Belépés
menusgabor.blog.xfree.hu
"A világ pocsolya, igyekezzünk megmaradni a magaslatokon." / DoktorStrix / Menus Gábor
1940.08.11
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Szász Károly versei
  2020-03-14 21:30:05, szombat
 
   
 SZÁSZ KÁROLY VERSEI


Szemerjai Szász Károly (Nagyenyed, 1829. június 15. - Budapest, 1905. október 15.) református lelkész, a Dunamelléki református egyházkerület püspöke 1884-től 1903-ig, emellett költő, drámaíró, műfordító, esztéta, politikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja.

Apja Szász Károly matematikus és államférfi volt. Szász Károly (1865-1950) politikus, irodalomtörténész és Szász Béla (1868-1938) jogász, költő, műfordító apja.

Minden irodalmi műfajban alkotott (Nagykőrösön Arany János társaságában balladákkal is próbálkozott); önálló szépirodalmi műveit az irodalomtörténet kevésbé maradandónak ítéli, viszont a magyar kulturális életben jelentős szerepet játszottak műfordításai és irodalmi elemzései. Madách Imre Az ember tragédiája című drámájáról ő írta az első elemzést.Szász Károly önéletrajra ifjúkoráról - Szász Károlytól
/Budapesti Szemle 731, 732, 733 szám - megjelent 1938 - 1-28 o./

Link
ANGYAL ÉS ÖRDÖG


A fejedelem szólt a művészhez:
"Két képet fess nekem művész!
Én vert arannyal megfizetlek,
Ha mindkettő kedvemre lész.
Egyikre fesd a legszebb angyalt,
Minő csak a mennyben lehet;
A másikra az ördögöt fesd,
Minőnek őt te képzeled."

A művész véve a parancsot,
Nemes szerényen meghajolt,
Szép homlokán felgyult az eszme,
De ajka egy hangot se szólt.
Vevé a vásznat, a festéket,
És a teremtő ecsetet,
Elzárkózott csendes lakába,
És éjet napot összetett.

Készült a két kép, de munkában
Nem látta őket senki sem,
Félkészülőben vágyott volna
Birálni sok kiváncsi szem.
De végre fejedelme elébe,
Viszi munkáját a művész,
- El van leplezve mind a kettő -
"Uram a kettős munka kész."

"Vegyétek le a leplet róla!"
Parancsolá a fejedelem.
Sok kéz lenyúlik; de előlép
Maga a művész hirtelen:
"Megengeded uram, a leplet
Magam vegyem le" szól ekép,
S leleplezi az egyiket... Oh!
Mely ragyogó, eszményi kép!

Bájos leánykép, melynél szebbet
Nem látott soha földi szem:
Mennyei öröm fénylik arcán,
Ajkán mosolyg a szerelem,
És szemének kék tükörében
- Mit fel nem zavar szenvedély -
Feneketlen s még is átlátszó
Tengerszem mosolyg: a kedély.

Fehér homloka derüjében
Egy cherub tisztasága van,
Selyem hajának szála oly fény,
Melynek árnyéka is arany.
Keblét emeli a lehellet,
Kezét imára kulcsolá;
S bár szárnya nincsen, hogy repüljön,
De mégis égből szállt alá.

A fejedelem jóváhagyólag
Intett fejével, és szemét
A képről a művészre, aztán
A tömegen jártatva szét,
Szólt: "szebb alakot álmaimban
Sem láttam ennél óh művész!
Leplezd le már az ördög képét,
Jutalmad fejedelmi lész!"

De a művész szigoru szemmel
Végigtekint saját művén...
"Ha ti nem leltek hibát benne;
De annál többet lelek én.
Mosolya hideg, szeme lankadt,
Homlokán nincs elég varázs..."
S fölleplezvén az ördög képét
Büszkén kiált: "Im itt a más!"

S az ördög képét még kiváncsibb
Szemekkel kémli a tömeg.
Keresi szarvát, hosszu farkát,
Sötét szemeitől remeg,
De ámulat! a szörny helyett egy
Gyönyörü arc mosolyg elé,
A százszor fényesbb kép előtt el-
Homályosul az angyalé.

Derültebb homlokán a fénynek
Részegitőbb varázsa ég.
Szemében vakítóbb a sugár,
És csábítóbb a szendeség.
Míg arcán reszket mámor és kéj,
Zilán kibontott fürtivel
Villanyfolyam szikrázva játszik...
Ugy epeszt és úgy ingerel!

És mintha ajka félig nyitva
Lihegne titkos kéj után,
És szeme álmodozni hívna
Homályos édes éjszakán,
S mintha az arcon, egy veszélyes
Örvénybe összefolyna ott
Mind, ami édest és halálost
Az őrült vágy álmodhatott.

"Ez hát az ördög? felkiáltnak,
Egy angyalnál szebb női kép!"
De csendet int a fejedelem most;
És a művész eléje lép:
"Én értelek - mond - igazad van;
Jutalmad bizton felvehetd,
Egy szép asszony szivünknek angyal
És ördög egyaránt lehet!"EGY GONDOLAT


Ha nyugodt homlokomra néha
Árnyat vet egy bús gondolat,
Mint a futó felhő árnyéka,
Mely csendes tó tükrén mulat:
Azt hű szemed már észre vette,
Hogy szempillámon könny rezeg:
Hová gondoltam? - kételkedve
S szelid mosollyal kérdezed.

Hová gondoltam? - Isten tudja!
Jő s elröpül a gondolat,
Mint vándormadárnak útja,
Felhős, felhőtlen ég alatt:
Vándor daru a végtelenbe
Száll - s elnyeli a távol ég...
- De tedd csak hű kezed kezembe,
Megmondom: mire gondolék.

Csak arról gondolkoztam, édes,
Ha majd napunknak fénye vesz:
Melyönk jut majd előbb a véghez,
A sir partján első ki lesz?
Mert fogjuk legerősebben bár
Egymás kezét egész uton:
A végponton az egyik nem vár
S otthagyja párját, jól tudom.

És abban is megnyugszom, hogyha
Te léssz, ki előre mén.
Mert látni téged sirba rogyva,
Tudom, hogy túl nem élem én.
Homályos árnyán temetődnek
Mint hattyué hal el dalom...
- De hogyha én halok előbb meg:
Mi lesz belőled, angyalom?FÜLEMILE DAL


Kicsi fülemile dalol,
Elrejtőzve, ki tudja hol?
Nem hallja más, csak én hallom
S szívem elmereng a dalon.

Fekszem a zöld fűbe' hanyatt,
Rengő bokor árnya alatt;
A madár mindegyre dalol,
Kihallik a bokor alól.S amint szertehordja a szél,
Szívemben is visszhangja kél,
Szívem kellő közepében:
Olyan búsan, olyan szépen!

Azt énekli az a madár:
Egyszer van az életben nyár,
S mikor eltöltöd a nyarat,
Csak a száraz lombja marad!HARANGSZÓ
Nem tudom Uram, hogy a hála
Pár tördelt szóba belefér-e,
De köszönöm, hogy jókedvedben
Odatettél anyám szivére.

Hogy lelke tiszta templomának
Fölém hajolt a legszebb íve,
S mikor megálmodott egy este:
Nekem harangozott a szíve.

Köszönöm minden dobbanását,
Az imádságot, a szerelmet;
Hogy elhangzott a dal szivében
S bennem most szent echók felelnek.

Hogy életem göröngyös útját
Az ütemére járom szebben.
Hangját keresem tettben, szóban
S kitáruló leány szivekben.

És köszönöm, hogy takargattál
Az ő szive nagy melegével -
Hogy jutott mindég asztalomról
Másoknak is ital meg étel.

Bevallom: vessződ sokszor megvert
S jártam a sötét, keskeny hídon...
Az ő szive piros harangja
Kondult meg csak, hogy visszahívjon.HAZÁMHOZ


Hírt sem hallok már felőled,
Erdős, völgyes szép hazám!
Most, hogy távol vagyok tőled,
Most szeretlek igazán.
Azt a völgyet, azt a bércet
Soha nem feledhetem,
S kél szivemben vágyó érzet:
Hogy zokogjak kebleden!

Semmi, semmi ki nem pótol,
El nem mossa képedet;
Kérdem a sebes folyótól:
Mért hagyott el tégedet?
Kérdem a szálló madártól:
Tán kiszáradt a berek,
Hogy tőled ő is elpártol,
Mint a hűtlen emberek?...

Gondolom: a nehéz felhő
Arcod özvegy fátyola;
Gondolom: a síró szellő
Egy ismerős furolya;
Gondolom: a virágillat
Esdő sóhajod talán;
S pásztortűz az a kis csillag
Kék havasod oldalán...

Téged látlak minden képben,
Mely felém száll messzirül.
A sík rónán minden lépten
Béreid árnya leng körül.
Búcsuzó anya - fiának
Szent ereklyeképet ad,
S az, - habár az évek szállnak -
Mindig kebelén marad!IDUNA


Ne kapd föl nevét kósza hir!
Adj néki nyugtot, néma sir!
Fedezd be árnnyal, zöld berek!
Felejtsétek el, emberek!

Nem élt avégett: hogy nevét
A hir szellője hordja szét.
S ha dalolt: mint a csalogány,
Magának énekelt csupán.

Szelid dalán, - mit tudta ő:
Elmereng-é az átmenő?
Vagy pusztában elhangzik-e
Lelkének hangja: éneke?

Hagyjátok el hát, hadd legyen
Felejtett sirja jeltelen:
És néma hideg sirkövén
Ne légyen köny: csak az enyém!

Ne több virág: mint amelyet
A jó természet ültetett:
Ne több dal: csak mit egy szelid
Bús csalogány énekel itt.

Felejtsétek el, emberek!
Fedezd be árnnyal, zöld berek!
Adj néki nyugtot, néma sir!
Ne kapd föl nevét, kósza hir!IFJÚSÁG ÉS SZERELEM - ELŐSZÓ - Részlet


lm hosszú sorban a dalok,
Multamnak emléklombjai;
Szivembe láthatsz általok -
Oly sokat tudnak mondani!

Egyik lapon vidám mosoly,
Másik lapon bús köny ragyog,
- A mit belőlök olvasol:
Megmondja mi voltam s vagyok!

De ne feledd : hogy mind, a mi
Éltemben fényes, vagy setét,
Szivem reménye, álmai,
Most mind tiéd, mind, mind tiéd!


KARÁCSON


Jövel, családok ünnepe, karácson!
Úgy várom, mint a gyermek, jöttödet.
Pedig nincs ajándékra kilátásom,
S veled is egy esztendőm lesiet.
De én csak emlékeszem már, nem remélek;
A múltban és nem a jövőben élek.

Emlékezem. Hullt nagy pelyhekben a hó,
Mintha szitálták volna ízibe.
De kandallónál édesebb a jó szó,
S több szék nem fért voln' a sok közibe,
Oly jó meleg volt a tűz és az érzés,
Az édes szép családi egyetértés.

Mi körben ültünk, két öreg s hat apró,
Nem volt közöttünk egy is idegen.
A kilencedik az öreg kandalló,
(Ennek szíve tartott oly melegen.)
Apa, anya, gyermeke egy rakáson:
Oh szép karácson, oh áldott karácson.

Apánknak lelke nem ült soha veszteg,
Beszélt nekünk, ha mást nem: egy mesét,
Ajkunk mosolygott, szemeink könnyeztek.
(Oh mint érzem most e könyűk becsét!)
A mese végén volt egy fényes angyal,
Kit gyermekálom szárnyán hoz a hajnal.

Oh mint repestek szíveink e szóra!
(Akkor hívők, hogy vannak angyalok.)
Alig vártuk, hogy üssön már az óra,
S fektessenek le anyai karok;
Hogy álmodozzunk, - álmunkban bizonnyal
Meg fog jelenni nekünk is az angyal.A MAGYAR ZENE


Hallod, hallod a hegedűt!
Oh, hogy sír, hogy kesereg!
Négy kis húrban ennyi bánat
Nem is tudom, hogy fér meg!
Mint az erdő néma árnyán
A csalogány éneke;
Mint az édes anya sírján
Zokog árva gyermeke...

Hallod, hallod a hegedűt!
Oh figyelj húrjaira!
Hogy kél, hogy zúg végig rajtok
A Rákóczi vihara,
Benne vád és benne bánat
Mely lesújt, meg fölemel.
Sír a multon, - ám díjába
Nagy jövendőt követel!
Átka fölzúg... abba kardok
Csattogása elvegyül;
Csatazaj csörög... pedig csak egy
Kis nyirettyű hegedűl.

Hallod; hallod a hegedűt!...
Most megint a néphez szól.
Milliók öröme, búja
Visszhangzik húrjaiból.
Most a csikós kurjantása
S vidám füttye hangzik fel,
Amikor a csárdás közben
Barna szép leányt ölel.
Majd az arató leányok
Ajkiról kél játszi dal,
Föl-fölzendül, s időnként a
Távol messziségbe hal.
Most a bús legény keserve,
Kit babája megcsala...
Ablak alatt, titkos éjben
Fel-felsíró furolya.

Majd a három százados bú
Ríkatja a húrokat,
Olyan érzőn, olyan fájva:
Hogy a húr is megszakad...

Hallod, hallod a hegedűt!
Buzdít, kacag, keserget...
Négy kis húrban annyi érzés
Nem is tudom, hogy fér meg!...MIBŐL LESZ A KALÁCSKA?


Miből lesz a kalácska?
- Búzácskából.
S a búzácska?
- Kikél a barázdából.
Eke vasa eltemeti,
Lanyha eső költöget.
Nap sugára feltámasztja,
Lábát kasza elvagdossa,
Ló a szérűn megrugdossa,
Két kemény kő összezúzza,
A gazdaasszony megdagasztja,
Forró kemencébe dugja,
S ha kiveszi, látod:
Megsült a kalácsod.REMÉNY S VALÓ

1

Remélni! - Ah, ez üres szónak
Hangját lelkem megunta rég.
E játék gyermeknek való csak,
Egy röpke szappanbuborék.

2

Légvár! - Ah, én is épitettem,
S a más perczben földön hevert.
Kis fészek egy fal-szögeletben,
Jött egy pajkos gyerek - s levert!

3

A lány s a hír csalárd mosolyja
Nem tartja meg a mit igért;
S a sziv ezeknek rabja volna?
S mindent adnál - e semmikért?

4

E szétfoszló szines felhővel
Ne üzd gyerekjátékidat!
Alkudj meg bátran a jövővel,
Mondd meg: mit adsz, kérdd meg: mit ad?

5

Te megfizetsz munkával, tettel;
Szerencsét, nyugalmat az ád.
S méltó, hogy lelked' arra tedd fel:
Hited, családod és hazád.

6

E három szó, hidd el, nem ábránd!
Ez a való szerencse s üdv.
Ne nézd mint eltűnő szivárványt,
De nap gyanánt, mely áldva süt.

7

Ha hű munkád és gondod által
Ezekre raktad házadat:
Szállj szembe sorssal és világgal,
Az ég ne félj, rád nem szakad.

8

Mint bércznek, mely fölött a vészek,
Ártalmatlan robogtak át,
Ormán büszkén áll a sasfészek
S nap aranyozza homlokát.ÚJ ÉV NAPJÁN


Reggel korán, a mint felérzek,
Zsong a szobám, mint egy kis fészek.
Sugás-bugás: "nem ébred mégsem?"
Alig várhatják ébredésem.

Kisebb fiacskám, nagyobb lányom
Siet, hogy nekem jót kívánjon;
Aztán versenygnek a nagyobbak,
Hogy melyik tud kívánni jobbat.

Az anyjok jő legutoljára,
S ajkamat egy hő csók lezárja.
A mint lágyan, némán borul rám,
Mint sárga partra csöndes hullám.

Szememben üdv s öröm-köny fénylik,
Mit mondjak én viszont ma nékik?
Ez üdvömért mit tudjak adni?
Oh van-e áldás, olyan, annyi?

Megáldom őket mind egyenként,
Adjon az ég rajok meleg fényt,
Hogy nőjenek, mint gyönge plánta,
S viruljanak e szép világba.

Még annyit mondok a fiuknak:
Az életbe ha majd kijutnak,
Mit én csináltam kezdve gyengén,
Folytassák ők azt jobban, mint én.

A lányoknak - mit isten adhat,
Kívánom nekik a legjobbat:
Legyen mind anyjához hasonló,
Oly szép, oly hü, oly munkás, oly jó!

megjelent: Vasárnapi Ujság, 1877. január 7. (1. szám)


FORDÍTÁSOK


Heinrich Heine: EGY ASSZONYI ÁLLAT


Szerették egymást szívből, igazán:
Egy betörő, s egy csavargó leány.
Ha az, horgára jó zsákmányt kapott,
A lány az ágyra dőlt és - kacagott.

A napok jó kedv és örömbe teltek,
Éjente egymás kebelén pihentek.
Hogy a fiút elcsípték, - amaz ott
Az ablakból látván ezt - kacagott.

Üzenteté a fiú a leánynak:
"Jere be hozzám, epedek utánad -
Jer a fogházba, híved sorvad ott..."
A lány a fejét rázta s - kacagott.

Hajnalba' négykor húzták a fiút fel,
Holttestét pontban ötkor hantolák el -
És amikor ütötte a hatot:
A lány poros bort szürcsölt s - kacagott.

Fordította Szász KárolyHeinrich Heine: A GRÁNÁTOSOK


Orosz fogságból jő két granátos,
És francia hon felé tartnak,
S hogy érnek a német határhoz,
Szótlanul fejet hajtnak.

Szomorú hírt kelle hallaniok meg:
Hogy Frankhon - hogy Frankhon romba'!
Legyőzve, szétszórva a francia sereg,
S a császár, a császár fogva!

Egymásra borulva sír a két hadfi.
Iszonyúbb hír oh lehetne-e még?
S megszólal az egyik: «Meg fogok halni,
Régi sebem kiújult s nagyon ég.»

Mondja a másik: «Vége mindennek!
Én is szeretnék halni te véled -
Ámde reám feleség vár s gyermek,
S számukra nincsen nélkülem élet.»

«Bánom is én sorát nő- s gyerekeknek -
Másra van szűmnek, különbre ma gondja,
Hahogy éhesek, úgy koldulni mehetnek -
Oh de a császár, császárom fogva!

Kérlek oh pajtás, össze ha estem,
Hogyha a lélek elhagy örö9kre,
Franciahonba vidd el a testem,
Temesd el otthon francia földbe.

Piros szalagon ím e kereszt:
A becsületrend - tedd a szívemre,
Azután puskám' jobbomba helyezd,
És kösd fel a kardot övemre.

Így akarok feküdni a földben,
Mint őr, kinek ajkán elhal a hang -
Ámde az ágyúk hangja ha dörren,
S lovak dobogását ha hallom alant -

S átugrat a császár sírom tetején,
S kard zörren, villan sok hősi kézben -
Fegyverben a sírból kikelek én,
A császárt, a császárt hogy védjem!»

Fordította Szász KárolyHeinrich Heine: A HÍR


Ébredj fiú, nyergelj hamar,
Pattanj lovadra fel,
Tüskön-bokron Duncan király
Várába gyorsan el.

Lopózz a színbe s tudd meg ott,
Ha egy lovász benyit:
- A két királyleány közül
Menyasszony hogy melyik?

Hahogy a barna, hozzad úgy
A hírt sietve meg -
De hogyha tán a szőke az,
Sietned nincs minek.

A boltba' végy egy kötelet,
Lépésben lovagolj,
Ha haza érsz, tedd azt elém,
S egy árva szót se szólj...

Fordította Szász Károly 
 
0 komment , kategória:  Szász Károly  
Címkék: irodalomtörténet, gyerekjátékidat, vándormadárnak, szappanbuborék, félkészülőben, villanyfolyam, egyházkerület, műfordításai, franciahonba, visszhangzik, gondolkoztam, szépirodalmi, megdagasztja, gazdaasszony, maradandónak, próbálkozott, jóváhagyólag, emléklombjai, ereklyeképet, becsületrend, legerősebben, szempillámon, szertehordja, feltámasztja, társaságában, fölleplezvén, visszahívjon, megnyugszom, búzácskából, nagykőrösön, megrugdossa, balladákkal, szögeletben, visszhangja, legutoljára, elzárkózott, irodalomtörténet kevésbé, magyar kulturális, ember tragédiája, első elemzést, fejedelem szólt, legszebb angyalt, mennyben lehet, ördögöt fesd, művész véve, teremtő ecsetet, kettős munka, leplet róla, művész hirtelen, cherub tisztasága, fejedelem jóváhagyólag, tömegen jártatva, Szász Károly, SZÁSZ KÁROLY VERSEI, Szemerjai Szász Károly, Magyar Tudományos Akadémia, Apja Szász Károly, Szász Béla, Nagykőrösön Arany János, Madách Imre Az, Budapesti Szemle, ANGYAL ÉS ÖRDÖG, FÜLEMILE DAL, IFJÚSÁG ÉS SZERELEM, MAGYAR ZENE, MIBŐL LESZ KALÁCSKA, REMÉNY VALÓ, Vasárnapi Ujság, Heinrich Heine, ASSZONYI ÁLLAT, Hogy Frankhon, Fordította Szász Károly, Tüskön-bokron Duncan,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
04.02. 11:41 Kvótaper - Uniós bíróság: Magyarország, Lengyelország és Csehország nem tel...
04.02. 11:31 Kvótaper - Varga Judit: Magyarország továbbra sem kér a migránskvótából
04.02. 11:21 Koronavírus - MSZP: vagy csak írásbeli, vagy csak szóbeli érettségi legyen
04.02. 11:21 Koronavírus - Orvosi arcpajzsokat nyomtat az Airbus
04.02. 11:21 ITM-államtitkár: mostanáig közel 2900 informatikus munkába állítását segíte...
04.02. 11:21 La Liga - A Barcelona Neymart és Martínezt is akarja
04.02. 11:11 ÁSZ: lezárult a köznevelés ellenőrzési rendszerének vizsgálata
04.02. 11:01 Koronavírus - Tojásszövetség: húsvétig már nem változik a tojás ára
04.02. 11:01 Koronavírus - Karácsony újabb járatsűrítésekre utasította a BKK vezetését
04.02. 11:01 Koronavírus - Oroszországban 2021-re halasztják az idei évre tervezett néps...
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Fagyos kezek és lábak  Március vége  Vízcseppes rózsa  Isten megszegte a kijárási til...  Pio atya Teljes film magyarul  Facebookon kaptam  Sexy nők  Kellemes délutánt kívánok  Facebookon kaptam  Most tedd meg legalább!  Isten megszegte a kijárási til...  Április bolondja az, akit álta...  Az ember teremtetésének célja  Kislány napernyővel  Jó reggelt kedves látogatóimna...  Kellemes délutáni pihenést  Gerberák  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  A férfi legyen a család papja:...  Egy kis mosoly is  Kibomlott a cipőfűződ, meg ne ...  Csokor vázában  Facebookon kaptam  Kellemes délutáni kikapcsolódá...  Facebookon kaptam  Márk Miklós, Lelked gyönyörű s...  Png virág  Vigasztaló sorok a - Kijárás ...  Márk Miklós, Lelked gyönyörű s...  ÁPRILIS 1. - BOLONDOK NAPJA R...  Elmélkedés az önkéntes karanté...  Tulipánok  Április 1.  Nők kendőben  ÁPRILIS 1. - BOLONDOK NAPJA R...  Facebookon kaptam  Jézus egyetlen vigasza a keres...  Szolgálat  Isten hozott virágos Április!  Facebookon kaptam Cs ildikótól  Avilai Szent Teréz minden erej...  Harmónia......  Áprilisi tréfálkozás  Scherer bíboros: „Viták ...  A héten nemzeti emlékhellyé ny...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Eljött végre április! Április ...  Szép estét  Gyümölcsoltó Boldogasszony ünn...  Mai nap képe - gyönyörű virág  Fehér rózsa  Ferenc pápa a hajléktalanokért...  Imádkozzunk együtt napról napr...  Facebookon kaptam Krisztina ba...  Png nő  Békés estét - jó éjszakát kív...  Facebookon kaptam Cs ildikótól  Hosszú életet biztosító gyümöl...  Adakozás  Óvintézkedések gyermekek számá...  Szuhanics Albert Ne félj!  Facebookon kaptam  Április ... Ó Április!  Sexy nő  Néptelen utcákon  Egy Kis Nyugalmat - Neoton fa...  Az E-vitamin és a szívizomsej...  Eljött végre április! Április ...  Szèp estét kedves látogat...  Szolgálat  Tavaszi kép  A szívünk mélyén keressük az U...  Hosszú életet biztosító gyümöl...  Facebookon kaptam  A Szentírás üzenete - 2020. áp...  Virágok vázában  Kislány macik  Szuhanics Albert Ne félj!  Szuhanics Albert Ne félj!  Pio atya Teljes film magyarul  Kislány rózsa csokorral  Április bolondja  Facebookon kaptam Krisztina ba...  Szentmisék a Hegyvidéki TV csa...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Pope Francis-Holy Mass at Casa...  Április Esőt érlelő  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Krisztina ba...  Április bolondja, május szamar...  Kislány virágot szed  Útravaló – 2020. április...  Óvintézkedések gyermekek számá...  Mai nap zenéje: Bodnár Attila...  Eljött végre április! Április ...  A héten nemzeti emlékhellyé ny... 
Bejegyzés Címkék
irodalomtörténet kevésbé, magyar kulturális, ember tragédiája, első elemzést, fejedelem szólt, legszebb angyalt, mennyben lehet, ördögöt fesd, művész véve, teremtő ecsetet, kettős munka, leplet róla, művész hirtelen, cherub tisztasága, fejedelem jóváhagyólag, tömegen jártatva, ördög képét, művész szigoru, szörny helyett, százszor fényesbb, őrült vágy, angyalnál szebb, fejedelem most, művész eléje, szép asszony, futó felhő, zöld fűbe, madár mindegyre, bokor alól, életben nyár, száraz lombja, ütemére járom, sebes folyótól, szálló madártól, hűtlen emberek, nehéz felhő, síró szellő, ismerős furolya, évek szállnak, esztendőm lesiet, jövőben élek, édes szép, öreg kandalló, mese végén, fényes angyal, erdő néma, csalogány éneke, édes anya, néphez szól, csikós kurjantása, csárdás közben, arató leányok, három százados, szérűn megrugdossa, gazdaasszony megdagasztja, röpke szappanbuborék, pajkos gyerek, sziv ezeknek, való szerencse, mint felérzek, mint lágyan, csavargó leány, ágyra dőlt, fiút elcsípték, ablakból látván, fejét rázta, lány poros, német határhoz, francia sereg, császár fogva, lélek elhagy, becsületrend &#8211, kardot övemre, hang &#8211, ágyúk hangja, császár sírom, sírból kikelek, császárt hogy, lovász benyit, hírt sietve, árva szót, irodalomtörténet, gyerekjátékidat, vándormadárnak, szappanbuborék, félkészülőben, villanyfolyam, egyházkerület, műfordításai, franciahonba, visszhangzik, gondolkoztam, szépirodalmi, megdagasztja, gazdaasszony, maradandónak, próbálkozott, jóváhagyólag, emléklombjai, ereklyeképet, becsületrend, , ,
2020.03 2020. április 2020.05
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 3 db bejegyzés
e év: 75 db bejegyzés
Összes: 3909 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1353
  • e Hét: 6961
  • e Hónap: 3338
  • e Év: 173081
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.