Belépés
sz719eszter.blog.xfree.hu
A megbocsátás az az illat, melyet az ibolya hint arra a cipősarokra, amely eltapossa őt. Mark Twain Szuromi Eszter
2016.01.01
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
A Csillagnemzetségek Galaktikus Tanácsának üzenete
  2018-06-05 07:42:08, kedd
 
   
  A Csillagnemzetségek Galaktikus Tanácsának üzenete a Fényküldöttek földi közösségének

Már régóta és egyre többen érezzük, tudjuk és hisszük, hogy rendkívüli időket élünk, és szellemi értelemben olyan globális, bolygószintű áthangolások tanúi, sőt teremtői vagyunk, amelyek lényegileg változtatják meg a Földbolygó és a vele együtt lélegző emberek sorsát.

A Csillagnemzetségek Tanácsának egyedüli, forradalmian új és a Teremtés egészét átfogó tanításából mégis kibontakozik néhány szó kristálytiszta esszenciájának üzenete, amely így hangzik csillagnyelven: Khi Om na ménoy, hora di Om! Légy az, aki Vagy - válj a Sorsoddá!

Vagyis, ébredj és emlékezz arra, hogy is ki vagy valójában, hogy élni kezdhesd azt a legmagasabb rendű sorsot, amelyben szellemi létezésed, lelked és tested csillagtudatossága egyesül, s mely által felismered önmagadban, embertársaidban és a Teremtés minden rezdülésében az Isten és az Istennő egy-egy gyönyörű és tökéletes álmát!

Minden létezés a Forrás végtelen és időtlen fényéből született, amelyből egykoron tizenhárom teremtő álomösvény nyílt. S mindegyik álom egy-egy gyönyörű csillagösvényt rajzolt a galaxis égboltjára. A csillagok rejtekén hatalmas élő fényszigetek, fényországok és birodalmak születtek, mint a lélek kozmikus iskolájának állomásai. S ezek a csillagszigetek örök emlékeztető jelekként ragyognak felettünk ma is, hogy mi - földi emberek - irányadó szellemi lámpásokra találjunk bennük, általuk, melyek valójában létezésünk időtlen tükrei és történelmünk kozmikus krónikáinak őrzői, követei és hírnökei.

E csillagok rendkívüli Égi bölcsességet sugárzó hangjait kezdtük meghallani mi is több mint húsz évvel ezelőtt. S így ismertünk rá a saját sorsunkra a Fényküldöttek szövetségének közösségén belül, a bolygószintű Felemelkedés kollektív álmának teremtéséért való szolgálatunk részeként...

A csillagok hangjait és üzenetét kell tehát átadnunk, hogy segítsünk embertestvéreinknek felébredni és emlékezni életük és létezésük csillagbéli gyökereire, legősibb szellemi minőségeire, és arra a küldetéskódra, amely láthatatlanul vezérli átéléseinek hosszú láncolatát...

De most egy kicsit térjünk vissza történetünk elejére.

Már évek óta dolgoztunk együtt a Plejádok-, Sziriusz-, és Andromédabeli Égi küldöttség gyógyító és tanító jelenlétével - s ebből a közös szellemi munkából született Az Átlényegülés Kapujában I és II könyvünk - amelyet 2012-ben átdolgozva újra kiadtunk Csillag-Sorsok címmel -, illetve számtalan csodálatos meditáció és átélés tanítványaink körében, amikor 2005 őszén egy új és még magasabb rezgésű energia jelent meg az életünkben.

Egy különleges erejű, misztikus jelenés során 13 hatalmas csillag füzére, s bennük 13 Mesteri létező tűnt fel körülöttünk egy szinte felfoghatatlan és akkor még alig elbírható óriási erőteret formálva. Hatalmas, fölénk magasodó fénytestük körvonalaiban olyan mennyei szépség, tisztaság, bölcsesség és szent erő sugárzott, amely több volt mindennél, mint amit valaha is megtapasztaltunk. Majd lassanként a 13 fénytest sejtelmes kontúrjai mögött kibontakozott 13 különböző mitikus lény alakja. Olyan volt, mint egy szent reveláció felnyílásának maghatóan gyönyörű pillanata, amelyben szinte lélegzetvisszafojtva figyeltünk és oldódtunk bele az átélés minden rezdülésébe, hogy egyetlen csillagcseppet se veszítsünk el a csodából, amelynek megadatott a tanúja lenni...

Ahogy a csillagok felnyitották előttünk titkaikat, feltűnt egy gyönyörű, hófehér Unikornis alakja, majd egy csodálatos Angyallény szárnyai borultak ránk, azután egy Szárnyas Oroszlán méltóságteljes alakja bontakozott ki, majd egy hatalmas Sárkánylény ereje mutatkozott meg. Ezt követte egy óriási, aranyszemű Fekete Párduc alakja, melyet egy magasra szárnyaló Pegazus meghatóan kedves lénye váltott fel. Ezt követte egy csodálatosan fénylő kettős Kígyólény összefonódó párossága, azután pedig egy különleges, sugárzó Emberpár csillagléte bontakozott ki. Majd pedig váratlanul a kép egy nagy Barnamedve kedves, szelíd alakjára váltott, s a mögötte rejlő világok mélységeire utalt. Azután meglepetésünkre egy hatalmas fekete Póklény mutatkozott meg a következő csillag rejtekén, majd pedig egészen különböző Madarak reppentek fel a belátható magasságok horizontján. Azután a szívünkhöz oly közel álló delfinek és bálnák belső világa jelent meg egy kozmikus csillagóceán égi világát benépesítve. Végül pedig egy misztikus, titkos 13. fénylény bontakozott ki az utolsó csillag kontúrjai mögött, melyet akkor még nem tudtunk megnevezni. ...

E szent jelenés után fokozatosan megértettük a velünk kapcsolatos Égi szándékot, s annak teljességgel felajánlottuk magunkat. Nem sokkal ezután egy csodálatos elragadtatásban volt részünk, amelyben egy nagyon különleges csillagösvény emelt bennünket bizonyos csillagkapuk portáljain keresztül egészen a 7. dimenzió létsíkjára, ahol a Skorpió csillagkép szívében égő Antares csillagának belső szentélyében egy rendkívüli titok tárult fel előttünk. Kiderült ugyanis, hogy az itt élő Angyali lények az őrzői a számunkra elérhető lehető legmagasabb rezgésű Galaktikus Akasha Krónikáknak, vagyis a szent hangok formájában kódolt teljes galaktikus történelemnek. Itt él mindannyiunk kozmikus emlékezete arról, hogy kik is vagyunk valójában, s hogy a létezésünket milyen csillagtudatosságot jelentő kódok hatják át a testünk, a lelkünk és a szellemünk szintjén.

Az Égi üzenetek szerint a Földbolygó három különböző pontján kezdték meg párhuzamosan ezen tanítás közvetítését azzal a szándékkal, hogy előkészítsék azt a szellemi fejlődést, sőt kvantumugrást, amelynek első lépését a 2007-s évben szerették volna megtörténtetni a Felemelkedés Isteni Tervének részeként, hogy ezzel egy olyan új tudatosságmező épülhessen ki a bolygó körül, amely már a multidimenzionális tudatosság átélésére ad lehetőséget az emberiség számára.

Magunkba engedtük az Égi szándékot, elfogadtuk a Csillagnemzetségek Galaktikus Tanácsának felkérését és ezzel egy rendkívüli szellemi munka, egy nagyon komoly, fegyelmezett mediális kutatómunka kezdődött, amely teljességgel meghatározta és betöltötte annak a két évnek minden egyes napját, amelyben ennek a valóban egyedülálló, multidimenzionális szellemi tudásnak a lehozásán és értelmezésén dolgoztunk.

Ennek nyomán született meg harmadik könyvünk ,,Csillagnemzetségek - Lélekcsaládok" címmel, amelyben közreadtuk e felbecsülhetetlen mennyei kincset, és így minden erre rezonáló és e 7. Dimenziós tudás befogadására készen álló fényküldött számára szeretnénk elérhetővé tenni azt a korábban még soha át nem élt önmegismerési beavató folyamatot, amely már a könyv puszta olvasása nyomán feltárulhat. Ugyanis a Csillagnemzetségek Küldöttsége ígéretet tett arra, hogy kivétel nélkül minden olvasó mellett megjelennek, és teljességgel végigvezetnek mindenkit e különleges kozmikus emlékezés és szellemi beavatás folyamatán - természetesen olyan mélységben, ahogyan arra készen áll.

Az üzenetek elején nagyon fontos volt megérteni a következő gondolatokat, melyek szerint a Naprendszer és így a Földbolygó is idáig tulajdonképpen egy viszonylag zártabb rendszerként működött, amelyben leginkább a szoláris és a planetáris hatások érvényesültek a Naprendszeren belül keringő égitestek felől.

A Napunk, mint a mi központi, irányító, létfenntartó csillagunk, egyszerre volt védelmezője, de ugyanakkor őrzője is a Naprendszer integritásának.

Ilyen módon a Nap azzal, hogy a Naprendszer fókuszpontjából hatalmas fényeket sugároz felénk, létre is hoz egyfajta speciális sztelláris-szoláris csillagmezőt, ami egy különleges morfogenetikus mezőként működik, mely az egész Naprendszer létét egyfajta sajátos egységben tartja. Így tulajdonképpen a további, galaktikus sztelláris erők - vagyis a csillagenergiák, csillagkódok - csak a Nap lencséjén keresztül, ha tetszik szűrőjén át érhették el a belső bolygókat. Így a Naprendszer keringési pályáján - Alcyone körüli közel 26 000 ezer éves ciklusaiban - a galaktikus éjszaka és a Foton Öv jelenlétével megáldott periódusok váltották egymást, amelynek arányairól tudjuk már, hogy kb. 11 ezer évet töltünk a Felejtés korszakában, míg csupán 2000 évünk adatik az ébredésre és emlékezésre.

Valójában csak a Foton Öv bevetülő sugara nyitott rendszerint olyan fénykapukat, melyeken keresztül a különböző dimenziókból érkező csillagsugarak bevetülhettek, és elhozhatták a maguk kozmikus, galaktikus kódjait.

Egyébként inkább a Nap Mesterei és a Szoláris Angyalok, illetve a lokális Szoláris Tanács volt az, ami számunkra a szellemi hierarchia felügyeletét biztosította, és kaput jelenthetett a magasabb valóságok felé.

Ez volt az a csillagtér, amelyik döntött az élet sorsa felől a Naprendszer bolygóin. Természetesen szoros együttműködésben a Plejádokbeli gyógyító angyali csoport tanácsával, amely, mint tudjuk a Naprendszer felsőbb, 5. Dimenziós irányításával és támogatásával lett megbízva a Galaktikus Tanács által. Azonban a Galaktikus éjszaka periódusaiban a Plejádokbeli csillaglények, illetve a Föld sorsához még szorosan kapcsolódó Szíriusz-, Orion-, vagy Andromédabeli szellemi csoportok is csupán a Nap 4. Dimenziós szellemi terén keresztül juttathatták el a magasabb csillagkódokat.

Azonban a mostani Égi üzenetek szerint mindez lassan át fog alakulni, és különösen a 2007-es, 2011/2012-es, és várhatóan a 2015-ös, 2017-es, 2021-es évek azok, amikor hatalmas sztelláris csatornák nyílnak, tehát óriási csillagerők kódolnak át bennünket, és kezdik meg a Naprendszernek, már egyre inkább a Nagy Központi Naphoz képesti áthangolását.

Ehhez viszont egy sztelláris tudatosságnak, vagyis egy csillagtudatosságnak a lehorgonyzása is szükséges ebben a 3. Dimenziós létsíkon élő Naprendszerben. Azonban fontos ráébrednünk arra is, hogy természetesen leginkább a földlakók és a földi emberiség tudatán keresztül történhet meg mindez.

Megértettük, hogy pontosan ez történt a Csillagnemzettségek kozmikus emlékezetének megfejtése által, tehát ennek a csillagtudatosságnak a földi inkarnációját teszi lehetővé e könyv megjelenése, vagyis e tanítás közreadása is. Amely el fog indítani egy újabb gyülekezést, különösen, hogy 2012-ben már angol nyelven is kiadtuk ezt a rendkívüli tudatosságot hozó könyvet. Azok a fényküldöttek, akiknek eredendő sorskódjában benne van ez a szolgálat, és képesek lesznek rezonálni erre az Égi hívásra, illetve fel tudják vállalni, hogy az életüket ehhez a 7. Dimenziós tudatossághoz emelik, részesei és teremtői lehetnek az új intergalaktikus tudatmező kiépítésének és annak a globális gyógyító és áthangoló folyamatnak, ami által egy egészen új lehetőséget kaphat az emberiség a sok ezer éves sorsa végső Megváltására. Végül az élet bizonyságot adott arról, hogy milyen fontos ez a munka és milyen sokan rezonálnak a csillagnemzetségek tanításaira. Ugyanis a 2012 óta fokozatosan formálódó külföldi csoportjaink tagjai közül 2018 májusában már meg is érkezett hozzánk egy kis csoport Amerikából, Ausztráliából és Moszkvából, akik egy csodálatos 2 illetve 3 hetes képzésen vettek részt nálunk angol nyelven, és mindannyian végtelenül boldogan távoztak, átérezve a sorsukban munkáló belső parázs ragyogását, ami itt igazán lángra lobbant a szívükben. El is határozták, hogy ezután rendszeresen visszajárnak majd hozzánk tanulni és átélni az előkészített beavatásokat.

Itt szeretnénk közbevetni, hogy szintén a Csillagnemzetségek Küldöttségének részletes útmutatását követve a hozzánk kapcsolódó fényküldöttek több, mint száz fős közösségével több olyan nagyon fontos fényünnepet vezettünk végig 2006. augusztus 17-n, majd december 9-n, amikor kiépítettük és lehorgonyoztuk a Földbolygó testéhez és az emberiség felsőbb kollektív tudatosságához a 13 csillagportált. Majd pedig a 2007. augusztus 17-i szertartásunk nyomán ezek a csillagkapuk teljességgel betöltődtek azokkal a multidimenzionális tudatosságkódokkal, melyek immár a Teremtés egészének üzenetét sugározzák ki a fokozatosan ébredő emberiség felé, hogy önmagunkra ismerve végre azokká a csodálatos és határtalan teremtőerővel, szentséggel és szeretettel megáldott létezőkké válhassunk, akiknek megálmodott bennünket a Teremtő egykor...

Visszatérve az előző gondolatmenethez, közben azt is megértettük, hogy a jelen életünket bevilágító Foton Öv hatására, e galaktikus emlékezettel és a csillagerőkkel kapcsolatos tudatosság finom aktiválása 1998 körül kezdődött meg, amikor a Nap is teljességgel belépett a Foton Öv sugarába, s ezzel az általa képviselt tudatosság is kinyílt a galaktikus tudatosság felé, hogy mint egy csatornán keresztül beengedje azokat a belső bolygók, s így a Földünk felé is. Következő lépésként 2002-ben is erős csillagkód beáramlás történt, amikor a Plejádok, Szíriusz és Andromédabeli szellemi csoportok kezdték felnyitni az emlékezetünket a Föld és a Naprendszer karmikus történelme felé. 2006-ban pedig megkezdődött a galaktikus tudatosság felébresztésének komoly előkészítése, a sztelláris csatornák kiépítésével. Egyfajta úttörő munkát kellett tehát végeznünk, tudva, hogy az emberiség egésze, sőt a fényküldöttek nagy többsége sem áll még készen e 7. Dimenziós rezgésminőségek befogadására és nincs még kiépítve egy olyan transzformáló erőtér sem, amely segíthetne átalakítani az érkező csillagkódokat egy értelmezhető és könnyebben elbírható formába.

A hajtóerő mégis az volt mindvégig, hogy ismerjük azt a kozmikus törvényt, hogy ha valamit néven nevezünk, azt képesek vagyunk uralni, befogadni, élni és érteni is. Ha tehát elkezdjük megismerni a csillagerőket, és azt a minőséget, amit azok pontosan jelentenek, mint sugárerők, szellemi kódok, akkor az Égiek által elküldött harmonizáló és átkódoló erők értelmet nyerhetnek. Ha mi emberek a tudatunkban felnyitunk egy emléket vagy felismerést, mint egy kódot, onnantól kezdve a hozzá kapcsolódó szellemi erő is működni tud.

Sőt azt, hogy egy bolygó egésze melyik dimenzió létsíkján él, az határozza meg, hogy hol van a tudatossága, milyen a hozzá kapcsolódó kollektív tudatosság rezgésszintje.

Így, ha minél több ember lesz képes befogadni ezt a mind a 9 dimenziót átívelő galaktikus tudatosságot, és a saját tudatát, mint egy a Felsőbb Valóság felé nyújtózó hidat ajánlja fel, annál közelebb kerülhetünk a Felemelkedés idején - bármikor is következhet ez be - a bolygó dimenzióugrásához feltétlenül szükséges rezgésszint eléréséhez.

Így azt lehet mondani, hogy akkor azok a fényküldöttek lehetünk, akiknek a tudatán keresztül az egész Földbolygó felé elküldhetőek a sztelláris kódok, vagyis lehorgonyozható a kilenc dimenzió világához kapcsolódó csillagút. Ez egy csodálatos lehetőség, de egyben egy komoly felajánlás kell, hogy legyen a részünkről a bolygó felé. ...

Még egy fontos tanítást kellett megértenünk a Csillagnemzetségek Küldöttségével való munkánk kezdetén.

Elöljáróban szeretnénk kihangsúlyozni, hogy e könyv tartalma nem asztrológia, hanem a galaktikus történelem krónikája a csillagok tükrében!

Mégis a személyes értelmezésben sokat használtuk a születési horoszkópunk képletét, amelyre rávetíthetőek az általunk megfejtett több mint 230 állócsillag is, s így pontos képet kaphatunk arról, hogy a lelkünk és földi személyiségünk milyen csillagsugarak üzenetének kódjait szeretné felmutatni jelen inkarnációnkban.

Úgy lehet elképzelni mindezt, hogy a születés kapujában megálló lélek számára egy egészen különleges, egyedi és megismételhetetlen sztelláris és planetáris híd nyílik - hiszen minden időpillanat más-más minőséget hordoz.

Ez a kozmikus ösvény valójában egy komplex lélek-, és élettérkép.

Amikor egy lélek belép az inkarnációja csatornájába és elkezd ereszkedni azon a bizonyos fényhídon keresztül, akkor valójában dimenziókapukon lépdel át ahhoz, hogy megközelítse a földi síkot. Ez az út, ez a híd egy sokdimenziós hologram.

Tegyük fel, hogy ez lélek az ötödik vagy hatodik dimenzióból indul útjára, ahol is meghatározott csillagkódok sugározzák be az ő létét, vagyis bizonyos csillagok mesélnek az ő galaktikus múltjáról, lélekgyökereiről, a benne élő egyetemes Forrás útra bocsátó kódjairól. Majd fokozatosan csökkentve rezgésszintjét elérkezik a Nap Kapujáig. Ezen a csillagon kezd el kapcsolódni eljövendő élete megformálandó személyiségével, mintegy magára ölti, befogadja szellem-testébe az életterve által hordozott programot.

Úgy is mondhatjuk, hogy a Nap szakrális terében helyezik el bennünk az eredeti éteri másolatot - amit “blue print"-ként szoktunk emlegetni -, s ezáltal egyre mélyebben kezdünk azonosulni eljövendő sorsunkkal.

Ugyanakkor itt még pontosan érzékeljük és tudatában vagyunk a ránk ható sztelláris sugaraknak, és emlékezhetünk közvetlen csillagbéli gyökereinkre, amely a legmélyebben határozza meg lelki viszonyulásainkat és küldetéskódjainkat. A lelkünk fénytestébe bevetülő csillagsugarak egy komplex sztelláris mezőt szőnek körénk, amely valójában azt a célt szolgálja, hogy bármely dimenzióban, bármilyen életet is éljünk, legyen körülöttünk egy olyan emlékező tér, amely mindig összekapcsol bennünket a hozzánk fűződő legmagasabb szellemi erőforrásokkal, galaktikus lényegi énünkkel, a földi időn és téren túli létezésünk történelmével, akár tudatában vagyunk ennek, akár nem.

A Nap Kapujában ezután egy különleges áldást kapunk, sokszor előlép a Felemelkedett Mesterek egyike, akinek tanító jelenléte időnként feltűnik majd a későbbi életünk során is.

Ugyanakkor egy alig megfogható, hihetetlenül kristálytiszta pillanat élményeként, egy különleges látomás víziójaként - mintha egy villanás alatt leperegne az egész eljövendő életünk -, a Nap csillagterén keresztül hozzánk kapcsolódik egy planetáris mező, amely olyan, mint egy planetáris élettérkép. A várható születésünk és felsírásunk pillanatában reánk ható bolygók hatásainak pontos térképe ez. Ezt láthatjuk majd a születési radixunkban, a horoszkópunkban, a Naprendszer bolygóinak elhelyezkedése által. Ez a planetáris mező tükrözi a megtervezett személyiségünket, életutunkat, vállalásainkat, karmikus terheinket, kapcsolódásainkat és általános érzelmi, mentális és szellemi viszonyulásainkat. Arról mesél, hogy földi múltjaink karmikus megélései után, most milyen életet terveztünk magunknak ahhoz, hogy a tanulás és fejlődés legmagasabb színtű lehetőségét adhassuk meg önmagunknak és a hozzánk kapcsolódóknak. ...

Azután folytatódik az ereszkedés és egyfajta beszűkülés folyamata, s így egy kollektív megegyezés értelmében - amely alól csak a legutóbbi időkben, illetve különleges engedéllyel lehet mentesülni -, minden ide érkező léleknek át kell lépnie az asztrálsíkon, vagyis a “felejtés ködjén". Ez egy furcsa, roppant erejű, szédítő spirálörvény, amely szinte kiszippantja a lélekből az emlékeit, és szinte felfoghatatlan gyorsasággal szűkíti be a tudatát.

Az Égiek elmondták, hogy sajnos a “felejtés asztrális ködje" korábban mindig leválasztotta rólunk a sztelláris sugarakat. Tehát a legtöbb inkarnációnkban - legalábbis Lemúria óta -, nem tudtunk mit kezdeni a sztelláris sugarakkal, mert nem tudtuk értelmezni őket, nem tudtuk feldolgozni, felfogni a jelentésüket.

Valójában közel 26.000 éve vagyunk elválasztva a sztelláris sugaraktól és attól az élettérképtől, amely a sokkal magasabb szintű, multidimenzionális létünket fogalmazza meg.

Az elmúlt precessziós ciklus szinte egészében a csillagok tudatossága nélkül kellett élnünk, de éppen most jött el az idő, hogy ezt a felbecsülhetetlen csodát és óriási lélekkincset visszakapjuk!

Ebben szeretnénk mindenki segítségére lenni a Csillagnemzetségek tanítására épülő könyvünkkel és az ehhez megalkotott Antares-kód kiegészítő asztrológiai programunk által készített születési ,,csillaghoroszkóppal", amellyel ki-ki feltérképezheti élete és létezése legmagasabb rendű mozgatóelveit a csillagok mennyei bölcsességében megfürödve!

Talán csak annyit osztanánk még meg, hogy e szellemi felfedezőúton minden más érzésnél mélyebb volt a gyönyörködés áhítata a Teremtés tökéletességében és minden teremtmény létezésének szentségében.

Ezt a gyönyörködést szeretnénk most továbbadni! Az erre való képességet felébreszteni, teljességgel átérezve, hogy e tizenhárom aranyszál közösen font galaktikus életszövetében csak így ismerhetünk rá arra a végtelen és végső Egy-ségre, amely mélyebb és igazabb minden elválasztottságnál. Az eggyé váló utak sokszínű varázslata építi majd fel azt a hidat is, amely a Hazatérés és a Felemelkedés pillanataiban várni fogja mindannyiunkat!

Hasonlóan csodálatos felfedezőutat kívánunk hát minden fénytestvérünknek!

Namasté

Dr. Czeizel Beatrix és Greskó Anikó

Forrás: Link
 
 
1 komment , kategória:  Égi üzenetek  
Címkék: lélekgyökereiről, gondolatmenethez, tökéletességében, személyiségünket, megtapasztaltunk, együttműködésben, felébresztésének, személyiségével, dimenziókapukon, lehorgonyozható, csillagszigetek, elragadtatásban, meglepetésünkre, feltérképezheti, embertársaidban, inkarnációnkban, intergalaktikus, rezgésminőségek, csillagenergiák, fókuszpontjából, horoszkópunkban, lehorgonyoztuk, életszövetében, megtörténtetni, tudatosságmező, felfoghatatlan, kihangsúlyozni, méltóságteljes, emlékezetünket, morfogenetikus, csillagportált, csillagkódokat, kristálytiszta, csillagsugarak, csillagösvényt, naprendszerben, vele együtt, legmagasabb rendű, galaxis égboltjára, csillagok rejtekén, lélek kozmikus, csillagszigetek örök, saját sorsunkra, bolygószintű Felemelkedés, csillagok hangjait, kicsit térjünk, közös szellemi, különleges erejű, szinte felfoghatatlan, szent reveláció, átélés minden, tanúja lenni…, Csillagnemzetségek Galaktikus Tanácsának, Csillagnemzetségek Tanácsának, Andromédabeli Égi, Átlényegülés Kapujában, Szárnyas Oroszlán, Fekete Párduc, Galaktikus Akasha Krónikáknak, Felemelkedés Isteni Tervének, Csillagnemzetségek Küldöttsége, Foton Öv, Szoláris Angyalok, Szoláris Tanács, Galaktikus Tanács, Nagy Központi Naphoz, Csillagnemzetségek Küldöttségének, Felsőbb Valóság, Csillagnemzetségek Küldöttségével, Felemelkedett Mesterek, Czeizel Beatrix, Greskó Anikó,
Péter Zsuzsanna Rita (#1)   2021-01-12 11:29:29
Hálásan köszönöm
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Március Március lett. Ez már ...  Spárga  Az inaktív életmód veszélyes i...  Szevasz tavasz!  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Ebbe kössél bele!  Ennyit a szófogadó téli szunyo...  Naplemente  Március Március lett. Ez már ...  Facebookon kaptam  Kellemes, szép napot!  Facebookon kaptam  "Kalapot fel!" Praktikus szemp...  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Kellemes teázást  Facebookon kaptam  Sík Sándor Csendes Tavaszi dal...  Csak gyermekeknek  Megint elmaradt a Szeged-Flens...  Tavasz illatú március  Alvó baby  Kis barátok.....  Nincs Cím  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Fantom fluorit ásvány  Szép estét kedves látogatóimna...  A csodás szantálfa-illóolaj  Kálcit hematittal  Lila beril ásvány  Ebbe kössél bele!  Orchidea  Aranyosi Ervin: Ugatom a Holda...  Tanultam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Kalcit kristály  Jó éjszakát!  CSOÓRI SÁNDOR: Tavaszi előjáté...  Hidas Antal Március Forrongó m...  Mit csináljak  A gyümölcsöt nem akkor élvezhe...  A dal, amellyel az ötszáz éves...  Szent II. János Pál: Önéletraj...  A gyümölcsöt nem akkor élvezhe...  Alvó baby  Megint elmaradt a Szeged-Flens...  Folytassuk utunkat, bízzunk  Orchidea  Ennyit a szófogadó téli szunyo...  Szép estét  Sötétkék opál  Mit csináljak  Végig  Facebookon kaptam Cs Ildikótól  Kalcit kristály  Szent József-szobrokkal segíti...  Sietek a tavasz elé  Facebookon kaptam  Esti kép  Mit csináljak  Csak gyermekeknek  Március Március lett. Ez már ...  Nem igaz  Ennyit a szófogadó téli szunyo...  Facebookon kaptam Cs Ildikótól  Képes idézet !  Áprily  Nem igaz  A tavasz nem csak önmagában sz...  Megállították a „templom...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Szép estét  Az öreg embert  204 éve született Arany jános  Egy különleges évforduló - Ger...  Spárga  Kellemes délutánt!  Szent József-szobrokkal segíti...  Kálcit hematittal  Liroconita kristály  Kellemes, szép napot!  Szép estét, jó éjt!  Rási András - Nem mindegy Nem ...  Jó éjt !  Natív kén kalciton  Facebookon kaptam  Kellemes, szép napot!  Facebookon kaptam  Fű, tört virág  2764 az új fertőzött  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  A zene  Facebookon kaptam  Hirmorzsák - 2021 Március  TVN.hu  Facebookon kaptam 
Bejegyzés Címkék
vele együtt, legmagasabb rendű, galaxis égboltjára, csillagok rejtekén, lélek kozmikus, csillagszigetek örök, saját sorsunkra, bolygószintű Felemelkedés, csillagok hangjait, kicsit térjünk, közös szellemi, különleges erejű, szinte felfoghatatlan, szent reveláció, átélés minden, tanúja lenni&#8230, csillagok felnyitották, csodálatos Angyallény, hatalmas Sárkánylény, magasra szárnyaló, csodálatosan fénylő, nagy Barnamedve, mögötte rejlő, hatalmas fekete, következő csillag, belátható magasságok, kozmikus csillagóceán, utolsó csillag, velünk kapcsolatos, csodálatos elragadtatásban, nagyon különleges, rendkívüli titok, számunkra elérhető, szent hangok, létezésünket milyen, szellemünk szintjén, szellemi fejlődést, 2007-s évben, bolygó körül, emberiség számára, rendkívüli szellemi, nagyon komoly, valóban egyedülálló, könyv puszta, üzenetek elején, következő gondolatokat, viszonylag zártabb, planetáris hatások, különleges morfogenetikus, egész Naprendszer, belső bolygókat, galaktikus éjszaka, különböző dimenziókból, maguk kozmikus, lokális Szoláris, szellemi hierarchia, magasabb valóságok, élet sorsa, magasabb csillagkódokat, sztelláris tudatosságnak, földi emberiség, földi inkarnációját, újabb gyülekezést, rendkívüli tudatosságot, életüket ehhez, globális gyógyító, élet bizonyságot, sorsukban munkáló, előkészített beavatásokat, hozzánk kapcsolódó, emberiség felsőbb, csillagkapuk teljességgel, fokozatosan ébredő, előző gondolatmenethez, jelen életünket, csillagerőkkel kapcsolatos, általa képviselt, galaktikus tudatosság, csatornán keresztül, belső bolygók, sztelláris csatornák, emberiség egésze, fényküldöttek nagy, olyan transzformáló, érkező csillagkódokat, hajtóerő mégis, volt mindvégig, kozmikus törvényt, tudatunkban felnyitunk, emléket vagy, hozzá kapcsolódó, bolygó egésze, saját tudatát, bolygó dimenzióugrásához, fényküldöttek lehetünk, tudatán keresztül, egész Földbolygó, sztelláris kódok, kilenc dimenzió, csodálatos lehetőség, komoly felajánlás, , ,
2021.02 2021. Március 2021.04
HétKedSzeCsüPénSzoVas
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 18436 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 166
  • e Hét: 1639
  • e Hónap: 1324
  • e Év: 35916
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.