Belépés
sanci81.blog.xfree.hu
-Minden ember, minden apró mozzanat, Életedbe úgy került, hogy magad vontad oda... Az pedig, hogy mit kezdesz velük, csakis rajtad áll! ... Czifra Sándor
2007.12.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Ősapánk Nimród
  2015-11-30 16:19:22, hétfő
 
   
  Ősapánk Nimród

Dr. Pócs Alfréd László összefoglaló írása

Aki az ősök keresésében el akar jutni a gyökerekhez, annak előbb-utóbb el kell jutni az ősi
krónikáink alapján Nimródnak lejegyzett ősapánkig. S ha már tudjuk, hogy kit keresünk, akkor szeretnénk tudni, hogy ki volt, hogy élt, hogy nézett ki, és mi az a követni való jó, amit ránk hagyott hun-magyarokra. Ha az ószövetségi Bibliát nézem, akkor az özönvíz eseményéig kell visszamennünk, Noéig. Noénak három fia volt. Kám, Jáfet és Sém, mi a Kám ágon vagyunk, akinek négy fia volt (Kus a legidősebb, Put, Micrajim, Kánaán a legfiatalabb) Kám és Kus is pátriárkák voltak, hiszen ez volt a pátriarkák kora. Kusnak (Kusiták,Kaldeusok,szkíták ősapjának) a fia volt Nimród, kinek gyermeke Hunor és Magor. Az ókori történeti írók szerint, pl.: Hesziodosz (Homérosz kortársa) Theognómia művében óriástermetű Titánokról mesél, kik az Istenekkel harcoltak, ezeknek a vezére egyes források szerint Nimród volt, ekkor még csak Istenek és félistenek éltek a földön, az emberiség még nem jelent meg. Az Ószövetség is beszél Ádám megteremtése előtt etióp földi kusokról, akik itt éltek a földön. Ha az időben próbálom elhelyezni a történéseket és
Epiphanius egyházatya kronológiáját nézem, az emberiség története 6 ezer éves, ekkor történt
Ádám teremtése, amit barbárok korának hív, az Ószövetség ez pátriárkák korának mondja. Ez, az özönvízig tartott, majd Noé családfájával egy új korszak indul meg, és ezt szkíta kornak nevezzük. Ez tart Nimród, az első földi koronás király idejéig, amikor a Bábel tornyát megépítik. Az Ószövetség Nimródot nagy vadásznak tartja, aki kedves az Úr előtt, de nem írja, hogy a Bábel tornyát ő építette. Leírja, hogy Noé három ága szembe kerül egymással, a Kus ág Nimróddal az élen háborúzik a Jáfet ággal, a semiták zsoldba álnak mellettük, így legyőzik Jáfetéket, s így válik az első földi királlyá. Koronás király lesz, mert egy szír legenda szerint az égen meglát egy csodálatos koronát, amit elkészíttet magának, mint királyi jelképet. A magyar krónikák: Thuróczy János Attilát Nimród unokájának említi, illetve írja, hogy a hunok és a magyarok először Perzsiában tartózkodnak.
Kézai Simon ugyan a Jáfet ágról származtatja Nimródot, akit Menrótnak említ, az Árpád Ház királyi ősének tekint, ki Eviláth földjéről eredeztethető. Felesége Eneh, aki megszüli Hunort és Magort. Más felesége is volt, aki gyermekeket szült, de ahogy írja ezek visszamentek Perzsíába, és nyelvük később is csak annyiban különbözött egymástól, mint a szász a türingiaitól. Eviláth földje egy részt Perzsia területe (a mai Irán), illetve a sumérek földje Mezopotámia területe együtt. Egyes források szerint még nagyobb, bele tartozik Baktria, az indiai Etiópia, az indoszkíták területe is. Ez a forrás minden féleképpen kapcsolatot mutat a sumér népcsoporttal, illetve szabír, elamita népcsoporttal is.
A Tarihi Üngürüsz a legrégebbi, leghitelesebb krónikánk, Nemródról beszél, aki Adzsemben született, majd ennek királya lett. Felesége Ankisza, (valószínűleg sumér név an-ég, ki-föld, együtt föld és ég szülöttét jelenti) aki szülte Hunort és Magort. Adzsem elsősorban az Óperzsa állam, amely abban az időben még nem perzsák által lakott volt, hanem elsősorban szabírok-szubar-afarti elgörögösítve artai népek által, akiket I. Dáriusz feliratán Huma Varga Szakáknak hívta (Hun Avarok).
A Képes Krónika írja, Kus fia Nimród, de a Jáfeth-Tana-Nimród vonal is szerepel benne.
Összegezve krónikáinkat nekünk a Noé-Kám-Kus-Nimród vonalat kell hitelesnek elfogadni,
hiszen az Ószövetség és az arab-perzsa-bizánci források is ezt jegyezték le. Pl.: Bíborban
született Konsztantinosz a magyarokat turkoknak mondja, de elmeséli azt is, amit a mai
történetíróink nem szoktak elmesélni, hogy régen mikor nagy támadás érte a magyarokat, egy
része nyugatnak, másik rész e keletnek indul, a Perzsa vidéken letelepülők a mai napig turkoknak (turániaknak) hívattatnak, azaz magyaroknak. Régi nevükön Subartoi-asfaloi-nak neveztetnek. Subartoi-szabír, artai = Óelami etnikum, később pedig az ország neve: Artai. A Talmud Nimród idejében Kaldeában (Mezopotámia, Sumér birodalom) két népcsoport jelez, a turkok, és a nazarok (azar = fény, tűz, ezek voltak a tűzimádók) népét. A turkokat hajdanán massagétának is hívták.
A nemrég Széchenyi díjat kapott finnugristák vezére Róna Tas András most turkológusként
kapta ezt a díjat, ajánlom neki, mint turkológus, foglalkozzon a magyar sumér eredet kérdésével, hiszen az ókori források ezt már pontosan leírták.
Nimród apja, Kus, a kusiták, káldeusok atyja, a görögök Okkus vagy Ukkus nevet is használják, mely kusita nyelven nagy Kust jelent, ez maradhatott meg Máté Imre könyvében a Yotengrit-ben mint Ukkó. Használták Nibu-Kus illetve Nib-Subur nevet is. Az örmény történetírók kusitákat kusánokat (indiai kusiták), balki kusitákat (baktriaiak) együtt említik szkíta, szaka, parthus, massagéta hunokkal. A perzsák Nimród népét a kusitákat, szakáknak, és pártusoknak is hívták. Kusita = kuthabeli = kutita (titánmaradékok) ebből keletkezik a szkíta elnevezés a görögöknél, hogy egy szigma jelet tesznek, majd egy magánhangzó módosul: kutha, skutha, skyta, ami a Kus-Nimród örökség bizonyítéka. Berosszosz ókori király listája, az Óperzsa birodalomban területén (Perzsák előtti királyok, sőt történelem ill. özönvíz előttiek) EveKUSsal kezdődik, a második pedig Komas BÉLUS, ami visszaigazolja a nimródi eredetet. Nimrud földi neve gyakran Bél, Bélus, a bibliában Bál, Baal-ként szerepel. Nimród és a Nemrót azonossága könnyen igazolható, hiszen az ókori keleti népek többsége nem jelölte a magánhangzót pl. a héber sem, mert nem volt jelentés módosító hatása, s az azonos helyen képzett zöngés és zöngétlen mássalhangzók a beszédben fölcserélődhetnek pl. t=d.
Nimródot az ókori források egyenlőnek tartják Dioniszusszal illetve Bakhusz-sal is. BacCHUS vagy másként Bárkus (jelentése: Kusnak a fia) néven említik, illetve tudjuk róla, párducok között nő fel, párduc húzza a kocsiját, párducokkal ábrázolják. Mindkettőjüket párduckacagánnyal a vállukon láthatjuk gyakran, hiszen Nimród egy valódi történelmi szereplő, és egy példakép egyben, aki minden nép előtt egy magasztos személyként áll, akivel próbálnak azonosulni, más királyok és népek is. A párducbőr kacagány viselése is azt jelenti, hogy eggyé válni, felidézni, követni akarják őt. Ezekről a történelmi személyekről (Bakhusz, Dioniszusz, Nimrúd), de elsősorban Nimródról úgy írnak, - a nemzetek tanítómestere, az egész emberiség jótevője, városalapító, országalapító, földművelés és szőlőművelés elterjesztője, és ami nagyon fontos a megistenített ősök tiszteletére tanít.
A Planetárium Babilonikum feljegyzése szerint Nimród egyenlő az Orion csillagképpel.
Atributuma a párduc. Szokták párducfejű sassal (sumérok madara a sas) mi turulnak mondjuk.
Ugyan így párduccal ábrázolták Kust, és a korábban említett Düonüszuszt és Bakhust is. A héber Nimródot egyenesen a párduc fiának nevezi. Ez az egyházi művészetben tovább él a magyaroknál, Fettich Nándor kiváló régészünk írja, Ócsán a templom déli hajójában (a fény teljessége) Jézus a zárókőn párduc képében jelenik meg, méghozzá vörös színben (nap). De így van ez Domonkosfán, Zalaháshágyon, Pécsen, de Kettlachban is. Fehérváron egy püspöki temetkezési sírból egy ezüstcsésze került elő, mely oldalán egy gyönyörű szép ötvös munkában megvalósul a csoda, az egyik legszebb ravennai típusú Agnus dei (Isten báránya) ábrázolás keretén belül a Pantera dei (Isten párduca) is megjelenítésre kerül, mégpedig úgy, hogy a ,,bárány" párducfejű (a hasonló ragadozók közül csak neki hosszúkás a füle egyedül) illetve párduc farka van. A törzsrész hosszúszőrű bárányt ábrázol. A párduc jobb mancsa hátrahajlik és egy Krisztus keresztes zászlót tart. Az egyházban (tudatosan vagy nem tudatosan) illetve a nép körében tovább él a káldeusi-kusita Nimród hagyomány.
Nekünk pedig büszkén kell hangoztatnunk a Kus - szkíta -hun- avar- magyar folytonosságot, mint igaz magyar történelmünket.
Párducbőr kacagány a nimródi származás jelenlét a szkíta fajú népek testvériségét is jelenti.
A párducos Árpád, a honvisszavételkor is ezt képviselte. Megmaradt ez a pásztorok
viseletében is, akik hátibőr formájában (farkas vagy juhbőr) az állatot megnyúzták, majd lábait alul-felül összekötötték, mint háti díszt viselték, illetve a kacagányviselet tovább élése
Nimróddal azonosították a nagy hőst, Herkulest is. A görögöknek is volt egy valószínűleg átvett hősi mondájuk, mely egyben a szkíta ősiség történetét is elmondja, és ennek volt egy eredeti változata a sumér Herkules. Ékjelének sumér olvasata Iz du bár, melynek akkád olvasata (szemita nép, más hangértékeket használ, így torzul az eredeti jelentés) Gis gil mas amiből lett később Gilgames. Iz du bar apja Samas , a Napisten ennek van egy Kusu olvasata is. Birodalomalapító: központja Sineár(=sumer) és Akkad, Babilon, Erek és Nippur.
Nimród birodalma is Sineár földje Bábel, Erek, Akkád és Kálnéh. Tehát igazolhatóan egy
személyről van szó. Ezt a hőst a föniciaiak és a pelazgok Makar vagy Magar névvel illetik (Magyar Adorján). Mátyás király palotájában Budán, volt egy Herkules szobor, mely a nemzet ősapját Nimródot és a Herkules erejű Attilát jelképezte.
Nimród idejében a szkíta korban egy nyelv volt a világon, ha ő az ősapánk gondolhatjuk, hogy milyen nyelven beszélhettek akkortájt. Majd kezdi építeni Bábel tornyát, mely a leírások szerint 70 mérföld magas, 7 széles feljárat és 7 széles lejárat vezet hozzá.
Monumentalitásához talán a festő Brueghel képe közelít leginkább. Az építés oka, hogy közelebb kerüljön Istenhez, hiszen a sumérok ezért építik dombra a templomaikat. Jézus is ezért imádkozik az olajfák hegyén. A zsidó Flavius szerint az Istentelenség vezette. A torony összeomlása után Baktriába veszi útját Balk városában alapítja meg, a mágus vallásának alapjait itt rakja le. Ma is tudjuk, hogy az özönvíz előtt anyajogú társadalmak léteztek, Istenanya szobrokkal, Istenanya tisztelettel, ezek a társadalmak a földi síkban gondolkoztak, a természettel együtt éltek békés életet, természet közeli vallást gyakoroltak. Nimród megjelenésével, aki föltekint az égre, egy vertikális kapcsolatot valósít meg a kozmikus világgal, és megvalósítja azt, amit Hermész Triszmegisztosz hirdet ,,ahogy fenn úgy lenn", közelebb hozza Istent az emberekhez, az embereket az Istenhez, és egy kozmológikus
Balk az akkori idők Vatikánja, itt íródik a Zend Avesta, ragozó nyelven. Mágus tudós papok működési helye. Ezek a vallási alapok teremtik meg a későbbi Mazdaizmust, majd reformálást követően, a Zarathusztra tűz vallást.
Ezek az ősszkíta vallási alapokon nyugszanak, melyet a magyarság közvetlenül hoz magával. Alapja az egy Isten hit, Hiszek az egy teremtő Istenben és tisztelem a természet erőit, hiszem, azok is a teremtő Isten alkotásai, és a teremtő Isten törvényeit képviselik, a teremtett égi és földi világunk szépségein keresztül jutok el Istenhez.
Nimród a nemzetek tanítómestere, az egész emberiség jótevője, városalapító, országalapító,
földművelés és szőlőművelés elterjesztője, és ami nagyon fontos a megistenített ősök
A sumér agyagtáblák alapján, az egyik legkiválóbb sumerológus Rawlison megtalálta Nimród történetét és történelmi személyét, az apja Ámon Kos, két fia van, Sin Magur az egyik, gondoljuk el, a Kárpátokban csak én négy Magura csúcsot ismerek. Őt nevezik Nergálnak is mint istenség, ő is bevonult az isteni Pantheonba. Az asszírok által kitelepített(ie.732) zsidó népesség helyére Izrael területére kusita kuthabelieket hoznak Babilónia földjéről, és leírják, hogy ők Nergált tisztelik. Úr várost alapítja. Ábrázolása: szárnyas oroszlán. Az oroszlánt is tiszteljük, hiszen a Szent Koronán kettő, a Jogaron három, a paláston négy van belőle. Az esztergomi 14 falra festett oroszlán is ennek a megidézése lehet, hiszen itt a 14 országnagy és a király tartott élt-halál kérdésekben ítélkezést, mert királyaink, papi vezetők, hadurak, és törvényhozók voltak egy személyben. Az oroszlán, mint hatalmi szimbólum és Krisztust megidéző lény az egyházi művészetben is tovább él, pl.: a tarnaszentmáriai templom, mely ugyanilyen ítélkező hely lehetett, két oroszlánnal és templomon körbefutó ülő párkánnyal. A másik fia Ninip, más néven Ninus (a törökök úgy tartották, hogy a Szent Koronánk egészen Ninustól ered) harmadik néven Tura. Ninust a semita asszírok teljesen kisajátították, mint nemzetőst, Ninive alapítót emlegették, Asszíra neve sokáig Atura volt. Ábrázolása szárnyas bika.
A magyar népben Nimród emléke meséinkben is tükröződik, a mindig jóságos világkirály, aki magyarul szól hozzánk. Hogy hogyan nézhetett ki nehéz pontosan megítélni, ugyan maradtak ábrázolások, de csak a későbbi korokból. Ami biztos termete dalia óriás volt, mint Szent László lovagkirályunk. Gyönyörű szakálla is volt, mint a későbbi szkítáknak, de mondhatnám Jézus Urunkat is kinek haj és szakáll viselete is jellemző fajtánkra, talán a Szent László hermára hasonlított leginkább.
A mai Moszul jelenleg az IÁ (= magát Iszlám Államnak nevező, hivatalosan senki által el nem ismert terrorszervezet /a szerk./) birtokában van, óriási pusztításnak van kitéve nap-mint nap. Az itt lévő hatalmas Nimród hagyatékot tűzzel-vassal pusztítják, természetesen nem saját kútfőből, hanem a pénzt adó gazdák utasítására.
De nekünk igazán nem is az anyagi javakban kell keresnünk őt, hanem a lelkünkben kell tudni felidézni, megigézni, mélyen a tudatalattinkból, hogy megérthessük, elfogadhassuk, hogy követni tudjuk őt, hogy harcolni tudjunk érte. Az apja Kus, etiópiai származású, barna bőrű, szikár ember volt, anyjáról nem sokat tudunk, valószínűleg szkíta fajú, fehér bőrű, szőke hajú, kék szemű nő volt. Ilyen kinézetű embereket találnak a belső ázsiai kurgánokban, lefagyva vagy kiszáradva, viselettel együtt és ezt írják a fehér hunokról, szakákról, gétákról stb is. Baktriá területén is és az indoszkíták vidékén is (az Indus folyása mentén) - amit kis Etiópiának neveznek -, leírnak szőke kék szemű ősöket.
Még egyszer/Összefoglalásként: Nimródról úgy írnak az ókori források, hogy egyszerre volt a nemzetek tanítómestere, az egész emberiség jótevője, városalapító, országalapító, földművelés és szőlőművelés elterjesztője, és ami nagyon fontos a megistenített ősök
Euhemerosz Krisztus előtt IV. századi történetíró azt mondja, hogy a mitológia mögött mindig valóságos személy, nemzeti ős, hős áll. Megtörténik a történelmi tett, majd hősök és velük mítoszok keletkeznek. Mágus táltos papok féltve őrzik történetét. Lassan félisten lesz belőle, majd Istentől küldötté válik.
Viszont, ha az utókor gondatlanul ápolja múltját, hagyja más népek által kisajátítani saját
történetét, súlyos erkölcsi romlásba borul az az ország. Ez zajlik ma Magyarországon is. Ne
hagyjuk, hogy így legyen, mert rajtunk is múlik.

Pócs Alfréd László
 
 
0 komment , kategória:  Magyarság  
Címkék: tudatalattinkból, birodalomalapító, tarnaszentmáriai, triszmegisztosz, terrorszervezet, kacagányviselet, folytonosságot, mindkettőjüket, kisajátították, titánmaradékok, turkológusként, történelmünket, történetíróink, visszaigazolja, konsztantinosz, magyarországon, lovagkirályunk, megjelenésével, megjelenítésre, dioniszusszal, elterjesztője, népcsoporttal, országalapító, tanítómestere, megistenített, mássalhangzók, visszamennünk, elgörögösítve, kronológiáját, hangértékeket, azonosították, zalaháshágyon, elfogadhassuk, kuthabelieket, hangoztatnunk, csillagképpel, ősök keresésében, ószövetségi Bibliát, özönvíz eseményéig, pátriarkák kora, ókori történeti, vezére egyes, időben próbálom, emberiség története, özönvízig tartott, első földi, élen háborúzik, semiták zsoldba, szír legenda, égen meglát, csodálatos koronát, magyar krónikák, Ősapánk Nimród, Pócs Alfréd László, Ószövetség Nimródot, Thuróczy János Attilát Nimród, Kézai Simon, Árpád Ház, Felesége Eneh, Tarihi Üngürüsz, Felesége Ankisza, Huma Varga Szakáknak, Képes Krónika, Talmud Nimród, Róna Tas András, Máté Imre, Használták Nibu-Kus, Komas BÉLUS, Planetárium Babilonikum, Fettich Nándor, Magyar Adorján, Hermész Triszmegisztosz, Zend Avesta, Ámon Kos, Szent Koronán, Szent Koronánk, Szent László, Jézus Urunkat, Iszlám Államnak, Euhemerosz Krisztus,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Facebookon kaptam Krisztinától  Hála  Facebookon kaptam  Hallgatás  Pilinszky János költő  Nő tulipán csokorral  Szép napot és hetet kívánok  Zsoltárok  Zöld zafír  Facebookon kaptam  Keresztyén ima  Április 11  A magyar költészet napja Koncz...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Ünnepeljük a magyar költészete...  Lila turmalin  Png virágok  Harmónia......  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Imádság  A legjobb barát.....  KÖLTÉSZET NAPJÁN, 2021 ÁPRILIS...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Annuska bar...  Márai Sándor naplója  Facebookon kaptam  Hálátlanság  Isten miért rendel el próbákat...  Diólevél és a magasvérnyomás  Nő tulipán csokorral  Facebookon kaptam  Eltelt idők mögött, csak az em...  József Attila - Altató  Facebookon kaptam Annuska bar...  Ametiszt kristály  Kellemes délutáni kikapcsolódá...  Szép napot és hetet kívánok  Kosztolányi Dezső  Hála  Isten miért rendel el próbákat...  Fluorit  Facebookon kaptam Annuska bar...  Még él... Annyira szeretném ha...  A KÖLTÉSZET NAPJÁRA! Hegedüs G...  Facebookon kaptam  A haj, a bőr és a köröm erősít...  Harmónia......  Imádság  Áldott - békés Vasárnapot kívá...  Szép estét kedves látogatóimna...  Facebookon kaptam Annuska bar...  Facebookon kaptam Krisztinától  Facebookon kaptam Krisztinától  Szagosmüge és a vese  Pilinszky János költő  KÖLTÉSZET NAPJÁN, 2021 ÁPRILIS...  Hallgatás  Facebookon kaptam Krisztinától  Rózsa kosár  Zöld zafír  Hála  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Krisztinától  Ametiszt kristály  Szép estét kedves látogatóimna...  Jó reggelt szép napot  Millei Lajos költő, író  Tavaszi csokor  Aranyosi Ervin: Úgy szeretnék....  Tavaszi kép  Ozmium  Facebookon kaptam Krisztinától  Hála  József Attila - Mama  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Mezei zsurlóról röviden  Ady Endre - Héja - Nász Az Av...  Hajnal volt. Tavaszi hajnal. S...  Pásztortáska gyógyhatásai  Facebookon kaptam  Kökényvirágtea gyógyhatásairól  Nagy László - Ki viszi át a Sz...  Png cica  Boldog születésnapot a ma ünne...  Facebookon kaptam  Boldog születésnapot a ma ünne...  Png nő  József Attila - Altató  Dóró Sándor: Van úgy "Van úgy,...  Zsoltárok  Pilinszky János költő  Zsoltárok  Dóró Sándor: Van úgy "Van úgy,...  Facebookon kaptam Krisztinától  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Annuska bar... 
Bejegyzés Címkék
ősök keresésében, ószövetségi Bibliát, özönvíz eseményéig, pátriarkák kora, ókori történeti, vezére egyes, időben próbálom, emberiség története, özönvízig tartott, első földi, élen háborúzik, semiták zsoldba, szír legenda, égen meglát, csodálatos koronát, magyar krónikák, magyarok először, részt Perzsia, sumérek földje, indiai Etiópia, indoszkíták területe, forrás minden, sumér népcsoporttal, magyarokat turkoknak, ország neve, turkokat hajdanán, nemrég Széchenyi, magyar sumér, ókori források, görögök Okkus, örmény történetírók, perzsák Nimród, szkíta elnevezés, szigma jelet, magánhangzó módosul, második pedig, nimródi eredetet, ókori keleti, azonos helyen, beszédben fölcserélődhetnek, vállukon láthatjuk, valódi történelmi, példakép egyben, magasztos személyként, párducbőr kacagány, történelmi személyekről, nemzetek tanítómestere, egész emberiség, megistenített ősök, korábban említett, héber Nimródot, párduc fiának, egyházi művészetben, templom déli, fény teljessége, zárókőn párduc, püspöki temetkezési, ezüstcsésze került, gyönyörű szép, egyik legszebb, hasonló ragadozók, füle egyedül, törzsrész hosszúszőrű, párduc jobb, káldeusi-kusita Nimród, nimródi származás, szkíta fajú, párducos Árpád, állatot megnyúzták, kacagányviselet tovább, nagy hőst, valószínűleg átvett, szkíta ősiség, eredeti változata, sumér Herkules, eredeti jelentés, pelazgok Makar, nemzet ősapját, szkíta korban, nyelv volt, ősapánk gondolhatjuk, leírások szerint, festő Brueghel, sumérok ezért, olajfák hegyén, zsidó Flavius, torony összeomlása, mágus vallásának, özönvíz előtt, földi síkban, természettel együtt, vertikális kapcsolatot, kozmikus világgal, akkori idők, vallási alapok, későbbi Mazdaizmust, ősszkíta vallási, magyarság közvetlenül, természet erőit, teremtő Isten, sumér agyagtáblák, , ,
2021.03 2021. április 2021.05
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 50420 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 50
  • e Hét: 425
  • e Hónap: 2561
  • e Év: 62097
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.