Belépés
menusgabor.blog.xfree.hu
"A világ pocsolya, igyekezzünk megmaradni a magaslatokon." / DoktorStrix / Menus Gábor
1940.08.11
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
A nyugat-magyarországi felkelés és a Rongyos Gárda
  2021-08-28 21:30:28, szombat
 
   
 A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI FELKELÉS ÉS A RONGYOS GÁRDA


A magyar történelem egyik elhallgatott szabadságküzdelmét, a száz évvel ezelőtt kirobbant nyugat-magyarországi felkelést bemutató kisfilmünk a trianoni országvesztéssel és a társadalmat megnyomorító kommunista hatalomátvétellel kezdődik. A képkockákon megelevenedik, hogy miközben napról napra fogyott az ország, 1919-ben a kecskeméti tanyavilágban megalakult a Rongyos Gárda. A Duna-Tisza köze parasztságából szerveződött szabadcsapat soproni diákokkal és világháborút megjárt katonatisztekkel összefogva, fegyvert ragadott Nyugat-Magyarországért, és 1921. augusztus 28-án Ágfalvánál megfutamították az Őrvidékre bevonuló osztrákokat, így Sopron az utolsó pillanatban mégsem került idegen megszállás alá. A felkelők nemsokára teljes Nyugat-Magyarországról kiszorították az ellenséget, amivel kivívták, hogy Sopron és körzete sorsáról népszavazás döntsön. A dicsőséges nyugat-magyarországi felkelésnek köszönhetően a Trianonban elcsatolt Sopron és nyolc község, valamint 1922-ben a Pinka-völgy újabb tíz települése visszakerült Magyarországhoz. A Trianon utáni nemzeti ellenállás a kommunista megszállás óta elhallgatott történelem, és ma sem szerepel a tananyagban, amin változtatni kell. A korszak legfontosabb üzenete: ha magyar vagy, nem hagyod magad!


A nyugat-magyarországi felkelés és a Rongyos Gárda

LinkA RONGYOS GÁRDA


A Rongyos Gárda 1919. április 18-án alakult meg az első világháborút megjárt hazafias érzelmű tisztekből és katonákból, szegény napszámosokból, illetve a Székely Hadosztály maradványaiból Prónay Pál vezetésével.


A Kismartonba bemasírozó rongyosok hadoszlopa

A Rongyos Gárda szerepe a fehérterrorban


Az önszerveződő (irreguláris) fegyveres csoport célja a magyarországi Tanácsköztársaság ideje alatt a kommunistákkal szembeni ellenállás volt, majd annak bukása után tevékenyen vettek részt a fehérterrorban.

A százhatvan fős szabadcsapatot 1919 augusztusának végén állítólag a helyi nagybirtokos, Széchenyi Andor Pál hívta ,,rendteremtés végett" Marcaliba. Prónay a helyi ügyésztől annak tiltakozásával nem törődve, önkénnyel átvette a belügyminiszteri távirat alapján korábban letartóztatott személyeket, akik ,,vezető jellegű politikai tevékenységet fejtettek ki".


Az osztrák csendőrség által Burgenlandban elfogott két rongyos.

LAJTABÁNSÁG


A Lajtabánság (a korabeli lajtabánsági dokumentumokban Burgenland) vagy Nyugatmagyarország 1921. október 4. és november 5. között egy mások által el nem ismert önálló magyar állam volt Nyugat-Magyarországon. A Lajtabánság határos volt nagyobbrészt Ausztriával és Magyarországgal nyugaton és keleten. Északon aránylag rövid szakaszon Csehszlovákiával, délen pedig a legrövidebb határa a Szerb-Horvát-Szlovén Királysággal volt.

A Lajtabánság kiterjedése nem kizárólag csak a mai Burgenland területét érintette, hanem azokat a településeket is, amiket eredetileg Ausztriához szántak csatolni, de végül Magyarországon maradtak (ilyenek pl. Szentpéterfa vagy Sopron).


A Tanácsköztársaság után

A Magyarországi Tanácsköztársaság bukása után Prónay Pál katonatiszt saját kis hadsereget alakított leszerelt tisztekből és altisztekből. A különítmény vidéken és a fővárosban számos baloldali érzelmű embert kínzott meg, vagy végzett ki (fehérterror), válaszul a Szamuely Tibor vezette Lenin-fiúk által elkövetett gyilkosságokra (vörösterror). Hamarosan Horthy Miklós került hatalomra, ő lett a kormányzó. Az utolsó magyar király, IV. Károly 1921. március 27-én visszatért Magyarországra és Szombathelyen várta, hogy Horthy átadja neki a hatalmat. A kormányzó nem tett eleget a kérésnek, és elűzte a volt királyt az országból. A győztes Antant megtiltotta a Habsburg restaurációt, így nem volt választás. A király visszatérését sokan (az ún. legitimisták) kívánták, főleg Nyugat-Magyarországon.


A trianoni döntés hatása Nyugat Magyarországra

A trianoni döntést Horthynak hatalma megtartása érdekében el kellett fogadnia. Ez azzal is járt, hogy Nyugat-Magyarország egy részét, beleértve Sopront és a környékét is át kell adni az osztrákoknak. Ennek időpontját a Nagykövetek Tanácsa 1921. augusztus 29-ére tűzte ki. A magyar kormány sohasem tett le arról a reményről, hogy a nyugat-magyarországi területek átadásáról szóló döntést megváltoztassa, és megkísérelte, hogy elfogadtassa az osztrák féllel elképzelését, hogy a kérdést népszavazás útján rendezzék. Ezt Renner osztrák kancellár következetesen visszautasította. 1921 januárjában az osztrák nemzetgyűlés törvényt fogadott el, hogy a Magyarországról átkerült terület Burgenland néven önálló tartomány lesz majd.


Rongyos Gárda

Prónay ekkor újabb különítményt szervezett, melyet Rongyos Gárdának hívtak. A gárda a magyar kormány hallgatólagos beleegyezésével működött, sőt egyes vélemények szerint titkon ő szervezte meg. A felkelők civilek voltak, egykori katonasapkájukat búrkalapra cserélték, melynek karimáját jobb felől nemzeti színű kokárdával a kalap tetejéhez erősítették. Tagjaik alföldi földművesek, egyetemisták, leszerelt katonatisztek és bosnyák-albán muszlim - a volt Monarchiában szolgált - hadfiak voltak (köztük Durics Hilmi Huszein őrnagy közel 300 társával). Prónayn kívül Héjjas Iván számított meghatározó vezetőnek. Hozzájuk tódult a fiatalság az ország egész részéről, nyugat-magyarországi alig volt köztük. A felkelők mellett a legitimista Ostenburg-Moravek Gyula őrnagy vadászzászlóalja állomásozott Sopronban, de ez az egység nem a felkelőkhöz tartozott, hanem a magyar hadsereghez, sőt, zászlóaljat a Sopronban székelő és a terület kiürítését, és átadását ellenőrző antant bizottság rendelkezésére bocsátották, így nemzetközinek számított. Rajtuk kívül az osztrákoknak ítélt Nyugat-Magyarországon nem volt más magyar sorkatonaság.


NYUGAT-MAGYARORSZÁGI FELKELÉS

1921. augusztus 28-án kezdődött meg a felkelés a mai Burgenland és Sopron-környék területén. A felek Ágfalvánál ütköztek meg, Héjjas 120 embere (az Alföldi-brigád) keveredett tűzharcba az osztrák csendőrökkel. A rongyosok gerillaharcot folytattak az osztrákokkal, így lehetetlenné vált, hogy Ausztria birtokába vegye a neki ítélt területet. Soprontól keletre minden faluban voltak felkelők.

1921. augusztus 28-án Ágfalvánál megfutamították az Őrvidékre bevonuló osztrákokat

Azonban nemcsak Ausztria és Magyarország, valamint a felkelők és a lakosság került szembe egymással, hanem maguk a felkelők egymással is szembefordultak, mert míg Prónay és Héjjas a szabad királyválasztók közé tartoztak, addig Friedrich István egykori miniszterelnök - aki szintén a felkelőkkel tartott és Kismartont felügyelte - valamint Ostenburg legitimisták voltak.

Horthy Gömbös Gyula későbbi miniszterelnököt nevezte ki nyugat-magyarországi kormánybiztosnak, feladata az önállósuló felkelők megrendszabályozása. Mind Héjjas, mind Friedrich megtagadja az utasítását, hogy vonuljanak vissza. Úgy tűnt, Prónay egymaga akarja megvalósítani a Sigray-Lingauer tervet, miszerint, ha a magyar kormány kiegyezne Ausztriával, lemondva ezzel a Nyugat-Magyarországról, a felkelők önálló államot hoznak létre Lajtabánság néven. A báni méltóságot gróf Sigray Antal főkormánybiztos vagy Albrecht főherceg kapta volna. Ám kézzelfogható közelségbe került a népszavazás lehetősége, így a miniszterelnök lebeszélte Sigrayt tervéről.

1921. október 3-án Nyugat-Magyarország az antant fennhatósága alá került. (Az antant adta volna át a területet az osztrák félnek), így 1921. október 4-én Prónayék kikiáltották a terület függetlenségét. "Nyugat-Magyarország megmentése érdekében megteremtettem a független Lajtabánságot." írta Prónay visszaemlékezéseiben az 1921. évi nyugat-magyarországi eseményekről


Így védte meg Nyugat-Magyarország határait a Rongyos Gárda

Link


A Lajtabánság kikiáltása Felsőőrött, 1921. október 4-én.

Lajtabánság kikiáltása

A Lajtabánság központja Felsőőr lett, mivel a falu magyar többségű volt. A felsőőri templom előtt jelentették be a terület függetlenségét, és, hogy nem hajlandóak alávetni magukat a békeszerződésnek. A bánság vezetője Prónay lett. A kormányzótanács elnöke s a vallásügyek előadója Apáthy László százados lett, külügyi és igazságügyi előadó Lévay Ferenc hadnagy, ügyvéd, belügyi előadó Bárdos Béla százados, gazdaságügyi előadó Hir György hadnagy, a magyar nemzetgyűlés tagja. Az ideiglenes kormánynak pénzre volt szüksége. Adószedésből nem sokat remélhettek, az önállónak kikiáltott terület kicsi volt, ráadásul a felkelők már ki is fosztották, viszont az egyik pesti nyomdában nyomott lajtabánsági bélyegekért a gyűjtők nagy árat fizettek.

Egyébként ebben a térségben nem ez volt az egyetlen kísérlet új államok létrehozására: 1918-ban elszakadást sürgető németek kikiáltották északon az ún. Hiénc Köztársaságot. Délen 1919-ben a Mura Köztársaság létezett, gyakorlatilag konkrét cél nélkül.Soproni népszavazás

Az antant felszólította a magyar kormányt, hogy vonja ki a harcoló csapatokat, amely ezt bár nem tette meg, de az önálló Lajtabánságot sem ismerte el. A helyzet megoldására 1921. október 11-12-én a két fél olasz közreműködéssel Velencében tárgyalni kezdett, Magyarország vállalta a felkelők visszavonását.

A velencei konferencián a kormány képviselői kiharcolták, hogy Sopron és a környékén fekvő nyolc falu népszavazás útján dönthessen hovatartozásáról. A december 14-18. között tartott népszavazáson a lakosság 65,8%-a Magyarország mellett szavazott, így a népszavazás teljes sikerrel zárult. Ez volt a trianoni békeszerződés egyetlen komolyabb területi revíziója, melyet a nagyhatalmak tartósan elfogadtak.

A velencei jegyzőkönyv értelmében 1921. december 14-e és 16-a között Sopron és környékének lakossága népszavazáson döntötte el, hogy összesen 257 km² Magyarországhoz vagy Ausztriához tartozzon-e.

A szavazásban érintett helységek

Ágfalva
Balf
Fertőboz
Fertőrákos
Harka
Kópháza
Nagycenk
Sopron
Sopronbánfalva

Az eredmények

Az összesen 26 879 jogosultból 24 063 fős (89,52%) részvétel mellett, 23 561 szavazóból 15 334 fő (65,08%) szavazott Magyarországra, 8 227 fő (34,92%) Ausztriára, és 502 (2,09%) szavazat érvénytelen volt.

Sopron 37 509 lakója közül 18 994-nek volt szavazati joga. Itt 89,2%-os részvétellel 72,7% szavazott Magyarországra.

A nyolc faluban a 7 900 jogosult 83,9%-os részvételével 54,6%-a Ausztria mellett szavazott. Magyarországra csak Nagycenken, Fertőbozon és Kópházán szavaztak többségben.

Sopron és környéke hovatartozásáról népszavazással döntöttek, ezzel az új állam meg is szűnt.


Így tért haza Sopron és környéke 1921 decemberében

Link


(Prónay később szélsőjobboldali szervezeteket alakított. 1945. március 20-án a szovjetek elfogták, és elvitték az országból. Halála helye és ideje ismeretlen.) 
 
0 komment , kategória:  Történelem  
Címkék: hovatartozásáról, csehszlovákiával, belügyminiszteri, katonatisztekkel, kormánybiztosnak, országvesztéssel, békeszerződésnek, visszautasította, katonasapkájukat, vadászzászlóalja, miniszterelnököt, szélsőjobboldali, megfutamították, magyarországért, közreműködéssel, főkormánybiztos, magyarországról, magyarországhoz, kormányzótanács, dokumentumokban, beleegyezésével, magyarországgal, szembefordultak, királyválasztók, rendelkezésére, magyarországon, napszámosokból, gyilkosságokra, magyarországra, következetesen, függetlenségét, megváltoztassa, tiltakozásával, miniszterelnök, letartóztatott, szabadcsapatot, magyar történelem, száz évvel, trianoni országvesztéssel, társadalmat megnyomorító, képkockákon megelevenedik, kecskeméti tanyavilágban, utolsó pillanatban, felkelők nemsokára, kommunista megszállás, korszak legfontosabb, első világháborút, magyarországi Tanácsköztársaság, kommunistákkal szembeni, helyi nagybirtokos, helyi ügyésztől, belügyminiszteri távirat, Rongyos Gárda, NYUGAT-MAGYARORSZÁGI FELKELÉS ÉS RONGYOS GÁRDA, RONGYOS GÁRDA, Székely Hadosztály, Prónay Pál, Széchenyi Andor Pál, Szlovén Királysággal, Magyarországi Tanácsköztársaság, Szamuely Tibor, Hamarosan Horthy Miklós, Nyugat Magyarországra, Nagykövetek Tanácsa, Rongyos Gárdának, Durics Hilmi Huszein, Héjjas Iván, Ostenburg-Moravek Gyula, NYUGAT-MAGYARORSZÁGI FELKELÉS, Friedrich István, Horthy Gömbös Gyula, Mind Héjjas, Sigray Antal, Apáthy László, Lévay Ferenc, Bárdos Béla, Hiénc Köztársaságot, Mura Köztársaság, HŰSÉG NAPJA, Népszavazás Sopronban,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Png nő  négy szabály  El kell engedned  Oravecz Imre : A pillanat  Facebookon kaptam  képre írva  Facebookon kaptam  Bőrtápláló finomságok  Facebookon kaptam  Mindannyian azt az egyetlen em...  Facebookon kaptam  Ha , az út, amin jársz...  Tovább lépni  Facebookon kaptam  Téli kép  Far-hát  Szép estét  Pest  Dr. Mangó Gabriella tollából h...  Egy napon valaki majd...  Facebookon kaptam Cs Ildikótól  Félretéve egy időre  Heinrich Heine: Ízlett a tea  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Szűzanya !  Spurgeon - Január 12  Hová tüntek a régi dallamok ?  Téli este  Facebookon kaptam  Idézet  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Kislányok lámpával  Facebookon kaptam  Png rózsa  Ne engedd el  Rózsa csokor  Szűzanya !  Rózsa csokor  Facebookon kaptam  A valóság, nemcsak az  Minden ellenem van  Facebookon kaptam  Minden  Facebookon kaptam  Nyugodalmas Jó éjszakát kíváno...  Hová tüntek a régi dallamok ?  Naplemente  Éjszaka  A túlságosan könnyû  Facebookon kaptam  Lassan rájövök, hogy csak maga...  Alvó cica  Facebookon kaptam  A valóság, nemcsak az  Esti kép  Alvó maci  Nem az iskolának...  Havas fenyő tobozokkal  Jó éjszakát  Jó éjszakát  Facebookon kaptam  Müller Pétertől  Álszentek vagyunk mindahányan....  Spurgeon - Január 10  Hóember  El kell engedned  Néhány őszinte barátot  kerek és szalagos  Facebookon kaptam Krisztinától  Alvó maci  képre írva  Szembesítés  Havas fenyő tobozokkal  Imát mond minden  Facebookon kaptam  Moretti Gemma: Megmarad örökre  Az adalékanyagokról  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Csokor gyertyával  Csokor gyertyával  Kacsazsíros burgonyás rudacska  Facebookon kaptam  Légy szemtelenül életrealó  Te nem tudod  Ne engedd el  Baby  Soha ne bánj meg semmit  Alvó cica  Kellemes délelőttöt kívánok  Téli este  Zemplén - Füzér vára (drónfotó...  Vannak egymás mellé rendelt do...  Nő vagyok, annak minden előnyé...  Január  Amikor úgy érzed  Kinézni ablakon  Facebookon kaptam 
Bejegyzés Címkék
magyar történelem, száz évvel, trianoni országvesztéssel, társadalmat megnyomorító, képkockákon megelevenedik, kecskeméti tanyavilágban, utolsó pillanatban, felkelők nemsokára, kommunista megszállás, korszak legfontosabb, első világháborút, magyarországi Tanácsköztársaság, kommunistákkal szembeni, helyi nagybirtokos, helyi ügyésztől, belügyminiszteri távirat, osztrák csendőrség, korabeli lajtabánsági, mások által, legrövidebb határa, különítmény vidéken, fővárosban számos, utolsó magyar, volt királyt, győztes Antant, király visszatérését, trianoni döntés, trianoni döntést, magyar kormány, osztrák féllel, kérdést népszavazás, osztrák nemzetgyűlés, felkelők civilek, kalap tetejéhez, volt Monarchiában, ország egész, felkelők mellett, legitimista Ostenburg-Moravek, felkelőkhöz tartozott, magyar hadsereghez, terület kiürítését, osztrákoknak ítélt, felek Ágfalvánál, osztrák csendőrökkel, rongyosok gerillaharcot, neki ítélt, lakosság került, felkelők egymással, szabad királyválasztók, felkelőkkel tartott, önállósuló felkelők, felkelők önálló, báni méltóságot, népszavazás lehetősége, miniszterelnök lebeszélte, antant fennhatósága, antant adta, osztrák félnek, terület függetlenségét, független Lajtabánságot, falu magyar, felsőőri templom, bánság vezetője, kormányzótanács elnöke, vallásügyek előadója, magyar nemzetgyűlés, ideiglenes kormánynak, önállónak kikiáltott, egyik pesti, gyűjtők nagy, egyetlen kísérlet, antant felszólította, magyar kormányt, harcoló csapatokat, önálló Lajtabánságot, helyzet megoldására, felkelők visszavonását, velencei konferencián, kormány képviselői, környékén fekvő, december 14&#8211, népszavazás teljes, trianoni békeszerződés, nagyhatalmak tartósan, velencei jegyzőkönyv, szavazásban érintett, nyolc faluban, szovjetek elfogták, hovatartozásáról, csehszlovákiával, belügyminiszteri, katonatisztekkel, kormánybiztosnak, országvesztéssel, békeszerződésnek, visszautasította, katonasapkájukat, vadászzászlóalja, miniszterelnököt, szélsőjobboldali, , ,
2021.12 2022. Január 2022.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 5 db bejegyzés
e év: 5 db bejegyzés
Összes: 4304 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 196
  • e Hét: 7049
  • e Hónap: 39301
  • e Év: 39301
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2022 TVN.HU Kft.