Belépés
menusgabor.blog.xfree.hu
"A világ pocsolya, igyekezzünk megmaradni a magaslatokon." / DoktorStrix / Menus Gábor
1940.08.11
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Megrázó gondolatsor
  2017-04-05 22:20:32, szerda
 
   
 


MEGRÁZÓ GONDOLATSOR


Egyre nagyobb hanggal bírálják a magyar kormányt - Magyarországon.

Ez pedig egyre idegesítőbb, mert az emberi hülyeség olyan mérteket ölt, hogy legszívesebben azt mondanám: ez a társadalom nem is érdemel mást, mint a proli-kommunista csürhét.

Pont olyat, mint önmaga... Ám, nem mondhatom, mert a társadalom belőlem is áll, magam is részese, tagja, alkotóeleme vagyok azokkal egyetemben, akik hasonlóképpen gondolkodnak, mint én.

Olyanokból is áll ez a társadalom, kik szeretik a hazájukat, igyekeznek gondolkodni és tenni is. Nem hiszik el minden elmezavarral küszködő, de önmagát zseninek képzelő hülye igazságát, s nem dőlnek be a Fideszről és magáról a Miniszterelnök Úrról hazudott, liberálisok, kommunisták és egyéb hazaáruló söpredék által terjesztett ostobaságnak.

Vagyunk egy páran effélék, s mert ez a kis csonka ország a miénk is, hát engedtessék meg a mi emberi jogaink, szabadságunk és hitünk szerint élni

Nem vagyok Fideszes, ám annál inkább vagyok orbánista, s mint ilyen annak a szemléletnek és hazaszeretetnek is követője vagyok genetikailag, amit Orbán Viktor a magáénak tart.

Épp ezért nem is értem azt a botor, rosszindulatú és embertelenül aljas magatartást, amellyel bizonyos ellenzéki politikusok további babérok, bársonyszékek, idegen hatalom által biztosított pénzek szerzése érdekében vetemednek, és süllyednek az emberi tartás, a hazaárulás legmélyebb szintjére. Nem értem azokat a honfitársaimat - hiszen ők is magyar állampolgárok -, akik abban lelik örömüket, hogy lázítják a tudatlanokat, hazudoznak és a társadalom békéjét is veszélyeztetve, a legprimitívebb módon hangoztatják az általuk is hazugságnak tudott, de jól megfizetett igazságaikat".

Mert van baj, van probléma, van emberi gyarlóság, minden pártban. A Fideszben is. Jól látszott ez a minap, amikor a milliárdos Simicska néhány - számára csupán -
fillér veszteség okán, ocsmány és ordenáré módon rátámadt azokra, akikből meggazdagodhatott.

Csak eszembe jut, hogy az ántivilágban a nemesek kisebb seregeket tartottak fönn, mert a haza védelme és érdeke számukra olyan természetes volt, mint a levegővétel. A haza sorsa a saját sorsukként élt a tudatukban, s ha kellett büszkén és bátran vállalták a halált akár az uralkodó ítélete, akár a Fennvaló akarata szerint. Ha a haza úgy kívánta hadba vonult a magyar nemes, ha pedig béke volt, saját költségén építette a templomokat, az iskolákat, a kolostorokat, taníttatta a birtokán élő cselédek jófejű gyermekeit, fenntartotta a plébániákat, s kenyeret adott mindazoknak, akikért
családja évszázadokon keresztül felelősséggel tartozott. S nem támadt hazája vezetőire, hazájára, népére, mert a haza szent volt épp úgy, mint az édesanyja és minden felmenője. A magyar nemes tudta, hogy ezt a hazát kölcsön kapta, s el kell számolnia vele a következő generációknak, s életében azért kell tennie, hogy ama generációnak még könnyebb legyen megtartani és tovább építeni Magyarországot.

Hasonlóképpen viselkedett a tanító, a pap, a mesterember... mindenki a maga helyén. S nem jutott eszébe simicskáskodni senkinek, ha a nemzet és a haza többet követelt még abból a kevésből is, amije volt. Mert volt tartása, méltósága a magyar embernek. Volt hazaszeretet, hit és értelem ebben az országban. És itt álljunk meg egy pillanatra. Gondolkodjunk el, mikor is kezdett porladozni ez a tartás, s mikor vesztette el a nemzet csonka országi része a nemzeti egyensúlyérzékét?

1919-ben... amikor először támadt a magyar nemzetre a vörös horda, a liberális és értékromboló söpredék, a mindent magáénak tudni akaró uzsorások hada. Majd 1920-ban, amikor ennek a hordának is tudhatóan, egyedül Magyarországot szaggatta szét a nemzetközi pénzvilág, mert ez az ország keresztény volt, hittel és becsülettel élt, s a szegény jámbor Szent István - egyedül fiának és nem az utókornak szóló - Intelmei alapján, évszázadokon keresztül minden jött-ment senkiházit befogadott, mert hitte, hogy azok majd hálásak lesznek az otthonért s a kenyérért, amit a magyar ember készített a számára.

1920-ra azonban ez a sok befogadott, a magyarságból élő és azt kihasználó nemzeti és vallási közösségek nekitámadtak a magyar múltnak, a magyar értékrendnek, a keresztény hitnek, az ország határainak, s magának a népnek is. Tót, oláh, rác, cigány, zsidó támadt ellenünk, magyarok, székelyek és magyarországi németek ellen, mert ez utóbbi nemzet is épp úgy keresztény és új hazájáért életét is adni képes nemzet volt... s ma is az!

Élvezettel nézték végig e népek és közösségek azt, hogy keresztény milliók kerülnek idegen főhatalom uralma alá, mintegy a Lenin által megálmodott és kitalált koncentrációs táborokba...saját szülőföldjén. Ám, akkor még megmaradt az a mag, amely újra és újra felsegítette a már-már összeroskadó magyar társadalmat, újra és újra lelket öntött bele, s együtt építette újjá az idegen kezek által lerombolt országot. Igaz, az új határok nehézzé tették ezt az iszonyatos fájdalmakkal teli munkát. A történelem azonban kegyetlen volt. Hiszen rövid időre visszakaphattuk jussunk piciny hányadát, de a háború végkimenetele ismét egy megcsonkított és lerombolt hazát hagyott hátra. A magyarság ,,holocaustja" eképpen immár 70 esztendeje állandó, folyamatos.

1945-ben pedig olyasmi történt, amit nem lehet jóvátenni. Maga a magyar nemzet nagyobbik része, a parasztság és a kommunista söpredék megfelelni igyekezvén az ázsiai diktatúra követelményeinek, elzavarta, megölte és kirabolta azt a társadalmi réteget, amely nem vindikálta, hanem genetikailag önmagában hordozta a haza iránti hűséget, szolgálatot, elkötelezettséget. A magyar társadalom olyat tett, aminek a következményeit máig szenvedi. A kapzsiság, az elégedetlenség és a gyűlölet a magyar társadalom értelmiségét, a nemzet eszét és lelkiismeretét, erkölcsi irányítóit lefejezte - idegen eszmék és idegeneknek való megfelelési kényszer és idegen pénz okán és reményében...

S gondolkodjunk el, mi is történik ma? Ugyanaz! Végre van egy ember, aki vállalja a haza és a nemzet érdekeinek beteljesítését, felelősségét ország-világ előtt, de akit éppen úgy támadnak ma az országot kiárusítók és tönkretevők, mint Rákosi korában Mindszentyt vagy a tótok annak idején az egyetlen képviselőt, aki zsidók deportálása ellen szavazott. Hetven esztendő után végre van egyetlen egy magyar politikus, aki felküzdötte magát Gróf Teleki Pál és Gróf Apponyi Albert szellemi magaslatára, akinek javaslatait és ötleteit már-már az Európai Unió minden állama követi.

Ám, van egy söpredék politikai mag, amely szellemi elmaradottsága,internacionalista eszmeisége, hazafiatlansága és öröklött magyar gyűlölete miatt körme szakadtáig ellenségeskedik, s nem csupán egyetlen ember ellen.

Mindazok ellen, akik Orbán Viktorral egyetértenek, akiknek célja a nemzeti függetlenség megteremtése, a kommunista liberális gazemberek által megsemmisített nemzetgazdaság felélesztése, a nemzet határokon átívelő újraegyesítése, az erkölcsi normák újbóli felállítása, a hit megismertetése. Ez a szűk politikai szövetség a magyar társadalom tudatlan rétegét ki-és felhasználva lázít, békétlenséget teremt és ölne is, ha erre módja volna. Hiszen oly nagy a gyűlölet benne, hogy a legelemibb emberi magatartást is elveti.

Mi is történik tehát a mai magyar társadalommal? Éppen az, amit fent a történelmi példával próbáltam láthatóvá tenni. 1919! 1945! Ugyanaz a mentalitás, ugyanaz a rombolási vágy, ugyanaz a kapzsi hazafiatlanság. Pedig csupán egy cseppet kéne gondolkodni ahhoz, hogy megértse az a népréteg is mi történik Magyarországon és a határokon kívüli országrészekben.

Elmondom... Két párt vezeti ma a hazát. Mindkettő ép gondolkodású, nemzeti párt, amely a jövőbe tekint, s ennek a jövőnek egyetlen letéteményese Orbán Viktor miniszterelnök úr. E pártok olyan törvényeket igyekeznek hozni, amelyek megerősítik a gazdaságot, megakadályozzák a magyar föld idegen kézbe jutását, ami persze nem mindenkinek tetszik, hiszen még a jobboldalon is vannak egykori zsíros földtulajdonrészesek, akik mint Simicska, a nemzet igazára hivatkozva saját bosszúvágyukat elégítik ki, sértettségüket kenegetik azzal, hogy lealacsonyodnak a liberálisok szintjére. Ez a mai magyar kormány - és meggyőződésem, hogy maga a miniszterelnök - megmenti a nemzeti vagyon kommunisták által meghagyott maradékát, felújította a Várkert Bazárt, hidakat, utakat épít, a családok létét erősíti, a gyermekek helyzetén igyekszik javítani, a lezüllött oktatási rendszert próbálja erkölcsileg és tudásanyagban helyreállítani, korrigálni.

Sorolhatnók persze oldalakon keresztül a pozitív lépéseket, törvényeket. A csőcseléknek azonban nem ez a hír. A csőcselék vezérei abban érdekeltek, hogy a tüntetők trágár hazugságait zengje a külföldi sajtó. Orbán lop, csal és hazudik, viszont a csőcselék számára mindez nem is olyan nagy baj... de gazdagodnak a Fideszesek. A lázítók viszont nem, vagy csak azzal az aprópénzzel kell elleniük, amit az idegen hatalmak szórnak közéjük, mint egykor a pápaságra aspiráló bíborosok szórták a nép közé Róma utcáin a konklávé előtt.

Hiba minden kormányzásban van. Ám, ha egy országot kell újjáépíteni, akkor ezek a hibák kerüljenek érzékeny társadalmi patikamérlegre. S ne azok lázítsanak és hivatkozzanak demokráciára, akik ,,lebombázták" Magyarországot, akik megtagadták az idegen főhatalom alatt élőket 2004-ben, akik epedve várják, hogy bevándorlók népesítsék be hazánkat, s akik egészségesnek vélik, ha azonos neműek gyermekeket nevelnek. Mondjuk ki végre, hogy elég a hazaárulásból, a nemzetvesztésből, az erkölcstelenségből, a tudás nélküli iskolarendszerből, az aberrációkból, a balga és ordenáré tüntetőkből, a Kossuth téren sátrazókból.

Elég abból, hogy a nemzet egyesítés helyett műveletlen és ostoba csürhe románozza a székelyt, tótozza a felvidékit és féltékeny a délvidéki magyarra... mert az csak egy szerb. Elég abból, hogy a műveletlen és buta proli - még ha történész vagy egyetemi tanár is - alázza a nemzetet és igaztalan állításokkal mérgezze a közéletet. Elég abból, hogy modernizálásra vagy a kor követelményeire hivatkozva megszüntessenek nyelvi szabályokat, s ostobaságokra tanítsák gyermekeinket, mert ezzel a nemzet jövőjét teszik kockára. Ugyanis nem csak jog, hanem kötelesség is a nemzet és a haza védelme még akkor is, ha ez ma nem divat ebben a porig alázott és rombolt Európában, ebben a megkínzott és máig holocaustját élő Kárpát-medencében.

Szólítok tehát minden Olvasót, hogy védje és oltalmazza azt, amit kölcsön kaptunk: a Kárpát-medencei magyar hazát és a megmaradt nemzetet! Mert nem lehet követelmény, hogy szégyenkezve adjuk tovább ezt az Istentől kapott örökséget... még akkor sem, ha maga a szégyen fogalma immár alig ismert ebben a világban.

A nemzet újjáépítése irtózatosan nagy feladat. Ma ennek a feladatnak kell lelkiismeretesen és legjobb tudásunk szerint megfelelni, de nem hagyhatunk szó nélkül semmit(!) ami bántó, megalázó, hazug vagy gyűlölködő. Mert végre lássuk meg a tényt, amit nem lehet és nem is kell kerülgetni: Ha Orbán Viktor bármilyen okból nem lesz politikai vezető, ha megszűnik Magyarország lelkiismerete lenni, akkor minden elvész! MINDEN, amit eddig kínnal és keservvel felépítettünk, elértünk és megteremtettünk a haza, a nemzet és a jövő számára!

Stoffán György... és hát lássuk a tényeket:


ÍME, ÍGY SZÉTLOPTA A FIDESZ AZ ORSZÁGOT!


Érdemes elolvasni azoknak, akik azt állítják, hogy szétlopták az országot. Ilyen impozáns lista az MSZP-SZDSZ és MDF kormányok alatt soha nem készülhetett!


- Negyven éve nem volt olyan alacsony az infláció, mint idén
- Rezsi csökkentés: 20-25 százalékkal csökkent az áram, a gáz és a távhő ára, - valamint a csatorna, a víz és a PB gáz díja
- 2016-ban már 4,6 százalékkal emelkedett az átlagbér, és 2017-ben ennél lényegesen nagyobb, 10% feletti növekedés már szinte biztosnak látszik
- a házasulókat havi 5-5 ezer Ft.-tal segíti a kormány a közös életre való felkészülésben
- 2011-től újra a gyermek hároméves koráig jár a gyes
- adókedvezmény segíti a munkába visszatérő kismamákat
- 2010 óta 12,5%-ról 4,5%-ra csökkent a munkát keresők aránya (miközben 700 ezer új munkahely keletkezett és végre a foglalkoztatási arányokban is felzárkózunk az uniós tagországok szintjére)
- a társasági adó 19-ről 10 százalékra csökkent, a személyi jövedelemadó is évi 1%-kal csökkentget, és idén 4%-kal csökkentek az egyb munkabéreket terhelő közterhek is
- Erzsébet-program: évente 260 ezer embernek biztosít üdülési lehetőséget
- évente 700 ezer tanuló jutott ingyen tankönyvhöz
- törvény védi a magyar földet a spekulánsoktól, és 60ezer ember jutott saját földterülethez
- 160 ezer pedagógusnak növekedett átlagosan 34 százalékkal a jövedelme
- 95 ezer egészségügyi dolgozó kap 10-41 ezer forintos béremelést
- a Széchenyi Kártya Program több mint egymillió ember pihenését segítette
- Magyarország a válság ellenére emelni tudta a nyugdíjak reálértékét
- hazánkban a kormányváltás óta jelentősen nőtt a minimálbér
- a Munkahelyvédelmi Akció évi 300-350 milliárd forinttal segíti sok ember munkahelyének megőrzését
- Magyarországnak már nincs IMF tartozása
- A kormány 2000 település 685 milliárd forintos adósságát vállalta át, ezzel, több mint 9 millió ember életét helyezte biztonságba
- Ez a kormány fizette ki az MSZP. helyett a MÁV Start- ot, és a tűzoltók elmaradt bérét is
- a gyerekétkeztetés látványosan javult
- A devecseri és kolontári vörös iszap-katasztrófa kárvallottai új házakat és berendezést kaptak
- Kártalanította a libatartókat
- Minden idők legnagyobb dunai árvízét védte ki a lakosság a kiváló szervezésnek köszönhetően
- Újjáépült a Zeneakadémia
- a Vigadó, Wellish-palota (Igazságügyi Minisztérium épülete). impregnált kövekkel tatarozták a Parlamentet.
Megújult:
- az Olimpiai park
- a Ferenciek tere
- a Keleti pályaudvar
- az Erkel Színház
- a Mátyás templom
- a Várkert Bazár
- a Palota Negyed a nyóckerben és szinte az egész 8. kerület!
- a Sasadi út (a volt Osztyapenkó) és környéke
- Megnyílt a felújított füzéri vár
- Elkészült a 4-es Metró, a Keletitől a Kelenföldi pályaudvarig
- Új egyetem született és épült, a Ludovika és most épül a Campus kollégiuma
- Befejeződött a Széll Kálmán tér felújítása
- Jelentősen emelkedik az orvosok jövedelme
- A kormány átvállalja a kórházak adósságát
- Támogatják a falvakat a segélyezési feladataikban
- Szeptembertől minden rászoruló gyermek napi 4-szeri étkezésben részesül
Folyik a kórház felújítás!
- 6,8 milliárd forintból felújított Szent Imre Kórház
- 600 millió forintos rehabilitációs ellátás fejlesztés az egri Markhot Ferenc Kórházban
- 10 milliárd forint a sportkórház felújítására
- 1,4 milliárdért épül a körmendi kórház, a kórházban 8000 négyzetméternyi részt felújítanak és 300 négyzetméter új épületrészt építenek
- 1,4 milliárd jut a veszprémi Csolnoky Ferenc Kórház átépítése és korszerűsítése
- 30 milliárd forintból újul meg a Zala Megyei Kórház
- a Dombóvári Szent Lukács Kórház 1 milliárd 880 millió forintba kerül
- 11,2 milliárdos beruházás a Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban.
Még néhány kórházi tétel:
- 1) Szent Imre kórház helikopter leszállóval Bp-en
- 2.) A Pécsi Tudományegyetem 400 ágyas, teljes felújítása
- 3) Heves megye, Markot Ferenc kórház 6milliárd
- 4) Szombathely Markusovszky kórház
- 5) Hatvani Albert Schweitzer fél milliárd
- 6) Bethesda gyerekkórház. BP
- 7) Debreceni kórház
- 8) Körmendi kórház, épülőben 1.4 milliárd
- 9) Kaposvári kórház. 1.5 milliárd!
- 10) Békés megyei Pándy Kálmán kórház
- 11) Bajcsy-Zsilinszky kórház. Bp felújítva
- 12) KARCAGI kórház
- 13) Várpalotai kórház
- 14) Uzsoki kórház. BP. 6.5 milliárd ft
- 15) Nyíregyházi kórház
- 16) Dombóvári kórház
- 17) Hódmezővásárhelyi kórház 896 millió
- 18) Somogy megyei Kaposi Mór kórház
- 19) Siófoki kórház. 19) Pécsi kórház
- 20) Mohácsi kórház
- 21) A győri Petz Aladár 11 milliárd CSÚCS TECHNOLÓGIA !!!
Még nagyon sok építése, felújítása folyamatban! Akit érdekel üsse be a GOOGLE-ba a: "Kórház fejlesztések Magyarországon" .Meg lehet nézni kívül-belül, műszerekkel!
- A tanárok fizetését is radikálisan emelték!
- A hűtő-, és mosógép csere pályázat is említésre méltó
- Lekerültünk a szégyenpadról, ahová az előző kormányok juttattak
- Felminősítették Magyarországot.
- 10+10 millióval támogatják a családok otthonteremtését (CSOK)
- 2017-ben 1743 milliárd forint lesz a családtámogatásra szánt összeg, ami 243 milliárd forinttal több, mint az előző évben
Rengeteg lényeges dolog kimaradt még a listából, de már innen is jól látszik, hogy a kép lényegesen szebb, mint a korábbi balliberális és MDF kormányok alatt történt. S bár én el tudnék képzelni jobbat a jelenlegi kormánynál, csak azt nem, hogy a jelenlegi ellenzékből bármelyik formáció akár csak ezt megközelíteni lenne képes!"

 
 
0 komment , kategória:  Média  
Címkék: követelményeinek, egyensúlyérzékét, otthonteremtését, lelkiismeretesen, nemzetvesztésből, munkahelyvédelmi, gyerekétkeztetés, ellenségeskedik, visszakaphattuk, négyzetméternyi, hazafiatlansága, foglalkoztatási, magyarországnak, megteremtettünk, országrészekben, követelményeire, tudományegyetem, megszüntessenek, lealacsonyodnak, következményeit, felminősítették, megakadályozzák, hazaszeretetnek, sértettségüket, kártalanította, bosszúvágyukat, megsemmisített, újraegyesítése, magyarországon, magyarországot, korszerűsítése, legszívesebben, miniszterelnök, simicskáskodni, megismertetése, legprimitívebb, magyar kormányt, emberi hülyeség, proli-kommunista csürhét, társadalom belőlem, páran effélék, magáénak tart, emberi tartás, hazaárulás legmélyebb, honfitársaimat –, társadalom békéjét, legprimitívebb módon, milliárdos Simicska, nemesek kisebb, haza védelme, haza sorsa, saját sorsukként, MEGRÁZÓ GONDOLATSOR, Miniszterelnök Úrról, Orbán Viktor, Szent István, Gróf Teleki Pál, Gróf Apponyi Albert, Európai Unió, Orbán Viktorral, Várkert Bazárt, Stoffán György, SZÉTLOPTA FIDESZ AZ ORSZÁGOT, Széchenyi Kártya Program, Munkahelyvédelmi Akció, Igazságügyi Minisztérium, Erkel Színház, Várkert Bazár, Palota Negyed, Széll Kálmán, Szent Imre Kórház, Markhot Ferenc Kórházban, Csolnoky Ferenc Kórház, Zala Megyei Kórház, Dombóvári Szent Lukács Kórház, Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban, Szent Imre, Pécsi Tudományegyetem, Markot Ferenc, Szombathely Markusovszky, Hatvani Albert Schweitzer, Pándy Kálmán, Kaposi Mór, Petz Aladár, CSÚCS TECHNOLÓGIA, Felminősítették Magyarországot,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
04.03. 22:13 Koronavírus - Ausztriában a 11 ezret is meghaladta a koronavírussal fertőzö...
04.03. 22:13 Koronavírus - Erdogan: a török hatóságok 31 várost lezárnak a személyforgal...
04.03. 22:13 Koronavírus - Franciaországban 6500 fölött a halottak száma
04.03. 22:12 Koronavírus - Semjén: bebizonyosodott, hogy bajban nemzetállami alapon van ...
04.03. 22:02 Halálra gázoltak egy kerékpárost Kiskunhalasnál
04.03. 21:42 Koronavírus - Az Opus Global előrehozza szállodai fejlesztéseit
04.03. 21:32 Koronavírus - Fehér Ház: Trump és Macron az ENSZ BT öt állandó tagjának tan...
04.03. 21:32 Elmarad a budapesti cselgáncs Grand Slam-torna és az Európa-bajnokság
04.03. 21:22 Európa Tanács: az emberkereskedelem áldozatainak száma jelentősen nőtt az e...
04.03. 21:14 Koronavírus - A Magyar Közösség Pártja levélben reagált Donald Tusk üzeneté...
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Isten szeret  Fájdalomcsillapító és gyulladá...  Rúzsa Magdi - Most élsz (Marad...  Facebookon kaptam  Jézus, aki szenvedett Poncius ...  A gyógyulás zsoltára  Facebookon kaptam Cs ildikótól  Clematis  Narancssárga rózsák  Isten szeret  Narancssárga rózsák  Tavaszi kép  Tavaszi kép  Nagyanyó gitárral  Kellemes kávézást!  Jó egészséget, erős immunrends...  Petőfi Sándor - István Öcsém...  Virágos csendélet  Facebookon kaptam  Kapcsolódjunk be, imádkozzuk e...  Avilai Szent Teréz is megtapas...  Április -bolondság hónapja.......  Valami pozitív  Húsvéti képeslapjaim  Ibolya csokor  Sokan szeretnék a világot megv...  Birtalan Ferenc : Harangok zúg...  Jó egészséget, erős immunrends...  Országos Felhívás! Csalók a mo...  Ma negyven éve fogadta el II. ...  Ma negyven éve fogadta el II. ...  Hat nővér hunyt el egy olasz k...  Útravaló – 2020. április...  Színes tulipánok  Tavaszi kép  A pápa azért imádkozott,  Facebookon kaptam  Tavaszi kép  Facebookon kaptam  Nagyanyó gitárral  Szentmise közvetítés nagyböjt ...  Ami ma mellbe vágott  Png nő  Tomáš Halík cseh katolikus pap...  Szèp estét kedves látogat...  A tengeri só előnyei  Kellemes délutáni kikapcsolódá...  Lévay László : Még mindig remé...  Png rózsa  Fürdőző kutyák  Szabó Lőrinc – Az áprili...  Pilátus előtt  Facebookon kaptam  Fájdalomcsillapító és gyulladá...  A fejfájás gyógyítása gyógysze...  Kellemes kávézást!  Ablaknál  Szentmise 04. 02. Veszprém  5. nagyböjti hét csütörtök Csí...  Facebookon kaptam Krisztina ba...  Jó reggelt kedves látogatóimna...  Gerberák  Cicák az ablaknál  Országos Felhívás! Csalók a mo...  Keresztút Angyalföldön 04.03  Facebookon kaptam  Imádkozzunk a járvány megszűné...  Erősödjünk meg a szeretet tűzé...  Kozmopolita himnusz Mindenhat...  Ibolya csokor  Aranyosi Ervin: Lépj ki a fény...  ÁPRILIS – SZENT GYÖRGY H...  Petőfi Sándor - István Öcsém...  A rettegett carpalis alagút sz...  Hogyan és mire használhatjuk a...  Mi az igazi szabadság? 04.02  Facebookon kaptam  Cicák az ablaknál  Fürdőző kutyák  Gerberák  Anyám mosolya  Migrén ellen  Kellemes délutánt  Szent Klára, jöjj taníts minke...  Ami ma mellbe vágott  Pilátus előtt  Facebookon kaptam  A keresztyének szomorúsága  Facebookon kaptam  Képzelt riport Szent Rafael ar...  Üresek a kávézók  Kozmopolita himnusz Mindenhat...  Lévay László : Még mindig remé...  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Tomáš Halík cseh katolikus pap...  Narancssárga rózsák  Kislány masnival  Betty Boop  Jó reggelt , Fejér megye !  Szentmise közvetítés nagyböjt ... 
Bejegyzés Címkék
magyar kormányt, emberi hülyeség, proli-kommunista csürhét, társadalom belőlem, páran effélék, magáénak tart, emberi tartás, hazaárulás legmélyebb, honfitársaimat &#8211, társadalom békéjét, legprimitívebb módon, milliárdos Simicska, nemesek kisebb, haza védelme, haza sorsa, saját sorsukként, halált akár, uralkodó ítélete, magyar nemes, haza szent, hazát kölcsön, következő generációknak, maga helyén, haza többet, magyar embernek, nemzet csonka, nemzeti egyensúlyérzékét, magyar nemzetre, vörös horda, mindent magáénak, nemzetközi pénzvilág, ország keresztény, szegény jámbor, utókornak szóló, magyar ember, magyar múltnak, magyar értékrendnek, keresztény hitnek, ország határainak, már-már összeroskadó, idegen kezek, iszonyatos fájdalmakkal, történelem azonban, háború végkimenetele, magyarság &#8222, magyar nemzet, kommunista söpredék, ázsiai diktatúra, társadalmi réteget, haza iránti, magyar társadalom, következményeit máig, nemzet eszét, nemzet érdekeinek, országot kiárusítók, tótok annak, egyetlen képviselőt, magyar politikus, söpredék politikai, nemzeti függetlenség, kommunista liberális, nemzet határokon, erkölcsi normák, szűk politikai, gyűlölet benne, legelemibb emberi, történelmi példával, rombolási vágy, kapzsi hazafiatlanság, cseppet kéne, határokon kívüli, jövőbe tekint, jövőnek egyetlen, magyar föld, nemzet igazára, liberálisok szintjére, miniszterelnök &#8211, nemzeti vagyon, családok létét, gyermekek helyzetén, lezüllött oktatási, pozitív lépéseket, csőcseléknek azonban, csőcselék vezérei, tüntetők trágár, külföldi sajtó, csőcselék számára, lázítók viszont, aprópénzzel kell, idegen hatalmak, pápaságra aspiráló, konklávé előtt, országot kell, hibák kerüljenek, idegen főhatalom, tudás nélküli, nemzet egyesítés, délvidéki magyarra, nemzet jövőjét, porig alázott, megmaradt nemzetet, , ,
2020.03 2020. április 2020.05
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 6 db bejegyzés
e év: 78 db bejegyzés
Összes: 3912 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 121
  • e Hét: 9169
  • e Hónap: 5546
  • e Év: 175289
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.