Belépés
menusgabor.blog.xfree.hu
"A világ pocsolya, igyekezzünk megmaradni a magaslatokon." / DoktorStrix / Menus Gábor
1940.08.11
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Sopron, a hűség városa
  2017-12-14 12:15:48, csütörtök
 
   
 

SOPRON, A HŰSÉG VÁROSA


Sopron A HŰSÉG VÁROSA - december 14. a Hűség Napja

1921. december 14-16-án, 89 évvel ezelőtt Sopronban és környékén megtartott népszavazáson a lakosság többsége a Magyarországhoz való tartozás mellett döntött és ezzel kiérdemelték "a leghűségesebb város" címét. A kormány 2001-es rendelete alapján A HŰSÉG NAPJÁvá nyilvánította december 14-ét!


1921. december 14-én vette kezdetét az - összesen három napig tartó - soproni népszavazás, mely során a nyugat-magyarországi város és a környező 8 falu lakosságának döntő többsége Magyarország fennhatóságát választotta Ausztriáéval szemben.

Jóllehet, a kortársakat - és a történelem iránt érdeklődőket - értetlenséggel töltötte - és tölti - el az a tény, hogy az 1919. szeptember 10-i saint-germaini békeszerződés még az első világháborúban vesztes oldalon harcoló Ausztriának is jelentős területeket juttatott Magyarország kárára, az antant hatalmak döntésére viszonylag könnyű racionális magyarázatot találni. A szóban forgó földsávra, mely Vas, Sopron, illetőleg Moson vármegyék nyugati határterületeit foglalta magában, és később Burgenland néven szerveződött osztrák tartománnyá, az 1918. november 12-én megszülető köztársaság már igen hamar kinyilvánította igényét.

Bécs főként etnikai érvekkel igyekezett alátámasztani követelését, de a párizsi békekonferencia tagjainak az ún. ,,szláv korridor" - tehát a közös csehszlovák-délszláv határvonal terve - iránt érzett ellenszenve, illetőleg az Anschlusstól való félelme szintén az osztrák félnek kedvezett. E fenyegetések közül az utóbbi igencsak valósnak tűnt, hiszen a kisállammá lefokozott Ausztria szemmel látható életképtelensége arra ösztönözte nyugati szomszédunk közvéleményét, hogy a nagynémet egységben fedezze fel gondjai megoldását. Az Anschluss-hangulat csillapítása érdekében az antant hatalmak végül Bécs javára döntöttek, és a saint-germaini, majd a Magyarországgal kötött trianoni békeszerződésben - akkor még Sopronnal együtt - Ausztriának ítélték oda a mai Burgenlandot.

Látszólag tehát Sopron, Felsőőr, vagy Kismarton ugyanúgy elveszett, mint korábban Kolozsvár, Kassa, vagy Pozsony városa, ám egy jelentős eltérés mégis akadt: a szerződéskötés pillanatában a nyugat-magyarországi területek a Nemzeti Hadsereg ellenőrzése alatt álltak, így Budapestnek lehetősége nyílt a kiürítés elodázására, amit a Bethlen-kormány végül a - Baranyában és Bácsban állomásozó - délszláv csapatok kivonásától tett függővé. Miután erre csupán 1921 nyarán került sor, hosszú ideig Nyugat-Magyarország státusa is bizonytalan maradt, ami kiváló lehetőséget biztosított az 1918-19 során szerveződő katonai különítmények - például a Prónay Pál és Héjjas Iván vezette Rongyos Gárda - számára a továbbélésre. E szervezetek körül a konszolidációra vágyó országban lassan elfogyott a levegő, így ,,működésük" területét a nyugati határszélre tették át, ahol - számottevő osztrák haderő hiányában - még esély nyílhatott a trianoni döntés megváltoztatására.

A közelgő vihart már a Francia Kiss Mihály vezette 1921. júliusi akció előrejelezte, mely során a Rongyos Gárda különítményesei kifosztották a fölöstömi katonai raktárt, és sikeresen felfegyverezték magukat. A mélyben gyűlő feszültség egy hónappal később tört a felszínre, amikor a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság teljesítette a Bethlen-kormány által szabott feltételeket, és az antant hatalmak felszólították Magyarországot az Ausztriának ítélt területek átadására. A Nemzeti Hadsereg a nyár végére ki is ürítette Burgenland túlnyomó részét, augusztus 28-án azonban Ostenburg-Moravek Gyula őrnagy és gróf Sigray Antal kormánybiztos megtagadta Sopron és a környező falvak - az ún. ,,B zóna" - osztrák kézre bocsátását, a Francia Kiss Mihály vezette felkelők pedig Ágfalvánál visszaverték a város felé igyekvő köztársasági csendőrosztagot.

Ezzel az összecsapással vette kezdetét a másfél hónapig tartó nyugat-magyarországi felkelés, mely során a Rongyos Gárda különítményesei a történelmi országhatáron kívülre szorították az osztrák csendőröket, és október elején Felsőőrön kikiáltották a független Lajtabánságot. Bethlen István kormánya hivatalosan ellenezte Prónayék akcióit, a gyakorlatban azonban a helyszínre küldött katonatisztek - például Gömbös Gyula - hathatós támogatást nyújtottak a felkelők számára, és a nagyhatalmak beavatkozása érdekében igyekeztek elnyújtani a nyugat-magyarországi krízist. A budapesti diplomaták számítása végül is bevált, ugyanis október elején Olaszország közvetítőnek ajánlkozott a két ország konfliktusában, és Velencében tárgyalóasztalhoz ültette a feleket.

A háromnapos konferencián a Bethlen István miniszterelnök és Bánffy Miklós külügyminiszter vezette magyar delegáció elérte, hogy Sopronban és a város vonzáskörzetében fekvő további 8 faluban - Ágfalva, Nagycenk, Kópháza, Sopronbánfalva, Balf, Fertőrákos, Harka, Fertőboz - népszavazáson döntsenek a hovatartozás kérdéséről. Ezért cserében a magyar kormány kötelezettséget vállalt - Olaszország felé - a felkelők lefegyverzésére és a szóban forgó területek kiürítésére, ahol 8 nappal az evakuálás után kerülhetett sor a szavazásra. Mint ismeretes, e feltételek teljesítése végül másfél hónapos késést szenvedett, ugyanis 1921 októberében IV. Károly (ur. 1916-1918) másodszor is visszatért Magyarországra, és - az ún. ,,második királypuccs" során - újabb kísérletet tett trónja visszaszerzésére.

E közjáték szerencsére nem veszélyeztette a velencei konferencián elért sikereket, így november 23-án kiadásra került a ,,játékszabályokat" lefektető - 12 pontból álló - Népszavazási Szabályzat. Ennek értelmében a hovatartozás kérdéséről azok a 20. életévüket betöltött állampolgárok szavazhattak, akik 1919. január 1-je előtt, vagy 1921. január 1-je óta az érintett területen állandó lakóhellyel rendelkeztek. A Szabályzat titkos voksolást írt elő, amit először, 1921. december 14-én Sopronban, majd két nappal később a környező 8 faluban bonyolítottak le.

A sorsdöntő népszavazás természetesen nem maradt mentes a visszaélésektől: az előkészületek során - a tiltások ellenére - mindkét fél erőteljes propagandatevékenységet folytatott, és a tisztességtelen előnyszerzés szándéka a választói jegyzékek elkészítése során is megmutatkozott. Ausztria emellett a Népszavazási Központi Bizottságból való kivonulással is igyekezett szabotálni az előkészületeket, később pedig - kedvezőtlen eredmény esetén - Sopron erőszakos megszállását is tervbe vette, ennek ellenére a három napig tartó voksolás végül rendezett körülmények között zajlott le.

Az eredményeket december 17-én, a Zrínyi Ilona Tiszti Leánynevelő Intézetben hirdették ki: a népszavazáson 15 304 fő a Magyarországhoz, míg 8227 fő az Ausztriához való csatlakozás mellett döntött, így a Sopron környéki voksolás hazánk számára csodás győzelemmel - voltaképp az egyetlen tartós revíziós sikerrel - zárult. A diadalban kulcsszerepet játszott, hogy a város polgársága 72%-os arányban a magyar impérium mellett szavazott; ez azt jelenti, hogy a német anyanyelvű lakosság jelentős része is a maradást választotta, tehát az 1922-ben adományozott ,,civitas fidelissima" cím kétszeresen is megillette Sopront.Sarkady Sándor: SOPRON DICSÉRETE

Sopron, te lelkünk éltető láng!
Hű őr az ősi végeken,
Erőt adó múlt, szép jelen
És ébredő jövő.
Új évezred vár, ám harcát ne féld!
Zengd, hittel zengd velünk a Hűség énekét!
Fenyves süvít és cseng a csermely
A lágy lankákon rőt borág
Igéri édes új borát,
A boldog áldomást.
Hiába dúl szél, és tör-ver a jég
Zengd, hittel zengd velünk a Hűség énekét!
Kőcsipkés ódon várfalakból
A lélek lángja fellobog,
És zúgják tornyos templomok
Az Úr dicséretét.
Új évezred vár, ám harcát ne féld!
Zengd, hittel zengd velünk a Hűség énekét!Somogyvári Gyula: SOPRONI DAL
Sopron 650 éves jubileumára


Ó zúgott erre száz vihar
egy ezredéven által
és híven állt a férfikar
s a régi, büszke várfal.
Hát csüggedetlen nézd a bajt,
ha tűz, ha kard, ha jég ver,
Sopron csatáz, Sopron kitart
és győz is nagy hitével!

Apáink forró vére folyt
ez istenadta rögre,
de szolgasorba nem hajolt
s magyar maradt örökre.
Mert rendületlen volt a kard,
A bástya és a lélek,
Sopron csatáz, Sopron kitart,
és véle győz az élet!

Feléd harangoz Istenünk
a szívünk és harangunk
te adj erőt, te légy velünk,
hogy híveid maradjunk.
És kér a hűség városa,
mutasd meg szent hatalmad:
hogy fölviruljon még sora
a megtiport magyarnak!A hűség városa - Sopron

LinkSopron, a hűség városa

Link


A Hűség városa

Link

 
 
0 komment , kategória:  Hazánk - otthonunk  
Címkék: békeszerződésben, visszaszerzésére, életképtelensége, játékszabályokat, vonzáskörzetében, határterületeit, békekonferencia, magyarországgal, magyarországhoz, lefegyverzésére, előkészületeket, kinyilvánította, külügyminiszter, tisztességtelen, kötelezettséget, visszaélésektől, konszolidációra, különítményesei, csendőrosztagot, felfegyverezték, magyarországra, megmutatkozott, összecsapással, sopronbánfalva, magyarországot, értetlenséggel, világháborúban, felszólították, konfliktusában, szerződéskötés, miniszterelnök, veszélyeztette, népszavazáson, magyarországi, békeszerződés, kulcsszerepet, lakosság többsége, leghűségesebb város, kormány 2001-es, kortársakat –, történelem iránt, első világháborúban, antant hatalmak, szóban forgó, párizsi békekonferencia, osztrák félnek, utóbbi igencsak, kisállammá lefokozott, nagynémet egységben, jelentős eltérés, szerződéskötés pillanatában, kiürítés elodázására, HŰSÉG VÁROSA, Sopron HŰSÉG VÁROSA, Hűség Napja, HŰSÉG NAPJÁvá, Nemzeti Hadsereg, Prónay Pál, Héjjas Iván, Rongyos Gárda, Francia Kiss Mihály, Szerb-Horvát-Szlovén Királyság, Ostenburg-Moravek Gyula, Sigray Antal, Bethlen István, Gömbös Gyula, Bánffy Miklós, Népszavazási Szabályzat, Népszavazási Központi Bizottságból, Zrínyi Ilona Tiszti Leánynevelő Intézetben, Sarkady Sándor, SOPRON DICSÉRETE, Somogyvári Gyula, SOPRONI DAL,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Köszöntsük őket  Némely nőknek ritkán adatik me...  Kertész Nóra - Kertünk tavasza  A nő  Március  Ledől a templom  Facebookon kaptam  Egy kis kávét?  Ezért legyen otthon mindig ece...  Margaretta csokor  A természet szépsége......  Tavaszi üdvözlet  Átjár a Fény  Egy kis kávét?  Az utolsóelőtti napon  Káosz  Facebookon kaptam  Tavaszi üdvözlet  Facebookon kaptam  A somvirágos oldal  A tavasz a kedvenc évszakom  A tavasz a kedvenc évszakom  Tavaszi üdvözlet  Múlás szelében  A néma vászonra álmodom ...  Tavaszi üdvözlet  A természet szépsége......  Hóvirágok  A hálával teli élet megélése e...  Nemzetközi Nőnap alkalmából  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Boldog Meszlényi Zoltán 03.04  Ledől a templom  Facebookon kaptam  Ha berobban a tavasz  Locsoljam, vagy ne ? .......  Olyan nőkkel szemben  Mai harmónia kártyám  Állatvilág....  Vészi Endre - Március  Nők  A szó kimondva  Csokor vázában  Hóvirágok  Facebookon kaptam  Jézussal együtt az úton  Szép estét kedves látogatóimna...  Nemzetközi Nőnap alkalmából  Fehér kockák  Locsoljam, vagy ne ? .......  Szépséges napot kívánok !  III. Keresztút Déván videó 202...  Levegő után, a fényre van a le...  Kertész Nóra - Kertünk tavasza  Az ember jó?  A természet szépsége......  Facebookon kaptam  Világító torony  Ledől a templom  Szeress, hogy szeressenek........  Vannak lelki küzdelmeink  Anya gyermekével  Facebookon kaptam Cs Ildikótól  Tavaszi üdvözlet  Ha egy nő szeret egy férfit  Tihanyi kálvária domb  Illatos tündérfa  A természet szépsége......  A természet szépsége......  Facebookon kaptam  A boldogságnak  A tizenkét éves Jézus  Kellemes estét, nyugodalmas jó...  Köszöntsük őket  Március  Facebookon kaptam  Plata ásvány  Világító torony  Facebookon kaptam Cs Ildikótól  Az igazi nő  Az igazi nő  Tavaszköszöntő  Erdélyi József Ibolyalevél Kit...  Mágikus Operettgála a Budapest...  Pirárgájrita ásvány  Útravaló – 2021. március...  Kertész Nóra - Kertünk tavasza  Nemzetközi Nőnap alkalmából  Nők  A természet szépsége......  Szép estét kedves látogatóimna...  Tavaszi üdvözlet  Pyrargyrita ásvány  Nagy a baj  Míg időnk van  Csokor vázában  Facebookon kaptam  Minden nő egy földre szállt an... 
Bejegyzés Címkék
lakosság többsége, leghűségesebb város, kormány 2001-es, kortársakat &#8211, történelem iránt, első világháborúban, antant hatalmak, szóban forgó, párizsi békekonferencia, osztrák félnek, utóbbi igencsak, kisállammá lefokozott, nagynémet egységben, jelentős eltérés, szerződéskötés pillanatában, kiürítés elodázására, 1918-19 során, konszolidációra vágyó, nyugati határszélre, trianoni döntés, közelgő vihart, fölöstömi katonai, mélyben gyűlő, hónappal később, nyár végére, környező falvak, város felé, összecsapással vette, másfél hónapig, történelmi országhatáron, osztrák csendőröket, független Lajtabánságot, gyakorlatban azonban, helyszínre küldött, felkelők számára, nagyhatalmak beavatkozása, budapesti diplomaták, háromnapos konferencián, város vonzáskörzetében, hovatartozás kérdéséről, magyar kormány, felkelők lefegyverzésére, evakuálás után, velencei konferencián, érintett területen, sorsdöntő népszavazás, előkészületek során, tiltások ellenére, tisztességtelen előnyszerzés, választói jegyzékek, három napig, eredményeket december, egyetlen tartós, diadalban kulcsszerepet, város polgársága, magyar impérium, német anyanyelvű, maradást választotta, 1922-ben adományozott, lágy lankákon, boldog áldomást, lélek lángja, ezredéven által, hűség városa, megtiport magyarnak, békeszerződésben, visszaszerzésére, életképtelensége, játékszabályokat, vonzáskörzetében, határterületeit, békekonferencia, magyarországgal, magyarországhoz, lefegyverzésére, előkészületeket, kinyilvánította, külügyminiszter, tisztességtelen, kötelezettséget, visszaélésektől, konszolidációra, különítményesei, csendőrosztagot, felfegyverezték, magyarországra, megmutatkozott, összecsapással, sopronbánfalva, magyarországot, értetlenséggel, világháborúban, felszólították, konfliktusában, szerződéskötés, miniszterelnök, veszélyeztette, népszavazáson, , ,
2021.02 2021. Március 2021.04
HétKedSzeCsüPénSzoVas
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 8 db bejegyzés
e év: 61 db bejegyzés
Összes: 4050 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 46
  • e Hét: 4408
  • e Hónap: 3717
  • e Év: 115489
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.