Belépés
menusgabor.blog.xfree.hu
"A világ pocsolya, igyekezzünk megmaradni a magaslatokon." / DoktorStrix / Menus Gábor
1940.08.11
Online
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Orbán Viktor ünnepi beszéde
  2016-03-15 17:30:37, kedd
 
   
 ORBÁN VIKTOR ÜNNEPI BESZÉDE

2016. március 15.


Orbán Viktor miniszterelnök ünnepi beszédének szó szerinti leirata, amely 2016. március 15-én hangzott el Budapesten.


,,Üdvez légy születésed napján, magyar szabadság!"

Hölgyeim és Uraim! Honfitársak! Magyarok szerte a nagyvilágban!

Mellén a Szendrey Júlia varrta kokárdával, zsebében verseskötettel, fejében a forradalom még borzongató élményével így köszöntötte naplójában Petőfi Sándor március 15-ét. Üdvez légy születésed napján, magyar szabadság! És ma, 168 év múltán is felszabadult örömmel, készülődő tavaszi derűlátással, magas reményekkel és emelt lélekkel ünnepelünk az egész Kárpát-medencében, Beregszásztól Szabadkáig, Rimaszombattól Kézdivásárhelyig. Minden magyar egy szívvel, egy lélekkel és egy akarattal.

Az is felvidítja a magyar szíveket, hogy miként a szabadságharc döntő csatáiban, úgy most is itt van velünk egy lengyel légió. Köszöntöm Bem tábornok lelkes utódait, üdvözöljük a nagy lengyel nemzet fiait. Miként ezeréves közös történelmünk során mindig, most is mellettetek állunk a küzdelemben, amelyet hazátok szabadságáért és függetlenségéért vívtok. Veletek együtt üzenjük Brüsszelnek: több tiszteletet a lengyeleknek, több tiszteletet Lengyelországnak! Isten hozott benneteket. A lengyel-magyar sorsközösség megnyilatkozása, hogy a másik dicsőséges forradalmunk, az '56-os is éppen a Bem-szobor és a Kossuth tér között született meg. A dicsőséges elődök hatalmas erejével támadt fel, és estére már ki is rántotta csizmájából a szovjetek nagy generalisszimuszát.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Ünneplő Közönség!

A magyar ember olyan fajta, hogy kiáll az igazáért, ha kell. Sőt, harcol is érte, ha muszáj, de nem keresi feleslegesen a bajt. Tudja, gyakran többre juthat béketűréssel, mint kardrántással. Ezért a mi fajtánk ritkán adja forradalomra a fejét. 170 év alatt mindössze kétszer léptünk erre az útra. Amikor mégis ráléptünk, nyomós okunk volt rá, úgy éreztük, nem bírjuk tovább, szétreped a tüdőnk, ha nem jutunk végre szabad lélegzethez. Belevágtunk, s ha már forradalmat csináltunk, hát megadtuk a módját. Európa újkori történelme mindkét magyar forradalmat megőrizte a világdicsőség emlékei között: két csillagvillanást, két nemzeti, magyar célokért és magyar érdekből kirobbant népfelkelést, 1848-at és 1956-ot. Dicsőség a hősöknek, tisztelet a bátraknak! A történetírók feljegyezték az 1918-19-es forradalmat is, de azt nem a dicsőség lapjain őrzik, mi több: nemcsak más oldalakon tartják nyilván, hanem egy másik kötetben is. A '18-19-es forradalmat a magyargyűlölő, idegen érdekből és célokért kirobbantott, bolsevik felforgatásokról szóló lexikonban találhatjuk meg, a ,,szellemi és a politikai elfajzás riasztó példái" címszava alatt. Igen, nekünk, magyaroknak két forradalmi hagyományunk van. Az egyik 1848-tól '56-on keresztül, a rendszerváltáson át az Alaptörvényig és a mai alkotmányos rendig vezet. A másik hagyomány vérvonala a jakobinus európai elődöktől 1919-en át a II. világháború utáni kommunizmusba, a magyarországi szovjetvilágba fut. A mai magyar életet a '48-as és '56-os forradalom szellemi örökösei és leszármazottai rendezték be. E forradalmi hagyomány szívverése mozgatja és irányítja ma is a nemzet politikai, gazdasági és szellemi életét: törvény előtti egyenlőség, felelős minisztérium, nemzeti bank, közös teherviselés, az emberi méltóság tisztelete, nemzetegyesítés. Ma is a '48-as és az '56-os eszmék pulzusa pumpálja a nemzetbe az életerőt, tartja mozgásban a magyarok szellemi és lelki vérkeringését. Adjunk hálát, hogy ez így lehet, adjunk hálát, hogy végül erre az ösvényre vezetett bennünket a Történelem Ura. Soli Deo gloria!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Az ünnep emelkedettsége sem feledteti el velünk, hogy a '19-es hagyomány is velünk él még, bár szerencsére inkább csak pislákol. Ha néha hangoskodik is, de gazdaállat híján meg vannak számlálva a napjai. Ha nem érkezik újabb nagy szellemi és politikai infúziós segélyszállítmány külföldről, akkor a levelek és az ágak után a gyökerek is elszáradnak az internacionalizmus befogadására alkalmatlan magyar anyaföldben. S ez jól van így.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Jóérzésű, gyermekeit nevelő, életpályáját munkával építő ember nem szokott felcsapni forradalmárnak, jó gondolkodású, saját lábán álló, magaura ember tudja, hogy a fölfordulásból, az élet szokott rendjének hirtelen megbillenéséből ritkán sülnek ki jó dolgok, jóakaratú, derűs és békésen gyarapodó életre vágyó ember tudja, hogy aki egyszerre akar két lépést megtenni, annak összegabalyodnak a lábai, s nem előrejut, hanem orra bukik. És mégis, ezek a jóérzésű, jó gondolkodású és jóakaratú emberek, ezek a derék pesti polgárok első szóra váltak forradalmaink híveivé, ott meneteltek az első sorokban, karnyújtásnyira az egyetemi fiatalság mögött, ők adták a forradalmak és a szabadságharcok derékhadát, és a magyarok becsületéért is az ő vérükkel fizettünk a végén. Minden forradalom olyan, mint azok, akik csinálják. A március 15-ei forradalom Rendre Felügyelő Bizottmányában Petőfi és Vasvári szoborszerű alakjainak árnyékában ott áll Gyurkovics Máté szűcs és Molnár György gombkötő mester is. A mi forradalmainkat tisztes polgárok, katonatisztek, jogászok, írók, orvosok, mérnökök, becsületes iparosok, földművesek és nemzeti érzelmű munkások vezették, a nemzet legszebb vonásait mutató magyarok, a haza színe-java. A magyar forradalmárok nem hagymázas ideológiák, nem holdkóros utópiák és végképp nem a kéretlen világboldogítás zavart elméjű lovagjai, Pesten nyomát sem találjuk a botcsinálta filozófusok délibábos látomásainak vagy kudarcot vallott értelmiségiek vérgőzbe fojtott kielégületlenségének. 1848 forradalmárai nem akartak az abszolutista önkény elbontott köveiből templomot építeni egy újabb zsarnokságnak, ezért a magyar forradalom dalait nem a guillotine acélpengéjére és nem az akasztófakötél húrjára írták, a mi dalainkat nem a lincselő és hóhérrá lelkesült tömeg énekli, a pesti forradalom nem a káosz, nem a bosszú és nem a vérfürdő költeménye. Az 1848-as forradalom történelmünk komoly és méltóságteljes pillanata, amikor ismét fölfakadtak a dicső magyar nemzet sebei. Alkotmányos gyökérzetből sarjadt, a nemzettől elvett és eltagadott jogok meg- és visszaadását követelte, lelkesítő, de józan, mámoros, de célszerű, dicsőséges, de mértéktartó, velejéig magyar.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

,,Hát ti mit csináltok?" - ezt kérdi Arany Jánoshoz írt utolsó levelében eleste előtt három héttel Petőfi Sándor. Mi úgy értjük, kérdi tőlünk is, kései unokáktól. Hát ti mit csináltok? Hogyan sáfárkodtok az örökséggel? Méltó-e még a magyar régi nagy híréhez? Ismeritek-e még a régi magyarok törvényét, hogy amit tesztek, nemcsak a hasznosság mércéjével kell megmérnetek, hanem a mindenség mérőszalagjával is, mert tetteiteknek nemcsak itt, de az örökkévalóságban is meg kell állniuk.

Tisztelt Ünneplők!

Az örökség megvolna, él magyar, áll Buda még, vagyunk, akik voltunk, s leszünk, akik vagyunk. Hírünk messzire száll, az eszes emberek és az értelmes népek becsülik a magyart. Tartjuk az ősi törvényt, tetteinket a mindenséggel is mérjük, s arra tanítjuk gyermekeinket, hogy látóhatáruk az örökkévalóság legyen. Hogy sikerrel járunk-e, végül felépül-e a szabad, független, méltó és világszerte megbecsült haza, amit a '48-asok a magasba emeltek, s amelyre feltették az életüket - még nem tudhatjuk. Azt azonban tudjuk, hogy ma az európai csillagzat ingatag, ezért próbatételek várnak ránk. A kor, amiben élünk, huszárszablyaként szegezi mellkasunknak újra a kérdést: rabok legyünk vagy szabadok? A magyarok sorsa úgy összefonódott Európa népeivel, úgy belenőtt a közös unióba, hogy ma egyetlen nép, a magyar sem lehet szabad, ha Európa nem az, és Európa ma olyan hervatag, erőtlen és bágyadt, mint a virág, amelyen titkos féreg foga rág. Ma, 168 évvel az európai népek nagy szabadságharcai után a mi közös otthonunk, Európa nem szabad.

Tisztelt Ünneplők!

Európa nem szabad, mert a szabadság az igazság kimondásával kezdődik. Ma Európában tilos kimondani az igazságot. Fonják akár selyemből is, a szájkosár az szájkosár marad. Tilos kimondani, hogy ma nem menekültek érkeznek, hanem népvándorlás fenyegeti Európát. Tilos kimondani, hogy tízmilliós tömegek állnak készenlétben, hogy meginduljanak felénk. Tilos kimondani, hogy a bevándorlás bűnözést és terrort hoz az országainkba. Tilos kimondani, hogy a más civilizációkból érkezők tömegei veszélyt jelentenek az életformánkra, a kultúránkra, a szokásainkra és a keresztény hagyományainkra. Tilos kimondani, hogy a korábban érkezettek beilleszkedés helyett már saját, külön bejáratú világot építettek maguknak, saját törvényekkel és saját eszményekkel, amelyek szétfeszítik az évezredes európai kereteket. Tilos kimondani, hogy ez nem véletlen és nem szándékolatlan következmények láncolata, hanem kitervelt és irányított akció, ránk irányított embertömeg. Tilos kimondani, hogy Brüsszelben ma azon mesterkednek, hogy minél gyorsabban ideszállítsák és betelepítsék közénk az idegeneket. Tilos kimondani, hogy a betelepítés célja, hogy átrajzolják Európa vallási és kulturális mintázatát, átépítsék etnikai talapzatát, felszámolva ezzel az internacionálé utolsó akadályát jelentő nemzetállamokat. Tilos kimondani, hogy Brüsszel ma lopakodva nyeli el nemzeti szuverenitásunk újabb és újabb szeleteit, hogy Brüsszelben ma sokan egy Európai Egyesült Államok tervén dolgoznak, amelyre soha senki nem adott felhatalmazást.

Tisztelt Hölgyek és Urak!

A szabadság mai ellenfeleit más fából faragták, mint a régi uralkodókat vagy a szovjetrendszer gazdáit, másfajta eszközökkel kényszerítenek behódolásra. Ma nem börtönöznek be, nem szállítanak lágerekbe, nem foglalják el tankokkal a szabadságukhoz hű országokat. Ma a világsajtó torkolattüzei, a megbélyegzés, a fenyegetés és a zsarolás is elegendő, vagy inkább elegendő volt - eddig. Európa népei most felébredtek, rendezik soraikat, és hamarosan lábra kapnak, az igazság elfojtására épülő Európa gerendái mindenhol recsegnek és ropognak, Európa népei most talán megértették, a jövőjük forog kockán. Nemcsak a jólét, a kényelmes élet, nemcsak a munkahely, de már a biztonságunk és életünk békés rendje is veszélybe került. Európa jólétben szunyókáló népei végre megértették, hogy végveszély fenyegeti az életelveket, amelyekre Európát építettük. Európa keresztény, szabad és független nemzetek együttélése, férfi és nő egyenjogúsága, fair verseny és szolidaritás, büszkeség és alázat, igazság és irgalom.

Ez a veszély most nem úgy támad ránk, mint a háborúk és a természeti csapások szoktak, amelyek egyik percről a másikra kirántják a lábunk alól a talajt. A népvándorlás lassú víz, amely kitartó sodrással mossa el a partot. Humanitárius ügynek adja ki magát, de valódi természete a térfoglalás, s ami térfoglalás nekik, az térvesztés nekünk. Javíthatatlan emberjogi harcosok falkái éreznek leküzdhetetlen vágyat, hogy kioktassanak és megvádoljanak bennünket. Állítólag kirekesztők és ellenségesek vagyunk, pedig az igazság az, hogy nemzetünk történelme a befogadások és a kultúrák összekapcsolódásának története is. Aki új családtagként, szövetségesként vagy életéért futó jövevényként bekéredzkedett, azt beengedtük, és nálunk új hazát talált magának. Aki azzal a céllal érkezett, hogy átalakítsa az országunkat, a maga képére formálja a mi nemzetünket, aki erőszakkal és akaratunk ellenére jött, az mindig ellenállásba ütközött.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Először csak néhány százról, egy-két ezer betelepítettről van szó, de ma egyetlen felelős európai vezető se meri letenni a nagyesküt, hogy az egy-két ezer nem szaporodik-e fel végül tíz- és százezrekre. Ha a népvándorlást meg akarjuk állítani, először Brüsszelt kell megfékeznünk. Európa jövőjét ma nem azok veszélyeztetik első helyen, akik ide akarnak jönni, hanem a nemzetköziség brüsszeli megszállottjai. Nem hagyhatjuk, hogy Brüsszel a törvények fölé helyezze magát. Nem fogjuk hagyni, hogy ránk erőltesse kozmopolita bevándorláspolitikájának keserű gyümölcseit, nem fogunk bűnözést, terrorizmust, homofóbiát és zsinagógákat gyújtogató antiszemitizmust importálni Magyarországra, nem lesznek törvényen kívüli városnegyedek, nem lesznek zavargások, bevándorlózendülések, és nem fognak bandák vadászni asszonyainkra és lányainkra. Nem fogjuk engedni, hogy mások mondják meg nekünk, kit engedjünk be a házunkba és a hazánkba, kivel éljünk együtt, kivel osszuk meg az országunkat. Tudjuk, hogy megy ez. Először megengedjük, hogy megmondják, kit kell befogadnunk, aztán arra kényszerítenek, hogy idegeneket szolgáljunk a saját hazánkban, végül oda jutunk, hogy kiadják az utunkat a saját országunkból. Ezért a kényszerbetelepítést elutasítjuk, és nem fogunk engedni se zsarolásnak, se fenyegetésnek.

Eljött az idő, hogy megkongassuk a vészharangot. Eljött az idő, hogy szembeforduljunk, és ellenálljunk. Eljött az idő, hogy szövetségeseket gyűjtsünk. Eljött az idő, hogy felemeljük a büszke nemzetek zászlaját. Eljött az idő, hogy megakadályozzuk Európa tönkretételét, és megmentsük Európa jövőjét. Ezért pártállásra való tekintet nélkül egységbe hívjuk Magyarország minden polgárát, és egységbe hívunk minden európai nemzetet. Európa vezetői és polgárai nem élhetnek többé két külön világban, Európa egységét helyre kell állítanunk, Európa népei nem lehetnek egyen-egyenként szabadok, ha együtt nem vagyunk azok. Ha összefogunk, sikerül, ha széthúzunk, elbukunk. Együtt erő vagyunk, szerteszét gyöngeség. Vagy együtt, vagy sehogy - ma ez a törvény.

Ünneplő Magyarok!

A sors könyvében 1848-ban az volt megírva, hogy a Habsburg Birodalom ellen nincs mit tenni, s ha akkor belenyugszunk, be is teljesedett volna rajtunk a végzet, és a német tenger elnyelte volna a magyarokat. A sors könyvében 1956-ban az volt megírva, hogy megszállt és szovjetizált ország maradunk, míg az utolsó magyarból is ki nem vész a haza szeretete. S ha akkor belenyugszunk, be is teljesedett volna rajtunk a végzet, és a szovjet tenger elnyelte volna a magyarokat. A sors könyvében ma az van megírva, hogy a rejtőzködő és arctalan világerők megszüntetnek mindent, ami sajátos, ami különálló, ami ősi, és ami nemzeti. Összevegyítenek kultúrákat, vallásokat és embertömegeket, míg végül a mi sokszínű és büszke Európánk vérszegény és engedelmes nem lesz. S ha mi ebbe belenyugszunk, be is teljesedik rajtunk a végzet, s elnyel bennünket az Európai Egyesült Államok hatalmas bendője. Az a feladat vár ránk, magyarokra, a közép-európai nemzetekre és a józan eszét még el nem vesztett, többi európai népre, hogy legyőzzük, átírjuk és megváltoztassuk a nekünk szánt sorsot. Mi, magyarok és lengyelek tudjuk, hogy kell ezt csinálni. Nekünk megtanították, hogy az ember csak akkor néz szembe a veszéllyel, ha elég bátor. Ezért elő kell kotorni a felejtés hordaléka alól a bátorság ősi erényét. Legelőször is lélekben kell elszánnunk magunkat, érthetően, hangosan, hetedhét határon is túlfutó hangerővel kell válaszolnunk a legelső, a legfontosabb és a sorsunkat eldöntő kérdésre. Ezen áll vagy bukik Európa jövője. Rabok legyünk vagy szabadok? Ez a kérdés, válasszatok!

Hajrá, Magyarország, hajrá, magyarok!

Nem fogjuk engedni, hogy mások mondják meg, kit engedjünk be a házunkba és a hazánkba

miniszterelnok.hu


Orbán Viktor ünnepi beszéde

LinkNem fogjuk engedni, hogy mások mondják meg, kit engedjünk be a házunkba és a hazánkba

LinkOrbán Viktor ünnepi üzenete a határon túli magyar közösségek számára

LinkOrbán Viktor miniszterelnök beszédet mond az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kitörésének 168. évfordulóján rendezett állami ünnepségen Budapesten, a Múzeumkertben (Fotó: Kovács Tamás / MTI)


IMA NEMZETÜNKÉRT

Mennyei Atyánk, mindenható Istenünk, színed elé járulunk, Benned bízva és Hozzád könyörögve kicsiny nemzetünkért. Már nem szabadságharcot folytatunk,élet-halál küzdelem a tét. Dávid és Góliát. Dávid, szembe mert szállni Góliáttal és győzött, mert Te, Urunk, vele voltál. Mi is ezzel a
hittel álltunk és állunk a harcban, hisszük, hogy számíthatunk a Te segítségedre. Hálásak vagyunk, hogy erős, állhatatos, kipróbált hitű vezetőket adtál nemzetünknek. Segítsd őket, segíts minket Szent lelked erejével,mert Tiéd az ország, a hatalom, és a dicsőség.

Mindörökké. Ámen.

Kérlek, adjátok tovább határon túli nemzettestvéreinknek is, imaháló borítsa be a Kárpát-medencét.

Mindszenty Bíboros atya mondta: "Ha lesz egy millió imádkozó Magyar, nem féltem ezt a nemzetet ".

Legyen. Itt az ideje.Brit kommentelők szerint Magyarország bevándorlási célpont lehet
Magyar Idők / 2016. február 25

A Bildben megjelent Orbán Viktorral készült interjú nyomán közölt anyagot egy brit honlap. A cikkhez írt kommentek között, melyek legtöbbje a magyar miniszterelnököt támogatja, érdekes felvetésre bukkantunk.

A breitbart.com cikket közölt a német Bildben megjelent Orbán Viktor-interjú kapcsán, melyből ők azt emeték ki a magyar miniszterelnöktől, hogy az Európai Unió és Törökország közötti migrációs megállapodás egy illúzió. Majd összefoglalták a magyar miniszterelnök fontosabb gondolatait, eddig nem is lenne annyira meglepő a dolog, de honlapjukon nagyon érdekes kommentekre akadtunk. Ezek közül szemezgettünk:

,,Úgy tűnik (Orbán Viktor) azon kevés nyugati vezető kegyike, aki nem idióta...vagy áruló."

,,Ez az ember vezethetné az EU-t (...). Egyedüli a politikusok közül az egész EU-ban, aki értelmesen beszél."

,,És igazából mi az, ami Európa többi részének nincsen? Vezetője. Magyarországnak van. Európa többi része lelkiismeretlen, sík hülye karrier politikusok vezetése alatt szenved.

,,Kérem, Orbán Úr tartson ki! Európaiak milliói állnak Ön mögött. Köszönet a bátorságáért. Remélem egyre több olyan igazi vezető lesz Európában, mint Ön."

,,Igaza van, mint mindig."

,,Nem értem miért kell lejáratni Orbánt, Ő a legerősebb hang Európában Merkellel szemben, legmélyebb tiszteletem neki."

,,Végre egy vezető, aki törödik a népe és országa jólétével."

,,Komoly a csábítás, hogy Magyarországra menjek. Azt hallottam nagyszerűek az ételek."

,,(...) Idővel Magyarország és az egész V4/volt keleti blokk szembesülni fog egy új, másfajta bevándorlással. Ez nyugat felől érkezik: őslakos, fehér európaiak menekülnek majd az iszlamizáció és a marxista totalitarianizmus elől. Legtöbbjük fiatal, jólképzett, jó anyagi háttérel rendelkező európai ember lesz, termékeny korban, akik fellendíthetik a gazdaságot (egyszerre munkaerőként és fogyasztóként) és lökést adhatnak a népesség növekedésének. Legtöbbjük Németországból érkezhet, amelyet hosszú időre visszatekintő kulturális és történelmi kapcsolatok fűznek a régióhoz.
Nem hangzik rosszul, ha engem kérdeztek."


Európainak lenni (Rövid film.)
feltétlenül nézd, és add tovább...

Link
Sándor Kinga: "VEZESD NEMZETED

2016 - gyönyörű vers Orbán Viktornak

Tán Isten küldte őt, ide le a földre,
Hogy legyen nemzetének hű vezére.
Vagy csupán csak egy földi ember,
Ki, ha kell, küzd, szól, s tenni is mer!

Kit követnek százak, ezrek, milliók,
Kinek szaván csüngnek, földi régiók.
Kinek első az országa, nemzete, népe,
Kit ezért ütnek a gyűlölködők cserébe!

De áll a gáton, mert ő igaz magyar,
Ő az, ki nemzetének Kánaánt akar.
Százezrek mozdulnak mellé állva,
Egyetlen, kérő, halk, hívó szavára.

Ő az, ki, védi, óvja, elszakadt nemzetét,
És mozdulnak érte mind, egy emberként.
Milliók harsogják, pajzsként állva eléje,
Eddig és ne tovább, magyarok ellensége.

Nem átkozza, nem mocskolja ellenit,
De legyőzi népe hazug ellenfeleit.
Hátára ostorcsapások ezreit vállalja,
Bennünket kímélve, azt büszkén állja.

Vezesd országod, vezesd nemzeted,
Isten talán nékünk ezért teremtett.
Ne halld a kétkedők vádló táborát,
De halld nemzeted, áldó, hívó szavát."


 
 
0 komment , kategória:  Média  
Címkék: lengyelországnak, összegabalyodnak, csillagvillanást, antiszemitizmust, szembeforduljunk, kézdivásárhelyig, miniszterelnököt, örökkévalóságban, felforgatásokról, függetlenségéért, rendszerváltáson, szabadságharcok, civilizációkból, szabadságharcai, világboldogítás, karnyújtásnyira, forradalmainkat, megakadályozzuk, megváltoztassuk, szövetségeseket, nemzetállamokat, megnyilatkozása, összevegyítenek, betelepítettről, hagyományainkra, szabadságharcot, szuverenitásunk, nemzetegyesítés, szövetségesként, szovjetrendszer, mérőszalagjával, lelkiismeretlen, magyarországnak, megbillenéséből, szabadságukhoz, összefoglalták, egész Kárpát-medencében, magyar szíveket, szabadságharc döntő, lengyel légió, nagy lengyel, másik dicsőséges, dicsőséges elődök, szovjetek nagy, magyar ember, világdicsőség emlékei, történetírók feljegyezték, 1918-19-es forradalmat, dicsőség lapjain, másik kötetben, politikai elfajzás, egyik 1848-tól, Orbán Viktor, ORBÁN VIKTOR ÜNNEPI BESZÉDE, Szendrey Júlia, Petőfi Sándor, Beregszásztól Szabadkáig, Rimaszombattól Kézdivásárhelyig, Köszöntöm Bem, Tisztelt Hölgyeim, Ünneplő Közönség, Történelem Ura, Soli Deo, Rendre Felügyelő Bizottmányában Petőfi, Gyurkovics Máté, Molnár György, Arany Jánoshoz, Tisztelt Ünneplők, Európai Egyesült Államok, Tisztelt Hölgyek, Ünneplő Magyarok, Habsburg Birodalom, Kovács Tamás, Mennyei Atyánk, Mindszenty Bíboros, Magyar Idők, Orbán Viktorral, Orbán Viktor–, Európai Unió, Orbán Úr, Európában Merkellel, Idővel Magyarország, Legtöbbjük Németországból, Sándor Kinga, VEZESD NEMZETED, Orbán Viktornak,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
01.19. 18:51 Nem az őrizetbe vett férfi, hanem a barátja okozott halálos balesetet Salgó...
01.19. 18:51 Vízilabda Eb - Az oroszoké a második hely a magyarok csoportjában
01.19. 18:32 Férfi kézilabda Eb - Egygólos magyar siker Szlovénia ellen
01.19. 18:32 Jégkorong Magyar Kupa - Huszonöt év után nyert újra az FTC
01.19. 18:31 Baleset miatt torlódik a forgalom az M7-es autópályán Érdnél
01.19. 18:31 Populizmus ellenes fordulatot szorgalmazott a Hering-mozgalom vezetője Sárk...
01.19. 18:21 Dratsay Ákos és Berei Erzsébet kapta az idei Bessenyei-díjat
01.19. 18:01 A Fidesz szerint magára hagyta a fertőzést kapott betegeket Budaörs vezetés...
01.19. 17:31 A cirkuszművészet nemzetközi nagykövetévé választották Fekete Pétert
01.19. 17:31 Soltész: a korábbi bűnök okozta sebek akkor gyógyíthatók, ha segítjük a ma ...
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Kellemes kávézást!  Naplemente  "Hányszor gondolsz bele mélyen...  Visegrádi vár......  Facebookon kaptam  Kellemes délutáni pihenést  Mézmaszk pattanásra  Halló Január!  A tisztelet annak jutalma, aki...  Szép estét  Amikor valaki autóbaleset áldo...  Ahogy telet követ tavasz  Kellemes délutáni pihenést  Reményik Sándor  Farkasboroszlán - a méhek kedv...  Facebookon kaptam  Taps  Reményik Sándor  Az sasok királya.......  Facebookon kaptam  Gulácsi Péter: Próbáltam úgy f...  Fázós január  Szèp napot kívánok!  Szèp napot kívánok!  Png virág  Jó ember leszek, saját magam s...  Mancs őrjárat........  Mézmaszk pattanásra  Feloldódás  Facebookon kaptam  Bundástorta  Facebookon kaptam  Szép estét  Farkasboroszlán - a méhek kedv...  - És, ha ez a zene szól...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Hálával áldozzunk Istennek  Facebookon kaptam  Png nő  Marcellus Hesperus: AZ ÚR SZÍN...  Kellemes délutáni kikapcsolódá...  Png virág  Havas rózsa  Facebookon kaptam  Derűvel viselni az öregedést  Valódiságról "Látom a fiatal, ...  Mancs őrjárat........  Minyon  Facebookon kaptam  Macska -egér játék......  Facebookon kaptam  Pénztorta  A spenótról jó tudni  Amikor valaki autóbaleset áldo...  Halál  Hóember  Bundástorta  Fázós január  Tudtad e?  Önismeret  Sexy nő  Facebookon kaptam  Bárcsak leszállnál!  Ribizlis  Téli kép  Jó reggelt  Halál  Téli kép  Sárga rózsa csokor  Facebookon kaptam  "Hányszor gondolsz bele mélyen...  Ausztráliai tűzvész......  Aranytorta  "Hányszor gondolsz bele mélyen...  Ausztráliai tűzvész......  Jó reggelt kedves látogatóimna...  Nő téli öltözékben  Halál  Az ekcéma, a pikkelysömör és a...  Kaktusztorta  Kellemes hétvégét  Várlak, hogy elmondhassam  Billy a koala......  Az Úr szeretetével tele van a ...  Kislány virággal  Fekete István író megvakíttatá...  Készüljünk együtt testben és l...  Harmónia......  Macska -egér játék......  Téli kép  Reményik Sándor  Tudom a célomat..............  Facebookon kaptam  Feloldódás  Még várok rád  Házszentelés a Szent Ferenc Al...  A nap képe.......  Szép napot kedves barátaim ! ....  Harmónia...... 
Bejegyzés Címkék
egész Kárpát-medencében, magyar szíveket, szabadságharc döntő, lengyel légió, nagy lengyel, másik dicsőséges, dicsőséges elődök, szovjetek nagy, magyar ember, világdicsőség emlékei, történetírók feljegyezték, 1918-19-es forradalmat, dicsőség lapjain, másik kötetben, politikai elfajzás, egyik 1848-tól, másik hagyomány, jakobinus európai, magyarországi szovjetvilágba, nemzet politikai, emberi méltóság, magyarok szellemi, ösvényre vezetett, ünnep emelkedettsége, ágak után, élet szokott, derék pesti, első sorokban, egyetemi fiatalság, szabadságharcok derékhadát, magyarok becsületéért, március 15-ei, nemzet legszebb, haza színe-java, magyar forradalmárok, kéretlen világboldogítás, botcsinálta filozófusok, abszolutista önkény, újabb zsarnokságnak, magyar forradalom, guillotine acélpengéjére, akasztófakötél húrjára, pesti forradalom, vérfürdő költeménye, 1848-as forradalom, dicső magyar, nemzettől elvett, magyar régi, régi magyarok, hasznosság mércéjével, mindenség mérőszalagjával, örökség megvolna, eszes emberek, értelmes népek, örökkévalóság legyen, magasba emeltek, életüket &#8211, európai csillagzat, magyarok sorsa, közös unióba, európai népek, igazság kimondásával, szájkosár marad, bevándorlás bűnözést, keresztény hagyományainkra, korábban érkezettek, évezredes európai, betelepítés célja, internacionálé utolsó, régi uralkodókat, szovjetrendszer gazdáit, világsajtó torkolattüzei, igazság elfojtására, jövőjük forog, kényelmes élet, veszély most, természeti csapások, másikra kirántják, lábunk alól, népvándorlás lassú, térvesztés nekünk, céllal érkezett, maga képére, mindig ellenállásba, egy-két ezer, nemzetköziség brüsszeli, törvények fölé, saját hazánkban, saját országunkból, büszke nemzetek, sors könyvében, volt megírva, német tenger, utolsó magyarból, haza szeretete, szovjet tenger, közép-európai nemzetekre, józan eszét, nekünk szánt, ember csak, felejtés hordaléka, , ,
2019.12 2020. Január 2020.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 15 db bejegyzés
e év: 15 db bejegyzés
Összes: 3870 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1490
  • e Hét: 1490
  • e Hónap: 48730
  • e Év: 48730
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.