Belépés
sanci81.blog.xfree.hu
-Minden ember, minden apró mozzanat, Életedbe úgy került, hogy magad vontad oda... Az pedig, hogy mit kezdesz velük, csakis rajtad áll! ... Czifra Sándor
2007.12.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Tudj meg többet a turul legendáról
  2014-11-24 15:04:26, hétfő
 
   
 


Link

A termékenység szent madara

A feltételezések szerint őseink korában a turulmadárnak több jelentése is volt. Női alakkal együtt történő ábrázolása a termékenység szimbólumaként jelenik meg, leggyakrabban használt ábrázolási formája - és talán ez lehetett az igazi értelme - az isteni jelenlétet jelezte az emberben, a megvilágosodást és az egekbe való elragadtatást, az istent jelképező madár által.

A szumírok ( más néven mah-garok) IM-DUGUD néven is említették azt a madárszerű lényt, amely mindenkor Innana istenanya segítője, így vele kapcsolatban sokszor találkozhatunk alakjával. IM-DUGUD emeli az égbe az istennőt, pontosan úgy, ahogy a Nap fiát jelképező szarvast. Az égberagadás pedig egyetlen cél miatt történik, az Istenanya áldott állapotát készíti elő. Innana (Éneh) egyik elnevezése ez volt: “a szűz, aki szül". Így lehetséges az, hogy már Kr.e. 4000 évvel ismerünk olyan leleteket, melyeken a Szűzanya kifejezés fogalmazódik meg. Az égberagadás jelenete a Nagyszentmiklósi aranykincs 2. számú korsóján látható, a 7. korsó pedig az ezt követő állapotra utal, tehát láthatjuk rajta a Turul ölelő karjaiban tartott, s az Élet Vizével megtermékenyített, életfát tartó szüzet.

A szakrális ős általában egy termékenységet szimbolizáló szarvas ünő (Emese) és egy nemes, kiválasztott ragadozó (Turul) nászából születik.

Dr. László Gyula (régész, a kettős honfoglalás elméletének megalkotója) véleménye, hogy a Noin-ulában talált rátétes szőnyegminta szarvas és madár ,,küzdelme" nem harc, hanem párzási jelenet lehet. (A szőnyeg tulajdonképpen halotti lepel.) Több ilyen jelenetet megörökítő mintát találtak olyan területen, ahol szkíta, szarmata, hun. magyar, mongol népek éltek. Sokáig a jó és a rossz, a világos és a sötét harcának ábrázolását látták ezekben a rajzokban. Csakhogy ezek a minták eredetiben színesek, és semmi jel sem utal a sötétség és a világosság harcára.

Az állatok küzdelmének igazolására természetesen többen felvetették, hogy a szarvasnak agancsa van, akkor pedig bika, azaz hím ivarú. Talán nem úgy gondoljuk, de ne felejtsük, a Csodaszarvas, Szarvas-ünő mindenkor nőstény, ahogy azt a képek-jelképek is mutatják. A Turul, az Ég-Nap madara, pedig mindenkor hím, a megtermékenyítő! A szarvasnak persze agancsa van (nósténynek “szarva" egyedül csak a rénszarvasnál van!), agancsa közt vagy mellén a nap, testén hold és csillagok, fehér (Ég, Isten színe), megjelenik és eltűnik stb. Szkíta és közel-keleti ábrázolásokon az agancsos szarvas még szoptat is. Ezért csodaszarvas!

A hazatérés korának csodálatos művészete bontakozik ki előttünk a reánk maradt sírleletek által. Mondáinkon kívül őseink jelképrendszerében, sőt a Hunoknál és az Avaroknál is gyakran előfordult a Turulmadár szimbóluma. Több lelet tanúskodik arról, hogy elsősorban mindannyian használták díszítő motívumként különböző tárgyaikon vagy ereklyéiken. Árpád magyarjainak ötvösei a női mellkorongok szép rajzú domborművein is szerepeltették a sólymot, de ott található a honfoglalás kori rakamazi tarsolylemezen, hajkorongokon, gyűrűkön és egyéb tárgyi emlék is maradt fenn.
Link

Hasonló jelenetet látunk a noszvaji református templom mennyezetkazettáján is, vagy a nagyszentmiklósi kincs 2. számú korsóján is, amelyet az égberagadás címen is szokás nevezni. De ez nem “égberagadási jelenet", hanem az égi turul száll a földi szülôanyára. A jelenet szülést, vezér születését jelzi; másképp egy nép és birodalom születését. Mindez pedig az Ős-Ég “Is-Ten" akarata, amit szent madara a turul hoz a földre. Az égberagadás csak a szakrális fogantatás szellemében nyer értelmet. A mitikus madár a Föld Mag népeinek mítoszaiban, népmeséiben, ezer alakban megjelenő természetfeletti lény. Lehet Isten, hős, sámán, ember egyik megjelenési formája vagy segítőtársa, hátasállata. Az Isten Istenség voltának, az égi magasságoknak, az ég szellemének, a Napnak, égzengésnek, szélnek, szabadságnak, termékenységnek, növekedésnek, bőségnek, a költői ihletnek és látnoki tudásnak, a jóslatnak, a kozmikus világok közötti kapcsolatnak, a léleknek, a gyermekiségnek, az Élet Szellemének jelképe.

A kora-magyar régészeti leletek között az asszony sírokban többször találtak ragadozómadár-leletet, ami arra utal, hogy az asszonyok viseltek ilyen ékszereket. Az előkelő magyar asszonyok legszebb dísze volt a hajfonat végén csüngő díszes korongpár. Ilyen volt pl. az 1956-os ásatáskor egy gazdag nő sírjából előkerült híres, aranyozott ezüst varkocsdíszítő korongpár. Szemet gyönyörködtető ábrázolása ez a Nap madarának, a sólyomnak, amely máig legszebb 10. századi ötvöstárgyaink egyike. A lapos korongokon növényi indákkal átszőtt, horgas csőrű, kiterjesztett szárnyú madár alakja látható, amely karmaiban egy-egy fiókát tart. Már a leletet elsőként közzétevő Csallány Dezső is a turulmondával hozta kapcsolatba e jelenetet.

Igazi férfi jelkép ez a nemes vadászmadár. Ezért is kapták a lányok nővé érésük idején, hogy az egy ágú varkocsukat díszítse. Ha párra leltek, tőle kapták a hajdísz párját, mert ekkor már két ágba fonták copfjukat, jelezve - már nem vagyok egyedül. Az asszonyok valószínűleg azért viseltek ilyen vereteket, mert a ,,szent megtermékenyülést" várták a madár közvetítésével, Isten akaratából. Többek között ezek miatt a leletek miatt is tekintették sokan totemizmusnak őseink turul mítoszát. Aztán találtak ilyen leleteket férfi sírokban is. Dr. Fettich Nándor régész véleménye szerint a gyászoló asszonyok helyezték a koporsóba a veretet hajfonatukkal együtt, hiszen már nem várták az ,,áldott állapotot" - a szeretett férfi elvesztése után már nem volt kitől. Vajon lehet-e szebben kifejezni, igazolni, hogy gondolkodásukat mennyire nem a totemizmus hatotta át, hogy az asszonyok mennyire tudták, hogy nem a turultól van a gyerek. A turul a közvetítő a világok között. Ebből terjedt el az is, hogy a gólya hozza a gyereket: nem a gyereket hozza, hanem az új lelket a régi keleti legendák szerint. Mindezek miatt a ragadozómadarat ábrázoló veretek az isteni küldetés és a szent fogantatás fogalomkörébe irányítják a figyelmünket. De hát ekkor a nők még áldott állapotban voltak, csak később lettek “terhesek"...
Link

A páratlan szépségű rakamazi korongnak is - bár mindig csak egyes számban emlegetjük - bizonyára a fentiek miatt van párja. Ha összehasonlítjuk a két aranyozott ezüst korongot, akkor első ránézésre szinte egyformának látjuk őket. Jól látszik az erre való törekvés. Mindkettő két fiókát visz. Mindkettő értelmes, gondolkodó - mutatja a fejtetőből sarjadó palmettás ág. Üzenetet is hoz mindkettő - és itt a legszembetűnőbb különbség - a jobb oldalinak nem sikerült a csőrébe “tenni" az ágat, mögé sikeredett. A lényegen ez nem változtat. Vonalvezetésük picit eltér. A fény - árnyékkal való játék, a vésett és poncolt díszítés mindkettőnél megvan. Nem hiányozhat a palmettásnak nevezett növényi motívum és a már - már ugyanilyen növényre hasonlító kiterjesztett szárny. Nos a vésett szélű palmettában van aki víztároló, buja növényzetet, van aki éppen nyíló páfránylevelet lát.

A rakamazi turul a régészeti tárgyakon is jól felismerhető, azonosítható. “Sólyomfoga" van, ami csak és kizárólag a kerecsensólyom sajátja. Csupasz a lába, az összes többi ragadozó madár lába tollas.

Ugyanezt a gondolatkört formázza meg a maga egyszerűségében és szellemességében az ugor csontból faragott kanálnyél, amelynél a hivatalos leírás “Faragott csont kanálnyél dísze: szarvast marcangoló sas".

A Gizella-kincs avar eredetű turulos korongja, a Turul megtermékenyítő erejét jelképező, háromágú virággal. A madáron nemzőtájékon - hasonlatosan a szentgyörgyvölgyi tehénez -a kék különféle árnyalataival kitöltött dupla körbe foglalva látható az aranyozott nt/tn jel. Szembetűnő, hogy arany színe megegyezik a turul hasán sorakozó tollazat aranyával, egyértelműen a termékenységre, az anyaméhre utalva ezzel.
Link

Dúcz László szerint a képen látható lisztmerő kanál a Turul-monda (Emese álma) legszebb újkori megformázása. A kanálról jól látszik, hogy a madár ragadozó. Görbe a csőre, szeme, füle megformázott, taraja, szárnya csak jelölt. Tehát az ősi szkíta füles madárról van szó. A madár hátán a Napkorong, ami jelzi, hogy ő az Atya küldöttje. A napkoronggal szemben a (kanál pereme) Hold-sarló: a nő, azaz az anya. Mindez akkor kezd ,,működni", amikor a kenyeret sütő asszony megmeríti a kanalat a lisztben. Még ma is igen sok helyen a kenyeret életnek nevezik. Itt az élet a ,,szemünk láttára" keletkezik az Úr akaratából - melyet a madár közvetít az anya ,,ölébe". Csodálatos emléke ősi műveltségünknek, és semmiképpen nem mondható totemhitnek.
A füles ábrázolás:

Dúcz László meglátása szerint a hun, avar vagy magyar Turul-ábrázolásoknak van egy rendkívüli sajátossága: ezeknek a madaraknak bizony füle van, és nem tollból, mint a fácánnak vagy a bagolynak, hanem változóan, hol kutyáé, hol lóé vagy éppen macskáé. Ez egy olyan idegen testrész a madáron, ami nem kerülhetett oda véletlenül vagy tévedésből. Attila zászlaján lévő “korona" a madár fején fül, “füles" az avar nagyszentmiklósi kincs Turulmadara, és ugyancsak füle van a Rakamazon, két női sírban talált korongon is a Turulmadaraknak. De megtaláljuk ezt a füles ábrázolást a későbbi magyar népművészetben is, a rábaközi lapos hímzésben éppúgy, mint a mezőségi madaras életfán.

Egy szellemes magyarázat erre a problémára: “A turulmadár jelkép. Eleinknél is az volt már a szkíta időkben is. És mivel az “igazi" turult senki sem látta, mindenki csak hallott róla (a fülével), az alkotóművész ötvösmester ezt úgy jelezte, hogy fület adott a madárnak".

A szentpétervári Ermitázs és más orosz múzeumok sok olyan Kaukázus környéki szkíta emléket őriznek, amelyek “füllel"- ábrázolják a ragadozó madarak egy típusát. Ráadásul ilyen ábrázolás a világon máshonnan nem került elő. Tehát ha elfogadjuk, hogy a fül nem véletlenül került a madarakra és hazánk jelenlegi területén kívül van egy terület, és csak egy terület, ahol ilyen madarak sokaságát mutatja fel a régészet, akkor ebből a megközelítésből is bátran kijelenthetjük, hogy a magyarság erről a vidékről származik. A cseljabinszki múzeumban látható, Anyikovszkoje faluból származó edényeken ábrázolt jelenetek és díszítő motívumok könnyen párhuzamba állíthatók a Kárpát-medencében talált, és a “honfoglaló" magyarokkal kapcsolatba hozható nagyszentmiklósi kincs edényein láthatókkal.

Forrás: Régészeti leletek
 
 
0 komment , kategória:  Szép tájakon  
Címkék: nagyszentmiklósi, összehasonlítjuk, szellemességében, természetfeletti, legszembetűnőbb, megtermékenyítő, megvilágosodást, turulmadaraknak, ragadozómadarat, egyszerűségében, megközelítésből, termékenységnek, műveltségünknek, gondolkodásukat, kerecsensólyom, szerepeltették, páfránylevelet, tulajdonképpen, feltételezések, gyermekiségnek, találkozhatunk, varkocsdíszítő, gyönyörködtető, közvetítésével, ötvöstárgyaink, tarsolylemezen, vonalvezetésük, szentpétervári, termékenységre, szimbólumaként, kijelenthetjük, termékenységet, népművészetben, ábrázolásoknak, kiterjesztett, totemizmusnak, termékenység szent, feltételezések szerint, turulmadárnak több, termékenység szimbólumaként, igazi értelme, isteni jelenlétet, egekbe való, istent jelképező, madárszerű lényt, égberagadás pedig, égberagadás jelenete, termékenységet szimbolizáló, kettős honfoglalás, szőnyeg tulajdonképpen, sötét harcának, minták eredetiben, Élet Vizével, László Gyula, Föld Mag, Lehet Isten, Isten Istenség, Élet Szellemének, Csallány Dezső, Fettich Nándor, Dúcz László,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Kellemes délutánt kívánok  Himalája ( Nepál )  Kellemes délutánt kívánok  Jézus szeretete  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Konikalcit  Akvamarin kristály  Tegyünk egyszer egy próbát. Zá...  Próbálok pozitív maradni  Kellemes kávézást  Ha minden ember adna magából  Mai harmónia kártyám  Aranyosi Ervin: Szeretnél?  Helyettesítés  Tulipán csokor  Lehet, hogy csak egy vidéki lá...  Folyvást rohanunk, soha meg ne...  Várat magára az igazi tavasz -...  Jézus szeretete  Amint mozdulsz, a világ is moz...  Fodrásztól jött .......  Madárvilág......  Mai harmónia kártyám  Facebookon kaptam  Kijárási tilalomkor  Facebookon kaptam  Jézus szeretete  Facebookon kaptam  Tündérek  Várat magára az igazi tavasz -...  Jézus szeretete  Facebookon kaptam  Időjárás jelentés........  Azur andara kristály  Aranyosi Ervin: Szeretnél?  Önzetlen ember  Kellemes délutánt kívánok  Tulipànok  Isten  G.Hajnóczy Rózsa tollából  Kiengesztelődés  Esély.....  Naplemente  Imádom, hogy itt a tavasz  Facebookon kaptam  Jézus szeretete  További szép napot  Mennyi olyan tett és gondolat ...  Megelőző cselekedet  Szívapály  Facebookon kaptam  Png kislány  Szenvedés  A jövőnek élek  Az ember eszköz  Méltóságnak hívják  Igen, itt a félelem  Van egy óriási dolog az életbe...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Png nő  Horváth Piroska - Bábu vagy...  Kislány cicával  Szép estét  Facebookon kaptam  Kellemes hétvégét kívánok!  Séta a kutyusokkal :) .......  Png lufik  Virágot a virágnak  A sikeres és a sikertelen  Akvamarin kristály  Keresztyéni magatartás  Esély.....  Amint mozdulsz, a világ is moz...  Facebookon kaptam  Zöld andara kristály  Önzetlen ember  Kalkantil ásvány  Megállapodni azt jelenti, hogy...  Tavaszi csokor  Ha minden ember adna magából  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Van egy óriási dolog az életbe...  Facebookon kaptam  Kapkodjuk a fejünket!  Madárvilág......  Megelőző cselekedet  Mai harmónia kártyám  Isten  Kislány cicával  Horváth Piroska - Bábu vagy...  Miért feledkeztél meg rólam?  Facebookon kaptam  Jó éjt !  Az élet rövid, élj!  Megállapodni azt jelenti, hogy...  Png virág  További szép napot 
Bejegyzés Címkék
termékenység szent, feltételezések szerint, turulmadárnak több, termékenység szimbólumaként, igazi értelme, isteni jelenlétet, egekbe való, istent jelképező, madárszerű lényt, égberagadás pedig, égberagadás jelenete, termékenységet szimbolizáló, kettős honfoglalás, szőnyeg tulajdonképpen, sötét harcának, minták eredetiben, világosság harcára, állatok küzdelmének, szarvasnak agancsa, szarvasnak persze, agancsos szarvas, hazatérés korának, reánk maradt, honfoglalás kori, noszvaji református, nagyszentmiklósi kincs, égberagadás címen, földi szülôanyára, jelenet szülést, égberagadás csak, szakrális fogantatás, mitikus madár, költői ihletnek, kozmikus világok, kora-magyar régészeti, asszony sírokban, asszonyok viseltek, előkelő magyar, hajfonat végén, 1956-os ásatáskor, lapos korongokon, leletet elsőként, turulmondával hozta, nemes vadászmadár, lányok nővé, hajdísz párját, asszonyok valószínűleg, madár közvetítésével, leletek miatt, gyászoló asszonyok, veretet hajfonatukkal, szeretett férfi, totemizmus hatotta, asszonyok mennyire, világok között, gólya hozza, gyereket hozza, régi keleti, ragadozómadarat ábrázoló, isteni küldetés, szent fogantatás, páratlan szépségű, fentiek miatt, erre való, fejtetőből sarjadó, legszembetűnőbb különbség, jobb oldalinak, csőrébe &#8220, fény &#8211, palmettásnak nevezett, vésett szélű, rakamazi turul, régészeti tárgyakon, kerecsensólyom sajátja, összes többi, gondolatkört formázza, maga egyszerűségében, ugor csontból, hivatalos leírás, madáron nemzőtájékon, szentgyörgyvölgyi tehénez, turul hasán, anyaméhre utalva, képen látható, madár ragadozó, madár hátán, napkoronggal szemben, kenyeret sütő, kenyeret életnek, madár közvetít, anya &#8222, füles ábrázolás, rendkívüli sajátossága, madaraknak bizony, fácánnak vagy, olyan idegen, madár fején, avar nagyszentmiklósi, füles ábrázolást, későbbi magyar, rábaközi lapos, , ,
2021.03 2021. április 2021.05
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 50420 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 795
  • e Hét: 3138
  • e Hónap: 8540
  • e Év: 68076
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.