Belépés
menusgabor.blog.xfree.hu
"A világ pocsolya, igyekezzünk megmaradni a magaslatokon." / DoktorStrix / Menus Gábor
1940.08.11
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
A szégyen és a gyalázat napja
  2017-12-05 20:00:12, kedd
 
   
 A SZÉGYEN ÉS GYALÁZAT NAPJA


A szégyen és a gyalázat napja
2004. december 5.

Dobszay Károly: NE FÉLJETEK, NEM MEGYÜNK HAZA!
(A nemmel szavazók és a távol maradók táborához...)


Ne féljetek, nem megyünk haza
Minket már régen nem hív a Haza
Mely álmaink bölcsője, sirja volt
Ma rákos fekély, rothadó kék-sárga folt
Ne féljetek, nem megyünk haza

Ne féljetek, nem megyünk haza
Ott a házaknak már nincsen ablaka
Mely múltba néz s jövőbe lát
Nincs, ki megfújná a trombitát
Ne féljetek, nem megyünk haza

Ne féljetek, nem megyünk haza
Az már oly régen a másság temploma
És te is csak szolga, rab vagy ott
Bár zsebedben útlevél ragyog
Ne féljetek, nem megyünk haza

Ne féljetek, nem megyünk haza
Irigység népe, te céda, te buta
A mi kincsünk nem lopott kacat
Lelkünkben hordjuk: hit és akarat
Ne féljetek, nem megyünk haza

Ne féljetek, nem megyünk haza
Hazugság népe, te gyáva, ostoba
Ahol mi élünk az mind magyar sziget
Koromsötétben virrasztó tüzek
Ne féljetek, nem megyünk haza

Ne féljetek, nem megyünk haza
Vagyunk és maradunk, mint kivert kutya
Sorsunk már régen nem sorsotok
Árulók, latrok, újgazdagok
Ne féljetek, nem megyünk haza

Ne féljetek, nem megyünk haza
Hol testvér a testvérnek farkasa
Ki hajnalig háromszor megtagad
Légy átkozott, légy gazdagabb
Ne féljetek, többé nem megyünk haza


Dobszay Károly: Ne féljetek, nem megyünk haza!

LinkNe féljetek, nem megyünk haza!

LinkP.Mobil: Ne féljetek, nem megyünk haza! (Csoda történt! - 2017) - dalszöveggel

Link
NE GYERTEK HAZA


Ne gyertek haza! Itt nem kelletek!
Itt a fél ország lop, csal. Beteg.
Itt már nem kellenek a gyermekek.
Itt Horn, Pető, Gyurcsány az úr,
Itt mindenki angolul tanul,
Ne gyertek haza! Itt nem kelletek!

Ne gyertek haza! Ez itt csonka ország,
Emléketek is gyáván elhazudták,
Itt útlevél nem jár, csak idegennek,
Ha kampányt vezet vagy bölcsen befektet.
Ne gyertek haza! Ez itt csonka ország!

Ne gyertek haza! Krisztusnak sincs helye,
Vígan él Kun Béla, Kádár szelleme,
Itt nem állhat szobra gróf Telekinek,
Pázmánynak, Wassnak, Mindszentynek.
Ne gyertek haza! Krisztusnak sincs helye.

Ne gyertek haza! Ünneplik Trianont,
Itt zászlót a nép Károlyiért bont,
Koccintanak Erdély gyászünnepén,
Itt nincs már magyar hit, munkás remény,
Ne gyertek haza! Ünneplik Trianont.

Ne gyertek haza! Itt nincsen munkahely,
Magyar szív, ész, kéz itt senkinek se kell,
Nincs itt magyar gyár, talpalatnyi föld,
A reklám és hazugság minden tért betölt.
Ne gyertek haza! Itt nincsen munkahely.

Ne gyertek haza! Ki itt rátok szavazna,
Az mind szélsőséges, sovén és irredenta,
Populista, demagóg, ellenforradalmár -
Jaj, emlékeztek? Sok ilyesmi volt már.
Ne gyertek haza! Nincs, ki rátok szavazna.

Vagy gyertek mindannyian! Velünk szavazzatok!
Élők és holtak, látók és vakok,
Ki járni bír, ki élni mer,
Tenger tömegben jöjjön el!
Szavazzatok helyettünk üvöltő igennel,
Gyertek zászlóval, fáklyával, kereszttel,
Gyertek mindannyian, velünk szavazzatok!

S amit nem tudtunk megtenni ötven éve,
Kergessük őket együtt el, örökre, végre!

/Szentmihályi Szabó Péter: VELÜNK SZAVAZZATOK!/


Nyerges Attila - 2004. december 5.

Link
Kóczián Rudolf: AHOGY SZAVAZTÁL...
/a 2004 december 5-i gyalázatos népszavazás emlékére/

"Ahogyan szavaztál, úgy bánjanak veled!
Úgy mondjanak neked, igent vagy nemet!
Úgy nyújtsanak majd feléd segítőkezet!
Ahogyan szavaztál, úgy bánjanak veled!

Úgy mentsenek ki a lángban álló házból!
Úgy húzzanak ki, vad dühöngő árból!
Éhhalál küszöbén, úgy kapj majd kenyeret.
Ahogyan szavaztál, úgy bánjanak veled!

Épp olyan hű legyen hozzád feleséged!
Fiad tiszteljen, vagy tagadjon meg téged!
Aszerint áldják, vagy átkozzák majd nevedet!
Ahogyan szavaztál, úgy bánjanak veled!

Hogyha IGENT mondtál, az ÚR legyen veled!
Hogyha NEMET! ő se bocsásson meg neked!
Ne látsd meg a napot, a pokolban a helyed!
Ahogyan szavaztál, úgy bánjanak veled!

Mert ki elfelejti, megtagadja népét,
Aki elveszti vér szerinti testvérét,
Nincsen rongyabb annál, mentsége nem lehet!
Ahogyan szavaztál, úgy bánjanak veled!"


Kóczián Rudolf: Ahogyan szavaztál

Link
2004. december 5.: a SZÉGYEN és a GYALÁZAT napja

13 esztendeje, 2004. december 5-én Csonka-Magyarországon népszavazást tartottak arról, hogy a trianoni, majd a második párizsi diktátum következtében elszakított, és az új határokon túlra került magyarok visszakapják-e a magyar állampolgárságot, ami egy normális korban, egy normális, ép nemzettudattal rendelkező nép esetében eleve nem lehet kérdés.

A pontos kérdés így hangzott:

,,Akarja-e, hogy az Országgyűlés törvényt alkosson arról, hogy kedvezményes honosítással - kérelmére - magyar állampolgárságot kapjon az a magát magyar nemzetiségűnek valló, nem Magyarországon lakó, nem magyar állampolgár, aki magyar nemzetiségét a 2001. évi LXII. tv. 19. § szerinti 'Magyar igazolvánnyal' vagy a megalkotandó törvényben meghatározott egyéb módon igazolja?"

A voksolás - köszönhetően az MSZP és az SZDSZ demagóg, nem-re buzdító kampányának és a nemzeti oldal erőtlen kiállásának - végeredménye lesújtó volt: mivel sem az igen, sem a nem szavazatok aránya nem érte el a 25%-ot, végül eredménytelen lett, a részvételi arány országos szinten csupán 37,5 százalék volt, szemben az előzetesen várt 45-50 százalékkal. Azt a döbbenetet szerencsére nem kellett átélnünk, hogy a nem szavazatok kerüljenek többségbe, mert - hajszálnyi különbséggel ugyan - igennel voksolt a döntésre jogosultak 51,5%-a. Ennek ellenére közbotrányszámba megy, hogy az országban a mintegy 8 millió választójoggal rendelkező felnőtt soraiból csupán 1,5 millió akadt, akinek számára természetes volt a nemzeti összetartozás, s hogy Kárpát-medencei testvéreinket megilleti a magyar állampolgárság. A voksolók száma csak Budapesten közelítette meg az 50 százalékot, a dunántúli megyékben 37, a keleti ország részben 30 százalék körüli volt a részvétel.

A népszavazás a kettős állampolgárságról ,,érdeklődés hiányában" elbukott. Bár az új parlament 2010-ben orvosolta a nemzet becsületén esett csorbát, azt azonban elfelejteni soha nem lehet.Csak bizakodni tudunk, hogy a tíz évvel ezelőtti gyalázat soha nem ismétlődik meg még egyszer.A NÉPSZAVAZÁS SORÁN,- A NEMZET-ÉS MAGYARSÁG ELLENES KORMÁNY AKTÍV ("ELLEN")PROPAGANDÁJÁNAK KÖSZÖNHETŐEN, AZ "IGEN" SZAVAZATOK KEVÉSNEK BIZONYULTAK AHHOZ, HOGY A KÜLHONI MAGYARSÁG - MAGYAR-ÁLLAMPOLGÁRSÁGI STÁTUSZÁNAK KÉRDÉSÉVEL (ELBÍRÁLÁSÁVAL) -, A PARLAMENT PLENÁRIS ÜLÉSÉN FOGLALKOZZANAK. A VILÁG KÖZVÉLEMÉNYE MEGDÖBBENVE VETTE TUDOMÁSUL A NÉPSZAVAZÁS EREDMÉNYÉT,- ÉS (NEM ISMERVE AZ ITTENI POLITIKAI VISZONYOKAT) MÉLYSÉGESEN ELÍTÉLTE A MAGYAROKAT, AKIK SAJÁT TESTVÉREIKET IS CSERBEN HAGYTÁK...

HATALMASAT ZUHANT A MAGYAROK PRESZTÍZSE A KÜLFÖLDIEK SZEMÉBEN, AZOKÉ A MAGYAROKÉ, AKIK ÉVTIZEDEKEN ÁT, KONZEKVENSEN ELUTASÍTOTTÁK A TRIANONI BÉKEDIKTÁTUMOT, ÉS EGY IGEN SZAVAZAT BEJELÖLÉSÉRE SEM VOLTAK KÉPESEK, HOGY ENYHÍTSENEK A SZÜLŐHAZÁJUKTÓL MEGFOSZTOTTAK HELYZETÉN.

A CSALÓDOTT ÉS ÖNÉRZETÜKBEN IS SÚLYOSAN MEGSÉRTETT HONFITÁRSAINK ÉRZÉSÉT (VÉLEMÉNYÉT) LEGJOBBAN DOBSZAY KÁROLY: "NE FÉLJETEK, NEM MEGYÜNK HAZA!" c. FENTI VERSE FEJEZI KI.

Kétségtelen, hogy a presztízsünk visszaszerzése, és honfitársaink könnyeinek letörlése sok időt igényel, de minden lehetőt megteszünk a cél érdekében. Abban is bízunk, hogy "gyászmagyarjaink" is elnyerik méltó büntetésüket, ha van szégyenérzetük és egy szikrányi lelkiismeretük, akkor eddig is lehettek álmatlan éjszakáik. Ha van!?


Nem-re buzdító MSZP-s szórólap a népszavazási kampány hajrájában

Az alábbi két vers, az első közvetlenül a népszavazás előtt, a második a népszavazás után íródott:


NEMMEL SZAVAZÓ GYÁSZMAGYAROKNAK!

NEMMEL SZAVAZZ

Nemmel szavazz, ha nincs szíved,
hagyd szenvedni a testvéred!
Nemmel szavazz, mindazokra,
kiknek rosszul megy a sora.

Börtönné lett szülőföldjük,
Trianon a börtönőrük.
Gyötrelem lett az életük,
mert magyar az anyanyelvük.

Ha már nem bírták a hajszát,
titkon lépték át a határt.
Kádár János parancsára,
vissza lettek toloncolva.

De magyarnak megmaradtak,
s együttérzést tőlünk várnak.
Rúgj beléjük, megszokták már,
csak csizmádban ne essen kár!

Hallgass Gyurcsány tanácsára,
Hiller s Kuncze bárgyúságra!
Hidd el Gál J. állítását,
és Lendvai hazugságát.

Magyar (?) kormány azt akarja,
testvér testvért, megtagadja.
Forintosít embert s lelket,
tisztességet, becsületet.

Befogadtunk romát, bolgárt,
kínait és görög polgárt.
Zsidót, szerbet és szlovákot,
Isten tudja, hány nációt.

Csak magyarra mondjál nemet,
áruld el a nemzetedet!
Csatlakozz hát Trianonhoz,
s gyalázatos kormányodhoz!

Átkozott légy ha megteszed,
elveszted a becsületed!
Hőseinket, címerünket,
Erdélyt és a székelyeket,
s minden elcsatolt földünket!

Elérkezik a pillanat,
eldöntheted a sorsukat!
,,Sehonnai bitang ember",
ki most nem szavaz IGENNEL!LENNÉL EGYSZER...


Lennél egyszer számkivetett,
kirekesztett, kisemmizett.
Ártatlanul agyonkínzott,
nemzetedtől elszakított.
Sorsod vinne idegenbe,
gyűlölködő környezetbe.
Zárnának ki a hazádból,
tiltanának utazástól.
Bontanák le iskoládat,
menesztenék tanítódat.
Vernének meg magyar szóért,
büntetnének a nevedért.
Várnád sorsod javulását,
nemzetednek hívó hangját.
MINDEZEKET NEM ÉLTED ÁT,
NEM ÉREZTED MÁS NYOMORÁT.
TESTVÉREDNEK NEMET MONDTÁL,
TRIANONHOZ FELZÁRKÓZTÁL!
HAZUG SZAVAKRA HALLGATTÁL,
HAZUG KORMÁNY MELLÉ ÁLLTÁL!
MAGYAR NÉVRE SZÉGYENT HOZTÁL!

(Prof. Dr. Bokor Imre)Ne FéLjetek Nem MegyüNk Haza!

1. NE FÉLJETEK, NEM MEGYÜNK HAZA... A vetítés megy magától, csak hallgassátok!
2. Magyarország feldarabolása 1920 június 4-én történt. 2007 December 5-én, a megemlékezés ünnepén szavalta el ezt a költeményt a Kassa mellettí Sepsiből Takács Gabriella tanuló. A verset 2004 december 8-án írták! A vers eredeti hangját halljátok. Sajnos a szavaló lány képét nem tudtam feltenni. A képeket az elvett területekről tettem fel, ráismertek majd.
3. Ne féljetek! Nem megyünk haza. Minket már régen nem hív a Haza, Mely álmainknak bölcsője, sírja volt; Ma rákos fekély, rothadó kék-sárga folt. Ne féljetek! Nem megyünk haza. K o l o z s v á r
4. Ne féljetek! Nem megyünk haza. Ott a házaknak már nincsen ablaka, Mely múltba néz s jövőbe lát; Nincs, ki megfújná a trombitát. Ne féljetek! Nem megyünk haza. Komárom
5. Ne féljetek! Nem megyünk haza. - Az már régen a másság temploma. S te is csak szolga, rab vagy ott. - Bár zsebedben útlevél ragyog. Ne féljetek! Nem megyünk haza. Pozsony
6. Ne féljetek! Nem megyünk haza. Irígység népe, te cédra, te buta! A mi kincsünk nem lopott kacat. Lelkünkben hordjuk: Hit és Akarat! Ne féljetek! Nem megyünk haza. Kassa
7. Ne féljetek! Nem megyünk haza. Hazugság népe, te gyáva, te ostoba! Ahol mi élünk, az mind Magyar sziget. Koromsötétben virrasztó tüzek. Ne féljetek! Nem megyünk haza.
8. Ne féljetek! Nem megyünk haza. Vagyunk és maradunk mint kivert kutya. Sorsunk már rég nem sorsotok. Arulók, latrok, új gazdagok! Ne féljetek! Nem megyünk haza. Csíksomlyó
9. Ne féljetek! Nem megyünk haza. Hol testvér testvérnek farkasa. Ki hajnalig háromszor megtagad, Légy átkozott, légy gazdagabb! Ne féljetek! Többé nem megyünk haza! Zsolna


SlidePlayer

Link 
 
0 komment , kategória:  Hazánk - otthonunk  
Címkék: ellenforradalmár, közbotrányszámba, gyászmagyarjaink, állampolgárságot, gyászmagyaroknak, propagandájának, szülőhazájuktól, állampolgársági, nemzetiségűnek, békediktátumot, lelkiismeretük, szégyenérzetük, magyarországon, visszaszerzése, nemzettudattal, foglalkozzanak, választójoggal, állampolgárság, megfosztottak, mindszentynek, következtében, elutasították, honfitársaink, eredménytelen, meghatározott, koromsötétben, igazolvánnyal, elbírálásával, összetartozás, feldarabolása, testvéreinket, népszavazási, kedvezményes, honosítással, megalkotandó, köszönhetően, gyalázat napja, nemmel szavazók, távol maradók, másság temploma, mind magyar, testvérnek farkasa, mind szélsőséges, 2004 december, lángban álló, második párizsi, magyar állampolgárságot, normális korban, pontos kérdés, megalkotandó törvényben, nemzeti oldal, részvételi arány, SZÉGYEN ÉS GYALÁZAT NAPJA, Dobszay Károly, MEGYÜNK HAZA, GYERTEK HAZA, Ünneplik Trianont, Koccintanak Erdély, Szentmihályi Szabó Péter, VELÜNK SZAVAZZATOK, Nyerges Attila, Kóczián Rudolf, AHOGY SZAVAZTÁL, Hogyha IGENT, Hogyha NEMET, NÉPSZAVAZÁS SORÁN, NEMZET-ÉS MAGYARSÁG ELLENES KORMÁNY AKTÍV, PROPAGANDÁJÁNAK KÖSZÖNHETŐEN, SZAVAZATOK KEVÉSNEK BIZONYULTAK AHHOZ, HOGY KÜLHONI MAGYARSÁG, MAGYAR-ÁLLAMPOLGÁRSÁGI STÁTUSZÁNAK KÉRDÉSÉVEL, PARLAMENT PLENÁRIS ÜLÉSÉN FOGLALKOZZANAK, VILÁG KÖZVÉLEMÉNYE MEGDÖBBENVE VETTE TUDOMÁSUL NÉPSZAVAZÁS EREDMÉNYÉT, ISMERVE AZ ITTENI POLITIKAI VISZONYOKAT, MÉLYSÉGESEN ELÍTÉLTE MAGYAROKAT, AKIK SAJÁT TESTVÉREIKET IS CSERBEN HAGYTÁK, HATALMASAT ZUHANT MAGYAROK PRESZTÍZSE KÜLFÖLDIEK SZEMÉBEN, AZOKÉ MAGYAROKÉ, AKIK ÉVTIZEDEKEN ÁT, KONZEKVENSEN ELUTASÍTOTTÁK TRIANONI BÉKEDIKTÁTUMOT, IGEN SZAVAZAT BEJELÖLÉSÉRE SEM VOLTAK KÉPESEK, HOGY ENYHÍTSENEK SZÜLŐHAZÁJUKTÓL MEGFOSZTOTTAK HELYZETÉN, CSALÓDOTT ÉS ÖNÉRZETÜKBEN IS SÚLYOSAN MEGSÉRTETT HONFITÁRSAINK ÉRZÉSÉT, LEGJOBBAN DOBSZAY KÁROLY, FENTI VERSE FEJEZI KI, NEMMEL SZAVAZÓ GYÁSZMAGYAROKNAK, NEMMEL SZAVAZZ, Kádár János, Hallgass Gyurcsány, LENNÉL EGYSZER, MINDEZEKET NEM ÉLTED ÁT, ÉREZTED MÁS NYOMORÁT, TESTVÉREDNEK NEMET MONDTÁL, TRIANONHOZ FELZÁRKÓZTÁL, HAZUG SZAVAKRA HALLGATTÁL, HAZUG KORMÁNY MELLÉ ÁLLTÁL, MAGYAR NÉVRE SZÉGYENT HOZTÁL, Bokor Imre, FéLjetek Nem MegyüNk Haza, Sepsiből Takács Gabriella,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
12.05. 23:22 A civil hajók tevékenységét szabályozó európai megállapodást javasol az ola...
12.05. 22:42 Hillary Clinton volt demokrata elnökjelölt úgy véli, jó elnöke lett volna a...
12.05. 22:32 Ökölvívó ob - Nem lesz Harcsa-Cservenka döntő
12.05. 21:32 Premier League - Menesztették az Everton edzőjét
12.05. 21:23 Női kosárlabda EK - Csoportelső lett a Szekszárd
12.05. 21:23 Jégkorong Erste Liga - Debrecenben győzött a Csíkszereda
12.05. 21:22 Rövidpályás úszó Európa-bajnokság - Késely ezüstérmes, Holló negyedik, Bohu...
12.05. 20:42 Rövidpályás úszó-Eb - A csütörtöki eredmények
12.05. 20:32 Putyin: Moszkva kész előfeltételek nélkül meghosszabbítani az Új START egye...
12.05. 20:32 Új médiaszabályozási rendszer készül Németországban
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Szép estét  Aranyosi Ervin: Mi van a doboz...  Szép estét  Melyik szakad?  Pósa Lajos: Mikulás Öreg Miku...  Mikulás este  Példa  Most megtöltöm a csizmád  Hiszékenység  Jó éjszakát  Png rózsa  Facebookon kaptam  Alamizsna  Ajándék télapóra  Téli kép  Facebookon kaptam  Mikulás  Facebookon kaptam Krisztina...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  A gyerekek hisznek a Mikulásba...  Havas téli képek  Png kutya  Facebookon kaptam  Mikulás este  Hull a hó - a nőre  Facebookon kaptam  Png kutya  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Téli kép  Mikor eljön a tél, hó száll a ...  Télapó  Vidám szép estét  Miklós reggel  Felhőket kergető szelek . . .  Nagyszerű napot  Alázatosság  Facebookon kaptam  Miklós reggel  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Harmónia......  Alázatosság  Alázatosság  Havazik  Szép estét  Facebookon kaptam  Hello, csinos nő  Facebookon kaptam  Pete László Miklós: Mikulás  Png nő  Harmónia......  Visszaemlékezés  Téli kép  Fantázia szülte kép  Facebookon kaptam  Szép estét  Facebookon kaptam  Alamizsna  Aranyosi Ervin: Mire tanít a M...  Alázatosság  Villogó virágok  Facebookon kaptam  Alamizsna  Facebookon kaptam  Megérkezett télapó  Nagyszerű napot  Hanyatlás  Harmónia......  Alamizsna  Szenvedés  Aranyosi Ervin: Mire tanít a M...  Png kutya  Kedves Gyerekek!  Png nő  Példa  Téli kép  Kellemes kávézást  Szép estét  Megtaláljuk-e?  Várjátok a Télapót?  Facebookon kaptam  Kellemes hétvégét  Téli kép  Facebookon kaptam  Levél télapónak  Egyetlen ember  Télapó  Téli kép  Boldog szülinapot a ma ünneplő...  Kellemes délutánt kívánok  Szép versek a Szeretetről  Hullik már a hó, érkezik a Tél...  Facebookon kaptam  Szellem  Télapó  Kántor Péter : Egy József Atti...  Mikulás este  Alázatosság 
Bejegyzés Címkék
gyalázat napja, nemmel szavazók, távol maradók, másság temploma, mind magyar, testvérnek farkasa, mind szélsőséges, 2004 december, lángban álló, második párizsi, magyar állampolgárságot, normális korban, pontos kérdés, megalkotandó törvényben, nemzeti oldal, részvételi arány, előzetesen várt, döbbenetet szerencsére, döntésre jogosultak, nemzeti összetartozás, magyar állampolgárság, voksolók száma, dunántúli megyékben, keleti ország, kettős állampolgárságról, nemzet becsületén, presztízsünk visszaszerzése, szikrányi lelkiismeretük, népszavazási kampány, első közvetlenül, népszavazás előtt, népszavazás után, vetítés megy, megemlékezés ünnepén, verset 2004, vers eredeti, szavaló lány, elvett területekről, mind Magyar, ellenforradalmár, közbotrányszámba, gyászmagyarjaink, állampolgárságot, gyászmagyaroknak, propagandájának, szülőhazájuktól, állampolgársági, nemzetiségűnek, békediktátumot, lelkiismeretük, szégyenérzetük, magyarországon, visszaszerzése, nemzettudattal, foglalkozzanak, választójoggal, állampolgárság, megfosztottak, mindszentynek, következtében, elutasították, honfitársaink, eredménytelen, meghatározott, koromsötétben, igazolvánnyal, elbírálásával, összetartozás, feldarabolása, testvéreinket, népszavazási, kedvezményes, honosítással, megalkotandó, köszönhetően, különbséggel, végeredménye, népszavazást, bejelölésére, közvéleménye, konzekvensen, visszakapják, nemzetiségét, szülőföldjük, testvéreiket, országgyűlés, önérzetükben, presztízsünk, büntetésüket, hallgassátok, kormányodhoz, megemlékezés, szentmihályi, felzárkóztál, gyászünnepén, testvérednek, , ,
2019.11 2019. December 2020.01
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 6 db bejegyzés
e év: 251 db bejegyzés
Összes: 3875 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 22
  • e Hét: 11577
  • e Hónap: 11577
  • e Év: 400804
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.