Belépés
menusgabor.blog.xfree.hu
"A világ pocsolya, igyekezzünk megmaradni a magaslatokon." / DoktorStrix / Menus Gábor
1940.08.11
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Az illuminátusok titkos terve Európa színes bőrűvé tételére
  2017-09-12 20:15:25, kedd
 
   
 

AZ ILLUMINÁTUSOK TITKOS TERVE EURÓPA SZÍNES BŐRŰVÉ TÉTELÉRE

KÖTELEZŐ OLVASMÁNY MINDEN MAGYARNAKHenry Makow 2015. június 26-án ismertette honlapján az Illuminátusoknak a tervét Európa színes bőrűvé tételére.

Az Európát elözönlő tömeges bevándorlás gondosan megtervezett jelenség, amelynek a kiváltó okait a pénzhatalmi világelit tulajdonában lévő tömegtájékoztatás elhallgatja és megtévesztően elkerülhetetlen történelmi szükségszerűségnek állítja be. A mesterségesen előidézett népvándorlás tudatos tervezés eredménye azért, hogy Európa arculata, lakosságának összetétele gyökeresen megváltozzon. Az olasz szerző Riccardo di Percivaldi azzal kezdi fejtegetéseit, hogy az európai integráció egyik fő kezdeményezője ugyanaz a személy volt, aki ideológiailag is megalapozta az európai népek beolvasztását egy kevertfajú biomasszába.

Ma is kevesen hallottak Richard Coudenhove-Kalergi-ról. Apja Heinrich Coudenhove-Kalergi gróf, az Osztrák-Magyar Monarchia diplomatája volt, anyja pedig egy japán főnemesi család leszármazottja. Tokióban született. Iskoláit Csehországban, Ausztriában végezte, a Bécsi Egyetemen filozófiából doktorált 1916-ban. Első felesége a zsidószármazású Ida Roland volt, aki 13 éves volt, mikor megismerte, és akiből később híres színésznő lett. Kalergi 1922-ben publikálta "Páneurópa - egy indítvány" címmel elképzelését. Egy évre rá jelent meg ,,Páneurópa" című könyve, amellyel megalapozta a Páneurópa Mozgalmat. Olyan európai közösséget akart létrehozni, amely politikai és gazdasági érdekközösségként megakadályozhatja egy újabb világháború kirobbanását. Tevékenységét a második világháború után is folytatta és az ő szellemiségét fejezte ki Churchill 1946-ban elhangzott zürichi beszéde. Ebben a brit államférfi egy Egyesült Európa létrehozására tett javaslatot.

Coudenhove-Kalergi kezdeményezte az Európai Parlamenti Unió létrehozását 1947-ben. 1950-ben kitüntették az európai szabadkőművesség legrangosabb díjával, a Nagy Károly Díjjal, amelyet Aachen városa adományoz azoknak, akik a legtöbbet tették az európai egységért. Coudenhove-Kalergi már egyetemistaként tagja volt a bécsi Humanitas szabadkőműves páholynak, amely a pacifizmus támogatásával tűnt ki.

Richard Kalergi a háttérből működve győzte meg Európa döntéshozóit az európai integráció végrehajtásáról. Már 1922-ben megalkotta a Pán-Európai Mozgalmat, amelynek célja az Új Világrend létrehozása volt. Ennek a világrendnek a vezető hatalmai az Egyesült Államok és a vele szövetséges föderális államok. A világkormány létrehozásának első lépése az európai integráció beindítása. A kezdeményezés legelső támogatói között volt a nemzetközi szabadkőművességet engedelmesen kiszolgáló Thomas Masaryk és a magasrangú szabadkőműves Edvard Benes. A pénzügyi támogatást kezdetben Max Warburg német bankár biztosította. A Pán-Európai Mozgalmat Ignaz Seipel osztrák kancellár és Karl Renner későbbi osztrák miniszterelnök vezette. A támogatók között volt Leon Bloum, Aristid Briant és Alcide De Gasperi.

A nemzeti szocializmus és a fasizmus hatalomra jutásával a Pán-Európai Mozgalom átmenetileg nem működött. A második világháború után Churchill és a B'nai B'rith zsidó szabadkőműves szervezet támogatásával Kalergi terve ismét napirendre került és elnyerte az Egyesült Államok kormányának a támogatását is.

Kalergi tervének a lényegét a ,,Praktischer Idealismus" című könyvében fejtette ki. Eszerint a jövő Európáját nem az óvilág őshonos népei népesítik be, hanem egyfajta alacsonyabbrendű embertípus, amely a különböző emberi fajok kikényszerített keveredésének a nyomán jön létre. Kalergi szerint Európa népeit sárga-mongoloid népekkel és a harmadik világbeli színes népekkel kell keresztezni, hogy létrejöjjön egy önazonosság és etnikai hovatartozás nélküli, gyökértelen és soknemzetiségű kevert lakosság, amelyen a hatalmi elit könnyűszerrel tud uralkodni.

Kalergi elsőként szükségesnek tartotta, hogy az európai nemzeteket fosszák meg önrendelkezési joguktól. A későbbiekben ezen nemzetek gyökeres átalakítását tűzte ki célul tömeges bevándorlás és etnikai szeparatista mozgalmak révén. Kalergi egy feketékből, ázsiaiakból, és fehérekből álló új, homogenizált keveréknépesség létrehozását akarta.

A nemzetközi szabadkőművesség frontembere szerint a jövő embere tehát kevertfajú lesz. A mai kor faji csoportjai és társadalmi osztályai fokozatosan eltűnnek. Az eurázsiai-negroid fajé a jövő, amely leginkább az ősi egyiptomiakra hasonlít. Ez a keverék faj váltja fel a népek és egyének sokféleségét.

Kalergi megfogalmazza véleményét az új uralkodórétegről is. Azt állítja, hogy Európa hosszú évszázadok alatt a júdaizmus elpusztítása helyett valójában kiművelte és erőssé tette a zsidó népet. Ily módon alkalmassá tette arra, hogy a zsidókból jöjjön létre a jövő társadalmának az elitje. A gettókból kiszabadult nép vált Európa új szellemi arisztokráciájává. A hagyományos európai feudális arisztokráciát végleg szétzúzta a zsidó emancipáció.

Richard Kalergi elgondolásai váltak az Európai Unió eszmei alapjává. Az európai integráció keretében hozott jogszabályok összessége elősegítette az afrikai és ázsiai népesség európaiakkal való keveredését, hogy elpusztítsák az őshonos európai lakosság identitását és a fehér fajú népeket keverék mulat-fajjá homogenizálják. Ennek az a célja, hogy a pénzhatalmi elit megszabaduljon a fehér fajú őslakosságtól, amely erős identitástudattal rendelkezik és mélyen gyökerező hagyományokon nyugvó érték- és normaközösséget alkot.

Az ENSZ is az asszimilációval való népirtás szolgálatában áll, amikor egyre erőszakosabban követeli Európától a bevándorlók millióinak az engedelmes befogadását. Azt a megtévesztő propagandát hangoztatják, hogy az úgynevezett demográfiai válságon csak így lehet úrrá lenni. Közismert, hogy a szervezett magánhatalom globalista kiszolgálói Brüsszelben a fehér faj szaporodását minden eszközzel gátolják, miközben fokozott erőfeszítéseket tesznek az afrikai és ázsiai népesség bevándorlására.

Nekünk, őshonos európaiaknak a XXI. század elején csak józanészre van szükségünk, hogy belássuk: a demográfiai válságot hatékony családtámogatási rendszerrel, a családbarát értékrend közvetítésével és a családot bomlasztó morbid magatartások, devianciák szankcionálásával is meg lehetne oldani. Az Európán kívüli génállomány tömeges beáramlása tönkreteszi az őslakos fehér európai népek genetikai örökségét. A tömeges bevándorlást támogató propagandának az élén annak a világnépnek a tagjai állnak, akik magukra vonatkoztatva elvárják az etnikai-genetikai-faji elkülönülés maximumának a biztosítását, és következetesen elutasítják a más népekkel való keveredést. A jogegyenlőségen alapuló integrációt elfogadják, de az asszimilációt, a befogadó nemzetbe történő beolvadást már elutasítják és a népüket érhető egyik legnagyobb veszedelemnek tartják. Tény az, hogy más népek számára a keveredés minden változatát támogatják, sőt, erőltetik.

A deszegregációs, multikulturális, rasszista-ellenes propaganda célja tehát kevertfajú lakosság létrehozása. A fehér többség felszámolásával alapvetően meg lehet változtatni ez Európában élő emberek minőségét. Az az ember, akinek nincs nemzeti identitása, saját kultúrája és történelme, az könnyen manipulálható és formálható biomassza.

G. Brock Chisholm pszichiáter az Egészségügyi Világszervezet első főtitkára így fogalmazta meg a Kalergi-terv lényegét, amely egyezett az ő álláspontjával:

"Amit fontos lenne megtenni, az, hogy mindenhol korlátozzuk a születések számát és népszerűsítsük a - rasszok közötti - vegyes házasságokat abból a célból, hogy létrejöjjön egy globális emberfaj egy olyan világban, amelyet központi kormány fog teljes egészében irányítani."

Dr Chisholm 1946-ban publikálta ,,A tartós béke és a társadalmi haladás pszichiátriája" (The Psychiatry of Enduring Peace and Social Progress) című tanulmányát, amelyet egy szakorvosi konferenciára készített. Itt kifejtett nézeteit két évvel később publikálta a Psychiatry nevű tekintélyes szakfolyóiratban is. Ehhez Alger Hiss, a meggyőződéses kommunista írt előszót. (Hiss, aki egy időben az amerikai kommunista mozgalom országos vezetője volt, az ENSZ megalakulásakor, 1945-ben, ő töltötte be a Világszervezet ügyvivő főtitkári pozícióját.) Dr Chisholm említett írásából azt emeljük ki, amely arra vonatkozik, hogy szerinte mi tette boldogtalanná és agresszívvá az emberiséget.

"Az ember szabadságát, hogy megfigyeljen és szabadon gondolkozzon, lerombolták, vagy megbénították a helyi bizonyosságok... erkölcsök... személyes üdvözülés... ezek gyakran szeretetnek tüntették fel magukat..."

A jó és a rossz fogalma újraértelmezésének, adott esetben eltörlésének kell a gyermeknevelés alapját képeznie... gyakorlatilag minden hatékony pszichoterápiának ezek a megkésett céljai... az ellenzők azzal áltatják magukat, hogy ha kiküszöböljük a jót és a rosszat, akkor civilizálatlanok lesznek az emberek, a társadalomban eluralkodik az erkölcstelenség, a jognélküliség és a káosz.

Itt lényegében az univerzális erkölcs megtagadásáról van szó. Ugyanakkor az ENSZ a humanizmus elveire hivatkozva gyakorol egyre nagyobb nyomást Európára. Azt követeli, hogy az Európai Unió kezdje meg bevándorlók millióinak a letelepítését, mert erkölcsi kötelezettsége. Egy 2000 januárjában közzétett jelentés szerint, amelyet az ENSZ New York-i központjának népesedési részlege készített, Európának 2025-ig 159 millió bevándorlóra lenne szüksége ahhoz, hogy megoldást találjon a népesség elöregedésére és csökkenésére. (Véleményünk szerint ez egy megalapozatlan spekuláció, amely a pénzhatalmi világelit népesedési stratégiáját szolgálja.) Kétségtelen, hogy az alacsony születési arányszám megfordítható lenne a családvédelmi rendszer tökéletesítésével. Az európai fehér őslakosság elárasztása idegen génekkel nem védelmezi annak genetikai örökségét, önazonosságának, nemzeti identitásának megtartását. Ellenkezőleg, felgyorsítja annak az eltűnését. Az ENSZ által sürgetett intézkedések valójában megfosztják Európa népeit nemzeti, történelmi és kulturális kohéziójuktól.

2015-ben már előrehaladott állapotban van a Kalergi-terv gyakorlatba való átültetése. Európa népeinek a fúziója a harmadik világ lakóival meglepően gyors ütemben bontakozott ki. Egyre több a vegyes házasságokból származó kevertfajú utód - a "Kalergi-gyermek" - földrészünkön. A dezinformáció és a tömegtájékoztatás agymosása nyomán Európaiak milliói adják fel származási gyökereiket és mondanak le nemzeti identitásukról. A mindenütt jelenlévő neoliberális globalisták egyre hangosabban hirdetik, hogy a nemzeti önazonosság megtagadása haladó és humánus tett. Az ellenkezője, vagyis a ,,rasszizmus" az pedig az a rossz, amitől meg kell szabadulni.

Ennek alátámasztására idézünk néhány mondatot Nicolas Sarkozy korábbi francia elnöknek 2012-ben elhangzott beszédéből. Arra biztatta az őslakos fehér franciákat, hogy tudatosan válasszanak minél előbb egy más fajhoz tartozó partnert maguknak és hozzanak létre minél több kevertfajú utódot. Sarkozy ezt mondta a fehér franciáknak:

,,A cél a faji keresztezés kihívásával való szembenézés. A fajkeveredés az a kihívás, amellyel szembe kell néznünk a XXI. században."

,,Ez nem választás, ez kötelesség. Ez parancs. Nem tehetünk másképp. Azt kockáztatjuk, hogy súlyos problémákkal találjuk szembe magunkat."

,,Meg kell változnunk, ezért meg fogunk változni. Megváltoztatunk mindent az üzleti életben, a közigazgatásban, az iskolaügyben, a politikai pártokban, és elkötelezzük magunkat az eredmények iránt."

,,Ha az önkéntesség nem kielégítő a Köztársaság számára, akkor az állam még keményebb eszközökhöz fog nyúlni. A faji keveredés kihívása mindig ismert volt Franciaországban. Amikor Franciaország szembenéz ezzel a kihívással, hű marad történelméhez."

Láthatjuk, hogy Sarkozy úgy vélte, hogy a fehérbőrű őslakos francia többség jelenti azt a problémát, amely lerombolhatja Franciaországot. Ezért meg kell ettől a fehér többségtől szabadulni a fajok céltudatos összekeverésével. Sarkozy fehérbőrű franciaként fehérellenes politikát folytatott és ezzel gyengítette az őshonos franciák genetikai, hagyományőrző és kulturális gyökereit.

2014 június 12-én olvashattuk Steve Goode tájékoztatását arról, hogy az Egyesült Államokban megszületett gyermekek többsége már színesbőrű. Az EthniFacts nevű kutatócsoport vezetője, Mike Lakusta szerint az Egyesült Államok a lényegi demográfiai átalakulás szakaszába lépett. A népszámlálási adatok kivetítése csak a folyamat egy részéről ad tájékoztatást. A vegyes házasságoknak, a kevertfajú és vegyes etnikumú háztartásoknak az összeszámlálása a nem-hispanic fehérekkel, akik együtt élhetnek más fajú és etnikumú személyekkel lakókörzeteik közelsége miatt, sokkal pontosabb képet ad arról, hogy milyen mélyreható változás következett be Amerika gazdasági, kulturális és társadalmi életében.

Ebből az a lényeg, hogy az Egyesült Államok etnikai összetétele megváltozott. A világ más fehér lakosságú országaiban is hasonló változás szemtanúi lehetünk. A kérdés az, hogy mindez tervszerű folyamat eredménye, vagy pedig a véletlen szeszélyes játékának tudható be.

Már több dokumentum is napvilágot látott, amelyből az derül ki, hogy a népesség összetételének a gyökeres megváltoztatása a határok megnyitásának és a különböző eredetű lakosság tervezett, illetve kikényszerített összekeverésének a következménye.

Az egypólusú világrendszert irányító pénzhatalmi világelit tudatosan törekszik arra, hogy a fehértöbbségű országokat vegyes lakosságúvá alakítsa át. A sokféleség, a ,,diversity" hangsúlyozása azt jelenti, hogy fel kell hígítani színesbőrű népességgel a fehér lakosságot, az anti-rasszizmus pedig nem más, mint a fehér-ellenesség kódszava.

Mindezt jól példázza, ami New Orleans-ban, 1960-ban történt Ruby Bridges-el. Ő volt az első afroamerikai diák, aki bírói döntés alapján beiratkozhatott egy teljesen fehérek által látogatott iskolába. Nyilvánvaló, hogy ez elkerülhetetlen és igazságos döntés volt, és új korszak beköszöntését jelentette az Egyesült Államok déli tagállamaiban.

Azzal az új rendelkezéssel azonban már nehéz egyetérteni, amelyet az Obama-kormányzat 2014 decemberében vezetett be. Eszerint a lakás és városfejlesztési minisztérium (Housing and Urban Development Department, HUD) kiválasztja országosan a 'túlságosan fehér' településeket és azoknak az önkormányzatait kényszeríti, hogy költöztessenek be színesbőrűeket is. A HUD előírja a helyi hatóságok számára a kötelező lakóövezeti rendszert, a bel- és külterületek és a közművesített zónák kijelölését. Ennek az a lényege, hogy a legdrágább lakóövezetekben is kötelező legyen olcsóbb házakat és lakásokat építeni azért, hogy a szegényebb színesbőrű lakosság is élhessen ott.

A hivatalos cél a ,,faji szegregáció" felszámolása. Az Egyesült Államokban a lakosság faji összetételének a megváltoztatása nemcsak a színesbőrű bevándorlók millióinak a fogadásával történt, hanem úgy is, hogy a nagyvárosokból a külterületekre költöző fehérek lakta településeken is olyan jogszabályok érvényesülnek ma már, amelyek a fajkeveredést segítik elő. A hirdetett cél az egyenjogúság, az igazi cél azonban Amerika lakossága túlnyomó többségének színesbőrűvé, kevertfajúvá való átalakítása.


[1] http://www.crossroad.to/Quotes/globalism/chisholm.htm

[2] http://whitegenocideproject.com/french-ex-president-sarkozy-again-tells-french-to -mix-races/

[3] http://whitegenocideproject.com/us-white-people-nationally-a-minority-in-august-2 014/

A lap és a mellékelt tanulmány szövege szerzői jogvédelem alatt áll, felhasználni csak pontos forrásmegjelöléssel, és ide mutató linkkel szabad.

Forrás: http://drabikjanos.com


Az illuminátusok titkos terve Európa színes bőrűvé tételére
Kötelező olvasmány minden magyarnak!

Link


Az amerikai elnök is része lenne az illuminátusok gépezetének?

Link


Ferenc pápa megdöbbentő kijelentése: A Jézussal való kapcsolat veszélyes és ártalmas

Link


 
 
0 komment , kategória:  Média  
Címkék: szakfolyóiratban, összekeverésének, civilizálatlanok, illuminátusoknak, családtámogatási, városfejlesztési, szabadkőművesség, alacsonyabbrendű, összekeverésével, uralkodórétegről, franciaországban, asszimilációval, megváltoztatása, elkerülhetetlen, normaközösséget, jogegyenlőségen, önkormányzatait, lakóövezetekben, zsidószármazású, felszámolásával, multikulturális, beiratkozhatott, kikényszerített, megalakulásakor, közigazgatásban, erkölcstelenség, végrehajtásáról, megváltoztatunk, alátámasztására, önazonosságának, erőfeszítéseket, franciaországot, összeszámlálása, keveréknépesség, egyetemistaként, miniszterelnök, tervét Európa, kiváltó okait, pénzhatalmi világelit, mesterségesen előidézett, olasz szerző, európai integráció, személy volt, európai népek, kevertfajú biomasszába, japán főnemesi, újabb világháború, második világháború, brit államférfi, európai szabadkőművesség, legtöbbet tették, európai egységért, ILLUMINÁTUSOK TITKOS TERVE EURÓPA SZÍNES BŐRŰVÉ TÉTELÉRE, KÖTELEZŐ OLVASMÁNY MINDEN MAGYARNAK, Henry Makow, Richard Coudenhove-Kalergi-ról, Apja Heinrich Coudenhove-Kalergi, Osztrák-Magyar Monarchia, Iskoláit Csehországban, Bécsi Egyetemen, Páneurópa Mozgalmat, Egyesült Európa, Európai Parlamenti Unió, Nagy Károly Díjjal, Richard Kalergi, Pán-Európai Mozgalmat, Egyesült Államok, Thomas Masaryk, Edvard Benes, Pán-Európai Mozgalmat Ignaz Seipel, Karl Renner, Leon Bloum, Aristid Briant, Alcide De Gasperi, Pán-Európai Mozgalom, Praktischer Idealismus, Európai Unió, Brock Chisholm, Egészségügyi Világszervezet, Enduring Peace, Social Progress, Ehhez Alger Hiss, ENSZ New York-i, Nicolas Sarkozy, Amikor Franciaország, Steve Goode, Egyesült Államokban, Mike Lakusta, Ruby Bridges-el, Urban Development Department,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
01.28. 11:21 Gianni Infantino is részt vesz a budapesti AIPS-kongresszuson
01.28. 11:11 Jól sikerült az öttusázók edzőtábora, de többen sérülésből, betegségből láb...
01.28. 11:11 MNB: eddig csaknem kétezer ügyfél alakíttatta át fix kamatozásúvá lakáshite...
01.28. 11:01 Korlátozzák a kamionforgalmat Parassapusztánál
01.28. 10:51 Idényzáró futam lesz az Alpok-Adria Kupában a Szilveszter-rali
01.28. 10:51 Győzött 60 gáton Szűcs Valdó Pozsonyban
01.28. 10:51 Farkas Örs: megerősített támogatást kapott a Fidesz-KDNP Győrben
01.28. 10:41 A NAV mindenkinek készít adóbevallás-tervezetet
01.28. 10:41 Szőke Abigélt is beválogatta a Variety a figyelemre méltó tehetségek tízes ...
01.28. 10:41 Noul arhiepiscop catolic de Alba Iulia a fost botezat iniţial reformat
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Betty Boop  Bekső Univerzum - Kétszázhatva...  Várnunk kell őt  Facebookon kaptam Krisztina...  Facebookon kaptam  Az egyensúly a kulcs mindenben...  Retro könyves szekrény  Kislány cicával  Retro csillár  Retro csillár  Hasznosság  Férfi vízilabda E.B. 2020 - B...  Ó jaj, az asszony döngöl  Az Úr áldása legyen rajtad éle...  Facebookon kaptam  Körte balerina  A jóság - hit - és a szeretet ...  Cicák virágokkal  Az ördög elvitte a fináncot  Harmónia......  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Hatalom  Hihetetlen erő van az imádkozó...  Pethes Mária versei  Havas csodák  Gyerekkoromban – öt-hat ...  Facebookon kaptam  Pethes Mária versei  Téli kép  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  ÉletMentő alkalmazás  Retro csillár  Megkeresztelkedés  Téli örömök  Az élet 7 szabálya.......  Tojás szemek  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Dália  Etessük a madarakat!  Kétségbeesés  Ideális testsúly, életkor sze...  Facebookon kaptam  Téli naplemente  Facebookon kaptam Krisztina...  Betty Boop  A menedék - film - gyerekeknek...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Kellemes teázást  Szeretet fény gif  Facebookon kaptam  Új csaj  Mögötted az évek száma  Arany János - A RÉGI PANASZ  Facebookon kaptam  Megkeresztelkedés  Szèp estét kedves látogat...  Fehér cica  Hóvirág  Pusztai Éva: Parázs  Könyörgő  Alvó babyk  Mögötted az évek száma  Rózsaszín rózsa  Betty Boop  Irgalmas Jézus  Krisztus jár előttem - hazafel...  Ima, minden nap, Ferenc Pápa i...  Ha mennél hideg szélben  Kávézó nők  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Téli örömök  Szépség.......  A fény felé  Facebookon kaptam  Rózsaszín rózsa  Facebookon kaptam  Kellemes teázást  2020.01.26 Szentmise évközi 3....  Erőtlenül erős  Erőtlenül erős  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Etessük a madarakat!  Szép estét  A menedék - film - gyerekeknek...  Az egyensúly a kulcs mindenben...  Az egyensúly a kulcs mindenben...  Facebookon kaptam  Sárga rózsák  Facebookon kaptam  Rózsaszín rózsa  Betty Boop  Betty Boop  Téli örömök 
Bejegyzés Címkék
tervét Európa, kiváltó okait, pénzhatalmi világelit, mesterségesen előidézett, olasz szerző, európai integráció, személy volt, európai népek, kevertfajú biomasszába, japán főnemesi, újabb világháború, második világháború, brit államférfi, európai szabadkőművesség, legtöbbet tették, európai egységért, bécsi Humanitas, pacifizmus támogatásával, háttérből működve, vezető hatalmai, vele szövetséges, világkormány létrehozásának, kezdeményezés legelső, magasrangú szabadkőműves, pénzügyi támogatást, támogatók között, nemzeti szocializmus, fasizmus hatalomra, jövő Európáját, óvilág őshonos, különböző emberi, harmadik világbeli, hatalmi elit, európai nemzeteket, későbbiekben ezen, nemzetközi szabadkőművesség, jövő embere, eurázsiai-negroid fajé, júdaizmus elpusztítása, zsidó népet, zsidókból jöjjön, jövő társadalmának, gettókból kiszabadult, hagyományos európai, zsidó emancipáció, őshonos európai, fehér fajú, pénzhatalmi elit, asszimilációval való, bevándorlók millióinak, engedelmes befogadását, megtévesztő propagandát, úgynevezett demográfiai, szervezett magánhatalom, demográfiai válságot, családbarát értékrend, családot bomlasztó, őslakos fehér, tömeges bevándorlást, élén annak, tagjai állnak, jogegyenlőségen alapuló, befogadó nemzetbe, népüket érhető, keveredés minden, fehér többség, könnyen manipulálható, születések számát, globális emberfaj, olyan világban, tartós béke, társadalmi haladás, szakorvosi konferenciára, meggyőződéses kommunista, amerikai kommunista, ember szabadságát, helyi bizonyosságok, rossz fogalma, gyermeknevelés alapját, megkésett céljai, ellenzők azzal, társadalomban eluralkodik, univerzális erkölcs, humanizmus elveire, 2000 januárjában, népesség elöregedésére, megalapozatlan spekuláció, alacsony születési, családvédelmi rendszer, európai fehér, harmadik világ, vegyes házasságokból, tömegtájékoztatás agymosása, mindenütt jelenlévő, nemzeti önazonosság, fehér franciáknak, faji keresztezés, üzleti életben, politikai pártokban, eredmények iránt, faji keveredés, , ,
2019.12 2020. Január 2020.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 28 db bejegyzés
e év: 28 db bejegyzés
Összes: 3870 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 424
  • e Hét: 5175
  • e Hónap: 74487
  • e Év: 74487
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.