Belépés
menusgabor.blog.xfree.hu
"A világ pocsolya, igyekezzünk megmaradni a magaslatokon." / DoktorStrix / Menus Gábor
1940.08.11
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Janus arcú magyar Újév 2020, avagy a változások kapujában
  2020-01-09 15:30:08, csütörtök
 
   
 

JANUS ARCÚ MAGYAR ÚJÉV 2.RÉSZ 2020, AVAGY A VÁLTOZÁSOK KAPUJÁBAN...


JANUS ARCÚ MAGYAR ÚJÉV

2. RÉSZ


2020, AVAGY A VÁLTOZÁSOK KAPUJÁBAN...


"Én vagyok a kezdet és a vég..." hirdeti János apostol az Úr mondandóját a szakrális év kapujában, mely az Újesztendő hajnalán különösen időszerű számunkra! A naptári év kapujában őrködő János és antik planéta-isten elődje, a "kétarcú" Janus múltat lezáró és újat indító jellemrajza igazán időszerű a 2020-as évkezdetben! Mert egy oly keskeny kapuban, a kozmikus erők oly szigorú határvonalat húzó tér-idő pillanatában, oly hatalmas változások "szaturnuszi" küszöbén állunk mindannyian, amely a múlt hibáitól való eltávolodásra és tiszta Jézus-hittel teli, felelősségteljes változásokra sarkall bennünket! Ha tovább halogatjuk egyéni és közösségi megváltoztatni valóinkat, súlyos nehézségek törhetnek ránk. Ez a földi polaritás törvénye... Nincs idő a mellébeszélésre!

Kapu, határ, küszöb, idő
- szaturnuszi fogalmak, melyek mindegyike konkrét és szimbolikus értelemben is meghatározza az előttünk álló esztendőt. Megrendítő erejű változások, mozgások határán állunk...

A 2020-as évkezdet fejünk felett látható bolygóállása koncentrált formában igen komoly, körülbelül 500 évente ismétlődő, periódikusan mozgó, történelmi előképet idéz meg - amelyről következő cikksorozatunk, a Kozmikus Újratervezés ad hírt!

A 2020. január 1. elindító égi konstelláció, korszakkapu, amely január 10. és 20. között kulminál. Olyan szellemi-identitásbeli - s nem utolsósorban - világi eseményekre ható "tér-idő kapu" - amely igen komoly üzenetet hordoz, s évekre előrevetítve hív cselekvésre bennünket!

(Bak Szaturnusz-Plútó - leszálló Holdcsomópont együttállása, és Bak Jupiter-Merkúr-Nap bolygócsoportosulása - trigon, majd kvadrát Bika Uránusz - szextil Halak Neptun - trigon Rák Felszálló Holdcsomópont)

Ez az égi konstelláció arra ösztönzi a világi történéseket, hogy

minden eddigi tudásnak vélt tudás,

igaznak hitt, elavult hamisság,

agresszív hazugság,

amely mély válságba sodorta erkölcsi,

politikai, filozófia, gazdasági nézeteinket,

mint a hegyomlás leomoljon,

és új tudás, új falak, új struktúrák, új birodalmak épüljenek...

Szellemi, lelki és fizikai értelemben egyaránt!Az idevezető út, azonban nem lesz könnyű...


A 2020-as év a polaritás végletes kétarcúságát hordozza:

megrendítő nehézsége ellenére

megrendítően felemelő pillanatokat ígér!

Olykor úgy érezzük majd, hogy cseberből vederbe esve, nincs nincs párbeszéd, nincs középút...

Éppen ezzel kényszerít válsztásra mindenkit jó és rossz, igaz és hamis között!


Az egyre sűrűsödő konstelláció egyes részei már 2019 tavasza, más elemei 2019 ősze óta hatnak a Bak csillagjegy égiszében, ám - kiegészülve más hatalmas, olykor pusztító energiájú bolygóhatásokkal - 2020. január 10. és 20. között kulminálódnak, s világi szinten komoly változásokat "világrengető mozgásokat" jeleznek.

Mindennek előzményeit tapasztalhattuk meg az organikus szervezetként működő Földbolygónak olyan területein, amelyek a szakrális földrajz szempontjából Bak "identitású" területre esnek.

Az alábbi néhány eseményt azért idézzük meg, mert jól láttatják az égi üzenetet. Ilyenek: a Balkán-hegységben, a balkáni országokban "gyűrűző“, vagy épp a Görög-szigeteken zajló mozgolódások... De ide tartozik annak az Albániának a fizikai megremegése, borzalmas földrengése is - amely ország a világtörténelemben elsőként nyilvánította ki ateista identitását.

S ehhez a témakörhöz tartozik az egykori világbirodalom, s az "Eu-birodalom" alapító országa, Nagy Britannia "kimozdulása" Európa birodalmi struktúrájából is.

És hogy tovább fokozzuk a "hitetlentamások" számára a puszta “véletlenek" sorát, ide illeszkedik a Mexikót az USA-tól elválasztó fal analógiája, vagy éppen Brüsszel városa, s az ott - vagyis az Európai Unió székvárosban - elindult lassú elmozdulás[i] első mozzanata...

Ám Ausztrália tragédiája sem a véletlen műve! Ugyanaz a Bak Szaturnusz, Bak Plútó és Bika Uránusz bolygók egykori égi jelenlétének "árnyékában" jöt létre az modernkori Ausztrália, amely tragikus módon épp felperzselődik. S ez az az ország, amely szégyen szemre ott tart mára, hogy gyakorlatilag kipusztult az egykori, őshonos Ausztrál őslakosság...

Mivel az igen összetett égi konstelláció, más fontos elemei Bika és Rák csillagjegyekben állnak, megmagyarázzák a további világi történések helyszíneit, az egykori Perzsia területét, Kis-Ázsia térségét, vagy éppen Velencét - hogy a teljesség igénye nélkül csakis a legfrissebb hírekre reagáljunk...


A spirituális tudástól (Bak-Szaturnusz analógia) tehát nem félni kell, a spirituális tudás tudati-gondolati megújulásra ösztönző erejét éltetni kell (Bak-Plútó), hogy az elavult struktúrák szellemi megújításával (Bika Uránusz), Isten mindenhatósága előtti mély alázattal, a Teremtő kozmikus törvényeinek betartásával (Halak Neptun), az Istentől kapott szabad akarattal az ember jót cselekedjen!

Túl sok idő telt el közös történelmünkben, öncélú haszonszerzéssel, hatalmi befolyásolással, a hatalommal való visszaáéléssel, anyagi, lelki, szellemi gyarmatosítással, ősi, egyedi, nemzeti értékek átformálásával, kiirtásával.

Itt az idő, hogy egyéni célok helyett az Életet éltető, jobbító szándékú, magasabb rendű, isteni célok szolgálatába állítsuk - a megújulást sürgető égi erőforrások segítségével - saját emberi erőforrásainkat! (Bak Szaturnusz-Plútó - Leszálló Holdcsomópont együttállás, trigon Bika Uránusz, szextil Halak Neptun)

Ezt segíti a Halak csillagjegyben álló Neptun, mely konstelláció az Unio Mystica, a Minden Egy elvének égisze alatt ontja ránk erőterét, így egyre több ember lesz képes felfogni az összefüggések láncolatát!

Az élet azon ok-okozati törvényét, miszerint életünk történései nem egymástól független események, hanem a Teremtés elvéből fakadó kozmikus rend és törvény szerint működő rendszer részei.

A Halak Neptun az őszinte, Krisztusi szeretet és az iSTeNi igazság jelképe, nagyon komolyan veendő erőtér! Éppen ezért van kitéve ez az értékrend megannyi támadásnak az ellenerő - mondjuk ki bátran - a SáTáN részéről. Mert ez is a polaritás kétarcú törvénye...


Ezért csak bizonyos történelmi korszakonként van akkora akadálya az életet éltető elvek végrehajtásának, mint ma. Csak bizonyos időközönként akkora a gonosz, ördögi szándék, mint ma, s csak a legfontosabb időkben volt annyi hamis, álszent, köpönyegbe bújt "próféta" mint ma. Mindezek okán kimondható, hogy ritkán volt annyi megtévesztett ember, mint ma.

A fejünk felett ható égi konstelláció következő változást hozó bolygója a Bikában álló Uránusz, mely 2019 és 2025 között jár ebben a jegyben, s hirtelen erejével megmozdítja (Uránusz) a lábunk alatt a talajt (Bika).

Ha nem vesszük az égi "adást", Uránusz megújító, szellemi üzeneteit, akkor a régit, az ócskát, a rosszat, a társadalmi, szellemi, anyagi dogmává kövült időszerűtlent, fékevesztett lendülettel omlasztja szét, zúzza porrá, forgatja fel a lábunk alatt.

Ugyanakkor éppen ebben a jegyben állva arra ösztökél, hogy minden, a szerves életet szolgáló tradíciót, ötvözzük az újszerűséggel a fenntartható egyensúly érdekében!

Mindazt, amelyet mindeddig biztosnak,

stabilnak véltünk, hatalmas,

mindent felforgató erejével,

szélvész sebességel alakítja át körülöttünk.


Ha mi magunktól nem változtatunk, akkor fizikai síkon, súlyos kényszerítő erejével hívja majd fel a figyelmünket Földanya, a termőföld, az abból származó fizikai javaink, így a földművelés és állattenyésztés megújítására, a régi szerves hagyomány technológiai megújítására, így például a vegyszerezésnek, a vegyianyagok, használatának és a vízháztartásnak a megreformálására. (Neptun és Uránusz analógiák)

De ugyanez az elkerülhetetlen reform vár bizonyára más, Bika analógiájú életterületekre, így a banki szférára, a pézügyi és biztosítási struktúrákra, a gazdaságra. Vagyis:

az anyagi javak,

a biztonság,

a gyarapodás mélyreható átgondolására!A Bika Uránusz a megújuló energiaforrások és az újszerű technológiák segítségül hívására sarkallja az emberiséget. (a felsorolt kifejezések mindegyike uránuszi analógia)

A harmadik, tömegekre ható, változást hozó, rossz esetben pusztító erejű planétánk a Bakban álló Plútó 2008 és 2023 között hatalmas erejével

képes akár átrajzolni a hatalmi térképet a bolygón,

s a megkérdőjelezhetetlennek, dogmává kövesedett tudásnak,

az anyag elsődlegességére épített szellemi-lelki-anyagi “birodalmaknak"

a mindeddig

rendíthetetlennek vélt bástyáit omlaszthatja szét...


A Bak a hatalom, az egzisztencia, az életben elérhető magaslat, a hegy jelölője a csillagbölcseletben. A Plútó hirtelen, váratlan, durva átalakulások pusztító erejű képviselője, amely tudatmódosító, átváltoztató erejével a hatalmi struktúrákat bomlasztja szét és ad teret a tudattalanból feltörő, az oda száműzött gondolatoknak - a tömeg ereje által.

Elszámolni valója lesz a Jóistennel mindazoknak, akik másokat befolyásolva, önző, egyéni érdekeik okán hazugságra építették a tudomány, a gazdaság, a pénzügy, s általában véve a társadalmi, politikai, szellemi és világi hatalom égigérő falait.

(Bak Szaturnusz-Plútó-Leszálló Holdcsomópont együttállás)


Ám ne legyünk naívak! Az “átadás-átvétel" idején az “irodakulcsokat" nem fogják önszántukból átadni az ellenerő által befolyásoltak, az onnan pénzeltek, az azt kiszolgálók.

A Plútó végletessége a falakat, határokat, gátakat és tudást szimbolizáló Szaturnusszal együttállva, hatalmas ellenszegülést, ideológiai, erkölcsi és fizikai rombolást, káoszt jelez!


A kor nehézsége, hogy

vajon azok a falak, azok az eszmék, azok a hatalmak, azon régi beidegződések omlanak-e össze elsőként, amelyek a hazugot, az elavultat képviselik, s nem azok-e amelyek a tiszta tradíciót?


Az emberiség közös “hullámvölgyének" alján állva,

a kozmikus léptékű változások végső kimenetele nem kérdés! Az út felfelé vezet...

Azonban emberi léptékkel mért életidőnkben, a földi létezésünkben ez a harc bizonyára kemény lesz és igen hosszú ideig eltart még! Éppen ezért nem mindegy, toporgunk-e még, vagy cselekszünk! Nem kérdés, hogy az ellenerő az utóbbit választja...


Janus arcú magyar Újév

2. rész

Link
JANUS ARCÚ MAGYAR ÚJÉV

1. RÉSZ


"Én vagyok a kezdet és a vég..." hirdeti János apostol az Úr mondandóját az Óév és az Újév kapujában, kinek naptári "elődje" Janus, a kezdet és a vég latin planéta-istensége, az antik mitológiák kapuőre, aki a naptári év időkapujában, egyik arcával a múltba, másikkal az eljövendő újévbe tekint...

2020 hajnalán különösen időszerű szembesülnünk e kétarcúsággal! Mert bár a polárisra teremtett világ végletes erőinek harca mindig is dúlt a földi világban, ám a gonosz szándék csak "bizonyos", kozmikus időközönként oly rafináltan, álarcot viselő, s a jónak feszülő, mint mostanság!


A "kétalakú" Iannus január elsejei ünnepének eredete az örök városba való belépésig nyúlik vissza, hiszen Janus a Fórumon átvezető patakon való biztonságos átkelés védelmezője volt. Eredeti, planéta-isten szerepének általánosításával kapta azonban év kapuőre rangját, mivel Janus, olyan kétarcú “napistenség", aki kettéosztja a hanyatló és az emelkedő Nap által a naptári évet.

Ilyenkor, télidőben a nappalok emelkedésének, a napos órák gyarapodásának, a FÉNY SZÜLETÉSÉNEK a fohásza kíséri útját. "Önmagával" szemben, nyáron a "másik" János ünnepen ünnepli "másik arcát". A szakrális év “másik" féltekén azonban a tüzes órák hanyatlasánák kapujában, a sötétedéssel a napos órák számámának csökkenését hozza magával.


Ezt a csillag-logikát vette alapul a keresztény naptári szerkesztés is.

Míg most az Óév és Újév kapujában, a téli napfordulat után üli a keresztény világ János apostol neve napját, addig nyáron, a nyári napfordulatot követően Keresztelő szent János napját ünnepeljük.

Eszerint Janus keresztény naptári "utóda" az a János apostol, ki Jézus kedvenc tanítványa, a Jelenések könyvének szerzője, aki nemcsak a földi dimenzió, azaz a naptári év kapujának őre, de kínzatásaiban ő maga is újjászületett, s látomásaiban megnyílt előtte a menny ajtaja. De ő az a legkedvesebb tanítvány is, akinek

"az Üdvezejtő a végvacsorán minden isteni titkát megjelenté:

ELMÚLTAKRÓL,

JELENVALÓKRÓL

és JÖVENDŐKRŐL."


Janus-János az Óév lezárásának és az Újév elindulásának kapujában őrködik a világ felett csakúgy, ahogy őrködött Jézus keresztfája alatt is, s nem hagyta magára a szenvedőt... De ő az a tanítvány is, aki élete vége felé megírta evangéliumát, amelyben visszatekintve bemutatta azokat az eseményeket, amelyeknek
szemtanúja volt a múltban, s megírta a jövőt, eljövendő látomásait
is a Jelenések könyvében.

János az Időkapuban állva,

a múlt és jővő találkozásában,

két lábbal áll a mindig ható,

Mindenható jelenben...


Ezért a saját szájával hirdette az Úr mondandóját:


“ÉN VAGYOK A KEZDET ÉS A VÉG,

AZ ALFA ÉS AZ OMEGA"Szűk emberi életünkben, az óév búcsúztatásakor mi is a jelenben állva igyekszünk megszabadulni téves, elrontott elhibázott lépéseinktől, gondolatainktól, rossz szokásainktól és cselekedeteinktől, s az újév hajnalán, évkezdetkor fogadalmakat teszünk, mi mindent szeretnénk magunk mögött hagyva az Óévvel együtt elbúcsúztatni, s miben szeretnénk jó irányba változni, amelyhez az eljövendő új esztendő segedelmét kérjük.

Különös kapu, amelynek küszöbén állva még az Istentől elfordult lélek is érzi ilyenkor, hogy az az időminőség, amelyben két lábbal keresi egyensúlyát, az a vég és a kezdet kapuja. S ha csak egy pillanatra is, de a figyelemelterelő pezsgődurrantás, trombitaszó, tűzijátékvillongás hangzavarában megrendítően komoly pillanatokat él át. Mert komolyságra int a felettünk és bennünk rejlő pillanat.

És bizony így van ez az egyes emberekből gyúrt nemzet életében is, mert...

Magyarország életében minden egyes Újév, kegyelmi állapot!

Az újrakezdés lehetőségének ihletett pillanata, amelyben csakis rajtunk áll, élünk-e megrendítően mély spirituális üzenetével, vagy sem!


Különleges módon ugyanis, a Magyar Köztársaság 1989. október 23-i, Radix horoszkópjában,

azaz "születési" képletében, hazánk életének, jelenlegi államformánknak a megszületési pillanatában a Bak csillagjegyben álló Ascendens - amely az új kezdet pillanatának szimbóluma minden hórusz-képben -, "véletlenül" épp a mindenkori január 1-re esik! (Radix Ascendens-Szaturnusz-Neptun együttállás a mindenkori január 1. napján - szemben a Descendens Jupiterrel, a hit, erkölcs, jog, magyarság, kiteljesedés szimbólumával)

Vagyis a szimbólum és a dátum egy és ugyanaz!

Ugyanis a magyarság jelenlegi államformájának küldetése, azaz a jelenkori Magyarország születési horoszkópjának, "testet öltési, születési pillanata", az úgynevezett Ascendens tengelye és a "rajta" álló, Szaturnusz és Neptun bolygók a világunkat meghatározó polaritás és a bolygók szimboluma okán egyrészről a mindenkori, jobbító szándékú újrakezdés jelentőségét, valamint a megújulásban rejlő feladatot, az ezzel járó szaturnuszi nehézségeket és tanulnivalót: így a kitartást és szorgalmat, a megbízhatóságot, fegyelmet és felelősségvállalást, a tiszta hagyományban rejlő bölcsességet és tudást, valamint az önzetlen, igaz, krisztusi szeretetet és ebből fakadó tradíció megélését hordozzák!

A földi polaritás kétarcúságának "másik" olvasata szerint azonban, éppen ezek a bolygóállások terhelnek bennünket kishitűséggel, gátlásossággal, letargiával, valamint a ködösíthetőségét, a becsaphatóságot, sőt a bagatelizálást, az eltántoríthatóságot, a balekságot és hiszékenységet is vázolják. (Radix Bak Ascendens-Szaturnusz-Neptun együttállás)


De mi még a Neptun-analógia a polaritás kétarcúságában?


A SZENT LÉNYEG!

AZ UNIÓ MYSTICA,

A MINDENSÉG EGYSÉGÉNEK,

az ISTENI EGY IGAZSÁGÁNAK a jelképe.Vagyis éppen a mindenkori magyar Újév kapujában álló Neptun bolygó hordozza nagyszerű üzenetként a mindig ránk ható, KRISZTUSI SZERETET és önzetlenség jelenlétét!

S hogy-hogynem a keresztény naptári évkörre "lebontva", ez az Ascendensen (január1.) “álló" Neptun bolygó, azaz a Teremtő Mindenhatóságának és Jézus szeretetének a bolygó-analógiája épp abban a tér és idő minőségben, a mindenkori január 2-án "helyezkedik" el, ahol Jézus naptári neve áll a keresztény kalendáriumban!

S hogy tovább fokozzuk a különösen ritka egybeesések sorát, a "magyarok csillaga", a Jupiter naptári értelemben véve, az évkörben éppen szemben áll ezen bolygócsoportosulással egy szintén kiemelt naptári időminőségben, Sarlós Boldogasszony napján. (Július 2.) Éppen ott és akkor, amikor az életadó búza - mint Jézus jelkép - "aratásának" szent napja van.

Mindez még inkább hangsúlyossá teszi

a nemzet kiemelt küldetését, a Jézusi üzenet hirdetését!

Ennek a magasztos eszmének, érzésnek elfogadására, megértésére, megélésére, az általa való átlényegülésre figyelmeztet bennünket minden egyes évkezdet! S egyben jelzi a cseppet sem könnyű feladatot:


AZ ISTENI IGAZSÁGHOZ VALÓ

RENDÍTHETETLEN RAGASZKODÁST!Hogy mindez véletlen volna? Magyarra fordítva, mindaz a puszta véletlen műve, hogy hazánk asztrológiai képletében, azaz Istentől rendelt szent küldetésében a szent dátum, a szent szimbólum, a bolygóanalógia szent üzenete egy és ugyanaz!?


Nos, nem!


Hatalmas lehetőség - s amint azt látjuk, éljük és tapasztaljuk már három évtizede -, óriási feladat is megfelelni az efféle küldetésnek - mondjuk ki bátran - szakrális elvárásnak...


Véletlenek pedig nincsenek, csakis isteni rendezettség, kozmikus törvényszerűség, és kinyilatkoztatott üzenet van, amelyet az egykori naptárkészítők - ismerve a kozmosz törvényeit, a planéták mozgásának szabályait - még tudtak!


S csak azért mert,


az egykoron kézenfogva járó hit és tudás

kettősségéből mára a tudás eltűnt,

s a puszta hit maradt,mely a világ rendkívül bonyolult összefüggéseire sem az egyes embernek, sem az egyes társadalmaknak nem képes kielégítő választ adni, arról nem Isten, hanem azok a mindenkori írástudók tehetnek, akik a szellemi tudás fölé helyezték a világi érdeket...


Az ő felelősségük, hogy :

az egyedül maradt hit hiszékennyé,

majd hitevesztetté,

végül hit-, azaz Istentagadóvá

tette az emberiséget,

megteremtette azt a támpontok, igazodási pontok nélküli szellemi, leki és fizikai káoszt amelyben ma élünk
, s amely letagadja, kineveti, meghazudtolja, sőt sarlatánnak bélyegzi a kozmikus tudás értő művelőit és továbbvívőit...

Épp ezért ne csodálkozzunk, amikor erről a felemelő spirituális, szellemi síkról "lenézünk" a földre, mindennapi világunkra, olyan súlyos nehézségek, gonoszságok és hazugságok töltik be a hétköznapokat, melyek miatt szellemi fejlődésünk és a világ sorsának jobbra fordulása érdekében (Bak Szaturnusz- Neptunusz), joggal, okkal, sőt kötelezően kell feltennünk az alábbi önszembesítő kérdéseket:

- Ki tudunk-e tartani a nézségek közepette is hittel, bizalommal, erkölcsiséggel?

- Hiszünk-e igazán a Teremtőnkben? Hiszünk-e Jézusban?

- S hiszünk-e egyáltalán önmagunkban?

- Fel tudunk-e zárkózni a magyar elődök egykori nagyságához?

- Tudatában vagyunk-e magasztos, példamutató, saját magunk sorsát is átfordító, jobbító feladatunknak a világban?

-Képesek vagyunk-e ennek az isteni küldetésnek megfelelni?

- Tudunk-e egyáltalán őseinkhez hasonlatosan, mélységes hittel cselekedni, kik Istenhez fordulva, Jézus nevét háromszor kiálltva indultak harcba az igazságért?

- Vagy inkább fogalmazzunk úgy, képesek vagyunk-e ehhez az isteni küdetéshez visszatérni?

- Képesek vagyunk-e szembesíteni magunkat jó és rossz tulajdonságainkkal fejlődésünk érdekében?

- Képesek vagyunk-e egyáltalán szembenézni önmagunkkal és kemény, belső munka árán, saját negatív tulajdonságaink kijavítására törekedni?

- Ki tudjuk-e gyógyítani magunkat a tévhitekből, vakságból, ködösségből, hitetlenségből gyúrt nehézségekből?

- S végül: nehézségeink lehúzó áradatában, vajon Isten hagy el bennünket, vagy mi emberekből álló társadalom vagyunk becsaphatóan alkalmasak arra, hogy elhagyjuk Őt és Igazságát?


Ezzel a kétarcú, januári újjászületés kettős feladatával és aktualitásával, minden egyes évkezdetkor, egyrészt mint egyes ember, másrészt mint társadalom is szembesülhetünk! A 2020-as Janus arcú év harcai - bízzunk benne - elvezetnek bennünket a felsorolt kérdések önszembesítő és helyes cselekvésre buzdító megválaszolásához!


Folytatjuk

Janus arcú magyar Újév 1. rész

Link
JANUS ARCÚ MAGYAR ÚJÉV

3. RÉSZ


Korszakkapu 2020. Január 10 - 20.

2020. Január 10-én, egy nagyerejű Telihold "bekísér" bennünket, abba a végletes határvonalat húzó "korszakkapuba", amely színtiszta tükörként szembesíti az emberiséget a múlt téves beidegződéseivel, hazugságaival, helytelen döntéseivel és a mindeddig halogatott lelkiismereti teendőkkel. Hatalmi játszmáinkat "megrendítő" történések képében "olvassa fejünkre" a Teremtő...


Amint arról korábban írtunk, a 2020-as évkezdetben egy rendkívül keskeny kapuban, a kozmikus erők szigorú határvonalat húzó tér-idő pillanatában, hatalmas változások "szaturnuszi" küszöbén állunk mindannyian.

Ez a kapu, az álarc mögé rejtett évezredes, évszázados múlt hazugságaival szembesít bennünket. Mindazzal a tiszta érzelmeket, erkölcsöt, együttérzést a mindenkori hatalom oltárán feláldozott cselekedetekkel, melyek a kevesek hasznát szolgálták.

A korszakkapu, ahová lépünk a mindenkori birodalmi gondolkodás módtól, és az azt kiszolgáló, befolyásoló törekvésektől való eltávolodásra és tiszta lélekkel-teli, emberséges, felelősségteljes változásra sarkall, vagy kényszerít bennünket.

A döntés a mi kezünkben van!


Egy biztos, nincs idő tovább halogatni az - önmagunk előtt is - elhallgatott, eltitkolt, olykor fájó beidegződéseinket! Mert mindaz, amit az emberiség kicsinyes, hatalmi játszmáival önmagának okozott, végletes nehézségek formájában törhet ránk.

A Január 1-n fejünk felett látható égi állások -amint azt említettük már sorozatunk előző két részében - hatalmas erejű planéták, ritka kozmikus bolygókapcsolódásai, amelyek nagyon erős, felperzselő, brutális erejű, "világrengető" földi megnyilvánulásokat okoznak az életünkben.

(Bak Plútó-Szaturnusz-Leszálló Holdcsomópont együttállás szemben a Rák felszálló holdcsomóponttal, Trigon-szextil fényszögkapcsolatban a Halak Neptunnal, kezdetben Trigon Bika Uránusszal, majd kvadrát Bika Uránusszal!)

Hogy e "világrengető" kozmikus állások, milyen megrendítő politikai, társadalmi, gazdasági, mezőgazdasági, geológiai nehézségeket tárnak elénk - annak korábban említett példáit -, most nem idézzük újra, ám tapasztalhatjuk, hogy a 2020-as Újév első napjaiban a helyzet nem javult, sőt... (Érdemes "visszalapozni" sorozatunk 2.részéhez, a 2020, avagy a változások kapujában... című íráshoz!)


2020. Január 10-én, a fejünk felett látható, nagyerejű Telihold "bekísér" bennünket a korábban már említett január 10-20. közötti "korszakkapuba", hogy mintegy tiszta tükör, a karma ok-okozati törvénye, és az emberi létezést így a történelmet is irányító "hullámmozgás" által visszamenőleg is szembesítsen mindnyájunkat azokkal a tudatosan, vagy olykor öntudatlanul vívott hatalmi játszmákkal, és az azokat eltussoló hazugságokkal, amelyek az emberi érvényesülés egyéni és társadalmi terepén mélyen beleivódtak az életünkbe.

Ezáltal olyan mélyreható változásokat okoztak a modern viselkedési mintákban, emberi viszonyainkban, társadalmi életünkben, hogy sokszor észre sem vesszük már őket.

Azonban félreértés ne essék, a karma, ok-okozati törvénye miatt a mások ellen elkövetett kisebb és nagyobb vétkekkel legalább akkora nehézségeket okoz az ember saját magának, mint másoknak!

(Bak-Rák Telihold, múltat jelképező Bak leszálló holdcsomópont, szemben az életfeladatot jelző Rák Felszálló Holdcsomóponttal, felerősítve a végletes erejű Szaturnusz-Plútó együttállást)

Olyan KORSZAKKAPUBA érkezett az emberiség, amelynek spirituális megértése nélkül, a harmónikustól messze távol eső mindennapjaink problémáinak sorát sem megérteni, sem kiküszöbölni, sem kijavítani nem lehet!

Ha nem foglalkozunk 2020. 01.10-20-as dátummal, ha nem nézünk szembe ezen napok bolygóállásainak a Telihold által a felszínre törő, legfontosabb kozmikus üzenetével, azaz a földi világ poláris alaptörvényével, akkor olyan felperzselő, agresszív időszakba léphetünk, amelyet ember legyen a talpán, ki harmonikusan visel.

Azonban, ha megértjük az Életet tápláló, fenntartó, azt mozgató, aktív-passzív energetikai elv, egymást éltető, működésbe hozó, hullámzó ritmusát, akkor kezünkben lesz a kulcs nemcsak a 2020-as évhez, hanem az ezt követő évezredhez egyaránt!

Ha minden elrontott, téves, hatalmi agresszióra, a másik lenézésére, kihasználására épülő politikai, ideológiai, vallási, társadalmi struktúrát, valamint egyéni beidegződést képesek leszünk a Telihold aranyló tükrében leleplezni, s kisepregetni "saját házunk tájáról is", akkor a változások szele nem ajtostúl ront a házra, hanem a változás szelének hullámhegyén felkapaszkodva, azoknak nem az elszenvedőivé, hanem kulcsfontosságú szereplőivé válhatunk!

Minden jelenlegi problémánk oka, hogy az emberiség elmúlt időszaka a túlburjánzó, aktív energia tombolásáról szólt a földi világban...

Az emberiség
évezredek óta, különösen az 1000-es években, s annak is a második felében, a földrajzi felfedezések korától kezdve sajnos egyre nagyobb mértékben a poláris világ tiszta, eredeti, férfias, azaz aktív elvű energiáit - olyanokat, mint a fennséges, kimagasló, bámulatos, sziporkázó, bátor ötletgazdag - teremtő tulajdonságait kibillent aktív elvekre cserélte fel.

Onnantól kezdve, hogy az ember ezen aktív-férfias energiájú elveket, tömegével, már a nem egy közösség szolgálatára, az isteni igazság éltetésére, hanem az egyén - vagy legalábbis - a mindenkori kevesek hasznára, és egyéni “igazságok" magyarázatára fordította, s ezzel kibillentette a kétarcúra teremtett világot egyensúlyi állapotából.

Ekkor, az ember elárulta a Jóistentől "kapott" tiszta, teremtő, aktív erejét, mert azokat hatalmi célokra, mások leigázásával birodalmak építésére, meglévők elpusztítására, a legtisztább eszméket ideológiai és vallási befolyásolásra, a világi és a spirituális tudást pedig anyagi-világi birodalmak építésére használta.


Agresszív, hatalmaskodó, másokat lekezelő, nagyravágyó törekvéseket hajszolt

a szelídség, az együttérzés, az empátia és a lelkiismeret passzív-nőies minőségével szemben!A megbillent erőtér oly mértékben vette át az irányítást jelenlegi civilizációnkban - nemcsak egyéni szinten, hanem rendszerszinten egyaránt - hogy az elfogadott "normák" végül jelentősen megváltoztatták az egyes ember, mint energia termelő és sugárzó élőény energetikai befolyását a Földbolygón.


Ez a hatalmi szemlélet nyomta rá a bélyegét

az egyes ember és a Teremtett világ kapcsolatára,

az Anyaföld mérhetetlen kizsigerelésére.De ez formálta át különféle szinteken az egyes ember életét is,

s győzte le az együttműködés, az empátia, a szelídség,

a megértés Jézusi üzeneteit.Szinte észre sem vesszük, hogy ez az önmaga hasznát leső, egoista "játszmázás" mennyire torzította el a társadalmi érvényesülés és együttműködés “játékszabályait", a munkamorált, az ember és ember közötti felebaráti viszonyt, a nő-férfi eredendően párkapcsolati "bizalomra" és együttműködésre épülő szeretet-közösségét. S ez a hatalomra törekvés hogyan alkotta meg az emberi féltékenységból fakadó gáncsoskodás mindennapi “rutinját".

Gyermekeink mára pedig olyan agresszív, hatalmi szemléletre épülő mintát kaptak a mindennapokban - olykor a szülői mintákból, a családon belüli erőszakosságból, a multimédiás játékokból, a rajzfilmekből, a moziból, sőt az eléjük tárt történelmi "ideákból" - amelyben felnőve maguk is az agresszió elkövetőjévé, vagy prédájává válnak.

Sokan vallják azt a nézetet, miszerint, ha erkölcsösen nevelik gyermekeiket, akkor nem erre a világra nevelik őket..."- mindez olyan tudati és érzelmi zűrzavart okoz, amely energetikai értelemben káoszt teremt az éterben...

S hogy őszinték legyünk - bármennyire is fájó ezzel szembenézni-, a kevesek hatalmi eszközeként a XX-század csataterein áldozattá váló férfiak helyébe lépő, férfias munkabírásra kényszerített nők kilátástalan élethelyzete megszülte azt a "modern" életfilózófiát, amelynek eredményeként soha nem volt a világban annyi egoista, öncélú érdekeit néző, törtető, hatalomra éhes, másokat lenéző, valódi együttérzést gyakorolni nem képes, mások hátán felkapaszkodó, intézkedő, irányítgató, tehát kifejezetten hamis aktív, férfias energiákat működtető (férfi és) nő a világban, mint most.

Az egészséges polaritásból, az arányosból kibillent, elvakult tulburjánzóvá, hatalmaskodóvá, öncélúvá, felsőbbrendűvé, kisemmizővé, eltipróvá, feltüzeltté, háborúskodóvá, agresszívvé, önteltté váló életszemlélet végül, lenézte, kinevette és eltaposta a vele poláris párban létező nőies- passzív, nyugalmat árasztó, érzelem-gazdagon ölelő életfilozófiát,[b] habitust és erkölcsiséget, vele együtt a passzív energetikai pólust, amelynek a végeredményeként a nyugati típusú társadalmakban kiment a "divatból" a szelíd, elcsendesítő, passzív-női életelv, hiszen össze egyeztethetelenné vált a férfias elvárású mindennapokkal.


Nők milliárdjai dobták el életük eredeti,

[biIstentől rendelt teremtő elvét:

a befogadó, életet továbbörökítő,

óvó, védő, tápláló, életszemléletet,

habitust és viselkedésmódot,

hogy végül magáról,

a gyermekszülés lehetőségéről,

a nőiség legfontosabb értékének,

az önzetlenségből fakadó életadásnak a küldetéséről

is lemondjanak...


Azt mondhatnánk, hogy a párkapcsolati, családi viszony, két ember magánügye. Azonban spirituális értelemben ez cseppet sincs így!

Ugyanis, az egyes ember diszharmonikus energiája, majd a sok egyén összeadódó energiája, ha nem a passzív-aktív pólus ritmikus hullámzását követi, hanem a sok aktív pólust csak ritkán csendesíti le a passzív erőtér, az először csak egyéni “ritmuszavart", végül globális energetikai káoszt eredményez.

Ez az energetikai disszonancia, hat ki először egyéni harmóniánkra betegség, lelkizavar, identitásválság formájában, majd tágítva a kört, ez a feszült, forrongó aktív erőtértől duzzadó energetikai zavar éri utól párkapcsolati, családi környezetünket, később közösségi, társadalmi, nemzeti, a nemzetek közötti erőteret, hogy végül a Föld bolygó energetikai színterén keltsen zavart.

Mert, mi történik nőies-passzív energia nélkül a világban?

Felperzselődik...

Hiszen hiányzik belőle a “vizes" lecsendesítő hatás.


Épp ez történik a könnyfakasztó látványú, éppen felperzselődő, vízcseppekre szomjúhozó Ausztráliában, ahol a jelenlegi bolygóállások, épp azokban a történelmi időkben voltak az “Égboltra festve", amelyek meghatározták és kialakították a jelenlegi civilizációt a földrészen. Először, amikor a fehér, holland gyarmatosítók megjelentek a távoli kontinensen (1606 Bak Szaturnusz, Bika Uránusz), majd amikor a Brit Korona gyarmatává vált a sziget (1770 Bak Plútó, Bika Uránusz), végül, amikor kikiáltották jelenlegi független államformájukat (1901. Bak Szaturnusz-Jupiter). A távoli földrész lakkossága oly mértékben cserélődött ki ez idő alatt, hogy összesen 2.5%-ra tehető mára az eredeti bennszülött lakosság száma, akiket, mint az állatokat szó szerint levadásztak az egykori gyarmatosítók. Ejtett-e értük egy csepp könnyet a modern, magát civilizáltnak mondott világ?

Nos, rendkívül félelmetes, hogyan dolgozik a karma, történelmen is átívelő, ok-okozati törvénye!

(a jelenlegi, múltat, a múlt hibáit jelképező Leszálló Holdcsomópont a Bakban állva, a fent említett és most a fejünk ismétlődő bolygókkal áll fényszögkapcsolatban!))


Nézzük tehát,

mi történik,

ha megbomlik a világi polaritás egyensúlya!A polaritás energetikai diszharmóniája, azaz a két fél összejátékából az egyik fél eltűnése belső űrt, hiányállapotot okoz... Azonban, a szerves élet egységének, a teljességre törekvés kozmikus törvényének okán, ez a belső űr manifesztálódni fog először is a fizikai környezetünkben, majd saját fizikai testünkben betegségek formájában.

Emberi szervezetünk működése és minden élő, szerves organizmus, mint szervezet működése, ugyanis nem más, mint gondolataink és érzéseink hasonmás fizikai lenyomata.

Ezért

Egyéni, egyensúlyi kibillentségünk,

hárításaink, emberi természetünk hiányosságai

- mint a a passzív lecsendesítő, empatikus erőtér, így

a lelkiismeret hiánya,

avagy éppen túlműködtetett energiáink

- mint az aktív pólus, harcias, gyarmatosító, egoista szemlélete


nemcsak saját testi egészségünkben hagynak nyomot, hanem

"meghosszabbított, kitágított" önmagunkon:

személyes élletterünkön, az abban élők egészségében, birtokolható környezetünkön,

végül, tágabb világunkban,

a Föld bolygón, mint élő, organikus szervezet testén,

azaz a "természetén" okoz súlyos károkat!


Általánosságban tehát, belső hárításaink, érzelmi disszonanciánk, folyamatos versenyhelyzetre edzett viselkedésünk, feszült és ideges természetünk, hovatovább agressziónk idővel átsugárzik majd párkapcsolati szervezetünkre, azaz tovább él a házaséletünkben, családi, majd tágabb közösségi, azaz társadalmi szervezeteinkben, nemzeti szerveződésünkben, s végül a bolygó testi mivoltában, annak szervezetében, az Anya-természetben mutatja forrongását, "érzelmi" feszültségét.

Ez maga a szerves műveltség ok-okozati alaptörvénye,
annak minden isteni teremtményre érvényes rendszerbiológiája, a csillagbölcselet összefüggésrendszere!

Világunk pusztító eseményei, a tűzeseteken át, a háborúkig és vulkánkitörésekig,

az egyre aktiválódó Napkitörésekig,

a hatalmas tornádók és a nem szokványos, mindent elsöprő szélviharok a kibillent, aktív, férfias energia, a yang túlburjánzó jelzései.

(A világunkat alkotó négy elemből a Tűz és a Levegő, az aktív erőtér kifejeződései, a Föld és Víz elemek pedig, a női pólus megnyilvánulásai)

Míg a szökőár, a tenger alatti földrengések, az árvizek és fékevesztett esőzések, vagy éppen ez utóbbi drasztikus hiánya, sőt a befogadást követelő emberek (tíz)millióinak a “mozdulása"

éppen e hiányzó, nőies, érzelmi, jin energiák

figyelemfelkeltő "jaj-kiáltásai", azaz a kitöltetlen, az ember által nem működtetett energetikai űr,

hivatlan “benépesítői"!

Azaz, ha tömegével nincs, az a nő, az az embermennyiség, aki működésbe hozza mindennapi életével, viselkedésével, érzelmi megnyilvánulásaival, szokásrendszerével a tiszta, nőies, yin energiát a földi világban, akkor a duális kettősség törvénye okán, a földi világ jelenlegi kibillentségéből, még mélyebbre zuhan, mely akár helyrehozhatatlan sérüléseket okozhat mind emberiség, mind a kék bolygó szerves működésében.

Azonban ne tévedjünk meg egy pillanatra sem!

Az egónk mindig többre, nagyobbra, hatalmasabbra vágyó fogságából kivezető, nőies-passzív, lecsendesítő, szelíd, önzetlen, istenkereső energiákra nekünk embereknek van szükségünk!

Önmagunk megváltoztatásán, lelkünk megmentésén kellene fáradoznunk, mert az

Anyatermészet idővel kiheveri az őt ért sérüléseket,

a KORSZAKKAPU kérdése csak az:

hogy velünk vagy nélkülünk?


[biS hogy mi ebben a mi küldetésünk?

Egy "yin országban", magyar hazában élő, a nőies erőterű, Boldogasszony által oltalmazott nemzet gyermekeiként, a magyar nyelvet értő és magyarul gondolkodó férfiaknak és nőknek?

Nos, ezzel folytatjuk....


Janus arcú magyar Újév 3. rész

Link
 
 
0 komment , kategória:  Bölcsességek és gondolatok.   
Címkék: elsődlegességére, felelősségteljes, megreformálására, kibillentségéből, versenyhelyzetre, bolygóhatásokkal, megnyilvánulásai, végeredményeként, civilizációnkban, holdcsomóponttal, ködösíthetőségét, bolygóállásainak, figyelemfelkeltő, figyelemelterelő, szervezeteinkben, csillagjegyekben, megváltoztatásán, meghosszabbított, beidegződéseivel, gyarmatosítással, haszonszerzéssel, csillagbölcselet, szembesülhetünk, végrehajtásának, államformájukat, tulajdonságaink, cselekedetekkel, összefüggéseire, erőforrásainkat, féltékenységból, környezetünkben, együttműködésre, játékszabályait, manifesztálódni, erőszakosságból, identitásválság, 2020-as évkezdetben, kozmikus erők, múlt hibáitól, földi polaritás, előttünk álló, 2020-as évkezdet, világi történéseket, hegyomlás leomoljon, polaritás végletes, egyre sűrűsödő, organikus szervezetként, szakrális földrajz, alábbi néhány, balkáni országokban, fizikai megremegése, témakörhöz tartozik, JANUS ARCÚ MAGYAR ÚJÉV, AVAGY VÁLTOZÁSOK KAPUJÁBAN…, Kozmikus Újratervezés, Bika Uránusz, Halak Neptun, Felszálló Holdcsomópont, Nagy Britannia, Európai Unió, Leszálló Holdcsomópont, Unio Mystica, Minden Egy, Szaturnusz-Plútó-Leszálló Holdcsomópont, FÉNY SZÜLETÉSÉNEK, VAGYOK KEZDET ÉS VÉG, ALFA ÉS AZ OMEGA”, Magyar Köztársaság, Radix Ascendens-Szaturnusz-Neptun, Descendens Jupiterrel, Radix Bak Ascendens-Szaturnusz-Neptun, SZENT LÉNYEG, UNIÓ MYSTICA, MINDENSÉG EGYSÉGÉNEK, ISTENI EGY IGAZSÁGÁNAK, KRISZTUSI SZERETET, Teremtő Mindenhatóságának, Sarlós Boldogasszony, ISTENI IGAZSÁGHOZ VALÓ, RENDÍTHETETLEN RAGASZKODÁST, Szaturnusz- Neptunusz, Hiszünk-e Jézusban, Plútó-Szaturnusz-Leszálló Holdcsomópont, Halak Neptunnal, Trigon Bika Uránusszal, Bika Uránusszal, Bak-Rák Telihold, Felszálló Holdcsomóponttal, Olyan KORSZAKKAPUBA, Brit Korona,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Piros  Esti mese  Vannak olyan  Darvasi László tollából  Szabó Kila Margit versei  Kellemes hétvégét ! .....  Facebookon kaptam  Ősz Anyu  Gatyában  Elő a plédekkel!  Facebookon kaptam  Darvasi László tollából  Itt a kávé  A magas fák ormain át . . .  Míg élek  No comment  Meleget várunk, vénasszonyok n...  Koratavasz  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Harmonia.......  Gatyában  Juhász Gyula: Idegen erdőben  Facebookon kaptam  Őszi növényeink  Facebookon kaptam  Isten kgyelmet ad az érdemtele...  Facebookon kaptam  Alvó cica  Vitaminbombaként emlegetik az ...  A magas fák ormain át . . .  Facebookon kaptam  Kicsi angyal jókívánsága !  Facebookon kaptam  Szódabikarbóna jótékony hatása...  Vidám hetek a Balatonnál (Rég...  Juhász Gyula: Idegen erdőben  Őszi csoda  Vitaminbombaként emlegetik az ...  Gatyában  Facebookon kaptam  Pihi  Higgy magadban......  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Őszi csoda  Facebookon kaptam  Merengés  Halló Október!  Őszi este  Facebookon kaptam  Rózsa csokor vázában  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Facebookon kaptam  A magas fák ormain át . . .  Mai napi mosoly.....  Ki is az a Dolores Cannon ?  Meteorit  Villámlás  Reggeli gondolatok  Balettforgás  Facebookon kaptam Cs Ildikótól  Úgy fogom fel a dolgokat, ahog...  Csanádi Imre: Őszköszöntő  Csanádi Imre: Őszköszöntő  Darvasi László tollából  Facebookon kaptam  Aranyosak  Merengés  Facebookon kaptam  Őszi este  Régi konyha  Szép mai napot !........  Sárhelyi Erika: Őszi dal  Facebookon kaptam Cs ildikótó...  Imádlak  Káposzta - az egészségünk szol...  Ahol nincs  Sárhelyi Erika: Őszi dal  Őszi este  Régi konyha  Facebookon kaptam  Rózsa csokor vázában  Vita magammal  Szép estét kedves látogatóimna...  Zsíros kenyér  Harmonia.......  Ezt hozta az ősz.  Régi konyha  Úgy fogom fel a dolgokat, ahog...  Meleget várunk, vénasszonyok n...  Október 15. - A Fehérbot Nemze...  Jó éjszakát!  Nincs joga  Facebookon kaptam  Szép estét kedves látogatóimna...  A rendes férfi kerestetik .......  Csak a zene 
Bejegyzés Címkék
2020-as évkezdetben, kozmikus erők, múlt hibáitól, földi polaritás, előttünk álló, 2020-as évkezdet, világi történéseket, hegyomlás leomoljon, polaritás végletes, egyre sűrűsödő, organikus szervezetként, szakrális földrajz, alábbi néhány, balkáni országokban, fizikai megremegése, témakörhöz tartozik, egykori világbirodalom, puszta &#8220, véletlen műve, modernkori Ausztrália, igen összetett, további világi, teljesség igénye, legfrissebb hírekre, spirituális tudástól, spirituális tudás, elavult struktúrák, hatalommal való, megújulást sürgető, összefüggések láncolatát, élet azon, értékrend megannyi, polaritás kétarcú, életet éltető, legfontosabb időkben, fejünk felett, lábunk alatt, jegyben állva, szerves életet, fenntartható egyensúly, figyelmünket Földanya, abból származó, régi szerves, elkerülhetetlen reform, banki szférára, anyagi javak, gyarapodás mélyreható, megújuló energiaforrások, felsorolt kifejezések, hatalmi térképet, anyag elsődlegességére, életben elérhető, hegy jelölője, hatalmi struktúrákat, tudattalanból feltörő, tömeg ereje, ellenerő által, onnan pénzeltek, elavultat képviselik, tiszta tradíciót, emberiség közös, kozmikus léptékű, földi létezésünkben, harc bizonyára, utóbbit választja&#8230, antik mitológiák, eljövendő újévbe, polárisra teremtett, földi világban, gonosz szándék, jónak feszülő, örök városba, naptári évet, nappalok emelkedésének, napos órák, fohásza kíséri, tüzes órák, csillag-logikát vette, keresztény naptári, téli napfordulat, keresztény világ, nyári napfordulatot, földi dimenzió, menny ajtaja, végvacsorán minden, világ felett, mindig ható, saját szájával, jelenben állva, újév hajnalán, kezdet kapuja, figyelemelterelő pezsgődurrantás, egyes emberekből, újrakezdés lehetőségének, megszületési pillanatában, mindenkori január, magyarság jelenlegi, úgynevezett Ascendens, világunkat meghatározó, bolygók szimboluma, megújulásban rejlő, , ,
2021.09 2021. Október 2021.11
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 11 db bejegyzés
e év: 293 db bejegyzés
Összes: 4274 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 858
  • e Hét: 858
  • e Hónap: 22278
  • e Év: 482401
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.