Belépés
zgfumag.blog.xfree.hu
Ha azért nézel , mert ez a munkád, jó munkát kívánok! GYÁVA NÉPNEK NINCS HAZÁJA! Minden nemzetnek olyan kormánya van aminöt érdemel. Ha valami... Zámbori Gusztáv
1957.12.05
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Található a Felvidéken, a mai
  2008-01-26 21:50:46, szombat
 
   
  Található a Felvidéken, a mai Szlovákiában, magát európai mércével mérő, katolikusnak és értelmiséginek tartó szlovák gondolkodó vagy pap?

Ha végiggondoljuk az utóbbi egy évben akár hivatalosnak is tekinthető szlovák hisztériákat a magyarok ellen a Felvidéken, akkor joggal tesszük fel a kérdést: létezik-e a címben említett személy? Ugyanis ha létezik, akkor a szlovák keresztény-értelmiségiek tiltakozásának a magyarellenes provokációkra válaszul, már Brüsszelben és New Yorkban az ENSZ-nél kellene rég lennie.

Vizsgáljuk meg azokat a tulajdonságokat, amik a keresztényeket, értelmiségieket, papokat, a Polgárt jellemzi...

A ma szlovák keresztényének, keresztyénének ezért gyakorolni kell, kellene a Tízparancsolat tanításait, mint esetünkben a 8.(Ne hazudj, és mások becsületében kárt ne tégy!) és a 10. (Mások tulajdonát ne kívánd!).

A Felvidéken szolgáló papoknak figyelembe kell, kellene venni az általános katolikus, keresztyén alapelveken kívül papi esküjük szövegét. Mit is mondtak akkor, mire esküdtek? Emlékeznek egyáltalán, mi szerepel az Apostolok Cselekedeteiben? -Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! Amint én szeretlek benneteket, úgy szeressétek Ti is egymást.-(Jn. 13, 34) Talán illene emlékezni Nérai Szt. Fülöp jámborságára is. (A ma szlovák papja, ha a magyarokról van szó, inkább hasonlít egy türelmetlen, a pánszláv elméleteket hirdető és erőszakoló ortodox pópára, mint a keresztényi türelem, Jézus tanításának, követőjére.) Elgondolkodtató az is, milyen háttéralku következményeként nincs magyar püspök a felvidéken!

A Felvidék történetének közös magyar- szlovák századaiban, a városok (szabad királyi városok) és polgárai nagyfokú önállóságnak és ezért egymás iránt tanúsított kiemelkedő vallási és etnikai türelemnek voltak a birtokosai. Általában csak a rokon szakmák, céhek között adódtak kisebb súrlódások, mint a cipész-csizmadia stb. Problémák inkább a központi adók, kényszersorozások miatt voltak. Ha mégis kitört egyfajta magyar-tót belviszály, ennek oka, elsősorban vagy a Habsburgok uralkodása alatt szított mesterséges türelmetlenség, vagy szakmai, anyagi ellentét.

Ezért kell, kellene a ma szlovák Polgárának, értelmiségének, a fentebb említett nemes erényeket gyakorolnia, ha már a nagyhatalmak kegyéből, illetve a magyar politika gyengeségéből fakadóan a szlovákok önálló országot alapíthattak. A történelem tanulságaiból építkezni kell, nem rombolni. Mert ma a Felvidéken gyökeresen szemben áll két eszme, a csak a -szlovák a jó- eszménye, és az európai gondolkodás, a türelem, belátás, a tisztesség eszméje. A történelem tanulságai makacs dolgok, tények láncolata hétről-hétre, évszázadról-évszázadra.

Ha nézzük és hallgatjuk a "nagy" triumvirátust, Slotát, Meciart, Ficót, és a néma, de éppen ezért mintegy velük cinikusan összekacsintó többi szlovák politikust, akkor ki kell jelentenünk: a ma Szlovákiája, értelmisége, papjai, politikusai, kevés kivétellel, nem az európai szellem hordozói, követői, hanem egy ostoba, gátlástalan történelem hamisítók nemtelen gyülekezete. Benes, Hlinka, Tisó, a kommunista-náci eszmék, a pánszláv gyűlöletkeltés Milosevici ideájának hordozói. Benes a sztálini Szovjet ügynöke, a hírhedt dekrétumok kiagyalója, Hlinka az idegengyűlölő, a nemzetiszocialista Szudétanémet Párt vezetőjének, Konrád Heinlein szellemi támogatója és követője, a Hitlerrel kollaboráló és a német csapatokat az ország megszállására felkérő antiszemita Tiso, akinek regnálása alatt folytak deportálások, és német birodalmi biztos irányította az országot, nos ezek a politikusok, mindennek nevezhetők, csak az európai eszmeiség követőinek nem.

Ficoék megnyilatkozásai, a történelmi tudatlanság, a gátlástalanság, a másik nemzettel szemben mutatott ösztönös kissebbrendüség, szorongás jelei.

-Ha hallgattál volna, bölcs maradtál volna!- mondja a magyar népi bölcsesség. Nézzünk tehát a magyargyalázó megnyilatkozásokat, majd a vele szöges ellentétben levő történelmi tényeket.

Slota szerint a felvidéken élő magyarok gyáva odamenekültek, akiket katonai alkalmatlanságuk miatt a történelem során a szlovákok védtek meg idegen, török hódítók ellen. Hasonlítsuk össze a katonai eredményeket. A trianoni tragédia utáni történések katonai szemmel: amikor 1939. március 14-én kikiáltották a Szlovák Köztársaságot, folytatódtak a légi incidensek, amik még a közös cseh-szlovák kontra magyar időkben kezdődtek. Anélkül, hogy a részletekbe belemélyednénk, a kárpátaljai magyar bevonulás miatti harci cselekmények alatt, a levegőben kitört összecsapásokban 23 szlovák pilóta szerepelt, közülük 17 pilóta azonosítható a gépével, 16 szlovák repülőgépet a magyarok lelőttek, továbbá tizet a magyar bombázások miatt lehetett leírni. A magyar légierőnek a harccselekmények viszonylatában lényegesen kevesebb és gyengébb minőségű vadászgép állt rendelkezésére mégis kivívta a légi fölényt. Magyar veszteség, egy gép, saját légelhárító tűzben, a pilóta nem sérült meg. A földi csapatok is teljes győzelmet arattak. Ezeket a tényeket cseh történész- kutató publikálta 1968-ban!

De folytassuk a magyar-szlovák "légiháborút" még egy sajátos összehasonlítással. Tiso Szlovákiája és a Magyar Királyság légiereje, mint "szövetséges" a német 8. Jagddivisionnak ill. a Jafü. Ostmarknak volt alárendelve. Ha a statisztikai adatokat nézzük, a légi győzelmeket aratott "ászok" (vizsgálva:5 légi győzelemtől) a szlovák részről 17 ász= 203 győzelem, a magyar részről 34 ász 437 győzelem. Ezek az eredmények német-magyar vonatkozásban 1944. január- augusztust vizsgálva: magyarok bevetettgép/győzelem arány 649/107, veszteség 30 pilóta/ 78 repülőgép, addig a németeké 932/73 bevetés/ győzelem, veszteség 43/88. Minden magyar 6 bevetés/1gyözelem= minden német 12,8 bevetés/1győzelem.Még egy adat: a német légi győzelmek a vizsgált időszakban, a magyar légi győzelmek 68%-a, addig a magyarok bevetett gépei a németek 70%-a. Nem folytatva a számháborút, de ki menekült ki elől katonai erények hiányában? De folytathatjuk az összehasonlítást, egy másik vonatkozásban is! Vizsgáljuk meg, hogy a XIX. században, mennyi főtisztet adott a Monarchiának, tengernagyok, tábornokok arányában a szlovák és a magyar nemzet. Kultúrkörökben, európai színvonalú értelmiségek körében, ezek a számok nem jelentenek sokat, mert szerintem is sértő az ilyen számvetés, de ha ez kell a fenti "uraknak" bármikor folytathatjuk az összehasonlításokat.

Slota másik nagy húzása, a folyamatos hisztériakeltés és magyarellenes provokációk, amiben méltó partner Ficó is.

Mind a ketten, az orosz külpolitika céljainak eszköze, akik fizetségért a pánszláv-orosz nagyhatalmi álmokat segítik.(Lásd: Dvorcsák Gy;A tót kérdés! MPI pub. 07. 11. 06.) -A szlovákok csak oázist kerestek a magyarokkal szemben!- jelentette ki Ficó. Kérdezem én: ha összehasonlítjuk az utóbbi száz év történéseit, ki követett el nagyobb bűnöket az emberiség ellen? Benes törvényeit Pozsony vagy Budapest szentesítette? Ki telepített ki embereket egy batyuval a hátán, ki kobzott mindent el a másiktól? Mi a neve a "szlovák" Malina Hedvignek, akit megvertek és megaláztak Budapesten? Ki terelte el jogellenesen a Duna folyót? Kik azok ma Magyarországon, akik szlovákságuk miatt megvertek, vagy sérelmeket szenvedtek Békéscsabától- Pilisszántóig. Megmondom, egyet sem találni! Ezek a tények csak néhányak a két nép viszályának a palettáján, és kérdezem: tisztában vannak ezen a szlovákok, ha itt nem a magyarok a szomszédok, hanem horvátok, szerbek élnek, hogy csak a legközelebb lakó népeket említsem, már régen a -homogén szlovák nemzetállamot - szövögető politikusok és a szlovákok ezreinek csontjain masíroznak az elfoglalt Pozsonyban a katonák. Hát nem veszik észre ezt a végtelen magyar toleranciát, ami már néha bambasággal ér fel? De arra a történelmi igazságra is figyelni kellene, hogy a magyar nemzet történelmének, volt Hunyadija, Bethlenje, Thökölyje, Rákóczija, Bem "apója. Ennek fényében, ha színre lép egy igaz és tettre kész magyar politikus, akkor ez nem marad megtorlatlanul. Ez nem fenyegetés, hanem önvédelem! Önvédelem, amit Izrael "megenged" magának, az Egyesült Államok, Oroszország "megenged" magának, és még folytathatnánk. Mert ráadásul ezek nem hamis, hanem valós fenyegetések ellen irányulnak, akkor kinek lesz igaza! Hogy nem a háborús uszítás, hanem a békejobb mondatja velem ezeket, ezért ide írom a nagy katolikus író Fekete István könyvéből vett idézetet okulásul. -Nincs megnyert vagy elveszített háború, csak "Háború" van! Pusztító, öldöklő, embertelen!

A háborúkat alig néhány ember robbantja ki, de ők nem harcolnak, és nem ők halnak meg. Egyszerű emberek ölik egymást halomra, ők hullanak idegen föld meszesgödrébe, Ők az eszközök, és Ők az áldozatok.- Hogy aki olvassa, végre megértse, hogy elfogyott a türelem, már nem lehet ezt hagyni, mert ezek az ordas gazemberek, Ficoék, gyilkosok! Nem csak a magyarok, hanem az emberiség, a szlovákság gyilkosai is! Álljon itt még egy idézet:-...Talán a repülőgépeket látta, amelyek jöttek keletről, jöttek nyugatról, és jöttek délről? Nyomukban őrjöngő dördülések, mint a Sátán hahotája, amelyekből tűz, gyász, könny, korom és vér száll fel az ég felé!- Mit kéne felsorolnom, szlovák Polgár, hogy megértsd: ha így viselkedsz, ahogy most, Isten és Európa szelleme nem közeledik, hanem mint a szivárvány egyszer csak eltűnik. Furcsának és felháborítónak tartom, a szlovák püspökök viselkedését is, de úgy látszik, nekik nem Szt. Péter, hanem Hlinka páter a követendő példa. Isten előtt majd elszámolnak! De szenteljünk itt néhány sort arra is, hogy kell e, szükséges e az autonómia? Igen, szükség van rá, ezért ha nem akarják a szlovákok a fenti szörnyű látomásokat, mint valóságot átélni, érteni kell! Megérteni, hogy az angyalos címer kettős keresztje, a hármashalom, nem elválaszt, hanem összeköt. Mert Slota ismételt történelmi tudatlanságát mi mutatná jobban, hogy nem a két angyalt látja, akik tartják a címert, hanem a turulmadarat. Mert azt fáradságos magolással két hét alatt megtanulta.

De az autonómia nem lehet eszköz politikusok kezében, mert ez egy cél! Mert az autonómia nélkül örökké ott kísértenek Trianon árnyai. Az autonómia kapcsolva az európai unióval, talán betöltené eredeti célját, talán segítene. Megvalósulhatna a kossuthi álom, a Kárpát medencei egység. De jelenleg mindig van valaki, aki meggondolatlanságával, türelmetlenségével vagy egyszerűen önös érdeke miatt "beleköp a levesbe"! Van egy barátom, mindig mondja: -türelemmel, szeretettel!-Ezekkel az elcsépeltnek látszó, de soha ilyen időszerű gondolatokkal kell munkálkodnia szlovákoknak és magyaroknak, a Polgároknak az autonóm eszméken. De ehhez végre fel kellene nőnie a szlovákság szellemi vezetőinek is, európai, katolikus, keresztyén, értelmiségi viselkedést kellene mutatni, vagyis mindazt, ami a Polgárt jellemzi.

Mert ha nem így lesz, akkor Ficónak igaza van!- Szlovákiának új szlovák erkölcsi, társadalmi, kulturális elitre lesz szüksége!-

Cságoly Péterfia Béla / Felvidéki Polgár Info
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Címkék: összecsapásokban, összehasonlítjuk, harccselekmények, összehasonlítást, megnyilatkozásai, alkalmatlanságuk, értelmiségieket, jagddivisionnak, hisztériakeltés, tulajdonságokat, kissebbrendüség, cselekedeteiben, megvalósulhatna, elgondolkodtató, keresztyénének, keresztényének, felháborítónak, gyűlöletkeltés, kultúrkörökben, tízparancsolat, gátlástalanság, belemélyednénk, tiltakozásának, magyarországon, értelmiséginek, értelmiségének, folytathatnánk, türelmetlenség, megtorlatlanul, végiggondoljuk, rendelkezésére, keresztényeket, viszonylatában, történelmének, megszállására, idegengyűlölő, évben akár, magyarok ellen, címben említett, magyarellenes provokációkra, általános katolikus, pánszláv elméleteket, keresztényi türelem, rokon szakmák, központi adók, fentebb említett, nagyhatalmak kegyéből, magyar politika, szlovákok önálló, történelem tanulságaiból, európai gondolkodás, tisztesség eszméje, Apostolok Cselekedeteiben, Nérai Szt, Szudétanémet Párt, Konrád Heinlein, Szlovák Köztársaságot, Tiso Szlovákiája, Magyar Királyság, Dvorcsák Gy, Malina Hedvignek, Békéscsabától- Pilisszántóig, Egyesült Államok, Fekete István, Mert Slota, Cságoly Péterfia Béla, Felvidéki Polgár Info,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Facebookon kaptam  Szép estét - pihentető szép jó...  Néhány gondolat a szexuális ne...  A közösségi média magányossá é...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Hummel-figurák.  Itt vagyok ismét  Szép a reggel  A hála védelme  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  A szivárvány – Mózes 1. ...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Federico Garcia Lorca: Találko...  Szép Ernőtől idézet  Facebookon kaptam  Szép estét - pihentető szép jó...  Stefan George: Júliusi bánat  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Egyoldalú szerelem  Virág a hajadban  Nem is gondolnánk, hogy mi min...  Szép estét kedves látogatóimna...  Facebookon kaptam  A férfiak.......  Szép estét - békés álmokat kív...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Napraforgó  Facebookon kaptam  Egyoldalú szerelem  Facebookon kaptam  Naplemente  Harmonia.......  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Himalája só, pajzsmirigy beteg...  Jó éjszakát!  Facebookon kaptam  Hála tartozása  Facebookon kaptam  Fésűs Éva: Láttad-e?  Virág a hajadban  A jómodorról...  Virágok kosárban  Fantasztikusan indult a magyar...  Kellemes napot kívánok  Facebookon kaptam  Most csendre vágyom  Mennyire csodálatos, hogy mind...  Facebookon kaptam  Fantasztikusan indult a magyar...  Pethes Mária : Ki vagy, mi vag...  Az ember élete  Facebookon kaptam  Kosár virág  Facebookon kaptam  Gyermekvédelemről  Az ember élete  Cicusok.......  Ha nem lehetsz a toll,legyél r...  Lackfi János : Faggató  Naplemente  A férfiak.......  Facebookon kaptam  Hummel figurák  Gondolat.....  A Vándor Róbert kormányozta RS...  Hiszem, és tudom is  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Szép estét kedves látogatóimna...  Kellemes délutánt kívánok!  Mária Földy barátságkövei  Elrajtolt az 53. Kékszalag! A ...  Png nő  Facebookon kaptam  _Mintha vihar jönne_  Verskedvelő vagy? Pihenj meg n...  A hála biztatása  Néhány gondolat a szexuális ne...  A hála hitvallása  Vigyázzunk kis barátainkra ! ....  XXXII. Nyári olimpia Tokió - M...  Jó éjszakát!  XXXII. Nyári olimpia Tokió - M...  Facebookon kaptam  Mit ne együnk, ha nem akarunk ...  Bögre mosoly  Facebookon kaptam  Nadányi Zoltán – Emlékez...  Facebookon kaptam Mírjam barát... 
Bejegyzés Címkék
évben akár, magyarok ellen, címben említett, magyarellenes provokációkra, általános katolikus, pánszláv elméleteket, keresztényi türelem, rokon szakmák, központi adók, fentebb említett, nagyhatalmak kegyéből, magyar politika, szlovákok önálló, történelem tanulságaiból, európai gondolkodás, tisztesség eszméje, történelem tanulságai, európai szellem, kommunista-náci eszmék, pánszláv gyűlöletkeltés, sztálini Szovjet, hírhedt dekrétumok, német csapatokat, ország megszállására, európai eszmeiség, történelmi tudatlanság, másik nemzettel, magyar népi, vele szöges, történelem során, szlovákok védtek, katonai eredményeket, trianoni tragédia, légi incidensek, közös cseh-szlovák, részletekbe belemélyednénk, kárpátaljai magyar, levegőben kitört, magyarok lelőttek, magyar bombázások, magyar légierőnek, harccselekmények viszonylatában, légi fölényt, földi csapatok, tényeket cseh, statisztikai adatokat, légi győzelmeket, szlovák részről, magyar részről, eredmények német-magyar, német légi, vizsgált időszakban, magyar légi, magyarok bevetett, németek 70%-a, másik vonatkozásban, magyar nemzet, ilyen számvetés, folyamatos hisztériakeltés, orosz külpolitika, pánszláv-orosz nagyhatalmi, magyarokkal szemben, utóbbi száz, emberiség ellen, tények csak, legközelebb lakó, -homogén szlovák, szlovákok ezreinek, elfoglalt Pozsonyban, végtelen magyar, történelmi igazságra, háborús uszítás, békejobb mondatja, nagy katolikus, háborúkat alig, ordas gazemberek, szlovákság gyilkosai, repülőgépeket látta, szivárvány egyszer, szlovák püspökök, követendő példa, fenti szörnyű, angyalos címer, autonómia nélkül, autonómia kapcsolva, európai unióval, kossuthi álom, elcsépeltnek látszó, autonóm eszméken, szlovákság szellemi, összecsapásokban, összehasonlítjuk, harccselekmények, összehasonlítást, megnyilatkozásai, alkalmatlanságuk, értelmiségieket, jagddivisionnak, hisztériakeltés, tulajdonságokat, kissebbrendüség, , ,
2021.06 2021. Július 2021.08
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 2 db bejegyzés
Összes: 64003 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 163
  • e Hét: 2658
  • e Hónap: 27767
  • e Év: 277126
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.