Regisztráció  Belépés
menusgabor.blog.xfree.hu
"A világ pocsolya, igyekezzünk megmaradni a magaslatokon." / DoktorStrix / Menus Gábor
1940.08.11
Online
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
A zseniális magyar, aki mégsem kapta meg a Nobel-díjat
  2018-02-11 23:00:44, vasárnap
 
   
 A ZSENIÁLIS MAGYAR, AKI MÉGSEM KAPTA MEG A NOBEL-DÍJAT


Százhúsz éve, 1898. február 11-én született Budapesten Szilárd Leó, a múlt század egyik kiemelkedő magyar tudósa, aki kulcsszerepet játszott az atombomba létrehozásához vezető Manhattan-terv elindításában. A zseniális magyar tudós építette meg az első atommáglyát, aki a biofizika születésében is elévülhetetlen érdemeket szerzett, és sci-fi írónak is kiváló volt.Igazi idióta volt a matematikatanárom

Az 1898. február 11-én a Bajza u. 28. szám alatt jómódú középosztálybeli polgári család sarjaként megszületett világhírű magyar tudóst eredetileg Spitz Leó néven anyakönyvezték. Apja, Spitz Lajos tehetséges és sikeres mérnök volt. A család 1900 októberében vette fel a Szilárd nevet. Találékony elméje már kiskorában megnyilvánult: amikor testvére Béla fertőző betegséget kapott, és elkülönítették, távírókészüléket eszkábált össze, hogy tartani tudják egymással a kapcsolatot.1908 és 1916 között a VI. kerületi Reáliskola tanulója volt. Iskoláival nem volt túl nagy szerencséje, saját bevallása szerint matematikatanára "igazi idióta volt". Felsőfokú tanulmányait a Műegyetemen kezdte meg,

ám nem sokkal később, 1917-ben besorozták az Osztrák-Magyar Monarchia hadseregébe tüzérnek, ahonnan tisztképző iskolára vezényelték.


Szilárd Leó 18 éves korában

Sorozatos influenzája mentette meg a frontszolgálattól, sőt valószínűleg az életét is ennek köszönheti, mert az egysége, ahonnan betegsége miatt leszerelték szinte teljesen megsemmisült a harcokban.


Albert Eistein tanítványa, barátja és feltalálótársa

Az 1919. március 21-én kikiáltott Tanácsköztársaság, a kommün leverése után kialakult antiszemita hangulat miatt a berlini egyetemre ment,

ahol többek között Einstein, Schrödinger és Max von Laue tanítványa volt.

Doktori disszertációját ,,A fenomenológiai termodinamika kiterjesztése a fluktuációkra" címen kitüntetéssel védte meg 1922-ben.


Szilárd Leó diákigazolványa a berlini évek idejéből

1927-től egyetemi magántanár lett, habilitáló dolgozatát ,,Entrópiacsökkentés termodinamikai rendszerben intelligens lény hatására" címmel írta meg, értekezését - amelyet az információelmélet és a kibernetika korát megelőző előfutárának tekintenek -, Einstein és Laue is igen nagyra értékelte. A 20. századi elméleti fizika legnagyobb alakjával, Albert Einsteinnel, akivel még Berlinben, az egyetemista évei alatt barátkozott össze, több közös találmányt is jegyeztek.


Berlini egyetemi évei alatt ismerkedett meg és kötött barátságot Albert Einsteinnel

Ezekből az egyik a különösen érdekes forgóalkatrész nélküli hűtőszekrény volt. A hűtőfolyadékot áramoltató mágneses szivattyújuk elvét ma is alkalmazzák atomerőművekben. Németországot Hitler 1933. január 30-án történt hatalomátvétele után, az utolsó pillanatban hagyta el.


Hitler 1933. január 30-án történt hatalomra jutása után sok kiváló tudós, köztük Szilárd Leó is kénytelen volt elhagyni Németországot

Rövid bécsi tartózkodás után 1933 márciusában Angliában telepedett le.


Megérezte a lopakodva közeledő véres kataklizmát

Londonba érkezve hallott először a világhírű Nobel-díjas magfizikus, Ernest Rutherford következő szavairól: "Aki az atomenergia ipari méretű felszabadításáról beszél, az holdkóros."

Ez felkeltette Szilárd érdeklődését, és azonnal a téma tanulmányozásába fogott.

Visszaemlékezése szerint 1934-ben, séta közben, egy éppen színt váltó közlekedési lámpa láttán ötlött fel benne a láncreakció gondolata: ha találna egy elemet, amely a neutron hatására szétesik, és két neutront bocsát ki, akkor ebből az elemből elég sokat felhalmozva, láncszerű magreakciót lehetne előidézni.

Ernest Rutherford, Nobel-díjas brit atomfizikus

Be is nyújtotta szabadalmát, de titokban tartotta, és katonai jelentősége miatt az Admiralitásra ruházta. Angliában rendkívül aktív szakmai életet élt, Hans Bethe, a csillagok energiatermelésének fizikáját leíró Nobel-díjas magfizikus így emlékezett meg Szilárd Leóról:
Hans Bethe német-amerikai magfizikus


Hans Bethe német-amerikai magfizikus

,,Szilárd mindenütt feltűnt, ahol tudományos viták zajlottak, sokunknak úgy tűnt, hogy egyszerre akár több helyen is képes különös részecskék módjára materializálódni, majd újra eltűnni, hogy másutt, egészen váratlan helyen és időben újra felbukkanjon." Korát megelőző gondolkodó volt, aki felvetette az elektronmikroszkóp, a lineáris gyorsító és a ciklotron ötletét is, de ezeket nem publikálta, s így a dicsőség másoké lett.


Szilárd Leó 1938-ban emigrált az Egyesült Államokba, ahol 1943-ban kapta meg az amerikai állampolgárságot

1938 szeptemberében, a müncheni egyezmény idején egy előadáson vett részt az Egyesült Államokban,

és megérezve a közelgő kataklizmát, ott is maradt.

Néhány hónappal később értesült arról, hogy német tudósoknak sikerült az uránt neutronokkal bombázva végrehajtaniuk az első atomrombolást, azaz az általa megjósolt láncreakciót.


Szilárd megfogalmazta, Einstein pedig aláírta

Szilárd és magyar emigráns tudóstársai, Wigner Jenő, illetve Teller Ede azonnal levelet fogalmaztak Franklin D. Roosevelt elnöknek, a dokumentumot a világtekintélynek számító Albert Einstein írta alá. A tudósok arra figyelmeztették az elnököt, hogy a nácik immár megépíthetik az atombombát, és ezt megelőzendően sürgették, hogy az Egyesült Államok is kezdje el az ilyen irányú kísérleteket.


Einstein és Szilárd megírják Roosevelt elnöknek címzett levelüket

A levél hatására Roosevelt 1939 októberében bizottságot hívott össze a dokumentumban tett felvetés alapos megvizsgálására.

Az 1939. október 21-re összehívott úgynevezett Uranium Committee (,,Uránbizottság") első találkozóján Szilárd, Teller és Wigner, valamint Fred Loomis Mohler, Alexander Sachs, továbbá Richard Brooke Roberts vettek részt.


Két másik világhírű magyar, Teller Ede (a képen balra) és Wigner Jenő Nobel-díjas magfizikus

Megkérdezték tőlük, konkrétan milyen kutatásokat kellene végezni az atombomba előállításához. A tudósok közölték, hogy első lépésként 4 tonna grafitra és 50 tonna urán-oxidra volt szükségük, mert ezt akarták felhasználni az elnyelődés mértékének megmérésére.


Franklin Delano Roosevelt amerikai elnök

Végül is ez, a történelembe csak Einstein-Szilárd levélként bevonult dokumentum vezetett el lépésről lépésre az 1942-ben elindított Manhattan-tervhez, az atombomba kifejlesztéséhez.


Hitler kémjének nevezte a korlátolt ostoba tábornok

Szilárd nehezen viselte a katonai vezetés paranoiás titkolózását, mivel még a tudóstársaikkal sem beszélhettek munkájukról.

Úgy vélte, hogy ez a beteges titkolózás lassítja a kutatómunkát,

közbenjárására ezt a fajta értelmetlen tiltást aztán fel is oldották. A Manhattan-tervben Szilárd és az olasz Enrico Fermi a láncreakció szabályozását kapta feladatul, és 1942-ben Chicagóban megépítették a világ első működőképes atomreaktorát.


Norman Hilberry és Szilárd Leó az első működőképes atomreaktor épülete előtt Chicagóban

Ezt a szabadalmukat később az Egyesült Államok jelképes áron, 1 dollárért vette meg.

Szilárd Leó pontosan tudta, milyen nagyszerű ám egyben szörnyű eszközt adott az emberiség kezébe.

Aggályait 1945 júniusában Harry Truman elnöknek címzett memorandumban fejtette ki: "A bomba bevetése Japán ellen hatásos lehet, de semmivel sem igazolható" - írta többek között.


Enrico Fermi, aki Szilárddal együtt az első működő atomreaktor konstruktőre volt

A dokumentum azonban soha nem került Truman elnök asztalára,

és Szilárd 1945. augusztus 6-a, a hirosimai atomtámadás után végleg elfordult a nukleáris fizikától. Ez a döntése csak részben volt önkéntes: a Manhattan-tervért felelős Leslie Groves dandártábornok, aki mélységes ellenérzéseket táplált a nyughatatlan és általa idegen ügynöknek tartott magyar tudós iránt, elérte kizárását a munkából.


Robert Oppenheimer (a képen középen civil ruhában és kalapban) a Manhattan-terv katonai parancsnoka, Leslie Groves dandártábornok társaságában az első sikeresen felrobbantott amerikai kísérleti atombomba, a Trinity keltette kráterben

Groves egyenesen azt javasolta a Roosevelt adminisztráció hadügyminiszterének, Henry Stimsonnak, hogy internáltassa Szilárdot, mint ,,veszélyes ellenséget".


Egy jelentés Szilárd Leó titkos megfigyeléséről

Stimson elutasította Groves dandártábornok képtelen javaslatát,

aki ezután az FBI-nál kilincselt Szilárd lejáratására,

sajátos logikával azt állítva a zsidó származású magyar tudósról, hogy ,,Hitler kémje." Szilárd Leót Groves intrikái miatt sok zaklatás érte, ezért csömörlött meg végleg az atomfizikától.


Ha még egy háború lesz, soha többé nem fogok borotválkozni

Szilárd ezután a molekuláris biológiával kezdett el behatóan foglalkozni, a memóriát és az öregedést tanulmányozta, őt tekintik a biofizika egyik atyjának. A Pugwash-mozgalom élén állva küzdött az atomenergia békés célú felhasználásáért, és még Moszkvába is többször ellátogatott.


A Nagaszakira 1945. augusztus 9-én ledobott atombomba gombafelhője. Szilárd Leó élesen elítélte az atomfegyver bevetését

1959 októbere és 1961 októbere között tárgyalásokat folytatott a Szovjetunió első emberével, Nyikita Szergejevics Hruscsovval,

az SZKP első titkárával, akinél a berlini válság idején (amikor egyetlen éjszaka alatt felépítették a várost kettéválasztó falat) magánkihallgatáson járt. Szilárd megtudta, hogy Hruscsov nagyon szereti a borotvákat, ezért egy borotvát vitt neki ajándékba.


Szilárd Leónak köszönhető a forró drót létrehozása a Fehér Ház és a Kreml között

Hruscsov elragadtatással szemlélte az ajándékot, ekkor Szilárd a következőket mondta neki:

De van egy kis probléma: a tartalékpengék. Megígérhetem, hogy amíg nem lesz háború, ellátjuk önt tartalékpengékkel."

Hruscsov mosolyogva így válaszolt: ,,Ha még egy háború lesz, soha többé nem fogok borotválkozni." Szilárd javaslatot tett egy ,,Moszkva-Washington forródrót" felállítására, amely megkönnyítené vészhelyzetben is a kommunikációt a szuperhatalmak vezetői között.


Hruscsov és Eisenhower

Az ő kezdeményezésére valósult meg 1962-ben a Fehér Ház és a Kreml közötti közvetlen kapcsolat, a híres ,,forródrót."

Ebben az évben az atomenergia békés felhasználásáért folytatott munkásságáért elnyerte a Washingtoni Tudományos Akadémia ,,Atommal a békéért" (Atoms for Peace Award) díját.


Saját magát kezelte ki a rákból

A sokoldalú magyar tudós írónak is kiváló volt, a szakmunkák mellett társadalmi kérdésekkel foglalkozó értekezések, szatirikus munkák és sci-fi novellák is kikerültek a tollából. Irodalmi, szépírói munkásságáért 1961-ben a Humán Irodalomtudományok tiszteletbeli doktorává avatták a Brandeis Egyetemen.


Szilárd Leó biofizikusként és irodalmárként is kiválónak bizonyult

1953-ban rákot diagnosztizáltak nála, és orvosai lemondtak a tudós életéről.

Ő azonban egy saját elképzelései szerint kidolgozott sugárterápiának vetette alá magát. Asszisztense ezt írta erről a nehéz időszakról: "Rettenetes látványt nyújtott. Bőre teljesen elszürkült, rendkívül lefogyott, arcáról szinte fürtökben lógott a bőr. Úgy látszott, hogy mégis kezelőorvosainak volt igazuk."


Saját magát kúrálta ki a rákból

Szilárd azonban felgyógyult, és még tíz évet élt.

Amikor 1964. május 30-án szívrohamban elhunyt, a boncolás a rákbetegségnek még a nyomát sem mutatta ki szervezetében. Hamvainak egy részét végakaratának megfelelően léggömbön szélnek eresztették, egy részük Amerikában, egy részük pedig a Kerepesi úti temetőben nyugszik.


Többszörösen is megérdemelte volna a Nobel-díjat

A Nobel-díjat, noha többszörösen is rászolgált volna, nem kapta meg. Rokonszenves és szellemes ember volt, amikor egyszer arról faggatták: minek tulajdonítja, hogy a múlt század természettudományi fejlődésében egy ilyen kis nemzet fiai ilyen kiemelkedő szerepet játszottak,

a kérdést azzal ütötte el: a magyarok más égitestről származó, különösen fejlett civilizációból érkeztek a Földre.


Szilárd Leó élete végéig magyar érzelmű tudós maradt.

Nem volt "igazi" tudós, nem bújta folyton a könyveit, szívesen járt társaságba, szerette az életet.

Világszemléletére jellemző, hogy kávéját szaharinnal itta, de a tetejére mindig egész halom tejszínhabot halmozott. Egyszer azt mondta: "Gyermekkoromban két dolog érdekelt: a fizika és a politika. Valószínűleg politikai tájékozottságomnak köszönhetem, hogy életben maradtam, s a fizikának, hogy érdekes az életem." Szilárd Leó, hazánk egyik legkiemelkedőbb tudósának emlékét többek között egy róla elnevezett kráter viseli a Holdon .


Link
Szilárd Leó sírja - Budapest Kerepesi temető 
 
0 komment , kategória:  Tudomány - technika  
Címkék: felhasználásáért, kifejlesztéséhez, középosztálybeli, matematikatanára, távírókészüléket, materializálódni, diagnosztizáltak, kezdeményezésére, visszaemlékezése, tanulmányozásába, kezelőorvosainak, állampolgárságot, atomerőművekben, elragadtatással, sugárterápiának, disszertációját, legkiemelkedőbb, gyermekkoromban, megvizsgálására, diákigazolványa, figyelmeztették, megfigyeléséről, hatalomátvétele, tudóstársaikkal, rákbetegségnek, vészhelyzetben, szuperhatalmak, szeptemberében, ellenérzéseket, adminisztráció, dandártábornok, végrehajtaniuk, elkülönítették, civilizációból, anyakönyvezték, előállításához, múlt század, atombomba létrehozásához, zseniális magyar, első atommáglyát, biofizika születésében, család 1900, kommün leverése, berlini egyetemre, fenomenológiai termodinamika, berlini évek, kibernetika korát, egyetemista évei, különösen érdekes, hűtőfolyadékot áramoltató, utolsó pillanatban, lopakodva közeledő, ZSENIÁLIS MAGYAR, MÉGSEM KAPTA MEG NOBEL-DÍJAT, Budapesten Szilárd Leó, Spitz Leó, Spitz Lajos, Osztrák-Magyar Monarchia, Szilárd Leó, Albert Eistein, Albert Einsteinnel, Németországot Hitler, Ernest Rutherford, Hans Bethe, Szilárd Leóról, Egyesült Államokba, Egyesült Államokban, Wigner Jenő, Teller Ede, Franklin, Albert Einstein, Egyesült Államok, Uranium Committee, Fred Loomis Mohler, Alexander Sachs, Richard Brooke Roberts, Wigner Jenő Nobel-díjas, Franklin Delano Roosevelt, Manhattan-tervben Szilárd, Enrico Fermi, Norman Hilberry, Harry Truman, Leslie Groves, Robert Oppenheimer, Henry Stimsonnak, Szilárd Leót Groves, Nyikita Szergejevics Hruscsovval, Szilárd Leónak, Fehér Ház, Washingtoni Tudományos Akadémia, Peace Award, Humán Irodalomtudományok, Brandeis Egyetemen, Budapest Kerepesi,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
Mustáros, gombás csirkemell
Madártej
Régimódi krumplis palacsinta
még több recept
Véleményezd!
02.10. 22:40 A Dal 2018 - Dánielfy Gergely nyerte az első elődöntőt
02.10. 22:39 Bocskai emlékverseny - Három aranyéremmel zártak a magyarok
02.10. 21:27 Szakértő: oldódhat a feszültség a két Korea között a téli olimpia végeztéve...
02.10. 21:16 Kövér László: magyarok és a székelyek is súlyos árat fizettek az összetarto...
02.10. 20:47 Férfi kézilabda BL - Már a címvédő Vardar sem veretlen
02.10. 20:47 Turisztikai Szövetség: a minőséget kell megcéloznia a magyar vendéglátásnak
02.10. 20:37 M1: Brüsszel választási fegyvere az OLAF
02.10. 20:37 Női kézilabda BL - Magabiztosan győzött a címvédő Győr
02.10. 20:36 Osztrák jégkorongliga - Szétlövéssel kikapott a Fehérvár
02.10. 20:27 Gulyás: a csángók figyelmeztetnek, milyennek kell lennünk
Tudjátok ?
Mi a véleményem a migránshelyzetről?
Találó a matematika könyv boritója?
Mi a megfejtés nr. 47 ?
Szeretnéd, ha jobban látszódnának az érzelmeid?
Kell nekünk egy ILYEN ember a kormány élén...?
még több kérdés
Blog Címkék
Az ember végzete a jelleme... ...  Visz a lelkem...  Jó reggelt kívánok!  Nézd kicsi lány...  Tündér a naplementében  Jó, most már hagyom...  Álarcban  Téli kép!  Png kislány  Áldott napot!  Szűz Mária fehér liliomokkal  Weöres Sándor  Jó reggelt kívánok!  Tegnap... ma... holnap  Mosolyogtál már ma?  Tanulj meg megbocsátani  Tanulj meg megbocsátani  Szűz Mária angyalokkal  Rakott krumpli  Tűz Tamás  Kedves Látogatóm!  Farsangi kép  Aranyosi Ervin: Tudod miért v...  Indiai hölgy  Aranyosi Ervin: Szikrák a szív...  Sorvezető a Fidesz szavazóknak...  Szombat hamvazószerda után 02...  Fokhagymás-kakukkfüves francia...  Sárga rózsa szakadó esőben  Színes gerberák  Devecseri vár  Réz Gyula: Jégvirág  Png rózsa  Téli kép!  Magamtól (fura vers)  Szívhang  Téli kép!  Hagyd az Úrra utadat!  Virágos lila szív  Rakott krumpli  Őszi csendélet  Álom!  Barna ló csillogásban  Kívánok néked...  Születésnapi kép  Imádság  Az egyetemisták 41 százaléka f...  Székely Magda  Oravecz Imre  Virsik Mária: Az utolsó tangó  Az életrajzom........  Png nő  Imádság  Deák Mária  Oravecz Imre  Imádság  Imádság  Olyan szépek voltak  Irmus hóvirágos üdvözlete  Az egyetemisták 41 százaléka f...  Festeni se lehet szebbet  Gyönyörű angyal  Domonkos napra  Svéd felszólaló védi Magyarors...  Olyan szépek voltak  Senki nem tud olyan marha nagy...  A felhők mögött ott a napsütés  Imádság  Vésd a fejedbe!  Téli kép!  Őszi csendélet  Nincs Cím  Isten képére teremtve  Tűz Tamás  Brokkolis tekercs  Aranyosi Ervin: Tudod miért v...  Öltöztetős papírbaba – E...  köszönöm  Téli kép!  20 éve hunyt el Wass Albert  Aranyosi Ervin: Tudod miért v...  Fekete Lajos: Tíz év mögöttem  Szüret idején  Baráth Gyula  Aranyosi Ervin: Szívesen látot...  Téli kép!  Téli kép!  Téli kép!  Sík Sándor  Png rózsa  Maka Csilla: Fegyvertelen  Színes gerberák  Aranyosi Ervin: Légy sorsterem...  Virágos lila szív  Isten képére teremtve  Réz Gyula: Jégvirág  OrangutanBaby  Szombat  Aranyosi Ervin: Majdnem hóR...  A szenvedés, amely már túlmegy... 
Bejegyzés Címkék
múlt század, atombomba létrehozásához, zseniális magyar, első atommáglyát, biofizika születésében, család 1900, kommün leverése, berlini egyetemre, fenomenológiai termodinamika, berlini évek, kibernetika korát, egyetemista évei, különösen érdekes, hűtőfolyadékot áramoltató, utolsó pillanatban, lopakodva közeledő, világhírű Nobel-díjas, atomenergia ipari, téma tanulmányozásába, éppen színt, láncreakció gondolata, neutron hatására, elemből elég, lineáris gyorsító, ciklotron ötletét, dicsőség másoké, amerikai állampolgárságot, müncheni egyezmény, előadáson vett, közelgő kataklizmát, uránt neutronokkal, első atomrombolást, általa megjósolt, világtekintélynek számító, tudósok arra, nácik immár, ilyen irányú, levél hatására, dokumentumban tett, képen balra, atombomba előállításához, tudósok közölték, elnyelődés mértékének, történelembe csak, 1942-ben elindított, atombomba kifejlesztéséhez, korlátolt ostoba, katonai vezetés, beteges titkolózás, fajta értelmetlen, olasz Enrico, láncreakció szabályozását, világ első, első működőképes, szabadalmukat később, emberiség kezébe, bomba bevetése, első működő, dokumentum azonban, hirosimai atomtámadás, nukleáris fizikától, döntése csak, képen középen, első sikeresen, jelentés Szilárd, zsidó származású, háború lesz, molekuláris biológiával, öregedést tanulmányozta, biofizika egyik, atomenergia békés, atomfegyver bevetését, berlini válság, várost kettéválasztó, borotvát vitt, forró drót, következőket mondta, szuperhatalmak vezetői, híres &#8222, sokoldalú magyar, szakmunkák mellett, tudós életéről, saját elképzelései, nehéz időszakról, részét végakaratának, részük Amerikában, részük pedig, kérdést azzal, tetejére mindig, róla elnevezett, felhasználásáért, kifejlesztéséhez, középosztálybeli, matematikatanára, távírókészüléket, materializálódni, diagnosztizáltak, kezdeményezésére, visszaemlékezése, tanulmányozásába, , ,
2018.01 2018. Február 2018.03
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 24 db bejegyzés
e év: 59 db bejegyzés
Összes: 3585 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 3151
  • e Hét: 7639
  • e Hónap: 64966
  • e Év: 169895
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.