Regisztráció  Belépés
vg999.blog.xfree.hu
Az ÉLET a lényeg! xxx xxx
1901.01.01
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
O' Henry - Az utolsó levél
  2010-11-07 20:56:58, vasárnap
 
   
  A Washington tértől nyugatra van egy kis városrész, ahol az utcák bolondul összegabalyodnak s apró darabkákra töredeznek. Ezeket az utcadarabokat elnevezték "tereknek". A "térek" furcsa szegleteket s kanyarokat alkotnak. Az egyik utca például kétszer is visszatér önmagába. Egyszer egy festőművész rájött, hogy ebben az utcában roppant értékes lehetőségek rejlenek. Képzeljük el, hogy jön a festékes inkasszánsa, s hozza a festékről, a rajzpapírról meg a vászonról a számlát, végigmegy az utcán, és visszafordul anélkül, hogy akár csak egy cent a contót kapott volna a számlára.
E felfedezés után a művésznép hamarosan portyára indult a furcsa, ódon Greenwich Village-be: északra néző ablakokra, XVII. századbeli oromtetőkre. holland padlásszobákra s olcsó házbérré vadászott, majd a Hatodik utcából importáltak néhány cinkorsót meg egy-két gyorsforralót, és ezzel megalakult a "művésztelep".
Jancsinak és Zsuzsinak egy háromemeletes, zömök, vörös téglából épült ház tetején volt a műterme. "Jancsi" egyébként a Johanna beceneve. Az egyik lány Maine-ből jött, a másik Kaliforniából. A Nyolcadik utcában ismerkedtek össze, egy menürendszerű kisvendéglőben. Kiderült, hogy művészeti kérdésekben bámulatosan egyezik az ízlésük, s hogy mindketten szeretik a cikóriasalátát és a tölcsérujjas ruhát. A rokonlelkek e találkozásából született aztán a közös műterem.
Ez májusban történt. Novemberben azonban belopózott a telepre egy fagyos leheletű, láthatatlan idegen; a doktorok Tüdőgyulladásnak nevezik. Jéghideg ujjai meg-megérintették az emberek homlokát. A gyilkos könnyűszerrel végignyargalt a keleti városrészeken, és tucatszám szedte áldozatait, de a keskeny, mohával benőtt "terek" útvesztőjében már csak lassan botladozott.
Tüdőgyulladás uraságról igazán nem állítható, hogy túlontúl lovagias úriember volna. Egy aprócska nőszemély aligha tekinthető e vörös öklű, lihegő vén méltó ellenfelének. és mégis, a Tüdőgyulladás leteperte Jancsit. A lány mozdulatlanul feküdt a festett vaságyon, s a holland ablak apró. Ólomkeretes üvegkockáin át nézte a szomszédos vörös téglaház tűzfalát.
Egy reggel a mindig siető orvos összeráncolta bozontos szemöldökét, s intett Zsuzsinak, kísérje ki az előszobába.
- A kislány állapota válságos. csupán egy esetben úszhatja meg - közölte, miközben lerázta a lázmérőt. - Ha ragaszkodik az élethez. Sajnos azonban némelyek a Koporsógyárosokat pártolják; az ilyeneknek aztán írott malaszt az egész gyógyszerkönyv. A kis barátnője a fejébe vette, hogy nem gyógyul meg. Valami bánata van talán?
- Nagyon szeretné... lefesteni a Nápolyi-öblöt - mondta Zsuzsi.
- Festeni? ... Szamárság! Nincs valami komolyabb dolog a háttérben?... Például egy fiatalember?
- Fiatalember? - dohogott Zsuzsi. - Hát érdemes egy férfi miatt... nem, doktor úr, ilyesmiről szó sem lehet.
- Akkor a nagy gyengeség az oka - mondta az orvos. - Én mindent megteszek, amire a tudomány az én csekély személyem közvetítésével képes, de ha egy betegem számolgatni kezdi, hogy a temetésén hány kocsi vesz majd részt a gyászmenetben, akkor levonok ötven százalékot az orvosságok gyógyhatásából. Mármost, ha kegyed el tudja érni, hogy a beteg egyszer megkérdezze, milyen kabátujj lesz idén télen a divat, akkor biztosíthatom, hogy felgyógyulásának a valószínűsége már egy az öthöz, és nem a tízhez.
Az orvos elment, Zsuzsi pedig a műterem sarkában telesírt egy japán zsebkendőt. Aztán, mintha mi sem történt volna, fütyörészni kezdett egy slágert, fogta a rajztábláját, és átsétált Jancsi szobájába.
Jancsi az ablak felé fordított arccal, mozdulatlanul feküdt; szinte egy ránc sem látszott a takaróján. Zsuzsi abbahagyta a fütyörészést, azt hitte, hogy barátnője alszik. Felerősítette rajztáblájára a papírt, s munkához látott. Tollrajzokat csinált egy képes újságnak, valami folytatásos történethez. Fiatal festők gyakran kénytelenek úgy egyengetni a művészet berkeibe vezető utat, hogy a képes újságokban megjelenő folytatásos történeteket illusztrálják, amelyeket fiatal írók írnak, hogy az irodalom berkeibe vezető útjukat egyengessék.
Zsuzsi éppen felvázolta a hőst. amikor valamiféle halk hangot hallott többször egymás után. Odasietett az ágyhoz.
Jancsi ébren volt. Tágra nyílt szemmel nézett ki az ablakon, és számolt - de visszafelé.
- Tizenkettő - mondta. Majd kisvártatva: - Tizenegy. - Aztán: - Tíz. - Meg: - Kilenc. - Majd: - Nyolc, hét.
Zsuzsi nyugtalanul nézett ki az ablakon. Ugyan mit számol? Csak a csupasz, sivár udvar látszik s húsz lábbal odább a vörös téglából épült ház tűzfala. Vénséges vén, görcsös, rothadó gyökerű repkény kapaszkodik fel a téglafal fele magasságáig. Az ősz hideg lehelete elsodorta a leveleit, már csak a csupasz. kopár ágak tapadnak a málladozó téglákhoz.
- Mi az, drágám? - kérdezte Zsuzsi.
- Hat - suttogta Jancsi alig hallhatóan. - Most már gyorsabban hullanak. Három napja még majdnem száz volt. Belefájdult a fejem, míg összeszámoltam őket. De most már könnyebb. Egy megint lehullt. Már csak öt maradt.
- Öt micsoda, drágám? Mondd meg szépen Zsuzsinak.
- Öt levél. Öt levele van csak a repkénynek. Ha lehull az utolsó levél, nekem is mennem kell. Három napja tudom már. Nem mondta a doktor?
- Ki hallott már ilyen butaságot?! - kiáltotta Zsuzsi mélységes megvetéssel. - Mi köze a vén repkény levelének a te gyógyulásodhoz? Pedig hogy szeretted ezt a repkényt, te csúnya, rossz gyerek. Te kis buta liba, te. Hiszen az orvos is megmondta ma reggel, hogy alighanem rövidesen meggyógyulsz. . . hogy is mondta pontosan?... Hogy kilencven százalék valószínűséggel megúszod. Drágám, az embernek akkor sincs sokkal több esélye az életben maradáshoz, ha villamosra ül, vagy elmegy egy épülő ház előtt. Most szépen megeszed ezt a kis leveskét, aztán Zsuzsi megint a rajztáblához ül, mert sürgősen rá akarja sózni a szerkesztőre ezt a rajzot, utána pedig vesz egy kis vörösbort a beteg kislányának. magának meg egy darab disznókarajt, mert már kopog a szeme az éhségtől!
- Ne hozz bort, nem kell már - mondta Jancsi. s közben egyre csak az ablakot nézte. - Megint lehullott egy. Ne, nem kérek levest. Most már csak négy maradt. Szeretném, ha még sötétedés előtt lehullana az utolsó levél. Akkor én is elmegyek.
- Jancsikám - mondta Zsuzsi, a lány fölé hajolva -, ígérd meg, hogy lehunyod a szemed, és nem nézel ki az ablakon, míg be nem fejezem a munkám. Holnapra le kell adnom a rajzokat. Világosságra van szükségem, különben lehúznám a redőnyt.
- Nem rajzolhatnál a másik szobában? - kérdezte Jancsi hűvösen.
- Jobb szeretnék itt maradni melletted - mondta Zsuzsi. - És nem akarom, hogy folyton azokat a buta leveleket nézd.
- Szólj rögtön, mihelyt elkészülsz - mondta Jancsi s lehunyta a szemét. Ahogy így feküdt, színpadtan, mozdulatlanul, olyan volt, mint egy ledőlt szobor. - Látni akarom, amikor az utolsó levél is lehull. Fáradt vagyok, nem akarok már várni, nem akarok gondolkodni. El akarok szakadni mindentől, hadd szálljak én is alá, mint az a szegény, fáradt falevél.
- Próbálj aludni - mondta Zsuzsi. - Szólok Behrmann-nak, álljon modellt az öreg aranyásóhoz. Pár perc múlva itt vagyok. Feküdj szép nyugodtan, míg vissza nem jövök.
Behrmann, az öreg Festő, a lányok műterme alatt lakott a földszinten. Túl volt a hatvanon, szatírfejéről Michelangelo Mózesének göndör szakálla omlott alá Hüvelyk Matyi termetére. Behrmann kudarcot vallott a művészi pályán. Negyven éve forgatta az ecsetet, de még a múzsa köntösének szegélyét sem érintette meg. Egy remekmű megfestésére készült szüntelen, de még hozzá sem fogott a képhez. Már évek óta nem festett, eltekintve egy-egy kereskedelmi vagy hirdetési célt szolgáló mázolmánytól. Úgy jutott némi sovány keresethez. hogy a művésztelepen modellt állt fiatal festőknek. akik nem tudták megfizetni a hivatásos modelleket. Vedelte a gint. és a megalkotandó remekműről beszélt. Karakán kis öreg volt különben, s ha valakiben valami gyengeséget fedezett fel, kegyetlenül kigúnyolta. A fölötte lakó két fiatal festőnőre úgy vigyázott, mint valami véreb, önként vállalta a lány-ok mellett e különös szolgálatot.
Behrmannból csak úgy dőlt a ginszag. amikor Zsuzsi belépett gyéren világított odújába. Az egyik sarokban festőállvány áll, rajta üres vászon: huszonöt éve várta a születendő remekmű első ecsetvonását. Zsuzsi elmondta az öregnek Jancsi lázálmait és azt is, hogy mennyire aggódik miatta, hiszen a kislány valóban oly könnyű és törékeny, mint egy gyenge levél, s tovaszáll, ha már semmi sem köti a világhoz.
Az öreg Behrmann vörös szeméből leplezetlenül potyogtak a könnyek, de azért harsányan elítélte az efféle nevetséges, hülye képzelődést.
- Was? - kiáltott. - Van olyan polond a világon aki meghal mert arról asz átkozott porostyánról lehullanak a levelek? Ki hallotta már ilyet? Nem, én nem vagyok hajlandó magának motelt ülni ahhoz a pártyu remetéhez! Miért hatyta, hoty ez a putaság a fejébe fészkelje magát? Ach, szegény kis Jantschi kisasszony!
- Jancsi nagyon beteg és nagyon gyenge - mondta Zsuzsi. - A láztól támadnak ilyen beteges gondolatai, azért képzel mindenféle furcsa dolgot. Hát, ha nem akar nekem modellt ülni, Behrmann úr, úgy is jó, de tudja meg, hogy maga egy... egy undok vén majom.
- Maga ety igazi nő! - üvöltötte Behrmann. - Ki mondta, hoty nem ülök motelt? Tyerünk, magával metyek. már ety félórája akarom mondani magának, hoty hajlandó vagyok motelt ülni. Gott! Micsoda szörnyű hely ez, és annak a drága kis Jantschi kisasszonynak itt kell betegen feküdni! Én festek majd etyszer egy remekművet, és akkor mind a hárman kiköltözünk innen. Ach Gott! Bizony...
Jancsi aludt, amikor felmentek a műterembe. Zsuzsi lehúzta a redőnyt egészen az ablakpárkányig, majd intett Behrmann-nak, kövesse őt a másik szobába. Félve néztek ki az ablakon: mi van a repkénnyel?... Aztán szótlanul egymásra meredtek egy pillanatig. Csöndes, hideg eső esett, s hópelyhek szállingóztak. Behrmann ócska sötétkék ingében leült aranyásónak a sziklát helyettesítő, felfordított mosófazékra.
Másnap reggel Zsuzsi egyórai alvás után felébredt, és látta, hogy Jancsi tágra nyílt, borús szemmel bámul a lehúzott zöld redőnyre.
- Húzd fel, látni akarom - rendelkezett alig hallhatóan.
Zsuzsi fáradtan engedelmeskedett.
S íme! Egész éjjel zuhogott az eső, kergették egymást a vad szélrohamok, de a vörös téglafalon még mindig ott csüngött egy borostyánlevél. Az utolsó. A szára körül még sötétzöld, de csipkézett szélét már kikezdte a bomlás, a rothadás. Mégis ott lóg dacosan az ágon, vagy húszlábnyira a föld felett.
- Az utolsó levél - mondta Jancsi. - Azt hittem, az éjjel lehull. Hallottam, hogy fúj a szél. Ma biztosan le fog hullani, s akkor én is meghalok...
- Jaj, fiam! - mondta Zsuzsi, s Fáradt arcát a vánkosra hajtotta. - Ha magaddal nem törődsz, legalább engem kímélhetnél. Mondd meg hát, mit tegyek?
De Jancsi nem felelt. A lélek rettenetesen magányos, mikor a titokzatos, hosszú útra készülődik. Egymás után szakadtak el a barátság, a földi valóság kötelékei, s a lány gondolatait mindinkább hatalmába kerítette a képzelgés.
Lassan elmúlt a nap, s a két lány a sűrűsödő alkonyatban is látta, hogy a magányos borostyánlevél szárával még mindig a falhoz tapad. Az éj beálltával megint északi szél kerekedett, eső verte az ablakot, csorogtak az alacsony
ereszek.
Virradatkor a könyörtelen Jancsi ráparancsolt Zsuzsira, hogy húzza fel a redőnyt.
Még mindig ott volt a falon a borostyánlevél.
Jancsi sokáig némán nézte az ágyból. Aztán odaszólt Zsuzsinak, az éppen becsináltlevest kavargatott a gázon:
- Komisz voltam, Zsuzsi - mondta. - Az utolsó borostyánlevél biztosan csak azért nem hullt le, hogy rájöjjek, milyen gonosz voltam. Bűnös vagyok: meg akartam halni. Kérek most egy kis levest meg egy kis tejet, önts bele egy kis vörösbort is, és ... nem, hozd ide előbb a kézitükrömet, aztán rakj a hátam mögé valami párnát, felülök, hogy lássam, hogyan csinálod a reggelit.
Egy óra múlva újra megszólalt:
- Te Zsuzsi. Szeretném egyszer lefesteni a Nápolyi-öblöt.
Délután eljött az orvos, és távozásakor Zsuzsi valami ürüggyel kikísérte az előszobába.
- Egy az egyhez, hogy megmarad - mondta az orvos, és megszorította a lány sovány, remegő kezét. - Gondos ápolással megmentheti.
Most pedig sietek le a földszintre egy másik betegemhez. Behrmann-nak hívják, gondolom, valami művészféle. Szintén tüdőgyulladás. Gyenge, idős ember, és a betegség hirtelen támadta meg. Az öregúr menthetetlen, de azért még ma kórházba vitetem, ott megfelelő ellátásban részesül.
Másnap a doktor azt mondta Zsuzsinak:
- A barátnője túl van a veszélyen. Győzött, kislány. Most már csak tápláló kosztra és gondos ápolásra lesz szüksége.
Délután Zsuzsi odalépett az ágyhoz. Jancsi jókedvűen kötögetett valami rikítókék s teljesen felesleges gyapjúkendőt. Zsuzsi a fél karjával átölelte a barátnőjét, vánkosostul.
- El kell hogy mondjak neked valamit, kisegér - kezdte - Behrmann bácsi ma tüdőgyulladásban meghalt a kórházban. Két napig volt csak beteg. Tegnapelőtt reggel a házmester talált rá: eszméletlenül hevert a szobájában. Nagy fájdalmai voltak, csuromvíz volt a cipője meg a ruhája. El nem tudták képzelni, hol járt azon a rettenetes éjszakán.
Aztán találtak egy égő lámpást meg egy létrát, valaki kihurcolta őket a helyükről: a földön ecsetek hevertek és egy paletta a rányomott, összekevert zöld meg sárga festékkel, és... Nézz csak ki az ablakon, drágám, a falon ott az utolsó borostyánlevél... Nem vetted észre, hogy meg sem mozdult, meg sem rezzent a szélben? Ó, édesem, ez a levél a Behrmann bácsi remekműve - akkor éjjel festette a falra, amikor már az utolsó levél is lehullt.


Kilényi Mária fordítása
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Címkék: felgyógyulásának, összegabalyodnak, tüdőgyulladásnak, engedelmeskedett, tüdőgyulladásban, valószínűséggel, becsináltlevest, közvetítésével, cikóriasalátát, borostyánlevél, ablakpárkányig, találkozásából, kisvendéglőben, gyógyszerkönyv, gyógyhatásából, padlásszobákra, gyógyulásodhoz, összeszámoltam, kaliforniából, végignyargalt, megérintették, könnyűszerrel, gyorsforralót, háromemeletes, eszméletlenül, menürendszerű, kisasszonynak, művésztelepen, mozdulatlanul, valószínűsége, biztosíthatom, gyászmenetben, felerősítette, illusztrálják, rajztáblájára, megszorította, utcák bolondul, utcadarabokat elnevezték, egyik utca, festőművész rájött, utcában roppant, festékes inkasszánsa, contót kapott, művésznép hamarosan, egyik lány, másik Kaliforniából, menürendszerű kisvendéglőben, tölcsérujjas ruhát, közös műterem, fagyos leheletű, doktorok Tüdőgyulladásnak, emberek homlokát, Greenwich Village-be, Szólok Behrmann-nak, Michelangelo Mózesének, Hüvelyk Matyi, Délután Zsuzsi, Kilényi Mária,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
Mustáros, gombás csirkemell
Madártej
Régimódi krumplis palacsinta
még több recept
Véleményezd!
02.23. 23:43 Miniszterelnökség: a Fidesz és Lázár János feljelentést tesz a HírTV és az ...
02.23. 22:33 EU-csúcs - A tagállami vezetők ellenzik a csúcsjelölti rendszer automatikus...
02.23. 22:13 Kövér László: ez a választás nemcsak arról szól, hogy megtudjuk-e őrizni az...
02.23. 22:13 Oktatási rendszerváltásért tüntettek Budapesten
02.23. 21:33 Légfegyveres Eb - A magyar pisztolyos vegyespárosok sem remekeltek
02.23. 21:23 Jégkorong Erste Liga - Egyenlített az FTC a MAC ellen
02.23. 21:13 EU-csúcs - Tusk: nem igaz, hogy a csúcsjelölti rendszer demokratikusabbá te...
02.23. 21:03 Osztrák jégkorongliga - Győzött Znojmóban a Fehérvár
02.23. 20:53 Merkel: az uniós költségvetésnek tükröznie kell a migrációs politikában val...
02.23. 20:53 Jégkorong Erste Liga - Sima győzelmet aratott a címvédő
Tudjátok ?
Miért reped szét a bőr a hüvelykujjamon mindig ugyanott??
Mi a megfejtés nr. 49 ?
Mi a megfejtés nr. 48 ?
Feri mitől vagy gazdag?
Ti találtatok már jó bankot magatoknak?
még több kérdés
Blog Címkék
Ne bántsa lelkedet...  Megváltás  Jó kívánság  Bácskai legényfogó  Csodálatos Skócia  Nemesapáti kegyhely  Dorinne  Céline Dion: The Power Of Love...  Kellemes napot  Mit gondol rólad Isten? Szeret...  Barázda mélyén  Parton sétáló  Három dolog soha nem tér vissz...  Próbára tett "igen"  Barátság-recept  Tallóztam  Evangélium és törvény  Szeretlek !  Egerszalók kegyhely  Sellő a felszínen  Nincs időm mindent megcsinálni...  Twin Fairy vízesés -Skócia  Kellemes napot  Házi praktikák megfázás ellen  Esti kívánságom Neked ki benéz...  SAINT GERMAIN: Napszúrás  Tajtékzó hullámok  A lány szerette...  Kékfrankos harcsapaprikás  SZABÓ LŐRINC: Nyár  Trükkös az élet  Szeretlek !  Téli kép  Szavainkkal soha ne alázzunk ...  Belsazár lakomája  Drámai a helyzet az Északi-sar...  Evangélium  Egerszalók kegyhely  Csodálatos Niagara vízesés  Trükkös az élet  Png nő  H.Kohut Katalin: Könyv kellene...  Barátság-recept  Evangélium  Cseresznyevirág fesztivál - J...  Téli kép  Megváltás  KORMÁNYOS SÁNDOR: Nyári reggel  Jennifer Rush: Power Of Love  Ne bántsa lelkedet...  Mártély Tanösvényeit nem lehe...  Dorinne  Megbocsátás  Jó kívánság  Barátság-recept  Szerelmem Te lettél...  Szép romantikus kép !  Nyuszik etetése  Jó reggelt, szép napot  Tajtékzó hullámok  Február 21.  Bár fölsebez a hajnal...  Szeretlek !  EMILY BRONTE: Túl késő már, ho...  Esti kívánságom Neked ki benéz...  Szép fehér ruha  Február 21.  Kellemes délutánt kívánok!  Na, most, kampányolok egy kics...  Kékfrankos harcsapaprikás  Tallóztam  Love !  Elegáns zöld ruha  Tallóztam  Téli kép  Szép napot  Mikor láttam, hogy...  Bácskai legényfogó  Evangélium  Téli kép  2018. évi történelmi évforduló...  Belsazár lakomája  Szép romantikus kép !  A szomszédnő havonta ecetet te...  Szép fehér ruha  Téli kép  Lúgosító tábázat  Cseresznyevirág fesztivál - J...  Szilágyi Domokos  Jó kívánság  Lúgosító tábázat  - szép idézetek  Szép romantikus kép !  Sötét szemüveggel néz  Szeretlek !  Örökké szeretlek !  Nemesapáti kegyhely  Márai Sándor - Az igazi ( rész...  Esztergom kegyhely - Bazilika  Tiborcz panasza, mert bántják ... 
Bejegyzés Címkék
utcák bolondul, utcadarabokat elnevezték, egyik utca, festőművész rájött, utcában roppant, festékes inkasszánsa, contót kapott, művésznép hamarosan, egyik lány, másik Kaliforniából, menürendszerű kisvendéglőben, tölcsérujjas ruhát, közös műterem, fagyos leheletű, doktorok Tüdőgyulladásnak, emberek homlokát, gyilkos könnyűszerrel, keleti városrészeken, aprócska nőszemély, lány mozdulatlanul, festett vaságyon, holland ablak, szomszédos vörös, mindig siető, kislány állapota, esetben úszhatja, ilyeneknek aztán, egész gyógyszerkönyv, fejébe vette, férfi miatt, nagy gyengeség, betegem számolgatni, temetésén hány, orvosságok gyógyhatásából, beteg egyszer, orvos elment, műterem sarkában, japán zsebkendőt, ablak felé, képes újságnak, művészet berkeibe, képes újságokban, irodalom berkeibe, vörös téglából, téglafal fele, málladozó téglákhoz, megint lehullt, utolsó levél, embernek akkor, életben maradáshoz, beteg kislányának, darab disznókarajt, ablakot nézte, lány fölé, másik szobában, buta leveleket, ledőlt szobor, öreg aranyásóhoz, öreg Festő, lányok műterme, művészi pályán, múzsa köntösének, remekmű megfestésére, művésztelepen modellt, hivatásos modelleket, megalkotandó remekműről, fölötte lakó, lány-ok mellett, egyik sarokban, születendő remekmű, öregnek Jancsi, kislány valóban, gyenge levél, öreg Behrmann, efféle nevetséges, pártyu remetéhez, fejébe fészkelje, láztól támadnak, hárman kiköltözünk, redőnyt egészen, másik szobába, sziklát helyettesítő, lehúzott zöld, vörös téglafalon, szára körül, föld felett, éjjel lehull, vánkosra hajtotta, lélek rettenetesen, földi valóság, lány gondolatait, sűrűsödő alkonyatban, magányos borostyánlevél, falhoz tapad, könyörtelen Jancsi, éppen becsináltlevest, utolsó borostyánlevél, hátam mögé, lány sovány, másik betegemhez, betegség hirtelen, , ,
2018.01 2018. Február 2018.03
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 12 db bejegyzés
e év: 15 db bejegyzés
Összes: 1777 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 170
  • e Hét: 5360
  • e Hónap: 18613
  • e Év: 43803
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.