Belépés
menusgabor.blog.xfree.hu
"A világ pocsolya, igyekezzünk megmaradni a magaslatokon." / DoktorStrix / Menus Gábor
1940.08.11
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Hetvenezer terrorista - azaz, a történelem ismétlődik
  2017-04-12 22:00:12, szerda
 
   
 
HETVENEZER TERRORISTA - AZAZ, A TÖRTÉNELEM ISMÉTLŐDIK


Nem hallgatunk az évszázados jó tanácsokra. Ha egy-egy bölcsességet idézünk, sokan legyintenek, mert letűnt idők, letűnt korok megállapításait ki veszi ma már komolyan. Pedig kéne... Minthogy az is szükségeltetnék, miszerint el kellene gondolkodnunk azon - és annak konzekvenciáin -, hogy kik és mikor vezették félre, tévútra az amúgy sem őszinte és tiszta rendszerváltást, amely voltaképpen nem volt más, mint a hatalom átalakítása... és nem váltása - Bush és Gorbacsov máltai megállapodása szerint.

Azonban ez a rendváltoztatás még adott némi reményt arra, hogy egy morálisan megújult, a nemzeti értékeket és érdekeket, hagyományokat és tapasztalatokat tisztelő és azok szerint újraépíthető országgá váljunk. Nem ez történt. Ugyanis a mai tüntetők szellemi elődei ebben a reményekkel teli időszakban megkezdték azt a rombolást, amelynek eredményét napjainkban tapasztaljuk. Hiszen egy hosszú, csaknem harminc éves, előre megtervezett folyamatról van szó. A világ urai már 1989. előtt tudták milyen lépésekben akarják megváltoztatni és saját torz képükre alakítani Európát. Ez az átalakítás nem egyszerű, hiszen százmilliókat kellett ,,agymosni", a jólét és a szabadosság aljas és hamis ígéretével, s el kellett törölni azt a szellemi erőt, amelyet a kereszténység adott Európának, s amely által Európa erős és önmagát megvédeni képes földrésszé vált a Római Birodalom bukása és a népvándorlás befejezése után. Szent Benedek kolostorai voltak ennek az Európának a talpkövei, és fundamentuma. Ezt az alapot zúzta porrá napjainkra liberalizmus, s ez a megsemmisítő hadjárat kezdődött el, hatalmas energiákat befektetve a kommunista országok bekebelezésével 1989-ben.

Az egyház lerombolása a II. Vatikáni Zsinat ajánlásaival és Isten-liberalizáló tanaival indult, majd e tanok egekig dicsérése teljesen megváltoztatta az Egyház belső struktúráját, a papnevelést, a liturgiát, az Isten iránti feltételen alázatot, és a hódolat, mint szó is kikopott az egyházi szótárból. Mára e zsinat szomorú következménye, hogy liturgia csupán egy megemlékezéssé degradálódott, az egyházi zene felhígult, s ma már egyes papok azt hirdetik, hogy voltaképpen az Eucharisztia is csak egy kellék, egy mese. A hagyomány-hű katolikusság - hála Istennek - Európa szerte egyre erősödik, szemben a hivatalos, liberalizált egyházzal, amely a megsemmisülés útján van, minden suta és álpróbálkozás ellenére, hiszen a zsinati ,,eredmények" ostoba és ártó, méltatása, a hívek - e kérdést tekintve - teljes félrevezetésével máig folyik.

Ehhez nagyban hozzájárult VI. Pál pápa külügyminisztere, Casaroli érsek, aki KGB kém, és pedofil volt, aki a kommunista rendszerekkel kiegyezésre jutva igyekezett a nemzeti egyházakat lehetetlen helyzetbe hozni. Politikai irányultsága mindenben ellenkezője volt a XII. Pius-i kompromisszumot nem ismerő és a kommunista hatalmat el nem ismerő vatikáni politikával. Mindszentyt utolsó éveiben ez a politika megfosztotta az esztergomi érseki széktől, azzal a világgá kürtölt vatikáni hazugsággal, hogy a prímás maga mondott le. Ezt az érsek pontokba szedett és szintén a nemzetközi sajtónak átadott dokumentummal volt kénytelen cáfolni. Apró és jelentéktelennek tűnő intézkedések követték a magyar egyház 20. századi szomorú történetét. A papnövendékek kirúgása azon okból, hogy nem mentek el a békegyűlésekre, a korábban kommunista börtönt-járt idős papok állás nélkül hagyása, a legősibb, Szent István által alapított és Szent László által Váradra helyezett egyházmegye trianoni határok mentén való kettéosztása, az abortusszal kapcsolatos hallgatás, csak a jéghegy csúcsa volt az egyházrombolás terén. A zsinat és a Casaroli-féle Ostpolitik végül a mai csaknem visszafordíthatatlan helyzetbe taszította a magyarországi katolicizmust.

De térjünk vissza e kitérő után a politikához.

A hatalom átalakításának idején tapasztalt eufória láttán a liberális erők intenzív támadást intéztek, akárcsak napjainkban, a keresztény erkölcsök mentén újjáalakuló és tévesen magát szabadnak érző magyar emberek ellen. Feltették ugyanis a mindent felforgató körmönfont kérdést: Ki a magyar? Valamint megkezdték az antiszemita vád hangoztatását minden olyan kezdeményezés és ötlet ellen, amely a nemzet érdekét és megmaradását segítette volna elő. Antall kormányának bizonyítási kényszere minden nemzeti elgondolást sutba dobott, és a liberális erők a Mazsihisz támogatását élvezve derékba törték a tiszta szellemű, senki kárára, de az ország előrehaladását erősítő változtatásokat, amelyeket csak a rendszerváltás utáni második és harmadik Orbán-kormány erőfeszítései által válhatnak valóra, nem kis erőfeszítés árán, hiszen a liberálisok és a hazaárulók nem szűnnek meg a nemzet ellen acsarkodni. Mindez annak az erőtlen és idegen gazdasági érdekeket, idegen követeléseket teljesítő politikának tudható, amely az Antall- és Boross kormányok árulása által valósult meg.

A rablókapitalizmus, a visszaválasztott kommunista-liberális kormányok alatt a társadalmat szegénységbe döntötte, a mindennapi megélhetés reménye szertefoszlott, az egészségügyet szétverték, de helyette megoldást csak később, a már említett Orbán-kormányok tudtak biztosítani, ám nem lehet varázsütésre helyreállítani a kommunista diktatúra, majd a néhány liberálbolsevik kormány rombolását, ahogy nem tudjuk visszatenni a kasszába azt a 167 milliárdot sem, amit a Demszky-vezette főváros és a BKV vezetősége tüntetett el a 4-es metró építésekor.

Ma, amíg Bécsben migráns, tizenéves suhancok terrorizálják(!) a bécsi tömegközlekedési járművek utasait, Svédországot a pogány megszállók tartják a kezükben, Németországban már sportolókat akarnak felrobbantani és nők ezreit erőszakolják, Franciaországot a francia állami vezetők dobják a pogány betolakodók martalékául, addig Magyarország egyelőre biztonságban van, de az 1919-es proletárok utódai immár miniszterelnök-gyilkolásról, forradalomról, akasztásról ordítoznak, s diktatúrát kiabálnak, mert egy amerikai milliárdos ezért fizeti őket.

A világ is forr, mert az amerikai milliárdos tervei szerint a kétpólusú világból, világkormány vezetésével, egypólusút igyekszik milliók halála és kiirtása révén megalkotni. (Az a milliárdos, aki gázkamrákban és krematóriumokban életüket vesztett hitsorsosait rabolta ki már tinédzserként.) Ennek a világméretű sátáni átszervezésnek a lépéseit éltük és eljük meg 1989-től napjainkig. Volt ebben az időszakban minden: zsidózás, keresztényezés, kommunistázás és fasisztázás egyaránt. Ma pedig háború készül, mert a szlogenek ideje lejárt, s ma már világos, hogy annak a hatalomnak - amely egyszer a zsidókat, másszor a keresztényeket irtatja marionettfiguraként mozgatott fizetett áruló európai politikusaival -, elfogyott a türelme, s ma egyszerre mindent akar. Népeket uszít népek ellen, s földrészek lakosságát deportálja látszólag önkéntes utazókként Európába, de gyilkosokat is hoz, akik megfélemlítik az európai társadalmakat. Magyarországon forradalmat akar, és elárasztani hazánkat a terror és az erőszak pogányaival. S mindehhez van a három és félmillió Fideszre szavazó magyarral szemben hetvenezer áruló...

A végső játszma azonban még hátra van, mind a világpolitikát, mind a magyar belpolitikát tekintve. A liberálbolsevik hazudozás, az összeesküvés és az árulás épp úgy megsemmisül, mint minden, ami a természet és az Isten ellen irányul. Nem lesz áldozatok nélkül, de 1917. után száz kerek esztendővel, végre elindult a megtisztulás, a színvallás. Már világosan látjuk ki az ellenség és ki az áruló. Hadakoznak még, háborúznak a normális világ ellen, de nem nyernek.

Hiszen a tiszai ciánszennyezéskor is azt mondták, évtizedek kellenek, amíg újra lehet halászni... amíg magához tér a természet. Ám a természet nem emberi fejjel gondolkodott... ahogy az erkölcs és az erkölcsi értékek sem. Mert a rossz, a jó hiánya, de a hiánypótlás automatikus és a jó megvédi, újraépíti önmagát. Ma csak az önvédelem és az újraépítés módját nem ismerjük. Igazságában azonban hiszünk, mert abban hinnünk kötelező... Ha az egyiptomi keresztények nem menekülnek ide annyi ellenük intézett támadás és gyilkosság után, mert hisznek, úgy nekünk is hinnünk kell, mi több nekünk tudnunk kell Szent István utolsó szavait, amelyeket oly sokszor leírtam már: - ,,A magyar nép az én népem, és az én népem nem vész el a történelem viharaiban"... de ehhez mi is kellünk... hittel, alázattal, hűséggel, kitartással és kellő türelemmel.

Stoffán György


Kísérleti teleppé tették Magyarországot Soros György kitartottjai

Miközben a kormány a civil szervezetek átláthatóvá tételével van elfoglalva, Soros György alapítványhálózata a nemzethatárok lebontásán dolgozik, és kísérleti teleppé tette Magyarországot. Nincs megfelelő törvényi szabályozás arra, hogy mit lehet kezdeni azzal a technikával, amit a Soros-féle ügynökhálózat alkalmaz Magyarország ellen.

Soros György alapítványhálózata kísérleti teleppé tette Magyarországot a CEU melletti tüntetés megszervezésével. Miközben a kormánypártok azzal vannak elfoglalva, hogy a nemzetközi ellenállással szemben sikerüljön törvényes mederbe szorítani a CEU működését, Soros alapítványhálózata egy egészen új jelenséget próbál meghonosítani Európában, amihez ezúttal Magyarország jelenti a kísérleti telepet.

Transznacionális tüntetések

Magyarországon nincsen megfelelő törvényi szabályozás arra, hogy mi a teendő akkor, ha több ezer külföldi állampolgár tüntet a magyar országgyűlés egy törvénymódosítása ellen, mert mindezidáig ismeretlen volt a transznacionális tüntetés jelensége.

A transznacionális tüntetés az a kategória, amikor nemzetközi szervezetek a rendelkezésre álló eszközrendszerek segítségével sok különböző országból toboroznak tüntetőket egy lokális megmozdulásra, ami az adott ország helyi sajátosságaihoz képest egy egészen nagy tömegnek számít.

A CEU melletti kiállást hirdető tüntetésen nem-hivatalos becslések szerint 80 ezer ember jelent meg, mások 15-20 ezres tömegről is beszélnek; annyi azonban egyértelmű, hogy a tömeg tekintélyes hányada külföldi állampolgárokból állt, hiszen

a rendezvényt szervező Facebook-csoportok angol nyelven is folytatták a koordinációt,
a tüntetésen rengeteg angol nyelvű transzparenst lehetett látni,
emellett a CEU-n végzett diákok mintegy 80%-a külföldi állampolgár.

A transznacionális tüntetés mint lehetőség az okostelefonok elterjedésével és a közösségi média használatának általánossá válásával jelent meg. A transznacionális tüntetés jelensége azt jelenti, hogy kiterjedt nemzetközi kapcsolathálóval rendelkező szervezetek - pl. nemzetközi egyetemi közösségek, nemzetközi civil mozgalmak, titkosszolgálatok -, a XXI. század infrastrukturális lehetőségeit kihasználva sok különböző országból szerveznek össze tüntetőket egyetlen helyre, ahol lokális ügyek mentén demonstrációt tartanak.

A transznacionális tüntetés alkalmas eszköz arra, hogy a szervezést biztosító nemzetközi közösség a többség látszatát keltse egy lokális politikai akció során. Ha egy adott országban egy belügyben nem lehet több ezer embert összegyűjteni egy tömegdemonstrációra, ezt könnyedén meg lehet tenni határon átívelő módon: a Facebook határoktól független toborzóeszköz, és a XXI. században már nem jelent különösebb gondot Németországból vagy Angliából Budapestre utazni egy tüntetésre, majd egy néhány órával későbbi járattal hazamenni.

Soros György ezáltal próbálja végleg lebontani a nemzeti határokat, hiszen a tüntetők nem kell előzetesen vízumot igényeljenek, így

nem pusztán a Magyarországon elérhető célközönséggel számolnak a rezsimváltásra törekvő erők, hanem az Európai Unió 28 tagállamából tudnak tüntetőket toborozni, emellett az átmenetileg itt tartózkodó harmadik ország béli állampolgárokat is akár órák alatt meg tudják hívni egy újabb tüntetésre.

A Soros-féle szervezeteknek ez egy stratégiai fegyver, amivel egyszerre tudnak gyorsan, egyik napról a másikra tüntetőket mozgósítani - 28-30 országból némileg könnyebb összecsődíteni tízezer embert, mint a magyar választók kegyeit elnyerni -, és ezáltal a nemzeti határok lebontásán is dolgozni. A transznacionális tüntetések bevezetésével Soros György a nemzetállamok lebontásán dolgozik, mert a nemzetállamok valóban jelentéktelenné válnak, amikor egy helyi ügy kapcsán bármely ország fővárosában lehet százezres tömegdemonstrációt csinálni külföldi tüntetőkkel.

A magyar hatóságok pedig egyelőre csapdahelyzetben vannak: nincs semmilyen jogi iránymutatás arra vonatkozóan, hogy mit lehet kezdeni azzal, ha tízezer külföldi állampolgár tüntet Budapest utcáin egy magyar belüggyel kapcsolatban. Ezeket a megmozdulásokat - bár nem a magyar civil szféra szervezi, hanem a több ezer külföldi állampolgár megjelenése miatt egyértelműen külföldi beavatkozás - jelenlegi feltételek mellett szinte lehetetlen megakadályozni, mert egy ilyen transznacionális flashmob elgáncsolásához a határok teljes lezárása lenne szükséges, kiegészítve vízumkényszer bevezetésével.

Soros György ezzel a gyakorlattal épp válaszút elé állítja Magyarországot és az Európai Uniót:

vagy behódolunk és tovább haladunk az európai integráció mélyítésével, azáltal, hogy engedjük a tüntetéseket nemzetközi jellegűvé tenni,
vagy még most megálljt parancsolunk ennek a folyamatnak,

utóbbi azonban egy határozott izolacionista politikát jelent, amit Magyarország talán meg tudna lépni, de ehhez a visegrádi országok még szorosabb együttműködésére lenne szükség.

Annyi bizonyos: ha a törvényhozók rekord gyorsasággal nem kezdenek valamit ezzel a szabályozatlan helyzettel, a jövőben nem csak Magyarországon válnak általánossá a több ezer külföldi állampolgár bevonásával zajló tüntetések, hanem Soros György az Európai Unió egészében sikerrel meghonosítja a transznacionális tüntetést mint jelenséget. Magyarország kísérleti teleppé vált, és a kormányellenes demonstrációra mozgósított bölcsész fiatalok láthatóan még arra is képtelenek, hogy felismerjék, miben vesznek részt. A CEU melletti tüntetéssel minden megváltozott. Innen már nincs visszaút; teljes nemzetközivé válás és a nemzetállamok végleges feloldódása vár ránk, vagy a térségi izoláció, és a liberális demokrácia utolsó maradványainak felszámolása.


LinkÍgy hőbörögnek a Soros - tüntetők | 888.hu

Link


A tüntetők megbénították a főváros forgalmát. A rendőrök türelmesen kivártak, nem inzultálták őket, megvárták még hajnalba haza mennek. Milyen érdekes is: ők reggel hazamentek aludni, mi meg elmentünk dolgozni: hogy éhen ne haljanak!!!


Félni kell, itt a vég...? Küszöbön a kormányváltás...? Ezek akarnak kormányt váltani...???
Spiler blog
https://www.facebook.com/groups/1332067020153210/?multi_permalinks=16817276685204 75¬if_t=feedback_reaction_generic¬if_id=1492102155355896

LinkSpiler blog

Link

Link


A fenti videók szinte alig vagy egyáltalán nem játszhatók le???!!! 
 
0 komment , kategória:  Média  
Címkék: megszervezésével, transznacionális, félrevezetésével, visszaválasztott, külügyminisztere, tömegközlekedési, krematóriumokban, jelentéktelennek, együttműködésére, csapdahelyzetben, kapcsolathálóval, eszközrendszerek, állampolgárokból, elgáncsolásához, kompromisszumot, rendváltoztatás, bekebelezésével, tapasztalatokat, jelentéktelenné, állampolgárokat, sajátosságaihoz, franciaországot, rendszerváltást, megmozdulásokat, liberálbolsevik, változtatásokat, megállapításait, szükségeltetnék, magyarországot, békegyűlésekre, maradványainak, megváltoztatta, konzekvenciáin, megakadályozni, szertefoszlott, átszervezésnek, hatalom átalakítása…, morálisan megújult, nemzeti értékeket, reményekkel teli, világ urai, szabadosság aljas, szellemi erőt, kereszténység adott, népvándorlás befejezése, alapot zúzta, megsemmisítő hadjárat, kommunista országok, egyház lerombolása, egyházi szótárból, megemlékezéssé degradálódott, egyházi zene, HETVENEZER TERRORISTA, TÖRTÉNELEM ISMÉTLŐDIK, Római Birodalom, Szent Benedek, Vatikáni Zsinat, Szent István, Szent László, Casaroli-féle Ostpolitik, Stoffán György, Magyarországot Soros György, Soros György, Angliából Budapestre, Európai Unió, Európai Uniót,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
01.20. 07:11 Szíria - Dróntámadást hajtottak végre a hmejmími orosz bázis ellen
01.20. 07:10 Hétvégén kezdődik a Pastorale családi hangversenysorozat
01.20. 07:05 Nem változtatott a kínai jegybank a referencia-kamatlábakon
01.20. 07:05 Illegális bevándorlás - Csaknem háromszáz határsértővel szemben intézkedtek...
01.20. 07:04 Újabb városokban bukkant fel az új, tüdőgyulladás-vírus Kínában
01.20. 07:04 Impeachment - WSJ: Lev Parnas bevásárolta magát Donald Trump környezetébe
01.20. 07:04 Kényszerszabadságra küldték a Fehér Ház európai kérdésekkel foglalkozó taná...
01.20. 07:04 Harry herceg: "nem volt más választásunk"
01.19. 22:12 Líbia - Merkel: a résztvevők megállapodtak a fegyverembargó betartásában
01.19. 22:02 IHRA: hangsúlyt kell fektetni a nácizmus és a fasizmus áldozatainak emlékén...
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Rózsa a fa odvában  Szeretlek  Facebookon kaptam  Szép estét kedves látogatóimna...  Alvó nő  Jégcsapok  Esti mese  Moldova György: Lefelé a lejtő...  A szőlőmunkások példázata  Szeresd felebarátodat, mint ö...  Mese torta  Esti mese  Png rózsa  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Esti mese  Útravaló – 2020. január ...  Facebookon kaptam  Rózsa hóesésben  A kvercetin és a vírusfertőzés...  Rózsaszín rózsa  A kvercetin és a vírusfertőzés...  Nők bundában  Fehér rózsák  Jégcsapok  Minden lehetséges annak aki hi...  Jó éjt kívánok ezzel a gyönyör...  A nap képe.......  Rózsafüzér KIRÁLYNÉJA - Vallás...  Az élet igazságai  Facebookon kaptam  A jó viszonyt, elsősorban önma...  Nesze neked facebook  Jó reggelt kedves látogatóimna...  Facebookon kaptam  Virágos torta  Facebookon kaptam  Okosan és bölcsen  Haiku  Hmmm  Babits Mihály : Szerelmes vers  Rózsa almával  Siklósi vár képeken  Virágos torta  Az örökkévaló Isten és a mulan...  Csendéletek  Szép estét kedves látogatóimna...  Haiku  Téli kép  Keresd és vedd észre a csodáka...  Bagdy Emőke – Minden a f...  Facebookon kaptam  Aprórózsás torta  Posertube  Rózsa a fa odvában  Facebookon kaptam  Létem  Facebookon kaptam  Kutyus szemüvegben  Évközi 2. vasárnap 01.19 Csíks...  Facebookon kaptam Cs Ildikót...  Cinkék járnak szívem ablakára  Minyon  Csendéletek  Esti mese  Rózsaszín rózsa  Kókusz  5 táplálék, amely felgyorsítja...  Elég minden napnak a maga baja  Az örökkévaló Isten és a mulan...  Okosan és bölcsen  Kellemes napot  Facebookon kaptam  Téli képek  Facebookon kaptam  Téli este  Hi hi hi  Rózsaszín rózsa  Szinesvirágos torta  Zsírégető, C-vitaminban dús tá...  Facebookon kaptam  Fázós január  Facebookon kaptam  Zsírégető, C-vitaminban dús tá...  Téli este  Semmi nem a miénk, csak a láts...  Téli kép  Mikor elcsüggeszt  Zsírégető táplálékok  Posertube  Facebookon kaptam  A jós azt felelte  Bereményi Géza kapta idén a Kö...  Macik pizsamában  Esti képek  Profi munka........  Rózsaszín rózsa  Facebookon kaptam  Szinesvirágos torta  Facebookon kaptam 
Bejegyzés Címkék
hatalom átalakítása&#8230, morálisan megújult, nemzeti értékeket, reményekkel teli, világ urai, szabadosság aljas, szellemi erőt, kereszténység adott, népvándorlás befejezése, alapot zúzta, megsemmisítő hadjárat, kommunista országok, egyház lerombolása, egyházi szótárból, megemlékezéssé degradálódott, egyházi zene, hagyomány-hű katolikusság, megsemmisülés útján, zsinati &#8222, hívek &#8211, kommunista rendszerekkel, nemzeti egyházakat, kommunista hatalmat, politika megfosztotta, esztergomi érseki, világgá kürtölt, prímás maga, érsek pontokba, nemzetközi sajtónak, magyar egyház, papnövendékek kirúgása, korábban kommunista, abortusszal kapcsolatos, jéghegy csúcsa, egyházrombolás terén, magyarországi katolicizmust, hatalom átalakításának, liberális erők, keresztény erkölcsök, mindent felforgató, nemzet érdekét, tiszta szellemű, ország előrehaladását, rendszerváltás utáni, nemzet ellen, társadalmat szegénységbe, mindennapi megélhetés, egészségügyet szétverték, kommunista diktatúra, néhány liberálbolsevik, 4-es metró, bécsi tömegközlekedési, pogány megszállók, francia állami, pogány betolakodók, 1919-es proletárok, amerikai milliárdos, kétpólusú világból, világméretű sátáni, lépéseit éltük, időszakban minden, szlogenek ideje, hatalomnak &#8211, keresztényeket irtatja, európai társadalmakat, erőszak pogányaival, végső játszma, magyar belpolitikát, liberálbolsevik hazudozás, normális világ, tiszai ciánszennyezéskor, erkölcsi értékek, hiánypótlás automatikus, újraépítés módját, egyiptomi keresztények, történelem viharaiban&#8221, civil szervezetek, nemzethatárok lebontásán, kormánypártok azzal, nemzetközi ellenállással, kísérleti telepet, teendő akkor, magyar országgyűlés, törvénymódosítása ellen, transznacionális tüntetés, rendelkezésre álló, lokális megmozdulásra, adott ország, egészen nagy, tömeg tekintélyes, rendezvényt szervező, tüntetésen rengeteg, okostelefonok elterjedésével, közösségi média, szervezést biztosító, többség látszatát, lokális politikai, adott országban, néhány órával, nemzeti határokat, rezsimváltásra törekvő, , ,
2019.12 2020. Január 2020.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 15 db bejegyzés
e év: 15 db bejegyzés
Összes: 3870 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 439
  • e Hét: 2296
  • e Hónap: 49536
  • e Év: 49536
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.