Belépés
zgfumag.blog.xfree.hu
Ha azért nézel , mert ez a munkád, jó munkát kívánok! GYÁVA NÉPNEK NINCS HAZÁJA! Minden nemzetnek olyan kormánya van aminöt érdemel. Ha valami... Zámbori Gusztáv
1957.12.05
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
A globalizáció hajnalán: a kora újkori gyarmatosítás és rabs
  2013-12-27 12:42:50, péntek
 
   
  2013-12-27. 12:28
A globalizáció hajnalán: a kora újkori gyarmatosítás és rabszolgatartás

A tengerentúli Európa története nem Kolumbusz 1492. évi expedíciójával kezdődik, bár a mai, globalizmusnak nevezett komplex gazdasági, kulturális és hatalmi rend, illetve jelenség alapjait kétségkívül ez a felfedező út vetette meg. Ennek egyik elválaszthatatlan kísérőjelensége volt a gyarmatosítás és a rabszolga-kereskedelem. Azonban súlyos tévedés lenne azt hinnünk, hogy a rabszolgatartás kizárólag az európaiak, a fehér ember ,,bűne" lenne. A jelenség egyidős az emberiséggel, és a történelem során művelte minden emberfajta a saját rassz és mások rovására is. Eltekintve itt az igen terjedelmes és eseménydús ókori előzményektől, vegyünk most példaként csupán néhány középkori és kora újkori előzményt.
Zoom
Az arabok a 7-10. században egy hatalmas világbirodalmat hoztak létre, amely magában foglalta az Arab-félszigetről kiindulva az egész Közel- és Közép-Keletet, Észak-Afrikát, Dél-Európa bizonyos térségeit, elsősorban a mai Spanyolország gyakorlatilag egész területét. Nyugaton eljutottak egészen a mai Közép-Franciaországig, ahol Martell Károly 732-ben Poitiers-nél mért rájuk döntő vereséget, lezárva az itteni továbbterjeszkedés útját és lehetőségét, keleten pedig uralmuk alá vonták India, Tibet és Kína végvidékeit is. Ami pedig az iszlám hatalmi érdekszférájának kiterjesztését illeti, az az Atlanti-ócen keleti partvidékétől a Mediterráneumon, a Vörös-tengeren és az Indiai-óceánon át gyakorlatilag a Csendes-óceán nyugati határáig húzódott. Ennek a ténynek egyik messzeható történelmi következménye lett - miként azt Henri Pirenne, a zseniális vallon belga történetíró megállapítja -, hogy Nyugat- és Dél-Európa gazdag, antik alapítású nagyvárosait elvágták az iszlám hódítók keleti gazdasági-kereskedelmi hátországuktól, így a 8. században véget ért az antik civilizáció, és kezdetét vette a hűbéri középkor. Ugyanakkor az Indiai-óceán is de facto arab beltengerré vált. Az arabok kiterjesztették hegemóniájukat Afrika keleti partvidékeire, India óceánnal határos régióira, eljutottak az indonéziai Jávára és Szumátrára, sőt legkeletibb végpontként Délkelet-Kínában is létesítettek telepeket. Az említett expanziók kísérőjelensége volt, hogy arab rabszolga-kereskedők tíz- és százezer számra fogdostak össze és adtak el rabszolgának európai, afrikai, indiai, továbbá a ma Indonéziához és Kínához tartozó partvidékeken élő embereket - rasszhoz való hovatartozásra tekintet nélkül.
Ugyanakkor a prekolumbián Amerikában az indiánok is gyakorolták a rabszolga-kereskedelmet, illetve az egyes törzsek véres és kegyetlen harcokat is folytattak egymás ellen. A huronokat például teljes egészében egy hozzájuk közel eső törzs, az irokézek pusztították ki. A komancsok az összes szomszédos indián törzset terrorizálták, az aztékok és az inkák pedig, akik a legfejlettebb technikával bírtak Amerikában, ugyanolyan ,,imperialista" politikát folytattak saját hatalmi érdekszférájukban, mint bármely európai hatalom a sajátjában. Nem is szólva most arról a történelmi jelenségről, miszerint az afrikai emberkereskedelmet illetően már hosszú évszázada megfigyelhető volt, hogy keresztény, illetve zsidó kalmárok és hajósok kitűnően együttműködtek a ,,hitetlen muzulmán" arab embervadászokkal, sőt az egyes afrikai törzsfők maguk adták el az ellenséges foglyokat vagy akár saját törzsük fekete alattvalóit az emberkereskedőknek.

Kolumbusz útjával, illetve a nyomában meginduló földrajzi felfedezésekkel kapcsolatban is szükséges néhány alapvető tévhitet eloszlatnunk. Az első az, hogy Kolumbusz azért hajózott nyugati irányba, India felé, hogy bebizonyítsa, nem lapos, hanem gömbölyű a Föld. Nos, a középkorban nem hitték azt, hogy lapos lenne a Föld, és a hatalmi vagy döntéshozó helyzetben lévők közül senkit sem kellett arról meggyőzni, hogy bolygónk gömb alakú. Már Sevillai Izidor (560-636) labdához hasonlította a glóbuszt, a 13. századtól, a gótika fénylő periódusától pedig valamennyi művelt elme tisztában volt a Föld alakjával. Legfőbb bizonyítékként említsük meg Dante (1265-1321) enciklopédikus igényű alapművét, az Isteni színjátékot, melyben a szerző többször is hangsúlyozza, miszerint bolygónk gömb alakú, s a Színjáték tanúsága szerint a Föld gömbként lebeg a világmindenség középpontjában. A Pokol utolsó énekében a költő túlvilági kísérője, Vergilius még azt is közli, hogy ,,reggel van itt, amikor ott túl este." A 15. század második felében viták csak a Föld méretéről folytak. Kolumbusz végül is annak köszönhette sikerét, hogy rendkívül sok téves számítást fogadott el kiindulópontként.

Alapvetően a portugálok keleti irányban próbálkoztak meg eljutni Ázsiába, Afrika megkerülésével, pontosabban ennek a tengeri útnak a felfedezésével, a spanyolok pedig nyugat felé. Egy portugál herceg, Don Enriquez (1394-1460), közismert nevén Tengerész Henrik egész életét arra tette fel, hogy megtalálja a portugál kereskedelem számára a közvetlen és megszakítás nélküli vízi utat keletre, Indiába. Tézise a következő volt: bármilyen hatalmas kiterjedésű kontinens is Afrika, valahol délen egyszer véget kell érnie, tehát eredményes felderítő expedíciók után, megfelelő vízi járművekkel, műszerekkel és pontosan dokumentált új térképek segítségével a déli kontinens körülhajózható. A nagy áttörést Bartholomeu Diaz 1487-1488. évi felfedező útja hozta meg. A portugál hajós ekkor érte el az afrikai szárazföld legdélibb kiszögellését, s elnevezte azt Cabo das Tomentas-nak, azaz ,,a viharok foká"-nak. A portugál uralkodó rendeletére azonban visszatérése után - a nomen est omen elve alapján - a baljóslatú nevet átkeresztelték Jóreménység fokára. Valójában nem a Jóreménység foka Afrika legdélibb csúcsa és osztópont az Atlanti-óceán és az Indiai-óceán között, hanem a végpont a tőle 150 kilométerre délkeletre lévő Tű-fok (másként Agulhas-fok). Tény azonban, hogy a Jóreménység foka felfedezésével megnyílt a portugálok előtt a közvetlenül Indiába vezető óceáni útvonal. Aztán 1493 tavaszán óriási nyugtalanságot keltett a portugál udvarban a hír: a korábban Lisszabonban elutasított Kolumbusz kitűzte az előző év őszén a spanyol királyi lobogót az indiai szigetvilágban. A verseny első szakaszát tehát a spanyol rivális nyerte, legalábbis ekkor még azt hitték, hogy Kolumbusz Ázsia keleti partvidékét érte el. A portugál udvarban tehát eldöntötték, hogy az ő hajóiknak is mielőbb és bármi áron el kell most már jutniuk Ázsiába. Így futott be néhány évvel később, 1498. május 20-án egy gyötrelmes tengeri utat követően Vasco da Gama Gabriel, Rafael és Berrio nevű hajója a gazdag indiai kereskedővárosba, Kalikutba, amelyet ezideig a portugál utazók és kereskedők csak szárazföldi úton tudtak elérni.
Nos, Kolumbusz Pierre d'Ailly (1350-1420) csillagász, teológus és főpap Imago mundi című munkájából megismerte Al-Farghani 9. századi arab tudós tanításait, aki úgy vélekedett, miszerint az Egyenlítő 360 foka közül egy-egy foknak 56 mérföld felel meg. Csakhogy nem az Al-Farghani által használt 2164 méternek megfelelő mérfölddel számolt, hanem a jóval rövidebb, 1480 méterrel egyenértékű római mérfölddel. Al-Farghani számításai szerint 44 ezer kilométer lenne az Egyenlítő, Kolumbusz viszont úgy gondolta, hogy mindössze 30 ezer kilométer hosszúságú. Számításainak másik sarkalatos hibája az volt, hogy eltúlozta Ázsia méreteit, és meg volt győződve róla, hogy Japán a Karib-tengeri szigetek helyén található, 2400 tengeri mérföldre a Kanári-szigetektől. Valójában azonban csaknem négyszer olyan messze, 10 600 tengeri mérföldre fekszik tőlük. Ugyanakkor meg volt győződve arról is, hogy a Föld felszínének csak 15%-át borítja óceán, illetve víz, szemben a valóságos 70%-kal. Végül is tehát számos tudós és fejedelem azért nem támogatta Kolumbusz útját, mert hitetlenkedve hallgatták számításait, csak azt nem sejtette 1492 előtt senki, hogy milyen eredményesnek bizonyul és mekkora világtörténelmi paradigmaváltást hoz majd Kolumbusz tévedése.
Ami a Kolumbusz felfedezése nyomán kibontakozó gyarmatosítást, illetve a konkvisztádorok ténykedését illeti, a második alapvető tévhit, miszerint az európaiak gyakorlatilag kiirtották az őslakos indiánokat. Mint minden történelmi esemény vonatkozásában, a kép ezúttal is jóval árnyaltabb. Kezdjük azzal, hogy az európaiak számára játszi könnyedséggel ment - például Kínával ellentétben - az irdatlan kiterjedésű kontinens meghódítása. Hiába teremtettek ugyanis rendkívüli magaskultúrákat s fejlett, despotikus államrendszereket az aztékok, a maják, illetve az inkák, mégis behozhatatlan technikai és civilizációs hátrányban voltak a jövevény fehérekkel szemben. Egyrészt nem ismerték a tűzfegyvereket és csekély jelentőségű volt a fémművesség is, s ez már önmagában megpecsételte a sorsukat. Másrészt a ló sem volt őshonos állatfajta az Újvilágban, így a kor egyik csúcsfegyvernemének számító lovasságot sem tudtak a bennszülöttek kiállítani az európaiakkal szemben. Az indiánok által tartott láma nem igavonó állat. Így jutunk el a harmadik tényezőhöz: nem ismervén a fogatolás technikáját, az amerikai őslakosok csak kézi, kapás földművelést folytattak, ami gazdasági lehetőségeiket eleve korlátozta.

Tény, hogy a konkvisztádorok alapvetően kegyetlenül bántak az indiánokkal és irtották is, valamint rabszolgasorba taszították őket, de valamiféle genocídiumról vizionálni e vonatkozásban, meglehetősen erős történelmi aránytévesztés. Az indiánok végzetét és demográfiai katasztrófáját alapvetően ugyanis a járványok okozták, amelyek a fehérek aktív közreműködése nélkül semmisítettek meg egész törzseket, népcsoportokat. Az indiánok körében ugyanis nem alakult ki immunitás a fehérek által behurcolt olyan betegségek ellen, mint a kanyaró, a szamárköhögés és a himlő. Sokszor falvak tucatjainak népessége semmisült meg. Ráadásul a járványok főleg a munkaképes korosztályt pusztították el. A társadalom szétzilálódott, az öregek nem tudták átadni a hagyományokat a fiatalabb generációknak. Megrendült a hitük az ősi tradícióban is, mert azt látták, hogy a fehérek nem pusztulnak, tehát az ő isteneik nyilván hatalmasabbak és erősebbek, mint az indiánokéi. A fehér spanyolok, portugálok, franciák és angolok kultúrája pedig oly nagymértékben és karakteresen különbözött az őslakosokétól, hogy a legjobb szándékkal sem lettek volna képesek tényleges segítséget nyújtani nekik.
Tény, hogy az európaiak 1492 után azért mentek a tengerentúli vidékekre, hogy kereskedjenek, raboljanak, területeket hódítsanak, s legfőképpen irdatlan mennyiségű ezüstöt és aranyat hurcoljanak gályáikon haza. A 17. század közepéig átlagosan évi 1,2 tonna arany és 100 tonna ezüst érkezett Európába. S az európaiak természetesen téríteni is akartak. Sok fehér számára ez volt az első találkozás más rasszhoz tartozó emberekkel. Hogy a meghódított területek lakói feletti uralmat érvényessé tegyék, a spanyol királyoknak először is azt kellett kinyilvánítaniuk, hogy a nem európaiak is emberek. Az 1512-es királyi rendelet értelmében, amelyet a konkvisztádorok kötelesek voltak felolvasni a benszülötteknek, ,,a mi Urunk és Istenünk, az örökké élő Isten teremtette a földet és a mennyet, és teremtett férfit és nőt, akiknek ti is és én is, és a világon minden ember a leszármazottjai vagyunk." E tényt megerősítendő III. Pál pápa az 1537. évi dekrétumában kijelentette, hogy ,,az indiánok valódi emberek, akik nemcsakhogy képesek a katolikus hitet megérteni, de... szomjúhozva vágynak is annak elfogadására." Így aztán a fegyveres konkvisztádorok nyomában és társaságában rövidesen a térítő klerikusok is megjelentek az Újvilág földjén.
Lipusz Zsolt - Kuruc.info

További részletek: http://kuruc.info/r/9/121984/#ixzz2oftRR8C6
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Címkék: embervadászokkal, kereskedővárosba, paradigmaváltást, kiindulópontként, érdekszférájának, kinyilvánítaniuk, kísérőjelensége, magaskultúrákat, konkvisztádorok, mediterráneumon, franciaországig, világbirodalmat, rabszolgatartás, benszülötteknek, világtörténelmi, kiterjesztették, leszármazottjai, felfedezésekkel, aránytévesztés, katasztrófáját, átkeresztelték, hátországuktól, lehetőségeiket, együttműködtek, rabszolgasorba, világmindenség, szétzilálódott, bizonyítékként, enciklopédikus, felfedezésével, nyugtalanságot, szigetvilágban, megkerülésével, népcsoportokat, kiterjesztését, expedíciójával, globalizáció hajnalán, kora újkori, tengerentúli Európa, rabszolgatartás kizárólag, fehér ember, jelenség egyidős, történelem során, saját rassz, igen terjedelmes, hatalmas világbirodalmat, egész Közel-, iszlám hatalmi, ténynek egyik, zseniális vallon, iszlám hódítók, antik civilizáció, Martell Károly, Henri Pirenne, Sevillai Izidor, Tengerész Henrik, Bartholomeu Diaz, Kolumbusz Ázsia, Gama Gabriel, Kolumbusz Pierre, Lipusz Zsolt,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
KÖLTÉSZET NAPJÁN, 2021 ÁPRILIS...  Tavaszi kép  Ünnepeljük a magyar költészete...  József Attila - Mama  Imádság  Április 11 A költészet napja  Aranyosi Ervin: Úgy szeretnék....  Hallgatás  Petőfi Sándor (1823-1849) így ...  Hála  Április 11 A magyar költészet...  Facebookon kaptam  Fluorit és klorit ásvány  Hála  Facebookon kaptam  Hála  Keresztyén ima  Költészet napja ápr.11  Itt vagyok most, jó Uram  Facebookon kaptam  Fluorit  A magyar költészet napja Koncz...  Miközben kétségbeesetten hajsz...  Harmónia......  Hajnal volt. Tavaszi hajnal. S...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Tavaszi kép  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Ametiszt kristály  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Költészet napja ápr.11  Hallgatás  Zsoltárok  Fluorit és klorit ásvány  Petőfi Sándor (1823-1849) így ...  Hála  Facebookon kaptam  Hallgatás  Facebookon kaptam  Ametiszt kristály  Hála  Ametiszt kristály  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Ady Endre  Mai harmónia kártyám  Erzsébet és Fülöp.......  Még él... Annyira szeretném ha...  Facebookon kaptam  Hála  Szép estét kedves látogatóimna...  Levél József Attilához /Mentov...  Rajzos nő  Április 11 A költészet napja  Facebookon kaptam Annuska bar...  Facebookon kaptam  Galagonya tea  A magyar költészet napja Koncz...  Facebookon kaptam Annuska bar...  Miközben kétségbeesetten hajsz...  Hála  A haj, a bőr és a köröm erősít...  Zsoltárok  Tavaszi kép  Hallgatás  Tavaszi kép  A fagyöngy és a vérnyomás  Parányai vagyunk  Eltelt idők mögött, csak az em...  Radnóti Miklós költő  Az élet velem statuált  Png nő  Hála  Én nem tudom,  Imádság  A KÖLTÉSZET NAPJÁRA! Hegedüs G...  Hallgatás  Facebookon kaptam Annuska bar...  Aranyosi Ervin: Baráti szó  Fehér fluorit  Hála  Hála  Harmónia......  Ametiszt kristály  Ady Endre - Héja - Nász Az Av...  Itt vagyok most, jó Uram  Szép napot és hetet kívánok  A fagyöngy és a vérnyomás  Zöld zafír  Fohász  Facebookon kaptam  Zsoltárok  Márai Sándor naplója  Eltelt idők mögött, csak az em...  Png nő  Levél József Attilához /Mentov... 
Bejegyzés Címkék
globalizáció hajnalán, kora újkori, tengerentúli Európa, rabszolgatartás kizárólag, fehér ember, jelenség egyidős, történelem során, saját rassz, igen terjedelmes, hatalmas világbirodalmat, egész Közel-, iszlám hatalmi, ténynek egyik, zseniális vallon, iszlám hódítók, antik civilizáció, hűbéri középkor, arabok kiterjesztették, indonéziai Jávára, említett expanziók, prekolumbián Amerikában, egyes törzsek, huronokat például, hozzájuk közel, irokézek pusztították, összes szomszédos, inkák pedig, legfejlettebb technikával, történelmi jelenségről, egyes afrikai, ellenséges foglyokat, nyomában meginduló, hatalmi vagy, gótika fénylő, szerző többször, világmindenség középpontjában, költő túlvilági, portugálok keleti, tengeri útnak, spanyolok pedig, portugál herceg, portugál kereskedelem, következő volt, déli kontinens, nagy áttörést, portugál hajós, afrikai szárazföld, viharok foká&#8221, portugál uralkodó, baljóslatú nevet, portugálok előtt, közvetlenül Indiába, portugál udvarban, korábban Lisszabonban, spanyol királyi, indiai szigetvilágban, verseny első, spanyol rivális, gyötrelmes tengeri, gazdag indiai, portugál utazók, jóval rövidebb, valóságos 70%-kal, konkvisztádorok ténykedését, második alapvető, európaiak gyakorlatilag, őslakos indiánokat, európaiak számára, irdatlan kiterjedésű, jövevény fehérekkel, bennszülöttek kiállítani, európaiakkal szemben, indiánok által, harmadik tényezőhöz, fogatolás technikáját, amerikai őslakosok, konkvisztádorok alapvetően, indiánok végzetét, járványok okozták, fehérek aktív, indiánok körében, fehérek által, járványok főleg, munkaképes korosztályt, társadalom szétzilálódott, fiatalabb generációknak, fehér spanyolok, legjobb szándékkal, európaiak 1492, tengerentúli vidékekre, európaiak természetesen, első találkozás, meghódított területek, spanyol királyoknak, 1512-es királyi, konkvisztádorok kötelesek, világon minden, leszármazottjai vagyunk, indiánok valódi, katolikus hitet, fegyveres konkvisztádorok, , ,
2021.03 2021. április 2021.05
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 2 db bejegyzés
Összes: 64003 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 169
  • e Hét: 1156
  • e Hónap: 5814
  • e Év: 181176
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.