytelenül
19. (00:01:30) Latinovits Zoltán - Születésnapomra
20. (00:00:37) Latinovits Zoltán - Tiszta szívvel

LinkCsík zenekar - Születésnapomra(József Attila)

Link


 
 
0 komment , kategória:  Híres emberek-jeles napok-évfo  
Címkék: könyvesboltokban, szociáldemokrata, tudományegyetem, balatonszárszón, munkaközösségbe, csatlakozásával, balatonszárszói, vállalkozásában, legtermékenyebb, megpróbálkoznia, születésnapomra, legkiemelkedőbb, idegösszeomlása, önéletrajzában, megjelentették, szabadszállási, magyarországon, szanatóriumban, csodagyereknek, negyedszázados, születésnapján, szenvedéseiből, szeptemberének, nagykorúságáig, meggyorsította, kisgyermekkora, megalapították, kommunizmussal, ferencvárosban, kommunistákkal, feszültségeket, leérettségizik, bizonyítványt, kapcsolatukat, kényszerültek, főgimnáziumba, hivatalos halotti, mindaddig csak, ifjú szerzőt, olvasók figyelmébe, magyar költészet, posztumusz Kossuth-, hatvanas évek, családfő 1908, három gyermekével, albérleti díjakat, ellátás fejében, házi munkában, külváros nyomorgó, kisiskolás Attilának, kenyérkeresés szabályos, makói magyar, József Attila, SZÜLETETT JÓZSEF ATTILA, Juhász Gyula, Magyarországon, József Attila Budapesten, József Áron, Pőcze Borbála, Országos Gyermekvédő Liga, Öcsödre Gombai Ferenc, Makai Ödönhöz, Nagykorúságáig Makai, Babits Mihállyal, Kosztolányi Dezsővel, Szabó Lőrinccel, Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem, Horger Antal, Homonnai Nándor, Petőfi Irodalmi Múzeum, Később Bécsbe, Vágó Mártát, Babits Mihály, Rapaport Sámuel, Gyömrői Edithez, József Attilát, Gyömrői Edit, Ignotus Pállal, Szép Szót, Szép Szó, Nevét József Attilának, Kozmutza Flórával, Szondi Lipót, Beney Zsuzsa, József Attila-emlékmű Balatonszárszón, Ortutay Tamás, Siesta Szanatóriumban, Latinovits Zoltán,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
02.27. 09:40 Koronavírus - Kereskedelmi szövetség: nem kell áruhiányra számítani
02.27. 09:31 Szíria - Török minisztérium: újabb két katona meghalt egy idlíbi légicsapás...
02.27. 09:20 KSH: 3,4 százalékos volt a munkanélküliség a 2019. november-2020. januári i...
02.27. 09:11 BUX: 43 521,80 pont, minimális csökkenés nyitáskor
02.27. 09:10 Szövetségi bűncselekmény lesz a lincselés az Egyesült Államokban, történelm...
02.27. 09:10 Tőzsde - Nagy mínuszban indítottak a főbb európai piacok
02.27. 08:41 Koronavírus - Önkéntes karanténba vonult Lombardia tartomány elnöke Sárközy...
02.27. 08:41 BÉT - Elemző: jelentősebb csökkenéssel kezdheti a napot a magyar tőzsde
02.27. 08:40 Brexit - Szakértő: egy év alatt nem lehet átfogó szabadkereskedelmi megálla...
02.27. 08:30 Amerikai előválasztás - Buttigieg kaliforniai kampányára 100 ezer dollárt a...
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Tavasz  Png nő  Facebookon kaptam  Png nő  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Jézus  Lila virág  Aranyosi Ervin: Süni-cica  Png doboz  A Lourdes-i Szűzanyára bízzák ...  A jó Isten mindannyiunk szívéb...  „Tanúim lesztek”  Babits Mihály – Húnyt sz...  Facebookon kaptam  Párizsban járt az Ősz  „Tanúim lesztek”  Clematis  Mandarin  Ritka fotó Pio atyáról  Facebookon kaptam  Romantika  Szèp estét  Amaryllis  Fehér csokor  Párizsban járt az Ősz  Sárguló lapok  Orchidea  Kislányok  Aranyosi Ervin: Süni-cica  2020. február 26., hamvazószer...  Facebookon kaptam  Ibolya csokor  Lehet a gyermeket könyvből nev...  Png nő  Ritka fotó Pio atyáról  Elég nekünk Isten kegyelme  Nátha  Levendula csokrok  Színes ceruzák  Tűzkő utcai kis kertben is nyí...  Égi lámpásként gyúlnak a csill...  Kellemes délutánt kívánok!  Ha azt csinálod, amit szeretsz  Már régen nem úgy élek  Ibolya csokor  Png nő  Rózsaszín rózsák  Szèp estét  Szép táj  Facebookon kaptam  Clematis  Csoki csurgatás  Tulipánok  Facebookon kaptam  Szèp napot kívánok  Facebookon kaptam  Hamvazószerda, a nagyböjt első...  Szocska Ábel püspök tanácsai a...  Kereszt  Tavasz szépségei  Busójárás 2019 évben  Tavasz szépségei  Gerberák  Benedek Elek: Koldus  Png cica  Szemlér Ferenc versei  Aranyosi Ervin: Süni-cica  Kutya a vízparton  Gyárfás Endre: Ébresztő Ébres...  Tulipánok  Orchidea  Facebookon kaptam  Színes csészék  Tavasz  Szeretlek  Mandarin  Hamvazószerda. - Csíksomlyó 2...  Rózsa  Orchidea  Szèp napot kívánok  Muskátli  Dobszay-Meskó Ilona és Láng Is...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Jó éjszakát  Tulipán csokor  Ha a szív vérzik  Szép táj  Ha a szív vérzik  Nagyon csinos  Dolhai Lajos: Úgy várjuk az 52...  Újbuda TV - 60+ Nőnapi program...  Hagyományőrző Munkásőr Társasá...  Benedek Elek: Koldus  Kereszt  Posertube  Már régen nem úgy élek  Búcsú Csukás Istvántól  Hamvazószerda, a nagyböjt első... 
Bejegyzés Címkék
hivatalos halotti, mindaddig csak, ifjú szerzőt, olvasók figyelmébe, magyar költészet, posztumusz Kossuth-, hatvanas évek, családfő 1908, három gyermekével, albérleti díjakat, ellátás fejében, házi munkában, külváros nyomorgó, kisiskolás Attilának, kenyérkeresés szabályos, makói magyar, szegedi nyomdász-kiadó, tizenhét éves, kötethez Juhász, helyi lapok, költészetnek akart, költő életében, versre reagálva, egyetem dékánja, költőt magához, hivatal súlyát, pedagógusi pályát, bécsi egyetemre, párizsi magyar, különböző napilapok, 1928 nyarán, abban lappangó, névleg szociáldemokrata, illegális kommunista, hatóság elkoboz, vitának eredménye, konfliktus József, ideig elvágja, időben került, gyomor Freudjának&#8221, kommunizmussal való, 1933 végén, zsákutcák sorozataként, betegségének utolsó, pszichoanalitikus kezelés, kötetből mindössze, pszichológus Szondi, költő ekkor, halál elfogadása&#8221, szanatóriumban kezelte, balatonszárszói állomáson, mozgó vonat, költőt először, budapesti Kerepesi, könyvesboltokban, szociáldemokrata, tudományegyetem, balatonszárszón, munkaközösségbe, csatlakozásával, balatonszárszói, vállalkozásában, legtermékenyebb, megpróbálkoznia, születésnapomra, legkiemelkedőbb, idegösszeomlása, önéletrajzában, megjelentették, szabadszállási, magyarországon, szanatóriumban, csodagyereknek, negyedszázados, születésnapján, szenvedéseiből, szeptemberének, nagykorúságáig, meggyorsította, kisgyermekkora, megalapították, kommunizmussal, ferencvárosban, kommunistákkal, feszültségeket, leérettségizik, bizonyítványt, kapcsolatukat, kényszerültek, főgimnáziumba, fordíthatnánk, napszámosként, költözködésre, , ,
2020.01 2020. Február 2020.03
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 20 db bejegyzés
e év: 44 db bejegyzés
Összes: 3885 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 630
  • e Hét: 5482
  • e Hónap: 37818
  • e Év: 117037
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.