Belépés
menusgabor.blog.xfree.hu
"A világ pocsolya, igyekezzünk megmaradni a magaslatokon." / DoktorStrix / Menus Gábor
1940.08.11
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Babits Mihály: Idézetek
  2020-09-10 19:00:47, csütörtök
 
   
 BABITS MIHÁLY: IDÉZETEK


Babits Mihály /Szekszárd, 1883. november 26. - Budapest, Krisztinaváros, 1941. augusztus 4./ költő, író, irodalomtörténész, műfordító, a 20. század eleji magyar irodalom jelentős alakja, a Nyugat első nemzedékének tagja. A Nyugat nemzedékének Ady mellett az egyik legnagyobb költője. Már a kortársak is úgy tartották Adyt és Babitsot, mint a két irodalmi vezért.

1938-ban jelent meg a Jónás könyve. A ,,Jónás könyve" Babits utolsó nagy üzenete. Egy számadó lélek nagysága szól benne, magas erkölcse, őrző és intő szava.

Ellentmondásos élet volt az övé, ellentmondásos költői örökség maradt utána, de emberi nagyságának felmutatására éppen e műve ad igazi alkalmat. A második világháború küszöbén költői önvallomásában mondta ki a polgári értelmiség legjobbjainak tiltakozását, önmarcangoló felelősségtudatát. Szállóigévé vált sora: ,,Vétkesek közt cinkos, aki néma", az írástudók felelősségének mementójává vált.Annyi év, annyi év:
a szerelem tart-e még?

Azt hiszem, kedvesem,
ez már rég nem szerelem.
A szerelem meggyujtott,
meggyujtott és elfutott,
itthagyott,
itthagyott.

Mintha két szép fa ég
puszta környék közepén
és a lángjuk összecsap,
s most a két fa egy fa csak:
pirosak,
pirosak.

Nem is két fa, két olajkut
és a lángjuk összecsap -
mélyek, el nem alszanak.
A szerelem messze van már
és kacag,
és kacag.

Mit kell itt még szerelem,
kedvesem?
Ugy tudlak már csak szeretni
mint magamat szeretem,
égve s égetve, kegyetlen

s érzem, hogy kacag mögöttem
a szökevény szerelem.

Babits Mihály: A SZÖKEVÉNY SZERELEMAsztalom bús szirtjén lapok, levelek,
lelkekből verődött, nyugtalan sereg
idevert madárraj, zsibog és csipog:
üzenetek, élet, levelek, lapok...

Babits Mihály: LEVÉLBocsásd meg a mi büneinket,
miképen mi is megbocsátunk
ellenünk vétetteknek, a gaz
tied, büntetni, mienk csak az
hogy védelmezzük a mieinket!
És ne vigy a kisértetbe minket,
hogy ártatlanságunk tudatát,
mint drága páncélos inget
őrizzük meg bár véresen
hogy át ne hasadjon sohasem.

Babits Mihály: MIATYÁNK. 1914.Boldog vagyok, mint senki más,
és mégis kedvem volna sírni,
mert jól tudom, virágnyílás:
egyszerből a sohába nyílni.

Mert jól tudom már, gyöngylelet:
síkos a gyöngy, sebes a bánat,
mielőtt elvesztettelek
ó, édesem, sírok utánad.

Babits Mihály: GYÖNGYLELETCsavargók csavarogva ketten
A fákat nézik a ligetben.

S búsan az egyik mondja: "Pajtás,
az én életem sárga hajtás."

S a másik szól: "Hordtam a zsákot
És minden zsák nyakamra hágott."

Csavargók csavarogva ketten
Hintókat látnak a ligetben.

Babits Mihály: LIGETI RÉSZLETAz erdő hallgatag,
nyugosznak a vadak,
lankadt állal hevernek
ágyán a hűs avarnak,
mit a szelek levernek
majd újra felkavarnak.

Babits Mihály: PAYSAGES INTIMES - ALKONYÉn tudom, hogy ez a béna csend,
ez a vak fény gonoszat jelent.
Jön az ősz és életem is ősz:
Óh jaj, mit hoz őszömnek az ősz?

Babits Mihály: BÚCSÚ A NYÁRILAKTÓLHajnalodott szívem egén,
Eláradt lelkemben a fény,
Az Úr megérintett,
Szeretetet öntve belém.
Lelkem fürdik a fényben,
Szívemben lakik az Isten,
Megmerítkezhetem a mélyben,
Az anyag legsűrűjében.
Lelkemet nem bírja a máz,
Szívemben szeretetláng
Sötétet emésztő fénye
Örökmécsesként vigyáz!

Babits Mihály: HAJNALODOTT SZÍVEM EGÉN...hanem példát adni valamennyi népnek,
mily görbék s biztosak pályái az égnek.
Ebből tudhatod már, mi a magyar dolga,
hogy az erős előtt meg ne hunyászkodna.

Babits Mihály: ÁLDÁS A MAGYARRAHosszú éjszakán nem aludtam semmit.
Itt a reggel már, s ti juttok eszembe.
Szól a kis harang, szól a pásztor tülke,
s én elgondolom: ha lelkem harangját
megkondítanám: jertek templomomba!
s tülköm hívna még: kövessetek engem!

Babits Mihály: HAJNALI GONDOLATHozzám már hűtlen lettek a szavak,
vagy én lettem mint túláradt patak
oly tétova céltalan parttalan
s ugy hordom régi sok hiú szavam
mint a tévelygő ár az elszakadt
sövényt jelző karókat gátakat.

Babits Mihály: JÓNÁS IMÁJAHúnyt szemmel bérceken futunk
s mindig csodára vágy szívünk:
a legjobb, amit nem tudunk,
a legszebb, amit nem hiszünk.

Babits Mihály: HUNYT SZEMMEL...Jövő, te szép jövő! Vasúton, az időn,
hadd robogok feléd, jövő, te szép jövendő!
Feléd, eléd: beléd! Sohasem elegendő
paripám sint sodor, meg nem fékezhetőn.

Láthatatlan sinén, egyformán, ügetőn,
örök-mozgón, örök vágyammal száll versenyt ő
s vágyam szilaj kocsis! tajtékzik perc, esztendő
s el nem hajló sinén beléd ízzik, jövőm!

Jövőm, te szép jövőm! Vággyá vált sín és törvény...
csábító alagút! Szirénnel teljes örvény!
öledbe mind belébb örök kéjjel veszem:

mint szerelmes, mohón, lázult párjába olvad,
beléd, mélyen beléd furódni vágyam oly vad,
jövő, csodás jövőm, örökfriss kedvesem!

Babits Mihály: JÖVŐLelkem kiszikkadt mezején
pár szál virágot keresek,
annak ki lelkem lelke és
minden virágnál kedvesebb,

Babits Mihály: LELKEM KISZIKKADT MEZEJÉNA lélek olyan, mint egy tiszta lap, melyet a világ ír tele, vagy inkább mint egy üres kancsó, melyet a világ tölt meg színes boraival. S ha nincs két egyforma lélek, vagyis ha minden embernek külön egyénisége van, az egyrészt azon alapul, hogy nincs kettő, aki ugyanazt a világot látná, másrészt, hogy nincs kettő, aki ugyanúgy látná a világot. (...) Mindenikünk lelkében a világ tükröződik vissza, de mindenikünkben másként tükröződik. S a lélek maga, az egyéniség nem egyéb, mint a világnak egy sajátságosan színezett tükörképe.

Babits Mihály: Esszék, tanulmányok


Megmondom a titkát, édesem a dalnak:
Önmagát hallgatja, aki dalra hallgat.
Mindenik embernek a lelkében dal van,
és a saját lelkét hallja minden dalban.
És akinek szép a lelkében az ének,
az hallja a mások énekét is szépnek.

Babits Mihály: A MÁSODIK ÉNEKMert ami meghalt, nincsen eltemetve,
mit megtagadtál, nincsen elfeledve

Babits Mihály: EGY RÖVID VERSMert szép a világ, úgy találom
s a rút csupán a szépnek árnya;
mert szép a világ, mint egy álom,
mint egy istennek hajnalálma.

Babits Mihály: ÉHSZOMJ


Mély, fémfényű, szürke, szépszínű szemedben, édesem,
csodálatos csillogó csengők csilingelnek csöndesen,
csendesen, - hallani nem lehet, talán látni sem:
az látja csak, aki úgy szeret, mint én, édesem!

Babits Mihály: SZERELMES VERSMért fekszel jászolban, ég királya?
Visszasírsz az éhes barikára.
Zenghetnél, lenghetnél angyalok közt:
mégis itt rídogálsz, állatok közt.

Bölcs bocik szájának langy fuvalma
jobb tán mint csillag-ür szele volna?
Jobb talán a puha széna-alom,
mint a magas égi birodalom?

Istálló párája, jobb az neked,
mint gazdag nárdusok és kenetek?
Lábadhoz tömjén hullt és arany hullt:
kezed csak bús anyád melléért nyult...

Becsesnek láttad te e földi test
koldusruháját, hogy fölvetted ezt?
s nem vélted rossznak a zord életet?
te, kiről zengjük, hogy megszületett

Szeress hát minket is, koldusokat!
Lelkünkben gyujts pici gyertyát sokat.
Csengess éjünkön át, s csillantsd elénk
törékeny játékunkat, a reményt.

Babits Mihály: KARÁCSONYI ÉNEKmiért az emlékek, miért a multak?
miért a lámpák és miért a holdak?
miért a végét nem lelő idő?
vagy vedd példának a piciny füszálat:
miért nő a fü, hogyha majd leszárad?
miért szárad le, hogyha újra nő?

Babits Mihály: ESTI KÉRDÉSMilyen fehér csöndesség ez!
Messze házunk télben ül.
Gyere az ablakhoz, édes!
Csókolj meg és nézz körül!
Süt a nap, elállt a hó már,
mégis pelyhek hullanak:
puhán, halkan, pehelymód száll
pillanat és pillanat.

Babits Mihály: HALAVÁNY TÉLI RAJZMint makacs ellenség, a ravasz jövendő
fölégett mezőkön lassan vonul vissza:
kincseit mind messzebb és messzebb rejti ő,
míg végül is inkább a Kútba hajítja.

Babits Mihály: OLYAN AZ ÉLETÜNK...Most érzem hogy sorsom a hazámnak sorsa,
mint fához a levél, hulltomig kapcsolva,
mert nem madár vagyok, hanem csak falevél,
mely ha fája kidőlt, sokáig ő sem él.

Babits Mihály: EZERKILENCSZÁZNEGYVENNapjaim mint az elgurult gyümölcsök
botlanak, futnak, sárban hemperegnek,
végre megállnak, éjjel, s vég időkig
kicsi gödrökben poshadnak, felejtve.


Babits Mihály: ELGURULT NAPOKNem hiszek az Elrendelésben,
mert van szivemben akarat,
s tán ha kezem máskép legyintem,
a világ másfelé halad.

Babits Mihály: AZ ELBOCSÁTOTT VADNem kell hinni, hogy aki könyvekbe menekül, okvetlen az élet elől akar szökni. Sokszor inkább tágítani akarja életét, több életre szomjas, mint amennyit kora s végzete kiosztott. Az élet néha különösmód összeszűkül, és megszegényedik ezen a magyar glóbuson.

Babits Mihály: Curriculum VitaeNekem van rá jogom!
Én elkiálthatom:
Igazság!
Ti eldobtátok ezt a szót, mint bolond a fegyverét, szegény testvéreim!
s csak gyenge izmotok maradt, csak puszta kezetek, meztelen
mely bilincsekbe verve, ha üt, csak önmagát ütheti esztelen
sem lázadni nem tud, sem meghajolni az Ércbálvány előtt igazán -
de hát az Ércbálvány hazája lettél-e, hazám?

Babits: CSONKA MAGYARORSZÁG


Nem szánom én az ostobát,
kinek üres a mennyek boltja:
ki méltó látni a csodát
az a csodát magában hordja.

Babits Mihály: BABONA, VARÁZSOlaszhon. Göndör fellegek,
Sötét ég lanyhul fülleteg.
Szökőkut víze fölbuzog.
Tört márvány, fáradt mirtuszok.

Babits Mihály: MESSZE... MESSZE...Ó gondok, gondok, holnapok!
egy gondtalan mát hol kapok?

Szőnyeg-puhába betegen
búni hiába szigetem:

szivem verését halk ölén
csak annál jobban hallom én.

Babits Mihály: FÁJÓ, FÁZÓ ÉNEK


Óh ne mondjátok azt, hogy a Könyv ma nem kell,
hogy a Könyvnél több az Élet és az Ember:
mert a Könyv is Élet, és él, mint az ember -
így él: emberben könyv, s a Könyvben az Ember.

Babits Mihály: Ritmus a könyvrőlÓ teleim, gyermeteg telek!
mily bolondul elfeledtelek.
Úgy megfakultatok, mint a gyöngy ha
nem ringatja eleven meleg.
Némelyik már, mint egy szertehullt
láncnak szeme, halkan elgurult...
Pedig amint fogy-fogy a jövendő,
egyre-egyre drágább lesz a mult.

Babits Mihály: EMLÉKEZÉS GYERMETEG TELEKREPacsirta szólt már künn a lomb alatt
És Rómeó tovább már nem maradt,
Bár Júliája édes szóval sírta:
"A csalogány volt és nem a pacsirta."

Csak sírban várt még egy találkozó
Reájuk - s néma a pacsirtaszó,
De zeng fölöttük a Shakspere danája:
Örök szerelmi éjük csalogánya.

Babits Mihály: RÓMEÓ ÉS JÚLIAPiros virágfejek lámpái lengnek,
ugrálnak a füszálak a gyepen,
e kertben, hol ma romlott életemnek
rosszizü gondjait szürcsölgetem.

Babits Mihály: [PIROS VIRÁGFEJEK LÁMPÁI LENGNEK...]A reggelt éneklem, az enyhe szépet
Ó reggeleim!
jó reggeleim!
Testem mint egy eleven béke ébred
Tejjel és mézzel folynak ereim.

Babits Mihály: REGGELI ÉNEKRólad álmodtam, Erdély,
kamasz koromban, Erdély,
messzirül süvegeltek
hegyek és fejedelmek.
S ki voltál könyvem, Erdély,
ezeregy éjem, Erdély,
lettél ifjonti házam
és tanuló lakásom.

Három nagy évig, Erdély,
laktam földedet, Erdély,
ettem kürtös kalácsát
s a tordai pogácsát.

Babits Mihály: ERDÉLYTűrj és nézz! Élj és halj ha kell! Pusztulj és maradj!
Légy hű és légy szabad! Gondolj a madarakra,
kik hívek a fához, mely fészküket adja,
s mégis kilátnak, kiszállnak a légi magasba!
Két hazában otthonosok: polgárai a fáknak
s együtt örök polgárai mind égnek és szabadságnak.

Babits Mihály: ÚJ MYTHOLÓGIA...Az ifjú király:

Megmondom a titkát édesem a dalnak:
Önmagát hallgatja, aki dalra hallgat.
Mindenik embernek a lelkében dal van
és a saját lelkét hallja minden dalban.
És akinek szép a lelkében az ének,
az hallja a mások énekét is szépnek.

Babits Mihály: A VIHAR (Részlet)Az Úristen őriz engem
mert az ő zászlóját zengem.

Ő az Áldás, Ő a Béke
nem a harcok istensége.

Babits Mihály: ZSOLTÁR GYERMEKHANGRA


Vétkesek közt cinkos, aki néma

Babits Mihály: JÓNÁS KÖNYVE Harmadik rész

 
 
0 komment , kategória:  Babits Mihály  
Címkék: megmerítkezhetem, elvesztettelek, ártatlanságunk, mindenikünkben, ellentmondásos, önvallomásában, krisztinaváros, felelősségének, örökmécsesként, megszegényedik, elrendelésben, koldusruháját, felmutatására, szürcsölgetem, megkondítanám, legjobbjainak, megfakultatok, gyermekhangra, magyarország, tiltakozását, elkiálthatom, elfeledtelek, csilingelnek, legsűrűjében, szeretetláng, szabadságnak, nemzedékének, hunyászkodna, megszületett, megbocsátunk, sajátságosan, önmarcangoló, tanulmányok, virágnyílás, gyöngylelet, meggyujtott, egyik legnagyobb, számadó lélek, második világháború, polgári értelmiség, írástudók felelősségének, szerelem tart-e, szerelem meggyujtott, lángjuk összecsap, szerelem messze, szökevény szerelem, kisértetbe minket, sohába nyílni, fákat nézik, egyik mondja, másik szól, erdő hallgatag, Babits Mihály, BABITS MIHÁLY, SZÖKEVÉNY SZERELEM, LIGETI RÉSZLET, PAYSAGES INTIMES, BÚCSÚ NYÁRILAKTÓL, HAJNALODOTT SZÍVEM EGÉN, ÁLDÁS MAGYARRA, HAJNALI GONDOLAT, JÓNÁS IMÁJA, HUNYT SZEMMEL, LELKEM KISZIKKADT MEZEJÉN, MÁSODIK ÉNEK, RÖVID VERS, SZERELMES VERS, KARÁCSONYI ÉNEK, ESTI KÉRDÉS, HALAVÁNY TÉLI RAJZ, OLYAN AZ ÉLETÜNK, ELGURULT NAPOK, ELBOCSÁTOTT VAD, Curriculum Vitae, CSONKA MAGYARORSZÁG, FÁZÓ ÉNEK, EMLÉKEZÉS GYERMETEG TELEKRE, RÓMEÓ ÉS JÚLIA, PIROS VIRÁGFEJEK LÁMPÁI LENGNEK, REGGELI ÉNEK, ZSOLTÁR GYERMEKHANGRA, JÓNÁS KÖNYVE Harmadik,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Egészség - szeretet  Kellemes napot kívánok  Facebookon kaptam  Nő rózsa bokornál  Az egészségügy minden dolgozój...  Nagyon szép.......  Facebookon kaptam Krisztinától  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Nagyon szép.......  Aranyosi Ervin: Szeretni való ...  Mindenkinek más módja van  Facebookon kaptam  Png nő  A csoda csak arra talál rá, ak...  Krisztus levele vagy  Tulipànok tölcsérben  5307 az új fertőzött, elhunyt ...  Zöld drágakőkristály  Várják a túristákat......  Mai harmónia kártyám  Az élethez bátorság kell.....  Biztonságban Istenben  Jó reggelt kedves látogatóimn...  Árvácska csokor  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Pécs tavasszal  Hortenzia  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Harmónia......  Az aktív szén szerepe a szépsé...  Jézus  Facebookon kaptam  Zöld turmalinkristály  Az élet rövid......  Alvó baby  Tavaszi kép  Ima a Családom védelméért  Boldog születésnapot a ma ünne...  Png nő  Aranyosi Ervintől idézet  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Edinburgh hercege és II. Erzs...  Csillogó rózsa.....  Jézus  Mai napi mosoly Nektek :) ...  Tulipànok  Kellemes ébredést mindenkinek  Csillogó rózsa.....  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Tavaszi csokor  Szép estét kedves látogatóimna...  3,5 millió beoltottnál nyitha...  Szép jó éjszakát kívánok !  Facebookon kaptam  Koronavírus és az immunrendsze...  3,5 millió beoltottnál nyitha...  Facebookon kaptam  Pihenő  Facebookon kaptam  Kellemes teázást  Png nő  Kislány kalapban  Tavaszi kép  Facebookon kaptam  Szerda......  Jó reggelt kedves látogatóimn...  Kellemes délutánt kívánok  Csillogó rózsa.....  Vers ifjú barátaimnak,áprilisr...  Kellemes napot kívánok  600 éve született Gutenberg  3,5 millió beoltottnál nyitha...  Facebookon kaptam  Lelkünk és otthonunk védelme  Tavaszi csokor  Nő rózsa bokornál  Elmélyedni Jézus életében  Tavaszi csokor  Tulipànok  Gondolkodó  Depresszió elleni táplálékok  Szerda......  Alvó baby  Nagyon szép.......  Szegfűk  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Szép jó éjszakát kívánok !  Szép estét kedves látogatóimna...  Tulipànok  Ha igazán belelátnánk a másik ...  Facebookon kaptam  Tulipànok  Látogatóimnak szeretettel........  Facebookon kaptam Mírjam bará... 
Bejegyzés Címkék
egyik legnagyobb, számadó lélek, második világháború, polgári értelmiség, írástudók felelősségének, szerelem tart-e, szerelem meggyujtott, lángjuk összecsap, szerelem messze, szökevény szerelem, kisértetbe minket, sohába nyílni, fákat nézik, egyik mondja, másik szól, erdő hallgatag, szelek levernek, béna csend, anyag legsűrűjében, magyar dolga, erős előtt, pásztor tülke, lélek olyan, üres kancsó, világ tölt, egyrészt azon, világot látná, világ tükröződik, lélek maga, sajátságosan színezett, saját lelkét, mások énekét, szépnek árnya, istennek hajnalálma, látja csak, éhes barikára, puha széna-alom, zord életet, piciny füszálat, ravasz jövendő, hazámnak sorsa, elgurult gyümölcsök, világ másfelé, élet elől, élet néha, magyar glóbuson, mennyek boltja, lomb alatt, csalogány volt, reggelt éneklem, enyhe szépet, eleven béke, tordai pogácsát, légi magasba, ifjú király, titkát édesem, harcok istensége, megmerítkezhetem, elvesztettelek, ártatlanságunk, mindenikünkben, ellentmondásos, önvallomásában, krisztinaváros, felelősségének, örökmécsesként, megszegényedik, elrendelésben, koldusruháját, felmutatására, szürcsölgetem, megkondítanám, legjobbjainak, megfakultatok, gyermekhangra, magyarország, tiltakozását, elkiálthatom, elfeledtelek, csilingelnek, legsűrűjében, szeretetláng, szabadságnak, nemzedékének, hunyászkodna, megszületett, megbocsátunk, sajátságosan, önmarcangoló, tanulmányok, virágnyílás, gyöngylelet, meggyujtott, megtagadtál, elbocsátott, világháború, szállóigévé, szertehullt, vétetteknek, , ,
2021.03 2021. április 2021.05
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 20 db bejegyzés
e év: 108 db bejegyzés
Összes: 4097 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 0
  • e Hét: 13844
  • e Hónap: 22154
  • e Év: 169490
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.