Belépés
suzymama.blog.xfree.hu
Aki szeretetet vet boldogságot arat!! Suzy Mama
1901.01.01
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Nagyszerda – A sötétség órája
  2014-04-16 14:05:12, szerda
 
   
  ,,Uram, könyörülj rajtam, gyógyíts meg, mert vétkeztem ellened!"
(Zsolt 41,5)

1. ,,Bizony bizony mondom nektek: egyiketek elárul" (Jn 13, 21; Mt 26, 21). János szavait Máté még más részletekkel is kiegészíti. Nemcsak Péter akarta megtudni, ki az áruló, hanem a többieket is elfogta a szorongás: ,,Elszomorodtak és sorra kérdezték: »Csak nem én vagyok az, Uram?«“ (Mt 26, 22). A végén még Júdás is felveti a kérdést. Jézus burkoltan már megmondta Jánosnak: ,,Az, akinek a bemártott falatot adom" (Jn 13, 26), a többi kérdésre pedig közvetett választ ad: ,,Aki velem egyszerre nyúl a tálba, az árul el" (Mt 26, 23). Júdás azonban, aki cinikus közömbösséggel, barátként ül az asztalnál és az árulást tervezgetve elfogadja a leleplező falatot, nem tud rejtve maradni. Kihívóan leleplezi saját magát: ,,Csak nem én vagyok az, Mester? - Magad mondtad" (25). Amit az előbb a Mester finom tapintattal fedett fel, azt most kénytelen nyíltan megmondani. Jézus, bár ismerte Júdás célját, kiválasztotta és úgy szerette, mint a többit, figyelmeztette is. A szavak kb. egy évvel előbb hangzottak el: ,,Nem tizenkettőtöket választottam ki? De egyikőtök ördög" (Jn 6, 70). A címzett akkor is Júdás volt, őt akarta óvni. A vacsora alatt az Úr egy baráti gesztussal jelölte meg - odanyújtotta a bemártott falatot -, egyben próbálta csendesen visszahívni. Még az Olajfák kertjében is tesz egy utolsó kísérletet, hogy visszahúzza őt a szakadéktól: nem löki el magától, hanem elfogadja a baráti csókot. Júdás azonban már a Gonosz zsákmánya, akinek harminc ezüstért adta oda magát. Jézus kénytelen kijelenteni: ,,Az Emberfia ugyan elmegy, de jaj annak az embernek, aki az Emberfiát elárulja" (Mt 26, 24). E súlyos szavak megvilágítják az áruló félelmetes felelősségét. Júdás nem szeretetből, hanem anyagi érdekből követte a Mestert, a kapzsiság pedig gonosztevővé tette. Apródonként lopkodta a pénzt, aztán egy csekély összegért elárulta Azt, aki többé már nem érdekelte, mivel nem kecsegtette semmiféle földi előnnyel. Így beteljesedtek a zsoltár szavai: ,,Még barátom is, aki együtt ette kenyerem velem, az is ellenem emelte sarkát" (Zsolt 41, 10).

2. ,,Miattad viseltem az átkot, szégyenpír födte arcomat. Szemed előtt vannak mind, akik szorongatnak. Vártam, hogy valaki megszán, de nem akadt senki, nem volt, aki megvigasztalt volna" (Zsolt 69, 8. 21). A Szenvedés misztériumának szentelt napokban a zsoltáros szavai által a gyalázatnak kitett, megrágalmazott és megkínzott, mindenki által elhagyott és barátai elárult Krisztus panasza visszhangzik: ,,Ez a ti órátok, a sötétség hatalmáé" (Lk 22, 53), mondta elfogatása pillanatában. Az az óra, amikor elárultatása következményeképp átadják a törvényszéknek, halálra ítélik és megfeszítik. Ugyanakkor ez az Atya által megállapított óra is, az áldozat beteljesítésének órája, az az óra, amelyre Krisztus oly nagyon vágyódott: ,,Még föl kell vennem egy keresztséget. Annyira szenvedek, míg be nem teljesedik" (Lk 12, 50). És még: ,,Vágyva vágytam arra, hogy ezt a húsvéti bárányt elköltsem veletek, mielőtt szenvedek" (22,15); a húsvét volt az az ünnep, amely az eucharisztikus vacsorában elővételezte áldozatát.
Krisztus áldozata feltételezett egy árulót. Ezt az Írások előre megjövendölték: nem elhatározták az árulást, hanem pontosan azért hirdették, mert bekövetkezik. Ha mindent Isten rendelt is el előre, aki úgy szerette a világot, hogy Egyszülött Fiát adta érte, nincs bűn nélkül az az ember, aki szabad akarattal lett árulóvá. ,,Mije van Júdásnak, ha nem bűne? - mondja Szent Ágoston. - Amikor Krisztust kiszolgáltatta a zsidóknak, biztosan nem üdvösségünkre gondolt; Krisztus viszont ezért adta át magát ellenségeinek; Júdás az árulásáért kapott pénzre gondolt, és ebben lelke pusztulását találta" (In Io 62, 4). Isten terveiben gonosz tett arra szolgált, hogy elvezesse Krisztust Kínszenvedéséhez. ,,Júdás kiszolgáltatta Krisztust, Krisztus viszont önként szolgáltatta ki magát: Júdás, hogy sikerre vigye üzérkedését; Krisztus pedig hogy megvalósítsa megváltásunkat" (uo.). Krisztus szenvedése még az embernek és isteninek ebben a kereszteződésében is kimondhatatlan misztérium marad. Többet ér, ha imában szemléljük, mint ha emberi logikával fontolgatjuk. Figyelmeztetés is ez mindnyájunk számára, hiszen valamilyen módon mindegyikünkben ott rejtőzik egy áruló. A Péternek és a jobb latornak adott bocsánat azonban azt tanúsítja, hogy Krisztus meggyötört szívében végtelen szeretet rejlik, és ez eltöröl minden megvallott és megsiratott vétket.

Ima

Ó Jézusom, milyen végtelen jóságot mutatsz kemény szívű tanítványod iránt!... Nem magyarázod meg nekem az áruló gonoszságát, inkább végtelenül megindítasz, ó Isten Báránya, édes szelídséggel! Ez a szelídség példaként adatott nekünk... Az az ember, aki bizalmasod volt, aki látszólag annyira egy volt veled, tanácsadód és benső barátod, aki megízlelte kenyeredet, aki a szent vacsorán veled ette az édes falatokat -, ez az ember gonoszul lesújtott rád. És mégis... Te, legszelídebb Bárány... habozás nélkül átadtad magad gonosz szájának, amely, az árulás pillanatában, megcsókolt téged... Semmit sem mulasztottál el, hogy megszelídítsd egy megátalkodott szív gonoszságát (Il legno della vita, 17).
Hányan vannak, jó Jézus, akik ütnek Téged! Üt téged az Atya, mivel nem bocsátott meg neked, hanem áldozatul adott értünk, mindnyájunkért. És ütöd te saját magad, amikor halálra adod lelkedet, amit nélküled senki el nem vehet tőled. Üt téged a tanítvány, aki csókkal árul el téged. Üt téged a zsidó, rúgásokkal és ököllel. Ütnek téged a pogányok ostorral és szögekkel. Ennyi ember, ennyi megaláztatás, ennyi hóhér!
És hányan vannak árulóid! Mennyei Atyád elárul téged: miértünk. Elárulod te is saját magadat; erről énekel ujjongva Szent Pál - ,,Szeretett engem és átadta magát értem". Csodálatos csere! Az Úr átadja magát a szolgáért, Isten az emberért, a Teremtő a teremtményért, a Ártatlan a bűnösért!
Szent Bonaventúra, Krisztus, a mi szőlőtőnk

Kegyes jó Uram, hogyan háláljam meg, amit elviseltél értem, aki ezerszer rosszabb vagyok Júdásnál? Őt tanítványoddá tetted, engem pedig jegyeseddé és leányoddá... Ó Jézusom, én téged nem egyszer árultalak el, mint ő, hanem ezerszer, számtalanszor...
Ki szegezett téged keresztre? Én. Ki vert téged az oszlopnál? Én. Ki koszorúzott meg tövissel? Én. Ki itatott ecettel és epével? Én. Uram, tudod, miért mondom el neked, hogy mindezt megtettem? Mert világosságodban megláttam, hogy halálos bűneim jobban fájnak neked és jobban sújtanak, mint az akkor elszenvedett iszonyú gyötrelmek.
Varanói Boldog Camilla, I dolori mentali di Gesu 8

Forrás:
P. Gabriele di S. M. Maddalena OCD, Benső végtelen, SZIT 2006

Útmutató az elmélkedéshez:
Mivel bensőségesen beszélgetni akarunk Istennel, kapcsolatban kell vele lennünk. Nos, ezt szolgálja az ,,előkészület", vagyis az a gyakorlat, hogy Isten jelenlétébe helyezkedünk, egy rövid gondolattal feléje fordulunk.
Hogy meggyőződjünk Isten irántunk való szeretetéről, valami olyan hitigazságot választunk megfontolás tárgyául, amely nyilvánvalóvá teszi ezt a szeretetet. Ezért megfelelő szöveget olvasunk.
Az olvasás azonban nem elegendő; az olvasottakat reflexióval vagy elmélkedéssel el kell mélyíteni.
Valamennyi kinyilatkoztatott igazság kinyilváníthatja előttem Isten irántam való szeretetét, de ma arról a témáról akarok elmélkedni, amelyet az olvasásban kiválasztottam. Az elmélkedés ,,pontjainak" szép gondolataival segítek magamnak, mígnem a téma meggyőződésemmé válik, és szívemben, még talán ajkamon is felfakadnak a szeretet szavai.
Így kezdem el a beszélgetést Istennel: mindenféle módon (az állapotomnak leginkább megfelelő módon) mondogatom neki, hogy szeretem, hogy szeretni akarom, hogy haladni akarok szent szeretetében, hogy tettekkel, elsősorban szent akarata teljesítésével akarom bizonyítani szeretetemet.
Íme, eljutottunk az elmélkedő ima szívéhez.
Sokak számára ennyi elég is.
Vannak viszont olyanok, akik szeretik a változatosságot. Ezek számára az Istennel való beszélgetés meghosszabbítását szabadon választható módszerek teszik könnyűvé.
Miután az Úrnak ismét elmondtuk, hogy szeretjük őt, a hálaadásban kifejezzük hálánkat a tőle kapott jótéteményekért. Mivel meg vagyunk győződve arról, hogy annyi mindent kaptunk tőle, a felajánlásban szeretnénk viszonozni az Úr ajándékát: valami jófeltételt teszünk. Különben az ima végén ez mindig hasznos.
Ismerve kicsiségünket és gyöngeségünket, Isten segítségét kérjük.

Íme tehát a terézi módszer hét összetevője:
Két bevezető: előkészület (Isten jelenléte) és olvasás.
Két lényegi: elmélkedés és beszélgetés.
Három szabadon választható: hálaadás, jófeltétel és kérés.
Az elmélkedések erre a módszerre épülnek.
Először Isten jelenlétébe helyezkedünk, vagy olyan gondolatot keresünk, amely a lelket Istennel hozza kapcsolatba és őfelé irányítja.
Az olvasásban megragadjuk az elmélkedés ,,pontját", témáját. Minthogy pedig sok benső életet élő ember naponta kétszer is elmélkedik, minden elmélkedés két témát kínál fel.
Aztán a lélek a már olvasott szöveg segítségével hozzákezd a megfontoláshoz.
Ezt követően spontán módon áttér a beszélgetésre; a terézi fogalom szerint ez az elmélkedő ima ,,szíve", központja.
Elmélkedéseink különösen ezen a ponton kívánnak segítséget nyújtani. Ezért adtunk a ,,beszélgetéseknek" meglehetősen széles teret; a lélek természetesen szabadon azt választja, ami állapotának éppen a legjobban megfelel. Hogy a beszélgetéseket még hatékonyabbá tegyük, szent és lángoló lelkek szavait idéztük elsősorban. Gyakran szükség volt arra, hogy ezeket a szövegeket a beszélgetés céljának megfelelően némiképp módosítsuk; a forrást azonban mindig megjelöltük.
Ezekben a beszélgetésekben a szeretet kifejezései váltakoznak kérésekkel, hálálkodással stb., továbbá a lélek lendületét kézzelfoghatóvá alakító jófeltételekkel.
Szívből kívánjuk, hogy az így összeállított elmélkedések hatékonyan segítsék a lelkeket abban, hogy a terézi módszer segítségével előre haladjanak a benső imában.

A terézi lelkiség az isteni meghittség lelkisége, azt célozza, hogy táplálja és kiteljesítse a lelkekben az Istennel való bensőséges kapcsolatot. Ezt a célt elsősorban az elmélkedő ima módszerével lehet elérni; ezt az imát viszont az Istennel való bensőséges kapcsolatra irányuló vágynak kell jellemeznie.
Elmélkedéseink hangnemét tehát az Istennel való bensőséges kapcsolat mint cél határozza meg; amennyire csak lehetséges, ennek elérésében akartuk segíteni a lelkeket.
Egyébként a terézi lelkiség egyben tanítás is. Jézusról nevezett Teréz, a ,,lelki élet nagy mestere" mindig tudatosan gondoskodott arról, hogy a számára oly kedves emberek aszkétikus és misztikus életének meglegyen a szilárd tanbeli alapja; ezért szerette a Szent annyira a hittudományt. Ezért törekedtünk mi is arra, hogy ezeknek az elmélkedéseknek komoly teológiai alapot biztosítsunk. Mi több, úgy rendeztük az anyagot, hogy egy év leforgása alatt sorra kerüljenek a lelki élet főbb problémái, a belső élet valamennyi természetfeletti valósága.
A Szentlélek, aki a Szeretet Lelke, lakjék szívünkben, működjék bennünk és irányítson minket, ,,bőséges kegyelmi kiáradásával" gyújtsa fel bennünk a szeretet tüzét, hogy azzal behatolhassunk az isteni meghittség övezetébe. Mária, a Szép Szeretet Anyja, akinek lelke telve van kegyelemmel, és akit mindig a Szentlélek vezetett, nyerje el számunkra is a Szentlélektől, hogy tanulékony szívvel és a benső ima kitartó gyakorlásával mi is megvalósíthassuk az Istennel való bensőséges egyesülés csodálatosan szép eszményét.
P. GABRIELE di S. M. MADDALENA O.C.D.
Róma, 1952 Jézus Szíve ünnepén
 
 
0 komment , kategória:   Hit és vallás- versek,idézete  
Címkék: kínszenvedéséhez, beszélgetésekben, beszélgetéseknek, kinyilváníthatja, megvalósíthassuk, természetfeletti, beteljesítésének, beszélgetéseket, jófeltételekkel, változatosságot, meggyőződésemmé, tizenkettőtöket, mindegyikünkben, jótéteményekért, kézzelfoghatóvá, világosságodban, elmélkedéseknek, mindnyájunkért, kiszolgáltatta, közömbösséggel, megjövendölték, kimondhatatlan, figyelmeztetés, kiválasztottam, teljesítésével, gyöngeségünket, elmélkedéseink, megrágalmazott, figyelmeztette, törvényszéknek, megváltásunkat, misztériumának, behatolhassunk, eucharisztikus, megfontoláshoz, számtalanszor, bemártott falatot, többi kérdésre, árul el”, árulást tervezgetve, leleplező falatot, évvel előbb, címzett akkor, vacsora alatt, baráti gesztussal, utolsó kísérletet, baráti csókot, áruló félelmetes, kapzsiság pedig, csekély összegért, zsoltár szavai, zsoltáros szavai, Nemcsak Péter, Egyszülött Fiát, Szent Ágoston, Amikor Krisztust, Krisztust Kínszenvedéséhez, Isten Báránya, Mennyei Atyád, Szent Pál, Szent Bonaventúra, Varanói Boldog Camilla, Maddalena OCD, Először Isten, Szeretet Lelke, Szép Szeretet Anyja, MADDALENA, Jézus Szíve,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
03.31. 23:44 A Trump-kormányzat jelentősen enyhítette a gépkocsik károsanyag-kibocsátásá...
03.31. 23:34 Koronavírus - Schanda: a kormány mindent megtesz a magyar emberekért
03.31. 22:23 Koronavírus - Franciaországban csaknem ötszázzal nőtt a halottak száma az e...
03.31. 21:23 Koronavírus - Kreml: orvosi felszerelést szállító orosz katonai gép indul a...
03.31. 21:04 Koronavírus - Továbbra is várják a véradókat
03.31. 21:04 New York állam kormányzója nem pályázik a demokraták elnökjelöltségére
03.31. 21:03 Koronavírus - A Kisvárda felbontotta két román labdarúgója szerződését
03.31. 20:33 Koronavírus - Két héttel meghosszabbítja a leállást az esztergomi Suzuki gy...
03.31. 20:33 Koronavírus - A tőzsdei társaságok sorra mondják le közgyűlésüket
03.31. 20:13 Koronavírus - A koszovói alkotmánybíróság megsemmisítette a kijárási tilalo...
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Balatonfüred Hotel Marina  Elfogadta a védekezésről szóló...  Heti beszámoló és értékelés 20...  Elfogadta a védekezésről szóló...  Útravaló – 2020. március...  Gerbera koszorú  Szerettem a szívhez nyúlni  Facebookon kaptam  Bezártságodban üljön melléd az...  Betty Boop  Így legyen.......  Minden kornak megvan a maga rü...  Alapvető szolgáltatás.........  Kellemes kávézást!  Bordó rózsa  Boldogságot teremt  Jó éjszakát  Heti beszámoló és értékelés 20...  Facebookon kaptam  Ibolya csokor  Szikora Róberttel imáról, otth...  Tavasz  Ne félj, csak higgy Jézus  Heti beszámoló és értékelés 20...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Cs ildikótól  Facebookon kaptam  A világ legbátrabb tette  4 éve  Nyuszi sapkában  Facebookon kaptam  A férfi legyen a család papja:...  Napi 1000 légzést segítő készü...  Gerbera koszorú  4 éve  Isten kegyelme legyen rajtunk!  Vízcseppes rózsa  Facebookon kaptam  Nem tudom létezik - e . . . ...  Ez csak egy ajánló  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Így legyen.......  Bordó rózsa  Nyuszi sapkában  Margaretta csokor  Talán ez a kis vírus engem is ...  Védelem önmagad ellen  Kellemes teázást  Tulipán csokor vázában  Védelem önmagad ellen  Kellemes napot  Edgar Allan Poe versei  Sárga rózsák  BRFK Facebook oldalán „M...  Rózsa csokor  Facebookon kaptam  Szikora Róberttel imáról, otth...  Nem tudom létezik - e . . . ...  Kellemes napot  Szikora Róberttel imáról, otth...  Orchidea  Avilai Szent Teréz minden erej...  Facebookon kaptam  Aranyosi Ervin: Újjászületés  Ima az egyedülállókért, magán...  Kislány virág koszorúval  Ez a legfinomabb házi kenyér!  Ez a legfinomabb házi kenyér!  Szerettem a szívhez nyúlni  Csokor kancsóban  5 perc a munka, 30 perc sütés!  Csokor kancsóban  Kellemes kávézást!  Tulipán csokor vázában  Facebookon kaptam  Krókuszok  Szép napot kívánok!  Gerbera koszorú  Margaretta csokor  Jöjjetek énhozzám mindnyájan ...  Kutyus sállal  Levendula csokor  Útravaló – 2020. március...  Járvány  Kellemes délutánt kívánok  Szerénke levele Csaba testvérn...  Szerénke levele Csaba testvérn...  Kutyus sállal  Facebookon kaptam  Gondold át !!!! ........  A koronavírus-járvány első püs...  Szép estét kedves látogatóimna...  Kellemes délutáni pihenést  Gondolat........  Facebookon kaptam  Clematis terniflora  Png nő  Bordó rózsa  Csöndes eső 
Bejegyzés Címkék
bemártott falatot, többi kérdésre, árul el&#8221, árulást tervezgetve, leleplező falatot, évvel előbb, címzett akkor, vacsora alatt, baráti gesztussal, utolsó kísérletet, baráti csókot, áruló félelmetes, kapzsiság pedig, csekély összegért, zsoltár szavai, zsoltáros szavai, gyalázatnak kitett, sötétség hatalmáé&#8221, áldozat beteljesítésének, húsvéti bárányt, húsvét volt, eucharisztikus vacsorában, árulásáért kapott, jobb latornak, áruló gonoszságát, szelídség példaként, volt veled, szent vacsorán, édes falatokat, ember gonoszul, árulás pillanatában, megátalkodott szív, pogányok ostorral, akkor elszenvedett, rövid gondolattal, olvasás azonban, olvasottakat reflexióval, témáról akarok, olvasásban kiválasztottam, elmélkedés &#8222, téma meggyőződésemmé, szeretet szavai, beszélgetést Istennel, állapotomnak leginkább, hálaadásban kifejezzük, tőle kapott, felajánlásban szeretnénk, terézi módszer, elmélkedések erre, módszerre épülnek, lelket Istennel, olvasásban megragadjuk, terézi fogalom, ponton kívánnak, lélek természetesen, legjobban megfelel, beszélgetés céljának, forrást azonban, szeretet kifejezései, lélek lendületét, lelkeket abban, benső imában, terézi lelkiség, isteni meghittség, célt elsősorban, imát viszont, szilárd tanbeli, elmélkedéseknek komoly, lelki élet, belső élet, szeretet tüzét, kínszenvedéséhez, beszélgetésekben, beszélgetéseknek, kinyilváníthatja, megvalósíthassuk, természetfeletti, beteljesítésének, beszélgetéseket, jófeltételekkel, változatosságot, meggyőződésemmé, tizenkettőtöket, mindegyikünkben, jótéteményekért, kézzelfoghatóvá, világosságodban, elmélkedéseknek, mindnyájunkért, kiszolgáltatta, közömbösséggel, megjövendölték, kimondhatatlan, figyelmeztetés, kiválasztottam, teljesítésével, gyöngeségünket, elmélkedéseink, megrágalmazott, figyelmeztette, , ,
2020.03 2020. Március 2020.05
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 10 db bejegyzés
e év: 42 db bejegyzés
Összes: 8169 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 555
  • e Hét: 1772
  • e Hónap: 28003
  • e Év: 76715
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.