Belépés
zgfumag.blog.xfree.hu
Ha azért nézel , mert ez a munkád, jó munkát kívánok! GYÁVA NÉPNEK NINCS HAZÁJA! Minden nemzetnek olyan kormánya van aminöt érdemel. Ha valami... Zámbori Gusztáv
1957.12.05
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Mark Weber: Dr. Göbbels és a "nagy náci hazugságok" legendáj
  2013-10-27 09:21:55, vasárnap
 
   
 
Mark Weber: Dr. Göbbels és a "nagy náci hazugságok" legendája


Napjaink médiamanipulátorai senkinek a nevét sem kapcsolják össze oly erősen a "hazugságokkal és csalással bûvészkedő propagandával", mint Dr. Joseph Göbbelsét.

De erről a férfiről a nép körében elterjedt elképzelés, különösen az USA-ban, durva karikatúra. ,,Nagy Hazugnak" nevezték (amely elnevezéssel az angolszász propaganda ruházta fel), de ő sohasem szûnt meg harcolni azért, hogy a propaganda a lehető legpontosabb legyen. Paul Joseph Göbbels 1897-ben Rheydt-ben, a német Rajna-vidék középnagyságú városában született, és egy szolid, középosztályhoz tartozó, hithû római katolikus családban nevelkedett.

Noha nem volt megnyerő külsejû, sőt testileg hátrányos helyzetûnek számított (egyik lába rövidebb volt, mint a másik), intelligenciával, gyors beszédkészséggel és dallamos hangszínnel rendelkezett. Kitûnő tanuló volt. Szigorú humán gimnáziumi évek után különböző német egyetemeken folytatott tanulmányokat, és a Heidelbergi Egyetemen 1921-ben szerzett doktorátust.

Miután sikertelenül próbált elhelyezkedni újságíróként a jelentősebb országos napilapoknál, kilenc hónapig egy kölni bankban hivatalnoki munkát végzett, majd a szárnyait bontogató nemzetiszocialista párt aktivistája, valamint a Párt két periodikájának, a Völkische Freiheit címû hetilapnak, és később az NS-Briefe-nek a főszerkesztője lett. A munkásosztály iránti erős rokonszenve, sőt bizonyos kommunistabarát érzelmei miatt ebben az időszakban, mint a Párt ,,balszárnyának" egyik tagja volt ismeretes.

Hitler 1926-ban kinevezte Berlin Gauleiterévé. Õ azonnal erőskezû irányítás alá vonta az ott lévő kicsi, viszálykodó pártszervezetet és új dinamizmust vitt belé. Belevetette magát a feladatába és hamarosan mesteri szervezőnek és nyilvános szónoknak bizonyult. Németország legfontosabb városában kifejtett szüntelen erőfeszítésének részeként 1927 júliusában saját újságot indított, Der Angriff címmel. Göbbels fáradságos küzdelemmel számolt, mivel mindenekelőtt a városi munkásság támogatását akarta megnyerni - amely túlnyomóan a marxista Szociáldemokrata és Kommunista Pártot támogatta - és ugyanakkor nem akarta elidegeníteni a középosztályhoz tartozó szavazókat.

Ez a stratégia legsúlyosabban talán az 1932-es berlini közlekedési dolgozók sztrájkja folyamán volt próbára téve, amely megbénította a nagyváros busz-, magasvasúti és földalatti vasúti rendszerét. Csak a nemzetiszocialisták és a kommunisták támogatták a munkásokat sztrájkjukban a kormány ellen, amely szociáldemokrata irányítás alatt állt. A következmény egy furcsa időleges ,,náci-komcsi" szövetség volt, amely riasztóan hatott számos középosztályhoz tartozó németre. Göbbels nem mulasztotta el a kínálkozó alkalmat a humorra, gúnyolódásra, vagy a szarkazmusra. Amikor a szociáldemokrata kormány megtiltotta a Párt paramilitáris polgári milíciájának egyenruha viselését, Göbbels azzal gúnyolta ki a tilalmat, hogy az embereit nyilvánosan cilinderben, papírból készült fejfedőben és más hasonlókban meneteltette.

Egy másik nagy mutatványa volt egy ,,vita" Heinrich Brüning kancellárral. Mivel Brüning visszautasította a részvételt, Göbbels egy üres székkel ,,vitatkozott", Rush Limbaugh stílusban válaszolt egy fonográfnak, amely rögzítette a kancellárnak egy beszédét. Göbbels szellemességével és szarkazmusával ,,laposra vasalta" a színtelen ellenfelét, ami a hallgatóság tömegéből harsogó nevetést váltott ki. A berliniek szerették az ilyen merész látványosságokat, és értékelésüket kimutatták a szavazás alkalmával. 1928 májusában Göbbelst a Német Parlament (Reichstag) képviselőjévé választották. És hat hónappal később beválasztották a városi tanácsba.

1929-ben Hitler az egész nemzetiszocialista párt propagandájának irányítójává, egy sokat igénylő, komoly felelősséggel járó posztra nevezte ki őt. A félelmetes, olykor erőszakos hatalmi szembeszállás ellenére - például a Párt szónokainak beszédeit rendszerint betiltották, és Hitler nem szólalhatott meg a Német Rádióban - a nemzetiszocialista mozgalom gyorsan növekedett ebben az időszakban. 1932-re Hitler pártja lett Németország legfontosabb pártja, amelynek messze a legnagyobb frakciója volt a Reichstagban.

A Párt hatalmas propaganda- és kiadói birodalma - amelyet Göbbels felügyelt - 120 napi-, illetve hetilappal rendelkezett, amelyeket rendszeresen mintegy 1 millió ember olvasott országszerte. A nemzetiszocialista mozgalom, különösen fiatal vezetőségével elsősorban a német fiatalok körében volt népszerû. Például abban az időben, amikor Hitler kancellár lett, a nemzetiszocialisták már átütő sikert arattak a német egyetemeken a hallgatói tanács választásain.

1933. január 30-án Paul von Hindenburg elnök kancellárrá nevezte ki Hitlert. A 43 éves egykori első világháborús tizedest bízta meg azzal a kötelezettséggel, hogy kormányozzon egy gazdaságilag tönkretett, polgárháború küszöbén álló nemzetet.

Hat héttel a nemzetiszocialista ,,hatalomátvétel" után, a 35 éves Göbbels lett kinevezve ,, birodalmi propaganda- és népfelvilágosítási" miniszterré. Ebben a tisztségében, és mint a ,,Birodalmi Kultúrkamara" elnöke, széleskörû irányítást gyakorolt Németország Rádiója, filmjei, újságjai, periodikái, könyvkiadása és általában a nemzet kulturális élete felett.

A második világháború első éveiben, 1939-1942 között Göbbels propagandaminiszteri feladata viszonylag könnyû volt. A német győzelmek és a tengely katonai sikereinek csaknem töretlen láncolata idején a közmorál fenntartása nem volt nehéz. Az ő legnagyobb kihívása a háború utolsó éveiben jött le, amikor Németország hadseregei egyre borzalmasabb katonai vereségeket szenvedtek, nagy városai romhalmazzá váltak és az angol-amerikai bombázások egyre növekvő méretû rohama következtében, a totális vereség fenyegetően közeledett.

Ebben az időszakban bizonyította be Göbbels a legdrámaibb módon a közvélemény formálójaként tehetségét. Annak ellenére, hogy drasztikusan rosszabbodott a helyzet - mind katonailag, mind az otthoni fronton -, nagymértékben sikerült neki fenntartania a közmorált és a hitet Hitler vezetésében, sőt a reményt is.

Jóllehet Helmut Heiber német történész nagyon kritikus és általában kedvezőtlen képet fest Göbbelsről a ,,Goebbels" (New York, Hawethom, 1972) címû biográfiájában, ugyanakkor elismeri Göbbels tehetségét és erősségét. ,,(Göbbels) a legutolsó percig képes volt bátorítani és kiaknázni a Hitler és géniusza iránti vak bizalmat. A Harmadik Birodalom egyik valóban hátborzongató jelensége, hogy a német nép tömege még országuk agóniájában is engedelmes és hûséges volt Hitler zászlajához... Mindazok ellenére, amiket tapasztaltak, megtartották a hitet." (133. o.) A sztálingrádi nagy vereség után, 1943. február elején Göbbels volt az első hivatalos személy, aki nyíltan elismerte a veszély komolyságát, amivel a nemzetének és Európának szembe kell néznie, és nyíltan elismerte, hogy Németország elveszítheti a háborút.

Háborús beszédei közül valószínûleg, hogy a legismertebb volt a briliánsan felépített ,,Totális Háború" címû szónoklata, amelyet 1943. február 18.-án mondott el. A berlini Sportpalota termében nagy hallgatóság előtt,mesterien előadott beszédét közvetítette a Német Rádió, és részletek voltak láthatók a heti ,,Deutsche Wochenschau" filmhíradóban. A sztálingrádi katasztrófa utóhatásáról szólva Göbbels hangsúlyozta a borzalmas igazságot, hogy a katasztrofális vereség reális lehetőség, és beszédét az országos mozgósításra való lelkesítő felhívással zárta.

(Németország nemzetgazdasága még mindig nagyjából a békeidők szintjén mûködött, gyárai a nem okvetlenül szükséges fogyasztási cikkek hosszú sorát termelték.) Egy hatalmas zászló hirdette meg a nagygyûlés jelszavát: ,,A totális háború a legrövidebb háború."

Göbbels nyíltsága, sőt bátorsága elnyerte a nép bizonyos fokú csodálatát.

Heiber ezt írja: ,,Megértette a kudarcok, sőt az időnkénti tévedések beismerésének értékét; az ilyen 'őszinteségre' való készsége egyfajta intelligens kacsintás volt a hallgatóság felé - 'Látjátok, komolyan veszlek benneteket. Legyünk őszinték egymáshoz.' - és ez képessé tette, hogy minden továbbira elcsábíthassa őket. Az eredmény az volt, hogy később, 1943. után, miután Churchillhez hasonlóan ,,vért, verejtéket és könnyeket" ígért..., a nép kész volt hinni abban a reménysugárban, amelyet ő agyafúrtan átragyogtatott a beszédeit színező komorságon. (134. o.)

Amikor más befolyásos nácik megkezdték a visszavonulást a nyilvánosságtól, Göbbels meg mert jelenni a nép előtt, és nem csak meghallgatást nyert, hanem hitet és reményt is keltett..." (134. o.)

Amikor a háború elhúzódott, Göbbels címoldalas főszerkesztői cikkei a Das Reich címû hetilapban egyre fontosabb szerepet játszottak a közmorál fenntartásában. Számos példányban újranyomtatták, és rendszeresen felolvasták azokat a Rádióban. ,,A Das Reich-ben megjelenő cikkei valóban kiválóan, briliáns módon voltak megírva, telítve ragyogó gondolatokkal..." (235. o.) - ismeri el Heiber.

Ezt is megjegyzi: ,, Göbbels cikkei gondosan ki voltak dolgozva több mint egy héttel a megjelenésük előtt. Kiválóan csiszolt német nyelvezetûek, stilisztikailag élvezetesek és tartalmilag viszonylag józanok voltak. Gyakran úgy tûnt, hogy egy nagy gondolkodó magasztos bölcsessége világítja meg őket.

Címeik a filozófiai értekezésekre emlékeztettek: 'A háború jelentősége', 'A válság lényegi természete', 'A lélek munkájáról', 'A beszédről és a hallgatásról', 'A szabadság nélkülözhetetlenségéről', 'A nemzeti kötelességről a háborúban' ... Mindezek igen-igen kimunkált és nagyon tömör gondolatok. Ezek a cikkek hatásosak voltak, és Göbbels tudta ezt." (252. o.)

Sajnos abból, amit Göbbels leírt és elmondott az utolsó háborús években - amikor a hatalma csúcsán volt - csak kevés lett angolra lefordítva.

Göbbels egyik legnagyobb háborús propagandateljesítménye a katyni tömegmészárlás történetének kiaknázása. 1943 áprilisában a megszállt Oroszországban Szmolenszk közelében, Katynban a németek felfedezték azoknak a lengyel tiszteknek egy tömegsírját, akiket a szovjetek 1939-ben ejtettek foglyul, és a szovjet titkosrendőrség 1940 áprilisában lőtt agyon. Göbbels rendeletére a német újságok és magazinok nagy figyelmet szenteltek a történetnek, heteken át közöltek róla részletes, gyakran címoldalas cikkeket.

Göbbels körmönfont okossággal kezelte ezt a történetet, és jelentősen hozzájárult a szövetségesek egyik nagy politikai vereségéhez,: a szovjet kormány és az emigráns lengyel kormány közötti kapcsolatok megszakadásához. (Ezalatt az amerikai és brit hivatalos személyek, és az angol-amerikai sajtó támogatták azt a szovjet hazugságot, hogy a németek felelősek az atrocitásért.)

A nemzet fő propagandistájaként végzett munkája kiegészítéseként a háború alatt Göbbels egyre növekvő szervezési és politika-alakítói feladatot vállalt magára, amely egyre fontosabb szerepet játszott abban, hogy a nemzet ipari és szociális mechanizmusa mûködjön. 1942 februárjában Hitler különleges felhatalmazással, azzal a feladattal bízta meg, hogy felügyelje a szövetséges légitámadások során károsultaknak nyújtandó segítséget. Ez a poszt egyre jelentősebbé vált, mivel Németország légi bombázása egyre nagyobb mértéket öltött.

1944 nyarán Hitler kinevezte ,,a totális háborús mozgósítás teljhatalmú birodalmi megbízottjává". Így a háború végső katasztrofális hónapjaiban Göbbels irányította Albert Speer fegyverkezési miniszterrel együtt Németország emberi és anyagi erőforrásait a maximális haditermelés érdekében, mialatt ezzel egyidejûleg valamiképpen továbbra is mûködött az országos elektromos és vízszolgáltatás, a szállítási és telefon rendszer, az élelmiszer- és tüzelőanyag ellátást biztosító hálózat; mûködött az iskolarendszer és a Rádió, és az újságok naponta megjelentek.

A lényeges szociális és közösségi szolgáltatások mûködésben tartásának szervezési hőstette, ezzel egyidejûleg a fegyvergyártás egyre erőteljesebb növekedésének biztosítása - a pusztító légi bombázások és az egyre rosszabbodó katonai helyzet ellenére - történelmi párhuzam nélküli, egyedülálló teljesítmény./

,,Mi a védelem népévé váltunk. Dolgozunk és harcolunk, vándorlunk, elhagyjuk otthonainkat, szenvedünk és tûrünk, és mindezt olyan csendes méltósággal tesszük, amely végül az egész világ csodálatát fogja kiváltani. Európa nagyon is boldog lehet, hogy még mindig van ilyen nép. Ezért ez a nép holnap Európa büszkesége lesz."/ - írja Göbbels a Das Reich 1945. február 11-i számában. Utolsó rádióbeszédét 1945. április 19-én mondta el az összerombolt rádióhálózat maradványán. Mint 1933. óta minden évben, most is beszélt Hitler születésnapjának előestéjén. Még ez alkalommal is, amikor a borzalmas vég szembetûnően világos volt mindenki számára, Göbbels még mindig ékesszólóan, fegyelmezett szenvedéllyel beszélt, nyíltan elismerve a helyzet rendkívül súlyos voltát, miközben sugallta a reményt. Nem veszítette el azt a képességét, hogy szenvedélyességével és egyfajta látszólagos nemességével felrázza honfitársait.

,,Ne engedd, hogy megzavarjon az a világméretû lárma, ami most fog elkezdődni. El fog jönni egy nap, amikor minden hazugság összeomlik a saját súlya alatt, és ismét győz az igazság." - hangsúlyozta egy levélben, amelyet mostohafiának írt, csupán néhány nappal halála előtt.

Hitler - csak néhány órával a halála előtt - végrendeletében utódjául Göbbelst nevezte meg, mint kancellárt - tisztelettel adózva Göbbels rendíthetetlen hûségének, amely kitartott egészen a keserû végig. De Göbbels ezt az üres pozíciót csupán néhány óráig birtokolta. Miután ő és felesége végzett a hat gyermekükkel, és a szovjet csapatok már csak néhány száz yardnyi távolságra voltak, 1945. május 1.-én este Joseph és Magda Göbbels véget vetett az életének a Führerbunkeren kívüli udvaron.

A népi hiedelemmel ellentétben Göbbels nem azért volt sikeres propagandista, mert a ,,nagy Hazugság" mestere volt, hanem a tényekhez és az igazsághoz való hûsége következtében.

Amint életrajzírója, Heiber megjegyzi:

,,Göbbels ilyenformán nem csak azzal dicsérhette a maga információs politikáját, hogy magasabb rendû az ellenségénél a maga egységes jellegében, hanem azzal is, hogy ,,komoly és hitelre méltó", ami ,,egyszerûen felülmúlhatatlan". A dicsekvés bizonyos mértékig jogos volt. Hosszú távra tekintve Göbbels azt hirdette, hogy a legjobb propaganda az, amely nem több mint az igazság szolgálata." (254. o.)

Göbbels valódi hazugságai, tudatos hazugságai mindig csupán a részletekre vonatkoznak. Göbbels hazugságai inkább kétértelmû és kitérő természetûek, amik által a kormányok szóvivői mindenhol a 'nemzeti érdeket' törekednek védeni" - írja Heiber (134, 135. o.)

Az is gyakori elképzelés, hogy Göbbels - bármilyen tehetséges is volt - alig volt több mint egy ügyes szónok, aki azzal nyerte el honfitársai támogatását, hogy az irigység, bosszú, önteltség és arrogáns büszkeség alapvető érzéseire hatott. Ez a szemlélet, amely burkoltan a németeket érzelmileg és értelmileg fogyatékos néppé alacsonyítja le, különösen az USA-ban terjedt el. A tipikus amerikai, ha egyáltalán gondolkodik erről, úgy képzeli, hogy ha ő a Német Harmadik Birodalomban élt volna, nem ,,dőlt volna be" Göbbels ,,nyilvánvaló" hazugságainak. Egy ilyen öntetszelgő szemlélet tudatlanságon alapul. Jacques Ellul francia tudós ,,Propaganda" címû klasszikus tanulmányában (54. o.) rámutatott, hogy Göbbels háború utáni képe maga is propagandisztikus torzítás.

Megoldatlan marad Göbbels hírnevének problémája. ,,Nagy Hazugnak" nevezték (amely elnevezéssel az angolszász propaganda ruházta fel), de ő sohasem szûnt meg harcolni azért, hogy a propaganda a lehető legpontosabb legyen. Inkább akart cinikus és brutális lenni, mint hogy rajtakapják egy hazugságon.

Ezt szokta mondani: /,,Mindenkinek meg kell tudni, mi a helyzet." /

Mindig elsőként adta hírül a végzetes eseményeket, vagy a nehéz helyzeteket, anélkül, hogy bármit is elrejtett volna. Az eredmény az volt, hogy 1939. és 1942. között az általános meggyőződés szerint a német kommunikáció nem csak tömörebb, világosabb és kevésbé túlzsúfolt, hanem valósághûbb is volt, mint a szövetségesek kommunikációja (amerikai és semleges vélemény) - és ezen felül a németek minden hírt két-három nappal előbb tettek közzé, mint az ellenségeik. Mindez annyira igaz, hogy a ,,Nagy Hazug" elnevezésnek Göbbelsre való alkalmazását teljesen a propaganda következményének kell tekinteni.

Mark Weber

(The Journal of historical Review 1995 January / February)

(Fordította.: Tudós -Takács János)

Forrás: Szittyakürt 2007. június


http://harcunk.info/index.php/archiv/103-mark-weber-dr-gobbels-es-a-nagy-naci-haz ugsagok-legendaja
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Címkék: kötelezettséggel, visszautasította, felhatalmazással, kiegészítéseként, felülmúlhatatlan, szociáldemokrata, születésnapjának, intelligenciával, látványosságokat, szellemességével, következményének, beszédkészséggel, nemzetgazdasága, középosztályhoz, nyilvánosságtól, kommunistabarát, pártszervezetet, végrendeletében, vízszolgáltatás, stilisztikailag, megszakadásához, propagandájának, átragyogtatott, beválasztották, biográfiájában, führerbunkeren, reménysugárban, legsúlyosabban, tömegmészárlás, szolgáltatások, katasztrofális, szarkazmusával, oroszországban, iskolarendszer, újranyomtatták, fegyvergyártás, angolszász propaganda, német Rajna-vidék, kölni bankban, szárnyait bontogató, munkásosztály iránti, városi munkásság, marxista Szociáldemokrata, középosztályhoz tartozó, stratégia legsúlyosabban, 1932-es berlini, nagyváros busz-, kommunisták támogatták, munkásokat sztrájkjukban, kormány ellen, furcsa idõ, kínálkozó alkalmat, Mark Weber, Joseph Göbbelsét, Nagy Hazugnak”, Paul Joseph Göbbels, Heidelbergi Egyetemen, Völkische Freiheit, Berlin Gauleiterévé, Kommunista Pártot, Heinrich Brüning, Mivel Brüning, Rush Limbaugh, Német Parlament, Német Rádióban, Birodalmi Kultúrkamara”, Németország Rádiója, Jóllehet Helmut Heiber, Harmadik Birodalom, Totális Háború”, Német Rádió, Deutsche Wochenschau”, Oroszországban Szmolenszk, Albert Speer, Magda Göbbels, Német Harmadik Birodalomban, Jacques Ellul, Nagy Hazug”,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
01.24. 17:11 Korrupciós vádak súlyemelésben - Aján Tamás: nem függesztettek fel!
01.24. 17:02 Több mint száz génhez köti az autizmust a téma eddigi legnagyobb kutatása
01.24. 17:02 Szijjártó Péter: sikeres döntés a keleti nyitás
01.24. 17:02 A nemzetközi politika kérdéseiről egyeztetett Ferenc pápa az amerikai aleln...
01.24. 16:51 Letartóztatták az erdőkertesi késelőt
01.24. 16:32 Alapjogokért Központ: komoly veszélyeket rejthet és kérdéseket vethet fel a...
01.24. 16:32 Gyöngyöspatai iskolaügy - Uniós szóvivő: különbséget kell tenni a szavak és...
01.24. 16:32 Európa Tanács: újabb előrehaladást ért el Magyarország a pénzmosás és a ter...
01.24. 16:31 Európai Bizottság: ideiglenes fellebbezési mechanizmus kidolgozásáról döntö...
01.24. 16:21 Sulyok Tamás: nincs rendszerszinten probléma a magyar igazságszolgáltatásba...
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Kellemes délutáni kikapcsolódá...  Téli kép  Férfi kézilabda E.B. 01.21  Engedd , hogy önmagam legyek ....  Szeretet  Facebookon kaptam  Szép estét kedves látogatóimna...  Bizalom  Radnóti - Kétszázhatvankettedi...  Déván a ministránsaimmal megfo...  Visszaszáll fejedre  Férfi vízilabda E.B. mérkőzése...  Facebookon kaptam  Kultúra  Facebookon kaptam  Életünk zeneműve  Útravaló – 2020. január ...  Ő átvitt minket Isten országáb...  Facebookon kaptam  Mesélj Mama Ugye, Mama, odaát...  Facebookon kaptam  2. évközi hét csütörtök 01.23  Facebookon kaptam  Szeretet  Vajon tényleg a férfiak csak a...  Kultúra  2. évközi hét csütörtök 01.23  Visszaszáll fejedre  Facebookon kaptam  Csokor vázában  Balga  Ha....  Porban az Úr előtt  Szép estét kedves látogatóimna...  Bölcsek előtt beszédet tartani...  A Test és a lélek orvosa - Díj...  Ő átvitt minket Isten országáb...  Méregtelenítő koktél  Facebookon kaptam  Jó reggelt kedves látogatóimna...  Téli kép  Kultura  Csokoládé, mint vérnyomás csök...  Tiziano reneszánsz olasz festő...  Virágok vázában  Porban az Úr előtt  Png nő  Kultura  Ünnepelek én is  Nárcisztikus ember - Egyre töb...  Facebookon kaptam  Virágok vázában  Megbocsátás  Mai szentek 01.22  Beszéd  Téli kép  Útravaló – 2020. január ...  Remete Szent Antalt a háziáll...  Paul Verlaine - Érzelmes dialó...  Kultúra  Érdekes filmek  Kellemes délutánt kívánok  Facebookon kaptam Cs Ildikót...  Facebookon kaptam  Szép délutánt!  Vízcseppes rózsák  Mindig van egy első lépés. És ...  Adomány  Kislelkű  Örök törvény  Szalagos fánk recept  Istenimádat  Facebookon kaptam Krisztina...  Mai harmónia kártyám  Missa de Angelis - Gloria (wit...  Ferenc pápa katekézise: Az egy...  9. Parancsolat: Felebarátod há...  Törhet a tengely...  Ha....  Facebookon kaptam  Orchidea  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Rózsaszín rózsák  A szív  Virágok vázában  Kellemes kávézást  Beszéd  Visszaszáll fejedre  Facebookon kaptam  Gyáva és vakmerő  Ókikötő Dubrovnikban  Rózsás csokor  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Téli este  Rózsa csokor vázában  Virágok vázában  Köszönöm  Édesebb 
Bejegyzés Címkék
angolszász propaganda, német Rajna-vidék, kölni bankban, szárnyait bontogató, munkásosztály iránti, városi munkásság, marxista Szociáldemokrata, középosztályhoz tartozó, stratégia legsúlyosabban, 1932-es berlini, nagyváros busz-, kommunisták támogatták, munkásokat sztrájkjukban, kormány ellen, furcsa id&#245, kínálkozó alkalmat, szociáldemokrata kormány, embereit nyilvánosan, másik nagy, üres székkel, színtelen ellenfelét, hallgatóság tömegéb&#245, berliniek szerették, ilyen merész, szavazás alkalmával, városi tanácsba, sokat igényl&#245, legnagyobb frakciója, német fiatalok, német egyetemeken, hallgatói tanács, gazdaságilag tönkretett, nemzet kulturális, második világháború, német gy&#245, tengely katonai, közmorál fenntartása, háború utolsó, angol-amerikai bombázások, totális vereség, legdrámaibb módon, közvélemény formálójaként, helyzet &#8211, otthoni fronton, hitet Hitler, legutolsó percig, sztálingrádi nagy, veszély komolyságát, legismertebb volt, briliánsan felépített, berlini Sportpalota, heti &#8222, sztálingrádi katasztrófa, borzalmas igazságot, katasztrofális vereség, országos mozgósításra, hatalmas zászló, totális háború, legrövidebb háború, ilyen &#8217, hallgatóság felé, beszédeit színez&#245, háború elhúzódott, közmorál fenntartásában, megjelenésük el&#245, nagy gondolkodó, filozófiai értekezésekre, háború jelent&#245, válság lényegi, lélek munkájáról&#8217, nemzeti kötelességr&#245, cikkek hatásosak, utolsó háborús, hatalma csúcsán, katyni tömegmészárlás, megszállt Oroszországban, németek felfedezték, lengyel tiszteknek, szovjetek 1939-ben, szovjet titkosrend&#245, német újságok, szövetségesek egyik, szovjet kormány, emigráns lengyel, angol-amerikai sajtó, szovjet hazugságot, németek felel&#245, nemzet f&#245, háború alatt, nemzet ipari, feladattal bízta, szövetséges légitámadások, poszt egyre, totális háborús, háború végs&#245, maximális haditermelés, országos elektromos, újságok naponta, lényeges szociális, fegyvergyártás egyre, pusztító légi, , ,
2019.12 2020. Január 2020.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 64001 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 4948
  • e Hét: 26776
  • e Hónap: 85884
  • e Év: 85884
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.