Belépés
sanci81.blog.xfree.hu
-Minden ember, minden apró mozzanat, Életedbe úgy került, hogy magad vontad oda... Az pedig, hogy mit kezdesz velük, csakis rajtad áll! ... Czifra Sándor
2007.12.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Pillanatképek a 170 éves Budavári Sikló történetéből
  2016-05-28 15:45:48, szombat
 
   
  Idén márciusban volt 146 éve, hogy a Budavári Sikló (leánykori nevén Budai Hegypálya) megkezdte működését. Bár a különleges jármű szinte mindenki számára ismert, és a turistakalauzokban is igen előkelő helyen szerepel, történetéről kevesen tudnak. A sikló átadásának évfordulójára közösségi oldalunkon egy rövid posztban emlékeztünk meg, amelyet követően felkeresett minket egy olvasónk, aki rendelkezésünkre bocsátott egy igen ritka, a közlekedési eszköz 1986-os újranyitásának emlékére készült kiadványt és két ritka levelezőlapot is. De hogy miért is kellett újranyitni a siklót, és mi minden változott a 19. század óta? A posztból kiderül!
Link
A Budavári Sikló napjainkban

Hegypálya építését először Széchenyi Ödön gróf (Széchenyi István fia) vetette fel, miután Lyonban alkalma nyílt megszemlélni az ottani siklót. A választás végül a Lánchíd (igen, a Széchenyiek eléggé meghatározták a környék arculatát) és a Sándor-palota közötti szakaszra esett; az itteni 50 méteres szintkülönbséget egy 90 méteres pályával hidalták át, amelyen gőzhajtású ingarendszerben két kocsi közlekedett. A hegypályát végül 1870. március 2-án adták át, az utasok száma három évvel később már elérte az 1,5 milliót! Egészen 1928-ig, az első buszjárat megindulásáig a sikló volt az egyetlen, a Várba vivő tömegközlekedési eszköz, ami egyúttal - a kiváló panorámának köszönhetően - látványosságként is szolgált.
Link
Az újranyitás emlékére kiadott kis könyv fedlapja

"Az építést 1868 júliusában kezdték el, az úttörő jellegű mérnöki létesítmé­nyek 16 hónap alatt készültek el, az első próbát 1869. október 23-án tartot­ták meg. A sikló — ahogyan neve a köztudatba átment — lényegében vál­tozatlanul működött egészen 1944 vé­géig, ekkor a felső állomást és a kocsi­kat bombatalálat érte. A kötélvontatású vasút története so­rán számos átalakítást terveztek, — ezek közül azonban csak a hajtást, a gépészeti rendszert alapvetően nem érintő átalakítások valósultak meg. Az eredeti megoldás megbízhatóságát mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy csak egyetlen üzemzavart jegyeztek fel, ez is a hajtógép jogosulatlan keze­lése miatt történt." [1]
Link
1870-es metszet a Budai Hegypályáról
Link
Hajóstiszt, pasa, utazó, tűzoltó és lelkes város(sz)építő: gróf Széchenyi Ödön (1839-1922)

A terveket Juraszek Ödön készítette, az építést pedig Wolfahrt Henrik vezette, aki egyből jelentős változásokat hajtott végre a terveken: a legfontosabb ezek közül, hogy megváltoztatta a pálya dőlésszögét, ami 7 méterrel emelte meg az indulási szintet. Érdekes volt a kocsik biztosítás berendezése is: a kötél elszakadása esetén a pálya mentén elhelyezett gerendák a kocsik alján található fogasívekbe akadva fogták volna meg a szerkezetet. És ha már szóba kerültek a napjainkra újjáépített, de külsejükben lényegében változatlanul maradt kocsik:

"A kocsik nem vízszintes, hanem lépcső­zetes padlóval készültek, egy-egy kabin­ban 8 utas foglalhatott helyet. A kocsikat a bécsi Spiering gyár, a 30 LE-s gőzgépet Theodor Schultz bécsi üzeme, a kazánokat az Első Magyar Gépgyár Rt. szállította. Mivel a gőzgép alul helyezkedett el, szükség volt ellenkötélre, mely a két ko­csit felülről kötötte össze; ez tette lehető­vé a gravitációs energia kihasználását, ami a sikló elvében a meghatározó elem."[2]
Link
A sikló, bal szélen a Népszínházzal

A sikló tökéletesen mutatta a kor lendületes fejlődését. A főváros, és így annak tömegközlekedése is ugrásszerű fejlődésen ment keresztül: a folyamatnak szerves részét képezte az 1874-ben átadott fogaskerekű és az 1896-ben elkészült Millenniumi Földalatti Vasút és számos villamoshálózat is. A működés kereken 74 éven át folyt zavartalanul; ahogy azt említettük, mindössze egy kisebb balesetre került sor.
Link
A pálya az 1910-es években

"A 75 éves üzemeltetés alatt egyetlen baleset fordult elő, 1896-ban. Június 17- én a miniszterelnök estélyéről, a Várból lefelé igyekvő külföldi újságírókkal és kísé­rőikkel történt, hogy — késői fékezés miatt — kocsijuk az első ütközőbaknak rohant. Mint a korabeli sajtójelentések tu­dósítanak róla, ennek is az lehetett az oka, hogy a gép kezelését — ami bizonyos szakértelmet kívánt—a fűtőre bízták, illet­ve csak ő vállalhatta, mivel más nem volt szolgálatban. A menetet egyébként a ven­dégek unszolására indították meg. Az ok tehát ennél az egyetlen esetnél sem mű­szaki hiba volt."[3]
Link
Siklóból ősbozótos

Budapest ostroma alatt azonban a hegypálya nagyon súlyos károkat szenvedett. Mivel a Vár volt a védők utolsó menedéke, és a kitörést is innen indították, a terület hetekig volt a szovjet tüzérség és légierő célpontja. A károk helyreállítása elég hamar megkezdődött - a Királyi Palota is ekkor nyerte el mai formáját - de a sikló, amelynek gépházát és felső állomását is érte találat, sokáig parlagon maradt.

"A felszabadulás után 1947-ben mér­ték fel a siklónál keletkezett károkat, ekkor még gazdaságosan helyreállítha­tónak ítélték a létesítményeket. Ma már nem deríthető ki, hogy milyen ha­tározatra, de 1948—49-ben a még meglevő gépeket, berendezéseket el­szállították, a pálya sínanyagát pedig a vasgyűjtési mozgalom »hasznosí­totta«."[4]
Link
A sikló 1970-ben (UVATERV/FORTEPAN)

A felső állomást ideiglenesen lefedték, de a pálya - egyfajta mementóként - évtizedekig emlékeztetett a háborús pusztításra. Bár a helyreállítás többször is (1965, 1968, 1972) felmerült, és arra számos terv is készült, komolyan csak 1980-ban kezdtek foglalkozni a témával.

"A felszabadulást követő évtizedek során vita volt arról, hogy siklóként vagy mozgólépcsőként épüljön újjá a létesítmény; arról, hogy van-e tömeg- közlekedési szerepe az időközben me­gindult autóbuszközlekedés mellett; a Vár rekonstrukciójának keretében vagy önálló fővárosi beruházásként valósuljon-e meg. A vitákban szinte minden szakmai és állami gazdasági fórum ál­lást foglalt. Voltak időszakok, amikor már átadási határidőket is kitűztek, és volt olyan periódus, mikor szinte telje­sen feledésbe merült a helyreállítás gondolata. Egy biztos pont volt csu­pán: mindenki, aki az üggyel kapcso­latba került, érezte, hogy az idő ,,a sik­lónak dolgozik", hogy a budapestiek nem felejtették el a lenyűgöző panorá­mát nyújtó, látványnak sem mindenna­pi Budavári Siklót."[5]
Link
Az 1980-as eredeti terv

Ekkor készült el az itt látható terv, amely végül elég sokat módosult a hat évvel későbbi átadásig. Mivel a felső végállomás tervei nem maradtak fent, ott fényképek és rajzok alapján végezték a rekonstrukciót. A sikló meghajtás- és biztonsági rendszereit természetesen korszerű elektromos berendezésekre cserélték, az egyenként 24 fő befogadására képes kocsikat viszont (Gellért és Margit) az eredeti tervek alapján állították helyre:

"A kocsik utasszállító fülkéi idézik leg­hűbben az 1870-ben megnyitott hegy­pályát. A három, egymáshoz viszonyít­va függőlegesen eltolt, egyenként nyolcszemélyes kabin korabeli formá­jában — még a hagyományos ajtószer­kezetet is megtartva — készült. Fékbe­rendezése azonban — mint az egyéb műszaki felszerelések is — különleges, nagy biztonságot nyújtó szerkezet: a kötél szakadásakor, vagy a kerék túl­zott felgyorsulása esetén (amire a hegypálya működésének 74 éve alatt nem volt példa) a sín megfogásával rögzíti a kocsit."[6]
Link
"Kezdődik!" Traktor és Edda plakát 1985-ben (Magyar Hírek Folyóirat/FORTEPAN)

A munkálatok, a terület felmérése és kitakarítása, valamint tűzrendészeti ellenőrzése után a munkálatok 1985 márciusában indultak meg. Mivel ekkorra világossá vált, hogy a buszok nem tudják kiváltani a siklót, főleg nem annak egyediségéből is fakadó idegenforgalmi értékét, a beruházást a fő teherviselő BKV mellett a Fővárosi Tanács, az IBUSZ és az Országos Idegenforgalmi Hivatal is támogatta

"A sikló tervezői a hagyományok tisz­teletben tartásával igyekeztek minél magasabb szolgáltatási színvonalat nyújtani az utazóközönségnek: a völgy- és hegyállomáson csak a feltét­lenül szükséges számú lépcsőt kell igénybe venni, míg a mozgássérültek feljutását az alsó állomáson rámpával, és a kocsi felső kabinjának szükség esetén nyitható oldalfalával biztosítot­ták. A gyors beszállást segítik a jegyér­vényesítő automaták, a tájékoztatást pedig többnyelvű információs rendszer szolgálja."[7]
Link
A város egyik legszebb panorámájú munkahelye

Az újjáépített sikló a lehető legtöbb helyen igyekezett megtartani elődje tulajdonságait: a vezérlést persze már mikroprocesszorral irányították, és átalakult a meghajtórendszer, amelynek elve viszont változatlan maradt.

"A siklónál a szintén bányászati területen alkalmazott aknaszállító kötelet használ­ják. A kötél átmérője 29 milliméter, hat darab, egyenként 36 szálas sodraiból ál!, horganyzott kivitelű. A kötélbiztonság ki­lencszeres, tehát a kötél az üzemszerű legnagyobb terhelés kilencszeresét képes felvenni. Mivel a 100 métert meghaladó hosszú­ságú kötél hőmérsékleti változások ese­tén akár nyolc centimétert is nyúlhat, és a kocsikat a peronokhoz igen pontosan kell beállítani, speciális kötélbefogó és a kötél- hossz-változást kiegyenlítő szerkezetet kellett alkalmazni."[8]
Link
A híres 0. kilométer, háttérben az (újjá)épülő pálya

A munkálatok során a Clark Ádám tér nagy része változatlanul maradt, azonban új támfalak épültek, és a hegyállomás is ekkor nyerte el ma is látható formáját. Az alábbi idézetnek külön érdekessége a még mindig romos Szent György tér (40 évvel vagyunk az ostrom után) helyreállításának kérdése, amely lényegében még napjainkban is tart.

"A hegyállomás közvetlen környezete az építés megkezdése előtt rendezetlen, ro­mos terület volt. Az állomás elkészülte után, a Szent György tér keleti nyúlványa részlegesen rendezésre került. Az egész Szent György tér végleges rendezésére csak a romos épületek helyreállítása után, egységes városépítészeti elképzelések alapján lesz mód, ez azonban műszaki és gazdasági okok miatt egyelőre nem lehet­séges. A hegyállomás körül kiskockakő burko­lat készült, mely csatlakozik a meglevő aszfaltjárdákhoz. A járdafelületek közötti térségek kertészeti kiképzést kapnak."[9]
Link
Az újjáépítő csapat néhány tagja

Szintén problémát okozott, hogy mivel a Vár gépkocsiforgalmát korlátozni akarták (már 1986-ban!), növelni kellett a tömegközlekedés kapacitását, amelyet a Várhegy alatt húzódó barlangrendszer is akadályozott; a barlangok, illetve a könyv összeállításakor még szigorúan titkosnak számító Sziklakórház is látogathatóvá vált. A sikló helyreállítási munkái 1986 márciusára készültek el, a próbák április közepén kezdődtek, az üzembe helyezésre pedig - 42 év üzemszünet után - májusban került sor. A hivatalos megnyitót 1986. június 4-én tartották, az utasszám pedig hamarosan 500 000 és 1 millió közé ugrott fel.
Link
A kocsik könnyen hozzáférhetőek

UPDATE: egy olvasónk jelezte, hogy az új kocsikat Sostarics György és Balogh Vilmos (a képen jobbra, bordó pulóverben), a BME Vasúti Járművek Tanszék vasútgépész tanárai tervezték. Köszönet a kiegészítésért!

"A forgalmi rend kialakítását egy előre nem látható körülmény lényegesen befo­lyásolta. A Várhegy felszíne alatt 6—12 méteres átlagmélységben hatalmas, egy­befüggő, természetes eredetű — a hegy földtörténeti kialakulása során a hévizek által kimosott —, de a középkorban már az ember által tovább alakított barlangrend­szer van. A jelenleg folyó épületrekonst­rukciós munkák során több ilyen pince- és barlangrészről megállapították, hogy — az állandó dinamikus terhelés következtében — életveszélyes állapotba került."[10]

A Sikló átadására a Magyar Posta rendkívüli bélyeggel, levelezőlappal és bélyegzővel is készült; az ezekkel ellátott levelezőlapokból láthatunk két példányt. A május 30-i dátum egy próbajáratra utal, a bélyegzőn viszont már a június 4-i időpont olvasható.
Link
Link
A Budavári Siklón szállítva (Magángyűjtemény)

Az ekkor megindult munkálatoknak köszönhetően az életveszélyes állapotok nagyrészt elhárultak, viszont még a mai napig is hallhatunk a Várhegyen bekövetkezett kisebb kőomlásokról. A barlangok legnagyobb része ma is látogatható, viszont a gépjárműterhelés mértéke (és így a Várban közlekedő buszok mérete és tömege) napjainkban is okoz problémákat.
Link
Az egyik kocsi szállítása 2009-ben

A sikló kocsijainak renoválására 23 év után, 2009 márciusában került sor, a munkák mintegy hat héten át tartottak: a Budavári Sikló működése azóta is zavartalan és napjainkban is a város egyik legismertebb és legkedveltebb látványosságának tekinthető.
Link

A cikk forrása: Link
 
 
0 komment , kategória:  Érdekességek  
Címkék: szintkülönbséget, tömegközlekedése, levelezőlapokból, gépjárműterhelés, rendelkezésünkre, meghajtórendszer, utazóközönségnek, tömegközlekedési, összeállításakor, aszfaltjárdákhoz, látványosságának, látványosságként, megbízhatóságát, barlangrendszer, magángyűjtemény, sajtójelentések, villamoshálózat, átlagmélységben, városépítészeti, ingarendszerben, létesítményeket, tömegközlekedés, megállapították, mozgólépcsőként, nyolcszemélyes, helyreállítása, újranyitásának, idegenforgalmi, kötélvontatású, helyreállítási, járdafelületek, kiegészítésért, kötélbiztonság, barlangrészről, kilencszeresét, mozgássérültek, különleges jármű, sikló átadásának, rövid posztban, igen ritka, közlekedési eszköz, posztból kiderül, ottani siklót, választás végül, környék arculatát, hegypályát végül, utasok száma, első buszjárat, sikló volt, kiváló panorámának, újranyitás emlékére, építést 1868, Budavári Sikló, Budai Hegypálya, Széchenyi Ödön, Széchenyi István, Budai Hegypályáról, Juraszek Ödön, Wolfahrt Henrik, Theodor Schultz, Első Magyar Gépgyár Rt, Millenniumi Földalatti Vasút, Királyi Palota, Budavári Siklót, Magyar Hírek Folyóirat, Fővárosi Tanács, Országos Idegenforgalmi Hivatal, Clark Ádám, Szent György, Sostarics György, Balogh Vilmos, Vasúti Járművek Tanszék, Magyar Posta, Budavári Siklón,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
11.17. 23:52 Fehér Ház: Donald Trump egészségi állapota "nagyon jó"
11.17. 23:42 Brazil Nagydíj - Módosított végeredmény, a vb-pontversenyek állása
11.17. 23:02 Női kosárlabda Eb-selejtező - Győzelem Szlovákia ellen
11.17. 22:22 Curling Eb - A magyar férfi csapat legyőzte Észtországot
11.17. 21:21 A várakozásokat felülmúlva kelt el több kép a Virág Judit Galéria árverésén
11.17. 21:02 Férfi kézilabda BL - Egy góllal nyert idegenben a Szeged
11.17. 21:01 Jégkorong Erste Liga - Legyőzte a Hokiklubot a Csíkszereda
11.17. 20:51 Brazil Nagydíj - Végeredmény, a vb-pontversenyek állása
11.17. 20:42 Alkotmányjogász: törvényben kellene előírni a politikusok számára a nemzeti...
11.17. 20:32 Brazil Nagydíj - Verstappen nyert, Gasly a második
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Újjászületés  Őszi levelek  Ürgéék  Feszítem a határt, hogy lépjem...  Hit  Dáliák  Megalázkodás  Facebookon kaptam  Őszi kép  Nem karcolhatom fel a szívet  Csillagszív  Kossuth kifli  A gazdagság, nem házakban laki...  Bálványimádás  Facebookon kaptam  Bizalom Jézus Krisztusban  Romantikus párok  Jó éjszakát  Kellemes délutánt kívánok!  Kávéra van szükségem  Esőben  Krisztus felmagasztaltatása  Őszi este  Piros rózsák  Ébresztő  Vidám, szép estét  Kellemes teázást  Őszi kép  Jó éjszakát , szép álmokat  Táncosok - a hölgy pirosban  Őszi kép  Böjte Csaba OFM szentbeszéde ...  Png virág  Esőben  Facebookon kaptam  Nem lapos  32. évközi hét szombat 11.16  Facebookon kaptam  Vidám, szép napot  Facebookon kaptam  Bálványimádás  Őszi levelek  Kellemes kikapcsolódást  Boldogság számomra a létezésed...  Bizalom Jézus Krisztusban  Ferenc pápa üzenete a szegénye...  Facebookon kaptam  Szép őszi napot  Függetlenül attól...  Csokor vázában  Png virág  Kellemes délutáni kikapcsolódá...  Facebookon kaptam  Őszi csokor  Kellemes délutáni kikapcsolódá...  Szép őszi napot  Jó éjszakát , szép álmokat  Kossuth kifli  Kellemes délutánt kívánok!  Posertube  Újjászületés  Vízcseppes rózsa  Facebookon kaptam  Őszi csendélet  Aranyosi Ervin: Mi a dolga az ...  Nő virág csokorral  Szèp estét  Hit  Őszi kép  Őszi csokor  Facebookon kaptam  Zuhatag  Ébresztő  Évközi 33. vasárnap. 11.17 Csí...  Facebookon kaptam  Kellemes hétvégét  Facebookon kaptam  Hitetlenség  Esőben  Facebookon kaptam  Újjászületés  Rózsa csokor vázában  Függetlenül attól...  Csokor vázában  Kossuth kifli  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Zuhatag  Balatonfüredi csodás ősz  Mai harmónia kártyám  Szép jó éjszakát kívánok !  Őszi kép  Szép őszi napot  Puskás stadion telt ház fotó  Romantikus párok  A kéz is fontos a táncnál  Ferenc pápa üzenete a szegénye...  Ronamtikus pár 
Bejegyzés Címkék
különleges jármű, sikló átadásának, rövid posztban, igen ritka, közlekedési eszköz, posztból kiderül, ottani siklót, választás végül, környék arculatát, hegypályát végül, utasok száma, első buszjárat, sikló volt, kiváló panorámának, újranyitás emlékére, építést 1868, úttörő jellegű, első próbát, sikló &#8212, köztudatba átment, felső állomást, kocsi­kat bombatalálat, kötélvontatású vasút, gépészeti rendszert, eredeti megoldás, hajtógép jogosulatlan, terveket Juraszek, építést pedig, legfontosabb ezek, pálya dőlésszögét, indulási szintet, kocsik biztosítás, kötél elszakadása, pálya mentén, kocsik alján, napjainkra újjáépített, bécsi Spiering, gőzgép alul, gravitációs energia, sikló elvében, meghatározó elem, sikló tökéletesen, folyamatnak szerves, 1874-ben átadott, 1896-ben elkészült, működés kereken, kisebb balesetre, 1910-es években, miniszterelnök estélyéről, első ütközőbaknak, korabeli sajtójelentések, fűtőre bízták, menetet egyébként, ven­dégek unszolására, egyetlen esetnél, hegypálya nagyon, védők utolsó, terület hetekig, szovjet tüzérség, károk helyreállítása, felszabadulás után, siklónál keletkezett, pálya sínanyagát, vasgyűjtési mozgalom, sikló 1970-ben, háborús pusztításra, helyreállítás többször, felszabadulást követő, időközben me­gindult, vitákban szinte, helyreállítás gondolata, biztos pont, üggyel kapcso­latba, sik­lónak dolgozik, lenyűgöző panorá­mát, 1980-as eredeti, felső végállomás, sikló meghajtás-, eredeti tervek, kocsik utasszállító, 1870-ben megnyitott, hagyományos ajtószer­kezetet, egyéb műszaki, kötél szakadásakor, kerék túl­zott, hegypálya működésének, terület felmérése, munkálatok 1985, sikló tervezői, hagyományok tisz­teletben, feltét­lenül szükséges, mozgássérültek feljutását, alsó állomáson, kocsi felső, gyors beszállást, jegyér­vényesítő automaták, tájékoztatást pedig, város egyik, újjáépített sikló, lehető legtöbb, vezérlést persze, , ,
2019.10 2019. November 2019.12
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 15 db bejegyzés
Összes: 50420 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 65
  • e Hét: 875
  • e Hónap: 14898
  • e Év: 272304
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.