Belépés
menusgabor.blog.xfree.hu
"A világ pocsolya, igyekezzünk megmaradni a magaslatokon." / DoktorStrix / Menus Gábor
1940.08.11
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Horváth István versei
  2019-02-21 21:45:36, csütörtök
 
   
 HORVÁTH ISTVÁN VERSEI


Horváth István (Magyarózd, 1909. október 9. - Kolozsvár, 1977. január 5.) álnevén Náci Pista, a család falusi ragadványneve után, erdélyi magyar költő, regényíró, elbeszélő.

Az erdélyi költészet egyik klasszikusa, a népi költészet képviselője. Jékely Zoltán fedezte fel paraszti őstehetségét, irodalmi műveltségét autoodidaktaként gyűjtötte be. Az elkötelezett, a plebejusi szemlélet védelmezője. A háború utáni években maga is megpróbál a szocialista realizmus kánonjainak megfelelni, de aztán felhagy vele. A költészet mellett prózaírói munkássága is figyelemre méltó, megírja szülőfalujának lírai monográfiáját (Magyarózdi toronyalja), népköltészeti gyűjteménye forrásértékű. Tragikus a halála: egy ittas belügyi tiszt elgázolja fényes nappal az úttesten.


,,Szavak... a semmi mélye felett"- Horváth István költő emléke - a Maszol.ro portálról

Link
EGYMÁSBA KAPASZKODVA


Rázott a szekér. Zakotája
rikácsolt szét az esti tájra.
S mely a lármáját kiváltotta,
villant a néma út alatta.

Földszag, izzadság kesernyéje
lengett rólunk. Mint kacor éle,
fénylett az újhold égre vetve,
s beült az éj a hegykeretbe.

Városon rámforrt bilincseim
pityókás zsákok döröncsein
szakadva törtek, hulltak rólam.
Enyéim között: otthon voltam.

Ültünk egymásba kapaszkodva.
Fogództunk lőcsbe, csatlásokba.
Egymást kereste markunk, markom,
hogy fenntartson és összetartson.

Futott a szekér. Lovak farán
lengett, ütemet vert a farhám.
Fogunk koccant, s az elharapott
szó az ajkunkon szétszakadott.

De az ujjaink, vállunk, karunk
továbbadták, hogy mit akarunk.
Beszéltünk néma ős-jelekben.
Megértettek és megértettem.

Patacsattogás, szekérlárma.
Körüllengett az ősök árnya.
S szívemig ért a messzi távol
ezerév-mélynyi éjszakából.

(1973)ENGEDD ÁT MÁSNAK


Kaszás, a szénafűn,
melyen rendet fogtál,
úgy markold s élesítsd
tompuló kaszádat,
hogy tudd: gerincgúzsló,
nagy, nehéz rendekre
kényszerít e század.

S nem lehet a rendből
kiállni, nincs mód rá.
Ha más vinné rended,
magának vágná vagy
semmibe sodorná.

A részed, azt, amit
eléd Apád mért ki,
te vághatod le, más
a te kaszálódban
úgy, mint te, nem érti.S ahogy kaszád villog,
miként rended vágod,
aszerint van részed
a világból: annyi,
az a - te világod.

S amennyi szénát tudsz
kaszád nyomán hagyni
a végigvitt rendben,
a jövőből jogos
osztalékod annyi.

Azt, mi rád tartozik,
amit megvillanthat
éle a kaszádnak
- ne engedd át másnak.

(1971-1972)


ERDÉLY


A mi anyánk,
Erdély
nehéz szívűnek szült meg.
Három itt élő nép kincsét,
fájdalmát, büszkeségét,
fenyők nem alkuvó
gerincét,
folyók szilajságát,
gyönyörű dalok
csillogását
adta számunkra
úgy, amint megfogant
a Történelem útvesztőiben.
Így bízta rám magát
másnyelvű testvéreim közt.
A Maros, az Olt s a két Küküllő
keresztvizébe magyarul mártott;
románul a románt,
németül a szászt,
gyermekeiként egy keresztvízbe
a mi anyánk
Erdély.
Egyformán oltotta magát szívünkbe
a mi anyánk:
Erdély.FELGYÚJTJA A LÁNYOM


Úgy képzelem magam,
mint régen a réten,
nád és szederindák
fonadékát tépem.

Nádként sűrűsödnek,
zizegnek a percek,
melyek harminckilenc
esztendőmből keltek.

És a nádszálak közt
annyi álmom, vágyam;
kötelődzöm bennük
- sok szederindában.

Fel kéne égetni
a nádast, a múltam,
hogy a pernyéjéből
sudáran, újultan

szálfák nőjenek ki
égre bomló ággal,
újízű gyümölccsel,
lángpiros virággal.

Fel kéne, de félek,
én is beleégek...
Négy évtized körül
lassul már az élet.

Fülemet elzárom
zörgő múltam elől.
Törtetek kifelé.
Ritkul a nád elöl.

Megvérzik a kezem,
elakad a lábam,
de a csapás tágul,
szélesül utánam.

És mire kiérek,
felgyújtja a lányom.
Lobogó szoknyával
jön át a parázson.

(1948)
HA A FENYŐ MAGA VOLNA


De magas a fenyő orma,
s nincs fenyő, hogy ne hajolna,
ha szél vág az erdőn átal
hidegen.

Nincs erdő, hogy szél ne érje,
s nincs ember, hogy szíve mélye
erdejébe bú ne vágna
ridegen.

De az erdő erdő marad.
Szív a bútól meg nem szakad.
Elszáll a szél, elhal a bú,
kiderül.

Ha a fenyő maga volna,
kettétörne, nem hajolna.
Zúg az erdő, nincs a fenyő
egyedül.

(1952)


Marosmenti fenyveserdő aljában - Szerző: Gömöri Sándor - Ea.: Nógrádi Tóth István

Link
HÁRMAN, ÖREGEK


Nyakuk körül az elnyűtt ostor.
gyermek társak - most két öreg.
Sarkuk nem kong már, csak kurusztol.
S nem kiáltón, kérdőleg
állnak, mint az a meggörbült jel.
Rám szólnak: - Élsz még, egykori?
Nem kérd a kérdés, inkább felel.
Szerető gúnnyal vigyori.
- Ma is két tulkot, mint két sárkányt,
tanítottunk járomba bé.
S még az Isten is úgy nézett ránk:
"Ehe, ők még az életé".
- Hát te? A penna?... Hadd a tűzbe!
Ha ülsz csak s töröd az eszed,
nem kell magát a halál űzze,
megkap s egybe zsákjába szed.
Kacagnak. Én is. Földes kézzel
megszorítják a tenyerem.
S a perc az érzésembe késel.
Pedig nincs mit szégyenlenem.
Azt hittem, nőttem tőlük távol.
De magánál több nem lehet
senki. Az alap jóvoltából
szilárd, ha az, az emelet.
Nyakuk körül az ostor. mennek,
mennek, s a sárkány két tulok
indul a fénylő végtelennek,
amíg utánuk bámulok.

(1975)KÖZÉPKORI ÉNEK


Parázsló vaspadlón
bilincsbe vert lábam,
hajam lángot lobog
a boszorkányságban.
Örökös a próba,
s taláros bíráim,
titeket hamvasztnak
bűvölő imáim.
Dubog a vaspadló,
fény zeng a bilincsen.
Amerre én nézek,
arra halál nincsen.
Élet vize itat,
varázskútba látok.
Érintem az eget,
s leszakad reátok.
Taláros bíráim,
fagyosszentek népe,
belésorvasztlak a
pokol közepébe.
S a boszorkány-próbán,
lángos koponyámon,
jövendőt virágzik
ragyogva az álom.ÖRÖKÖS VIZSGÁN

Ózdon sáncolok.
Betegen nehéz.
S aki csak elmegy,
Mind, mind ide néz.
- Hogy a fej? ... Hát jó...
De mit tud a kéz? -
Az a mérce, hogy
Vagyok annyi még
S övék annyira,
Amint hajdan, rég?

"Nana, hát még megy?"
"Éppen jól tudod."
S bár nem mutatom,
Néha izgulok
Ily szavakra, mint
Vizsgán a diák,
S figyelmezek, hogy
Ki hall és ki lát.

S immár vizsga így
Egész életem.
Mert a városon
Azt figyelgetem,
Ott meg azt méri
Sok kiművelt agy
- Hozzánk mérten, lám,
Hogy ki s mennyi vagy?

Öt és fél osztály,
S az is elemi.
Lehet valaki
Ezzel szellemi
Ez, az? De várj csak,
Majd rajtakapunk.
Vizsgáztatunk és
Levizsgáztatunk! -
Ígyen vizsgázom
Örök-szüntelen.
De a jegyeket
Az indexemen
Rektor jegyzi, a
Legfőbb - az Idő.
Csalhatatlan oly
Senki sincs, mint ő.

Benne megbízom.
Tudom, jó tanár,
S jegyét meghagyja
Ő is - a Halál.

(1967)SZÁZ MEG SZÁZ KIS NAPOCSKA


Selyemszálú
fű tövében
százezer kis
nap a réten.
Virít sárgán és nevet.
Mit gondoltok,
mi lehet?

Pitypangvirág
sárga szirma
kacag a kék
égre nyílva.
Szára növésnek ered.
Mi lesz abból,
gyerekek?

Gyermekláncfű
karikája,
ha van, aki
megcsinálja.
A föld legszebb lánca az,
mert kovácsa
a tavasz.


TORNYOT RAKTAM


Künn a jégfogú tél-sárkány havat prüszkölt, zúzmarát szórt.
Bömbölve járt a bükkerdőn; a házak közt vadul táncolt.
Benn duruzsolt a kemence. Halk beszéd közt orsó pergett.
Apó a pucikpadon ült, száraz törökbúzát fejtett.
Mintha-mintha most is látnám széles vállát, kurta nyakát,
nagy, bozontos szemöldökét, éles szemét, kemény arcát.
Lelke, miként az őserdő, melyben nem járt ember lába,
csodálatos ősvilág volt, babonák, mesék világa.
A mező volt iskolája. A természet a mestere.
Könyve a nagy csillagos ég, aranyos betűkkel tele.
Ott ültem a lábainál, mesét mondott, azt hallgattam.
Egy-egy csuszát felém dobott, amiből én tornyot raktam.
Nőtt a torony a csuszákból, keresztbe tett boronásan,
és ahogy nőtt, büszkeségem kezdett nem férni a házban.
Már a mesét sem hallgattam, építettem kábult lázban.
- Már a ház volt a toronyban és nem a torony a házban.
Apó figyelt. Munkám közben nézte, hogy rakom a tornyot,
majd egy csuszát hozzám dobott, és a tornyom összeomlott.
Csuszatornyom omladékán rettenetes dühös lettem.
Meg akartam ölni apót, de csak lassan sírni kezdtem.
Büszkeségem ott hevert a csuszák alatt összetörve.
Megdermedten vártam, hogy most: bár a világ összedőlne!
Nagyapám az ölébe vett, mgcsókolta homlokomat.
,,Hadd el, ne sírj, kisunokám, ne bánd a csuszatornyxodat.
Telhetetlen vágyaidból építsz te még nagyobbat is,
és a sors egy legyintéssel így ledönti azokat is.
Mint Apóé: építéssel telik el az egész élet,
de hogy tornyod betetőzd, azt te soha el nem éred.


Horváth István: Tornyot raktam - Előadja: Csóka Ferenc

Link
 
 
0 komment , kategória:  Horváth Ilona & Horváth István  
Címkék: autoodidaktaként, csuszatornyxodat, boszorkányságban, belésorvasztlak, levizsgáztatunk, szülőfalujának, szétszakadott, ragadványneve, harminckilenc, gyermekláncfű, vizsgáztatunk, patacsattogás, megvillanthat, fagyosszentek, szederindában, népköltészeti, monográfiáját, gyermekeiként, pitypangvirág, keresztvizébe, csuszatornyom, körüllengett, őstehetségét, összetartson, forrásértékű, elkötelezett, gerincgúzsló, szégyenlenem, megszorítják, megdermedten, csalhatatlan, útvesztőiben, legyintéssel, esztendőmből, keresztvízbe, gyümölccsel, család falusi, erdélyi költészet, népi költészet, plebejusi szemlélet, háború utáni, szocialista realizmus, költészet mellett, ittas belügyi, semmi mélye, esti tájra, lármáját kiváltotta, újhold égre, ajkunkon szétszakadott, ősök árnya, messzi távol, végigvitt rendben, Horváth István, HORVÁTH ISTVÁN VERSEI, Náci Pista, Jékely Zoltán, EGYMÁSBA KAPASZKODVA, ENGEDD ÁT MÁSNAK, FELGYÚJTJA LÁNYOM, FENYŐ MAGA VOLNA, Gömöri Sándor, Nógrádi Tóth István, KÖZÉPKORI ÉNEK, ÖRÖKÖS VIZSGÁN, SZÁZ MEG SZÁZ KIS NAPOCSKA, TORNYOT RAKTAM, Mint Apóé, Csóka Ferenc,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
12.15. 07:50 Gulyás Gergely: a klímaváltozás elleni küzdelem árát fizessék a szennyezők,...
12.15. 07:31 Kötet jelent meg a Muzsikál az erdő rendezvénysorozatról
12.15. 07:30 BÉT - Növekvő forgalomban erősödött a BUX a héten
12.15. 07:05 Preşedintele Parlamentului ungar: László Tőkés şi cetăţenii Timişoarei şi-a...
12.15. 07:04 Időközi választás Dunaújvárosban - 133 külképviseleten lehet majd voksolni
12.15. 07:04 Jónak lenni jó! - Egész napos műsorral zárul ma a közmédia jótékonysági kam...
12.15. 07:04 Női kézilabda-vb - Elnézést kért a felfüggesztett Kim Rasmussen
12.15. 07:04 Súlyosan megsérült egy barlangtúrázó a Ferenc-hegyi-barlangban
12.15. 07:03 TOTÓ-eredmények
12.14. 22:42 Illegális bevándorlás - Bakondi: a belügyminiszter vezetésével elemző-érték...
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Facebookon kaptam  Virágos szép napot , hetet  Kislány rádióval  Lukátsi Vilma: ....és jó akar...  Luca-nap – dologtiltó na...  Böjt  Angyalka  Advent harmadik gyertyája a ró...  Békés adventi napokat  Kellemes hétvégét  Öttevény  Karácsony  Szèp estét kedves látogat...  Harangok  A vihar árnyékában .  Karácsonyi lámpa  Menjünk!  Téli este  A D-vitaminról  Luca napja  Szép estét  Luca nap dec. 13  Jó reggelt , szép napot  Ma ünnepli aranymiséjét Ferenc...  Luca-nap – dologtiltó na...  Rózsaszín rózsák  Immánuel  Mesés téli kép  Kellemes hétvégét  Facebookon kaptam  Este van már  Facebookon kaptam  Luca-napi búzaültetés  Virágos szép napot , hetet  Facebookon kaptam  Menjünk!  Facebookon kaptam  Böjt  Mosonmagyaróvári Vetítő –...  Facebookon kaptam  Mennyei örökség  Böjt  Téli este  Luca-napi hagymakalendárium  2. adventi hét szombat 12.14  Mennyei örökség  Ragyogj fel mindannyiunk szívé...  Isten áldása legyen Mindnyájun...  Reménység  Rövid pályás úszás Országos B...  Böjt  Virágos szép napot , hetet  Szép estét  Így megváltozott a világunk  Díszes fenyő ág  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Győzött az élet  Erkel Ferenc: Hunyadi László-L...  Téli képek  Facebookon kaptam Krisztina...  Boldog szülinapot a ma ünneplő...  Erste Christmas Ad 2019  Karácsonyfa  Élvezze a hétvégét  Jó reggelt , szép napot  ADVENT harmadik vasárnap  Szép szombati napot  Böjt  Öttevény  3 gyertya Advemtre  Cédulák  Szép estét  Sárga rózsa  Facebookon kaptam  Ady Endre : Menekülés az Úrhoz  Png kutya  Rövid pályás úszás Országos Ba...  Ilyen idő lesz karácsonykor  Facebookon kaptam  Díszes fenyő ág  Modern Luca  Böjt  Reménység  Péntek 13.?  Kellemes hétvégét  Reménység  Élvezze a hétvégét  Adjon Isten jó reggelt, szép n...  Dsida Jenő Közeleg az emberfia...  Luca napja  Reménység  Facebookon kaptam  Küldök neked  Páncsics Hedvig Közeledik...S...  Luca-napi jóslás  Immánuel  Isten igazsága  Kellemes hétvégét kívánok  Kapcsolat Krisztussal 
Bejegyzés Címkék
család falusi, erdélyi költészet, népi költészet, plebejusi szemlélet, háború utáni, szocialista realizmus, költészet mellett, ittas belügyi, semmi mélye, esti tájra, lármáját kiváltotta, újhold égre, ajkunkon szétszakadott, ősök árnya, messzi távol, végigvitt rendben, jövőből jogos, nádszálak közt, csapás tágul, fenyő orma, erdőn átal, erdő erdő, fenyő maga, elnyűtt ostor, halál űzze, érzésembe késel, alap jóvoltából, fénylő végtelennek, föld legszebb, jégfogú tél-sárkány, házak közt, mező volt, nagy csillagos, csuszát hozzám, tornyom összeomlott, csuszák alatt, világ összedőlne, ölébe vett, egész élet, autoodidaktaként, csuszatornyxodat, boszorkányságban, belésorvasztlak, levizsgáztatunk, szülőfalujának, szétszakadott, ragadványneve, harminckilenc, gyermekláncfű, vizsgáztatunk, patacsattogás, megvillanthat, fagyosszentek, szederindában, népköltészeti, monográfiáját, gyermekeiként, pitypangvirág, keresztvizébe, csuszatornyom, körüllengett, őstehetségét, összetartson, forrásértékű, elkötelezett, gerincgúzsló, szégyenlenem, megszorítják, megdermedten, csalhatatlan, útvesztőiben, legyintéssel, esztendőmből, keresztvízbe, gyümölccsel, büszkeségem, kapaszkodva, varázskútba, hegykeretbe, telhetetlen, szederindák, selyemszálú, gyűjteménye, pernyéjéből, tanítottunk, fenntartson, figyelgetem, rajtakapunk, szemöldökét, kaszálódban, összeomlott, fenyveserdő, megcsinálja, megértettem, csillogását, figyelmezek, szilajságát, továbbadták, büszkeségét, megértettek, , ,
2019.11 2019. December 2020.01
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 10 db bejegyzés
e év: 255 db bejegyzés
Összes: 3869 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 240
  • e Hét: 240
  • e Hónap: 19472
  • e Év: 408699
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.