Belépés
zgfumag.blog.xfree.hu
Ha azért nézel , mert ez a munkád, jó munkát kívánok! GYÁVA NÉPNEK NINCS HAZÁJA! Minden nemzetnek olyan kormánya van aminöt érdemel. Ha valami... Zámbori Gusztáv
1957.12.05
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
A bosszu népe A múltba merült zsidókérdés
  2013-09-30 20:00:12, hétfő
 
   
 

A bosszu népe - A mérce kettőssége

A múltba merült zsidókérdés

A "kérdés" szó egyik jelentése "feleletet váró mondat". A régen feltett kérdés úgy hangzott: lehetséges e hatmilliárd ember békés együttélése a tizenötmilliós zsidósággal. A kérdésre a zsidó vezetés végleges és visszavonhatatlan választ adott; nemmel felelt.

A zsidó állam palesztin arabok lakta területen alakult meg. A zsidóság régi - új hazáját mástól kapta! Nem "őfelsége kormányától" (Balfour nyilatkozat), hanem az emberiségtől. Hitbizományba, vagyis bizonyos megkötésekkel.

Az egykori Palesztina helyén két önálló államot kellett (volna) létrehozni, egy palesztin és egy zsidó államot. A két állam közös fővárosa azonban nem lehetett (volna) egyik államé sem. Jeruzsálemnek, mint a három világvallás (iszlám, keresztény, zsidó) szent helyének területenkivüliséget kellett (volna) adni és nemzetközi felügyeletnek kellett (volna) garantál nia a hívők jogait. Izrael ezt nem gondolta komolyan. "A kormány a hatnapos háború (1967) után úgy döntött, hogy a Templom-hegyet visszaadják a muzulmán hatóságok felügyeletébe, de Jeruzsálemet Izrael egységes, oszthatatlan, örök fővárosának nyilvánította.1980-ban ezt törvényben is rögzítették."

Arról is voltak elképzelések, hogy nézzen ki az új "hibrid állam". (Tessenek ügyelni a sárga és barna színekre.) Aztán nem úgy lett. Izrael "felzabálta" a pelesztinoknak szánt földeket is. Nagyon óvatos ENSZ becslé sek szerint legalább 800.000 Palesztint üldözött a határokon kivülre, a szomszédos államok területére, menekült táborok ba. A "hontalan" palesztin népesség a "természetes" szapo rulat folytán cca. másfél milliónyi elkárhozott lelket számlál.

E táborokat nem Izrael-barát népesség lakja. Ám ha megnyik kannak lecsap Izrael hadereje és tűzzel vassal írtja a "terroris tákat", mint a patkányokat.

Izrael jóvoltából egy másik nép, Sziria népe is menekülni kényszerül hazájából.

Az egyik kényszerü "vendéglátó" Jordánia, amely a sivatag közepén létesült "Zaatari" táborban tárolja, sziriai "népfölösleget".

A zsidók, akik olyannyira sérelmezik (joggal) a koncentrációs táborok komfort hiányát, maguk is ilyen táborokat hoztak (?), egy fenét (!) hozattak létre a szomszéd államokkal. Nem tudok arról, hogy Izrael beszállna e táborok rezsiköltségeibe.

[A Zaatari tábor elnevezése feltehetően a libanoni Tel Zaatar menekülttáborban 1976. aug.12-én végrehajtott tömegmé szárlásra utal, amelynek során Izrael szövetségesei Pierre Gema yel maronita "keresztény" miliciái vágtak vissza a palesztinoknak. A libanoni polgárháború, ill. mészárlások áldozatait kb. egymillióra becsülik. A Zaatari táborban uralkodó szörnyüséges állapotokról elszomorító és felháborító közlemények jelennnek meg, de ezek taglalását most elhagyom.

Ez a tábor Jordánia negyedik legnagyobb városa lenne, ha város és nem koncentrációs tábor lenne.

És most arra az országra, amelynek városai romokban hevernek és arra a népre, amely jórészt elmenekült ebből az országból, ill. elmenekült a városokból és isten ege alatt kóborol, mondja egy eszelős vén marha, hogy "nagyobb nyomást kell rájuk gyakorolni" rá. Ezzel nem is lenne semmi baj, ha valami elfekvőben tartanák, mint a lerobbant Ariel Sharont tartották. Csakhogy Peresz Izrael állam elnöke, a legszélsőségesebb cionista rabbi Ovadjá puszipajtása, a hadsereg tiszte letbeli főparancsnoka.

Izrael hosszú évtizedek óta gyilkolja a "honi" palesztinokat és a szomszédos népeket. Bátran packázik a nemzetközi szervezetekkel, kvázi az egész világgal. Teheti, mert az egész világ tehetetlenül szemléli a MOSZAD és a hadsereg garázdálkodását. A zsidó rémtettek képei naponta árasztják el újra meg újra a sajtót, de a közönség lassan megszokja, megunja, belefásul.

Ám a napokban történt valami, ami a jelek szerint felborzolja a "müvelt nyugat" renyhe idegeit. Mielőtt rátérnék Marion Fesneau kisasszony tanulságos históriájára, pár szót kell szólnom a "West Bankról", leány nevén Ciszjordániáról, amelynek földjét feltörölték Fesneau kisasszonnyal az izraeli hadsereg dicső harcosai.

A Westbank egyik "használati térképe" (a sok közül) így néz ki. A lényeg az lenne, hogy a palesztinoknak is jutna valamicske a hajdani földből. A lényeg azonban nem ez, hanem az, hogy a területfoglaló építkezések úgy teleszarják a térké pet, mint a galambok a templom pléhtetejét.

Marion Fesneau kisasszony esete arra is rávilágít, hogyan bánnak a zsidók Ciszjor dánia népével.

"Israeli troops scuffle with EU diplomats EU diplomats trying to take aid to West Bank Palestinians whose homes were demolished, say they were manhandled." ~ "Izraeli katonák dulakodásba keveredtek uniós diplomatákkal. Az EU diplomaták megpróbálták 'adományaikat' átadni olyan ciszjordániai palesztinoknak, akiknek otthonát lebontották és azt mondják, bántalmazták is őket."

Ezek után azt várná az ember, hogy a zsidó vitéz urak elnézést kérnek, amiért hanyatt löktek egy nőt, egy diplomatát. Egy fenét! Megvádolták őket! [Mint a török segélyhajó fedélzetére leereszkedett kommandósok a hajó utasait és személyzetét anno. Úgy ám, ez a bevett zsidó módi.]

"Israeli troops have been accused of manhandling a group of European diplomats as they tried to hand out tents to Palestinian Bedouins whose West Bank homes were destroyed by the army.The troops used force to disperse the diplomats who had accompanied aid workers to the village of Makhul in the Jordan Valley, an AFP photo grapher said on Friday. Marion Fesneau-Castaing, a French diplomat, was dragged out of an aid vehicle, the photographer said."They dragged me out of the truck and forced me to the ground with no regard for my diplomatic immunity," she said. "This is how international law is being respected here." ~ "Izraeli katonák azzal vádolták a segélycsoportot, az európai diplomatákat, hogy megpróbáltak sátrakat juttatni olyan palesztin beduinoknak, akiknek west banki lakását megsemmisítette a hadsereg. A csapatok erőszakot alkalmaztak, hogy feloszlassák a diplomaták és a Jordán völgyi Makhul falu segélymunkásaiból álló csoportosulást. Az AFP fotós azt mondta pénteken, hogy Marion Fesneau-Castaing, a francia diplomata, ki akarta szedni gépkocsijukból a hozott adományt. Emiatt elvonszolták a kocsiból, és a földre kényszerítették, nem törődve azzal, hogy diplomáciai mentességet élvez. Így tartják itt tiszteletben a nemzetközi jogot ."

Ide kívánkozik a baloldali montázs, amely a hölgy alaphelyzetét mutatja zsidó nadrágokkal, bakancsokkal és géppisztollyal. A beillesztések azt a szellemi, vallási és erkölcsi milliőt érzékeltetik, amely egy gój állattal így bánik, lett légyen az illető történetesen nő és EU diplomata.

"Locals said Makhul was home to about 120 people.The army demolished their ramshackle houses, stables and a kindergarten, after Israel's High Court ruled that they did not have proper building permits.Despite losing their property, the inhabitants have refused to leave the land, where, they say, their families have lived for generations along with their flocks of sheep.Army's account The Israeli army said following Friday's altercation that security forces had tried to prevent tents from being erected in area, in accordance with the High Court decision." ~ "A helyiek szerint Makhul körülbelül 120 embernek adott otthont. A hadsereg lebontotta a rozoga házakat, istállókat és egy óvodát, miután Izrael Legfelsőbb Bíróság kimondta, hogy nem voltak megfelelő építési engedélyek. Annak ellenére, hogy elveszítették tulajdonukat, a lakosság nem volt hajlandó elhagyni a földet, ahol - azt mondják - a családok éltek együtt a juhnyájjal generációkon keresztül. Az izraeli hadsereg szerint pénteki incidens azért alakult ki, mert a biztonsági erők megpróbálták megakadályozni a sátrak felállítását e területen, megfelelően a Legfelsőbb Bíróság döntésének."

[Beh' hasonlít ez az izraeli legfelsőbb bíróság a mi szeretett Kúriánkra... Komisz embertelenségből itt is - ott is csillagos ötös"]

"At the site, Palestinians and the foreign activists violently objected, throwing stones and striking law enforcement officers," a military spokeswoman said."Reports that foreign diplomats abused their diplomatic privileges are currently being reviewed, and if required, complaints will be filed with the relevant authorities."Fesneau-Castaing jabbed a soldier in the face after picking herself up off the ground. Reuters reporters at the scene said they saw no stone-throwing or foreign activists. In an incident last Tuesday, Israeli soldiers stopped the International Committee of the Red Cross (ICRC) from delivering aid to Makhul. The following day ICRC staff managed to put up some tents but the army forced them to take the shelters down. ~ "A helyszínen, a palesztinok és külföldi aktivisták (!) hevesen tiltakoztak, köveket dobáltak a kivezényelt rendőrökre, állította a hadsereg szóvivője jelentésekre hivatkoz va; továbbé, hogy a külföldi diplomaták visszaéltek a diplomáciai kiváltságokkal. Jelenleg vizsgálják az ügyet és ha szükséges, panaszt lehet benyújtani az illetékes hatóságoknál. Fesneau-Castaing egy katona arcába bökött miután felállt a földről. Castaing Reuters riportereknek a helyszínen azt mondta, hogy nem látott kődobálást, sem 'külföldi aktivistákat'. A múlt kedden, az izraeli katonák leállították a Vöröskereszt (ICRC) Nemzetközi Bizottságának Makhulba irányuló segélyszállítmányát. Másnap ICRC munkatársai sikerült, egy kis sátrat felállítani, de a hadsereg kényszerítette őket, hogy ezt a 'menhelyet' lebontsák."

A történtek "irodalmi" feldolgozása azért (is) fontos, mert a Gulagok "hangulatát" jobban átéli az ember Ivan Gyenyiszovics egy napját olvasva, mintha a halotti statisztikákat olvasná. A müvelt nyugat így szagolhatja is, miről van szó. A rövid cikk sajnos hosszabb, mint kellene. Ideírom hát a befejező passzust. A helyzet ugyanis cifrább annál, minthogy a zsidó hősök lenyomtak egy gój asszonyt.

"Scuffles with troops Diplomats from France, Britain, Spain, Ireland, Australia and the EU's political office turned up on Friday with more supplies.As soon as they arrived, about a dozen Israeli army jeeps converged on them, and soldiers told them not to unload their lorry. In scuffles between soldiers and locals, several villagers were detained. An elderly Palestinian man fainted and was taken for medical treatment to a nearby ambulance. The UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) said in a statement that Makhul was the third Bedouin community to be demolished by the Israelis in the West Bank and adjacent Jerusalem municipality since August.Palestinians have accused the Israeli authorities of progressively taking their grazing lands, either earmarking it for military use or handing it over to the Israelis whose settlements dot the West Bank." ~ "Dulakodás keletkezett a katonák, valamint a Franciaország, Nagy-Britannia, Spanyolország, Írország, Ausztrália diplomatái és az Európai Unió politikai tisztségeviselői között, amikor ezek 'felbukkantak" pénteken adományaikkal. Amint megérkeztek, körülbelül egy tucat izraeli katonai dzsip közelelitette meg őket, és a katonák azt mondták, hogy teherautójukat ne rakják ki. A dulakodás a több faluból származó helyiek és a katonák között keletkezett. Közülük több személyt vettek őrizetbe. Egy idős palesztin férfi elájult, mentővel vitték orvosi kezelésre. Az ENSZ hivatala Humanitárius Ügyek Koordinációs Hivatala (OCHA) azt mondta egy nyilatkozatában, hogy Makhul volt a harmadik beduin település amelyet le kellett a ciszjordániai és a szomszédos jeruzsálemi önkormányzat rendel kezésére le kellett bontani augusztusig. A palesztinok azzal vádolják az izraeli hatóságokat, hogy fokozatosan veszik, ill. különitik el legelőiket katonai célokra, vagy a West Bank-ba betelepülő izraeliek számára."

Ezt a masszív népírtást Izrael úgy állítja be, hogy évtizedek óta béketárgyalásokat folytat, de ezek sorra - rendre meghiúsulnak a palesztin fél aljassága és a nemzetközi szervezetek kétszínűsége, idétlenkedése miatt.

E béketárgyalások játékmestere a zsidók által uralt Amerika, amely a pártatlan közvetítő szerepét játssza, miközben a zsidók zavartalanul gyilkolnak.

Erről a béke-kutya-komédiáról egy kitünő írás olvasható, Ördögh Ágotától. Tőle kölcsönzöm a dolgozat képeit és a hozzájuk tartozó kommentárokat.

Csak azt nem tudom, a palesztinok miről tárgyalnak? A határokon kivülre űzött palesztinok visszatéréséről, visszatelepítéséről Izrael nem tárgyal. Jeruzsálem státusáról ugyancsak nem tárgyal. A ciszjordániai területfoglaló lakótelepek építéséről dettó nem tárgyal. (A tárgyalások idejére építkezési moratóriumot hírdet, amit nyomban félretesz, ha azt tapasztalja, hogy a palesztin fél nem hajlandó a zsidó zenére táncolni.) A (még) el nem üzött palsztinok állampolgári jogairól, izrael ugyancsak nem tárgyal. Bármely palesztin közösséget bármikor megfoszthatják a földjétől, a víztől és a hajlékától. Erről a helyzetről készült pillanatkép a fenti Castaing incidens.
Menachém Begin, Anvar Szadat és Jimmy Carter a Camp David-i csúcson.
Az 1979-ben aláírt békeszerződés csak rövid távon hozott fejlődést Izrael és Egyiptom, valamint az arab államok közötti kapcsolatban. Az egyik legégetőbb kérdés, a palesztin menekültkérdés ugyanis nem került rendezésre, és az arab lakosság a PFSZ támogatásával 1987-től belső ellenállásba (intifáda) kezdett. Ennek ellenére Izrael továbbra is a béketerv kidolgozásán munkálkodott.
Szadatot egy katonai dísszemlén saját katonái lőtték agyon. A háború folyt tovább.Államfők delegációja a madridi találkozón.Ezután két évvel történt ismét komolyabb előrelépés a tárgyalások menetében, és a felek Oslóban próbáltak megoldást találni a fennálló problémákra. 1993 augusztusában az oslói titkos tárgyalásokon az izraeli és palesztin küldöttség alapjában véve megegyezett egy területet békéért elven működő megoldásban. Levélváltás útján a felek kölcsönösen elismerték egymást és 1993. szeptember 13-én Washing tonban aláírták az oslói elvi nyilatkozatot.6 A PFSZ lemondott az erőszak alkalmazásáról és elkötelezte magát a békés tárgyalások mellett. Ezt követően kezdődött közvetlen tárgyalás Jichák Rabin izraeli miniszterelnök, Simon Peresz miniszterelnök-helyettes és Jasszer Arafat, a PFSZ elnöke7 között Bill Clinton közbenjárásával. Az egyezmény felvázolta az izraeli csapatkivonást a Gázai-övezetből és Ciszjordániából. Jelen volt a nagy kapituláns Gorbacsov is. A Gáza övezet (izraeli lőgyakorlatok céljára) "felszabadult." Ciszjordánia pedig "építési területté" vált.
Jichak Rabin és Jasszer Arafat békét köt Bill Clinton közbenjárásával. Percekig tartó civakodás miatt az előre beharangozott időponthoz képest némi késéssel, Izrael és a PFSZ aláírták az úgynevezett második oslói megállapodást 1995. szeptember 28-án, amely az izraeli katonák ciszjordániai kivonulásának szakaszait rögzítette Az év végén Simon Peresz és Arafat Nobel-békedíjat kapott.
A "zsidó hála" mindkettőjüket elérte. Rabint egy fajtársa meggyilkolta. (Nemzeti hős lett...). Arafatot pedig k ésőbb megmérgezték. Ja' Ciszjordániából Izrael nem volult ki. Ismétlem: "építési területté" vált.
Ehud Barak, Bill Clinton és Jasszer Arafat. Bill Clinton javaslatára újabb tárgyalásokat tartottak sikerült néhány nézeteltérést kiküszöbölni. A felek nagyobb rugalmasságot mutattak, az izraeli tárgyalók készek lettek volna elfogadni, hogy Kelet-Jeruzsálem a majdani palesztin állam fővárosa legyen. Azonban Ehud Baraknak nem volt elég ideje a választások előtt, és a választásokat nyerő Ariel Sharon már nem támogatta ezt az elképzelést.
Ha Baraknak ideje lett volna, ugyanúgy agyonlövik mint Rabint. Naná, hogy a legvéresebb izraeli mészáros (Sharon) már másképp gondolkodott Kelet-Jeruzsálemről. Nevéhez fűződik a templom hegyi provokácia, de az más téma.
2007-es Annapolis-i tárgyalást George W. Bush rendezte a béketárgyalás újraindítása érdekében. Az izraeli miniszterelnök, Ehud Olmert és a PFSZ vezetője, Mahmud Abbász. A Hamasz, amely ellenőrzése alatt tartotta a Gázai-övezetet, nem vett részt a találkozón. A cél 2008 végéig egy teljes körű béke-megállapodás elkészítésében körvonalazódott. Egyetértettek abban, hogy a bizalom erősítésre a 2003-as ütemtervet veszik alapul. A két elnök rendszeres találkozókon vett részt, melyeken sikerült előrelépni a határok kérdésében. A tárgyalásoknak azonban véget vetett az izraeli katonai offenzíva a Gázai-övezetben. Így szokás ez zsidóéknál. Az ugyancsak sokszoros gyilkos Olmert Annapolisban vigyorog, Izrael pedig megtámadja a Gázai övezetet, foszfor és kazettás bombákkal, napalmmal, stb. Így lehet eredményesen béketárgyalni...
Mubarak, Netanjahu, Obama, Abbász és Tony Blair. Mahmúd Abbász kijelentette, hogy a tárgyalás eredményessége érdekében Izraelnek le kell állítania a megszállt területek betelepítését. Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök kijelentette: igazi békevággyal fogunk elmenni a tárgyalásokra, ahol olyan megállapodást akarunk, amely megvédi Izrael nemzetbiztonsági érdekeit. Netanjahu ragaszkodott ahhoz, hogy a béke-megál lapodásnak az Izraelnek nyújtandó biztonsági garanciákon, a konfliktus végleges lezárásán és azon kell alapul nia, hogy a palesztinok a zsidó nép államaként ismerik el Izraelt. A betelepítést viszont nem állította le. Abbasz felállt az asztaltól.
Tárgyalások a Fehér Házban. ... Hillary Clinton sokat tett a közeledésért. Az amerikai kormány azt javasolta Izraelnek, hogy három hónappal hosszabbítsa meg a ciszjordániai telepbővítési moratóriumot. Mahmúd Abbász elfogadta a javaslatot, azonban Benjamin Netanjahu nem. Ott voltak, ahol a mádi zsidó. Abbász nem képes megérteni, hogy elmebeteg békegalambbal nem lehet tárgyalni. Bibi Netanjahu a "terrorizmus" elleni harc főideológusa. Könyvet is írt róla. (Én meg a könyvről írtam anno.)
Újabb próbálkozás Sharm es-Shejkben. Az izraeli miniszterelnök javaslatot tett arra, hogy kormánya csapatokat küld a leendő palesztin állam keleti határai mellé, hogy szavatolják országa biztonságát. A palesztinok eluta sították az ötletet, Ciszjordánia és Jordánia határára nemzetközi erőket javasoltak egy lehetséges béke-megál lapodás keretében. Netanjahu azt mondta, az izraeli védelmi erő az egyetlen, amelyben bízni lehet, hogy megvédi az izraeli állampolgárok életét. Ebben lehet valami. A nemzetközi alakulat katonái esetleg nem lökték volna hanyatt az ENSZ diplomatáját, mert sátort akart átadni olyanoknak, akikenk házát az izraeli hadsereg lerombolta. Ez a földhöz vágás valóban szükséges a békés izraeli polgárok nyugalmához...

Ez már a most folyó béke-bohóckodás egyik jelenete. Czipi Livni, az egyik leg-vérszomjasabb héja, jelenléte egymagában garancia arra, hogy a sziriai kérdést szintén nem fogják békésen rendezni.

A fenti kis fényképes körséta [Ördögh Ágota cikkével együtt] igazolni látszik azt a feltevést, hogy Izraellel nem lehet, ezért nem is szabad "béketár gyalni", mert ezek csak arra jók, hogy a világot - évzizedeken keresztül - tévhitekben ringassák Izrael igazi természetét és céljait illetően és ezáltal tehetetlenségre kárhoztassák Izraellel szemben.

Az a sajnálatos - egyben örvendetes - tény, hogy az ENSZ küldöttei saját bőrükön "élőben" tapasztalhatták Izrael galád szadizmusát.

Most következzenek a helyzetből adódó következtetések.

Az ENSZ, mielőtt zsidó ügynökséggé degradálódott volna, "1975. november 10-én az 72 szavazattal 35 ellenében elfogadta, a 3379-es határozatot, melynek értelmében a cionizmus a rasszizmus és a faji megkülönböztetés egyik formája." Majd változott a szellem és "1991. december 16-án 111:25 arányban (13 hiányzással) visszavonták ezt a határozatot." Azóta viszont Izrael - a cionista vallási (teokratikus) állam - bebizonyitotta, hogy politikája rasszista; a faji megkülönböztetésen, a faji felsőbbrendüség képzetén, alapul.

Izrael a zsidó világuralmi törekvések katonai bázisa Közelkeleten. Ennélfogva a mai "modern és demokratikus" Izrael államnak nincs létjogosultsága, ezért sem elismerésre, sem biztonságos határok garantálására nem formálhat igényt. Mint a szűntelen agresszió fészkét meg kell semmisíteni.

Hogyan? Hát erre van precedens. A legkézenfekvőbb példa a hitleri Harmadik Birodalom példája.

A nácizmus parlamenti választások útján jutott hatalomra és nagyjából nyolcvanmillió német támogatta, akiknek csak kis része lett náci hóhér, a döntő többség munkás, paraszt, tisztviselő, öreg, rokkant, beteg, gyerek, terhesanya, stb. volt. A náci rasszizmus Európa népei ellen fordult és hódításokba, népirtásba kezdett. [A Holokausztot a magam részéről sohesem vettem tagadásba és sohasem azonosultam vele.] A szövetséges hatalmak sokszoros túlerejük birtokában sem láttak lehetőséget arra, hogy a náci rezsimet valamilyen precíziós mütéttel operálják ki a nemzet testéből. Még a koncentrációs táborok tevékenységét sem állt módjukban korlátozni (...). Totális megsemmisítő háborút indítottak tehát a Birodalom ellen, amelynek eszköztára korántsem merült ki a Wehrmacht és a Waffen SS, ill. a Gestapo elleni harcban. Tömeges terrortámadásokat indítottak a német nagyvárosok ellen, kifejezetten a civil lakosság terrorizálása, megsemmisítése érdekében. Jellegzetes példa a fegyvermentes, ám menekültekkel zsúfolt Drezda, amelynek lakosságát nem "hagyományos" romboló bombákkal irtották ki, hanem elevenen elégették a "tűzvihar" elnevezé sü gyujtóbombás támadás során. Még a mentőalakulatok elpusztításáról sem feledkeztek meg. A brit disznó annyira büszke volt erre a fegyvertényre, hogy ettől fogva a RAF tábornoki egyenruhá jában feszített minden nyilvános fellépése alkalmából és iroda - bunke rének falait a lángoló Drezda képeivel díszitette. Kijelentette, hogy munka utáni szórakozása e képek nézegetése, az események felidézése...

A szövetségesek hadviselése által teremtett jogi precedens a következő:

a.) az állam bűneiért a lakosság is felelős,-
b.) a hadmüveletek nem korlátozódhatnak a fegyveres erőkre, ill. az erőszak-szervezetekre, azokat a lakosságra is ki kell terjeszteni.

Mindez Izraelre vetítve annyit jelent, hogy megsemmisítő csapásokat kell mérni az izraeli fegyveres erőkre, különösen a külföldön operáló egységekre, az infrastrukturára és persze az izraeli városokra. [Az izraeli hadsereg sem kímélte Gáza -város sürűn lakott negyedeit, sőt a lakosság ellen tiltott fegyverfajtákat (fehér foszfor, kazettás bombák, stb) is bevetett. Ezért c.) pontként a viszonosság elve is alkalmazható.]

A kapituláció után fel kell kutatni a háborús és "békés" népirtás felelőseit és tizenhárom csomós vastag fojtó kötelekkel kell őket kivégezni, ahogy a náci háborús bűnösökkel történt.

Népírtásról szó se' essék! Egyszerüen csak a történelemnek kell ismételnie önmagát, a nyugati humanizmus világszemléletének és gyakorlatának megfelelő mederben.

A jövő pedig a fiataloké, az egészséges embereké kell hogy legyen. Nekik jár!
--------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------

2013.09.28-i frissítés

"Habent sua fata libelli" (a könyveknek is van sorsuk) tartja a közmondás. E sors szinte kivétel nélkül méltánytalan. Az írókat sem a kortársak, sem az utókor nem tartja semmire. A papirba fagyott gondolatok átesnek az árleszállításon, majd makulatúraként a zúzdában végzik. Vörösmarty még így képzelte [Gondolatok a könyvtárban]:

"Miért e lom? hogy mint juh a gyepen
Legeljünk rajta? s léha tudománytól
Zabáltan elhenyéljük a napot?
Az isten napját! nemzet életét!"

Lám, úgy képzelte a szegény poéta, hogy a könyveket elolvassuk, csak nem fog rajtunk ami bennük van. De hát ki a franc olvassa a könyveket, pláne az olyanokat, mint Eric Laurent "G.W. Bush titkos világa c. könyve amelyet 2003-ban magyar nyelven is kiadtak? Ez is 2100 Ft.-al indult, a Bookline 1785-ért kínálja. Ami engem illet 399-ért vettem az antikváriumban... "Legeltem" ugyan rajta, de olyannyira elfelejtettem, hogy amikor (állati) ösztönöm azt sugta, hogy Sziriában valami rendkivüli történik [L. "A legszennyesebb háboru - Sziria c. írásomat], derengeni kezdett valami és újranyálaztam a könyvet. Mit mondjak, meg voltam lepve. Az író 2003-ban (!) előre rajzolta a 2012/2013-ban bekövetkezett eseményeket.

A Bookline recenziójában a következők olvashatók. "Eric Laurent "A BUSH család titkai" című nagysikerű kötetében meg
kezdett nyomozásának folytatásaként tovább kutatja az amerikai politika szégyenteljes titkait. Jelen könyv erről ad szédítő beszámolót. Ízelítőül íme néhány mellbevágó kérdés a világ vezető hatalmáról. Kik kormányozzák valójában az USA-t? Ideológusok, pénzemberek vagy vallási fanatikusok? Milyen titkok, nyugtalanító szövetségek, szégyenteljes pénzügyi mozzanatok szövik át meg át G. W. Bush egész életét? A híres riporter izgalmas kalandregényt idéző könyvét olvasva egyik ámulatból a másikba esünk. Mindeközben megismer hetjük azokat a képtelen gazdasági, hatalmi és titkos társasági összefonódásokat, amelyek meghatározzák Földünk vezető hatalmának külpolitikáját, valamint cselekedeteit. A kötetet csak azok számára ajánljuk, akik bírják az utazást a meglepetés, a hideglelés és a nyugtalanság érzései között száguldó hullámvasúton... 'Legjobb tudásunk szerint kell dolgoznunk, ámde el kell fogadnunk, hogy minden Isten kezében van. Ha hiszünk abban, hogy a világot Isten igazgatja, akkor helyesen cselekszünk és a dolgok a helyükre kerülnek.' mondja Bush, Miközben Amerika a demokrácia védelmezőjének kiáltja ki magát, ugyanakkor vezetőik olyan megoldásokat alkalmaznak, amelyekre példát csak a harmadik világ korrupt diktatúráiban találunk..." Nem tudom, ki akar olvasóim közül hullámvasutazni, én mindenesetre megpróbálok néhány passzust ismertetni azok közül, amelyek legjobban megleptek - utólag.

Szíria tragédiáját Bush és bandája tervelték ki a forgatókönyvet ők írták. A forgatást most a nigger vezeti. Ám ő csak Jákób hangja a szindarabban. A kéz Ézsau- Bushé és az őt körülvevő izraeli ügynököké, a "keresztény cionistáké", akik ma is uralják Amerikát.

A szerző mindjárt a könyv elején említi Pat Robertson "televiziós prédikátort" és szervezetét a "Keresztény Koalíciót". Mit tudtunk mi bamba gójok erről, akkor? Bezzeg Németh Sándor és a "Hetek" már évtizeddel korábban tudták, honnan fog fújni a szél. Ma már mi is tudjuk (?), hisz az ATV-n hetente többször is gyönyörködhetünk a Tiszteletes vigyori - vicsori ábrázatában a 700-as Club adások keretében.

A Hetek -c. cikkében, 2000-ben (!), ekként harangoz a Tiszteletesnek. A Keresztény Koalíció a huszonegyedik századra vonatkozó programjában a nemzet 'erkölcsi megreformálásának' feladatát tekinti elsődleges fontosságúnak. A több mint 1,8 millió aktivistát maga mögött tudó szervezet a 2000. évi elnökválasztási kampányban a Republikánus Pártot részesítette egyértelmü támogatá sában. Összeállításunk az összességében mintegy 70 millió bibliahívő amerikait képviselő Keresztény Jobboldal, illetve a hozzá tartozó Keresztény Koalíció tevékenységét mutatja be. Az Amerika földjén menedéket kereső és találó puritánok, kvékerek utódai, az Egyesült Államok alkotmányának megfo galmazói, többek között a Biblia tanítására épülő erkölcsi rendet, igazságokat vették alapul. Amerika első elnökei magától értetődőnek tekintették a hívők jelenlétét az ország kormányzásában, politikai eseményeiben. A hetvenes évektől kezdődően azonban egyre több evangéliumi keresztény döntött úgy, hogy bele kíván szólni a kormányzás ügyeibe. Ők inkább Edmund Burke híres mondásával értettek egyet, amely szerint 'a gonosz győzelméhez már az is elegendő, ha a jó emberek nem tesznek semmit.' Tévednek azok a keresztények, akik csak csendesen megbújni kívánnak gyülekezeteik székein, s nem hajlandók politikával foglalkozni. 'Nem dughatjuk a homokba a fejünket, s nem gondolhatjuk azt, hogy a keresztények nem képesek megváltoztatni az őket körülvevő világot.'
Hát ami azt illeti, a puritán ivadékok alaposan megreformálták Amerika erkölcsi rendjét. Most azonban nem erről lesz szó, hanem a "körülvevő világ megváltoztatásáról."

Lássuk mit értett ez alatt a Bush banda, amelyet nem csupa puritán és kvéker leszármazottak alkottak, hogy finoman fejezzem ki magam...Az egyik "ideológus" Lewis Powell - aki abszolut hülyesége révén később a legfelsőbb bíróság bírája lett - a problémát abban jelölte meg, hogy "a szabad vállalkozáson alapuló gazdasági rendszert heves támadások érik a kommunisták, a baloldaliak és egyéb forradalmárok részéről ... E hadjárat résztvevői az egyetemi városok lakói, az egyetemi tanárok, a média, az értelmiség, az birodalmi folyóiratok, a művészek, a tudósok és a politikusok.! [24. old.] Nesze neked "demokratikus" Amerika!

A hülyeség az egyik legragadósabb betegség. Veszélyességét növeli, hogy (a betegnek) nem fáj... Powell eszméit Richard Scaife Mellon "billiomos" kapta fel és intézményesítette Heritage Alapítvány néven, amely a "konzervatív forradalom harcos élcsapatává" vált. Programja, a szociális programok csökkentésén és a katonai költségvetés növetésén túl az amerikai közvélemény totális megdolgozása, a belső és külső ellenségekkel szembeni mozgósí tása volt. Kommunikációs stratégiája "a CIA által használt 'Mighty Wurlitzer" módszeren alapult, azaz a propaganda sokcsatornás közvetítése, fáradha tatlan tömése az emberi agyakba, amig azok el nem hiszik, hogy az az igazság." [37. old.] Óh szegény Goebbels doktor! Ő tudná ezt igazán értékelni, ha megérhette volna...

Az alapítvány nagy műve a "konzervativ forradalom" 3000 oldalas bibliája révén elősegítette Ronald Reagan választási győzelmét és kijelölte politikai programját. Az alapítvány meghatározó szerepet töltött be a Bush kormányzat bel és külpolitikájának alakításában is. Egy tanulmány szerint "A Heritage George W. Bush kormányát is aktívan támogatja. Mint az alapítvány kutatásainak alábbi bemutatásából kiderül, a Heritage kutatásai nagyban hozzájárulnak a Bush-kormányzat szabadpiaci gazdaságpolitikájához, konzervatív erkölcsi értékrendjéhez és agresszív külpolitikájához."

A következő nagy ideológus David Horowitz akinek egy jellegzetes eszmefuttatását a könyv az alábbiakban idézi. "Amíg a muzulmán világ le nem mond teokratikus örökségéről és meg nem tanulja a toleranciát, addig a zsidóknak állig fel kell fegyverkezniük és sokkal keményebben kell bánniuk ellensé geikkel, mint azt eddig tették. Az arab világ kizárólag akkor képes tiszteletet tanúsítani a zsidók iránt, ha fél tőlük." [43. old.] Úgy ám! És ez nem egy őserdei kanmajom, hanem nyilván emberféle, hisz zakó, nyakkendő van rajta és szemüveget is hord.

Itt gondolkodom el azon, hogyan kellene vélekednie Amerikáról, az amerikaiakról és a zsidókról egy magamfajta öreg magyar ember nek? Hogyan fejezhetném ki álláspontomat "pol.korr." formátumban?

Bushról köztudott, hogy nem olvas könyveket, mert nem érdeklik, meg dislexiás is. Mégis kormányzása idején virágzott fel Ameriká ban egy példátlan bibliakultusz. Laurent szóbahozza ennek kapcsán a Nemzeti Politikai Tanácsot (Council for National Policy), amelynek elvi állásfoglalása szerint "az amerikai alkotmány törvényességi alapja a Biblia" [74. old.] E díszes társaság egyik oszlopa Pat Robertson is, aki szerint "Elérkezett az erkölcsi összecsapás ideje. Küzdenünk kell a sátáni erők ellen... Az amerikai radikális baloldallal szemben ugyanazt a stratégiát kell alkalmazni, amit McArthur tábornok alkalmazott a japánok ellen ... Előbb hátukba kerülve bekerítjük, elszigeteljük és lebombázzuk őket, majd amikor előbujnak bunkereikből, közelharcot vívunk velük." [78. old.]

Ha a Bibliát elővesszük, szinte biztos, hogy az armageddonnál nyílik ki. Igy vannak ezzel Amerika istenes bűnözői is. Itt jön a képbe a következő jeles amerikai Jerry Falwell "keresztény cionista" aki Pat Robertsonnal és más veszélyes elmebetegek kel együtt a kör négyszögesítésénél is nehezebb probléma megoldásán dolgozik. Egy olyan apokalipszist ~ armageddont tervezgetnek, amelyben a gonoszok cca. 5 - 6 milliárd ember elpusztul; csak zsidóság és a kiszolgálásukhoz minimálisan szükséges goj menekül meg. Az armageddon balhé az antikrisztus érkezésével kezdődik majd "A sátán hét éves uralma után Krisztus és szentjei - feltehetően George W. Bush és munkatársai - visszatérnek majd és legyőzik a gonoszt az armageddoni (Haifa melletti ősi csatamező Izrael északi részén) ütközetben. Ezután Krisztus ezer éven át békésen uralkodik Jeruzsálemben." [84.old.]

Ez a társaság természetesen az izraeli Likud politikáját támogatja, amely úgy elszemtelenedett, hogy a legnagyobb amerikai újságokban egész oldalakat vettek meg a következő hírdetés számára. "Eljött az idő, hogy a protestáns keresztények kinyilvá nítsák hitüket a bibliai jóslatban, valamint abban, hogy Izraelnek Istentől eredő joga van saját földjéhez. Mi protestánsok hiszünk a zsidó népnek szánt ígéret földjében... Mély aggodalommal töltene el minket, ha egy másik nemzet, vagy politikai képződmény ékelődne a zsidó hazába." [86. old.] Ezt az idézetet többször el kell olvasni, hogy az ember higyjen a saját szemének. Nesztek palesztinok! Nesztek béketárgyalások, nesztek ENSZ. határozatok, nesztek Béke Nobeldíjak!

Egy másik zsidó gyilkos Ehud Olmert [ő is miniszterelnök lett a "demokratikus" Izraelben] egy washingtoni cionista tüntetésen a következőket jelentette ki. "A teremben kifüggesztett plakátok is azt hírdetik, hogy az ígéret földjének minden darabja Izraelt illeti. Azon semmiféle palesztin államnak nincs létjogosultsága." [87. old.] Vicces, nem?

Laurent felemlegeti a legagresszívabb zsidót "Bibi" Netajhahut is, annak kapcsán, hogy hivatalos (!) amerikai látogatásakor nem Bill Clintonnal, hanem Falwellel találkozott először. Később egy "keresztény ultrajobboldali" gyűlésen kemény támadást intézett Clinton ellen. Ez azt jelenti, hogy zsidóéknak mindig, mindenütt, minden szabad. Nemde?

Harmonikusan belesimul a keresztény plusz ultrajobboldali áramlatba a Menachem Schneerson ,,Lubavicsi Rebbe" megnyilatkozása, akitől a könyv a következőket idézi. "A hadd legyünk különbözőek kifejezés (két) nagyon eltérő fajra értendő. Ez érvényes a testre is. Bármely zsidó személy teste minőségileg teljesen más, mint valamely másik nemzet tagjaié... A nem zsidó élet jelentéktelen. Meg van írva, hogy 'az idegenek a nyájadat fogják őrizni és táplálni (Izaiás 61.5) A nem zsidók minden alkotása csak a zsidók javát szolgálhatja..." [106. old.] Kedves öreg faszi ez a rebbe... Egyébként ugyanazt mondja, amit Ovadjá ex-főrabbi. Nem beszéltek össze. A Talmud beszél mind kettejükből....

És most következzék a "szíriai prófécia". Az istenfélő, a zsidó hercegprimásokat tisztelő, jámbor keresztény megyar ember máig azt hiszi, hogy Szíria elnyomott népe kelt fel a zsarnok ellen és a Nyugat kénytelen a szerencsétlenek védelmére kelni, akkor is, ha kő kövön nem marad Szíriában. Rumsfeld 2003-ban vette a szájára Szíriát. Egy Kuvaiti lapban tették kőzzé azt az állítását, hogy "Basir el-Asszad rend szere rosszabb, mint Szaddamé." [108. old.] De a termeszek már jóval korábban rágták Sziria sorsát. "1996-ban adták át Netanjahu Izraeli miniszterelnöknek a "Clean Break" néven futó bizalmas beszámolót, amely az izraeli érdekek két fő vonalát részletezi: Irak felosztását valamint Sziria semlegesítését." [109. old. ] E műben olvasható továbbá, hogy "Izrael szíria elgyengítésén keresztül elsősorban Jordániával és Törökországgal összafogva képes stratégiai körzetének kialakítására. ... Ezzel az erőfeszítéssel Szaddam Husszein hatalmát is megdöntheti ... s ez lehetővé teszi a Damaszkusszal kapcsolatos ambíciói megvalósítását ... Úgy, hogy szövetségeket teremtenek az iraki - sziriai határ két oldalát benépesítő, a szíriai hatalommal szemben ellenséges érzelmeket tápláló arab törzsekkel ... És izrael ragaszkodik ahhoz, hogy fékezze ezen ország fejlődését azáltal, hogy a figyelmet a tömegpusztító fegyverkezési terveikre (...) tereli." [110. old.]

Az amerikaiak kedvenc időtöltése az agyalás magányosan, de főleg ilyen - olyan bizottságokban (think - tank). Igy jött létre a "Gondolkodó Bizottság" is, amely 1990. máj. 20-án ülést tartott, tárgya az amerikai politika jövőbeli irányainak kijelölése volt. Két előadó lett volna: Colin Powell védelmi miniszter és egy Paul Wolfowitz nevü héber úr. [Beszédes életrajza a Wikipediában olvasható. Mellesleg a Világbank elnöke is volt.] Nos Powell nem jutott szóhoz, Wolfowitz annál inkább. A következőket fejtette ki. "Amerikának kell alakítania a világ többi részét. Ily módon előzheti meg a konkurens hatalmak beavat kozását és Amerika szuperthatalmi helyzetét. Amerika nem várhat arra, hogy megtámadják, mielőtt visszavág. Közbe kell hogy lépjen ott ahol, akkor és ahogy kedve tartja ... Az ellenséget, ha szükséges akár ertőszakkal élve is, de fel kell szabadítani." [115. old.]

A szerző tolmácsolja Ariel Sharon volt miniszterelnök Szíriával kapcsolatos nézeteit is. Ezek szerint "Damaszkusz a gócpontja gyakorlatilag minden terrorista megmozdulásnak, mint pl. a Hamász, az Iszlám Dzsihád, és a Hezbollah szervezeteinek, amelyek az izraeli városokat vérbe borítják." [120. old.] Sharonnak zseniális és nagyralátó tervei voltak az izraeli védelmi zóna kialakításával kapcsolatban. Ez a zóna Pakisztántól Afrika középső részéig terjedne. Az e térben "létező rendszereket [államokat] lerombolná és helyettük újakat teremtene miközben az egész népességet elköltöztetné." [122. old.] Olvasgattam Himmler elképzeléseit [Ostplan] Oroszország "átalakításáról". Nem voltak ennyire radikálisak. Csak azt nem értem, Sharon miért nem kapott Béke Nobeldíjat.

A könyvnek még nem volna vége, az időmnek és türelmemnek azonban már vége van és még át sem gondoltam, milyen mértékben éltem vissza olvasóim türelmével...

Nem hagyhatom ki a csattanónak szánt alábbi idézetet. "A Ha'aretz 2003 februárjában közölte, hogy John Bolton izraeli vezetőknek azt nyilatkozta , hogy Amerika - miután végzett Irakkal - elfoglalja majd Iránt, Szíriát és Észak Koreát." [126. old.] Miért? Csak!

Hát szóval így állunk.
--------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------

2013.09.24

Sz. Gy.

http://www.szeszak.hu/Comment/Kommentarok/Zsidokerdes/Zsidokerdes.htm
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Címkék: embertelenségből, tisztségeviselői, hercegprimásokat, külpolitikájának, gyönyörködhetünk, korlátozódhatnak, összefonódásokat, infrastrukturára, nemzetbiztonsági, elszemtelenedett, rezsiköltségeibe, külpolitikájához, menekülttáborban, kiszolgálásukhoz, megkülönböztetés, megsemmisítette, közbenjárásával, mentőalakulatok, ciszjordániából, nyilatkozatában, visszatéréséről, szerencsétlenek, tehetetlenségre, megnyilatkozása, béketárgyalások, létjogosultsága, elpusztításáról, hullámvasutazni, fegyverfajtákat, garázdálkodását, legagresszívabb, ultrajobboldali, kényszerítették, elnökválasztási, árleszállításon, felsőbbrendüség, bosszu népe, mérce kettőssége, múltba merült, régen feltett, tizenötmilliós zsidósággal, zsidó vezetés, zsidó állam, zsidóság régi, egykori Palesztina, zsidó államot, három világvallás, hívők jogait, hatnapos háború, muzulmán hatóságok, pelesztinoknak szánt, határokon kivülre, Jeruzsálemet Izrael, Pierre Gema, Ariel Sharont, Csakhogy Peresz Izrael, Marion Fesneau, West Bankról, West Bank Palestinians, Palestinian Bedouins, West Bank, Jordan Valley, Marion Fesneau-Castaing, High Court, Izrael Legfelsőbb Bíróság, Legfelsőbb Bíróság, International Committee, Castaing Reuters, Nemzetközi Bizottságának Makhulba, Másnap ICRC, Ivan Gyenyiszovics, Humanitarian Affairs, Európai Unió, Humanitárius Ügyek Koordinációs Hivatala, West Bank-ba, Ördögh Ágotától, Menachém Begin, Anvar Szadat, Jimmy Carter, Camp David-i, Jichák Rabin, Simon Peresz, Jasszer Arafat, Bill Clinton, Jichak Rabin, Arafat Nobel-békedíjat, Ciszjordániából Izrael, Ehud Barak, Azonban Ehud Baraknak, Ariel Sharon, George, Ehud Olmert, Mahmud Abbász, Olmert Annapolisban, Tony Blair, Mahmúd Abbász, Benjamin Netanjahu, Fehér Házban, Hillary Clinton, Bibi Netanjahu, Czipi Livni, Ördögh Ágota, Harmadik Birodalom, Waffen SS, Mindez Izraelre, Eric Laurent, Miközben Amerika, Ézsau- Bushé, Keresztény Koalíciót, Bezzeg Németh Sándor, Keresztény Koalíció, Republikánus Pártot, Keresztény Jobboldal, Egyesült Államok, Edmund Burke, Lewis Powell, Richard Scaife Mellon, Heritage Alapítvány, Mighty Wurlitzer, Ronald Reagan, Heritage George, David Horowitz, Nemzeti Politikai Tanácsot, National Policy, Jerry Falwell, Ezután Krisztus, Izraelnek Istentől, Béke Nobeldíjak, Bill Clintonnal, Menachem Schneerson, Lubavicsi Rebbe”, Netanjahu Izraeli, Clean Break, Szaddam Husszein, Gondolkodó Bizottság, Colin Powell, Paul Wolfowitz, Iszlám Dzsihád, Pakisztántól Afrika, Olvasgattam Himmler, Béke Nobeldíjat, John Bolton, Észak Koreát,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Esterházy Péter tollából  Alvó cica  Kellemes délutánt kívánok  Néha megáll egy pillanatra az ...  Zemplén  Ha meg tudod  Istenem add, hogy mindig legye...  Képes idézet !  Facebookon kaptam  Esterházy Péter tollából  Facebookon kaptam  Elhunyt Csűrös Karola  Facebookon kaptam  Esterházy Péter tollából  Jó éjszakát kívánok !  Jó éjszakát  Gondolataim !  Különben  Ha szomorú vagy  "A fájdalom súlya alatt más em...  Mi marad  Facebookon kaptam Krisztinától  Mindent amit adtál, megköszönö...  Szép estét kedves látogatóimna...  A szeretet  Lassan érkezik a számvetés min...  Kellemes kávézást  Facebookon kaptam  "A fájdalom súlya alatt más em...  A zene hatalmas dolog  Facebookon kaptam  ADVENT közeleg  Az idő határán  Ügyvéd  A szabályokkal az élet foglalk...  Megint elment a nap, ahogy min...  Facebookon kaptam  Harmonia.......  Mai napi mosoly.....  Nyár és tél között  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Egy nap mindent újjá teszel, J...  Ha meg tudod  Csoki öntet  Facebookon kaptam Krisztina b...  Kis patak , lomhán , békésen b...  Facebookon kaptam Krisztina b...  miért is  Facebookon kaptam  Alkonyodik a Mátrában  Krisztus mindnere elégséges vo...  Harmonia.......  Isten iránti szeretet  100 éve született Pilinszky Já...  Cica puszi.......  Madárvilág........  Névnapi köszöntő Katalin Elér...  Ügyvéd  Facebookon kaptam  Advent a várakozás  Korhatár nélkül  Zemplén  Facebookon kaptam  Halvány fénnyel világít . . .  Facebookon kaptam  Gyümölcs koktél  Megfázás és influenza ellen  Jó reggelt kedves látogatóimn...  Facebookon kaptam  Őszi kép  Facebookon kaptam  Szép estét  12 165 az új fertőzött, elhuny...  Facebookon kaptam  Aranyosi Ervin: Adventi várako...  Facebookon kaptam Cs Ildikótól  A zene hatalmas dolog  Kakukktojás.........  Facebookon kaptam  Nagy küzdelem, Sátán csapdái  Szeged- Gróf palota.....  Gyönyörködjünk szoborban, vers...  Ha szomorú vagy  Ügyvéd  Aranyosi Ervin: Adventi várako...  Facebookon kaptam Krisztina b...  Facebookon kaptam  100 éve született Pilinszky Já...  Néha megáll egy pillanatra az ...  Narancs csiga  Adventre várva  Esteledik Kékestetőn  Az élet nem tökéletes, ne is v...  Jó éjszakát  Jó kívánságom !  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam 
Bejegyzés Címkék
bosszu népe, mérce kettőssége, múltba merült, régen feltett, tizenötmilliós zsidósággal, zsidó vezetés, zsidó állam, zsidóság régi, egykori Palesztina, zsidó államot, három világvallás, hívők jogait, hatnapos háború, muzulmán hatóságok, pelesztinoknak szánt, határokon kivülre, szomszédos államok, egyik kényszerü, sivatag közepén, koncentrációs táborok, szomszéd államokkal, libanoni polgárháború, tábor Jordánia, lerobbant Ariel, legszélsőségesebb cionista, hadsereg tiszte, szomszédos népeket, nemzetközi szervezetekkel, egész világgal, egész világ, hadsereg garázdálkodását, zsidó rémtettek, közönség lassan, napokban történt, jelek szerint, izraeli hadsereg, hajdani földből, lényeg azonban, területfoglaló építkezések, templom pléhtetejét, zsidók Ciszjor, zsidó vitéz, török segélyhajó, hajó utasait, bevett zsidó, európai diplomatákat, csapatok erőszakot, francia diplomata, hozott adományt, földre kényszerítették, nemzetközi jogot, baloldali montázs, hölgy alaphelyzetét, illető történetesen, helyiek szerint, hadsereg lebontotta, rozoga házakat, családok éltek, juhnyájjal generációkon, biztonsági erők, sátrak felállítását, izraeli legfelsőbb, military spokeswoman, kivezényelt rendőrökre, hadsereg szóvivője, külföldi diplomaták, diplomáciai kiváltságokkal, illetékes hatóságoknál, katona arcába, múlt kedden, izraeli katonák, hadsereg kényszerítette, ember Ivan, napját olvasva, halotti statisztikákat, müvelt nyugat, rövid cikk, befejező passzust, helyzet ugyanis, zsidó hősök, dozen Israeli, nearby ambulance, statement that, tucat izraeli, több faluból, katonák között, idős palesztin, harmadik beduin, szomszédos jeruzsálemi, palesztinok azzal, izraeli hatóságokat, masszív népírtást, nemzetközi szervezetek, zsidók által, pártatlan közvetítő, zsidók zavartalanul, kitünő írás, dolgozat képeit, hozzájuk tartozó, palesztinok miről, ciszjordániai területfoglaló, , ,
2021.10 2021. November 2021.12
HétKedSzeCsüPénSzoVas
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 2 db bejegyzés
Összes: 64003 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 320
  • e Hét: 2169
  • e Hónap: 78178
  • e Év: 491113
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.