Belépés
menusgabor.blog.xfree.hu
"A világ pocsolya, igyekezzünk megmaradni a magaslatokon." / DoktorStrix / Menus Gábor
1940.08.11
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Prohászka Ottokár
  2020-05-06 22:15:07, szerda
 
   
 
PROHÁSZKA OTTOKÁR


Prohászka Ottokár (Nyitra, 1858. október 10.- Budapest, 1927. április 2.) magyar római katolikus pap, író, filozófus, politikus, teológus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, országgyűlési képviselő, Székesfehérvár tizenötödik megyés püspöke. A magyar keresztényszocializmus legjelentősebb képviselője, az 1920-as évek Magyarországának egyik legbefolyásosabb embere, a magyar egyháztörténet egyik legismertebb alakja, egyben a 20. századi magyar történelem egyik legvitatottabb személyisége is.

1905-ben kapta meg Székesfehérvár püspöki székét. Már főpapi beiktatásakor a magyar közélet egyik legtiszteltebb egyénisége, aki a liberalizmus és az egyház összefonódásának filozófiáját és annak fontosságát hirdette. Székesfehérvár fejlődésének nagy pártolója, az egyházmegye puritán, közvetlen, tevékeny, mecénás és adakozó püspöke. Ezzel szemben nyílt antiszemita, a numerus clausus-törvények magyarországi beiktatásának vezéregyénisége. 1927-ben bekövetkezett hirtelen halála megrendítette a magyar közéletet. Püspöki székvárosában gyorsan kultusza alakult ki: szobra és emlékműve is áll a városban, park és utca őrzi nevét, sírtemploma, a Prohászka Ottokár-emléktemplom Magyarország egyik legnagyobb egyházi épülete. Halálakor Sík Sándor így fogalmazott:

"Mindnyájan árvák lettünk. A legnagyobb magyar ember, Magyarország apostola, Székesfehérvár próféta-püspöke, mindnyájunk édesapja meghalt."
Prohászka Ottokár

LinkProhászka Ottokár Összegyűjtött munkái

LinkVálogatás Prohászka Ottokár közszerepléseiből, 1919-1927.(Cikkek, interjúk, beszédek)

Link
Aki morzsákkal beérni nem tudja, és egy kardért mindenről lemondani nem tud, annak nincs missziója az igazságnak szolgálatára!

Prohászka OttokárAzért én azokat a jóembereket, kik a munkáson segíteni akarnak, de a keresztény elveket nem akarják; nem értem és sajnálom. Sajnálom, hogy cérnaszálakkal dolgoznak ott, ahol minden szakad, kivéve azt a kötelet és köteléket, melyet Krisztus Urunk sodort. Ezzel kötjük mi össze a repedező világot. Ezzel kötjük ki hajónkat egy jobb jövőnek révpartjához. De a keresztény elvek csak az anyagot nyújtják, csak a követ és a maltert adják; azon az alapon és abból az anyagból kell építeni. S mit építünk? A szövetkezést építjük ki, s a munka és munkás jogainak védelmét. Teljesen egyetértünk azokkal, kik azt mondják: a társadalmat gazdasági téren kell megreformálni. Ez legyen a jelszó, mellyel a munkásnép elé állunk. Jobb sorsot kell számára biztosítanunk, s egyelőre azt nem lehet másképp, mint a szövetkezetek által. Tehát minél több hitelszövetkezetet, fogyasztási szövetkezetet, takarékmagtárt, munkásegyletet. A legnagyobb izgató a rettenetes szegénység, mely terjed, ezt a szegénységet kell megkötnünk erényes, józan, mértékletes élet által, s azután gazdasági érdekeinknek biztosítása által a szövetkezetek révén. (Iránytű, 43. l.)

Világhy Zoltán (szerk.): Idézetek Prohászka püspök szövetkezeti gondolataiból... azt mondják, eddig is volt kereszténység, s nem segített rajtunk! Jóakaró ellenfelem hallgas rám; volt, igen, megvolt a kereszténység, de elfordultak tőle, s az aranyborjúnak áldoztak; túl-licitálták szép szavakkal, szabadsággal, liberalizmussal; gebulyát ettek, s megvesztek; de most látjuk, hogy bolondját járták, s azért vissza akarunk térni a testvéri szövetkezés mezejére, s ennek a szövetkezésnek az alapjait, az elveit seholsem találjuk meg oly erősen és érvényben, mint éppen a kereszténységben. (Iránytű, 41. l.)

Világhy Zoltán (szerk.): Idézetek Prohászka püspök szövetkezeti gondolataiból,,A beszéd is valami, de a léleknek édesfia mégis csak a nemes tett. A fascista példából, mely a nemzetellenes elemek lehetetlenné tételét oly fényesen viszi keresztül, mindenesetre sokat tanulhatnak az ébredő magyarok a nemzeti érzés megvédelmezése tekintetében. Őket nem lehet jogrendre és légnemű elvekre való hivatkozással elcsitítani. Én az erőszakot nem védem, és nem istápolom, de az erőszaknak is vannak néha történelmi föladatai. A fontos az, hogy az ébredők vezetését továbbra is nagyhitű és fennkölt gondolkodású emberek tartsák a kezükben."

Prohászka Ottokár: Interju 1922Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért

Ne higgye valaki, hogy a vallással átitatott középkorban nem kellett üldözést szenvedni az igazságért. Kellett, legfeljebb a forma, a hivatkozás volt más, mert mindig voltak és lesznek kiemelkedő tanúság tevők.
A mi korunkban talán azt jelenti a nyolcadik boldogság, hogy Isten felé tartunk egy olyan világban, ahol sokan tudni sem akarnak Istenről. Legszívesebben kiiktatnák a hívő embereket az olyan világból, ahol nem kell az Isten, mert más dolgokat imádnak helyette.
A nyolcadik boldogság viszont azt jelenti, hogy a végtelen felé vágyakozunk, mert bennünk is van valami végtelen.

Virágvasárnap

Áldott az Úr nevében érkező Király !-kiáltozták.
Békesség a mennyben és dicsőség a magasságban
Lk.19,38

A keresztény nép
az örök élet pálmáját
tartja kezében,
azt lengeti,
s azzal vonul végig
a világ történelemben.

Prohászka Ottokár"Dum spiro, spero. - Amíg élek, remélek. "

Prohászka Ottokár
Egy szép imádság Prohászka Ottokártól, Égi Édesanyánkhoz.

Akinek te vagy az anyja - Prohászka Ottokár imája

Szent Szűz, akinek te vagy anyja,
annak hite legyen az ereje!
Ha velem van az Isten,
ha egymagam állok is,
mindig többségben vagyok.
S akinek édesanyja te vagy,
Boldogságos Szűz Mária,
az nem érzi magát elhagyatva,
hiszen a te anyai oltalmad
mindenhová kíséri.
Fordítsd reám szemeidet,
irgalmas Szűz Anyám!A haza nem föld, melyet nomád népek sátorfái mérnek, nyájaik patái föltúrnak; a haza oly föld, mely otthonunk lett, melyhez életünk tapadt. A nemzet nem néptömeg, hanem egyetérző, rokon nép; egy érzés, egy élet. Hosszú századokon át lett azzá!... A magyar nép nemzeti eszményei mind a kereszténységből valók. Minden, ami szent, nemzeti lett; s minden, ami nemzeti volt, szent lett.

Prohászka Ottokár: Iránytű a magyar ifjúság számára,,Hála Istennek, hogy a választójog megszűkítését a kormány tervbe vette, hála Istennek, hogy ebből a frázisos, ostobán demokrata - mert nem is igazán demokrata - lázból kifelé megyünk. [...] A választójogot igen is meg kell szűkítenünk addig a mértékig, hogy a megbízható és felelősséget érző néprétegek kezébe legyen letéve a legnagyobb érdek, az ország érdeke."

Prohászka Ottokár: Interju 1922Hiszek a Szent Szívben és szeretetében!
Hiszek a lelkek szent közösségében.
Hiszek a szeretet végső győzelmében!

Prohászka Ottokár: Szeretethimnusz
A két Szent Szív tisztelete

Az Úr Jézus és Szűz Mária
Szentlélekben egyesült két Szent Szívének
A Szűzanya tanította a látnoknak a következő fohászokat:

Jézusom, átadom magamat Neked
Szűz Mária Fájdalmas és Szeplőtelen Szíve által,
hogy mindenkor vigasztaljam Szent Szívedet!

Jézus Szentséges Szíve,
jöjjön el a Te országod
Szűz Mária Fájdalmas és Szeplőtelen Szíve által!


Története

A franciaországi Kérizi-nenben a Szűzanya
már 1955-ben kérte a világ felajánlását a két Szent Szívnek,
hogy megmentse a válságba került népeket:

'Családjaitokat, nemzeteiteket,
az egész világot fel kell ajánlani,
de most ugyanabban a felajánlásban
Jézus Szentséges és Irgalmas Szívének
az én Fájdalmas és Szeplőtelen Szívemnek,
a Szentlélekben egyesült Szívünknek! ...
Mert az engesztelő szeretetből fakadó felajánlás
átalakítja Szívünk sebeit az élet forrásává ...
E két Szív, amelyet ugyanaz a szenvedés kötött össze,
diadalmaskodni fog ugyanabban a királyi uralomban.
Ez azonban csak akkor valósul meg egyetemesen,
ha már előbb a szívetekben létezik. Bensőtökben,
lelketek titkos szentélyében akarjuk lerakni
isteni királyságunk alapjait: az irgalmasság,
a világosság és a szeretet uralmát,
amely elhozza a földre a kimondhatatlan égi béke szellőjét.'

Kérizinen, 1955. október 1.

'A világ, miután felajánlották, elkerüli a pusztulást és az Isten áldásának fog örvendeni ...
Mert meg kell menteni a világot, de megmentője nem az erőszak, hanem a Szentlélek és a mi Szívünk!'

1956. június 1.


A Szűzanya szavai

'Jézus az első helyet akarja elfoglalni szívetekben,
de meghagyja szabadságotokat,
hogy ti magatok adhassátok meg Neki az első helyet ...
A Szentatya példájára menjetek, keressétek fel azokat a lelkeket,
akik várnak valakit, hogy ismét beszéljen nekik Isten szeretetéről.
Senki ne kételkedjék abban,hogy így lassan kibontakozik a lelkek egysége,
a szeretet csodálatos jele, ami felemeli világotokat'.

1964. február 25.


'A szenvedést és a halált nem Isten teremtette,
hanem az ember okozta bűnével.
Isten az élet, Isten visszautasítása pedig bűn.
De mily csodálatos az Úr szeretetének gondoskodása,
hogy a szenvedést, a bűn természetes gyümölcsét
az üdvösség eszközévé alakítja át ...
Mert Krisztus óta a szenvedés értelme már nem aggasztó kérdés vagy nehézség,
hanem egyszerűen Krisztushoz való hasonlóság és megdöbbentő kiváltság ...
Szenvedni hallatlan hatalmat jelent, mely nektek megadatott:
nem csonkítás, nem kudarc, hanem győzelem, mert Krisztus Teste vagytok immár ...
A szenvedésből fakadó érdem nemcsak a szenvedőnek fenntartott jó.
A szeretet gyümölcse Krisztus egész Testének használ.
Így a szeretetből elfogadott szenvedésnek megváltó ereje van.
A lelkek segítségben, támogatásban részesülnek, s üdvözülnek,
mert valamikor valaki imádkozott és szenvedett értük.'

1964. március 14."Ideálizmus nélkül nem ér az élet semmit. A zsidó fajban ez az ideálizmus nincs meg, és belőlünk is cinikus blazírtsággal ki akarja ölni. A zsidó degenerált faj és legalkalmasabb a miazmák befogadására. Ezek ellen a miazmák ellen kell nekünk védekezni a kereszténység ősi ellenálló erejével."

Prohászka Ottokár: Szeged 1921


,,A jogegyenlőség egy szép elv, de mi elveken tönkremenni nem akarunk. Az elvek nem arra valók, hogy mi húzzuk a rövidebbet, hanem annyit a jóból, amennyit az élet körülményei elviselnek. [...] A mi harcunk az önvédelem. Igenis a zsidósággal, a szabadkőművesekkel, a nemzetköziséggel szemben állunk, ezt lehetetlen letagadni, szépíteni, elmázolni. Hiába beszélnek az emberi jogok egyenlőségéről, minket frázisokkal meg nem tévesztenek."

Prohászka Ottokár: 1922. januárKelet hatalma a mi domború mellkasunkon tört meg,
Nyugat civilizációja széles hátunk mögött indult virágzásnak.

Prohászka Ottokár - dézi: Zachar József - Egy ezredévi szenvedés

KŐ AZ ÚTON


Gondolod, kerül életed útjába
Egyetlen gátló kő is hiába?

Lehet otromba, lehet kicsike,
Hidd el, ahol van, ott kell lennie.

De nem azért, hogy visszatartson téged,
S lohassza kedved, merészséged.

Jóságos kéz utadba azért tette,
Hogy te megállj mellette.

Nézd meg a követ, aztán kezdj el
Beszélgetni róla Isteneddel.

Őt kérdezd meg, milyen üzenetet
Küld azzal az akadállyal neked.

S ha lelked Istennel találkozott,
Utadban minden kő áldást hozott.

Csak utóbb derült ki, hogy a ,,Kő az úton" nem is Prohászka Ottokár, hanem egy német költőnő verse. (Elisabeth Fesche verse - Fordította Kempelen Attila.)


Kő az úton... - Videó

Link

Légy olyan, mint a madár,
Mely alól, ha kivágják a fát,
Nem zuhan le, hanem
Még magasabbra repül.

Prohászka Ottokár


Mi a liberális garázdálkodásnak és embernyúzásnak az alapja? Az önzés, a szeretetlenség, az igazságtalanság; egymást agyon versenyezni, legázolni, eltaposni, elnyomni. Ebből a lyukból fúj az a büdös, mételyes szél és szélvész, mely az emberiséget jelenleg nyomorgatja.

Világhy Zoltán (szerk.): Idézetek Prohászka püspök szövetkezeti gondolataiból,,Milyennek látom a parlament színvonalát? Hát talán nem csodálkozik rajta, hogy mélységes pesszimizmussal vagyok nemcsak a nemzetgyűléssel, de a parlamentarizmus egész intézményével szemben. Ez az új bábeli torony, ahol hovatovább két ember sem fogja érteni egymást. A szociáldemokrácia és a zsidódemokrácia [sic!] egyébként lényegi egység, nem különös tehát, hogy most taktikából és ökonómiából is együtt vannak."

Prohászka Ottokár: 1923Nem síró szemek, hanem mosolygó lelkek hozzák a legnagyszerűbb áldozatokat.

Prohászka Ottokár: 1914Nincs feltámadás és élet a nép hazafiságában s honszeretetében, nincs feltámadás a nép idealizmusában, míg gazdasági létünk meg nem erősödik, s míg a falu, mint kultúrtényező, nem üli meg feltámadását...

Prohászka Ottokár,,Az olaszokat irigylem Mussolinitól. Az a példátlan egység, amellyel az olasz nemzet Mussolini jóindulatában és jó szándékaiban bízik, egyenesen megrendítő. Hallatlan tanulságok kínálkoznak megszívlelésre, teszem azt, hogy csak nemzeti formában képzelhető el a modern állam, s hogy a szociáldemokráciát ki kell kapcsolni az állami szervezet tényezői közül. Csodálatos és örvendetes felébredés ez. Mussolini nagyon jól tudja, mit kell tartania a szláv veszedelem miatt. A francia és az angol egyaránt nem látja ezt, csupán a bűvös politikai lángelme: Mussolini, aki azonban a mi szempontunkból eddig mégiscsak titokzatos Maia istennő, lefátyolozott arcú, nem tudni, kicsoda néz föl alóla."

Prohászka Ottokár: Olasz példa


Ó ISTENEM


szeretlek téged forrón, mélyen,
nem mert kárhozatos szörnyű éjjen
örök tűzbe vetsz, ha elhagylak;
vagy mert egednek ékességét,
szent örömben úszó angyali zenéjét
ígéred nékem szárnyaid alatt.

Hanem mert a kereszten karjaid kitártad,
emberi szívemet, Szívedre vártad,
rútul kiszögezve, jaj, felém hajoltál,
vérfutotta arcod, forró tüzes oltár!
Bűnömért viselt el szörnyű ékességet.
Meg nem állottál a gyötrelmek mezsgyéjén:
átmentél az éjjek szörnyűséges éjjén,
gyalázat és szitok,
lélekhóhérok és gyötrelemkárpitok födtek,
kísértek, jaj, az utolsó szóig!
Rettentő mértékkel méred szeretésed!
Ó hadd legyek, én legyek könnyező vetésed,
Ó hadd legyek, én legyek a te aratásod,
míg gyötrelmeiddel lelkem földjét ásod.

Szeretlek, szeretlek, nem mert megmentettél,
hanem mert a vérig, halálig szerettél.
S amint te szerettél szeretlek most téged,
életem és lelkem felkínálom néked.
Szeretlek, szeretlek, te vagy a Királyom,
Istenem, Mindenem, örök Mennyországom.Szeress nagyon, szeress áldozattal, szeress kifogyhatatlanul! Ne hagyd magad legyőzetni a nehézségekkel, közönnyel, sikertelenséggel.

Prohászka Ottokár


A szociáldemokrácia az ő osztályharcával embereket, öntudatos embereket akar a küzdőtérre állítani, de az osztályharcnak, a gyűlölségnek etikájával. A szövetkezetek ellenben szintén embereket akarnak állítani a gazdasági mérkőzésnek porondjára, de nem a gyűlölségnek, hanem a szeretetnek szellemében. S aztán nemcsak embereket akarnak a szövetkezetek nevelni, hanem a szövetkezés a testvérülésnek, a testvériségnek is akar iskolája lenni. A régi kereszténység egy szív, egy lélek, a szeretés gyülekezete volt, melyben mindenki megtörte testvérjével a kenyeret

Prohászka Ottokár,,A zsidóság valamennyi európai és egyéb országból a nemzeti típust akarja száműzni, következőleg helyesnek tartom, hogy a szemitizmust mint közös gyökérproblémát ugyancsak az erők egyesítésével intézzék el. Megéri, hogy a szent cél [sic!] érdekében más-más államok, fajták fiai találkozót adjanak egymásnak."

Prohászka Ottokár 1925 ősz 
 
0 komment , kategória:  Prohászka Ottokár  
Címkék: legbefolyásosabb, magyarországának, kereszténységben, garázdálkodásnak, sikertelenséggel, kifogyhatatlanul, kereszténységből, összefonódásának, nemzetköziséggel, parlamentarizmus, vezéregyénisége, pesszimizmussal, szabadságotokat, gyökérproblémát, honszeretetében, igazságtalanság, szeretethimnusz, visszautasítása, zsidódemokrácia, osztályharcával, nemzetgyűléssel, liberalizmussal, franciaországi, legvitatottabb, gyötrelmeiddel, kimondhatatlan, legalkalmasabb, legtiszteltebb, legnagyszerűbb, diadalmaskodni, embernyúzásnak, székesfehérvár, megvédelmezése, munkásegyletet, szeretetlenség, egyháztörténet, 1920-as évek, magyar egyháztörténet, magyar közélet, egyház összefonódásának, egyházmegye puritán, numerus clausus-törvények, magyar közéletet, legnagyobb magyar, kardért mindenről, igazságnak szolgálatára, munkáson segíteni, keresztény elveket, repedező világot, jobb jövőnek, keresztény elvek, anyagot nyújtják, Prohászka Ottokár, PROHÁSZKA OTTOKÁR, Magyar Tudományos Akadémia, Prohászka Ottokár-emléktemplom Magyarország, Halálakor Sík Sándor, Prohászka Ottokár Összegyűjtött, Válogatás Prohászka Ottokár, Krisztus Urunk, Világhy Zoltán, Idézetek Prohászka, Prohászka Ottokártól, Szent Szűz, Boldogságos Szűz Mária, Szűz Anyám, Hála Istennek, Szent Szívben, Szent Szív, Szűz Mária, Szent Szívének, Szűz Mária Fájdalmas, Szeplőtelen Szíve, Szent Szívedet, Jézus Szentséges Szíve, Szent Szívnek, Jézus Szentséges, Irgalmas Szívének, Szeplőtelen Szívemnek, Mert Krisztus, Krisztus Teste, Zachar József, Elisabeth Fesche, Fordította Kempelen Attila,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Tanítványa voltam.  Boldog születésnapot az ünnepe...  Szép estét kívánok Mindenkinek...  Png csokor  Ízületet támogató értékes tápa...  Fenn a mennyben az Úr minden g...  17 869 az új fertőzött és elh...  Róka  Facebookon kaptam Krisztina b...  Pihenő kutyus  Marius van Dokkum ( Andijk , 1...  Téli este  Furcsa barátságok !  Kávé töltés  Facebookon kaptam Cs Ildikótól  Ima a Családom védelméért  Cica a fán  Téli este  Kávé töltés  Szép estét kedves látogatóimna...  Nekünk is volt.....  Ernst Ferenc - Jöttek, ahogy m...  Két deci forró szeretetre vágy...  Facebookon kaptam  Nagyon szép.......  Facebookon kaptam  Téli este  Marius van Dokkum ( Andijk , 1...  Kohut Katalin: Kérdés (pundurk...  Facebookon kaptam  Kegyelem  Péntek......  Furcsa barátságok !  Facebookon kaptam Krisztinától  Milyen egyszerű is volt akkori...  Facebookon kaptam  Ne félj sírni.  Facebookon kaptam  Png csokor  Cica az egerek között........  Gitár  Téli este  Kegyelem  Facebookon kaptam  Téli este  Kellemes teázást  Szép mai napot kívánok mindenk...  Szép mai napot kívánok mindenk...  Mi mindenre jó a teafilter?  Ha boldog akarsz lenni  Bátorítás........  Róma......  Cica  Facebookon kaptam  Szép estét kívánok Mindenkinek...  Csak ilyet találtam  Késett imádság  Kávé töltés  Nagyon szép.......  Fehér rózsa  Menyecske ruha.......  Nagyon szép.......  Mai harmónia kártyám  Marius van Dokkum ( Andijk , 1...  Cincike  Nagypéntek előtt  Facebookon kaptam  Jó reggelt kedves látogatóimn...  Róma......  Ha boldog akarsz lenni  Üdvözlet Szegedről !.......  Ízületet támogató értékes tápa...  Ima a Családom védelméért  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Cica az egerek között........  Vidám napot ! ......  Kávé töltés  Marius van Dokkum / A "szép-ko...  Spurgeon - Január 28  Facebookon kaptam  Mi az a terheléses asztma?  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Nagyon szép.......  Boldog születésnapot a ma ünne...  Szép napot kívánok!  Irina Samoilova / Hószobrok a ...  Nyári emlék  Facebookon kaptam  Hosszú évek távlatából . . .  Egy férfi a kislányával lépett...  Ízületet támogató értékes tápa...  Facebookon kaptam  Harmonia.......  Néha mikor betelik a pohár a m...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Simon a cica  Angyal 
Bejegyzés Címkék
1920-as évek, magyar egyháztörténet, magyar közélet, egyház összefonódásának, egyházmegye puritán, numerus clausus-törvények, magyar közéletet, legnagyobb magyar, kardért mindenről, igazságnak szolgálatára, munkáson segíteni, keresztény elveket, repedező világot, jobb jövőnek, keresztény elvek, anyagot nyújtják, maltert adják, anyagból kell, szövetkezést építjük, társadalmat gazdasági, szövetkezetek által, legnagyobb izgató, rettenetes szegénység, szegénységet kell, szövetkezetek révén, aranyborjúnak áldoztak, testvéri szövetkezés, elveit seholsem, léleknek édesfia, nemes tett, fascista példából, nemzetellenes elemek, ébredő magyarok, nemzeti érzés, ébredők vezetését, vallással átitatott, hivatkozás volt, nyolcadik boldogság, olyan világban, hívő embereket, olyan világból, végtelen felé, örök élet, világ történelemben, szép imádság, anyja &#8211, kereszténységből valók, magyar ifjúság, választójog megszűkítését, kormány tervbe, választójogot igen, legnagyobb érdek, ország érdeke, lelkek szent, szeretet végső, következő fohászokat, franciaországi Kérizi-nenben, világ felajánlását, válságba került, egész világot, engesztelő szeretetből, élet forrásává, szenvedés kötött, királyi uralomban, szívetekben létezik, szeretet uralmát, első helyet, lelkek egysége, szeretet csodálatos, ember okozta, üdvösség eszközévé, szenvedés értelme, szenvedésből fakadó, szenvedőnek fenntartott, szeretet gyümölcse, szeretetből elfogadott, lelkek segítségben, élet semmit, zsidó fajban, ideálizmus nincs, zsidó degenerált, miazmák befogadására, miazmák ellen, élet körülményei, nemzetköziséggel szemben, emberi jogok, ezredévi szenvedés, akadállyal neked, német költőnő, liberális garázdálkodásnak, emberiséget jelenleg, parlament színvonalát, parlamentarizmus egész, legnagyszerűbb áldozatokat, olaszokat irigylem, olasz nemzet, modern állam, állami szervezet, szláv veszedelem, angol egyaránt, bűvös politikai, , ,
2021.12 2022. Január 2022.03
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 8 db bejegyzés
e év: 8 db bejegyzés
Összes: 4307 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1321
  • e Hét: 15588
  • e Hónap: 63678
  • e Év: 63678
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2022 TVN.HU Kft.