Belépés
menusgabor.blog.xfree.hu
"A világ pocsolya, igyekezzünk megmaradni a magaslatokon." / DoktorStrix / Menus Gábor
1940.08.11
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
A békesség szigete - a békességről
  2019-10-03 18:18:19, csütörtök
 
   
 A BÉKESSÉG SZIGETE - A BÉKESSÉGRŐL


A BÉKESSÉG megléte mindig is nagy értéknek számított, mégis ez ellen vétkezünk talán a legtöbbet. Hiába beszélünk oly sokat lelki, társadalmi vagy politikai békéről, ennek ellenére nem lett jobb a világunk, se békésebb. Mi magunkon is sokszor megdöbbenünk, hogy mennyire békétlenek, türelmetlenek, könyörtelenek tudunk lenni másokkal, de sokszor szeretteinkkel szemben, sőt még önmagunkkal szemben is.

"Boldogok a békességre igyekezők, mert ők az Isten fiainak mondatnak.- Máté 5,9
A BÉKESSÉG GYÜMÖLCSÉRŐL


A lélek 9 gyümölcse közül a harmadik, de akár az első is lehetne holtversenyben a szeretettel. Milyen egyszerűnek, szerénynek tűnik ez a gyümölcs például a szeretethez, vagy az örömhöz képest. Mennyivel többre tartjuk az előbbieket. De vizsgáljuk csak meg, mikor nyerhetünk igazán békét a szívünkben? Legfontosabb, hogy a kő szívünk átváltozzon, nyitottak legyünk, ám ezeken felül:

Ha nincs bennünk SZERETET, nincs békességünk sem.

Ha szomorúak, bánatosak vagyunk, vagyis nincs bennünk ÖRÖM, akkor nincs bennünk béke sem.

Ha sürgetjük az időt, a dolgok menetét, nincs bennünk béketűrés és nincs bennünk TÜRELEMEM mások iránt, akkor egyáltalán nem mondhatjuk, hogy békés a természetünk.

Ha nincs bennünk SZÍVESSÉG, nem csináljuk odaadással, szeretettel a ránk bízott dolgokat, feladatokat és elégedetlenkedünk, akkor sem tudunk békében lenni magunkkal.

Ha rossz, gonoszkodó dolgokon törjük a fejünket, meg akarunk leckéztetni másokat és nem a JÓSÁG vezérel, akkor sincs meg a belső békénk.

Ha hűtlenek vagyunk társunkhoz, barátainkhoz és az igaz elvekhez, ránk tör a lelkiismeret furdalás, mert nincs bennünk HŰSÉG. Szintén nem tudjuk a békességet gyakorolni.

Ha a SZELÍDSÉG helyett a gőgöt választanánk, az sem hozna nyugalmat a szívünkbe.

És végül, ha mindent habzsolni akarunk: életet, pénzt, munkát, hogy mindenből minél többet birtokoljunk, vagyis ha nincs bennünk ÖNMEGTARÓZTATÁS, mértékletesség, akkor pláne nincs nyugalmunk.

Vagyis arra a következtetésre juthatunk, hogy a békesség az egyik legnehezebben elnyerhető/gyakorolható gyümölcs, mert ha a másik 8 gyümölcs egyike is hiányzik, már nem mondhatjuk el, hogy békeséggel rendelkezünk, ezért mindegyiket egyformán kell fejleszteni, gyakorolni. Rajtunk áll, hogy ez hogyan sikerül. (Ráadásul a nem beszéltünk még a kiengesztelődésről és a megbocsátásról, mert azok nélkül sincs békességünk.)

A békesség = SALOM: nagyon gazdag jelentéssel bír a héber nyelvben. Jelentette az egyéni élet teljes boldogságát, az egészséget, jelentett anyagi biztonságot, megelégedettséget, az embertársakkal való harmonikus kapcsolatot és a jó uralkodó alatti nyugalmat. Vagyis az élet minden területére kiterjed, a magánélet, a közélet a társadalom minden részét eléri.

A Bibliában 145 helyen található meg a BÉKE - 84 helyen a BÉKESSÉG szó.


Link
Ady Endre: BÉKESSÉG ÜNNEPÉN


Békesség most tinéktek, emberek.
Övendezzél, derék világ,
Hangozzatok, jámbor legendák,
Zsolozsmák, bibliák, imák.
Kicsi gyertyák, lobogjatok föl,
Bóduljunk tömjénnek szagán!...
Szép dolog ez!... Így kell csinálni
Minden karácsony-éjszakán...
Hejh, szép az istenes legenda,
A csillag, a jászol, az élet,
Ki lehetne még vele húzni
Talán még néhány ezer évet...
Békesség hát néktek, emberek,
Örvendezzék a vak, a béna:
A jászol benne van a legendában
S a jászolban benne a széna...
Különben is az élet csupa vígság,
Útvesztőkből csillag vezet ki,
A pásztorok és bölcs királyok
Szinte futnak - egymást szeretni
S a betlehemi félhivatalosban
Miként egykor meg vala írva:
Mindenkit jászolánál várja
Az arany, a tömjén, a mirrha...
Örvendezzél, derék világ,
Harsogjatok, jó, égi villik,
Örvendezzél, derék világ,
Te meg vagy váltva tudniillik.
Lobogj, kis gyertya! Meg nem árthat
Ennyi kis fény tán a világnak.
Odakint szörnyű nagy a kétség,
Odakint szörnyű a sötétség.
Odakint szörnyű vaksötétben
Sirály sikoltoz, vércse vijjog,
Bagoly huhog, kóbor eb szűköl...
Odakint valami nagy titkot
Rejteget a sötét világ,
Jó lesz mormolni szaporábban
A szent zsolozsmát, bibliát.
A föld könnyektől terhesült meg
S a terhesült föld ing, remeg,
A vajudó kínnak gyümölcse
Nem lehet más, csak szörnyeteg...
Ami sóhaj, nyögés, kín, szenny volt
És rettentett a földgolyón,
Vad orkánban kitörni készül,
Világot törve, rombolón,
Évezredes tragédiának
Bosszuló vége fenyeget,
Vad-éhesen, vad harcra készen
Állnak iszonyú seregek...
A Messiást nem várják immár,
Nem kell többé a Messiás,
Hazug a megváltás meséje,
Szentségtelen a szentirás,
Hazug minden, amit az ember
Évezredekkel istenné tett,
Csak egy igazság - közös jussú
S egyenlő végű - ez az: élet...
Ám ne nézz ki az éjszakába,
Örvendezzél, derék világ,
Hangozzatok, jámbor legendák,
Zsolozsmák, bibliák, imák,
Ne halljátok a föld-dübörgést,
Menjen tovább a szürke élet,
Közelg a földi végitélet...
Addig lobogj csak, kicsi gyertya,
Harsogjatok csak, égi villik,
Örvendezzél, derék világ,
Te meg vagy váltva tudniillik.ADJ BÉKÉT URAM!


Adj Uram szívembe olyan békét,
Mit meg nem rendít se gond, se kétség,
Minek nem árt se vihar, se bánat
Melyben Téged mindig megtalállak!

S ha árral szemben kell is mennem,
Ha a lelkem zúg, morajlik bennem,
Ha balgán gyermeki vitába szállok,
S esztelenségből kiabálok,

Add, hogy a békéd átjárjon engem,
S nyugtalan szívem lecsendesedjen,
S engedd, hogy szüntelen átadjam másnak
A békét Uram, mit annyian várnak.

Ki falakat épít maga köré,
Megvédi magát minden vésztől,
De elzárja közben életét
Az őt érhető tengernyi fénytől.

Ha nem vállalod a sebeket,
S nem tudod meg mi a bánat,
Bár nem ejtesz fájó könnyeket,
De nem érzed ízét a boldogságnak.

Minél több a fájdalom bennünk,
Annál több az öröm, a csoda,
Csak a megtört szív tudja igazán,
Hogy a szeretet micsoda.

LinkArany János: ENYHÜLÉS


Kél és száll a szív viharja
Mint a tenger vésze;
Fájdalom a boldogságnak
Egyik alkatrésze;
Az örömnek levegőjét
Megtisztítja bánat,
A kizajlott búfelhőkön
Szép szivárvány támad.

Tegnap a remény is eltört,
Az utolsó árboc,
Csupán a kétség kötött egy
Gyarló deszka-szálhoz:
Ma fölöttem és alattam
Ég és tenger sima;
Zöld ligetnek lombja bókol
Felém, mintegy híva. -

Nem törik a szenvedő szív
Oly könnyen darabbá,
Csak ellágyul, s az örömre
Lesz fogékonyabbá;
Mint egy lankadt földművesnek
Pihenő tanyája:
Kész boldogság lesz neki a
Szenvedés hiánya.

Nincsen olyan puszta ínség
Hogy magának benne
A halandó egy tenyérnyi
Zöld virányt ne lelne;
És ha ezt a szél behordta
Sivatag fövénnyel:
Megsiratja... de tovább megy
Örökös reménnyel. -

Sivatagja életemnek!
Van pihenő rajtad;
Vészes hullám! szív-hajómat
Nem szünetlen hajtod;
Ha nehéz bú és nehéz gond
Rossz napokat szerze:
Kárpótolja a nyugalom
Enyhületes perce.Aranyosi Ervin: ADJON ISTEN!


Bort, búzát és békességet,
jót-teremtő képességet,
álmot hozó fáradtságot,
egy élhetőbb szebb világot,
adjon Isten nékünk!

Önbecsülést, tudást, hitet,
poharunkba tiszta vizet,
felvirágzó magyar földet,
élő piros, fehér, zöldet,
adjon Isten nékünk!

Világmentő csodás álmot,
szép szóban mért gazdagságot,
összefogást, barátságot,
egymást dicsérő jóságot,
adjon Isten nékünk!

Adjon erényt, igazságot,
az élethez bátorságot,
sírig tartó egészséget,
éltet, ami nem ér véget,
adjon Isten nékünk!

Szeretetet bőven adjon,
hogy szívünkből kiáradjon,
áldást hozva visszatérjen,
lángot, ami folyvást égjen,
adjon Isten nékünk!

Utódokat, tisztes jövőt,
családfát, az égig növőt,
táncot, zenét, műveltséget,
amely naggyá tesz egy népet,
adjon Isten nékünk!

Adjon hozzá akaratot,
erőt, mely sikert aratott,
magot, amely kikel bennünk,
legyen mire büszkék lennünk,
adjon Isten nékünk!Aranyosi Ervin: KERESEK


Igazságot keresek,
mondd, hány van belőle?
Mért van az, hogy annyian
futnak el előle?
Mért rejtik el szüntelen?
Mi a titok nyitja?
Mért nem jár a végére,
ki létét gyanítja?

Szeretetet keresek,
hol lehet elrejtve?
Lehet élni nélküle,
kincseket keresve?
Mért nem ad, ki hirdeti,
mért zárja magába,
mért taszítja híveit,
fájdalmas magányba?

Békességet keresek,
ám háborúk dúlnak,
mindazok, kik hirdetik,
ellenem fordulnak.
Az a baj, hogy odakint
keresem a békét,
pedig magamban lelem
lelkem menedékét.

A hitet is keresem,
s hiszem majd, ha látom?
- Keresheted évekig
ily módon barátom!
Előbb hinned kellene,
majd lelkedben látni,
elképzelni magadban
valósággá válni!

A reményt is keresem.
Van, ki visszaadja?
Vagy az emberi tudást
e vágy meghaladja?
Lehet, lelkem legmélyén,
ma még megtalálom,
s lehet még az életünk
oly szép, mint egy álom...

Jó utakat keresek
az emberek szívéhez:
Elmesélve, a lelkem
mit gondol, mit érez.
Hit, remény és szeretet,
igazság vezessen!
Békés legyen a szívünk,
s boldog is lehessen!


ASSISI SZENT FERENC IMÁDSÁGA


Ó Uram, tégy engem békességed eszközévé,
hogy szeretni tudjak ott, ahol gyűlölnek,
összekössek ott, ahol széthúzás van,
megbocsássak ott, ahol sértegetnek,
reménységet árasszak ott, ahol kétségbeesés gyötör,
világosságot gyújtsak ott, ahol sötétség van,
örömet vigyek oda, ahol bánat lakozik.
Ó Uram, add ne arra törekednem,
hogy engem vigasztaljanak, hanem,
hogy én vigasztaljak,
ne arra, hogy engem szeressenek,
hanem, hogy én szeressek,
ne arra, hogy engem megértsenek,
hanem, hogy én megértő legyek,
mert aki ad, az mind kap,
aki magáról megfeledkezik, az talál,
aki megbocsát, az nyer bocsánatot,
és aki meghal, az támad fel az örök életre!
Ámen.Árvai Attila: ADJ BÉKÉT


Adj békét, Jó Uram, sötét harag tombol,
Ott szeretnék élni, hol a mosoly honol.
Számtalan éhező, fázó ember szenved,
Magamhoz ölelnék sok didergő lelket.

Adj békét, Teremtő, nagy a szükség mára,
Mutass sekély jelet, hitünk megtalálna.
Elfajzott a sorsunk, fertőzött fenevad,
Bizodalmunk fénye minket lassan elhagy...

Adj békét, Megváltó, vár reá a lelkünk,
Lábnyomod követjük, mikor merre menjünk.
Szomjazzuk szavaid, csak már meghallanánk,
Szüntelen fürkésszük békéd hívóhangját...

Adj békét, Szentanyánk, öled mélyén ringva,
Megpihenünk csendjén, mint folyószéli fűzfa.
Zene repít minket, szűz szívedből árad,
Bűvkörében fürdik, élteti a tájat...

Adj nyugalmat, Uram, az emberek fiának!
Számmal ki ne mondjam, mind hiába várnak!
Hogy tiszta áldásodért szívemből kiáltsak! ...
Hozz békét, könyörgöm!!! ...e békétlen világnak...Bódás János: IMÁDSÁG SZENTLÉLEKÉRT


Zúgó szél, mennyei vihar,
Jöjj a Lélek lángjaival!
Isteni erő van tenálad,
Tégy vele most nagy, szép csodákat.

Erőddel a szíveken zúgj át
És szellőztesd ki minden zugát,
Szellőztess ki országot, népet,
Az egész nagy földkerekséget.

Söpörd el a bűnt, a gyanakvást
S tedd, hogy végre szeressük egymást.
Hiába pénz, ravaszság, fegyver,
Csak nyomorult marad az ember.

Rajtunk hatalmat te vehetsz,
Újjá, tisztává te tehetsz,
S bevetheted a szíveket
Égi maggal: hogy szeretet,
Igazság, szépség dús virága
Illatozzon szét a világba.

A Föld ne gyilkos atombomba
Dühére, - de szent viharodra
Rendüljön boldog félelemmel.
Te légy mennyei mentő fegyver,

Földrengés, mely nem ront, de épít,
Pusztítás, mely tisztít és szépít,
Vihar, mely alkot, tűz, mely éltet
Embert, családot, földet, népet.

Hiába pénz, ravaszság, fegyver,
Csak nyomorult marad az ember!
S milliók kérnek, mert belátják:
Nem segít más, csak az imádság,

A könyörgés:... Jöjj, szent vihar,
Ég tisztító lángjaival,
Söpörd el a bűnt, a gyanakvást,
Add, hogy végre szeressük egymást,

S mint a táj, ha eláll a zápor,
Ragyogjon föl a Föld orcája
A béke tiszta sugarától!Comenius: "HOL VOLTÁL, FIAM? HOL VOLTÁL OLY SOKÁIG?


"Hol voltál, fiam? Hol voltál oly sokáig? Merre jártál? Mit kerestél a világban? Boldogságot? Hol kellett volna keresned, ha nem az Úrban? És az Urat hol, ha nem az ő templomában? S az élő Istennek mely templomát, ha nem azt az élő templomot, amelyet ő maga készített magának, a te tulajdon szívedet? Néztem, fiam, hogyan tévelyegsz, de nem akartam már tovább nézni, elvezettelek magamhoz, bevezetvén téged tenmagadba. Mert itt választottam magamnak palotát lakhelyül: ha akarsz itt lakni velem, megtalálod mindazt, amit a világban hiába kerestél, a békét, boldogságot, dicsőséget és mindeneknek bőségét. Ígérem, fiam, nem fogsz csalatkozni, mint amott."


A CSALÁDI BÉKE TITKA...


Ha a földön van, vedd fel,
Ha kifogyott, töltsd meg,
Ha piszkos, mosd el,
Ha tele van, vidd ki,
Ha szomorú, öleld át,
Ha fáradt, altasd el,
Ha hiányzik, írj neki,
Ha kérdez, válaszolj,
Ha mesél, hallgasd meg,
Ha távol van, hívd fel,
Ha ünnepel, lepd meg!
És ne feledd: összetartoztok.Csokonai Vitéz Mihály: A BÉKESSÉG


Elmúltak a hadak, már megnémúlának
Gyászos harsogási Márs trombitájának,
A halált menydörgő ágyúk nem ropognak,
A puskák s köszörűlt kardok nem villognak.
Maga a dühösség, a hadak magzatja,
Fogva van, sok ezer vaslánc szorongatja.
Az arany békesség templomát megnyitja,
Újúl szakadozott oltárán kárpitja,
Kötvén homlokára szagos olajágot,
Béfedé szárnyával az egész országot,
Hogy annak árnyéka és védelme alatt
Az embernek kedves legyen minden falat,
Hogy a szántóvető főldet mívelhessen
Annak árnyékába bátran és csendessen,
Hogy félelem nélkűl lévén a határok,
Bátran járhassanak bennek a kalmárok,
Hogy újra épűljön a most számkivetett
Igazság trónussa, kit a had levetett,
Hogy a mesterségek mind helyreálljanak,
A békesség alatt virágozhassanak,
Hogy a múzsák, kik már a vérbe őltözött
Halálos fegyverek csattogási között
Elhallgattak vala, szólani kezdjenek,
Már Márs és Bellona ne járjon ellenek,
És hogy országunkat a boldogság lakja,
Aranyidőt éljünk, ne légyen salakja.Dsida Jenő: EGYSZERŰ VERS A KEGYELEMRŐL


Csodákat próbáltam:
arannyal, ezüsttel
hívtam a népeket,
jöjjenek énhozzám!
Hiába, hiába,
az arany nem kellett,
az ezüst nem kellett,
nem jöttek énhozzám.

Elmondtam naponta
tíz hegyibeszédet,
gyönyörű szavakat,
igéző szavakat,
hiába, hiába:
egy fül sem fülelte,
egy szív sem szívelte
a hegyibeszédet.

Tüzet is akartam
rakni az erdőben:
nyulacska ne fázzék,
őzike ne fázzék, -
hiába, hiába!
Gyújtófám kilobbant
és a tűz nem akart
gyúlni az erdőben.

...S egyszer csak maguktól
gyűlnek az emberek,
együgyű szavamtól
sírásra fakadnak,
ránéznem alig kell
s a tűz is felszökken, -
az Úr áll mögöttem.
Bruno Ferrero: AZ ELFOGADÁS IMÁDSÁGA


Uram,
Segíts, hogy mindenki számára barát legyek,
aki nem fárad bele a várásba,
aki jósággal befogad,
aki szeretettel ad,
aki nem fárad bele a meghallgatásba,
aki örömmel ad hálát.
Olyan barát, akit biztosan megtalálnak,
ha valakinek szüksége van rá.
Segíts, hogy biztos jelenlét legyek,
akihez bárki fordulhat,
amikor óhajtja;
hogy tudjak megnyugtató barátságot kínálni,
örömteli békét sugározni,
a te békédet, Uram.
Tedd, hogy készséges és szívélyes legyek,
főleg a leggyengébbek és védtelenek iránt.
Így, anélkül, hogy rendkívüli dolgokat tennék,
hozzá tudom segíteni a többieket,
hogy közelebb érezzenek magukhoz Téged,
minden gyengédség Urát.Johnson Gnanabaranam: MIT HASZNÁL AZ EMBERNEK


Jézus mondja: Mit használ az embernek, ha az egész világot
megnyeri is, de a lelkében kárt vall? Máté 16: 26

Ez azt jelenti:
Mit használ az anyának,
ha a lakását szépen berendezi,
de annak lakóit elhanyagolja?

Mit használ az apának,
ha gazdagságot szerez családjának,
de az irántuk érzett szeretetet elveszíti?

Mit használ a fiúnak,
ha tisztességet szerez szüleinek,
de szívében elfojtja a szülői tiszteletet?

Mit használ a leánynak,
ha igyekszik, hogy szép és bájos legyen,
de tisztességével nem törődik?

Mit használ a hivőnek,
ha teológiai tudása növekszik,
hitében azonban hanyatlik?

Mit használ az egyháznak,
ha a templomtorony a felhőkig ér,
de az istentiszteletre senki sem jár?

Mit használ az embernek,
ha bibliai alapelvekkel foglalkozik,
de nem cselekszi, amit Jézus parancsolt?

Mit használ neked és nekem,
ha az egész világ örömét és barátságát megnyerjük,
de a békességet és az Urunkkal való közösséget elveszítjük?


GONDOLATOK AZ ELENGEDÉSRŐL


Az elengedés nem az, hogy ezután nemtörődöm leszek, hanem annak felismerése, hogy nem tehetek meg dolgokat mások helyett.
Az elengedés nem az, hogy eltaszítom magamtól a másik embert, hanem annak felismerése, hogy nem irányíthatom.
Az elengedés nem az, hogy a másikat továbbsegítem a rosszban, hanem az, hogy megengedem neki, hogy a következményekből tanuljon.
Az elengedés saját erőtlenségem, tehetetlenségem beismerése, mellyel elfogadom, hogy a dolgok kimenetele nem az én kezemben van.
Az elengedés nem próbál megváltoztatni vagy okolni másokat, hiszen csak magamat változtathatom meg.
Az elengedés nem közönyt vagy érdektelenséget jelent valaki iránt, hanem törődést.
Az elengedés nem rendbe hoz, hanem támogat.
Az elengedés nem megítél, hanem hagyja, hogy a másik is esendő emberi lény legyen.
Az elengedés nem az, amikor minden következményt én próbálok elsimítani, hanem engedem, hogy ő is megtapasztalja saját dolgainak kimenetelét.
Az elengedés azt jelenti, hogy nem oltalmazom a másikat, hanem engedem, hogy a másik szembesüljön a valósággal.
Az elengedés nem tagadás, hanem elfogadás.
Az elengedés nem a másik korholása, szidása vagy vele való
vitázás, hanem saját hiányosságaim felkutatása és kiigazítása.
Az elengedés nem az, amikor mindent a saját elképzeléseimre formálok, hanem úgy fogadok minden napot, ahogy az jön, magamhoz ölelve a pillanatot.
Az elengedés nem mások kritizálása vagy irányítása, hanem én magam igyekszem azzá válni, ami álmaim szerint lehetnék.
Az elengedés nem sajnálkozik a múlton, hanem előre tekint, fejlődik és a jövőnek él.
Az elengedés kevesebbet fél, és többet él, jobban szeret!
Az elengedés gyümölcse a békesség.Gősi Vali: HARMÓNIA


Végre a béke, a csend van itt,
a kimondatlan, néma vágy
megszülte újra a harmóniát,
melyben az ember megleli
napszítta létének fényeit,
meglátja régi önmagát,
mindazt a múlékony csodát,
amit az emlék visszahív,
peregnek, akár egy régi film,
legszebb, legszentebb perceink.

Most minden hangos szó oktalan.
Jó ez a meghitt tisztaság,
megvillan benne a tűnt világ
minden kétsége, fájdalma is...
álomba simuló nappalok
nyomán a csituló szenvedés
beleolvad reményeimbe,
engesztelésül téged idéz
a mindenség e békességben,
s dalol a szívem: mégis élsz!Groska József: JÖJJ BÉKESSÉG FEJEDELME!


Jöjj békesség fejedelme!
Az egész világ téged vár,
mert oly sok háború után
békességben szeretne élni már.

Jöjj békesség fejedelme!
A megváltott nép hív és vár!
Vándor utján probák között
félelemmel, fáradtan jár...

Jöjj békesség fejedelme!
Hozd el békeországodat!
Amelyben édeni béke
várja, a megváltottakat!GYŐZELEM...


A győzelem titka az Istennel való bensőséges kapcsolat.
Ez a forrása minden külső és belső erőnek.

HA elfelejtenek, vagy elhanyagolnak, ha tudatosan
mellőznek és te mindezt alázattal vállalod, és Uradnak
hálát adsz minden sértésért és megaláztatásért, akkor -
az győzelem.

HA a jót amit teszel vagy tenni akarsz, mások kigúnyolják,
ha vágyaid meghiúsulnak, ha a többiek pontosan azt teszik, ami
neked nem tetszik, ha tanácsodat semmibe veszik, nézeteidet
nevetségessé teszik, s te mindezt zúgolódás nélkül, türelemmel,
szeretettel elfogadod, akkor-
az győzelem.

HA neked minden étel jó, azért mindig hálás vagy, ha minden
ruházattal, minden társasággal és életkörülménnyel, a magányossággal,
mindennel, ahogy Urad vezet megelégedett vagy, akkor-
az győzelem.

HA mások rosszkedvét, ingerültségét, panaszkodását, minden
rendszertelenségét, pontatlanságát, amelyről te nem tehetsz,
- bár azokat nem helyesled -, mérgelődés és zúgolódás nélkül
elviseled, akkor -
az győzelem.

HA a körülötted lévők különcségét, lelki érzéketlenségét, saját hibáik
iránti vakságát elnézed, ha másoktól mindenféle üldözést elszenvedsz
s mind elviseled úgy, amint azt Jézus Krisztus hordozta, akkor -
az győzelem.

HA sohasem célod beszélgetésben saját személyedet vagy munkádat,
sikereidet kiemelni, ha nem vágyol mások ajánlására, dicséretére,
ha szeretsz ismeretlen maradni, hogy Krisztusban elrejtett életed
legyen, akkor -
az győzelem.

2. Korinthus 6:1-10, Róma 8:35-39.HÁROMFÉLE BÉKESSÉG, AMIT ISTEN EZEN A KARÁCSONYON ADNI SZERETNE NEKED

,,Isten... elküldte Krisztust, hogy megbékéltessen minket önmagával." (2Kor 5:18 CEV fordítás)


Talán jó éved volt. Talán rossz. Viszont valószínű, ahogy közeledünk a 2019-os év vége felé, fáradtnak érzed magad. Kimerült vagy testileg, lelkileg, szellemileg.

De van remény! Isten nem szeretné, hogy még egy évet az ő békessége nélkül tölts!

Ahogy közeledünk a 2019-es év felé, az Úr háromféle békességet szeretne adni neked.

Békességet Istennel. Ez egy szellemi békesség - és ez a legfontosabb. Minden mást meghatároz. A Biblia ezt írja a 2Kor 5:18-ban: ,,Isten... elküldte Krisztust, hogy megbékéltessen minket önmagával." (2Kor 5:18 CEV fordítás).

Isten nem szeretné, hogy vele való kapcsolat nélkül éljünk. Az Istennel való békesség nem annak köszönhető, amit mi teszünk. Az Istennel való békesség onnan jön, amit Jézus Krisztus értünk tett a kereszten. Isten pont ezt a békességet szeretné adni nekünk karácsonykor.

Békesség bennünk. A Biblia szava szerint: lelki béke. Isten békességének is nevezik. Amikor Istennel megbékülök, akkor bennem is békesség van. A Kolossé 3:15 ezt írja: ,,Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben". Isten azt akarja, hogy az Ő békessége uralkodjon az életünkben.

Héber nyelven a békesség szava a shalom. Biztos hallottad már ezt a szót. Többet jelent a fegyverszünetnél.

Valójában, több mint 790 verset találunk a Bibliában Isten békességéről. Azoknak, akiknek szívük megszakadt, Isten békessége megnyugvást ad. Akiknek szívük csalódott, békessége irányt mutat. Azoknak, akik szégyenérzettel vannak a szívükben, megbocsájtó békességet ad. Ha aggódó szívvel vagyunk, akkor a magabiztosság békességét adja.

Ő békességet ad minden problémánkra.

Békesség másokkal. Az Úr egy kapcsolati békességet ajánl. A Biblia azt mondja az Efézus 2:16-ban: ,,Megbékéltette mindkettőt egy testben Istennel a kereszt által, miután megölte az ellenségeskedést önmagában." Minél távolabb vagyunk Istentől, kapcsolataink annál inkább szétzilálódnak. Ha meg akarod erősíteni kapcsolataidat másokkal - akár házastársaddal vagy gyermekeiddel -, erősítsd meg a kapcsolatod Istennel. Összeszedettebb leszel.

Hosszan tartó békességben akkor tudsz lenni másokkal, ha Isten gyermekeiként egyek vagytok.

Ezen a karácsonyon, ahogy együtt énekelünk és beszélünk a Földön levő békességről, tapasztaljuk meg, hogy Isten valós és hosszan tartó békességet szeretne adni nekünk, mindhárom téren.

A békesség nem egy elérhetetlen álom. Ez egy ingyenes ajándék Istentől.Juhászné Bérces Anikó: BÉKE


Hol véget ér a szenvedés,
nincs fájdalom, se megvetés,
hova a zaj nem hallik el,
ellenséged rád nem figyel,
nem gyötör méla, bús magány,
vágyat kergető éjszakán,

csak a szél dúdol dallamot,
szívdobbanást sem hallhatod,
nem látod a kis patakot,
mi a könnyekből patakzott,
már senkire nem haragszol,
nem hallod, érted harang szól.

Csillagfény csókol álmot rád,
lengeti égi fátyolát,
nyugalmat adó végtelent,
mit nem szült más, csak képzelet,
s te alszod édes álmodat,
többé nem kergetsz álmokat.

A sors pontot tesz gondjaidra,
ez lesz a béke... poraidra.Juhász Gyula: BÉKE


És minden dolgok mélyén béke él
És minden tájak éjén csend lakik
S a végtelenség összhangot zenél
S örök valók csupán mély álmaink.

És minden bánat lassan béke lesz
És mindenik gyötrődés győzelem
S a kínok kínja, mely vérig sebez,
Segít túllátni a szűk életen.

Testvéreim: a boldogság örök
S e tájon mind elmúló, ami jó
S az élet, a szép, nagy processzió,

Mely indul örvény és sírok fölött,
Az égi táj felé tart csendesen
S egy stációja van: a végtelen.Juhász Gyula: A VÁRTA


Fölégettem az összes hidakat,
Egyedül állok örök ég alatt.

Nem kell a kincs és nincs már szerelem,
Csak a magány s szegénység van velem.

Nem lázadok már és nem álmodom
És nem sírok a földi romokon.

Meghaltam sokszor és nem élek én.
De mindeneknek bánata enyém.

Jövő minden reményét ringatom,
Mint a vihart és fészket a falomb.

Így állok örök békességbe már
S az Istent várom, aki földre szállKassák Lajos: A BÉKESSÉG ÓRÁI


Mégiscsak te vagy az akit kerestem
Ahogyan itt ülsz mellettem a homályban
nagyon nekem valónak érezlek.
Örülök beszéded ibolyakék dallamának
bár én inkább szótlan természetű vagyok.
De gondolom egyazon törzs hajtása
ez a két ág.
Boldogtalanabb lennél nélkülem
s én szegény árva lennék nélküled.

A négy fal között élünk
mint két örökzöld
egy cserépben.
Olykor beszáll hozzánk
egy csodálatos madár
s mi hallgatjuk
csodálatos énekét.Pascal: A SZAVAK LELKI HATÁSÁRÓL


"Ahogy a hideg szavak fagyossá teszik az embert, a forró szavak megperzselik, a keserű szavak
elkeserítik, a dühödt szavak feldühítik őket. A kedves szavaknak is megvan a maguk lelki hatása. S milyen nagyszerű hatás ez! Megnyugtatják, lecsillapítják és megvigasztalják a hallgató felet."Pilinszky János: A BÉKESSÉGNEK NINCSEN ÁRFOLYAMA


Tulajdonképpen anyagilag nincs mitől félnem. Lényegében vágyakozni se vágyom semmire. Túlontúl megtapasztaltam, hogy még a kevéske pénz is nagy bajok okozója. (Különben éppúgy, mint a hiányérzete.) Az anyagiakra nem szabad odafigyelni. Azok a változások, amiket szeretnék, úgyse vásárolhatók meg. A békességnek nincsen árfolyama.Pilinszky János: KERESZTRŐL KERESZTRE... (részlet)


Az ember itt a földön nem is annyira
lépésről lépésre vándorol,
mint inkább keresztről keresztre száll.
Már geometriai formáját tekintve is a kereszt:
találkozás és ellentét, tiszta ellentmondás.
Tragikum és reménység egyszerre.
A teljes elhagyatottságnak és
kiszolgáltatottságnak ama metszőpontja,
ahol a lélek egyedül képes önmagát végül is
egészében és véglegesen Isten kezére adni.

Az első kereszt a gyerekkor keresztje.
Félelemből és bizalomból ácsolták.

A második kereszt a kamaszkoré.
Egyik ágának fölismerés,
másik ágának tévelygés a neve.

A harmadik kereszt a felnőttkor keresztje.
Széthúzó találkozó két ága.
Most kell beilleszkednünk a világba,
s ugyanakkor megtanulnunk lemondani róla.

Az utolsó kereszt az öregkoré.
A legsúlyosabb és a legkönnyebb kereszt,
mivel az utolsó.
Olajfák kertje, agónia a neve. ,, A többi kegyelem.
A többi tiszta csend..."
A többi: a kereszt, minden ellentmondás fölülmúlása,
végleges elnémulása. Végre és végül a béke-
mindennel és mindenkivel.

A kereszt tragikus metszőpontja ugyanis
legfőbb vigaszunk, reménységünk helye is.
S hogy ez a találkozás lehetséges,
arra csak az a magyarázat van.
Az, hogy túl mindenen, már itt a Földön
egyek vagyunk az Atyában.


Pilinszky: MERT OLYAN CSENDES VOLT...


"Valaki egyszer megkérdezte tőlem, hogy hiszek-e Jézus feltámadásában, s ha igen, miért?
Mert olyan csendes volt - csúszott ki számon önkéntelenül, de valójában ma sem tudnék
ennél hitelesebben válaszolni. A föltámadás számomra épp csendességében - isteni. Olyan,
mint a teremtés hajnala, s azóta is a hajnalok: a csírázás, születés és fogantatás fokozhatatlan
erejű intimitása, bensőségessége jellemzi. Tökéletes természetességében így csodálatos, igaz
és reális! Ezért nincs rá egyéb, nem is lehet rá más válaszunk, mint az, hogy valóban
föltámadott."Radnóti Miklós: BÉKESSÉG


Te, ez olyan jó, - ez a matató
hallgató, szomorú játék,
éjjeli játék szomorú szívvel
és szemekkel, magamellé
szelíden, hosszan odaejtett
szomorúujjú fehér kezekkel,
amikor egy bútor görbe lába
ernyős lámpám világa alól
csillan, mint néha léha szobákban
bronzfényű aktok sima háta.


Reményik Sándor: BÉKESSÉG ISTENTŐL


Nincs nyugalom, nincs nyugalom, - a szív,
Amíg ver, mindörökre nyugtalan.
De mindörökké nyughatatlanul,
Istentől mégis Békessége van.
Nyugalma nincs, de Békessége van.
Békesség Istentől.

Nincs nyugalom, nincs nyugalom, - vihar,
Örök hullámzás a víz felszíne.
De lent a mélyben háborítlanul
Pihen a tenger s az ember szíve,
Hadd hullámozzék a víz felszíne.
Békesség Istentől.

Nincs nyugalom, nincs nyugalom, - s ez a
Nyugtalanság, mint a járvány, ragad.
Te sugarazd szét békességedet
És szóval, kézfogással másnak add.
Az Isten Békessége is ragad.
Békesség Istentől.

Reggel mondd, délben mondd és este mondd
A Feltámadott első, szép szavát.
És ragyogóbbá lesz a reggeled
És csillaghímesebb az éjszakád.
És békességesebb az éjszakád.
Békesség Istentől.

Békesség Istentől: mi így köszönjünk,
Hogy köszöntésünkben lélek legyen -
Vihartépett fák - ágainkon mégis
Vadgalamb búg és Békesség terem.
Békesség: köszöntésünk ez legyen.
Békesség Istentől.

1935Sék Gusztáv: A BÉKESSÉG


Egy festőt egyszer arra kértek, rajzolja le a békességet.
A feladat egyszerűnek látszott,
s ő nyomban neki is látott.
Rajzolt tengert, széltől mentesen,
rajta egy hajót, mely állt csöndesen.
Utasa mind lusta álomba merült ...
s a kép összegyűrve a szemétre került.
Nem békesség volt a papíron,
hanem szélcsend és unalom.
Aztán újabb rajzba kezdett,
s egy szundító öreg bácsit festett.
De békességet nem ábrázolt ez sem,
nekiállt hát, hogy tovább keressen.
Rajzolt virágot, csöndes téli tájat,
békésen legelésző birkanyájat ...
A papírkosár lassan tele lett,
s közben be is esteledett.
Ám az este sem volt békés,
messziről hallatszott a mennydörgés.
Vihar közeledett, az ég rengett,
a festő az ablaknál töprengett.
Nézte a szélben sodródó leveleket,
a villámokat, mik átjárták az eget.
A ház előtti tölgy recsegve hajlongott,
kövér esőcseppek verték az ablakot.
A festő nem tudta, tovább hogyan legyen,
Istent kérte hát, hogy csodát tegyen.
Tekintete ekkor ismét a fára esett,
s ott meglátta, amit egész nap keresett.
A fa egyik vastag benső ágán,
úgy a fának szíve táján,
a viharról szinte mit sem sejtve,
ült egy madár, fejét szárnya alá rejtve.
Nyugodtan aludt, miközben zengett az ég.
Ez hát az igazi békesség.
"Uram, te megmutattad békességedet!"
- szólt a festő, és nem tévedett.
Csodálatos isteni békesség ez,
mit a viharban alvó madár jelképez.
A világ legyen bármily nyugtalan,
ha szívünkben Isten békessége van.
Ő minden gondot vállára vesz,
s bennünket szabaddá, békéssé tesz.
Az Ő békessége tökéletes,
minden félelemtől mentes.
Nekünk szánja ezt a békességet,
s tőlünk csak egyet kér: engedelmességet.A SOHA FEL NEM ÉPÜLT KERÍTÉS TÖRTÉNETE


Egy ember kerítést kezdett építeni saját telke és a szomszédé között.
A szomszéd átjött hozzá és azt mondta:
- Ha maga ezt a kerítést felhúzza, beperelem. A kerítés ugyanis két méterrel
belóg az én telkemre.« Emberünk így felelt:
- Mindig tudtam, hogy kedves ember lesz a szomszédom. A következőt ajánlom:
építse meg maga a kerítést oda, ahol gondolja, hogy megfelel az igazságnak,
és azután küldje el nekem a számlát, és én kifizetem az egészet«
- A kerítést sohasem építették fel.
Felesleges volt
Amennyire lehetséges, éljünk békességben minden emberrel!Szent-Gály Kata: SZERETNÉK


"Csak parányi mécses lenni,
Mely bevilágít egy szobát.

Csak egy szál deszkahíd lenni,
Mely szakadékon ível át.

Csak egy kanálka mézzé lenni,
Legyen az élet édesebb!

Csak egy segítő kézzé lenni,
Mely teszi azt, amit lehet!"Dr. Szentgyörgyi Albert: PSALMUS HUMANUS ÉS HAT IMA


Uram, ki vagy Te?
Szigorú apám?
Vagy szerető anyám vagy?
Aki a Mindenséget szülte meg?
Maga a Mindenség?
Törvénye, mely irányít?
Életet teremtettél, hogy visszavedd?
Teremtőm-e, vagy én alkottalak
Megosztani magányom és felelősségemet?

Isten! Nem tudom, hogy ki vagy,
De Tehozzád kiáltok gondjaimban,
Félek magamtól, embertársaimtól!
Lehet, hogy nem érted szavaimat,
De hangjaim szótalan is elérnek.

Első ima: Isten

Uram!
Te nagyobb vagy, mint teremtett világod,
És a Mindenség a Te lakhelyed.
Saját képemre formáltalak Téged,
Így lettél gonosz, irigy és hiú,
Dicséretre és áldozatra vágyó,
Ki megbosszulja kis vétkeimet,
Azt kívánod, Neked építsem házadat,
Míg embertársaimnak se étke, se lakása.

Isten! Hadd dicsérjelek, javítva a Teremtés
Nekem szánt szögletét, s betöltsem kis világom
Jószándékkal és fénnyel, boldogsággal, meleggel.

Második ima: A vezetők

Uram!
Vezetőket választunk, hogy vezessenek minket,
S Neked szolgákat adunk, Téged szolgáljanak.

De a vezetők nem Hozzád vezetnek,
Békét óhajtó, néma hangunkra nem figyelnek,
Hatalomtól megszálltan űznek emberre embert,
S a Neked adott szolgák már nem Téged szolgálnak,
A hatalmat szolgálják, és megáldják a fegyvert,
Amellyel kínoznak, ölnek a Te nevedben.

Isten! Oly vezetőket adj, akik a Te szolgáid,
Akik Hozzád vezetik, békében vezetik
Az emberhez az embert.

Harmadik ima: A szív és az elme

Uram!
Adtál szívet szeretni, szomjazni szeretetre.
Elmét, hogy gondolkodjunk és alkossunk vele.

S én betöltöttem szívem félelmes gyűlölettel,
És a szív az értelmet, hogy megépítsen szörnyű,
Gyilkos szerszámokat.

Széttörni a világot, magam, s társaimat,
Megrontani az élet megszentelt anyagát.

Isten! Tisztítsd meg szívemet, értelmemet emeld fel,
Testvéreimnek testvére legyek.

Negyedik ima: Energia és sebesség

Uram!
Az anyag titkos erőit feltártad előttünk,
Hogy nehéz munkánk könnyítsd s felemeld életünk,
Hangunknál sebesebben tanítottál utazni,
Hogy embertől embert ne válasszon el a távol.

Mi kínálódva bombákba préseltük az erőt,
Hogy a föld messzi sarkaiba repüljön,
Nyomort és pusztulást hozzunk az emberekre,
Felperzseljük a földet, hogy üresség legyen.

Isten! Ne engedd, hogy ledöntsem az élet templomát,
Hadd, hogy tudomásommal magasztaljam a létet,
Legyen rövid életem méltósággal teli.

Ötödik ima: A Föld

Uram!
Azért adtad a Földet, hogy rajta éljünk,
Megmondhatatlan kincseket halmoztál bensejébe,
Képessé tettél rá, hogy értsük alkotásod,
Könnyítsük munkánkat, megfékezzük az éhezést, a kórt.

Mi meg azért ássuk ki a kincseket, hogy
Elherdáljuk félelmes, pusztító eszközökre,
Leromboljuk velük, mit mások építettek,
És végül ellenünk forduljanak.

Isten! Add, hogy a teremtésben társaiddá legyünk,
Hogy megértsük és tovább jobbítsuk tetteid,
Hogy itt, glóbuszunkon biztos otthonra leljen
A jólét, boldogság és a harmónia.

Hatodik ima: A gyermekek

Uram!
Elválasztottad a férfit s a nőt, hogy kölcsönös keresésben
A lélek legmélyebb húrjain a legmagasabb harmónia szóljon.
E keresésből jönnek gyermekeink, a kedves gyermekek,
Hozzánk fordulnak tisztán, tapasztalatlan.

S én gyűlölettel, félelemmel, előítélettel töltöm elméjüket,
Bunkeremben az élet sötétjét, hiábavaló törekvést tanulnak,
S ha felnőnek, nemes tettekre készen
Módszeres gyilkosságra késztetem őket,
Erkölcs nélkül leélni legszebb éveiket.

Isten! Mentsd meg a gyermekeimet,
Mentsd meg értelmüket,
Hogy romlásom ne ronthassa meg őket,
Mentsd meg életüket,
Hogy a másra fogott fegyver ne őket érje,
Szüleiknél jobbak lehessenek,
Hogy majd felépíthessék saját világuk,
Szép, tiszta, méltányos, jót akaró világot,
Hol béke és szeretet uralkodik
Örökké."SZERESD ELLENSÉGED"


"Én pedig azt mondom néktek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat,
akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok
azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket.
Hogy legyetek a ti mennyei Atyátoknak fiai, aki felhozza az ő napját mind a
gonoszokra, mind a jókra, és esőt ád mind az igazaknak, mind a hamisaknak.

(Máté 5: 44-45)

Link
Túrmezei Erzsébet: A LEGNEHEZEBB KÉRÉS


"Legyen meg a Te akaratod!"
Ha elkerülnek gondok, bánatok,
könnyű kimondani. De ha nehéz
órák jönnek, s az öröm ködbe vész?
Ha a szív vérzik, a lélek zokog,
ha éjszakának tűnnek nappalok,
eltördelni mégis a mondatot,
hogy "legyen meg a te akaratod!"?

Inkább sikoltanék: "Atyám, ne, ne!
Miért kell ennek így történnie?!"
Szívem keserű lázadásba jut,
ha érthetetlen előtte az út.
Sírva tesz fel kínzó kérdéseket:
"Én Istenem, hát ez a szeretet?!"

Aztán elcsitul: "Bocsáss meg, Atyám!
Te szeretsz engem híven, igazán.
Kínban vergődő szívvel is tudom:
Te vezetsz engem a legjobb úton.
Ellenemre is véghezviheted,
de szívem attól nem lesz csendesebb.
Taníts meg hát szívből kiáltani
ne csak szájjal, de szívvel mondani:
"Ahogy te akarod, ne ahogy én!-
A békesség csak így lesz az enyém.

Lehet az út tövises, meredek,
amerre vezetsz, bátran mehetek.
S mindennapi kérésem az marad:
"Add, hogy csupán Téged kívánjalak!-

"Legyen akaratod-, ha nap nevet.
"Legyen akaratod-, ha éj temet.
Legyen most és mindörökké! Igen!
Fogd meg a kezem, fogadd el a szívem!
Ha utam célját el is takarod:
Hiszek! Legyen ahogy Te akarod!Virág Benedek: BÉKESSÉG-ÓHAJTÁS


Szállj le felséges palotád egéből,
Béke! mennyeknek koronás leánya!
Szállj le, s Európánk mezején jelenj meg
Már valahára!

A vadon Marsnak dühödött kezéből
Üsd ki dárdáját; raboló vitézit
Puszta honnyoknak telekére vissza-
Menni parancsold.

Ily soká tartó viadal piaccán
A szeléd lelkek fene tigrisekké
Válnak, elszokván az igaz s az érző
Emberi szívtől.

A dühösséggel keresett dicsőség
Vesszen el, Múzsám szabadon kiáltja;
A borostyánág, ha vereslik, undok
Címer előttem.

Szállj le! s vigasztald meg az árvaságot,
Béke, mennyeknek koronás leánya!
Haj! sok országok szava kér, jelenj meg
Már valahára.


Békesség óhajtás Zoltán Kodály - video

LinkWass Albert: MAGUKRAHAGYATOTTAK - Részlet


“Csak mentem Erzsike mellett, és nézegettem az alacsony házakat az utca két oldalán, és arra gondoltam: nálunk nagyobb házakban laknak az emberek. Meg is mondtam ezt Erzsikének, mire nagyapa hátrafordult, rám nézett, s még ma is hallom a hangját, ahogy mondta: "a szeretet és a békesség, fiam, a legkisebb kunyhóban is elfér. Nem mindég a nagy házakban élnek boldog emberek."
 
 
0 komment , kategória:  Bölcsességek és gondolatok.   
Címkék: fegyverszünetnél, ellenségeskedést, istentiszteletre, életkörülménnyel, következtetésre, beilleszkednünk, virágozhassanak, ellenségeiteket, félhivatalosban, embertársaimnak, érdektelenséget, megvigasztalják, önmegtaróztatás, megaláztatásért, köszöntésünkben, engedelmességet, tehetetlenségem, érzéketlenségét, csillaghímesebb, megmondhatatlan, embertársaimtól, összeszedettebb, szégyenérzettel, megtapasztaltam, elképzeléseimre, megtapasztalja, kapcsolataidat, házastársaddal, szétzilálódnak, megváltoztatni, változtathatom, bensőségessége, meghallgatásba, pontatlanságát, embertársakkal, magányossággal, békességre igyekezők, gyümölcs például, örömhöz képest, dolgok menetét, ránk bízott, belső békénk, igaz elvekhez, lelkiismeret furdalás, békességet gyakorolni, gőgöt választanánk, következtetésre juthatunk, egyik legnehezebben, héber nyelvben, egyéni élet, embertársakkal való, élet minden, BÉKESSÉG SZIGETE, BÉKESSÉG GYÜMÖLCSÉRŐL, BÉKESSÉG ÜNNEPÉN, BÉKÉT URAM, Melyben Téged, Arany János, Aranyosi Ervin, ADJON ISTEN, ASSISI SZENT FERENC IMÁDSÁGA, Árvai Attila, Bódás János, IMÁDSÁG SZENTLÉLEKÉRT, VOLTÁL OLY SOKÁIG, CSALÁDI BÉKE TITKA, Csokonai Vitéz Mihály, Dsida Jenő, EGYSZERŰ VERS KEGYELEMRŐL, Bruno Ferrero, ELFOGADÁS IMÁDSÁGA, Johnson Gnanabaranam, HASZNÁL AZ EMBERNEK, GONDOLATOK AZ ELENGEDÉSRŐL, Gősi Vali, Groska József, JÖJJ BÉKESSÉG FEJEDELME, Jézus Krisztus, HÁROMFÉLE BÉKESSÉG, AMIT ISTEN EZEN KARÁCSONYON ADNI SZERETNE NEKED, Békességet Istennel, Amikor Istennel, Bibliában Isten, Juhászné Bérces Anikó, Juhász Gyula, Kassák Lajos, BÉKESSÉG ÓRÁI, SZAVAK LELKI HATÁSÁRÓL, Pilinszky János, BÉKESSÉGNEK NINCSEN ÁRFOLYAMA, KERESZTRŐL KERESZTRE, MERT OLYAN CSENDES VOLT, Radnóti Miklós, Reményik Sándor, BÉKESSÉG ISTENTŐL, Békesség Istentől, Isten Békessége, SOHA FEL NEM ÉPÜLT KERÍTÉS TÖRTÉNETE, Szent-Gály Kata, Szentgyörgyi Albert, PSALMUS HUMANUS ÉS HAT IMA, Akik Hozzád, SZERESD ELLENSÉGED, Túrmezei Erzsébet, LEGNEHEZEBB KÉRÉS, Virág Benedek, Zoltán Kodály, Wass Albert,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Kötelesség  Kohut Katalin: A szívjáték  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Szőlő  Facebookon kaptam  Bocsánat  Facebookon kaptam  1072 az új fertőzött, elhunyt ...  Ott leszek.......  Balatoni Hajózás Napja - szep...  Facebookon kaptam  Szép mai napot !........  Közelség  Szép estét kedves látogatóimna...  Kohut Katalin: A szívjáték  Kun Magdolna: Anyám  Facebookon kaptam  Szülinap  Erdei házikó  Távollét  Lecke a vadludaktól  Facebookon kaptam  Kellemes kávézást  Facebookon kaptam  Kellemes hetet  Erőt meríteni.......  Békés - szép estét kívánok !  Sajnálom  Vándor vagyok - e Földön . . ...  Nincs hatalmam  Csökkenti az étvágyat és a kol...  Az értelmesek csődje és a fana...  Szupertáplálékok, melyekkel nö...  Szőlő  Balatoni Hajózás Napja - szep...  Tekintet  Jó éjszakát!  Tekintet  Facebookon kaptam Krisztinától  Harmonia.......  ,- de szebbé teheti  Ellentmondás a gondolat és a k...  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Létezik az őszben  A kókuszolaj nem csak egészség...  Tekintet  Facebookon kaptam  Béke ül a tájra .  Boldog Névnapot Dia!  Vonat  Gazdag, aki egészséges  Pihenés  A Nyár szépségeiből jó lenne v...  Kun Magdolna: Anyám  Vándor vagyok - e Földön . . ...  Imádság szombat estére  Csak pár szóval...  Erőt meríteni.......  Jó éjszakát!  Aggasztó hírek: Másfél évig mé...  Cselekedd Isten akaratát!  Miként válnak szavaim igazzá?  1072 az új fertőzött, elhunyt ...  Erdei házikó  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Harmonia.......  Madármama szeretet  Facebookon kaptam  A kókuszolaj nem csak egészség...  Mert az élet, ha megunta a nya...  Az élet esős idők sorozata  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Oly régóta szerettem volna elm...  Tekintet  Gyors ebéd  Mai napi mosoly.....  Plitvicei tavak  Facebookon kaptam  Találd meg a szépségét!  Facebookon kaptam  Fecskék  Facebookon kaptam  Szentjánosbogarak az erdőben  Facebookon kaptam  Mezei veréb  Jó reggelt kedves látogatóimn...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Tekintet  Az ember először a fiatalságáh...  Pihenés  Örökké  Mai harmónia kártyám  Szentjánosbogarak az erdőben  Születésnapi köszöntő  Hiányzol  Vörös kisróka 
Bejegyzés Címkék
békességre igyekezők, gyümölcs például, örömhöz képest, dolgok menetét, ránk bízott, belső békénk, igaz elvekhez, lelkiismeret furdalás, békességet gyakorolni, gőgöt választanánk, következtetésre juthatunk, egyik legnehezebben, héber nyelvben, egyéni élet, embertársakkal való, élet minden, társadalom minden, istenes legenda, jászol benne, jászolban benne, élet csupa, betlehemi félhivatalosban, sötét világ, szent zsolozsmát, föld könnyektől, terhesült föld, vajudó kínnak, megváltás meséje, szürke élet, földi végitélet&#8230, békéd átjárjon, békét Uram, fájdalom bennünk, megtört szív, szeretet micsoda, szív viharja, tenger vésze, örömnek levegőjét, kizajlott búfelhőkön, utolsó árboc, kétség kötött, szenvedő szív, lankadt földművesnek, szél behordta, élhetőbb szebb, élethez bátorságot, égig növőt, titok nyitja, emberi tudást, emberek szívéhez, nyer bocsánatot, örök életre, mosoly honol, szükség mára, emberek fiának, szíveken zúgj, egész nagy, béke tiszta, világban hiába, halált menydörgő, hadak magzatja, arany békesség, egész országot, embernek kedves, szántóvető főldet, most számkivetett, mesterségek mind, békesség alatt, vérbe őltözött, boldogság lakja, egész világot, lelkében kárt, lakását szépen, irántuk érzett, szülői tiszteletet, istentiszteletre senki, egész világ, másik embert, másikat továbbsegítem, következményekből tanuljon, elengedés saját, dolgok kimenetele, másik szembesüljön, másik korholása, saját elképzeléseimre, elengedés kevesebbet, elengedés gyümölcse, ember megleli, múlékony csodát, emlék visszahív, régi film, meghitt tisztaság, tűnt világ, csituló szenvedés, győzelem titka, forrása minden, többiek pontosan, körülötted lévők, szellemi békesség, békességet szeretné, békesség szava, , ,
2021.08 2021. Szeptember 2021.10
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 22 db bejegyzés
e év: 268 db bejegyzés
Összes: 4252 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 0
  • e Hét: 2265
  • e Hónap: 42234
  • e Év: 446494
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.