Belépés
sanci81.blog.xfree.hu
-Minden ember, minden apró mozzanat, Életedbe úgy került, hogy magad vontad oda... Az pedig, hogy mit kezdesz velük, csakis rajtad áll! ... Czifra Sándor
2007.12.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Doni keresztút
  2016-02-10 16:23:57, szerda
 
   
 


Link

A Magyar Királyi 2. Honvéd Hadseregre emlékezünk.

73 éve (1943. január 12-én) kezdődött meg a Don-kanyarban a szovjet áttörés. A Vörös Hadsereg offenzívája a reggeli órákban indult meg, -40 fokos hidegben. A magyar csapatok szívósan ellenálltak, azonban az irgalmatlan orosz túlerő térdre kényszeríttette katonáinkat. A kilátástalan helyzet ellenére a magyar honvédek az iszonyatos körülmények között több napon át keményen védekeztek, ezzel emberfeletti hőstettet hajtottak végre, de végül a kommunista hadigépezet maga alá gyűrte a Keleti Front védvonalát. Mély főhajtással emlékezzünk a magyar Hősökre, akik bátorsággal, hősiességgel és helytállással teljesítették feladatukat.

1. STÁCIÓ - PILÁTUS ELÍTÉLI JÉZUST
Link

“Honvédek! Magyar katonák! A vezérkar főnöke állított elétek, hogy egy nemzet nevében búcsúztassalak benneteket, én pedig búcsúkézszorítással válok meg tőletek, akik kimentek a harctérre, hogy harcoljatok nemzetünk aprajáért, nagyjáért. Hiszem, hogy meg fogjátok állni helyeteket és kérem a magyarok Istenét, hogy segítsen benneteket vissza minél nagyobb számban, minél több győzelemmel és minél több fegyverrel kezetekben. Most pedig kötelező ígéretet teszek előttetek, hogy itthon maradt hozzátartozóitokról soha meg nem feledkezünk, róluk gondoskodunk, úgy, ahogy ti odakünn harcoltok. Arra fogunk törekedni, hogy azok, akik itthon maradtak, a tieitek, ne sajnáljanak benneteket, hanem büszkék legyenek arra, hogy hozzátartozóik odakünn értük harcolnak."
(Kállay Miklós miniszterelnök beszéde a harctérre induló katonákhoz)

2. STÁCIÓ - JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET
Link

“Az az indulás a teherpályaudvaron! Filmen többször láttam a fordítottját, a hazatérést a frontról... De az indulást, az elbúcsúzást még a Szállnak darvak-ban sem ábrázolták kellő erővel. Mert ahhoz a kép halvány, a szó is erőtlen, meg se próbáltam soha leírni. Az a pillanat, amikor az ember fölszáll a vagonra, és ott áll lenn egy fiatal asszony, karján egy csecsemővel, ott áll az édesanyja, a húga, és ugyanez megsokszorozódva, százszor, ezerszer, ez... iszonyú, és majdnem fölséges is."
(Boldizsár Iván hadapródőrmester)

3. STÁCIÓ - JÉZUS ELŐSZÖR ESIK EL A KERESZT SÚLYA ALATT
Link

,,A tűzkeresztségen még a tűzvonal előtt átestünk. Ez életemnek egyik fordulópontja. Borzasztóan féltem. Úgy történt, hogy alacsony támadást kaptunk Kurszk körül, ahol már hadműveleti terület volt, és le kellett ugrálni a vonatról. A mezőre mentünk, a szénakazal köré bújtunk, kúsztunk, másztunk... földbe akart az ember bújni. A vonatot géppuskázta az a két gép, vagy három, azt hiszem csak kettő volt, és bennünket nem. De az is igaz, hogy egy bizonyos időn túl a lélek megkeményedik. Mert nem lehet mindig félni, ahogy nem lehet mindig szerelmesnek lenni, vagy szeretkezni, vagy nevetni, vagy sírni. Az ember megkérgesedik, beletörődik, lesz, ami lesz. Kezdi számolni az időt, hogy menynyi ideig tarthat még."
(Boldizsár Iván hadapródőrmester)

4. STÁCIÓ - JÉZUS TALÁLKOZIK ÉDESANYJÁVAL
Link

,,A búcsúzásról csak annyit akarok mondani, ott egy hangos szó nem volt. Megöleltük a gyerekeket, mindenki a sajátját, és mint a búzamező szélben, úgy lehajoltak a szülők."
(Gellért Sándor tizedes)

5. STÁCIÓ - CIRENEI SIMON SEGÍT A KERESZTET VINNI
Link

,,Az út menti első háznál két olasz katona állt őrt... A két olasz dideregve topogott a hóban, hátukra pokrócot terítettek, fejük, arcuk úgy be volt bugyolálva, hogy a szemük is alig látszott ki. Kíváncsian nézegettek felénk, bár bizonyos voltam abban, fogalmuk sincs arról, miféle szerzet vagyunk. De mert békésen közeledtünk - gondolták -, ezek csak barátok lehetnek. Megálltunk, és én a két olasz katonához léptem: Buon giorno, camerati! Noi siamo ungheresi. Vorrei parlare al signor comandante! (Jó napot, bajtársak! Magyarok vagyunk. A parancsnok úrral szeretnék beszélni!) A két katona szinte megdermedt a csodálkozástól. Pillanatokig egy szót sem tudtak kinyögni. Hogy ebben az irgalmatlan orosz télben, háromezer kilométerre az ő gyönyörű, napfényes hazájuktól, egy idegen katona az édes anyanyelvükön szól hozzájuk, ez szinte megfoghatatlan volt a számukra. Aztán felocsúdtak, egymásra néztek, és egymás szavába vágva nagy előzékenységgel tessékeltek az egyik közeli apró viskó felé: Per piacere, signore! Ecco il signor colonnello! Prego, venite! Eccovi signore! O, fa freddo, fa freddo! Il signor colonnello si trova in questa casa! O, Madonna mia, che freddo! Per piacere, signore! (Tessék, uram! Itt van az ezredes úr. Kérem, jöjjön! Tessék, uram! Ó, de hideg van, micsoda hideg van! Az ezredes úr ebben a házban van! Ó, Szűzanyám, de hideg van! Tessék, uram!) Olasz módra, hadarva peregtek a szavak, szinte megható volt a két olasz katona igyekezete és udvariassága. A kis házikóhoz érve az alacsony termetű, barátságos katona már nyitotta is a deszkából összeeszkábált ajtót, és szinte tuszkolt befelé, szüntelenül beszélve, gyakran emlegetve a Madonnát a nagy hideg miatt."
(Bártfai Szabó László főhadnagy)

6. STÁCIÓ - VERONIKA KENDŐT NYÚJT JÉZUSNAK
Link

,,A feleségem is üzent. A ,,Fa leszek, ha fának vagy virága" című dalt küldte. Ez hozott egy kis vidámságot az életünkbe, s persze a csomag, a hazai."
(Kovács Lajos szakaszvezető)

7. STÁCIÓ - JÉZUS MÁSODSZOR ESIK EL A KERESZTTEL
Link

,,Aki az emberi és testi meghurcoltatást, bántalmazást nem bírta ki, soha többet nem lett belőle ember. Nem is tért vissza. Ezt harag nélkül mondom, de el kell mondanom. Novemberre a századunknak több mint fele elpusztult."
(Fazekas György munkaszolgálatos)

8. STÁCIÓ - JÉZUS VIGASZTALJA AZ ASSZONYOKAT
Link

,,Édes Istenem, de jó is annak aki odahaza van. A tegnap este abbamaradt borzalmas csata újult erővel folyik tovább. A németek borzalmas erejű támadása mind jobban és eredményesebben bontakozik ki. Egész nap szünet nélkül folyik a harc. Azt hiszem a németek hamarosan döntést fognak kicsikarni, és akkor az orosz megint futni fog egy pár kilométert. Éppen most kaptam kézhez az én aranyos anyucikám levelét, és sajnos én is ott sírtam, ahol senki sem látott. Itt a fronton bontakozik ki az, hogy ki hogy szereti családját. Fájt a szívem, majd meg hasadt, és potyogtak a könnyeim, mikor olvastam a levelet. Szegénynek nincs odahaza senkije, aki megvédené. De nem baj, ha a jó Istenke hazasegít, mindenkinek nagyon szépen meg fogok köszönni mindent, támogatást és vigasztalást, amivel az én kicsi családomat részesítették."
(Bartha József tizedes)

9. STÁCIÓ - JÉZUS HARMADSZOR ESIK EL A KERESZTTEL
Link

,,Mikor elment szabadságra a Rumy ezredes úr, nézd - azt mondja -, fiam, hazamegyek szabadságra, visszajövök és lehet, hogy többet nem megyek már haza, elbúcsúzom a családtól. Addig rád bízom az ezredet, mert tudod, én látom, hogy mi lesz itt. Nézd ezeket a lovacskákat, nemsokára emberek fognak így heverni, magyarok, magyarok. Ezt a háborút mi elvesztettük, azt mondja, de nekem végig kell csinálnom, mert erre esküdtem föl."
(Dr. Magass Miklós)

10. STÁCIÓ - JÉZUST MEGFOSZTJÁK RUHÁITÓL
Link

,,Február harmadikán a reggeli szürkületkor igen fáradtan egy kukoricagórés területre értünk, ahol lepihentünk. Csakhamar észrevettük, hogy falu van közvetlen előttünk, és az úton szánoszlop menetel. Oroszok voltak. Kétségtelenné vált, hogy ellenség közé kerültünk. Közvetlen közelünkben orosz lovasok tartottak felénk. Nem tehettem mást, mint elő a pisztolyt, hogy elintézzem magamat, ami ilyen sorsban az egyetlen helyes teendő. Görgényi százados azonban megakadályozta öngyilkosságomat. Kicsavarta a pisztolyt már fagyásnak indult kezemből, emlékezetem szerint azt mondta, hogy már csak reájuk való tekintettel se kövessem el, hátha segíthetek a hadifoglyoknak. Egy orosz lovasjárőr eközben körül is fogott bennünket. Állapotom igen rossz volt. Lábaim lefagyva, járni alig tudtam. Kezeimen és orromon is kezdődő fagyást éreztem. Agyam is nehezen működött."
(Stomm Marcell altábornagy)

11. STÁCIÓ - JÉZUST KERESZTRE SZEGEZIK
Link

,,Egy faluba reggel beérünk, fél óra múlva ott az orosz. A menekülés pánikszerű... Lihegő, fullasztó futás, néhányszor végiggéppuskázzák az utat a repülők. Alacsonyan szállnak, az ember belelapul a földbe, tíz körömmel markolja a havat, torkában dobog a szíve. A völgy fekvő magyaroktól fekete. Hányan maradnak fekve egy-egy ilyen légitámadás után! Az oszlopok széthullanak. Egy versenyfutás, könyörtelen tülekedés az országút, hullámzik, hömpölyög az áradat, a fáradtak, gyengék lemaradnak, járművek gázolnak a gyalogosokba, minden rend felbomlik, barátok, akik össze akartak tartani, egy óvatlan pillanatban talán örökre elszakadnak egymástól. Éhezünk, semmi ennivalónk. Vánszorgunk faluról falura. Éjjel-nappal, alvás nélkül. Ki tudja, hol járunk? Az út lassan nyugati, majd déli irányt vesz. Repülők jönnek megint, végigpuskázzák az utat. Szétfutunk a havas mezőre, lapulunk a földön, a hideg hóban. ... egyre több németet érünk utol. Itt is, ott is pisztolyt fognak ránk. El akarják venni a mieink szánkóját, lovait, s a legkisebb ellenkezésre lőnek. Bemegyünk egy házba melegedni. - Marsch hinaus! - ordítják bentről. Eleinte csodálkoztunk, később megszoktuk. Egy faluban magyar vezérkari tiszteket dobtak ki a padlásról. Szabadban éjszakáztunk napokon át. Kis tüzek mellett melengetjük didergő tagjainkat. Nappal nem mehetünk az úton, leszorulunk a combig érő hómezőkre. - Kutyák, dögöljetek meg! - mondják. Három ellenségünk van, a hideg, az éhség, meg a németek."
(Kónya Lajos)

12. STÁCIÓ - JÉZUS MEGHAL A KERESZTEN
Link

,,Mintha a földből nőtt volna ki, olyan hirtelen bukkant fel előttünk az orosz gyalogság... Az áttörés nem sokáig váratott magára. Páncélosaik úgy mozogtak a sűrű fehér ködben, mint az ősvilági szörnyek... A páncélosok véres utat törtek csatárláncunkon keresztül."
(Korody Béla százados)

13. STÁCIÓ - JÉZUS TESTÉT LEVESZIK A KERESZTRŐL
Link

"Ezek után kénytelen vagyok mindenkinek saját belátására bízni jövendőjét, mivel élelmet, lőszert és végrehajtható feladatot adni nem tudok. A Magyar Haza mindenkor hálás szeretettel fog visszaemlékezni a hős fiaira, akikhez hasonló sors csak keveseket ért a magyar nemzetben. Isten Veletek, Magyar Honvédek!"
(Stomm Marcell altábornagy)

/Stomm vezérőrnagy elhatározása a valóban kétségbeejtő helyzet ellenére sem indokolható, katonaerkölcsi, emberi, lélektani tekintetben feltétlenül helytelen volt. A búcsúparancs lényege az, hogy mivel ő már végrehajtható parancsot katonáinak adni nem tud, szélnek ereszti hadtestének maradványait éppen akkor, amikor az agyonhajszolt, agyonfagyott, holtfáradt, kiszolgáltatott katonák határozott vezetést igényeltek volna!/

14 .STÁCIÓ - JÉZUS HOLTTESTÉT SÍRBA TESZIK
Link

Hol nyugszunk, nem tudja barát, feleség, gyerek.
Elszórt
Testünk nyomtalanul nyelte magába a föld.
Szívetek őrizzen: milliók eleven milliókat.
Áldozatunk nem a gaz jogcíme. Jóra parancs.
(Keresztury Dezső: Sírvers)

A cikk forrása: Link - itt találtok egy videót is!!!
 
 
0 komment , kategória:  Érdekességek  
Címkék: megsokszorozódva, hadapródőrmester, öngyilkosságomat, munkaszolgálatos, visszaemlékezni, tűzkeresztségen, kiszolgáltatott, csatárláncunkon, kényszeríttette, meghurcoltatást, eredményesebben, előzékenységgel, megakadályozta, hadifoglyoknak, búcsúztassalak, hozzátartozóik, végigpuskázzák, katonaerkölcsi, csodálkozástól, összeeszkábált, miniszterelnök, megfoghatatlan, részesítették, teljesítették, kukoricagórés, megkeményedik, szakaszvezető, anyanyelvükön, fordulópontja, csodálkoztunk, agyonhajszolt, végrehajtható, helytállással, kétségtelenné, megkérgesedik, emberfeletti, szovjet áttörés, reggeli órákban, magyar csapatok, irgalmatlan orosz, kilátástalan helyzet, magyar honvédek, iszonyatos körülmények, kommunista hadigépezet, magyar Hősökre, vezérkar főnöke, nemzet nevében, magyarok Istenét, harctérre induló, ember fölszáll, fiatal asszony, tűzvonal előtt, Magyar Királyi, Honvéd Hadseregre, Vörös Hadsereg, Keleti Front, PILÁTUS ELÍTÉLI JÉZUST, Kállay Miklós, JÉZUS VÁLLÁRA VESZI KERESZTET, Boldizsár Iván, JÉZUS ELŐSZÖR ESIK EL KERESZT SÚLYA ALATT, JÉZUS TALÁLKOZIK ÉDESANYJÁVAL, Gellért Sándor, CIRENEI SIMON SEGÍT KERESZTET VINNI, Bártfai Szabó László, VERONIKA KENDŐT NYÚJT JÉZUSNAK, Kovács Lajos, JÉZUS MÁSODSZOR ESIK EL KERESZTTEL, Fazekas György, JÉZUS VIGASZTALJA AZ ASSZONYOKAT, Édes Istenem, Bartha József, JÉZUS HARMADSZOR ESIK EL KERESZTTEL, Magass Miklós, JÉZUST MEGFOSZTJÁK RUHÁITÓL, Stomm Marcell, JÉZUST KERESZTRE SZEGEZIK, Kónya Lajos, JÉZUS MEGHAL KERESZTEN, Korody Béla, JÉZUS TESTÉT LEVESZIK KERESZTRŐL, Magyar Haza, Isten Veletek, Magyar Honvédek, JÉZUS HOLTTESTÉT SÍRBA TESZIK, Keresztury Dezső,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
01.25. 20:23 Vízilabda Eb - A női tornák örökranglistája
01.25. 20:23 Vízilabda Eb - A spanyolok újra Budapesten értek a csúcsra
01.25. 20:23 Férfi kézilabda Eb - Norvégia nyerte a bronzérmet
01.25. 20:22 Női röplabda Extraliga - Vendéggyőzelmek
01.25. 20:03 Női kézilabda NB I - Vendégként verte a Vác az MTK-t
01.25. 20:03 Női kosárlabda NB I - Soproni siker a szekszárdi rangadón
01.25. 19:43 LEN Úszó Európa Kupa - Hosszú Katinka bronzérmes a második napon
01.25. 19:43 Rövidpályás gyorskorcsolya Eb - Bánhidi: a sikerek ellenére vérzik a szívem
01.25. 19:43 Asztalitenisz olimpiai selejtező - Elődöntős a vigaszágon a magyar férfivál...
01.25. 19:42 Vízilabda Eb - Bíró Attila: ez emberfeletti volt
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Good night!  "Légy hű mindhalálig..."  Esküvői torták  75 év  Divatos strucc  Téli képek  Menyasszonyi csokrok  Téli kép  Havas rózsa  Retro női képek  Koszorús lányok  Aforizma  Gif rózsa  Vigye mindenki a saját kereszt...  Nefelejcs  Az ajándék (részlet) Kedves G...  II. János Pál pápa-programsoro...  Facebookon kaptam  Itt a farsang, áll a bál...  Útravaló – 2020. január ...  Az érett kor...  Vízcseppes virágok  Orchidea  Jó reggelt kedves látogatóimna...  Téli kép  Facebookon kaptam  Virágok vázában  Kávé délutánra  Orchidea  Facebookon kaptam  Png nő  Posertube  Szállok , mint szabad sólyomma...  2. évközi hét péntek 01.24  Png parfüm  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Dáliák  Szállok , mint szabad sólyomma...  Müller Péter: a világról...  Gerbera csokor  Gerbera csokor  Facebookon kaptam  Téli képek  Kellemes délutánt kívánok  Szent II. János Pál pápa 25 év...  Gif rózsa  Facebookon kaptam Mírjam bar...  Orchidea  Gerbera csokor  Good night!  Világító toronyok  Menyasszonyi csokrok  Liliomok  Juhász Gyula: Alvás előtt  Png rózsa madárral  Aforizma  Png rózsa madárral  Facebookon kaptam  Sexy png nő  Png óra  Kutya virággal  Nem is vagyok tán itt, csupán ...  Ha kérdik, ki vagy, ezt mondd  Fecske Csaba: Hajnalodik  Az ökumenikus imaest 01.23.  Mesélj Mama Ugye, Mama, odaát...  Vízcseppes rózsa  Sose kívánj több földet  Müller Péter: a világról...  Szép estét kedves látogatóimna...  Facebookon kaptam  Vezénylés  Talán nem volt hiába  Facebookon kaptam Krisztina...  Vízcseppes virág  Szirmay Endre : Hűséggel  Divatos strucc  Nő virággal  "Légy hű mindhalálig..."  Nők téli öltözékben  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Bényei József : Hiszekegy  Png nő  Vigye mindenki a saját kereszt...  Téli kép  Szép estét kedves látogatóimna...  Napraforgók  Az érett kor...  Kávé délutánra  Gerbera csokor  Kellemes délutáni pihenést  Posertube  Facebookon kaptam  Ha kérdik, ki vagy, ezt mondd  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Téli kép  Kellemes kávézást! 
Bejegyzés Címkék
szovjet áttörés, reggeli órákban, magyar csapatok, irgalmatlan orosz, kilátástalan helyzet, magyar honvédek, iszonyatos körülmények, kommunista hadigépezet, magyar Hősökre, vezérkar főnöke, nemzet nevében, magyarok Istenét, harctérre induló, ember fölszáll, fiatal asszony, tűzvonal előtt, mezőre mentünk, szénakazal köré, ember bújni, vonatot géppuskázta, bizonyos időn, lélek megkeményedik, ember megkérgesedik, búcsúzásról csak, búzamező szélben, parancsnok úrral, idegen katona, édes anyanyelvükön, egyik közeli, alacsony termetű, deszkából összeeszkábált, nagy hideg, századunknak több, tegnap este, németek borzalmas, németek hamarosan, orosz megint, fronton bontakozik, reggeli szürkületkor, kukoricagórés területre, úton szánoszlop, egyetlen helyes, orosz lovasjárőr, faluba reggel, menekülés pánikszerű&#8230, ember belelapul, völgy fekvő, oszlopok széthullanak, óvatlan pillanatban, havas mezőre, hideg hóban, mieink szánkóját, legkisebb ellenkezésre, házba melegedni, faluban magyar, földből nőtt, orosz gyalogság&#8230, sűrű fehér, ősvilági szörnyek&#8230, páncélosok véres, magyar nemzetben, valóban kétségbeejtő, búcsúparancs lényege, cikk forrása, megsokszorozódva, hadapródőrmester, öngyilkosságomat, munkaszolgálatos, visszaemlékezni, tűzkeresztségen, kiszolgáltatott, csatárláncunkon, kényszeríttette, meghurcoltatást, eredményesebben, előzékenységgel, megakadályozta, hadifoglyoknak, búcsúztassalak, hozzátartozóik, végigpuskázzák, katonaerkölcsi, csodálkozástól, összeeszkábált, miniszterelnök, megfoghatatlan, részesítették, teljesítették, kukoricagórés, megkeményedik, szakaszvezető, anyanyelvükön, fordulópontja, csodálkoztunk, agyonhajszolt, végrehajtható, helytállással, kétségtelenné, megkérgesedik, , ,
2019.12 2020. Január 2020.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 50420 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1748
  • e Hét: 15657
  • e Hónap: 33028
  • e Év: 33028
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.