Belépés
menusgabor.blog.xfree.hu
"A világ pocsolya, igyekezzünk megmaradni a magaslatokon." / DoktorStrix / Menus Gábor
1940.08.11
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Kossuth tér – a kommunista terror véres csütörtökje
  2018-10-27 20:45:23, szombat
 
   
 KOSSUTH TÉR - A KOMMUNISTA TERROR VÉRES CSÜTÖRTÖKJE


Mind a mai napig sűrű homály fedi, hogy ki volt a felelős az 1956-os forradalom idején, október 23. és november 4. között leadott 61 karhatalmi, illetve szovjet sortűz közül a legbestiálisabb, a történelmi köztudatba csak véres csütörtökként bevonult Kossuth téri vérengzésért. A forradalom vérbe fojtása utáni évtizedekben a Kossuth téri mészárlás tabutémának számított, és más karhatalmi akciókkal szemben, emiatt senki sem jelentkezett a szovjet szuronyokkal hatalomra segített Kádár-féle forradalmi munkás-paraszt kormánynál az ,,ellenforradalom" leverésében játszott szerepe elismertetéséért.


Úgy várta Gerő a szovjet elvtársakat, mint Kara Musztafa a selyemzsinórt

1956. október 25-én reggel a Magyar Dolgozók Pártja (MDP) Központi Vezetőségének (KV) tagjai válságtanácskozásra gyűltek össze az Akadémia u. 17. szám alatti pártközpontban. Gerő Ernő, a KV első titkára, valamint Hegedüs András miniszterelnök más pártvezetők társaságában a ,,szovjet elvtársak", a Kreml küldöttei, Anasztasz Mikojan és Mihail A. Szuszlov politikai bizottsági tagok, valamint a már október 23. óta Budapesten tartózkodó nagy hatalmú KGB-főnök, Ivan Szerov hadseregtábornok megérkezésére vártak.


A Parlament előtt felállított szovjet harckocsik személyzetével barátkozik a tömeg a Kossuth téren, 1956. október 25-énForrás: Fortepan/Toth.Szabolcs

A hangulat feszült volt, és ideges.

Az október 24-én kihirdetett statárium ellenére sem szűntek meg a rendszerellenes megmozdulások; a szovjet egységek budapesti beavatkozása pedig szemmel láthatóan csak tovább szította az amúgy is magas lángon lobogó indulatokat. A súlyos belső meghasonlottsággal küzdő Gerő-féle pártvezetés kezéből kicsúszott az irányítás és az események feletti kontroll.
A szovjet agytröszt páncélosok mélyén lapulva haladt el a felvonulók mellett

Amíg az MDP és a kormány vezetői az Akadémia utcában tanácskoztak, az Astoriánál kora reggel óta gyülekező tömeg hangadói kiadták a jelszót, hogy vonuljanak át a Kossuth térre, a Parlament elé. A tömegben elterjedt a hír, hogy Nagy Imre fog beszédet mondani.


A tömegben az a téves hír terjedt el, hogy Nagy Imre (a képen középen) fog beszédet mondani a Parlament előttForrás: Fortepan

Noha ennek nem volt semmi valóságalapja, az álhír hallatán sokan csatlakoztak a Tanács körúton (ma Károly körút, a szerk.) meginduló tömeghez. Az Astoria és a Kossuth utca sarkán posztoló szovjet harckocsi - amelynek személyzetével az emberek összebarátkoztak - a felvonulók élére kanyarodva vezette fel a tömeget. A Tanács körúton és a Bajcsy-Zsilinszky úton a Parlament felé hömpölygő tömeghez egyre nagyobb számban csatlakoztak a tömegközlekedés megbénulása miatt munkahelyükre el nem jutott emberek.


A forradalom az egyetemisták békés felvonulásával kezdődöttForrás: Fortepan

A felvonulók mellett három lezárt tornyú T-54-es szovjet harckocsi és egy BTR-152 típusú páncélozott csapatszállító dübörgött el,

hangos lánctalpcsörömpöléssel. Senki sem tudhatta, hogy a páncélosokkal Szuszlov és Mikojan, illetve az események miatt felpaprikázott hangulatban lévő rettegett KGB-főnök, Ivan Szerov, továbbá a magyarországi szovjet haderő főparancsnoka, Mihail Malinyin hadseregtábornok tartanak az Akadémia utcai pártközpontba.
Apró Antal teljes felhatalmazást kér az ,,ellenforradalmárokkal" szemben

A hangulat nem vált kedélyesebbé akkor sem, amikor a szovjet delegációt szállító katonai konvoj megérkezett a pártszékházhoz. Szuszlov éles hangon kérdőre vonta Gerőt a kibontakozó ,,ellenforradalmi lázadás", illetve a pártvezetés tehetetlenkedése miatt.


Gerő Ernőt Szuszlov és Mikojan lemondásra kényszerítettékForrás: Fortepan

Szerov Bata István honvédelmi minisztert, illetve Tóth Lajos vezérőrnagyot, a vezérkar főnökét, továbbá a belügyi vezetést kritizálta az ,,óvatoskodásukért".

Rövid intermezzo után előkerült a selyemzsinór is; Szuszlov és Mikojan távozásra szólították fel Gerőt.

A szovjet haragtól megrettent KV eleget téve a moszkvai pártvezetők nyomásának, Gerő Ernőt azonnali hatállyal felmentette első titkári posztja alól, és helyére - ugyancsak szovjet ,,javaslatra" - Kádár Jánost választották meg.


Kádár János, Nyikita Sz. Hruscsov társaságában. Gerőt Kádár váltotta az MDP Központi Vezetősége első titkári pozíciójában október 25-én, november 2-án pedig Moszkvában Hruscsov őt tette meg miniszterelnöknekForrás: Fortepan

Döntés született a héttagú Katonai Bizottság felállításáról is, amelynek élére Apró Antalt nevezték ki. Apró teljes felhatalmazást követelt: ,,Elvtársak, én a megbízást elvállalom azzal a felhatalmazással, hogy a Központi Vezetőség az intézkedéseinket tudomásul veszi. Azzal a felhatalmazással, ahogy a határozat megszövegezi. Nem szeretném, hogy komolyabb akció után a felelősség kérdése úgy merülne fel, hogy miért ezt meg ezt tette, miért adott ilyen vagy olyan intézkedésre parancsot. Teljes felhatalmazást kérünk!" Ezt a felhatalmazást meg is kapták, amely az ,,ellenforradalmárok" elleni fegyverhasználat elrendelésére is kiterjedt.
Szerovot felháborította a szovjet katonák és a ,,fasiszták" barátkozása

A kora reggeli órákban a pesti rakparton déli irányból szovjet T-54-es harckocsikból álló páncélosalakulat érkezett a Parlamenthez. A tankok az Országház főbejáratánál, valamint az Akadémia, illetve Báthory utcánál és a rakpart vonalában álltak fel. A Kossuth tér és környékének harckocsikkal való lezárása minden bizonnyal az Akadémia utcai pártközpont, illetve az oda érkező szovjet pártvezetők biztosítását szolgálta.


Ivan Szerov, a KGB elnöke meghatározó szerepet játszott az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc eltiprásában, és a forradalom utáni megtorlásokban isForrás: Getty Images/This content is subject to copyright./Terry Fincher

Mindeközben a tömeg is megérkezett a Kossuth térre.

Az Astoriánál a menethez csatlakozott szovjet harckocsi példájától felbátorodva az emberek a Parlament főbejárata elé vezényelt hét T-54-es személyzetével is barátkozni kezdtek. Oroszul tudó diákok tolmácsolásával beszélgettek a szovjet katonákkal, közölve velük, hogy a tüntetők nem fasiszták, és békések a szándékaik.


Forrás:Fortepan

A tömeg küldöttséget választott, hogy menjenek be a Parlamentbe, és adják át írásba foglalt követeléseiket. Ám a sebtében megválasztott delegáció bejutását a kormányőrök és a Honvédelmi Minisztérium karhatalmi ezredének helyszínre vezényelt százada megakadályozta.


Az Astoria, szemben a Kossuth Lajos utca a Múzeum körút felől nézve, ahonnan a tömeg elindult a Kossuth térreForrás: Fortepan / KURUTZ MÁRTON

A viszonylagos nyugalomnak Szerov tábornok felbukkanása vetett véget.

A Kossuth téri gyülekezés hírére Szerov délelőtt tizenegy óra után pár perccel otthagyta a Központi Vezetőség tanácskozását, hogy megszemlélje a téren zajló eseményeket. A KGB-főnök szovjet és magyar tisztek kíséretében, valamint egy harckocsi fedezete mellett kisétált a Kossuth tér széléig.


Biztos, hogy Szerov állambiztonsági hadseregtábornok, a KGB elnöke adott parancsot a riasztó lövésekre, és valószínű, hogy az éles tűzparancsra isForrás: AFP/Intercontientale

Amikor meglátta, hogy a Parlament előtt álló tankokra civilek másztak fel, és a személyzettel beszélgetnek, riasztólövés leadására adott parancsot. Szerov kísérői által a géppisztolyból levegőbe lőtt sorozatra - mint egyfajta jeladásra - elszabadult a pokol.
Sortűz érte a Parlament előtt álló szovjet harckocsizókat is

Mind a mai napig vitatott, hogy kik és honnan lőttek először.

A köztudatban egyik legjobban elterjedt verzió szerint a Földművelésügyi Minisztérium padlásteréből érkezett az első sorozat.

Erre utal többek között, hogy a Parlament főbejárata előtt álló tankok közül az egyik szovjet T-54-es - miután legénysége lezárta a torony fedelét - gránátot lőtt a minisztérium épületére. Bokor Imre hadtörténész a Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis) 2007. évi 16. számában közölt ,,Az 1950-57. évi sortüzek rövid története" című dolgozatában azt írja, hogy a Földművelésügyi Minisztérium tetőteréből golyószóróból (könnyű géppuska, a szerk.) érkezett az első rövid sorozat, amit szakaszos géppisztoly- és puskasortüzek követtek az FM, a Könnyűipari Minisztérium, illetve az Országház Étterem épületének tetejéről.


A Parlament előtt álló szovjet harckocsik és velük szemben a tüntetők, 1956. október 25-én délelőttForrás: Fortepan

Azt, hogy az FM tetőteréből dördült el az első sortűz, Malasenko tábornok, az 1956 októberében Budapesten állomásozó szovjet haderő parancsnoka is alátámasztotta Gosztonyi Péter hadtörténésznek, aki Moszkvában készített a tábornokkal interjút. Malasenko szerint a Földművelésügyi Minisztériumból nemcsak a tömeget,

hanem a Parlament előtt állomásozó szovjet harckocsizókat is sortűz érte

(volt halálos veszteségük), és emiatt lőtték a minisztérium épületét. (Ami még a történet külön érdekessége, hogy a Földművelésügyi Minisztériumot lövő harckocsizókat Malasenko tábornok szerint utóbb hadbíróság elé állították.)
Nem engedték be az udvarra a szovjet repeszgránátok elől menekülőket

Mindez felveti azt a kérdést, hogy vajon ki és kiket vezényelt a minisztériumi padlásokra. Az is elgondolkodtató, hogy amikor a Kossuth teret pásztázó gyilkos tűz elől az emberek egy része a Földművelésügyi Minisztérium árkádjai alá menekült, a folyamatos puskaropogás és

a halálra rémült emberek könyörgése ellenére sem engedték be őket a minisztérium udvarára.

A szovjet harckocsizókat végül azzal az indokkal mentette fel a hadbíróság, hogy a katonák csak visszalőttek a tér házaira, ahonnan ,,ismeretlen alakulatok lőtték a védtelen tömeget". (Forrás: Kő András-Nagy Lambert, Kossuth tér 1956. Teleki László Alapítvány, 2001.)


A sortűz elől menekülő a tömeg a Kossuth téren Forrás: Budapest City

Természetesen a szovjetek is lőtték a Kossuth téren összeverődött tömeget, de az kizárható, hogy az öldöklésre mintegy jelt adó és az FM padlásáról érkező sorozatot szovjet alakulat adta volna le.
A lövésektől pánikba esett emberek az FM árkádjai alatt, illetve a Kossuth téren álló Rákóczi-szobor mögött kerestek menedéket. Amikor a menekülők a szobor felé futottak,

a Báthory utcából kihajtott egy szovjet tank, amely már célzott lövést adott le a Rákóczi-emlékmű mögött fedezéket kereső tömegre.

A T-54-ből kilőtt felrobbanó repesz-romboló gránát iszonyatos pusztítást végzett, véres holttestek és nyöszörgő sebesültek maradtak a nyomában.


Holttestek a sortűz után a Rákóczi-emlékmű mögöttForrás: Hungarian Revolution

A szovjet harckocsi ezután a Ságvári térre (ma Vértanúk tere, a szerk.) helyezte át lőállását, és újabb repeszgránátokat lőtt ki. A Parlament főbejárata előtt álló harckocsikból

géppuskával is lőtték a tömeget.

A mintegy tíz-tizenöt percig tartó kézifegyver- és harckocsiágyútűz után infernális képet nyújtott a halottakkal és sebesültekkel elborított Kossuth tér.
Szinte bizonyos, hogy több száz áldozata volt a barbár sortűznek

Igen ellentmondásosak a hallottak számával kapcsolatos adatok is. A vérengzés után a teret lezárták, a halottakat a kivezényelt katonák gyűjtötték össze egymásra fektetve, majd késő délutántól elkezdték a holttestek teherutókra pakolását és elszállítását. Egyes szemtanúk tizenkét teherautóra való holttestről emlékeztek meg,

Mikes Tamás pedig másnap, október 26-án egy ismerősével együtt 820 halottat számolt össze,

ötvenes gúlákba fektetve a Kerepesi úti temetőben.


Szinte bizonyos, hogy több száz áldozata volt a vérengzésnek. A szovjet harckocsizók is veszteségeket szenvedtek, a Földművelésügyi Minisztériumból érkező gépfegyvertűzben (A kép illusztráció)Forrás. Budapest City

Kő András és Nagy Lambert kutatásai szerint legalább 75 ember vesztette életét, és 284-en sebesültek meg, ám velük szemben van, aki 1000 körülire becsüli a halottak számát. Bizonyosnak tűnik, hogy reálisan több száz áldozata lehetett a fegyvertelen civilek ellen elkövetett barbár mészárlásnak.

Gyanúban a Partizánszövetség - Földes mindent tagad

A véres csütörtök mind a mai napig megválaszolatlan kérdése, hogy kik lőhettek a Kossuth teret övező épületekből a tömegre. Két nappal a vérfürdő után, az Igazság című újság október 27-i lapszámában jelent meg először az a széles körben elfogadottá vált állítás,

mely szerint az ÁVH emberei lőttek az FM és a környező épületek padlásáról.


A Kossuth Lajos tér déli oldalaFortepan / NAGY GYULA

Erre azonban nincs forrásértékű bizonyíték. Jóval valószínűbbnek tűnik, hogy a Honvédelmi Minisztériumban sebtében felszerelt ,,vegyes alakulat", a Partizánszövetség tagjai, civilben lévő vagy a szervezettől leszerelt ávósok, a kemény sztálinista vonal képviselőiből verbuválódott gárda vonulhatott át a Honvéd utcából a Kossuth téri minisztériumi épületekbe, segédkezni a ,,törvényes rend" fenntartásában. A Partizánszövetség bűnrészességét állítja többek között Eörsi László is. (Forrás: Varga László, A magányos tömeg 1950-1956.) A legtöbb forrás a Partizánszövetség tagjait tartja fő felelősnek.


A Kossuth Lajos tér az Alkotmány utca felé nézve, 1956. október 25-énFortepan / NAGY GYULA

Közvetett módon e kommunista szervezet felelősségére utal Földes László,

a Partizánszövetség vezetőjének a Központi Vezetőség október 26-i ülésén elhangzott kijelentése, mely szerint: ,,reggel 7 óra óta nem lőttünk a tömegekre." Földes ennek ellenére később határozottan cáfolta, hogy a Partizánszövetségnek bármi köze lett volna a Kossuth téri vérengzéshez.


Szuszlov, Rákosi és Vorosilov. Szuszlov, a ,,Kreml szürke eminenciása" Mikojannal szemben a forradalom legdrasztikusabb eszközökkel történő leverését támogattaMagyar Nemzeti Múzeum

Ám a Kossuth Kiadó gondozásában 1984-ben megjelent ,,A második vonalban" című visszaemlékezésében Földes a következőket írja: ,,...átmentünk a KV ülésére, majd visszamentünk a HM-be... A Partizánszövetség Beloiannisz utcai épületéből értesítést kaptunk, hogy igen sok régi elvtárs jelentkezett, harcolni akarnak. Átmentem értük, és 80-100 elvtársat átvittem a HM-be. Fel is fegyvereztük őket. Sokféle akcióban vettek részt, így például szovjet csapatokkal együtt objektumok őrzését vállalták." (Forrás: id. mű 241-242.) Az eufemisztikus ,,sokféle akció" ki tudja, mit takar a ,,harcolni akaró kipróbált elvtársak" részéről.


A véres csütörtök az 1956-os forradalom egyik homályos kérdése maradForrás: Fortepan / KURUTZ MÁRTON

Az október 25-i bűntettet a szovjet hadsereg és máig pontosan fel nem derített magyar segítőik követték el. A Kossuth téri vérengzés fordulópontnak tekinthető a forradalom rövid, 12 napos történetében; az iszonyat még eltökéltebbé tette a szabadság ügyéért harcolókat.

Hogy kiderül-e valaha a véres csütörtökért felelősek személye, több mint kérdéses

Link


 
 
0 komment , kategória:  Történelem  
Címkék: felhatalmazással, tehetetlenkedése, megválaszolatlan, óvatoskodásukért, intézkedéseinket, gépfegyvertűzben, legdrasztikusabb, hadseregtábornok, harckocsiágyútűz, fegyverhasználat, ellentmondásosak, elismertetéséért, páncélosalakulat, összebarátkoztak, repeszgránátokat, intercontientale, tolmácsolásával, minisztériumból, földművelésügyi, rendszerellenes, ellenforradalom, támogattamagyar, elgondolkodtató, hadtörténésznek, minisztériumban, legbestiálisabb, tömegközlekedés, kezdődöttforrás, ellenforradalmi, állambiztonsági, alátámasztotta, repeszgránátok, felvonulásával, személyzetével, fordulópontnak, csapatszállító, 1956-os forradalom, történelmi köztudatba, forradalom vérbe, szovjet szuronyokkal, szovjet elvtársakat, hangulat feszült, október 24-én, rendszerellenes megmozdulások, szovjet egységek, súlyos belső, események feletti, szovjet agytröszt, felvonulók mellett, kormány vezetői, tömegben elterjedt, képen középen, KOSSUTH TÉR, KOMMUNISTA TERROR VÉRES CSÜTÖRTÖKJE, Kara Musztafa, Magyar Dolgozók Pártja, Központi Vezetőségének, Gerő Ernő, Hegedüs András, Anasztasz Mikojan, Mihail, Ivan Szerov, Nagy Imre, Mihail Malinyin, Apró Antal, Gerő Ernőt Szuszlov, Szerov Bata István, Tóth Lajos, Gerő Ernőt, Kádár Jánost, Kádár János, Nyikita Sz, Gerőt Kádár, Központi Vezetősége, Moszkvában Hruscsov, Katonai Bizottság, Apró Antalt, Központi Vezetőség, Getty Images, Terry Fincher, Honvédelmi Minisztérium, Kossuth Lajos, KURUTZ MÁRTON, Földművelésügyi Minisztérium, Bokor Imre, Rendvédelem-történeti Füzetek, Acta Historiae Preasidii Ordinis, Könnyűipari Minisztérium, Országház Étterem, Gosztonyi Péter, Földművelésügyi Minisztériumból, Földművelésügyi Minisztériumot, Nagy Lambert, Teleki László Alapítvány, Budapest City, Hungarian Revolution, Mikes Tamás, NAGY GYULA, Honvédelmi Minisztériumban, Eörsi László, Varga László, Földes László, Nemzeti Múzeum, Kossuth Kiadó, Partizánszövetség Beloiannisz,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Braun Rózsa - Belső magány  Kellemes napot  Png virág kosárban  Facebookon kaptam  Szeretlek Emese  Útravaló – 2020. október...  Óraátállítás......  Piros szív egér  Facebookon kaptam Cs Ildikótól  Mókus őszi levelekkel  Facebookon kaptam  Angyalka  Menyecske ruha.......  Facebookon kaptam  A harmónia tiszta szeretet  Facebookon kaptam  Őszi levelek  3149 fővel emelkedett a beazon...  Kellemes teázást  Országos csúccsal nyerte Kalmá...  Szekér virágokkal  Balatonfüredi ékesség  Őszi termések  Kötél szív  Országos csúccsal nyerte Kalmá...  Október 23-án ünnepi Reménység...  Csak úgy  Paudits Zoltán - Lélekháló  Őszi csokor  Facebookon kaptam  A fény felé  Tisztelettel megosztom Lesz Ád...  Facebookon kaptam  Őszi kép  Mai harmónia kártyám  Szép napot kedves barátaim ! ....  Kellemes teázást  Jó éjszakát!  Országos csúccsal nyerte Kalmá...  Egyszer eljön az a pillanat, a...  Te csak hidd, és tudd: a jók t...  Egy nagy ölelés a Mátra aljábó...  A világ peremén  Menyecske ruha.......  Szilágyi Domokos : Délelőtt  Tanulhatatlan  Piros szív egér  Facebookon kaptam  Meghitt történet egy hajléktal...  Pierre de Ronsard versei  Kellemes teázást  Balatonfüredi ékesség  A világ peremén  Facebookon kaptam  A világ peremén  Kötél szív  Menyecske ruha.......  Png autó  Szívemet kiakasztom  Png óra  Nők vagyunk. Tudunk álmodni, v...  Facebookon kaptam  Mai napi mosoly Nektek ! ........  Uram...  Óraátállítás......  Niagara-vízesés, 2020. október...  Ne kérjem hiába!  Love  az emberek mindenhol egyformá...  A fény felé  Esőben  Őszi kép  Facebookon kaptam Annuska bará...  Mókusok  Nyuszika  Boldog - pihentető Vasárnap dé...  Png baby  Egy öreg zarándok  Braun Rózsa - Belső magány  Png gomba  Boldog szülinapot a ma ünneplő...  Facebookon kaptam  Piros szívek  Minden magyar egy árva falevél  Nyuszika  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Egy nagy ölelés a Mátra aljábó...  Léria Dipán idézet  Tisztelettel megosztom Lesz Ád...  Ne kérjem hiába!  Facebookon kaptam  Nigella Satíva gyógyhatásairól  Facebookon kaptam Cs Ildikótól  Maradj velem!  Szeretlek Emese  Valter kilencedik lett a Giro ...  Mária gif  Szívemet kiakasztom 
Bejegyzés Címkék
1956-os forradalom, történelmi köztudatba, forradalom vérbe, szovjet szuronyokkal, szovjet elvtársakat, hangulat feszült, október 24-én, rendszerellenes megmozdulások, szovjet egységek, súlyos belső, események feletti, szovjet agytröszt, felvonulók mellett, kormány vezetői, tömegben elterjedt, képen középen, álhír hallatán, emberek összebarátkoztak, felvonulók élére, tömegközlekedés megbénulása, egyetemisták békés, páncélosokkal Szuszlov, események miatt, magyarországi szovjet, szovjet delegációt, kibontakozó &#8222, pártvezetés tehetetlenkedése, vezérkar főnökét, belügyi vezetést, szovjet haragtól, moszkvai pártvezetők, héttagú Katonai, megbízást elvállalom, intézkedéseinket tudomásul, határozat megszövegezi, felelősség kérdése, szovjet katonák, kora reggeli, pesti rakparton, rakpart vonalában, 1956-os magyar, forradalom utáni, menethez csatlakozott, szovjet katonákkal, tömeg küldöttséget, sebtében megválasztott, tömeg elindult, viszonylagos nyugalomnak, téren zajló, harckocsi fedezete, riasztó lövésekre, éles tűzparancsra, személyzettel beszélgetnek, géppisztolyból levegőbe, köztudatban egyik, első sorozat, egyik szovjet, torony fedelét, minisztérium épületére, első rövid, első sortűz, 1956 októberében, tábornokkal interjút, minisztérium épületét, történet külön, szovjet repeszgránátok, minisztériumi padlásokra, folyamatos puskaropogás, halálra rémült, minisztérium udvarára, szovjet harckocsizókat, indokkal mentette, katonák csak, védtelen tömeget&#8221, sortűz elől, öldöklésre mintegy, lövésektől pánikba, szobor felé, szovjet tank, sortűz után, szovjet harckocsi, mintegy tíz-tizenöt, barbár sortűznek, hallottak számával, vérengzés után, teret lezárták, kivezényelt katonák, holttestek teherutókra, ismerősével együtt, szovjet harckocsizók, halottak számát, fegyvertelen civilek, véres csütörtök, vérfürdő után, környező épületek, szervezettől leszerelt, kemény sztálinista, magányos tömeg, legtöbb forrás, forradalom legdrasztikusabb, második vonalban&#8221, , ,
2020.09 2020. Október 2020.11
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 28 db bejegyzés
e év: 232 db bejegyzés
Összes: 3969 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1518
  • e Hét: 4597
  • e Hónap: 50955
  • e Év: 551639
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.