Belépés
menusgabor.blog.xfree.hu
"A világ pocsolya, igyekezzünk megmaradni a magaslatokon." / DoktorStrix / Menus Gábor
1940.08.11
Online
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Hogyan
  2018-03-10 17:00:46, szombat
 
   
 


HOGYAN "LOPTA MEG" AZ ORBÁN KORMÁNY 2010 ÓTA A MAGYAR EMBEREKET?


Mottó:

"Egy árulásra és félrevezetésre épülő világban az őszinteség
felbecsülhetetlen kincs."

Karen Chance - Megérint a sötétség
MEGRÁZÓ GONDOLATSOR


Egyre nagyobb hanggal bírálják a magyar kormányt - Magyarországon.

Ez pedig egyre idegesítőbb, mert az emberi hülyeség olyan mérteket ölt, hogy legszívesebben azt mondanám: ez a társadalom nem is érdemel mást, mint a proli-kommunista csürhét.

Pont olyat, mint önmaga... Ám, nem mondhatom, mert a társadalom belőlem is áll, magam is részese, tagja, alkotóeleme vagyok azokkal egyetemben, akik hasonlóképpen gondolkodnak, mint én.

Olyanokból is áll ez a társadalom, kik szeretik a hazájukat, igyekeznek gondolkodni és tenni is. Nem hiszik el minden elmezavarral küszködő, de önmagát zseninek képzelő hülye igazságát, s nem dőlnek be a Fideszről és magáról a Miniszterelnök Úrról hazudott, liberálisok, kommunisták és egyéb hazaáruló söpredék által terjesztett ostobaságnak.

Vagyunk egy páran effélék, s mert ez a kis csonka ország a miénk is, hát engedtessék meg a mi emberi jogaink, szabadságunk és hitünk szerint élni

Nem vagyok Fideszes, ám annál inkább vagyok orbánista, s mint ilyen annak a szemléletnek és hazaszeretetnek is követője vagyok genetikailag, amit Orbán Viktor a magáénak tart.

Épp ezért nem is értem azt a botor, rosszindulatú és embertelenül aljas magatartást, amellyel bizonyos ellenzéki politikusok további babérok, bársonyszékek, idegen hatalom által biztosított pénzek szerzése érdekében vetemednek, és süllyednek az emberi tartás, a hazaárulás legmélyebb szintjére. Nem értem azokat a honfitársaimat - hiszen ők is magyar állampolgárok -, akik abban lelik örömüket, hogy lázítják a tudatlanokat, hazudoznak és a társadalom békéjét is veszélyeztetve, a legprimitívebb módon hangoztatják az általuk is hazugságnak tudott, de jól megfizetett igazságaikat".

Mert van baj, van probléma, van emberi gyarlóság, minden pártban. A Fideszben is. Jól látszott ez a minap, amikor a milliárdos Simicska néhány - számára csupán -
fillér veszteség okán, ocsmány és ordenáré módon rátámadt azokra, akikből meggazdagodhatott.

Csak eszembe jut, hogy az ántivilágban a nemesek kisebb seregeket tartottak fönn, mert a haza védelme és érdeke számukra olyan természetes volt, mint a levegővétel. A haza sorsa a saját sorsukként élt a tudatukban, s ha kellett büszkén és bátran vállalták a halált akár az uralkodó ítélete, akár a Fennvaló akarata szerint. Ha a haza úgy kívánta hadba vonult a magyar nemes, ha pedig béke volt, saját költségén építette a templomokat, az iskolákat, a kolostorokat, taníttatta a birtokán élő cselédek jófejű gyermekeit, fenntartotta a plébániákat, s kenyeret adott mindazoknak, akikért
családja évszázadokon keresztül felelősséggel tartozott. S nem támadt hazája vezetőire, hazájára, népére, mert a haza szent volt épp úgy, mint az édesanyja és minden felmenője. A magyar nemes tudta, hogy ezt a hazát kölcsön kapta, s el kell számolnia vele a következő generációknak, s életében azért kell tennie, hogy ama generációnak még könnyebb legyen megtartani és tovább építeni Magyarországot.

Hasonlóképpen viselkedett a tanító, a pap, a mesterember... mindenki a maga helyén. S nem jutott eszébe simicskáskodni senkinek, ha a nemzet és a haza többet követelt még abból a kevésből is, amije volt. Mert volt tartása, méltósága a magyar embernek. Volt hazaszeretet, hit és értelem ebben az országban. És itt álljunk meg egy pillanatra. Gondolkodjunk el, mikor is kezdett porladozni ez a tartás, s mikor vesztette el a nemzet csonka országi része a nemzeti egyensúlyérzékét?

1919-ben... amikor először támadt a magyar nemzetre a vörös horda, a liberális és értékromboló söpredék, a mindent magáénak tudni akaró uzsorások hada. Majd 1920-ban, amikor ennek a hordának is tudhatóan, egyedül Magyarországot szaggatta szét a nemzetközi pénzvilág, mert ez az ország keresztény volt, hittel és becsülettel élt, s a szegény jámbor Szent István - egyedül fiának és nem az utókornak szóló - Intelmei alapján, évszázadokon keresztül minden jött-ment senkiházit befogadott, mert hitte, hogy azok majd hálásak lesznek az otthonért s a kenyérért, amit a magyar ember készített a számára.

1920-ra azonban ez a sok befogadott, a magyarságból élő és azt kihasználó nemzeti és vallási közösségek nekitámadtak a magyar múltnak, a magyar értékrendnek, a keresztény hitnek, az ország határainak, s magának a népnek is. Tót, oláh, rác, cigány, zsidó támadt ellenünk, magyarok, székelyek és magyarországi németek ellen, mert ez utóbbi nemzet is épp úgy keresztény és új hazájáért életét is adni képes nemzet volt... s ma is az!

Élvezettel nézték végig e népek és közösségek azt, hogy keresztény milliók kerülnek idegen főhatalom uralma alá, mintegy a Lenin által megálmodott és kitalált koncentrációs táborokba...saját szülőföldjén. Ám, akkor még megmaradt az a mag, amely újra és újra felsegítette a már-már összeroskadó magyar társadalmat, újra és újra lelket öntött bele, s együtt építette újjá az idegen kezek által lerombolt országot. Igaz, az új határok nehézzé tették ezt az iszonyatos fájdalmakkal teli munkát. A történelem azonban kegyetlen volt. Hiszen rövid időre visszakaphattuk jussunk piciny hányadát, de a háború végkimenetele ismét egy megcsonkított és lerombolt hazát hagyott hátra. A magyarság ,,holocaustja" eképpen immár 70 esztendeje állandó, folyamatos.

1945-ben pedig olyasmi történt, amit nem lehet jóvátenni. Maga a magyar nemzet nagyobbik része, a parasztság és a kommunista söpredék megfelelni igyekezvén az ázsiai diktatúra követelményeinek, elzavarta, megölte és kirabolta azt a társadalmi réteget, amely nem vindikálta, hanem genetikailag önmagában hordozta a haza iránti hűséget, szolgálatot, elkötelezettséget. A magyar társadalom olyat tett, aminek a következményeit máig szenvedi. A kapzsiság, az elégedetlenség és a gyűlölet a magyar társadalom értelmiségét, a nemzet eszét és lelkiismeretét, erkölcsi irányítóit lefejezte - idegen eszmék és idegeneknek való megfelelési kényszer és idegen pénz okán és reményében...

S gondolkodjunk el, mi is történik ma? Ugyanaz! Végre van egy ember, aki vállalja a haza és a nemzet érdekeinek beteljesítését, felelősségét ország-világ előtt, de akit éppen úgy támadnak ma az országot kiárusítók és tönkretevők, mint Rákosi korában Mindszentyt vagy a tótok annak idején az egyetlen képviselőt, aki zsidók deportálása ellen szavazott. Hetven esztendő után végre van egyetlen egy magyar politikus, aki felküzdötte magát Gróf Teleki Pál és Gróf Apponyi Albert szellemi magaslatára, akinek javaslatait és ötleteit már-már az Európai Unió minden állama követi.

Ám, van egy söpredék politikai mag, amely szellemi elmaradottsága,internacionalista eszmeisége, hazafiatlansága és öröklött magyar gyűlölete miatt körme szakadtáig ellenségeskedik, s nem csupán egyetlen ember ellen.

Mindazok ellen, akik Orbán Viktorral egyetértenek, akiknek célja a nemzeti függetlenség megteremtése, a kommunista liberális gazemberek által megsemmisített nemzetgazdaság felélesztése, a nemzet határokon átívelő újraegyesítése, az erkölcsi normák újbóli felállítása, a hit megismertetése. Ez a szűk politikai szövetség a magyar társadalom tudatlan rétegét ki-és felhasználva lázít, békétlenséget teremt és ölne is, ha erre módja volna. Hiszen oly nagy a gyűlölet benne, hogy a legelemibb emberi magatartást is elveti.

Mi is történik tehát a mai magyar társadalommal? Éppen az, amit fent a történelmi példával próbáltam láthatóvá tenni. 1919! 1945! Ugyanaz a mentalitás, ugyanaz a rombolási vágy, ugyanaz a kapzsi hazafiatlanság. Pedig csupán egy cseppet kéne gondolkodni ahhoz, hogy megértse az a népréteg is mi történik Magyarországon és a határokon kívüli országrészekben.

Elmondom... Két párt vezeti ma a hazát. Mindkettő ép gondolkodású, nemzeti párt, amely a jövőbe tekint, s ennek a jövőnek egyetlen letéteményese Orbán Viktor miniszterelnök úr. E pártok olyan törvényeket igyekeznek hozni, amelyek megerősítik a gazdaságot, megakadályozzák a magyar föld idegen kézbe jutását, ami persze nem mindenkinek tetszik, hiszen még a jobboldalon is vannak egykori zsíros földtulajdonrészesek, akik mint Simicska, a nemzet igazára hivatkozva saját bosszúvágyukat elégítik ki, sértettségüket kenegetik azzal, hogy lealacsonyodnak a liberálisok szintjére. Ez a mai magyar kormány - és meggyőződésem, hogy maga a miniszterelnök - megmenti a nemzeti vagyon kommunisták által meghagyott maradékát, felújította a Várkert Bazárt, hidakat, utakat épít, a családok létét erősíti, a gyermekek helyzetén igyekszik javítani, a lezüllött oktatási rendszert próbálja erkölcsileg és tudásanyagban helyreállítani, korrigálni.

Sorolhatnók persze oldalakon keresztül a pozitív lépéseket, törvényeket. A csőcseléknek azonban nem ez a hír. A csőcselék vezérei abban érdekeltek, hogy a tüntetők trágár hazugságait zengje a külföldi sajtó. Orbán lop, csal és hazudik, viszont a csőcselék számára mindez nem is olyan nagy baj... de gazdagodnak a Fideszesek. A lázítók viszont nem, vagy csak azzal az aprópénzzel kell elleniük, amit az idegen hatalmak szórnak közéjük, mint egykor a pápaságra aspiráló bíborosok szórták a nép közé Róma utcáin a konklávé előtt.

Hiba minden kormányzásban van. Ám, ha egy országot kell újjáépíteni, akkor ezek a hibák kerüljenek érzékeny társadalmi patikamérlegre. S ne azok lázítsanak és hivatkozzanak demokráciára, akik ,,lebombázták" Magyarországot, akik megtagadták az idegen főhatalom alatt élőket 2004-ben, akik epedve várják, hogy bevándorlók népesítsék be hazánkat, s akik egészségesnek vélik, ha azonos neműek gyermekeket nevelnek. Mondjuk ki végre, hogy elég a hazaárulásból, a nemzetvesztésből, az erkölcstelenségből, a tudás nélküli iskolarendszerből, az aberrációkból, a balga és ordenáré tüntetőkből, a Kossuth téren sátrazókból.

Elég abból, hogy a nemzet egyesítés helyett műveletlen és ostoba csürhe románozza a székelyt, tótozza a felvidékit és féltékeny a délvidéki magyarra... mert az csak egy szerb. Elég abból, hogy a műveletlen és buta proli - még ha történész vagy egyetemi tanár is - alázza a nemzetet és igaztalan állításokkal mérgezze a közéletet. Elég abból, hogy modernizálásra vagy a kor követelményeire hivatkozva megszüntessenek nyelvi szabályokat, s ostobaságokra tanítsák gyermekeinket, mert ezzel a nemzet jövőjét teszik kockára. Ugyanis nem csak jog, hanem kötelesség is a nemzet és a haza védelme még akkor is, ha ez ma nem divat ebben a porig alázott és rombolt Európában, ebben a megkínzott és máig holocaustját élő Kárpát-medencében.

Szólítok tehát minden Olvasót, hogy védje és oltalmazza azt, amit kölcsön kaptunk: a Kárpát-medencei magyar hazát és a megmaradt nemzetet! Mert nem lehet követelmény, hogy szégyenkezve adjuk tovább ezt az Istentől kapott örökséget... még akkor sem, ha maga a szégyen fogalma immár alig ismert ebben a világban.

A nemzet újjáépítése irtózatosan nagy feladat. Ma ennek a feladatnak kell lelkiismeretesen és legjobb tudásunk szerint megfelelni, de nem hagyhatunk szó nélkül semmit(!) ami bántó, megalázó, hazug vagy gyűlölködő. Mert végre lássuk meg a tényt, amit nem lehet és nem is kell kerülgetni: Ha Orbán Viktor bármilyen okból nem lesz politikai vezető, ha megszűnik Magyarország lelkiismerete lenni, akkor minden elvész! MINDEN, amit eddig kínnal és keservvel felépítettünk, elértünk és megteremtettünk a haza, a nemzet és a jövő számára!

Stoffán György...akkor hát lássuk a tényeket:


ÍME, ÍGY SZÉTLOPTA A FIDESZ AZ ORSZÁGOT!


Érdemes elolvasni azoknak, akik azt állítják, hogy szétlopták az országot. Ilyen impozáns lista az MSZP-SZDSZ és MDF kormányok alatt soha nem készülhetett!


- Negyven éve nem volt olyan alacsony az infláció, mint idén
- Rezsi csökkentés: 20-25 százalékkal csökkent az áram, a gáz és a távhő ára, - valamint a csatorna, a víz és a PB gáz díja
- 2016-ban már 4,6 százalékkal emelkedett az átlagbér, és 2017-ben ennél lényegesen nagyobb, 10% feletti növekedés már szinte biztosnak látszik
- a házasulókat havi 5-5 ezer Ft.-tal segíti a kormány a közös életre való felkészülésben
- 2011-től újra a gyermek hároméves koráig jár a gyes
- adókedvezmény segíti a munkába visszatérő kismamákat
- 2010 óta 12,5%-ról 4,5%-ra csökkent a munkát keresők aránya (miközben 700 ezer új munkahely keletkezett és végre a foglalkoztatási arányokban is felzárkózunk az uniós tagországok szintjére)
- a társasági adó 19-ről 10 százalékra csökkent, a személyi jövedelemadó is évi 1%-kal csökkentget, és idén 4%-kal csökkentek az egyb munkabéreket terhelő közterhek is
- Erzsébet-program: évente 260 ezer embernek biztosít üdülési lehetőséget
- évente 700 ezer tanuló jutott ingyen tankönyvhöz
- törvény védi a magyar földet a spekulánsoktól, és 60ezer ember jutott saját földterülethez
- 160 ezer pedagógusnak növekedett átlagosan 34 százalékkal a jövedelme
- 95 ezer egészségügyi dolgozó kap 10-41 ezer forintos béremelést
- a Széchenyi Kártya Program több mint egymillió ember pihenését segítette
- Magyarország a válság ellenére emelni tudta a nyugdíjak reálértékét
- hazánkban a kormányváltás óta jelentősen nőtt a minimálbér
- a Munkahelyvédelmi Akció évi 300-350 milliárd forinttal segíti sok ember munkahelyének megőrzését
- Magyarországnak már nincs IMF tartozása
- A kormány 2000 település 685 milliárd forintos adósságát vállalta át, ezzel, több mint 9 millió ember életét helyezte biztonságba
- Ez a kormány fizette ki az MSZP. helyett a MÁV Start- ot, és a tűzoltók elmaradt bérét is
- a gyerekétkeztetés látványosan javult
- A devecseri és kolontári vörös iszap-katasztrófa kárvallottai új házakat és berendezést kaptak
- Kártalanította a libatartókat
- Minden idők legnagyobb dunai árvízét védte ki a lakosság a kiváló szervezésnek köszönhetően
- Újjáépült a Zeneakadémia
- a Vigadó, Wellish-palota (Igazságügyi Minisztérium épülete). impregnált kövekkel tatarozták a Parlamentet.
Megújult:
- az Olimpiai park
- a Ferenciek tere
- a Keleti pályaudvar
- az Erkel Színház
- a Mátyás templom
- a Várkert Bazár
- a Palota Negyed a nyóckerben és szinte az egész 8. kerület!
- a Sasadi út (a volt Osztyapenkó) és környéke
- Megnyílt a felújított füzéri vár
- Elkészült a 4-es Metró, a Keletitől a Kelenföldi pályaudvarig
- Új egyetem született és épült, a Ludovika és most épül a Campus kollégiuma
- Befejeződött a Széll Kálmán tér felújítása
- Jelentősen emelkedik az orvosok jövedelme
- A kormány átvállalja a kórházak adósságát
- Támogatják a falvakat a segélyezési feladataikban
- Szeptembertől minden rászoruló gyermek napi 4-szeri étkezésben részesül
Folyik a kórház felújítás!
- 6,8 milliárd forintból felújított Szent Imre Kórház
- 600 millió forintos rehabilitációs ellátás fejlesztés az egri Markhot Ferenc Kórházban
- 10 milliárd forint a sportkórház felújítására
- 1,4 milliárdért épül a körmendi kórház, a kórházban 8000 négyzetméternyi részt felújítanak és 300 négyzetméter új épületrészt építenek
- 1,4 milliárd jut a veszprémi Csolnoky Ferenc Kórház átépítése és korszerűsítése
- 30 milliárd forintból újul meg a Zala Megyei Kórház
- a Dombóvári Szent Lukács Kórház 1 milliárd 880 millió forintba kerül
- 11,2 milliárdos beruházás a Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban.
Még néhány kórházi tétel:
- 1) Szent Imre kórház helikopter leszállóval Bp-en
- 2.) A Pécsi Tudományegyetem 400 ágyas, teljes felújítása
- 3) Heves megye, Markot Ferenc kórház 6milliárd
- 4) Szombathely Markusovszky kórház
- 5) Hatvani Albert Schweitzer fél milliárd
- 6) Bethesda gyerekkórház. BP
- 7) Debreceni kórház
- 8) Körmendi kórház, épülőben 1.4 milliárd
- 9) Kaposvári kórház. 1.5 milliárd!
- 10) Békés megyei Pándy Kálmán kórház
- 11) Bajcsy-Zsilinszky kórház. Bp felújítva
- 12) KARCAGI kórház
- 13) Várpalotai kórház
- 14) Uzsoki kórház. BP. 6.5 milliárd ft
- 15) Nyíregyházi kórház
- 16) Dombóvári kórház
- 17) Hódmezővásárhelyi kórház 896 millió
- 18) Somogy megyei Kaposi Mór kórház
- 19) Siófoki kórház. 19) Pécsi kórház
- 20) Mohácsi kórház
- 21) A győri Petz Aladár 11 milliárd CSÚCS TECHNOLÓGIA !!!
Még nagyon sok építése, felújítása folyamatban! Akit érdekel üsse be a GOOGLE-ba a: "Kórház fejlesztések Magyarországon" .Meg lehet nézni kívül-belül, műszerekkel!
- A tanárok fizetését is radikálisan emelték!
- A hűtő-, és mosógép csere pályázat is említésre méltó
- Lekerültünk a szégyenpadról, ahová az előző kormányok juttattak
- Felminősítették Magyarországot.
- 10+10 millióval támogatják a családok otthonteremtését (CSOK)
- 2017-ben 1743 milliárd forint lesz a családtámogatásra szánt összeg, ami 243 milliárd forinttal több, mint az előző évben
Rengeteg lényeges dolog kimaradt még ebből a listából, de már innen is jól látszik, hogy a kép lényegesen szebb, mint a korábbi balliberális és MDF kormányok alatt történt. S bár én el tudnék képzelni jobbat a jelenlegi kormánynál, csak azt nem, hogy a jelenlegi ellenzékből bármelyik formáció akár csak ezt megközelíteni lenne képes!"Íme "Így lopta szét" a Fidesz az országot 7 év alatt - hazugságok cáfolatai
Már 8, 2018 |
Szellemi honvédőnk összeállítása a szocliberális hazugságok cáfolatára:


Röviden is hosszú - de kell a kampányhoz, osszátok!!!


Azzal kezdték, hogy azonnal kifizették a Gyurcsányék által megígért, de soha komolyan nem gondolt béremelését a MÁV Start dolgozóinak és a tűzoltóknak.

Aztán jött Kolontár és Devecser a vörös iszappal, amikor is egy éven belül felszámolták a károkat és minden károsult új házat, lakberendezést kapott.

Aztán kifizették Bajnaiék Hajdúbétjének károsult libatartóit legalább is azokat, akik nem akasztották fel magukat.

Példásan levezényelték és finanszírozták a valaha legnagyobb Dunai árvizet miközben Németország vízben úszott.

Majd tovább loptak és átlag 25 %-kal csökkentették a háztartások rezsijét a víz csatorna és gázdíjakat.

Eltörölték az örökösödési illetéket az ingatlanok, ingóságok és vállalati vagyonok után.

2011-től újra 3 évig jár a Gyes.
Adókedvezmény segíti a Gyed alatt munkába visszatérő kismamákat

700 ezer gyerek kap napi háromszori étkezést szünidőben is!!!
Ez év végéig összesen 500 ezer gyermeknek biztosít ingyenes vagy rendkívül kedvezményes üdülést az Erzsébet program.
10 millió Ft vissza nem térítendő támogatással, 10 millió Ft kedvezményes hitellel és 5 millió Ft áfamentességgel segítik a három gyermekes, vagy legalább három gyermeket vállaló házasokat lakáshoz jutásban.

A gyerekes családok jelentős adókedvezményben részesülnek három gyerek után gyakorlatilag nincs személyi jövedelemadó az alacsonyabb jövedelműeknél a kedvezmény levonható egyéb bérteherből.

2017 től már 1743 milliárd Ft jut családtámogatásra.
Az újonnan házasulók havi 5 - 5 ezer Ft támogatást kapnak.
19- ről 10 százalékra csökkent a személyi jövedelemadó és 4 % -kal a bérek közterhei.

Egymillió ember üdülését segíti a Szépkártya.

Gátlástalanul tovább ,,loptak", így sikerült rendbe tenni a költségvetést és a gazdaságot. Visszafizettük idő előtt a 18 milliárd dolláros IMF hitelt és az 5 milliárd Eurós Európai Bank-tól felvett hitelt. Amit Gyurcsányék voltak szívesek az összeomlás elkerülésére, négy évre felvenni, hogy majd a Fidesznek kelljen visszafizetni. Remélték, hogy Orbánék belebuknak! (Megjegyzendő hogy a Paksi Atomerőműre, 30 évre 10 milliárd Eurós hitelt veszünk fel beruházásra, nem pedig az összeomlás elhárítására.

Véget vetettek a devizahitelezésnek és a végtörlesztéssel, árfolyamgáttal, kilakoltatási moratóriummal, a bankok megadóztatásával, forintosítással, az Eszközkezelő létrehozásával, a magáncsőd intézményével, az ingatlanok áron aluli elárverezésének megtiltásával segítettek a devizahiteleseken.

Az infláció egy-két százalékos. Negyven éve nem volt ilyen alacsony.

Az államháztartás hiány tartósan 3 % alatt van így végre kikerültünk a kötelezettségszegési eljárás alól. Ez és az IMF hitel visszafizetése lehetőség az önálló gazdaságpolitikára.

A banki alapkamat 7, 5-ről 1,5 % -ra csökkent.
A Nemzeti Bank nyereséges, évente 100 milliárd Ft. körül van, szemben a Simor András-féle MNB-vel ahol évente 100 - 200 milliárdos veszteség keletkezett, amit a költségvetésnek kellett pótolni.

Az államadósság a GDP 82 %-áról 74 % -ra csökkent.
A GDP az idén 4 %-os lesz.
Rekordokat dönt a külföldi tőke beáramlás a beruházások formájában és nő a profit visszaforgatása is.

Évente 5-10 százalékkal nő az idegenforgalom bevétele mivel nő a belföldi és külföldi turistaforgalom.

A külkereskedelmi mérleg 9978 milliárd Euró többletet mutatott 2016-ban és az export folyamatosan nő.

De nem volt elég a ,,lopásból", így kifizették az összes önkormányzat adósságát 685 milliárd Ft értékben, valamint az egyetemek úgynevezett PPM konstrukcióban (Magyar Bálint , SZDSZ) felvett visszafizethetetlen adósságát.

Közben csökkent a munkanélküliség több mint hétszázezer új munkahely létesült. Így a munkanélküliség 4.3 százalékos az egyik legalacsonyabb az Unióban.

Visszavásároltuk az oroszoktól a MOL részvények 25 %-át.

Visszavásároltuk a gáztározóinkat, az energiaszolgáltató szektorokat (gáz, villany, víz,) a külföldi tulajdonosoktól.

Visszavásároltak bankokat így a hazai tulajdoni arány 50 százalékos.

3400 milliárd Ft jut a megyei jogú városok fejlesztésére a Modern Városok program keretében.

1500 milliárd Ft jut vasút fejlesztésre

300 milliárd F t.-értékű turisztikai fejlesztés folyik

Törvény védi a magyar földet a spekulánsoktól és 60 ezer magyar gazda vehetett állami földet.

Az elmúlt hét évben 7000 milliárd Ft-a nőtt az állami vagyon.

9 százalékra csökkentették a társasági adót, mely a legalacsonyabb az Unióban

Racionalizálták a közigazgatási ügyintézést az okmányirodákkal, az egyablakos ügyintézéssel.

Folyamatosan nőnek a reálbérek és az átlag kereset is ez utóbbi idén a tavalyihoz képest 14 százalékkal

Az idén 15 százalékkal nőtt a minimálbér és 30 százalékkal a szakmunkás minimálbér

És csak ,,lopnak és lopnak" ennek következtében a ciklusban 50 százalékkal nőnek a pedagógus bérek, 50 százalékkal a rendvédelmi dolgozók bére, 30 százalékkal a kormány tisztviselők bére, 30 százalékkal a vasutasok bére, 30 százalékkal a vízügyi dolgozók bére, 50 százalékkal nő az Államkincstár és az egészségügyi dolgozók bére 2019 ig. besorolástól függően 52-74 százalékkal nő és 2017 végéig két részletben 200 ezer Ft-al nő az orvosok bére havonta. Közben folynak a tárgyalások a kistisztviselők bérének emeléséről.

300 milliárd Ft.-al segíti a kormány a munkahelyek megőrzését a kis és középvállalatok támogatásával az un. Munkavédelmi akciótervvel.

A nyugdíjak a választási ígérethez híven megőrizték vásárló értéküket nominálisan, de az inflációnál magasabb évi emeléssel és a rezsicsökkentéssel kb. egyhavi értékükkel nőttek.

Nem maradt ki a ,,rablásból" az egészségügy sem, így az alábbi kórház-felújításokra került sor:

Szent Imre kórház 6,8 milliárd Ft.,
Egri Markot Ferenc Kórház 6 milliárd Ft.,
Sport Kórház 10 milliárd Ft.,
Körmendi Kórház 1,4 milliárd Ft.,
Veszprémi Cholnoky Ferenc Kórház 1,4 milliárd Ft.,
Zalaegerszegi megyei kórház 30 milliárd Ft.,
Dombóvári Szent Lukács Kórház 1,8 milliárd Ft.,
Győri Petz Aladár Kórház 11.2 milliárd Ft.,
Teljes felújítás a Pécsi 400 ágyas egyetemi klinikákon 15 milliárd Ft.,
Szombathelyi Markusovszky Kórház 6, 3 milliárd Ft.,
Hatvani Albert Schweitzer Kórház 3,5 milliárd Ft.,
Bethesda Gyermekkórház 150 millió Ft.,
Debreceni Kenézy Kórház 500 millió Ft.,
Kaposvári Kaposi Mór kórház 600 millió Ft.,
Békés megyei Pándy Kálmán Kórház Gyula 6,6 milliárd Ft.,
Budapesti Bajcsy Zsilinszky Kórház 700 millió Ft.,
Karcagi Kátai Gábor Kórház 800 millió Ft.,
Várpalotai Szent Donáth Kórház 800 millió Ft.,
Budapesti Uzsoki Kórház 6,5 milliárd Ft.,
Nyíregyházi Jósa András Kórház 1,1 milliárd Ft.,
Hódmezővásárhelyi és Makói Egyesült Kórház , 3,3 milliárd Ft.

Továbbá felújítottak 60 mentőállomást,
átadtak 20 új mentőállomást,
vásároltak 500 új mentőautót.

50 százalékkal nőtt a CT és MRI vizsgálóeszközök száma.

A ,,katasztrofális" egészségügyi helyzetet az is jellemzi, hogy jelentősen csökkent a várólisták száma és a várakozási idő. Olyannyira, hogy Nagybritániából ide járnak műtétekre (168 óra !!!), mert ott nem tudnak időpontot mondani.
Fél Európa ide jár fogorvosi ellátásra.
Párizsban két hetet kell várni, hogy bejusson valaki a körzeti orvoshoz, a mentő nem megy ki bemondásra, a körzeti orvos legtöbb helyre nem megy ki, mert fél.
Nem úgy, mint itthon, ha negyedórán belül nincs a helyszínen a mentő bárki telefonhívására, már tombol a sajtó.

Szóval az egészségügy sehol sem Schwarzwald klinik, vagy Bergdoktor.
Londonba ha bejut valaki egy körzeti rendelőben ott ül egy turbános ember zakóban és rögtön szól hogy ne gyere közelebb, megkérdezi mi a bajod, beüti számítógépbe ír egy receptet és ,,see You again." Sorolhatnám USÁ-tól, Kanadáig a rémtörténeteket.

Havi 130 ezer Ft-al nőtt a háziorvosi praxistámogatás.

Mintegy ötszázmilliárdos egészségügyi fejlesztési program valósult és valósul meg a ciklusban mely a legnagyobb a magyar egészségügy történetében.

Most indul egy 600 milliárdos kórház-fejlesztési program.
,,Lerabolják" az oktatást is, így 2016 - 17-ben 230 milliárd Ft. jut infrastrukturális fejlesztésekre és jelenleg 500 milliárd Ft.-al jut több az oktatásra mint 2010-be.

Cél, hogy minden járási székhelyen legyen iskolauszoda így ahol nem volt, a program keretében harminc új uszoda épül.
Ingyenes lesz a nyelvvizsga megszerzése.

900 ezer gyerek ingyen kapja a tankönyvet.

Nem maradt ki a ,,rablásból" az épített környezet és örökség sem. Ezért indult a kastély és várprogram melynek keretében a nemzeti emlékezet és a turizmusban is fontos szerepet játszó 35 vár újult vagy újul meg. Így a füzéri vár, a diósgyőri vár, szigeti vár, egri vár, kisvárdai vár, a sümegi vár, a soproni várfal, a gyulai vár, a szerencsi Rákóczi vár, a mosonmagyaróvári Óvár, a tatai vár, a várgesztesi vár, a visegrádi fellegvár, a simontornyai vár, a cseszneki vár, Somló vára, nagyvázsonyi Kinizsi vár, a várpalotai Thury vár, az ónodi vár, a regéci vár, a sárospataki Rákóczi vár, Szádvár, a siroki vár, az esztergomi vár, Drégely vára, Hollókő vára, Nógrád vára, Fehérkő vára, a sárvári Nádasdy vár, Szarvaskő vára, Csobánc vára, Szigliget sopronhorpácsi Széchenyi kastély,

A történelmi és építészeti szempontból is nemzeti értéknek számító széthordott kirabolt lepusztított 34 kastély épült ujjá vagy újult meg illetve újul meg. jelentős idegenforgalmi vonzerőt jelentve. Igy a tiszadobi Andrássy kastély, az edelényi Hulier kastély, a füzérradványi Károlyi kastély, a dégi Festetics kastély, a hatvani Grassalkovich kastély, a keszthelyi Festetics kastély, a fertődi Esterházy kastély, a bajnai Sándor- Metternich kastély, a majki kamalduli remeteség, a kisbéri Batthyányi- Wenkheim kastély, a dénesfai Cziráky kastély, a lovasberényi Cziráky kastély, a soponyai Zichy kastély, a fáji Fáy kastély, a bicskei Batthyányi kastély, a csákvári Esterházy kastély, az iszkaszentgyörgyi Bajzáth-Papenheim kastély, a váli ürményi kastély, a sopron horpácsi Széchenyi kastély, a mihályi Dőry kastély, a szanyi püspöki kastély, a tatai Esterházy kastély, a szécsényi Benczúr kastély, az acsai Prónay kastély, a péceli Ráday kastély, az aszódi Podmanicky kastély, a váchartyáni Rudnay kastély, a somogysárdi Somsich kastély, a sümegi püspöki kastély, a vassurányi kastély Shilson kastély, a körmendi Batthyányi kastély, a szabadkígyósi Wenckheim kastély, a kállósemjéni Kállay kúria, a gyulai Almássy kastély, a fehérvárcsurgói Károlyi kastély.

Megújulnak a zsidó temetők vidéken és Budapesten (Kerepesi u.), a zsinagógák pl. a szegedi, a Rumbach Sebestyén utcai Budapesten.

Visszavásárolták a felbecsülhetetlen értékű Seuso kincset, a Magyar Nemzeti Bankon keresztül a nemzeti értékeinkhez tartozó festményeket, gyűjteményeket.

A felsorolt gátlástalan ,,rablások" után rávetették magukat Budapestre és azt is ,,szétlopták".
Így rendbe tették a 4 -es metró kaotikus beruházását jelentős értékű pereket nyerve a külföldi beszállítókkal szemben. (Alstom)

Befejezték a szintén átláthatatlan Bálna épület beruházását, kicserélték a budapesti autóbusz parkot, konszolidálták a szocik által lerohasztott nyolcvan milliárdos adósság tehertől roskadozó BKV-t, felújították a Széll Kálmán teret amit 20 évig Demszky ígérgetett, befejezték a rohadó Tüskecsarnokot , ragyogó sportlétesítmény uszoda és jégpálya lett belőle,
felújították az Erkel színházat amit a szocik le akartak bontani. Felújították a Vigadót, eredeti formáját nyeri vissza a Szépművészeti Múzeum, megújul világ színvonalon az Állatkert épül benne a Biodrom, megújul Európa díjas tervek alapján a lerohadt Városliget, megújult és eredeti formáját nyerte vissza a Országház és a Kossuth tér, mely már egy balkáni pályaudvar koszlott parkolójához hasonlított, megújult a volt Osztyapenkó szobornál a Sasadi útnál az M1-M7 bevezetőszakasza, megújult a lerohasztott Várkert bazár, felújították a Károly körutat és megépült e fonódó villamos, megújult a Citadella, beindult a Budai vár rekonstrukciója (lovarda, testőrségi palota, Stöckl lépcső, Szent István terem, Karmelita kolostor, volt Honvédelmi Minisztérium) Teljesen felújítják az Operaházat ami egy új raktár és díszletbázist is kapott a Kőbányai úton. Megindul a 3-as Metró felújítása amire negyven évig semmit sem költöttek és teljesen felújítják a régi metró kocsikat.
Csodálatosan felújították a Margitszigetet, a parkot, a szökőkutat, a lerobbant Kaszinót.

Ez se volt elég, a sportot is ,,lerabolták". Ezért épült és épül több futball stadion, FTC, MTK, DVSC, Vasas, Videoton, Haladás, DVTK épül a Puskás Ferenc stadion (volt Népstadion), megépült világ színvonalon a Győri EtO kézilabda csarnoka. És ,,volt képük" megrendezni az eddigi legjobb úszó-világbajnokságot, megépíteni a Duna-arénát, az előttük lévő rakpartot, felújítani a Dagályfürdőt, felújítani margitszigeti Hajós Alfréd uszodát, a Komjádi uszodát, megrendezték Győrben nagy sikerrel az ifjúsági olimpiát. 2010 és 2016 között 400 milliárd Ft. jutott sportra ebből a tavalyi évben 180 milliárd. Soha ennyi pénzt nem kapott a magyar élsport, tömegsport és diáksport. 2017-ben ez az összeg mintegy 20 milliárddal lesz több.

Végre van Magyarországnak önálló külpolitikája!!! Ez nem abban merül ki hogy linguálisan tamponáljuk az aktuális európai kretén politikusok és magukat főnöknek képzelő EU-s tisztségviselők ülepeit, hanem képviseljük saját érdekeinket, és próbáljuk őrizni szuverenitásunkat a gazdaságpolitikánkban, a migráns politikánkban, a külkapcsolatok építésében és nem kushadunk ha nyugaton valaki felemeli a mutatóujját.

NEM vagyunk sikertelenek. Nem vagyunk elszigetelve!

Járt itt a kínai elnök, a kínai miniszterelnök,
japán miniszterelnök, német kancellár, angol miniszterelnök, orosz elnök, egyiptomi elnök, izraeli miniszterelnök, lengyel elnök és jön a francia elnök. Majd megszokják Európában, hogy van önálló véleményünk.

A fékeveszett ,,rablás" kiterjedt a határon túlra is. Nem átallottak állampolgárságot adni az elcsatolt területek megalázott kifosztott ma is sokban elnyomott magyarságának.

Így több tízmillió Ft-al támogatják a vajdasági és kárpátaljai magyar oktatást, a szórványkollégiumokat. 50 milliárd Ft-al a vajdasági, 20 milliárd Ft-al a kárpátaljai magyar vállalkozásokat pályázati rendszerben. Jelentős összegek jutnak a kiemelkedően fontos határon túli világi és egyházi magyar műemlékek felújítására is. De például, finanszírozzák a szabadkai zsinagóga felújítását is.

De itt nem álltak meg érzéketlenül ,,kifosztották a családokat, az embereket". Behatoltak a hálószobákba, sőt mint tudjuk egyesek méhébe is (Szél Bernadett, D. Tóth Kriszta). Ezért megalkották Európa egyik legbőkezűbb családtámogatási rendszerét.

Bevezették segély helyett a közmunkát, a kötelező óvodába járást, beindult egy bölcsődei program ahol tíz gyerek estén minden településen kötelező biztosítani a bölcsődei elhelyezést.

Folyamatosan növelik a béreket, a munkahelyeket, Mivel ugyebár a lakosság folyamatosan drámaian szegényedik évente 4-5 százalékkal nő a fogyasztás, hétvégeken nem lehet wellness hotelben szobát kapni, növekszik a külföldi és a belföldi utazások száma, vasárnap nincs hely a vendéglőkben nemzeti sport lett az evésfesztivál falun városon.

A magyar lakosság rendelkezik Kelet -Európában a legmagasabb GDP-hez arányított vagyonnal, ami a GDP 95 %-a (Szlovákia, Románia 55%, Lengyelország, Horvátország 70 %,) miközben a legalacsonyabb a lakossági eladósodottság Európában (Európai Központ Bank). Évről évre nőnek a megtakarítások így a válság előtti nulláról évi 5,6-ra emelkedett. Ma már az Államkincstárban az államadósság több mint 20 százalékát igen kedvezően a lakossági állampapírok fedezik. Ez a legmagasabb Európában, utánunk Írország következik 8 százalékkal.

Lehetne még sorolni mi minden történt e hét év alatt ( pl. hűtőgép, gázkonvektor, mosógépcsere program), de kontrasztként nézzük honnan indult ez a kormány.

Mert feriék nem loptak, feri tisztakezű volt, rendszeresen bérmálkozott, táncolt, dalolt, influenzás hattyút boncolt, piros zakóban lovagolt a Hortobágyon, hadgyakorlatot vezetett, gyermekeket mentett, diplomadolgozatot keresett, (máig nem találja, ill. senki sem találja...) százakat lépett, közben hazudott reggel-délben-este.

Megkardlapoztatta és belelövetett a saját népébe. Történelmi beszédeket mondott a Múzeum kertben március 15-én, miközben mesterlövészek vigyázták, faggatta Nagy Imrét, ,,mond Imre te mit tennél?,, Modern volt nyugatos és európai és úgy tett mintha kormányozta volna ezt a ,,kurva országot." És ebbe majd bele pusztult. Kitagadta a határon túlikat és így ,,megvédte" az országot 25 millió romántól.

Ennek következtében ugrott a pannon puma és vele az államadósság 52 %- ról 84 %-ra, a deficit 2,8-ról néha 5 néha 6 választáskor 8-9 százalékra, a munkanélküliség 12 százalékra.

Eladósodott minden és mindenki. Az állam, az önkormányzatok, a vasút, a BKV, a lakosság, a kórházak. Ragyogó elképzelések voltak az egészségügyben heveny kórház-bezárásokkal, vizitdíjjal botrányos inzultusokig fajuló kórház-privatizációkkal, patikaliberalizációkkal, teljesítményvolumen korlátokkal, kötelező széfprogramokkal, több ezer nővér elbocsátásával és 600 milliárd Ft kivonásával.

Fantasztikus minőségi szintet ért el az oktatás is a körzetesítéssel, a pedagógus elbocsátásokkal, a szakiskolák bezárásával, az egyházi iskolák sanyargatásával, a követelményrendszer relativizálásával, a szülő gyerek pedagógus kapcsolat szétrombolásával, az egyetemi PPM programokkal, a több milliós fizetéssel megvett rektorokkal, a teljesen elértéktelenedett hiányos tudást megkövetelő érettségivel, a tanárverésekkel, a semmire se jó egyetemekkel és képzésekkel!!!

Csődbe vitték a Hajdúbétet, a Kecskeméti és a Győri Baromfi feldolgozót ahol tudatosan nem fizették ki a beszállítókat tönkretéve őket egyeseket öngyilkosságba hajszolva. Így fosztották ki a Megyeri híd építőinek és a Szeviép alvállalkozóit is. Eltüntettek 160 milliárd Ft-ot. 4-es Metró beruházásánál, több milliárdot a BKV-nál, 300 milliárdosra nőtt a MÁV tartozása.

Közben turistaparadicsomok épültek Indonéziában, kastélyokat vettek Franciaországban, üdülőtelepet Horvátországban, kilószámra az aranyat Dubai-ban, egymást végkielégítgették 100 milliókkal stb, stb stb. Az országot tulajdonképpen a Bankszövetség kormányozta ők és a főnök az elnök Erdei úr döntöttek szinte mindenről, miközben szipolyozták az államot, a Nemzeti Bankot a devizahitel rabságában a lakosságot.

Eladtak mindent, ami nem volt lehegesztve, MÁV Cargót, MOL-t, repülőteret, MALÉVET, energiaszolgáltatókat, gáztározót, Postapalotát, Tőzsdepalotát, bankokat, Andrássy úti palotákat.

Kormányzásuk alatt az ország az összeomlás szélén álló gazdasági és morális dögkút lett egy IMF- es gigahitel és az EU lélegeztetőgépén.Innen jutottunk el oda ahol most vagyunk.

Lehet választani csak tessék, tessék!

Összeállította dr H. B.

Link
A baloldal teljes bűnlajstroma - TELJES lista! - Akik valóban szétlopták az országot!
/Ők azok bizony. És mindannyian a baloldalhoz tartoznak. Érdekes egy lista./


1. Bajor Zoltán SZDSZ vesztegetés előzetesben
2. Tátrai Miklós MSZP hűtlen kezelés előzetesben. Nemzeti vagyonkezelő
3. Wieszt János MSZP vesztegetés előzetesben
4. Kabai Károly MSZP adócsalás, magán okirat h. 2,6 év jogerős börtön
5. Nagy Imre MSZP 100 millió áfacsalás házi őrizet
6. Zuschlag János MSZP sikkasztás, hűtlen kezelés 6 év letöltendő börtön
7. Fürst György MSZP hűtlen kezelés SZABADLÁBON Terézváros védekezik
8. Páva zoltán MSZP hűtlen kezelés SZABADLÁBON komló védekezik
9. Orbán István MSZP vesztegetés előzetesben
10. Benedek Fülöp MSZP okirat hamisítás 1.5 év felf.
Államtitkár számtalan bűncselekmény és folyamatban lévő eljárások!
11. Horváth Klára MSZP hűtlen kezelés eljárás alatt
12. Herédi Dezső MSZP sikkasztás, hűtlen kezelés előzetesben Tiszaderzs vádemelés
13. Gál István SZDSZ hűtlen kezelés megalapozott Balmazújváros gyanú,
14 Szabó Lóránd MSZP-SZDSZ személyes adatokkal pénzbírságra dombóvár visszaélés ítélve
15 Kálmán András MSZP Hűtlen kezelés előzetesben
16. Karakasev Anna MSZP Sikkasztás 10 hó. Börtön Salgótarján
17. Walter Dezső MSZP Hatalommal visszaélés Jogerős ítélet
18. GYURCSÁNY FERENC Altus ügy. Bíróság mondta ki, jogosolatlanul gazdagodott a magyar állam rovására 84 millió forinttal (csak ,,elévült" mint a böszödi eszéd). . 19. Rácz Péter Magyar úttörő sz. hűtlen kezelés 1,5 év felfüggesztett
20. Csonka Gábor MSZP vesztegetés 3év börtön
Lendvai kampányfőnöke. Hivatali befolyással üzérkedés
21. Szabó Gábor MSZP- SZDSZ Magánokirat hamisítás 8 hó börtön
22. Kaszab Csaba MSZP hivatali befolyással üzérkedés 2 év börtön
23. Szarvas Attila MSZP társadalom biztosítási csalás 1év 10 hó börtön, szökésben
24. Pénzes Sándor Veres János Adócsalás jogerősen elítélve
25. Hunvald György MSZP üzletszerűen, folytatólagosan előzetesben elkövetett vesztegetés, stb.
26. Nyékesi Béla MSZP 300 milliós csalás Megalapozott gyanú
27. Kálmán András MSZP hűtlen kezelés. Megalapozott gyanúval nyomoznak. Dunaújváros
28. Borovszki Tímea MSZP hűtlen kezelés Előzetesben
29. Gál György MSZP üzletszerű, bűnszervezetben előzetes
30. Kardos Péter SZDSZ elkövetett csalás letartóztatásban
31 Hunvald György MSZP sikkasztás mind a hárman
32. Nyolc Erzsébetvárosi MSZP-s képviselő az előző három díszpinty mellett előzetesben, vagy szabadlábon védekezve.
33 Kolompár Orbán MSZP sikkasztás vádemelés Ha Ha Ha!!! csalás megtörtént
34. Kodela László MSZP adócsalás 8.1milliós pénzbünti
35. Weiszenberger L.MSZP hivatali befolyással jogerősen üzérkedés elítélve
36. Benedek Fülöp MSZP hivatali visszaélés jogerősen államtitkár számtalan más bűntett elítélve jelenleg is folynak a bűntető eljárások ellene
37. Balázs Gábor MSZP számlagyár felfüggesztett szabadságvesztés
38. Deme Gábor MSZP kettős gyilkosság előzetesben
39.Gyarmati Mihály MSZP hamis tanuzás 800 forint Nyíregyháza pénzbünti
40.Hámori Csaba MSZP emberre fogta vadászfegyverét börtön felfügesztett
41. Hering Gyula MSZP PÉCS 100 márkát lopott az édesanyjától 1 év börtön. Ez a legszebb !!!
42.Kemecsei Árpád Barát Etele kampány Csalás, fiktív számlák megalapozott gyanú, nyomoznak
43. Kövecses Gábor MSZP csalás, sikkasztás vádemelés közokirat hamisítás alatt
44. Lados István MSZP Zuschlag ügy elitéltje STB...


2002.05.28. Százmillió közpénz a Medgyessy-villára
2002.06.27. Törzsutasok lesznek az kormánypárti-képviselők
2002.07.13. Erzsébet-híd felújítás 440 millióval többért
2002.07.23. 250 milló tüzijátékra? Már megint??? Nahát!!!
2002.08.02. 44 millió kormánypropagandára
2002.08.03. 2,6 milliárd forintos baráti segítség
2002.08.14. A nagy sikerre való tekintettel: még 44 millió a MC Médiának
2002.08.21. Huszty András esete az MSZMP üdülő berendezésével
2002.08.25. 6,8 milliárdos mobiltelefon-tender
2002.09.05. Proware - Havi 150 millió a pazarlók leleplezésére
2002.09.07. MTV: Új autólízingek a 6,6 milliárdos hiány csökkentésére
2002.09.16. Demszky esete a FőVÁROSI közpénz elDUGÓval
2002.09.20. Milliárdos fővárosi közbeszerzés - Demszky módra
2002.09.24. SZDSZ-es Kossuth-ünnep - fejenként 132 ezer forintért
2002.09.30. 200 millió október 23-ra - zárt, meghívásos eljárással
2002.10.02. Egy év alatt 100 millió a Demszky-kampányt bonyolító cégnek
2002.10.11. Köbányai helyzetkép: 2 milliárd az MSZP-s jelöltek cégeinek
2002.10.21. A Miniszterelnöki Hivatal teltkarcsúsítása
2002.10.29. Rágalmazásért 1 milliós büntetés Keller Lászlónak
2002.11.02. A ‘visszaszerzett' 1 milliárd
2002.11.04. Óvatos bérkiáramlás a kormányban
2002.11.12. Fantomok és strómanok
2002.11.14. MTV: Új arculat -természetesen közbeszerzés nélkül
2002.11.15. MTV: “Olcsó" arcok az “olcsó" tévében
2002.11.16. Orosz államadósság: ismét indul a nagy lenyúlás!
2002.11.18. Proware helyett Muskovszky?
2002.11.26. 1 milliárd az üvegzseb-programra
2002.11.30. Ingyenjégpálya a Kossuth téren - 50 millióért
2002.12.05. A koccintás mellé 1 milliárd dolláros ajándék Romániának
2002.12.07. MEH irodabérlés évi 240 millióért
2002.12.12. Ingyenjégpálya 2. - Újabb MSZP-közeli győztes egy meghívásos pályázaton
2002.12.13. Autópályaépítés - szocialista közbeszerzéssel
2002.12.17. MEH irodabérlés évi 240 millióért
2003.01.06. Idő hiányában megint Geszti és Fatér
2003.01.08. Szemben a világgal: 11,25 milliárd szoftverre
2003.01.08. 33 millió a miniszterelnöki tanácsadó cégének
2003.01.17. Március 15-i ünnepségek - zárt, meghívásos tenderrel
2003.01.24. Az EU-kommunikációs Közalapítvány pályázatának nyertesei
2003.01.31. Demszky büntetését a Városháza fizeti
2003.01.31. Ki pártközeli a 300 milliárdos honvédségi gépjármûbeszerzésben?
2003.02.06. Hálapénz Ron Werbernek
2003.02.07. Civil pályázatok kormányhatáskörbe vonva
2003.02.14. Még 320 millió Medgyessy romániai barátjának
2003.02.17. Erős beleerősített - 142,2 milliárd veszteség az MFB-nél
2003.02.21. 1,5 milliárdos portál - kidobva
2003.02.25. Sulinet = Bulinet, avagy Magyar Bálint közbeszerez
2003.02.27. Kiss Elemér, a szocialista szent ember
2003.03.04. Az SZDSZ sem marad le - 64 millió a kampánytanácsadónak
2003.03.06. 410 luxusautó a kormánynak 6 milliárdért
2003.03.13. Hadihídon az Európai Unióba
2003.03.24. EU-rajzfilmtender: 400 millió előre leosztva
2003.04.11. Ügyvédbotrány az Informatikai Minisztériumban (is)
2003.04.12. 100 millió Medgyessy tolmácsának
2003.04.17. MÁV-os szakszervezeti vezetők havi 800 ezerért
2003.04.24. MALÉV: még egy 1 milliárdos buli
2003.05.07. Demszky terepjárója 17,3 millióért
2003.05.28. “Csak" 2,3 milliárd luxusautókra
2003.06.15. Magyar Bálint összegyûjtött mûvei
(27,5millio a kabinetfőnök volt cégének,Nemz. Szakképzési Int. 555millios pályázata,Cisco-sztori,2,5 milliárdos PC-beszerzés,Kellemes hétvége az Ellenderrel,villaügy...)
2003.06.16. A Gripen, plusz 30 milliárdért
2003.07.02. MIG-29 felújítás - 140 milliós tanácsadás
2003.08.12. Postás táskák 177 millióért
2003.08.14. Paks, avagy kibújt a szocialista “szakértelem" zsákból
2003.08.21. Örömkoncert 168 millióért
2003.09.02. 7 milliárd forintos hitel Arhangelszknek
Privatizácio befejezése:Egészségügy?, MOL Rt.,Magyar Posta, Szerencsejáték Rt., Földhitel és Jelzálogbank, Dunaferr, Bábolna Rt., ,Hajogyárisziget,Tokaj Kereskedőház Rt.,...
+K&H botrány(Pannonplast-bomba)
+ Simon Gábor
+ Hagyó Miklós
+ Szeviép
+ Czeglédy Csaba
+ 4-es metró (167 milliárd Ft)

Link

Kedves Orbán fóbiások!

Egy kis szösszenet még a a MANYUP-ról...
Talán az is megérti, aki eddig nem értette.


"Orbán Viktor haveri zsebekbe tömködte, elherdálta, az erőszakkal az államiba kényszerített emberek, időskori megtakarításait!“. Így szól a blabla...

Biztos, hogy ismerjük, a történetet?

Horn Gyula kormánya, a Világbank “noszogatására" vezette be, a KÖTELEZŐ és az ÖNKÉNTES alapú magán-nyugdíjpénztári rendszert. A lakosság befizetései mellé, a szoclib. kormány HAVI 30 MILLIÁRD KÖZPÉNZZEL megtámogatta a pénztárakat!

Honnan volt havi 30 milliárd erre?

HITELBŐL!

Honnan jött erre a hitel?

MAGÁNBANKOKTÓL, JÓ KIS KAMATRA!

SZÁMOLJUNK!:

Havi 30 milliárd, + évi 40 milliárd kamat = ÉVENTE 400 MILLIÁRDba fájt, az adófizetőknek ez a csodás manőver.

Vagyis a csúcsszuper kasszák, évi 400 milliárdnyi államadósságot termeltek.

A 13 éves működésük alatt, durván 5000 MILLIÁRDOT LENYÚLTAK AZ ÁLLAMKASSZÁBÓL!

Ugye milyen remek üzlet, privátként az államot fejni?

Ez az évi 400 milliárd nagyon csúnya lyukakat ütött, a költségvetésben. Amit ugye Veres Jani szorgalmasan meghamisított, Gyurcsány kérésére. Majd lett belőle Öszöd.

A szoci kormányok, a kedvenc bankjaikat és biztosítóikat hozták helyzetbe, a magyarok kárára. Igen szép részesedéseket kaphattak cserébe az urak.

Ugye mily nagy a hasonlóság, a devizások tönkretétele és a MANYUP-osok tönkretétele között?!
Itt is a BANKOK ÉS A BIZTOSÍTÓK a kedvezményezettjei a piszkos árulásoknak!

De mit is várhattunk el hazánk BANKÁRKORMÁNYAITÓL?


És most jól figyeljünk!

*Az államtól kb. 5000 milliárd átvándorolt, a MANYUP-ba.

*2010-ben, a rendszer “felszámolásánál", kb. 2400-2500 milliárd Forintnyi vagyon érkezhetett vissza! Tehát, kb. a fele!

ÉS HOVA LETT A MAGYAROK BEFIZETÉSE?
A 10-12 évnyi befizetések.

ÉS AZ ÁLLAMTÓL KAPOTT PÉNZ JÓ RÉSZE?

Elfogyott a tőzsdéken és egyéb útvesztőkben.

A pénztárak Magyarországon állomásozó menedzsmentje, milliárdos jutalmakat vett fel.
Volt olyan pénztár, amelynek vezetői5 milliárdot utaltak haza, válság idején. Miközben a megtakarítások zöme eltűnt!!!

Merészeli kimondani ma akármelyik ellenzéki, hogy a Fidesz ellopta a nyugdíját többmillió befizetőnek? Merészeli, mert aljas gazember mind.

Azt is merészelte, hogy tüntetésre hívta a magyart! Tüntetni azok ellen, akik rendet tesznek.
30ezren, meg 60ezren, meg 100ezren, meg 1 millióan....stb., stb...

Hány és hány cirkuszt műveltek az utcákon, hergelve a népet, hogy megdöntsék a kormányt?

Vajon miért kell a 7 évvel ezelőtt, majd 3 évvel ezelőtt újra megválasztott kormányt megdönteni? Hiszen hatalmasat nyert. Mi szavaztuk meg őket, nem a hottentották.

Mert napvilágra kerül minden aljasság?

Még ha az elszámoltatás útjába sziklákat is tolnak és külföldi segítséggel akasztják meg az elszámoltatást, akkor is kiderül az igazság!

7 éve hallgatjuk, hogy a Fidesz ellopta a nyugdíjainkat.
7 éve hallgatjuk, hogy a gaz “Zorbán" kisemmizte az embereket.
7 éve ontja a hazugságot MANYUP-ügyben is a teljes ellenzék.
7 éve tűri Orbán Viktor, a súlyos rágalmakat.

A rendszer megléte volt az erőszak.

A rendszer lopta meg a befizetőket.

A rendszert a szocik kreálták. Ők követtek el világraszóló aljasságot velünk szemben!
Meglopták és hagyták meglopni a több millió magyart, s most van bőr a képükön, kánonban ordítani, hogy a “maffiakormány" kisemmizi a dolgozókat, és nem törődik a nyugdíjasokkal!
Mutasson fel bárki olyan irományt, amiben az Orbán kormány kötelezi a lakosságot arra, hogy visszalépjen az állami nyugdíjrendszerbe!!

Nincs ilyen!

Választható volt, vagy maradunk a privátban, vagy visszalépünk az államiba.
(Ellentétben a szocik kötelező erejű rendeletével!)

Mivel a nyugdíjrendszer visszaalakítását a teljes Jobbik frakció is megszavazta, felettébb
furcsa az ő vádaskodásuk is. Szavazóik, szimpatizánsaik megvezetésének eredményeként, ma a jobbikos kötődésűek, a legharsányabb védelmezői a szoclibek árulásainak!

Jól mutatta a lakosság félelmeit az, hogy szinte egységesen visszamenekült a biztos állami rendszerbe a több millió befizető.

10-12 évnyi befizetésünkből, szinte semmit nem tudott felmutatni a magánkassza! Nemhogy gyarapodott volna, a náluk gyűjtött “betét", hanem még abból is csak morzsák maradtak, amit mi bíztunk rájuk, gondos kezelésre.

(Tudom, hogy van kivétel. De sokmillió magyar ember újbóli lenyúlásánál, ez írreleváns.)

Nagy az Isten állatkertje!

Remélem sok benne a bátor sólyom, a patkányszaporulat egyensúlybantartásához!!!Hát igen!

Ha Ők lopnak, lopnának és a legkártékonyabbak, akkor én csak azt kérem, hogy továbbra is okozzonak ekkora károkat az országnak!

Azért szeretjük sokan őket, mert amikor a sok ellenzéki újságíró és blogger azt írja, hogy lopnak, akkor ők megrendezik a hazai történelem egyik legnagyobb sport eseményét, másnap megint írja a balfácán, hogy lopnak, másnap több pénz jut tankönyvre, megint jön hogy lopnak, másnap több pénz jut gyermekétkeztetésre, megint jön hogy lopnak, másnap több támogatás jut lombikprogramra, megint jön hogy lopnak, másnap több száz mentőautót vesz az állam, megint jön, hogy lopnak, másnap jön, hogy több támogatást kapnak a dawn kórosok, megint jón hogy mindent szétlopnak, másnap jön, hogy több tucat balatoni strand újul meg, de nem adják fel, megint jön hogy lopnak, másnap, hogy sokkal több béremelést kapnak a mentősök, de másnap megint jön, hogy lopnak, erre jön hogy sokkal többet fordítanak bölcsőde építésre, megint jön hogy lopnak, erre jön, hogy majdnem kétezer buszt vesz az ország, de nem adják fel, lopnak, erre jön egy ezer milliárdos nagyságrendű városfejlesztési program, de folytatják, lopnak, erre másnapra ingyenessé teszik a közműbekötést országosan, másnap újra lopnak-lopnak-lopnak, erre ingyenessé teszik a nyelvvizsgát 35 éves korig és ingyenessé a második szakmát, de tovább folytatják, hogy lopnak, erre csökkentik a hal Áfa kulcsát, az internetét a társasági adót, a kisvállalkozói adót, a munkáltatói járulékot, de tovább folytatják, aztán megtoldják kétszázmillióval az oktatásra fordított összeget, másnap megint sivalkodnak, hogy lopnak, erre kifizetik a háromgyerekes teljes, a kétgyerekes fél diákhitelét és a háromgyerekesnél még 1 milliót a devizahitelből, de nem adják fel, ellopnak mindent, másnap jön, hogy tovább tart és több lesz a diplomás gyed, és nő a családi adókedvezmény, de eljön az újabb nap, lopnak lopnak, aztán másnap jön, hogy kiterjesztik a CSOKot, de ez se jelent semmit, lopnak lopnak, aztán jön több száz orvosi rendelő, felújítás, kórházak felújítása, helikopter leszálló, új mentőállomások, de aztán megint csak lopnak, erre két év alatt emelik több mint 200 ezerrel az orvosok fizetését, de aztán újra, hogy lopnak, erre betol az állam 1500 milliárdot (nem milliót, milliárdot!) vasút fejlesztésre, nem számít lopnak, másnap jön 300 milliárd turisztikai fejlesztésre, de nem baj, lopnak, másnap 210 milliárd a gazdáknak, szarjunk bele ne adjuk fel lopnak, másnap kifizetik Gyurcsány 18 milliárd büntijét, de akkor is lopnak, erre kifizetik az IMF hitel utolsó részletét, mit sem számít, lopnak, erre ingyen tűzifát osztanak, lopnak, csökkentik az SZJA-t lopnak, erre jön pár száz milliárd a fővárosi kórházakra, lopnak, másnap jön a 30%-os emelés a vasutasoknak, de még mindig lopnak, erre megemelik a határt védők bérét, de akkor is lopnak, másnap emelik a honvédelmi kiadásokat, lopnak, másnap 13 modern új busz a BKV-nak és BKV béremelés amivel mindenki elégedett, de lopnak, aztán jön, hogy 7000 milliárddal(!!!) nőtt az állami vagyon, lopnak, de visszavásároljuk a SEUSO kincseket, lopnak, de jut 40 milliárd Kolontár újjáépítésére de akkor is lopnak, ez van beprogramozva, hogy ellopnak mindent, másnap jön, hogy tovább erősödött a gazdaság, lopnak, másnap, hogy felminősítették az országot és hónapról hónapra jobb kilátások a nemzetközi elemzőktől, lopnak, másnap kikerülünk a túlzott deficiteljárás alól, lopnak, másnap jön hogy rekord alacsony az ország devizaadóssága, lopnak, lopnak lopnak...

... hogy legyen téma az Orbán KORMÁNY szapulására...AZ ÖRÖKSÉG...


Döbbenetes mennyiségű pénz hagyta el Magyarországot
Napi hu 2013.05.24.


A hetvenes évektől fogva Magyarországról 242 milliárd dollárt vittek ki offshore területekre egy 2010-es adat szerint. Figyelembe véve, hogy az IMF adatai alapján 2009-ben hazánk bruttó külső adóssága nem érte el a százmilliárd dollárt, Magyarország nemhogy nem eladósodott ország, hanem finanszírozó - derült ki egy tanulmányból.

Nem meglepő, hogy az uniós csúcson kulcskérdés volt az adóelkerülés, adócsalás, banki titokkezelés, hiszen a gazdasági válságban az államok kénytelenek vagy spórolni, vagy extra bevételeket generálni - utóbbira kínál lehetőséget a máshová menekített adózatlan vagyonok megcsípése.

A minap nyilvánosságra hozott Oxfam-becslés, amely szerint a globális betétállomány 19,5 százaléka lehet offshore központokban, mellbevágó; ez az összeg 18,5 ezer milliárd dollárt tesz ki, és csak a hatoda után adóztak (Napi Gazdaság, 2013. május 23.). A Tax Justice Network (TJN) nonprofit társaság tavalyi tanulmánya még durvább helyzetről ad számot. Állításuk szerint a világ adóparadicsomaiban elhelyezett vagyon 2010-ben 21-32 ezer milliárd dollár között lehetett; ez konzervatív becslés - teszik hozzá - , ráadásul kizárólag a pénzbeni vagyonra vonatkozik, az anyagi javakra, ingatlanokra, autókra, hajókra nem.

A gond első körben az, hogy vajon mennyi adókiesés kapcsolódik ezekhez a pénzekhez - ezt valójában nem is lehet pontosan meghatározni, hiszen nem mindegy, hogy a vagyont milyen formában mentették ki, adóztak-e utána, illetve az adótervezés során milyen szabályok helyett alkalmaztak alternatív megoldásokat. A tanulmány azonban arra is felhívja a figyelmet, hogy számos komoly külső eladósodottsággal küzdő állam az offshore helyszínekre mentett vagyonok révén valójában nettó finanszírozója a nemzetközi gazdaságnak. A TJN összesen 154 államra vonatkozó becsléséből kiválasztotta azt a 139-et, amelyek viszonylag gyenge vagy rossz jövedelmezőségűek, s jelentős mértékű a külső eladósodottsági rátájuk.

Ezekből az országokból a hetvenes évektől napjainkig 7,3−9,3 ezer milliárd dollárt vittek ki offshore területekre, miközben a teljes külső adósságuk összesen 4 ezer milliárd dollárra rúg. A tíz legnagyobb kintlévőséggel rendelkező állam hasítja ki a teljes összeg hatvan, a húsz legnagyobb pedig az összeg 80 százalékát. A legnagyobb kimentett vagyon, 1189 milliárd dollár Kínára jut, ezt Oroszország és Korea követi. Európát Magyarország mellett Lengyelország, Ukrajna és Törökország képviseli a listán.

Magyarország a 2010-es adat szerint a 13. volt a maga 242 milliárd dollárjával, ami főleg annak fényében hatalmas összeg, hogy az ország bruttó külső adóssága 2009-ben az IMF adatai szerint nem érte el a százmilliárd dollárt. Ezek szerint tehát Magyarország az offshore vagyonoknak köszönhetően nemhogy nem eladósodott, hanem finanszírozóként jelent meg - az államnak azonban ebből nem sok haszna volt.


Elszállt vagyonok Milliárd dollár
Kína . . . . . . . . . . . . 1189
Oroszország . . . . . . .798
Dél-Korea . . . . . . . . 779
Brazília . . . . . . . . . .. 520
Kuvait . . . . . . . . . . . 496
Mexikó . . . . . . . . . . . 417
Venezuela . . . . . . . . .406
Argentína . . . . . . . . .399
Indonézia . . . . . . . . .331
Szaúd-Arábia . . . . . .308
Nigéria . . . . . . . . . . .306
Malajzia . . . . . . . . . .283
Magyarország . . . . . 242
Szingapúr . . . . . . . . .169
Ukrajna . . . . . . . . . . 167
Lengyelország . . . . . 165
Törökország . . . . . . . 158
Irán . . . . . . . . . . . . . .147
Elefántcsontpart . . . . .141
Kazahsztán . . . . . . . . 138
__________________________
Összesen . . . . . . . . .7559

Forrás: Tax Justice Network


(Mindezt büntetlenül tehették. Talán még az idősebbek közül sokan emlékeznek, hogy Tanaka Japán miniszterelnököt az 1976-ban kirobbant korrupciós megvesztegetés /Lockhead/ kapcsán 1983-ban elitélték, ha jól emlékszem halálra, amit aztán talán életfogytiglanra változtattak. Igaz utána 2 évre szélütést kapott és 1993-ban meghalt, persze az is igaz, hogy leánya a japán politikai életben ezt követően nagy karriert csinált, az ország legnépszerűbb képviselőjévé választották, külügyminiszter is volt.)


Döbbenetes mennyiségű pénz hagyta el Magyarországot
Napi hu 2013.05.24.

Link
A POLITIKUSOK "LOPNAK"?
Konzervblogger 2017. november 19.


A történet valós, de bárminemű hasonlóság valós szereplőkre, csak a véletlen műve


Frissen elvált, 32 éves anyuka vagyok, két kiskorú gyermekkel, aki a jobb élet reményében egy Budapest közeli kisvárosba költözött, hogy ismét egyenesbe tegye az életét.

A válás utáni vagyonmegosztásból sikerült vásárolnom, egy kis családi házikót, ami ugyan egy kicsit viseletes állapotban volt, de azt gondoltam, hogy majd ebből én, egy igazi kis földi paradicsomot varázsolok.

Természetesen nem ment minden saját kezűleg, ezért bizonyos munkákhoz kénytelen voltam szakemberek segítségét igénybe venni.

Így tehát megbíztam egy kivitelezőt, a házunk felújítási munkáival.

Az ajánlat reálisnak tűnt, ezért megállapodtunk,a kezdés időpontjáról is.

Persze,mivel én mindenkiben megbízok, a szerződés aláírását nem kapkodtuk el, így ma sincs aláírva.

A kivitelezés öt hétig tartott, ment a munka ezerrel.

Egy idő után feltűnt, hogy emberünk mennyire nem szívleli a jelenlegi kormányt, és azok tagjait. Többször hangoztatta is, hogy az MSZP alatt neki mennyi állami megbízása volt, most pedig ezek a mocskos tolvajok mindent ellopnak, meg a Mészáros,meg a Habony, meg a Vajna....stb.

Munka közben folyamatosan kritizálta a rádióból szóló híreket, és ismét szitkozódott, hogy ezek a mocskos politikusok mennyit lopnak.

Én elmondtam neki, hogy politikailag inkább a másik oldalon állok, de ez engem nem befolyásol, és az embereket nem ezalapján ítélem meg, hanem például a velem szemben tanusított magatartásuk, viselkedésük alapján.

Ez a téma többé nem is került szóba, de egy kicsit visszavett a folyamatos gyalázkodásból. Egyik nap amikor leültek az emberei ebédelni, szóba elegyedtem velük, akik "titokban" megosztottak velem néhány információt.

Kiderült, hogy bizony nincsenek bejelentve a főnökük cégéhez, mert így neki több marad zsebben,és azt is megtiltotta, hogy nekem bármilyen belső információt kiadjanak. :)

Egyik este a főnökük, amikor jött az embereiért, több órát késett, mert állítólag a NAV lefoglalta az autóját, adótartozásra hivatkozva, de persze ez is a "felcsúti törpe" miatt van, és ezért másikat kellett szereznie.

A munka végül elkészült, ők összeszedték a szerszámaikat, gépeiket, köszöntek és távoztak. A vezér közölte, hogy eljött az elszámolás ideje.

Megegyeztünk, hogy másnap este találkoztunk.

Bár nekem egy kicsit furcsa volt, hogy mindennek egy Mc'Donalds-ban kellett szerét ejteni, de gondoltam, hogy elfoglalt, és nem tulajdonítottam nagy feneket a dolognak.

Leültünk, majd az orrom elé rakta az elszámolást (több milliós nagyságrendű összegről beszélünk).

Mivel a pénzt aznap vettem ki a bankból,és a számok is stimmeltek, így nem volt probléma a kifizetése. Ő az összeget, megszámolta, majd nyújtotta a kezét, és indulni készült.

Én erre megkérdeztem tőle, hogy megkaphatnám-e a számlát?

Azt válaszolta, hogy a számlatömbjét, sajnos otthon hagyta, de majd holnap bedobja a számlát a postaládámba. Mondtem neki, hogy rendben van, várom.

Ez több mint egy hónappal ezelőtt történt, de a számla azóta sem érkezett meg, a telefonra nem reagált, egészen mostanáig. Ma egy másik számról hívtam, amit csodák-csodájára felvett, így meg tudtam kérdezni, hogy mi a helyzet?

A válasz az volt, hogy nem tudja, hogy miről beszélek, ők soha nem dolgoztak nálunk!
Azt hittem, hogy a pofám leszakad.

Na, gondoltam hogy most emberedre találtál, és ezt egy ilyen "tökös" pesti lánnyal nem lehet megcsinálni. Tudom, hogy hol vásárolt, és elindultam, hogy legalább az anyagokról szerzek számlamásolatot.

A kereskedésben közölték, hogy igen náluk szokott vásárolni, de nem adhatnak ki információt.
Nagyon elkeseredtem, hogy itt sem jártam sikerrel.

Miközben az autómhoz mentem, a kereskedésben dolgozó egyik alkalmazott, elmondta, hogy az anyagok többségét ő írta ki, de a vállalkozó nem kért számlát semmiről sem, mert így az ÁFA-t elfelezik a kereskedővel.

Puff neki.

Szóval, ami kiderült számomra, illetve amit a vállalkozó elsíbolt:

anyagköltség ÁFA tartalma kb: 1.080.000.-Ft
mukabér járulék hat emberre: 6 x 80.000.-Ft = 480.000.-Ft

tehát kb: 1.560.000.-Ft, és a garanciával sem kell törődnie.

Tanulság: Az MSZP alatt jobb volt, mert ezek "a politikusok lopnak"

Link
D. Oszuskó Sarolta: FIGYELMEZTETÉS 2018


Hazudnak rendületlenül
ne higgy nekik magyar,
csupán a szavazatod az,
mit az ellenzék akar.

Ígérnek fűt meg fát,
mily jó lesz a sorsod,
minden úgy lesz eztán
ahogy Te akarod.

Választásnak másnapján
ígéretük messze száll,
és teneked ezután
csupán csak a szájad jár.

Fejed verheted a falba,
hogy olyan hiszékeny voltál,
a hazugoknak szavára
balgán mellettük voksoltál,

Akkor már bánhatod
amit cselekedtél,
migránsok ezreit
hazádba engedtél.

Gondold végig tovább,
mi történik velünk,
mint a nyugatiak
mi is retteghetünk!!!!

Kinek kell ez???


BIZTOSAN SOKAN EMLÉKEZNEK MÉG A SZOCIALISTA LENDVAI ILDIKÓ 2002-ES MONDATAIRA:

"LASSAN MONDOM, HOGY MINDENKI MEGÉRTSE. LASSAN MONDOM, HOGY ORBÁN VIKTOR IS MEGÉRTSE. NEM LESZ GÁZÁREMELÉS."

ERRE LETT IS, NEM IS KELLETT VÁRNI RÁ SOKAT - OLYAN, AMILYEN EDDIG MÉG NEM VOLT SOHA - 300 %-os? - 36Ft/m3 helyett 130Ft/m3!!!EMLÉKEZTETŐ A BALLIBERÁLIS KORMÁNY és VEZETŐK BŰNEIBŐL 2002-2010 -ig

LinkEgy keresztény újságíró a haza védelmében - Stoffán György

Link
100+1 ok, amiért a Fideszre szavazok
Közzétéve: 2018. március 20. Szerző: Professor Blinkmann

Van mire büszkének lennünk! Itt a lista, amit eltitkolna az ellenzék.
Olvasd el és add tovább!

Emberemlékezet óta nem volt ilyen sikeres kormánya Magyarországnak. Most azonban veszélybe került minden, amit az ország nyolc év alatt elért. A teljesség igénye nélkül 100+1 pontban foglaltam össze, hogy én miért fogok a folytatásra szavazni.

100. A három csapás törvénynek köszönhetően a visszaeső bűnözők ma már börtönben vannak.
99. Az ingyenes méhnyakrák elleni védőoltás bevezetése miatt kevesebb nő fog rákban meghalni.
98. 7 ezerrel több rendőr van Magyarországon, mint 2010-ben, a köztéri bűncselekmények száma ennek köszönhetően 55 százalékkal csökkent.
97. Magyarország a jobboldali kormányzás alatt végre kikerült a túlzottdeficit-eljárás alól, ahol a szocialista kormányoknak köszönhetően 9 évet töltött az ország.
96. Duplájára emelkedett az országban a gyógyításhoz használható MR-eszközök száma, így ma már gyorsabban és kevesebb utazással elérhetőek az ilyen vizsgálatok.
95. Csak 2017-ben 100 ezer gyermek üdülhetett Erzsébet-táborokban. Ezt nagyon sokan nem tehették volna meg állami támogatás nélkül.
94. Minden 35 év alatti fiatalnak ingyenessé tették egy nyelvvizsga megszerzését.
93. Az óvodai férőhelyek száma közel 10 ezerrel, míg a bölcsődei férőhelyeké 12 ezerrel növekedett 2010 óta.
92. 40 féle ügyintézés díja szűnt meg 2016-ban és 2017-ben, ingyenessé vált például a lakcímkártya, a személyi igazolvány és az anyakönyvi kivonat igénylése.
91. 5 százalékra csökkent a sertés- és a baromfihús, a tej, a tojás, a hal és az az éttermi fogyasztás áfája.
90. Új egészségügyi szűrőbuszok járják az országot, így sokak még időben tudomást szerezhetnek betegségükről, és meggyógyulhatnak.
89. Soha nem látott méretű otthonteremtési programot vezetett be a kormány, amelynek köszönhetően 2015 óta már 70 ezer család vásárolhatott új otthont magának.
88. 2010 óta 500 új mentőautó állt szolgálatba.
87. A nők 40 év után nyugdíjba vonulhatnak. Ez sok család életét megkönnyítette, hiszen a nagymamák így tudnak segíteni a fiataloknak, például vigyáznak az unokákra, amíg a szülők dolgoznak.
86. 9 százalékra csökkent a társasági adó, ami Európában a legalacsonyabb, ennek köszönhetően egyre több cég választja Magyarországot.
85. A munkahelyvédelmi akció 900 ezer munkavállaló foglalkoztatásához nyújt segítséget, így például a kismamák és az idősek könnyebben meg tudják tartani a munkahelyüket vagy könnyebben találnak újat.
84. 2010-hez képest ma már 735 ezerrel dolgoznak többen Magyarországon.
83. A kormány betiltotta a devizahitelezést, és szigorú tájékoztatási kötelezettségeket írt elő a bankoknak, így azok nem húzhatnak csőbe több magyar családot.
82. 2010 óta több mint 1000 kilométerrel nőtt a kerékpárutak hossza.
81. 2010 óta 23 új rendelőintézet és 30 új mentőállomás épült.
80. A dohányzás kitiltása miatt ma már füstmentes, tiszta levegőt szívhatunk az éttermekben és kocsmákban, így kevesebb ember fog tüdőbetegségben meghalni.
79. Az elmúlt 7 évben az EU-ban Magyarországon csökkent a második legnagyobb mértékben az államadósság. 2010-ben az államadósság elérte a 83,5 százalékot, ez mára 74 százalék alá csökkent.
78. A rezsicsökkentéssel egy átlagos háztartás évente átlagosan 110 ezer forintot takarít meg. A baloldali kormányok alatt tizenötször emelték a lakossági gáz árát.
77. A termékenységi ráta a 2010-es 1,25-ös szintről 2017-re 1,5-re emelkedett. A szülőképes korban lévő nők egyre több gyereket vállalnak. Ha minden úgy maradt volna, ahogy 2010-ben volt, akkor ma 50 ezerrel lennénk kevesebben.
76. Egységesen 15 százalékra csökkent a személyi jövedelemadó, amelynek a baloldali kormányzás alatt a felső kulcsa 32 százalék volt.
75. A kétgyerekesek családi adókedvezménye 2018-ban már havi 35 ezer forint. A szocialisták, amikor kormányra kerültek gyakorlatilag eltörölték a családi adókedvezményt.
74. Ma Magyarországé a negyedik legkedvezőbb munkanélküliségi adat az Európai Unióban. 12 százalékról 4 százalék alá csökkent a munkanélküliség.
73. 2007-ben még 8 százalék volt az infláció, 2017-ben mindössze 2,4 százalék.
72. 2016 és 2018 között összesen 67 százalékos béremelés volt a mentőknél.
71. Zajlik a budai vár és környékének teljes megújítása. 2010-ben még romos épületek, hiányos, kikopott térkövek és omladozó vakolat várta mindenhol a magyarokat és a turistákat.
70. 2012 óta több mint 730 ezerrel csökkent a szegénység kockázatának kitettek aránya.
69. A nettó átlagkereset 2017-re elérte a 200 ezer forintot.
68. A várólistán levő betegek száma a 2017 májusára 60 százalékkal csökkent.
67. Az uniós átlagnál magasabb a gazdasági növekedés, sőt 2017-ben meghaladta a 4 százalékot.
66. Ma már évente több mint egymillió gyermek kap ingyen tankönyveket. Korábban a baloldali kormányzás alatt folyamatosan nőtt a tankönyvek ára.
65. Felújították a Kossuth teret, ami ma már méltó ahhoz, hogy a nemzet főterének nevezzük.
64. Duplájára nőtt a felsőoktatásba bejutó romák száma.
63. A rezsicsökkentés óta felére csökkent a lakossági közműtartozások összege.
62. 2012 óta 3 százalék alatt tartják az államháztartási hiányt, ami a szocialista kormányoknak 2002 és 2010 között egyszer sem sikerült.
61. Akár 10+10 millió forinttal segíti a kormány a háromgyermekes családok otthonhoz jutását.
60. 2010-hez viszonyítva duplájára nőtt a szakmunkás minimálbér.
59. A szakorvosok fizetése két ütemben 207 ezer forinttal emelkedett.
58. 7,5 százalékponttal csökkentek a munkaadói adók, ami lehetővé tette a cégek számára a bérek emelését.
57. A pedagógusok bérére 250 milliárd forinttal fordít többet a kormány, mint a pedagógus-életpálya bevezetése előtt.
56. A 2018-as költségvetésben 430 milliárd forinttal több jut az egészségügyre, mint 2010-ben.
55. Nagysikerű vizes világbajnokságot rendezett az ország, amely kivívta a sportolók, a látogatók és a szakértők elismerését.
54. Nemzeti várprogram és nemzeti kastélyprogram indult a kulturális és történelmi örökségünk megőrzése, újjáépítése érdekében.
53. Az elmúlt 7 évben az Európai Unióban nálunk nőtt legnagyobb mértékben a foglalkoztatottság.
52. Az állam nem az emberek megadóztatásával, hanem a bankokra és a multikra kivetett különadókkal hozta rendbe az államháztartást.
51. A magyar kis- és középvállalatok élhettek a Növekedési Hitelprogram lehetőségével, így kedvezményes hitellel indíthattak új beruházásokat.
50. Visszaállították három évre a gyest, amelyet a baloldali kormányok 2 évre csökkentettek.
49. Megtörtént a nemzet közjogi újraegyesítése.
48. Bevezették a tényleges életfogytiglani szabadságvesztést, amivel a legsúlyosabb bűncselekmények elkövetői büntethetők.
47. Megújult a teljes budapesti buszpark, így szinte mindenhol a modernebb világoskék buszok szállítják az utasokat.
46. Felére csökkentették a parlament létszámát és így gazdaságosabbá tették az Országgyűlés működését.
45. 2013 óta több ezer iskolában történtek infokommunikációs fejlesztések.
44. 2018-ban már harmadik alkalommal részesülnek 10 ezer forintos Erzsébet-utalványban a nyugdíjasok.
43. Megvédték a nyugdíjak értékét, sőt a nyugdíjak reálértéke emelkedett is az elmúlt nyolc évben.
42. Segély helyett inkább munkát adtak a rászorulóknak. Felére esett vissza azon gyermekek aránya, akik teljesen munka nélkül lévő háztartásban élnek.
41. Bevezették az Ifjúsági Garancia Programot, amelynek köszönhetően 50 ezer fiatal foglalkoztatási lehetőséghez jutott, 25 ezer fő pedig képzésbe vagy oktatásba került.
40. Bevezették a GYED Extrát, amelynek köszönhetően korlátlanul lehet munkát vállalni a gyermek féléves korától, a munka mellé is jár a GYED.
39. Az első házasok adókedvezménye két évig havi 5 ezer forintos megtakarítást jelent a házasoknak
38. Bevezették a magáncélú lakásépítés esetén igényelhető adó-visszatérítési támogatást.
37. Magyarország még időben végrehajtotta a devizahitelek forintosítását. A svájci frank árfolyamának ,,felrobbanása" idején az összes kelet-európai ország bajba került Magyarország kivételével.
36. A rendvédelemben dolgozók bére 2015 és 2019 között átlagosan 50 százalékkal növekedett. Míg 2010-ben egy tízéves szolgálati viszonnyal és felsőfokú végzettséggel rendelkező nyomozótiszt 300 ezer forintot keresett, addig ma 440 ezer forintot.
35. 2010-hez képest 2018-ban már közel 70 százalékkal több pénzt biztosít a kormány az egészségügyi alapellátás támogatására, így a háziorvosokra, házi gyermekorvosokra, iskolaorvosokra, védőnőkre és a területi ellátást végző fogorvosokra.
34. 2010 óta az állami CT-berendezések száma 42 százalékkal nőtt.
33. Jelentősen bővült az iskolatej program. 2010 óta több mint háromszorosára nőtt a programban résztvevő gyermekek száma. Félmillió gyermek kap heti négy alkalommal tejet, joghurtot, vagy kefirt. És még többen kapnak rendszeresen gyümölcsöt és zöldséget.
32. Sok családnak segített ,,testvér GYED" bevezetése, azaz a gyermek után járó gyermekgondozási ellátások továbbfolyósítása újabb gyermek születése esetén.
31. 2010 és 2017 között oktatásra fordított összegek közel 25 százalékkal nőttek.
30. A mindennapos testnevelésnek köszönhetően egészségesebb nevelést kapnak a gyerekek.
29. Több mint 1000 iskolát korszerűsített a kormány uniós vagy nemzeti forrásból.
28. 6800 új szolgálati járművet kapott a rendőrség.
27. 2009-hez képest 2017-re háromezer fővel nőtt a Magyar Honvédség kötelékében dolgozók létszáma.
26. A kormány 1 369 milliárd forint adósságtól szabadította meg az önkormányzatokat, és átvállalta azokat a feladatokat, amiket az önkormányzatok nem tudtak egységes színvonalon ellátni.
25. Magyarország Alaptörvénye rögzíti a család fogalmát mint ,,férfi és nő között, önkéntes elhatározás alapján létrejött" életközösség.
24. A gimnáziumokban 2009-ben 540 ezer forint volt az egy gimnazistára jutó költségvetési kiadás, addig ma ez 1 millió 80 ezer forint.
23. A kormány összesen 700 milliárdos fejlesztést hajt végre a fővárost és agglomerációt is kiszolgáló kórházakban 2020-ig.
22. Mintegy 50 új tanuszoda és 50 új tornaterem épült vagy épül ma is.
21. Magyarország Alaptörvénye rögzíti hazánk mezőgazdaságának GMO-mentességét.
20. A felsőoktatásban 27 százalékkal emelkedtek a bérek, ennyivel nőtt az oktatók és a kutatók fizetése.
19. Részben a kormány segítségének köszönhetően 2010 óta megduplázódott a biogazdálkodással foglalkozó termelők száma.
18. Számos teret felújítottak Budapesten, többek között az Erzsébet teret, a Madách teret, a Széll Kálmán teret és a Nyugati teret. Hamarosan kezdődik a Blaha Lujza tér felújítása is.
17. Sikeres Magyarország újraiparosodása: 2010 óta 40 százalékkal nőtt az ipar teljesítménye.
16. 2010 előtt az állami társaságoknál állandósultak a bérfeszültségek, rendszeresek voltak a munkabeszüntetések. Ma béremelésben részesülnek a Posta, a MÁV, a regionális közlekedési központok és a közműtársaságok dolgozói is.
15. A gyorsforgalmi úthálózat hossza már közel 180 kilométerrel nőtt 2010 óta. Mintegy 1000 kilométernyi autópálya, autóút és gyorsút készül el a következő években.
14. 2010 óta több mint 350 ezer család otthonában történtek állami támogatással energiahatékonysági fejlesztések.
13. 2010 óta 77 kórházat, 54 rendelőintézetet és 97 mentőállomást újítottak fel. Megújul(t) többek között a pécsi kórház, a Markhot Ferenc Kórház, a szombathelyi, a hatvani, a debreceni, a körmendi, a kaposvári, a békési Pándy Kálmán kórház, a budapesti Bajcsy-Zsilinszky kórház, az Uzsoki utcai kórház, a Szent Imre kórház és a Bethesda gyerekkórház, a karcagi, a várpalotai, a nyíregyházi, a dombóvári, a győri, a siófoki és a somogyi Kaposi Mór kórház.
12. A reálbérek a családi kedvezménnyel együtt számítva közel 40 százalékkal nőttek 8 év alatt.
11. Új épületet kapott a Semmelweis Egyetem, a kecskeméti egyetem, a MOME és a Testnevelési Egyetem pedig teljesen új kampuszt kapott. A Magyar Tudományos Akadémia több új, világszínvonalú épületet kapott.
10. 5 százalékra csökkentették az internet áfáját.
9. Új szuperkórház épül Budapesten.
8. Magyarország idő előtt visszafizette a 18 milliárd dolláros IMF-hitelt, majd búcsút mondott a Valutaalapnak: boldogítson a megszorításokkal inkább más országokat.
7. 2010-hez képest már 50 százalékkal több turista jön évente a biztonságos és egyre szépülő Magyarországra.
6. A második megszülető gyermeknél az anya diákhitelének a felét, a harmadiknál az egészet elengedik.
5. Az idei év júliusától ingyenes a KRESZ-vizsga.
4. 2010 óta több mint 170 korszerű vasúti jármű és több mint 1700 új vagy felújított autóbusz állt forgalomba a helyközi közlekedésben.
3. 2010-hez viszonyítva 88 százalékkal emelkedett a minimálbér.
2. Az ország háromszor többet fordít gyermekétkeztetésre, mint 2010-ben.
1. A kormány ellenállt Brüsszel és Berlin nyomásának, hogy a kvóták bevezetésével Magyarországra is migránsokat telepítsenek.


+1 A kormány megvédte az ország határát, kerítést épített és jogi határzárat vezetett be, amivel elterelte és részben megállította a tömeges migrációt.


Link
Kampány finisben a jobboldal szemszögéből

HOGY ÁLLUNK, MI A TEENDŐNK ?

Szerintem nem jó a hangulat az országban!

Ezért abból indulok ki, hogy választás nem racionális döntés, hanem az emberek arra reagálnak, amit a álbalololdali médiumok sulykolnak a fejükbe, azokra a kisebb helyi hibákra, amiket ismernek. Innen a Fidesz kivonult, nem védekezik a rágalmak ellen, azt hiszi az eddigi eredmények elegendőek. Ezt a hibát már 2002-ben is elkövette egyszer a Kormány.

A FIDESZ szimpatizánsok nem aktívak, sajnos passzívak. A törzsgárda talán rendben van, de az egy millió bizonytalan szavazót nem szólítja meg ma a Kormány.Nem elég csak ,,kormányozni". A FIDESZ aktíváinak is kampányolni kell! Túlzottan nagy a Fidesz szavazók körüli csönd.

A migráns kérdés már negatív kampány, kedvszegő, bár ez a döntő kérdés.

Kedvcsináló pozitív képet kellene adni, sugallni. Nem hallani sem az eddigi eredményekről kormányzati szinten, de főleg nem hallani azt, hogy mit fog a Fidesz csinálni a következő 4 évben.

Azt, hogy ,,folytatjuk", az nem elég. Az álbaloldal bezzeg ígérget fűt-fát, elképesztő baromságokat főleg. Ezzel megvásárolja a legszegényebbek szavazatait, amit persze a életmódszerűen élő középosztálytól vennének el, mert más fedezete nincs ennek az ígéretnek, csak erről nem beszélnek.

Nem elég a törzsszavazókhoz szólni, a bizonytalanok ma a legfontosabb célcsoport. Majdnem mindent elfelejtünk a ballibek tetteiről. Majdnem mindent! Figyelmeztetni kell az embereket, mit is műveltek Gyurcsányék uralkodásuk alatt, csaknem végső romlásba sodorva a mi hazánkat.

A jobboldali szavazóknak is kampányolni kell! A közvetlen környezetükben főleg. Ehhez komolyan tájékozódni kell, és nem az Indexből, a 24.hu-ból, nem a 444.hu-ból, nem a Klub Rádióból, nem a Népszavából!

Az M1, M2, M3, M5 tv csatornákat, az Echo Tv-t kell nézni, a Karc Fm rádiót kell hallgatni. Magyar Hirlapot, Magyar Időket kell olvasni, Pesti Srácokat, Demokratát. Így nem tudják a nem kellően tájékozott, szelíd, de naív, demokrata, nemzeti lelkeket összezavarni a hazugságaikkal, a gyűlöletükkel, ami bizony ragályos.

Elkezdték vekzálni a politikusok családjait, akasztással fenyegetőznek, igazi Szamuely, Csernyi féle hóhérokként kezdenek viselkedni. Már a látszatra sem adnak. Egy igazi politikai maffiáról van szó! Ők azért hívják ,,maffia kormány"-nak a mi kormányunkat, mert valójában ők a maffia, a Soros-maffia maga. Ősi módszer! A saját aljasságukkal a demokratikus erőket vádolják. Ron Werber hozta be ezt a módszert, és az MSZP alkalmazta először, kiváló képviselője Kovács László volt.

TEHÁT MOZDULNI, CSELEKEDNI, KAMPÁNYOLNI KELL

MINDANNYIUNKNAK !!!EGY TALPAS TAPASZTALATAI

Amikor valamilyen választás vagy szavazás közeledik, akkor a politikai marketing közkatonái - mi, a ,,talpasok" - nagy szatyrokkal és vastag bőrrel fölfegyverkezve nekiindulunk a környező utcáknak. Becsöngetünk, próbálunk érvelni, híveket gyűjteni. A szatyorban, vállszíjon lógó táskákban szórólapok vannak és aláírásgyűjtő ívek, a vastag bőr pedig a más pártállásúaktól várható viharokat segít kiállni. Egy vagyok én is a talpasokból. Csinálom, mert a meggyőződésem hajt, bár néha megkérdezik, hülye vagyok-e vagy hogy mennyit kapok mindezért. Mert hogy följebb is mindenki ilyen buzgó mócsing? Ők másképp látják. Néhány apró tapasztalatot teszek közzé a mostani, Érden zajló kampányból.

Az egyik utcában a vasút mentén szilárd burkolat van - megjegyzem, nincs mindenütt - de valami javítás miatt pár négyzetméter körül van kerítve. Aki nagyobb autóval kerüli, lecsúszik a padkára. Amíg kemény fagy volt, könnyebb volt - mondják a lakók. Csak idő kérdése, s megoldják az illetékesek, nem megy minden egyszerre. A szimpatizánsaink közül egy idős hölgy megmutatja, hogy melyik házba érdemes becsöngetnem. Hat közül egybe, van, akiről semmit sem tud, pedig harminc éve itt lakik. Megköszönöm a segítséget. Egy másik azt tanácsolja, hogy időnként a város vezetői is látogassanak el a lakossághoz. A férje tovább megy: lehet, hogy járnak itt, mint Mátyás király, álruhában. Én meg mondom, hogy az Érdi Újság, rádió, sőt tévé is rendszeresen hozza a város vezetőinek, képviselőinek a munkájáról szóló tudósításokat. Az más - mondják. Egy másik utcában érdekes, költőien képletes szöveggel kínálnak meg: igen, igaza van, a nagypolitikában, pl. migráns ügyben meg tán az országos gazdaságban jól mennek a dolgok, ,,de a nagypolitika farvizén eveznek be a helyi méltóságok a célba". Másutt pedig jön ,,Pénztáros Lőrinc" fölemlegetése.

Mondom erre, hogy érdekes: ha egy amerikai vagy nyugati pali tíz év alatt milliomos lesz, az ugye az ,,amerikai álom", a kapitalista piacgazdaság lehetősége, nálunk meg lopás, csalás, és ilyenek. Ez a farvizes allegória tényleg jó. Hiába no, úgy látom, hogy az RTL Klub, A HírTv, és hasonlók farvizéről hullámzik szerte az éterben a suttogó propaganda! Mert ugye Gyurcsány és társai saját maguk kemény munkájából gazdagodtak, hogy az éhségmenet élén gyalogló koldusszegény Simon Gáborról ne is beszéljünk. De ezek az ügyek az említett hullámhosszokon nem szerepelnek. Újabb tapasztalat: az emberek csekély százaléka fogékony az emelkedettebb eszmékre, még a mieink is kissé szégyenlősek, ha ilyesmi szóba kerül. Talán csukott ajtó mögött, esetleg könyvet olvasva. Nekem, mint sokat látott talpasnak ezért ritkán jut eszembe, hogy nagy szavakat használjak. Manapság ez szégyellnivaló? Nem furcsa?

Pár házzal odébb egy anyuka a FIDESZ-t szidva, a gyerekei előtt leordította a fejemet - ahogy manapság mondják -, én pedig hiába magyarázom, hogy a mellette lévő gyerekei okán ők jelentős adókedvezményt kapnak, a GYES-t visszaállították 3 évre (érintett benne), a nagyobbik (1. osztályos) ingyen kapja a tankönyvet, a GYED-extra is jó lehetőség, sőt, jön az újabb segítség a gázszámlában, 12.000,-Ft lesz az áprilisi számlában jóvá írva, vonatkozik ez a távfűtésre is, az olajjal, fával és/vagy szénnel fűtők részére pedig 1 milliárddal megemelték a szociális keretet. Itt is kilyukadtunk oda, hogy ,,de Pénztáros Lőrinc milliomos".

Az orvosi rendelők, óvodák, iskolák felújítását, bővítését természetesnek veszik. Mintha mindaz, ami jó változás, fejlődés, az természetes volna, csak úgy lepottyanna. Mindösszesen azt látom azonban, hogy sokan jóval kedvetlenebbek, mint korábban. Remélhetőleg ez csak az én szubjektív véleményem, s a tavasz meghozza az igazunk győzelmét.

MARAD A FIDESZ-KDNP KORMÁNY! MI TALPASOK EZEN DOLGOZUNK!

K. Patakfalvy 
 
0 komment , kategória:  Magyar sorsot - magyar kézbe!   
Címkék: kétszázmillióval, visszavásárolták, munkahelyvédelmi, visszaállították, egyensúlyérzékét, állampolgárságot, háromgyerekesnél, törzsszavazókhoz, nemzetvesztésből, családtámogatási, államkincstárban, világbajnokságot, mezőgazdaságának, lélegeztetőgépén, devizahitelezést, privatizációkkal, szabadságvesztés, városfejlesztési, otthonteremtését, elefántcsontpart, franciaországban, meggyógyulhatnak, ötszázmilliárdos, mosonmagyaróvári, megszorításokkal, visszaalakítását, munkanélküliségi, szétrombolásával, finanszírozóként, miniszterelnököt, gyerekétkeztetés, szimpatizánsaink, teltkarcsúsítása, letartóztatásban, vizsgálóeszközök, sportlétesítmény, magyar kormányt, emberi hülyeség, proli-kommunista csürhét, társadalom belőlem, páran effélék, magáénak tart, emberi tartás, hazaárulás legmélyebb, társadalom békéjét, legprimitívebb módon, milliárdos Simicska, nemesek kisebb, haza védelme, haza sorsa, saját sorsukként, halált akár, LOPTA MEG, ORBÁN KORMÁNY, MAGYAR EMBEREKET, Karen Chance, MEGRÁZÓ GONDOLATSOR, Miniszterelnök Úrról, Orbán Viktor, Szent István, Gróf Teleki Pál, Gróf Apponyi Albert, Európai Unió, Orbán Viktorral, Várkert Bazárt, Stoffán György, SZÉTLOPTA FIDESZ AZ ORSZÁGOT, Széchenyi Kártya Program, Munkahelyvédelmi Akció, Igazságügyi Minisztérium, Erkel Színház, Várkert Bazár, Palota Negyed, Széll Kálmán, Szent Imre Kórház, Markhot Ferenc Kórházban, Csolnoky Ferenc Kórház, Zala Megyei Kórház, Dombóvári Szent Lukács Kórház, Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban, Szent Imre, Pécsi Tudományegyetem, Markot Ferenc, Szombathely Markusovszky, Hatvani Albert Schweitzer, Pándy Kálmán, Kaposi Mór, Petz Aladár, CSÚCS TECHNOLÓGIA, Felminősítették Magyarországot, Bajnaiék Hajdúbétjének, Eurós Európai Bank-tól, Amit Gyurcsányék, Paksi Atomerőműre, Nemzeti Bank, Simor András-féle MNB-vel, Magyar Bálint, Modern Városok, Egri Markot Ferenc Kórház, Sport Kórház, Körmendi Kórház, Veszprémi Cholnoky Ferenc Kórház, Győri Petz Aladár Kórház, Szombathelyi Markusovszky Kórház, Hatvani Albert Schweitzer Kórház, Bethesda Gyermekkórház, Debreceni Kenézy Kórház, Kaposvári Kaposi Mór, Pándy Kálmán Kórház Gyula, Budapesti Bajcsy Zsilinszky Kórház, Karcagi Kátai Gábor Kórház, Várpalotai Szent Donáth Kórház, Budapesti Uzsoki Kórház, Nyíregyházi Jósa András Kórház, Makói Egyesült Kórház, Sorolhatnám USÁ-tól, Sándor- Metternich, Batthyányi- Wenkheim, Rumbach Sebestyén, Magyar Nemzeti Bankon, Szépművészeti Múzeum, Honvédelmi Minisztérium, Puskás Ferenc, Győri EtO, Hajós Alfréd, Szél Bernadett, Tóth Kriszta, Európai Központ Bank, Nagy Imrét, Győri Baromfi, Nemzeti Bankot, Bajor Zoltán SZDSZ, Tátrai Miklós MSZP, Wieszt János MSZP, Kabai Károly MSZP, Nagy Imre MSZP, Zuschlag János MSZP, Fürst György MSZP, SZABADLÁBON Terézváros, Orbán István MSZP, Benedek Fülöp MSZP, Horváth Klára MSZP, Herédi Dezső MSZP, István SZDSZ, Szabó Lóránd MSZP-SZDSZ, Kálmán András MSZP Hűtlen, Karakasev Anna MSZP Sikkasztás, Börtön Salgótarján, Walter Dezső MSZP Hatalommal, GYURCSÁNY FERENC Altus, Rácz Péter Magyar, Csonka Gábor MSZP, Szabó Gábor MSZP- SZDSZ Magánokirat, Kaszab Csaba MSZP, Szarvas Attila MSZP, Pénzes Sándor Veres János Adócsalás, Hunvald György MSZP, Nyékesi Béla MSZP, Kálmán András MSZP, Borovszki Tímea MSZP, György MSZP, Kardos Péter SZDSZ, Nyolc Erzsébetvárosi MSZP-s, Kolompár Orbán MSZP, Kodela László MSZP, Weiszenberger, Balázs Gábor MSZP, Deme Gábor MSZP, Gyarmati Mihály MSZP, Hámori Csaba MSZP, Hering Gyula MSZP PÉCS, Kemecsei Árpád Barát Etele, Kövecses Gábor MSZP, Lados István MSZP Zuschlag, Huszty András, SZDSZ-es Kossuth-ünnep, Miniszterelnöki Hivatal, Keller Lászlónak, Újabb MSZP-közeli, EU-kommunikációs Közalapítvány, Hálapénz Ron Werbernek, Kiss Elemér, Európai Unióba, Informatikai Minisztériumban, Szakképzési Int, Magyar Posta, Szerencsejáték Rt, Bábolna Rt, Tokaj Kereskedõ, Simon Gábor, Hagyó Miklós, Czeglédy Csaba, Kedves Orbán, Horn Gyula, MILLIÁRD KÖZPÉNZZEL, MILLIÁRDOT LENYÚLTAK AZ ÁLLAMKASSZÁBÓL, Veres Jani, BANKOK ÉS BIZTOSÍTÓK, HOVA LETT MAGYAROK BEFIZETÉSE, ÁLLAMTÓL KAPOTT PÉNZ JÓ RÉSZE, Orbán KORMÁNY, Napi Gazdaság, Justice Network, Európát Magyarország, Tanaka Japán, Oszuskó Sarolta, BIZTOSAN SOKAN EMLÉKEZNEK MÉG SZOCIALISTA LENDVAI ILDIKÓ, LASSAN MONDOM, HOGY MINDENKI MEGÉRTSE, HOGY ORBÁN VIKTOR IS MEGÉRTSE, LESZ GÁZÁREMELÉS, ERRE LETT IS, KELLETT VÁRNI RÁ SOKAT, AMILYEN EDDIG MÉG NEM VOLT SOHA, EMLÉKEZTETŐ BALLIBERÁLIS KORMÁNY, VEZETŐK BŰNEIBŐL, Professor Blinkmann, EU-ban Magyarországon, Európai Unióban, Növekedési Hitelprogram, Ifjúsági Garancia Programot, GYED Extrát, Magyar Honvédség, Magyarország Alaptörvénye, Blaha Lujza, Sikeres Magyarország, Markhot Ferenc Kórház, Semmelweis Egyetem, Testnevelési Egyetem, Magyar Tudományos Akadémia, HOGY ÁLLUNK, Klub Rádióból, Echo Tv-t, Karc Fm, Magyar Hirlapot, Magyar Időket, Pesti Srácokat, Kovács László, TEHÁT MOZDULNI, KAMPÁNYOLNI KELL, TALPAS TAPASZTALATAI, Érdi Újság, Pénztáros Lőrinc”, Simon Gáborról, Pénztáros Lőrinc, MARAD FIDESZ-KDNP KORMÁNY, TALPASOK EZEN DOLGOZUNK,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Facebookon kaptam Cs ildikótó...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Juhász Gyula: Éjszaka  Őszi séta  Gazdagság  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Gerberák vázában  Fehér rózsák  A citromos víz áldásos hatásai  Facebookon kaptam  Mi hogyan kezeljük a rágalmazá...  Szeretettel Kedves Látogatóimn...  Sárgállik a homoktövis ültetvé...  Gazdagság  Jön a tél  Szép mai napot !........  Harmonia.......  Kívánom, hogy találd meg a hit...  Facebookon kaptam Cs Ildikótól  Boldog születésnapot a ma ünne...  Őrizd meg . . .  A hiányzó rész......  Facebookon kaptam  Harry herceg és felesége vissz...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Isten terápiája  Őszi kép  Szép estét  Csibe  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Mit értünk mi emberek egymáson...  Csepeli Szabó Béla – Egy...  Szép estét kedves látogatóimna...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Png nő  Kívánom, hogy találd meg a hit...  Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke  Facebookon kaptam  Tudja, hol található a legtöbb...  Pipacs  Pipacs  Szeress , de ne kérdezd miért ...  Gondolat.....  - A nagyapád egy cukorkával ké...  A hiányzó rész......  Mai napi mosoly.....  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Krisztinától  Vajda János: Borongás  Mindenünk a gyermek  További napsütéses boldog vasá...  Facebookon kaptam  A szüret kemény munka, - és ün...  Idézet  Olvass  Mai napi mosoly.....  Nincs Cím  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  A stresszt le lehet küzdeni  Cica az avarban  Vajda János: Borongás  Mennyi  Takarók  Almák kosárban  Facebookon kaptam Cs Ildikótól  Facebookon kaptam  Őrizd meg . . .  Facebookon kaptam  ŐSZ LETT Elköszönt egy újabb...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Kamillatea és gyógyhatásai  Facebookon kaptam  Látogatóimnak szeretettel ! .....  Konsztantyin Fofanov: Őszidő, ...  Jó éjszakát!  Facebookon kaptam Krisztinátó...  Már ismered magad  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Csak azt adhatjuk, amink van.  Harmonia.......  Boldog születésnapot a ma ünne...  Olvass  Kellemes pihenést  Szép estét  Isten terápiája  A szüret kemény munka, - és ün...  Szép estét kedves látogatóimna...  Kaffka Margit: Vágyak  Kellemes délutáni kikapcsolódá... 
Bejegyzés Címkék
magyar kormányt, emberi hülyeség, proli-kommunista csürhét, társadalom belőlem, páran effélék, magáénak tart, emberi tartás, hazaárulás legmélyebb, társadalom békéjét, legprimitívebb módon, milliárdos Simicska, nemesek kisebb, haza védelme, haza sorsa, saját sorsukként, halált akár, uralkodó ítélete, magyar nemes, haza szent, hazát kölcsön, következő generációknak, maga helyén, haza többet, magyar embernek, nemzet csonka, nemzeti egyensúlyérzékét, magyar nemzetre, vörös horda, mindent magáénak, nemzetközi pénzvilág, ország keresztény, szegény jámbor, utókornak szóló, magyar ember, magyar múltnak, magyar értékrendnek, keresztény hitnek, ország határainak, már-már összeroskadó, idegen kezek, iszonyatos fájdalmakkal, történelem azonban, háború végkimenetele, magyar nemzet, kommunista söpredék, ázsiai diktatúra, társadalmi réteget, haza iránti, magyar társadalom, következményeit máig, nemzet eszét, nemzet érdekeinek, országot kiárusítók, tótok annak, egyetlen képviselőt, magyar politikus, söpredék politikai, nemzeti függetlenség, kommunista liberális, nemzet határokon, erkölcsi normák, szűk politikai, gyűlölet benne, legelemibb emberi, történelmi példával, rombolási vágy, kapzsi hazafiatlanság, cseppet kéne, határokon kívüli, jövőbe tekint, jövőnek egyetlen, magyar föld, nemzet igazára, liberálisok szintjére, nemzeti vagyon, családok létét, gyermekek helyzetén, lezüllött oktatási, pozitív lépéseket, csőcseléknek azonban, csőcselék vezérei, tüntetők trágár, külföldi sajtó, csőcselék számára, lázítók viszont, aprópénzzel kell, idegen hatalmak, pápaságra aspiráló, konklávé előtt, országot kell, hibák kerüljenek, idegen főhatalom, tudás nélküli, nemzet egyesítés, délvidéki magyarra, nemzet jövőjét, porig alázott, megmaradt nemzetet, szégyen fogalma, nemzet újjáépítése, feladatnak kell, , ,
2021.08 2021. Szeptember 2021.10
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 32 db bejegyzés
e év: 278 db bejegyzés
Összes: 4262 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1045
  • e Hét: 3128
  • e Hónap: 50703
  • e Év: 454963
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.