Belépés
menusgabor.blog.xfree.hu
"A világ pocsolya, igyekezzünk megmaradni a magaslatokon." / DoktorStrix / Menus Gábor
1940.08.11
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Sajó Sándor: Idézetek
  2020-12-11 13:45:51, péntek
 
   
 Sajó Sándor: IDÉZETEK
Sajó Sándor (Ipolyság, 1868. november 13. - Budapest, 1933. február 2.) költő, tanár, drámaíró. Sajó Sándor a Kárpát-haza költője. Hazafias és irredenta költemények szerzőjeként vált ismertté. Verseit 1885-től közölték a fővárosi és vidéki újságok, folyóiratok.

Sajó Sándor embernek és költőnek egyformán nagy volt. Emberi alakja néhány évtized múltával el fog halványulni, költői egyénisége szoborszerűen állandó marad az utókor előtt."
/dr. Bartha József/
...Akard: és lesz még jobb magyar világ itt,
Akard, és itt még csoda születik!

Akard és úgy lesz: minden a tiéd itt,
Tiéd az ország és a hatalom..."
S az éjben, mintha erdőn zúgna végig
És milljó szívből eskü szállna égig,

Fölzeng a szent szó: akarom!...

Sajó Sándor: MAGYARORSZÁGÁradj a szívembe
Örök szép magyarság:
Petőfi, Petőfi -
Szerelem, szabadság!

Igézet fog el egy
Szent emlékezetben -
S áldom az Istent, hogy
Magyarnak születtem...

Sajó Sándor: VAN NEKEM EGY KÖNYVEM...Bágyadtan tűrni furcsa végzetünk,
Mely sírni késztő tréfát űz velünk,
S mert sok bajunkat nincs kin megtorolni:
Egymást vádolni, egymást marcangolni!...
- Én népem! múltba vagy jövőbe nézz:
Magyarnak lenni oly bús, oly nehéz!...

Sajó Sándor: MAGYARNAK LENNIDe én esengek: légy víg újra, újra,
Mert fáj nekem, ha bús vagy, oh leány
S óh legszebb vagy, ha közelebb simulva
Könnyes szemekkel mosolyogsz reám

Sajó Sándor: SZERELEMDe túl minden bún, minden szenvedésen,
Önérzetünket nem feledve mégsem,
Nagy szívvel, melyben nem apad a hűség,
Magyarnak lenni: büszke gyönyörűség!

Sajó Sándor: MAGYARNAK LENNIEgy ember mindent dallá álmodott,
Mi földi szívben vágyón földobog;
E zengő gyász ha belesír az éjbe:
Ez Beethoven zenéje.

Sajó Sándor: BEETHOVEN LELKÉT RINGATOM E DALBAN...
... egy a sorsunk, ez köt engem is:
Hűség e földhöz zordon télben is,
S bár soh´se érjünk enyhébb sugarat
- Szenvedve, sírva, ha így van megírva,
Élünk-halunk a magyar ég alatt!

Sajó Sándor: A VERÉBE hármasszín a lelkemen ragyog,
Számomra nincs szebb ezen a világon;
E lobogót én, mert magyar vagyok,
Hűséggel védem, szeretettel áldom.

Sajó Sándor: MAGYAR ZÁSZLÓElbukni csúful?... hess el, őrület!...
Még hinni kell, hogy jobb jövőnk derül...
Múlt és jövendő, hit és becsület -
Most mind ez egy szó: rendületlenül!

Sajó Sándor: RENDÜLETLENÜL!Égi törvény zúgja, bongja
Ezredévünk szent jogát;
Megüzenjük Trianonba:
Eddig tűrtünk, - nem tovább!
Ős földünkért, ős fajunkért
Van még vérünk, van tüzünk,
Ez az ország, ez az égbolt
Ezer évig a miénk volt
És miénk lesz - esküszünk!

Sajó Sándor: TRIANONI DALAz én nagyapám haja hófehér
Magyarországon lakunk, ő meg én,
De mégis nagyon messze van szegény.

Vannak ott erdők, szép nagy zöld hegyek,
Karácsonyfából álló fenyvesek,
Nyaralni oda mégsem mehetek.

Sajó Sándor: NAGYAPÁMÉs én, mint véred lüktető zenéje,
Ahogy most lázas ajkadon liheg,
A hang vagyok, mely belesír az éjbe
És sorsod gyászát így zendíti meg

Sajó Sándor: MAGYAR ÉNEKÉs leszek szégyen és leszek gyalázat
És ott égek majd minden homlokon,
S mint bujdosó gyász, az én szép hazámat
A jó Istentől visszazokogom;
És megfúvom majd hitem harsonáit,
Hogy tesz még Isten gyönyörű csodát itt:
Bölcsővé lesz még minden ravatal, -
Havas Kárpáttól kéklő Adriáig
Egy ország lesz itt, egyetlen s magyar!

Sajó Sándor: MAGYAR ÉNEK 1919-BEN


Északon, erdős, kies völgyben,
Ott, ott van az én szülőföldem, -
Jaj, azt a földet nem adom!

Délen, kalászos rónaságon.
Ott, ott születtem, oda vágyom, -
Nem, - azt a rónát nem adom!

Keleten ős föld kínja jajgat, -
Erdély szült engem bús magyarnak, -
Oh, Erdélyt soha, senkinek!

Északra, délre, napkeletre
Nézek búsultan, keseredve:
E rab föld mind az én hazám!

Születtem síkon, völgyben, halmon, -
Egy kis rögért ha meg kell halnom,
Hát meghalok, - de nem adom!

Sajó Sándor: E RAB FÖLD MIND AZ ÉN HAZÁMFöldi ember, bús törvényül,
Vagy ifjan hal, vagy megvénül;
De sohsem túl az elégen,
Míg el nem ég, addig égjen.

Szomorú sors megvénülni,
Még szomorúbb; sutban ülni;
Nem akarok gyáva csendet,
Amíg élek, zúgok, zengek.

Meddig bírom, majd elválik,
Csak azt tudom, mindhalálig;
Csendes ember lesz belőlem;
De csak kint a temetőben.

Sajó Sándor: NEM AKAROK GYÁVA CSENDET
/A költő legutolsó verse/Gyáva népnek nincs hazája -
Világ népe mind megveti,
Még az ég is kineveti -
Úgy kell neki, úgy kell neki! -
Így kell szegény vén bolondnak
Sírva porba hullni,
Sírni, jaj, hogy ilyen népnek,
Ilyen jónak, ilyen szépnek
Mért kell elpusztulni...

Sajó Sándor: A VÉN BOLONDHa ünnephangon szól az isten,
Az ő ajkán is magyar szó lebeg, -
Te zengsz a messzi égvilágon,
Hamupipőkés árvaságom,
Én féltett kincsem, anyanyelvem,
Te gyönyörű, egyetlenegy!

Sajó Sándor: A MAGYAR NYELVHogy mért teremtett bennünket a végzet
Bús csonkaságnak, fájó töredéknek!...
Tombolva inni hegyeink borát,
Keserveinknek izzó mámorát,

Sajó Sándor: MAGYARNAK LENNIKi lelke mélyén ember és magyar:
Eszményeinknek képét festi rája,
S legyen bár sorsunk gyász vagy diadal,
A harcot érte hűséggel megállja!

Sajó Sándor: MAGYAR ZÁSZLÓKik itt élünk még, s magyarok vagyunk,
Tetsvér, ne titkold: szégyeljük magunk.

Ki itt magyar még, gyászban mind rokon:
Gyalázat ég itt minden homlokon.

Sajó Sándor: GYÁSZMAGYAROKKöszönöm, édes anyanyelvem,
Te gyönyörű, egyetlenegy,
Hogy nekem adtad hangjaid zenéjét
S megengedted, hogy szívem dobogását
Magyarul muzsikáljam;
Hogy a hangszer lettél szent érzéseimben:
Áhítatomban búgó orgona,
Búbánatomban síró hegedű,
S hogy könnyebb kedvem halk fuvalmait
A te tilinkód zendítette dalba.

Sajó Sándor: A MAGYAR NYELVLelkünkbe szíva magyar földünk lelkét,
Vérünkbe oltva ősök honszerelmét,
Féltőn borulni minden magyar rögre,
S hozzátapadni örökkön-örökre!...

Sajó Sándor: MAGYARNAK LENNILesz tavasz még, lesz még nyár is,
Száll arra még más madár is!
Adtuk könnyel,vesszük vérrel: -
Lesz még szőlő lágy kenyérrel!

Sajó Sándor: SZÜLŐFÖLDEM DALOS TÁJA...Magyarország katonái,
Tudtok-e még talpra állni?
Tudnotok kell: űz az átok,
Tudnotok kell: nincs hazátok,
Most riadjon harsonátok:
Most nem másért, most magunkért,
Ős földünkért, ős fajunkért
Fegyverre, magyarok!

Sajó Sándor: FEGYVERRE!Magyarnak lenni: tudod mit jelent?
Küzdelmet, fájót, véges végtelent.
Születni nagynak, bajban büszke hősnek,
De döntő harcra nem elég erősnek.

Sajó Sándor: MAGYARNAK LENNI...Magyarnak lenni: tudod, mit jelent?
Magasba vágyva, tengni egyre - lent;
Mosolyogva, mint a méla őszi táj,
Nem panaszolni senkinek, mi fáj.

Sajó Sándor: MAGYARNAK LENNI...Magyarnak lenni: nagy s szent akarat,
Mely itt reszket a Kárpátok alatt:
Ha küzködőn, ha szenvedőn, ha sírva:
Viselni sorsunk, ahogy meg van írva;
Lelkünkbe szíva magyar földünk lelkei,
Vérünkbe oltva ősök honszerelmét,
Féltőn borulni minden magyar rögre,
S hozzá tapadni örökkön-örökké!...

Sajó Sándor: MAGYARNAK LENNIMagyarnak születtem. Szeretem e földet
Büszke szegénységben, bús gyönyörrel én;
Más nemzet gyermeke gúnyos nyelvet ölthet, -
Nincs hivatás, szentebb, e föld kerekén!
Boldogabb nép sarja kicsinyelve szánhat, -
Ezt a csodás érzést hogy is értené!
Óh de honszerelmem gyűlöletre lázad,
Ha rút árulás tör idegen felé...

Sajó Sándor: MAGYARNAK SZÜLETTEMMikor hegyek közt jársz bolyongva,
Nem látsz a büszke bércoromra:
Ott lenn a völgyek rejtekében
A legszebb csúcs is észrevétlen;
De nézz csak vissza messze tájrul:
Szived megdobban, szemed ámul:
Mily diadallal kéklik égre
A fátyolos bérc bús szépsége...

Sajó Sándor: DAL A MESSZI BÉRCOROMRÓLA mindenségbe annyi jaj kiáltson,
Ahány magyar rög innen elszakad;
A tízkörmömmel kelljen bár kiásnom,
Kikaparom a földbül a holtakat:
Meredjen égnek körül a határon
Tiltó karjuknak végtelen sora,
S az ég boltján fönt lángbetűkkel álljon
Egy égő, elszánt, zordon szó: soha!

Sajó Sándor: MAGYAR ÉNEK 1919-BEN


Ó, szállj le hozzánk, égi angyal,
Ó, jöjj, kis Jézus s légy velünk,
És igazságot hozz magaddal,
És sok játékot hozz nekünk, -
Mindent, mit vágyunk álmodott:
Sok trombitát és sok dobot,
És sok-sok puskát, kardot, ágyút,
Hogy szent nevedet áldva-áldjuk,
Hozz hírt, amelynek hallatára
Itt minden szemek fölragyognak,
Boldog Karácsonyt valahára
Szegény-bús-árva magyaroknak!

Sajó Sándor: KARÁCSONYI ÉNEKŐs földünkért, ős fajunkért
Van még vérünk, van tüzünk,
Ez az ország, ez az égbolt
Ezer évig a miénk volt
És miénk lesz - esküszünk!

Sajó Sándor: TRIANONI DAL


...Soha, soha egy kis göröngyöt innen
Se vér, se alku, se pokol, se ég -
Akárhogy dúl most szent vetéseinkben
Idegen fajta, hitvány söpredék!
E száz maszlagtól részegült világon
Bennem, hitvallón, egy érzés sajog:
Magyar vagyok, a fajomat imádom,
És nem leszek más, - inkább meghalok!

Uram, tudd meg, hogy nem akarok élni,
Csak magyar földön és csak magyarul;
Ha bűn, hogy lelket nem tudok cserélni,
Jobb is, ha szárnyam már most porbahull;
De ezt a lelket itthagyom örökbe
S ez ott vijjog majd Kárpát havasán
És belesírom minden ősi rögbe:
El innen rablók, - ez az én hazám!

Sajó Sándor: MAGYAR ÉNEK 1919-BEN...Szeretlek mindenképp, szeretlek mindig is, -
Önként-e vagy rabként, tőled függ csupán;
Jobb: önként is szállnom, amerre a szél visz,
Mint rabként loholnom - végzetem után ...

Sajó Sándor: SZERELEM, GYŰLÖLETSzülettem síkon, völgyben, halmon,
Egy kis rögért, ha meg kell halnom,
Hát meghalok,- de nem adom!

Sajó Sándor: A RAB FÖLDSzülőföldem szép határa,
Meglátlak-e valahára?" ...
Szülőföldem szép határa,
Rab vagy te most, én meg árva;...
Látlak-e még valaha.

Sajó Sándor: SZÜLŐFÖLDEM SZÉP HATÁRA...S tudsz magyar lenni megtiportan is;
Érezd és hirdesd: ami nincs most, lesz még,
S verdesd a szárnyad lenn a porban is;
Erdély keserve szívedből sikongjon,
A Lomnic-csúcsról lengjen rád a gyász,
Viharzó vágyad zúgjon minden ormon:
Lesz kikelet még, lesz föltámadás!

Sajó Sándor: MAGYAR KERESZTUram, tudd meg, hogy nem akarok élni,
Csak magyar földön és csak magyarul;
Ha bűn, hogy lelket nem tudok cserélni,
Jobb is, ha szárnyam már most porba hull;
De ezt a lelket itt hagyom örökbe,
S ez ott vijjog majd Kárpát havasán
És belesírom minden ősi rögbe:
El innen, rablók - ez az én hazám!

Sajó Sándor: MAGYAR ÉNEK 1919-BEN


Verje meg az Isten,
Veretlen ne hagyja,
Ki magyar létére
Magát megtagadja...

Verje meg az Isten,
Nem egyszer, de százszor,
Ki magyar létére
Idegenhez pártol...

Verje meg az Isten
Ki a magyart bántja,
Ki magyar létére
Száz örvénybe rántja.

Sajó Sándor: VERJE MEG AZ ISTENVidd Napkeletre s tedd ott ravatalra,
Legyen gyászünnep, mikor égeted:
Egy elpusztult faj végső lángja-hamva
borul a földre, melyből vétetett...

Sajó Sándor: SIESS, HA VAGY MÉG, JULIÁN BARÁTVisszavesszük a kerti almafát,
A zöld erdőt, az ős magyar hazát,
A fehér hajú szegény nagyapát.

Sajó Sándor: NAGYAPÁM 
 
0 komment , kategória:  Sajó Sándor   
Címkék: karácsonyfából, magyarországon, eszményeinknek, visszavesszük, rendületlenül, szegénységben, keserveinknek, szoborszerűen, visszazokogom, gyászmagyarok, vetéseinkben, önérzetünket, lángbetűkkel, tízkörmömmel, honszerelmét, hozzátapadni, magyarország, emlékezetben, csonkaságnak, szerzőjeként, fölragyognak, búbánatomban, honszerelmem, anyanyelvem, egyetlenegy, marcangolni, elpusztulni, áhítatomban, szülőföldem, megtiportan, ünnephangon, hamupipőkés, muzsikáljam, bércoromról, mindenségbe, szeretettel, utókor előtt, ember mindent, lelkemen ragyog, miénk volt, hang vagyok, ország lesz, költő legutolsó, messzi égvilágon, harcot érte, hangszer lettél, méla őszi, csodás érzést, büszke bércoromra, völgyek rejtekében, legszebb csúcs, fátyolos bérc, Sajó Sándor, Bartha József, NEKEM EGY KÖNYVEM, MAGYARNAK LENNI, BEETHOVEN LELKÉT RINGATOM, MAGYAR ZÁSZLÓ, Megüzenjük Trianonba, TRIANONI DAL, MAGYAR ÉNEK, Havas Kárpáttól, FÖLD MIND AZ ÉN HAZÁM, AKAROK GYÁVA CSENDET, MAGYAR NYELV, SZÜLŐFÖLDEM DALOS TÁJA, MAGYARNAK SZÜLETTEM, MESSZI BÉRCOROMRÓL, Boldog Karácsonyt, KARÁCSONYI ÉNEK, SZÜLŐFÖLDEM SZÉP HATÁRA, MAGYAR KERESZT, VERJE MEG AZ ISTEN, Vidd Napkeletre, VAGY MÉG, JULIÁN BARÁT,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Miért nem jó, ha magas a koles...  Az Ároni áldás  Imádság  Ez a boldogság titka !  Szép estét  Őszi levelek  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Napraforgó  Szép estét kedves látogatóimna...  Én is segítek  Angyalok  Imádság  Facebookon kaptam  Az Ároni áldás  Facebookon kaptam  Csillagjegyek - Mérleg  Gazdagásg és világi társaságok  Isten terápiája  Egy kis melegség kéne még  Ami örömöt szerez  Aranyóra  A hiányzó rész......  Facebookon kaptam Krisztinától  Facebookon kaptam  Albert Camus szavaival kívánok...  Életem során  Nő őszi levelekkel  Van egy általános igazság, ami...  Röjtökmuzsaj  Harry herceg és felesége vissz...  Napraforgó  Imádság  Ké végig nézte eltűnt ifjúságo...  Őszi kép  Mit tegyünk, hogy ne legyünk a...  Facebookon kaptam  Jó éjszakát!  Aranyóra  Jó reggelt  Jó éjszakát!  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Kellemes délutáni kikapcsolódá...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Isten ítélete és szuverenitása  Vidám szüretet!  E világ "istenei"  E világ "istenei"  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Cs Ildikótól  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  A bizalom törékeny kincs  Vegetáriánus étrend előnyei  Van egy általános igazság, ami...  Jó éjszakát!  Facebookon kaptam  Gazdagásg és világi társaságok  Facebookon kaptam  Isten gyűlöli a kevélyeket  Szép hétvégét ! ......  Napraforgó  Ami örömöt szerez  Kellemes hetet  Nő csokorral  További napsütéses boldog vasá...  49 perces felvétel -Havas egy ...  Kellemes, őszi napfényben fürd...  Ké végig nézte eltűnt ifjúságo...  Nő őszi levelekkel  E világ "istenei"  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Krisztinától  Romy Schneider  Vegetáriánus étrend előnyei  Facebookon kaptam  Vendégség  Facebookon kaptam Krisztinától  Szabolcsi Zsóka verséből idéze...  Virágszirmok  Facebookon kaptam  Őszi séta  Fölösleg  Cica az avarban  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Szép napot kívánok!  Imádság  Angyalok  Szép jó reggelt kedves gazdim ...  Facebookon kaptam  Jó reggelt  Az Ároni áldás  Lila rózsák 
Bejegyzés Címkék
utókor előtt, ember mindent, lelkemen ragyog, miénk volt, hang vagyok, ország lesz, költő legutolsó, messzi égvilágon, harcot érte, hangszer lettél, méla őszi, csodás érzést, büszke bércoromra, völgyek rejtekében, legszebb csúcs, fátyolos bérc, mindenségbe annyi, tízkörmömmel kelljen, érzés sajog, fajomat imádom, lelket itthagyom, szél visz, szárnyad lenn, magyart bántja, kerti almafát, zöld erdőt, fehér hajú, karácsonyfából, magyarországon, eszményeinknek, visszavesszük, rendületlenül, szegénységben, keserveinknek, szoborszerűen, visszazokogom, gyászmagyarok, vetéseinkben, önérzetünket, lángbetűkkel, tízkörmömmel, honszerelmét, hozzátapadni, magyarország, emlékezetben, csonkaságnak, szerzőjeként, fölragyognak, búbánatomban, honszerelmem, anyanyelvem, egyetlenegy, marcangolni, elpusztulni, áhítatomban, szülőföldem, megtiportan, ünnephangon, hamupipőkés, muzsikáljam, bércoromról, mindenségbe, szeretettel, észrevétlen, érzéseimben, kicsinyelve, szenvedésen, megengedted, gyönyörűség, magyaroknak, mindhalálig, folyóiratok, halványulni, költemények, napkeletre, panaszolni, maszlagtól, mosolyogsz, töredéknek, zendítette, harsonátok, földünkért, mindenképp, megtorolni, karácsonyt, hármasszín, elpusztult, rejtekében, bércoromra, megvénülni, , ,
2021.08 2021. Szeptember 2021.10
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 33 db bejegyzés
e év: 279 db bejegyzés
Összes: 4263 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 52
  • e Hét: 4598
  • e Hónap: 52173
  • e Év: 456433
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.